[GA4] Ställa in Analytics för en webbplats och/eller en app

Den här artikeln är avsedd för den som vill ställa in Analytics (med en Google Analytics 4-egendom) på en ny webbplats eller i en ny app. Om du behöver ett spårnings-id för UA kan du läsa den här artikeln i stället.
Har du flera webbplatser och/eller appar? Läs om hur du strukturerar ditt Analytics-konto.

Skapa ett Analytics-konto

Det första steget är att skapa ett Analytics-konto, om du inte redan har ett. Fortsätt med att skapa en egendom såvida du inte vill skapa ett separat konto för webbplatsen och/eller appen. Du kanske till exempel vill skapa ett nytt konto om webbplatsen och/eller appen tillhör ett separat företag.

 1. I Administratör, i kolumnen Konto, klickar du på Skapa konto.
 2. Ange ett kontonamn. Ange inställningarna för datadelning för att styra vilken data du delar med Google.
 3. Klicka på Nästa för att lägga till den första egendomen i kontot.

Skapa en Google Analytics 4-egendom.

Du måste ha redigeringsrollen för att kunna lägga till egendomar i ett Google Analytics-konto. Om du skapade kontot har du automatiskt redigeringsrollen. 

Du kan lägga till upp till 100 egendomar (valfri kombination av Universal Analytics- och Google Analytics 4-egendomar) i ett Analytics-konto. Kontakta din supportrepresentant om du vill höja gränsen. 

Så här skapar du en egendom:

 1. Går du vidare från Skapa ett Analytics-konto ovan? Fortsätt i så fall med steg 2.I annat fall:
  • Administratör tittar du i kolumnen Konto och kontrollerar att du har valt rätt konto. Klicka sedan på Skapa egendom i kolumnen Egendom.
 2. Ge egendomen ett namn (till exempel ”Webbplats för Mitt AB”) och välj tidszon och valuta för rapporteringen. Om någon besöker din webbplats på en tisdag i deras tidszon, men det fortfarande är måndag i din tidszon registreras besöket som att det skett på måndagen.
  • Om du väljer en tidszon som inbegriper sommartid justerar Analytics tidändringarna automatiskt. Använd Greenwich Mean Time om du inte vill använda sommartid.
  • Om du ändrar tidszonen påverkas bara framtida data. Om du ändrar tidszonen för en befintlig egendom kan det hända att du ser en topp eller dal i datan. Detta kan bero på tidsförskjutningen framåt eller bakåt. Rapporterna kan även innehålla den gamla tidszonen en kort tid efter att du har ändrat inställningen, tills Analytics-servrarna har genomfört ändringen.
  • Vi rekommenderar att du ändrar tidszonen för en egendom högst en gång per dag så att Analytics kan bearbeta ändringen.
 3. Klicka på Nästa.Välj branschkategori och företagsstorlek.
 4. Klicka på Skapa och godkänn användarvillkoren för Analytics och tillägget för databehandling.

Lägg till ett dataflöde

 1. Går du vidare från Lägg till en egendom ovan? Gå i så fall till steg 2.I annat fall:
  • I Administratör kan du titta i kolumnen Konto för att säkerställa att du har valt önskat konto. Titta sedan i kolumnen Egendom och se till att du har valt önskad egendom.
  • Leta reda på kolumnen Egendom och klicka på Dataflöden och sedan på Lägg till flöde.
 2. Klicka på iOS-app, Android-app eller Webb.


iOS-app eller Android-app

När du lägger till ett appdataflöde skapar Analytics ett motsvarande Firebase-projekt och ett appdataflöde och länkar automatiskt Firebase-projektet till egendomen om projektet och egendomen inte redan är länkade.

Du kan länka till ett befintligt Firebase-projekt, men du måste göra det från Firebase (och för en GA4-egendom som ännu inte är länkad till Firebase). Läs mer.
 1. Ange iOS-paket-id eller Android-paketnamn, appens namn och för iOS även App Store-id och klicka sedan på Registrera app.
 2. Klicka på Nästa och följ anvisningarna för att ladda ned konfigurationsfilen för din app.
 3. Klicka på Nästa och följ anvisningarna för att lägga till Google Analytics för Firebase-SDK:t i appen.
 4. Klicka på Nästa.
 5. Kör appen för att kontrollera installationen av SDK:t och att appen kommunicerar med Googles servrar.
 6. Klicka på Slutför. (Du kan även klicka på Hoppa över det här steget om du vill slutföra installationen senare.)
Webb
 1. Ange webbadressen till den primära webbplatsen, till exempel example.com och ett flödesnamn, till exempel Example, Inc. (webbflöde).
 2. Du kan välja att aktivera eller inaktivera förbättrad mätning. Förbättrad mätning samlar automatiskt in sidvisningar och andra händelser. När dataflödet har skapats kan du alltid gå tillbaka och inaktivera de förbättrade mäthändelser som du inte vill samla in individuellt. Därför rekommenderar vi att du aktiverar förbättrad mätning nu.
 3. Klicka på Skapa flöde.

Ställa in datainsamling (för webbplatser)

Du måste lägga till Analytics-taggen på dina webbsidor för att börja se data i din nya Google Analytics 4-egendom.

Lägg till taggen i ett byggverktyg för webbplatser eller på en webbplats med en CMS-värd (till exempel WordPress, Shopify osv.)

Google Sites, Wix, WooCommerce och Wordpress.com

Om du använder Google Sites, Wix, WooCommerce eller Wordpress.com följer du anvisningarna nedan för att hitta ditt G-id och klistrar in det i Google Analytics-fältet i din CMS.

 1. Klicka på Administratör.
 2. Kontrollera att du har valt den nya Google Analytics 4-egendomen i kolumnen Egendom. Klicka sedan på Dataflöden och sedan på Webb. Klicka på dataflödet.
  Kan du inte se alternativet Dataflöden i kolumnen Egendom? Du tittar på en Universal Analytics-egendom i stället för den GA4-egendom som du just har skapat. Använd egendomsväljaren eller Administratör för att navigera till den nya GA4-egendomen.
 3. Ditt G-id visas uppe till höger. Ange G-id:t i fältet i ditt CMS: Measurement ID in the Web stream details pane
  •  

Alla andra byggverktyg för webbplatser

Om du använder ett annat CMS-verktyg eller byggverktyg för webbplatser än Google Sites, Wix, WooCommerce eller Wordpress.com behöver du klistra in hela den globala webbplatstaggen på din webbplats med CMS-verktygets anpassade HTML-funktion. Börja med att leta reda på den globala webbplatstaggen:

 1. Klicka på Administratör.
 2. Kontrollera att du har valt den nya Google Analytics 4-egendomen i kolumnen Egendom. Klicka sedan på Dataflöden och sedan på Webb. Klicka på dataflödet.
  Kan du inte se alternativet Dataflöden i kolumnen Egendom? Du tittar på en Universal Analytics-egendom i stället för den GA4-egendom som du just har skapat. Använd egendomsväljaren eller Administratör för att navigera till den nya GA4-egendomen.
 3. Klicka på Lägg till ny tagg på sidan under Anvisningar för taggning och leta reda på Global Site Tag (gtag.js). Analytics-sidtaggen är hela kodavsnittet som visas, som börjar med:
  <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  och slutar med
  </script>
  A screenshot of the Install manually tab in the Installation instructions dialog.

Kopiera och klistra in hela Google Analytics-sidtaggen på din webbplats med den anpassade HTML-funktionen i CMS. Följ anvisningarna för ditt CMS nedan:

 • Awesome Motive: Kontakta supporten för Awesome Motive för anvisningar.
 • Anvisningar för Blogger
 • Cart.com: Kontakta supporten för Cart.com för anvisningar.
 • Drupal: Kontakta supporten för Drupals för anvisningar.
 • Anvisningar för Duda
 • Anvisningar för GoDaddy
 • Anvisningar för HubSpot
 • Anvisningar för Magento
 • One.com: Kontakta supporten för One.com för anvisningar.
 • PrestaShop: Kontakta supporten för PrestaShop för anvisningar.
 • Salesforce (Demandware): Kontakta supporten för Salesforce för anvisningar.
 • Anvisningar för Shopify
 • Site Kit: Kontakta supporten för Site Kit för anvisningar.
 • Anvisningar för Squarespace (endast tillgängliga för användare med en Business and Commerce-prenumeration)
 • TYPO3: Kontakta supporten för TYPO3 för anvisningar.
 • VTEX: Kontakta supporten för VTEX för anvisningar.
 • Anvisningar för Weebly

Det kan ta upp till 30 minuter innan datainsamlingen startar. Sedan kan du verifiera att du tar emot data via realtidsrapporten.

Lägga till den globala webbplatstaggen direkt på dina webbsidor

Du måste ha åtkomst till dina webbsidors HTML-kod. Be din webbutvecklare att utföra de här stegen om du inte kan göra det själv.

 1. Klicka på Administratör.
 2. Kontrollera att du har valt den nya Google Analytics 4-egendomen i kolumnen Egendom. Klicka sedan på Dataflöden och sedan på Webb. Klicka på dataflödet.
 3. Klicka på Lägg till ny tagg på sidan under Anvisningar för taggning och leta reda på Global Site Tag (gtag.js). Analytics-sidtaggen är hela kodavsnittet som visas, som börjar med:
  <!-- Global Site Tag (gtag.js) - Google Analytics -->
  och slutar med
  </script>
 4. Kopiera och klistra in hela Analytics-sidtaggen direkt efter <head>-taggen på varje sida på din webbplats.

Det kan ta upp till 30 minuter innan datainsamlingen startar. Sedan kan du verifiera att du tar emot data via realtidsrapporten.

Kan du inte se alternativet Dataflöden i kolumnen Egendom? Du har valt en Universal Analytics-egendom i stället för den GA4-egendom som du just har skapat. Använd egendomsväljaren eller Administratör för att navigera till den nya GA4-egendomen.
Lägg till taggen med hjälp av Google Taggstyrning

För grundläggande datainsamling kan du följa anvisningarna i hjälpcentret för Google Taggstyrning för att lägga till taggen Google Analytics: GA4-konfiguration.

Hitta ditt G-id (för alla plattformar som accepterar ett G-id)

Följ dessa anvisningar för att hitta ditt G-id om du vill använda Google Analytics med en tjänst eller plattform där ett G-id kan användas. Ange sedan ditt G-id i fältet i tjänsten eller plattformen.

 1. Klicka på Administratör.
 2. Kontrollera att du har valt den nya Google Analytics 4-egendomen i kolumnen Egendom. Klicka sedan på Dataflöden och sedan på Webb. Klicka på dataflödet.
  Kan du inte se alternativet Dataflöden i kolumnen Egendom? Du tittar på en Universal Analytics-egendom i stället för den GA4-egendom som du just har skapat. Använd egendomsväljaren eller Administratör för att navigera till den nya GA4-egendomen.

  Ditt G-id visas uppe till höger.

  Measurement ID in the Web stream details pane
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false