[GA4] ההיררכיה ב-Google Analytics

מידע נוסף על ההיררכיה ב-Google Analytics 4 ועל הגדרות הארגון, החשבון והנכסים.
הנושאים במאמר:

סקירה כללית של ההיררכיה ב-Google Analytics

ב-Google Analytics יש סדר היררכי:

 • ארגון (אופציונלי)
  • חשבון Analytics
   • נכס Analytics

אתם יכולים להקצות משתמשים ברמת הארגון, החשבון והנכס ולהעניק להם הרשאות בכל רמה.

בקישורים הבאים אפשר לקרוא מידע נוסף על ניהול משתמשים ברמת הארגון וברמת החשבון או הנכס.

הגדרת הארגון

מוצרים ומשתמשים מקובצים יחד בארגונים. ארגון מייצג חברה מסוימת, ומאפשר לכם לגשת לחשבונות המוצרים של החברה (למשל, Analytics‏, Tag Manager ו-Optimize), לנהל שילובים בין מוצרים ולהגדיר הרשאות של משתמשים במוצרים ספציפיים. ניתן לגשת לארגונים בכתובת marketingplatform.google.com/home.

לדוגמה, ארגון יכול להיות במבנה הבא:

 • ארגון
  • חשבון Analytics
   • נכס Analytics
  • חשבון Google Tag Manager
  • חשבון Google Optimize

לא חובה להשתמש בארגונים, אבל יש להם יתרונות חשובים שחבל לוותר עליהם. מידע נוסף על ארגונים

חשבון Analytics

החשבון הוא נקודת הגישה אל Analytics, ובו אתם יכולים למצוא את כל הנכסים שלכם ב-Analytics. אפשר ליצור עד 100 חשבונות Analytics. כל חשבון יכול לכלול עד 2,000 נכסים.

אתם קובעים איך לנהל את הקשר בין החשבונות לנכסים. יכול להיות לכם קשר מסוג 'אחד לאחד' (נכס אחד לכל חשבון) או קשר מסוג 'אחד לרבים' (כמה נכסים לכל חשבון).

מידע נוסף על תכנון מבנה החשבון.

כשיוצרים חשבון, אפשר להוסיף אותו לארגון קיים.

משתמשי Analytics מזוהים באמצעות כתובות אימייל של Google. הכתובות האלה יכולות להיות עבור חשבונות Google, כמו Gmail, או עבור חשבונות Google Workspace המשויכים לעסקים נפרדים.

הכניסה ל-Analytics מתבצעת בכתובת google.com/analytics באמצעות כתובת האימייל והסיסמה של Google. אחרי הכניסה יש לכם גישה לכל החשבונות והנכסים שאליהם כתובת האימייל שלכם משויכת.

אם יש לכם הרשאות ברמת החשבון, תוכלו לראות את כל הנכסים בחשבון הזה. אם יש לכם הרשאות רק לקבוצת משנה של נכסים, תוכלו לראות רק את הנכסים האלה ואת מקורות הנתונים שלהם.

נכס Analytics

נכסים משמשים כמאגרים של הדוחות שלכם, על סמך הנתונים שאתם אוספים מהאפליקציות ומהאתרים. אפשר ליצור עד 2,000 נכסים בכל חשבון. נכסים יכולים להיות כל שילוב של נכסי Google Analytics 4 ונכסי Universal Analytics.

Google Analytics 4

נכס Google Analytics 4 מייצג אפליקציה ו/או אתר. לדוגמה, ייתכן שיש לכם אפליקציית משחק שאתם מוכרים דרך Google Play ו-App Store, כמו גם אתר לשיווק האפליקציה. תוכלו ליצור נכס שמייצג רק את האפליקציה, או גם את האפליקציה וגם את האתר.

כשאתם משתמשים בנכס כדי לייצג אפליקציה, הוא צריך לייצר אפליקציה לוגית יחידה, כמו אפליקציית משחק אחת. האפליקציה הלוגית הזו יכולה להיות משחק זהה שמיועד לפלטפורמות שונות (למשל, Android ו-iOS).

בנכסי Google Analytics 4 יש מקורות נתונים נפרדים (ראו למטה) לנקודות המגע עם הלקוח ששולחות נתונים אל הנכס.

נכסי 360

לקוחות Analytics 360 יכולים ליצור עוד שני סוגי נכסים:

 • נכסי משנה: נכס משנה מקבל את הנתונים שלו מנכס אחד נוסף. הנתונים בנכס משנה הם בדרך כלל קבוצת משנה של הנתונים בנכס המקור שלו, אבל לא בהכרח. מידע נוסף על נכסי משנה
 • נכסי-על: נכס-על מקבל את הנתונים שלו מכמה נכסים אחרים. בנכס-על אחד משולבים נתונים מכמה נכסי מקור. כך מתקבלת תצוגה רחבה של העסק בנוגע למוצרים, למותגים או לאזורים שונים. מידע נוסף על נכסי-על

Universal Analytics

ניתן להשתמש בנכס Universal Analytics רק עבור אתר. בנכס Universal Analytics יש תצוגות מפורטות במקום מקורות נתונים.

מידע נוסף על הוספת נכסים לחשבון Analytics.

מקורות נתונים (נכסי Google Analytics 4)

לכל נכס Google Analytics 4 ניתן להגדיר עד 50 מקורות נתונים (כל שילוב של מקורות נתונים לאתר ולאפליקציה, כולל הגבלה של 30 מקורות נתונים של אפליקציה).

מקור נתונים הוא זרם של נתונים המגיע מנקודת מגע עם הלקוח (כמו אפליקציה או אתר) אל Analytics.

כשיוצרים מקור נתונים, מערכת Analytics יוצרת קטע קוד שצריך להוסיף לאפליקציה או לאתר כדי לאסוף את הנתונים. הנתונים נאספים החל מהרגע שבו מוסיפים את הקוד, והם הבסיס ליצירת הדוחות.

אם אתם אוספים נתונים עבור אפליקציה לוגית יחידה במספר פלטפורמות, כמו Android ו-iOS, צריך ליצור מקור נתונים לכל פלטפורמה (למשל, מקור נתונים אחד לאפליקציית המשחק ב-Google Play ועוד מקור נתונים לאפליקציית המשחק ב-App Store).

אם מוחקים מקור נתונים, מערכת Analytics שומרת את הנתונים ההיסטוריים, אבל עיבוד הנתונים נפסק ואי אפשר להשתמש בנתונים האלה במסנני דוחות.

מידע נוסף על דרכים להוסיף מקורות נתונים אל נכסי Analytics.

מעבר בין חשבונות ונכסים

ב-Analytics אפשר לעבור בקלות בין חשבונות ונכסים שונים שאליהם יש לכם גישה. המעבר מתבצע בעזרת תפריט פשוט בממשק המשתמש. מידע נוסף

השוואה בין היררכיות של Analytics ו-Firebase

Analytics Firebase
חשבון (אין רמה תואמת להשוואה)
נכס פרויקט
מקור נתונים אפליקציה

 

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי