[GA4] Йерархия в Google Анализ

Научете повече за йерархията в Google Анализ 4 и за конфигурациите на организациите, профилите и собственостите.
В тази статия:

Общ преглед на йерархията в Google Анализ

Google Анализ е организиран в йерархия:

 • Организация (по избор)
  • Профил в Анализ
   • Собственост в Анализ

Можете да присвоявате потребители на ниво организация, профил и собственост, както и да им предоставяте разрешения на всяко ниво.

Научете повече за управлението на потребителите на ниво организация и ниво профил/собственост.

Конфигурация на организация

Продуктите и потребителите са събрани заедно в организации. Организацията представлява дадено дружество и Ви дава възможност за достъп до продуктовите профили на дружеството (например Анализ, Мениджър на маркери, Оптимизиране) и управление на интегрирането на няколко продукта и разрешенията на потребителите за конкретни продукти. Достъп до организациите си имате на адрес marketingplatform.google.com/home.

Например дадена организация би могла да има следната конфигурация:

 • Организация
  • Профил в Анализ
   • Собственост в Анализ
  • Профил в Мениджър на маркери на Google
  • Профил в Google Оптимизиране

Организациите не са задължителни, въпреки че се препоръчват заради предимствата, които осигуряват. Научете повече за организациите.

Профил в Анализ

Профилът осигурява достъп до Анализ и предоставя контейнера за собственостите Ви в тази услуга. Можете да имате един или повече профили в Анализ (най-много до 100). Всеки профил може да съдържа до 2000 собствености.

Вие решавате как да управлявате взаимовръзката между профили и собствености. Можете да използвате съотношение „едно към едно“ – един профил за една собственост или съотношение „едно към много“ – един профил за много собствености.

Научете повече за това как да структурирате профила си.

Когато създавате профил, имате възможност да го добавите към съществуваща организация.

Потребителите на Анализ се идентифицират с имейл адреси в Google. Тези адреси могат да са за профили в Google, като Gmail, или за профили в Google Workspace, които са свързани с отделни бизнеси.

Влезте в Анализ на адрес google.com/analytics, като използвате имейл адреса и паролата си за Google. Когато влезете, имате достъп до всички профили и собствености, с които е свързан имейл адресът Ви.

Ако имате разрешения на ниво профил, можете да видите всички собствености в съответния профил. Ако имате разрешения само за поднабор от собствености, можете да видите само тези собствености и техните потоци от данни.

Собственост в Анализ

Собственостите са контейнерите за отчетите Ви въз основа на данните, които събирате от приложенията и сайтовете си. Можете да създадете до 2000 собствености в един профил. Собствеността може да е всяка комбинация от собствености в Google Анализ 4 и собствености в Universal Analytics.

Google Анализ 4

Собственостите в Google Анализ 4 представляват приложение и/или уебсайт. Например може да имате игра, която продавате чрез Google Play и App Store, както и да имате уебсайт за маркетинг за това приложение. Можете да създадете собственост, която представлява само приложението или приложението и уебсайта.

Когато използвате собственост, за да представлява приложение, тя трябва да представлява единично логично приложение, като например една игра. Това единично логично приложение може да бъде една и съща игра за различни платформи (напр. Android и iOS).

Собственостите в Google Анализ 4 използват концепцията за отделни потоци от данни (вижте по-долу) за точките на съприкосновение на клиентите, които изпращат данни към собствеността.

Собствености в 360

Ако сте клиент на Анализ 360, можете да създадете два допълнителни типа собствености:

Universal Analytics

Собственостите в Universal Analytics могат да се използват само за уебсайт. Собственостите в Universal Analytics имат изгледи вместо потоци от данни.

Научете повече за добавянето на собствености към профила си в Анализ.

Потоци от данни (собствености в Google Анализ 4)

Всяка собственост в Google Анализ 4 може да има до 50 потока от данни (всякаква комбинация от потоци от данни от приложения и мрежата, включително лимит от 30 потока от данни от приложения).

Потокът от данни представлява поток от данни от точка на съприкосновение на клиента (напр. уебсайт) до Анализ.

Когато създавате поток от данни, Анализ генерира фрагмент от код, който добавяте в приложението или сайта си, за да събира данните. Данните се събират от момента, когато добавите кода, като тези данни образуват основата на отчетите Ви.

Ако събирате данни от единично логично приложение в няколко платформи, като Android и iOS, създавате поток от данни за всяка платформа (напр. един поток от данни за играта си в Google Play и други поток от данни за играта си в App Store).

Ако изтриете поток от данни, Анализ запазва данните за минали периоди, но данните не се обработват допълнително, нито можете да ги използвате във филтрите за отчетите.

Научете повече за това как да добавяте потоци към собственостите в Анализ.

Превключване между профили и собствености

Анализ предоставя лесен начин за превключване между различните профили и собствености, до които имате достъп, чрез опростено меню в потребителския интерфейс. Научете повече.

Сравняване на йерархиите в Анализ и Firebase

Анализ Firebase
Профил (няма сравнимо ниво)
Собственост Проект
Поток от данни Приложение

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Изпробвайте следните стъпки:

false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
true
Търсене в Помощния център
true
true
true
true
true
69256