[GA4] Firebase-integrering

Länka Google Analytics 4-egendomar till Firebase.

Om du börjar i Google Analytics

Skapa en Google Analytics 4-egendom

För att kunna mäta appdata i Analytics måste du skapa ett motsvarande projekt i Firebase och upprätta en länk mellan projektet och egendomen.

Läs mer om hur du skapar en Google Analytics 4-egendom

Uppdatera inställningarna efter att du har skapat länken

Efter att du har skapat en Google Analytics 4-egendom och upprättat länken till Firebase-projektet kan du

 • anpassa Firebase-användarnas åtkomstnivå till Analytics-data
 • inaktivera utökad målgruppsintegrering (funktionen är aktiverad som standard).

Så här öppnar du inställningarna:

 1. Klicka på Firebase-länkar under Produktlänkar.
 2. Leta reda på raden för relevant Firebase-projekt-id.

Användaråtkomst (roller i Analytics)

Firebase-projektanvändare beviljas automatiskt Analytics-roller när du länkar ett Firebase-projekt till en Analytics-egendom.

 • Firebase-användare i ett projekt tilldelas en av fyra Firebase-länkade användare baserat på deras högsta firebaseanalytics-behörighet:
  • Redigerare för Firebase-projekt <projektnummer>
  • Marknadsförare för Firebase-projekt <projektnummer>
  • Läsbehörig för Firebase-projekt <projektnummer> (inga databegränsningar)
  • Läsbehörig för Firebase-projekt <projektnummer> (ingen åtkomst till kostnads- eller intäktsdata)
 • De Firebase-länkade användarna tilldelas i sin tur standardroller i den länkade Analytics-egendomen.
Om du har denna roll eller behörighet i Firebase … … tilldelas du följande Firebase-länkade användare … … som i sin tur tilldelas denna Analytics-roll

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

Redigerare för Firebase-projekt <projektnummer>

Redigerare

Inga databegränsningar

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess Marknadsförare för Firebase-projekt <projektnummer> Marknadsförare

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

Läsbehörig för Firebase-projekt <projektnummer>

Läsbehörig

Inga databegränsningar

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess Läsbehörig för Firebase-projekt <projektnummer>

Läsbehörig

Ingen åtkomst till kostnads- eller intäktsdata

 

Om du länkade ditt Firebase-projekt till en Google Analytics 4-egendom före den 4 januari 2023 kan de länkade användarna i Firebase ha andra roller och annan dataåtkomst i Analytics än vad som beskrivs i tabellen ovan. Analytics-administratörer kan verifiera och redigera roller och dataåtkomst från Administratör > länkad egendom > Åtkomsthantering för egendomar.

I Analytics-åtkomsthantering motsvarar varje Firebase-länkad användare en grupp användare i det länkade Firebase-projektet.

Som Analytics-administratör kan du ändra den Analytics-roll och de databegränsningar som har tilldelats en egendoms Firebase-länkade användare. Om du ändrar den Analytics-roll och de databegränsningar som har tilldelats en Firebase-länkad användare påverkar du alla i det Firebase-projekt som har tilldelats den länkade användaren.

Rolltilldelningarna och databegränsningarna finns kvar tills länken mellan Firebase-projektet och Analytics-egendomen raderas.

Analytics-administratörer kan redigera åtkomst för Firebase-rollerna i Administratör > länkad egendom > Åtkomsthantering för egendomar.

Du kan till exempel begränsa åtkomst till kostnads- och intäktsdata i Firebase-konsolen om användarna i Firebase-projektet inte behöver se denna information:

 1. Gå till kolumnen Egendom och klicka på Åtkomsthantering för egendomar.
 2. Klicka på raden för Firebase-användaren vars dataåtkomst du vill begränsa.
 3. Välj Inga kostnadsmätvärden och/eller Inga intäktsmätvärden under Databegränsningar.

Utökad målgruppsintegrering

Utökad målgruppsintegrering ger följande fördelar:

Funktionen aktiveras som standard efter att du har skapat länken. Inaktivera funktionen om det behövs.

Om du börjar i Firebase

Om du tidigare har aktiverat Analytics för ditt Firebase-projekt länkas projektet automatiskt till en Google Analytics 4-egendom när du uppgraderar det.

Om du inte aktiverade Analytics för projektet inledningsvis men väljer att göra det senare kan du automatiskt skapa en ny Google Analytics 4-egendom eller länka till en befintlig.

För att kunna skapa en ny Google Analytics 4-egendom automatiskt måste du ha Firebase-behörigheten firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, som ingår i Firebase-rollerna Ägare, Redigerare och Firebase-administratör.

Skapa ett projekt

När du skapar ett Firebase-projekt kan du välja att integrera det med Analytics. Om du redan har ett eller flera Google Analytics-konton kan du koppla projektet till ett av dem. Om du inte redan har ett Google Analytics-konto skapas ett nytt åt dig med namnet Standardkonto för Firebase.

Firebase-användare som har åtkomst till projektet får Analytics-användarroller utifrån sina Firebase-roller (se Användaråtkomst ovan).

Länka ditt Firebase-projekt till Analytics

Firebase-ägare kan ställa in och hantera Analytics-länken under Project Settings > Integrations.

Det kan ta 24 timmar innan data flödar mellan produkterna efter att Firebase och Analytics har länkats. Detta kan påverka funktioner som A/B-testning, Crash Reporting, användarsegmentering och inriktning.

Skapa en ny Analytics-länk

 1. Öppna Firebase-projektet.
 2. Välj Project settings > Integrations.
 3. Klicka på Link på kortet Google Analytics.
 4. Välj eller skapa ett nytt Analytics-konto.
  • Om du väljer ett befintligt konto kan du välja en befintlig Google Analytics 4-egendom i kontot eller skapa en ny.
  • Om du skapar ett nytt konto skapas en ny Google Analytics 4-egendom åt dig och ditt projekt länkas till egendomen.
  • Läs mer om inställningar och gränser
 5. Ange Analytics-inställningarna.

Redigera en Analytics-länk

 1. Öppna Firebase-projektet.
 2. Välj Project settings > Integrations.
 3. Klicka på View link på kortet Google Analytics.
 4. Ta bort den befintliga Analytics-länken.
 5. Följ anvisningarna för att skapa en ny Analytics-länk.

Länka Firebase-projektet igen

Gör så här om du tidigare har länkat ett Firebase-projekt till ditt Analytics-konto men inte längre kan hitta Firebase-projektet i Analytics:

 1. Öppna Firebase-projektet.
 2. Välj Project settings > Integrations.
 3. Klicka på Analytics-kortet för att länka Analytics till projektet.

Ta bort länken mellan Analytics och Firebase-projektet

Firebase-ägare kan ta bort Analytics-länken under Project Settings > Integrations.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
69256