[GA4] Firebase-integrering

Länka Google Analytics 4-egendomar till Firebase.

Om du vill bevara tidigare Google Analytics för Firebase-appdata från ett befintligt Firebase-projekt ska du använda den Google Analytics 4-egendom som redan är länkad till Firebase-projektet i stället för att skapa en ny egendom.

Om du inte har en Google Analytics 4-egendom för närvarande:

 1. Skapa en ny Google Analytics 4-egendom.
 2. Lägg inte till ett appdataflöde när du skapar egendomen.
 3. Länka ditt befintliga Firebase-projekt till den nya Google Analytics 4-egendomen.

Om du börjar i Google Analytics

Skapa en Google Analytics 4-egendom

För att kunna mäta appdata i Analytics måste du skapa ett motsvarande projekt i Firebase och skapa en länk mellan projektet och egendomen.

Läs mer om hur du skapar en Google Analytics 4-egendom

Uppdatera inställningarna när du har skapat länken

När du har skapat en Google Analytics 4-egendom och upprättat länken till Firebase-projektet kan du

 • anpassa Firebase-användarnas åtkomstnivå när det gäller Analytics-data
 • stänga av utökad målgruppsintegrering (funktionen är normalt på).

Så här öppnar du inställningarna:

 1. Klicka på Administratör.
 2. Välj egendomen du vill redigera i rullgardinsmenyn högst upp i kolumnen Egendom.
 3. Klicka på Firebase-länkar under Produktlänkar.
 4. Leta reda på raden för relevant Firebase-projekt-id.

Användaråtkomst (roller i Analytics)

Firebase-projektanvändare beviljas automatiskt Analytics-roller när du länkar ett Firebase-projekt till en Analytics-egendom.

 • Firebase-användare i ett projekt tilldelas en av två virtuella Firebase-användare baserat på deras högsta firebaseanalytics-behörighet:
  • Redigerare för Firebase-projekt <project number>
  • Läsbehörig för Firebase-projekt <project number>
 • Virtuella Firebase-användare tilldelas i sin tur standardroller i den länkade Analytics-egendomen.
Om du har denna roll eller behörighet i Firebase … … tilldelas du följande virtuella Firebase-användare … … som i sin tur tilldelas denna Analytics-roll

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(till exempel Ägare, Redigerare, Firebase-administratör i Firebase)

Redigerare för Firebase-projekt <project number>

Redigerare

Inga databegränsningar

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(till exempel Läsbehörig, Läsbehörig i Firebase)

Läsbehörig för Firebase-projekt <project number>

Läsbehörig

Inga databegränsningar

 

I Analytics-åtkomsthantering motsvarar varje virtuell Firebase-användare en grupp användare i det länkade Firebase-projektet.

Som Analytics-administratör kan du ändra den Analytics-roll och de databegränsningar som har tilldelats en egendoms virtuella Firebase-användare. Om du ändrar den Analytics-roll och de databegränsningar som har tilldelats en virtuell Firebase-användare påverkar du alla i det Firebase-projekt som har tilldelats den virtuella användaren.

Rolltilldelningarna och databegränsningarna finns kvar tills länken mellan Firebase-projektet och Analytics-egendomen raderas.

Analytics-administratörer kan redigera åtkomst för Firebase-rollerna i Administratör > länkad egendom > Åtkomsthantering för egendomar.

Du kan till exempel begränsa åtkomst till kostnads- och intäktsdata i Firebase-konsolen om användarna i Firebase-projektet inte behöver se denna information:

 1. Kontrollera att du har valt önskat konto och rätt egendom i Administratör.
 2. Gå till kolumnen Egendom och klicka på Åtkomsthantering för egendomar.
 3. Klicka på raden för Firebase-användaren vars dataåtkomst du vill begränsa.
 4. Välj Inga kostnadsmätvärden och/eller Inga intäktsmätvärden under Databegränsningar.

Utökad målgruppsintegrering

Utökad målgruppsintegrering ger följande fördelar:

Funktionen aktiveras som standard efter att du har skapat länken. Inaktivera funktionen om det behövs.

Om du börjar i Firebase

Om du tidigare har aktiverat Analytics för ditt Firebase-projekt länkas projektet automatiskt till en Google Analytics 4-egendom när du uppgraderar det.

Om du inte aktiverade Analytics för projektet tidigare men väljer att göra det senare kan du automatiskt skapa en ny Google Analytics 4-egendom eller länka till en befintlig.

För att kunna skapa en ny Google Analytics 4-egendom automatiskt måste du ha Firebase-behörigheten firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, som ingår i Firebase-rollerna Ägare, Redigerare och Firebase-administratör.

Skapa ett projekt

När du skapar ett Firebase-projekt kan du välja att integrera det med Analytics. Om du redan har ett eller flera Google Analytics-konton kan du koppla projektet till ett av dem. Om du inte redan har ett Google Analytics-konto skapas ett nytt åt dig med namnet Standardkonto för Firebase.

Firebase-användare som har åtkomst till projektet får Analytics-användarroller utifrån sina Firebase-roller (se Användaråtkomst ovan).

Länka ditt Firebase-projekt till Analytics

Firebase-ägare kan ställa in och hantera Analytics-länken under Project Settings > Integrations.

Det kan ta 24 timmar innan data flödar mellan produkterna efter att Firebase och Analytics har länkats. Detta kan påverka funktioner som A/B-testning, Crash Reporting, användarsegmentering och inriktning.

Skapa en ny Analytics-länk

 1. Öppna Firebase-projektet.
 2. Välj Project settings > Integrations.
 3. Klicka på Link på kortet Google Analytics.
 4. Välj eller skapa ett nytt Analytics-konto.
  • Om du väljer ett befintligt konto kan du välja en befintlig Google Analytics 4-egendom i kontot eller skapa en ny.
  • Om du skapar ett nytt konto skapas en ny Google Analytics 4-egendom åt dig och ditt projekt länkas till egendomen.
  • Läs mer om inställningar och gränser
 5. Ange Analytics-inställningarna.

Redigera en Analytics-länk

 1. Öppna Firebase-projektet.
 2. Välj Project settings > Integrations.
 3. Klicka på View link på kortet Google Analytics.
 4. Ta bort den befintliga Analytics-länken.
 5. Följ anvisningarna för att skapa en ny Analytics-länk.

Länka Firebase-projektet igen

Gör så här om du tidigare har länkat ett Firebase-projekt till ditt Analytics-konto men inte längre kan hitta Firebase-projektet i Analytics:

 1. Öppna Firebase-projektet.
 2. Välj Project settings > Integrations.
 3. Klicka på Analytics-kortet för att länka Analytics till projektet.

Ta bort länken mellan Analytics och Firebase-projektet

Firebase-ägare kan ta bort Analytics-länken under Project Settings > Integrations.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false