[GA4] Integrácia platformy Firebase

Prepojte vlastníctva v službe Google Analytics 4 s platformou Firebase.

Ak začínate v službe Google Analytics

Vytvorenie vlastníctva v službe Google Analytics 4

Ak chcete v službe Analytics merať údaje aplikácie, musíte vytvoriť zodpovedajúci projekt na platforme Firebase a vytvoriť prepojenie medzi ním a vlastníctvom.

Ďalšie informácie o vytvorení vlastníctva v službe Google Analytics 4

Aktualizácia nastavení po vytvorení prepojenia

Po vytvorení vlastníctva v službe Google Analytics 4 a prepojenia s projektom na platforme Firebase môžete:

 • upraviť úroveň prístupu používateľov Firebase k údajom služby Analytics;
 • vypnúť zlepšenú integráciu publika (funkcia je predvolene zapnutá).

Ak chcete otvoriť tieto nastavenia:

 1. V sekcii Správca prejdite do sekcie Prepojenia služieb a kliknite na Prepojenia platformy Firebase.
 2. Nájdite riadok s relevantným identifikátorom projektu na platforme Firebase.

Prístup používateľov (roly v službe Analytics)

Používateľom projektu Firebase sa po prepojení projektu Firebase s vlastníctvom v službe Analytics automaticky udelia roly v službe Analytics:

 • Používateľom platformy Firebase v projekte sa na základe ich najvyššieho povolenia firebaseanalytics na platforme Firebase priraďuje jedna z nasledujúcich štyroch rolí prepojených používateľov platformy Firebase:
  • redaktor projektu na platforme Firebase <číslo projektu>,
  • marketingový špecialista projektu na platforme Firebase <číslo projektu>,
  • čitateľ projektu na platforme Firebase <číslo projektu> (bez obmedzení prístupu k údajom),
  • čitateľ projektu na platforme Firebase <číslo projektu> (bez prístupu k údajom o nákladoch alebo výnosoch).
 • Prepojení používatelia platformy Firebase sú vzápätí priradení k predvoleným rolám v pripojenom vlastníctve v službe Analytics.
Ak máte túto rolu alebo povolenie pre platformu Firebase Priradíme vás k tomuto prepojenému používateľovi Firebase Ku ktorému je priradená táto rola v službe Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

Redaktor projektu na platforme Firebase <číslo projektu>

Redaktor

Žiadne obmedzenia prístupu k údajom

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess Marketingový špecialista projektu na platforme Firebase <číslo projektu> Marketingový špecialista

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

Čitateľ projektu na platforme Firebase <číslo projektu>

Čitateľ

Žiadne obmedzenia prístupu k údajom

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess Čitateľ projektu na platforme Firebase <číslo projektu>

Čitateľ

Bez prístupu k údajom o cene alebo výnosoch

 

Ak ste projekt na platforme Firebase pripojili k vlastníctvu v službe Google Analytics 4 pred 4. januárom 2023, prepojení používatelia platformy Firebase môžu mať v službe Analytics odlišné roly a prístup k údajom, než je uvedené v tabuľke zobrazenej vyššie. Správcovia v službe Analytics môžu overovať a upravovať roly a prístup k údajom v sekcii Správca > prepojené vlastníctvo > Správa prístupu k vlastníctvu.

V správe prístupu v službe Analytics predstavuje každý prepojený používateľ Firebase skupinu používateľov v prepojenom projekte na platforme Firebase.

Ako správca v službe Analytics môžete zmeniť rolu a obmedzenia prístupu k údajom v službe Analytics, ktoré sú priradené k prepojeným používateľom vlastníctva na platforme Firebase. Ak zmeníte rolu a obmedzenia prístupu k údajom v službe Analytics udelené prepojenému používateľovi platformy Firebase, bude to mať vplyv na každého používateľa v projekte na platforme Firebase, ktorý je spojený s daným prepojeným používateľom.

Priradenia rolí a obmedzenia prístupu k údajom zostanú zachované až do odstránenia prepojenia medzi projektom na platforme Firebase a vlastníctvom v službe Analytics.

Správcovia v službe Analytics môžu upraviť prístup pre roly platformy Firebase v sekcii Správca > Prepojené vlastníctvo > Správa prístupu k vlastníctvu.

Môžete napríklad obmedziť prístup k údajom o nákladoch a výnosoch v konzole Firebase, ak používatelia v projekte na platforme Firebase nepotrebujú tieto informácie vidieť:

 1. V sekcii Správca prejdite do sekcie Vlastníctvo a kliknite na položku Správa prístupu k vlastníctvu.
 2. Kliknite na riadok používateľa platformy Firebase, ktorého prístup k údajom chcete obmedziť.
 3. V sekcii Obmedzenia prístupu k údajom vyberte Žiadne metriky nákladov alebo Žiadne metriky výnosov.

Zlepšená integrácia publika

Zlepšená integrácia publika poskytuje nasledujúce výhody:

Táto funkcia je po vytvorení prepojenia predvolene zapnutá. Vypnite ju podľa potreby.

Ak začínate v platforme Firebase

Ak ste v minulosti povolili Analytics pre projekt na platforme Firebase, váš projekt sa po inovácii automaticky prepojí s vlastníctvom v službe Google Analytics 4.

Ak ste pre svoj projekt pôvodne nepovolili Analytics, ale neskôr tak urobíte, môžete automaticky vytvoriť nové vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo môžete vytvoriť pripojenie k existujúcemu vlastníctvu v službe Google Analytics 4.

Ak chcete využiť možnosť automatického vytvorenia nového vlastníctva v službe Google Analytics 4, musíte mať povolenie firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit platformy Firebase, ktoré je zahrnuté v nasledujúcich rolách pre Firebase: vlastník, redaktor a správca na platforme Firebase.

Vytvorenie projektu

Pri vytváraní projektu v platforme Firebase máte možnosť integrovať ho so službou Analytics. Ak už máte aspoň jeden účet Google Analytics, môžete svoj projekt spojiť s jedným z účtov. Ak ešte nemáte účet Google Analytics, bude vytvorený nový účet s názvom Predvolený účet pre Firebase.

Používatelia Firebase, ktorí majú prístup k tomuto projektu, dostanú na základe svojich rolí na platforme Firebase nasledujúce roly používateľov v službe Analytics (pozrite si sekciu Prístup používateľov uvedenú vyššie).

Prepojenie projektu na platforme Firebase s účtom Analytics

Vlastníci na platforme Firebase môžu vytvoriť a spravovať prepojenie s účtom Analytics v sekcii Nastavenia projektu > Integrácie.

Po prepojení účtov Firebase a Analytics môže prejsť 24 hodín, kým sa začnú prenášať údaje medzi službami. Môže to ovplyvniť služby ako A/B Testing a Crash Reporting, ako aj segmentáciu používateľov a zacielenie.
V službe Google Analytics 4 sa budú zobrazovať údaje z platformy Firebase až po pripojení vlastníctva v službe Google Analytics 4 k platforme Firebase.

Vytvorenie nového prepojenia s účtom Analytics

 1. Otvorte projekt platformy Firebase.
 2. Otvorte Project settings (Nastavenia projektu) > Integrations (Integrácie).
 3. Na karte Google Analytics kliknite na Link (Prepojiť).
 4. Vyberte účet Analytics alebo vytvorte nový.
  • Ak vyberiete existujúci účet, v tomto účte môžete vybrať existujúce vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo vytvoriť nové vlastníctvo.
  • Ak vytvoríte nový účet, vytvorí sa nové vlastníctvo v službe Google Analytics 4 a váš projekt sa s týmto vlastníctvom prepojí.
  • Ďalšie informácie o nastavení a obmedzeniach
 5. Konfigurujte nastavenia služby Analytics.

Úprava prepojenia s účtom Analytics

 1. Otvorte projekt platformy Firebase.
 2. Otvorte Project settings (Nastavenia projektu) > Integrations (Integrácie).
 3. Na karte Google Analytics kliknite na View link (Zobraziť prepojenie).
 4. Odstráňte existujúce prepojenie s účtom Analytics.
 5. Podľa pokynov vytvorte nové prepojenie s účtom Analytics.

Opätovné prepojenie projektu na platforme Firebase

Ak ste predtým prepojili projekt platformy Firebase s účtom Analytics, ale v službe Analytics už projekt neviete nájsť:

 1. Otvorte projekt platformy Firebase.
 2. Otvorte Project settings (Nastavenia projektu) > Integrations (Integrácie).
 3. Kliknite na kartu Analytics a prepojte účet Analytics s projektom.

Odpojenie účtu Analytics od projektu na platforme Firebase

Vlastníci v platforme Firebase môžu odpojiť účet Analytics v sekcii Project Settings (Nastavenia projektu) > Integrations (Integrácie).

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka