[GA4] Integrácia platformy Firebase

Prepojenie vlastníctiev v službe Google Analytics 4 s platformou Firebase

Ak chcete zachovať historické údaje aplikácie v službe Google Analytics for Firebase z existujúceho projektu na platforme Firebase, namiesto vytvorenia nového vlastníctva použite vlastníctvo v službe Google Analytics 4, ktoré je už s týmto projektom prepojené.

Ak momentálne nemáte vlastníctvo v službe Google Analytics 4:

 1. Vytvorte nové vlastníctvo v službe Google Analytics 4.
 2. Počas vytvárania vlastníctva preskočte krok pridania streamu údajov aplikácie.
 3. Prepojte existujúci projekt na platforme Firebase s novým vlastníctvom v službe Google Analytics 4.

Ak začínate v službe Google Analytics

Vytvorenie vlastníctva v službe Google Analytics 4

Ak chcete v službe Analytics merať dáta aplikácie, musíte vytvoriť zodpovedajúci projekt platformy Firebase a vytvoriť prepojenie medzi týmto projektom a vlastníctvom.

Ďalšie informácie o vytvorení vlastníctva v službe Google Analytics 4

Aktualizácia nastavení po vytvorení prepojenia

Po vytvorení vlastníctva v službe Google Analytics 4 a prepojenia s projektom na platforme Firebase môžete:

 • upraviť úroveň prístupu používateľov platformy Firebase k údajom služby Analytics,
 • vypnúť zlepšenú integráciu publika (funkcia je predvolene zapnutá).

Ak chcete otvoriť tieto nastavenia:

 1. Kliknite na položku Správca.
 2. Pomocou rozbaľovacej ponuky v hornej časti stĺpca Vlastníctvo vyberte vlastníctvo, ktoré chcete upraviť.
 3. V sekcii PREPOJENIA SLUŽIEB kliknite na Prepojenia platformy Firebase.
 4. Nájdite riadok s relevantným identifikátorom projektu na platforme Firebase.

Prístup používateľov (roly v službe Analytics)

Používateľom projektu Firebase sa pri prepojení projektu Firebase s vlastníctvom v službe Analytics automaticky udeľujú roly v službe Analytics:

 • Používateľom platformy Firebase v projekte sa na základe ich najvyššieho povolenia firebasenalytics na platforme Firebase priraďuje jedna z nasledujúcich dvoch rol virtuálneho používateľa platformy Firebase:
  • Redaktor projektu Firebase <číslo projektu>,
  • Čitateľ projektu Firebase <číslo projektu>.
 • Virtuálni používatelia platformy Firebase sú vzápätí priradení k predvoleným rolám v prepojenom vlastníctve v službe Analytics.
Ak máte túto rolu alebo povolenie pre platformu Firebase Priradíme vás k tomuto virtuálnemu používateľovi platformy Firebase Ku ktorému je priradená táto rola v službe Analytics

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(patria sem napr. Vlastník, Redaktor, Správca platformy Firebase na platforme Firebase)

Redaktor projektu Firebase <číslo projektu>

Redaktor

Žiadne obmedzenia údajov

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(patria sem napr. Čitateľ, Čitateľ platformy Firebase na platforme Firebase)

Čitateľ projektu Firebase <číslo projektu>

Čitateľ

Žiadne obmedzenia údajov

 

V správe prístupu v službe Analytics každý virtuálny používateľ platformy Firebase predstavuje skupinu používateľov v prepojenom projekte Firebase.

Ako správca služby Analytics môžete zmeniť rolu a obmedzenia údajov služby Analytics, ktoré sú priradené k virtuálnym používateľom platformy Firebase vlastníctva. Ak zmeníte rolu a obmedzenia údajov služby Analytics priradené k virtuálnemu používateľovi platformy Firebase, bude to mať vplyv na každého v projekte Firebase, kto je priradený k tomuto virtuálnemu používateľovi.

Priradenia rol a obmedzenia údajov zostanú zachované až do odstránenia prepojenia medzi projektom Firebase a vlastníctvom v službe Analytics.

Správcovia v službe Analytics môžu upraviť prístup pre roly platformy Firebase v sekcii Správca > Prepojené vlastníctvo > Správa prístupu k vlastníctvu.

Môžete napríklad obmedziť prístup k údajom o cenách a výnosoch v konzole Firebase, ak používatelia v projekte Firebase nepotrebujú tieto informácie vidieť:

 1. V sekcii Správca skontrolujte, či ste vybrali požadovaný účet a vlastníctvo.
 2. V stĺpci Vlastníctvo kliknite na položku Správa prístupu k vlastníctvu.
 3. Kliknite na riadok používateľa platformy Firebase, ktorého prístup k údajom chcete obmedziť.
 4. V sekcii Obmedzenia údajov vyberte Žiadne metriky cien alebo Žiadne metriky výnosov.

Zlepšená integrácia publika

Zlepšená integrácia publika poskytuje nasledujúce výhody:

Táto funkcia je po vytvorení prepojenia predvolene zapnutá. Vypnite ju podľa potreby.

Ak začínate v platforme Firebase

Ak ste v minulosti povolili službu Analytics pre projekt platformy Firebase, váš projekt sa po inovovaní automaticky prepojí s vlastníctvom v službe Google Analytics 4.

Ak ste pre svoj projekt pôvodne nepovolili službu Analytics, ale neskôr tak urobíte, môžete automaticky vytvoriť nové vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo môžete vytvoriť prepojenie s existujúcim vlastníctvom v službe Google Analytics 4.

Ak chcete používať možnosť automatického vytvárania nového vlastníctva v službe Google Analytics 4, musíte mať povolenie firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit platformy Firebase, ktoré je zahrnuté v rolách Vlastník, Redaktor a Správca platformy Firebase na platforme Firebase.

Vytvorenie projektu

Pri vytváraní projektu v platforme Firebase máte možnosť integrovať ho so službou Analytics. Ak už máte aspoň jeden účet Google Analytics, môžete svoj projekt spojiť s jedným z účtov. Ak ešte nemáte účet Google Analytics, bude vytvorený nový účet s názvom Predvolený účet pre Firebase.

Používatelia platformy Firebase, ktorí majú prístup k tomuto projektu, dostanú na základe svojich rol na platforme Firebase nasledujúce roly používateľov v službe Analytics (pozrite Prístup používateľov vyššie).

Prepojenie projektu platformy Firebase s účtom Analytics

Vlastníci na platforme Firebase môžu vytvoriť a spravovať prepojenie s účtom Analytics v sekcii Project Settings (Nastavenia projektu) > Integrations (Integrácie).

Po prepojení účtov Firebase a Analytics môže prejsť 24 hodín, kým sa začnú prenášať údaje medzi službami. Môže to ovplyvniť služby ako A/B Testing a Crash Reporting, ako aj segmentáciu používateľov a zacielenie.

Vytvorenie nového prepojenia s účtom Analytics

 1. Otvorte projekt platformy Firebase.
 2. Otvorte Project settings (Nastavenia projektu) > Integrations (Integrácie).
 3. Na karte Google Analytics kliknite na Link (Prepojiť).
 4. Vyberte účet Analytics alebo vytvorte nový.
  • Ak vyberiete existujúci účet, v tomto účte môžete vybrať existujúce vlastníctvo v službe Google Analytics 4 alebo vytvoriť nové vlastníctvo.
  • Ak vytvoríte nový účet, vytvorí sa nové vlastníctvo v službe Google Analytics 4 a váš projekt sa s týmto vlastníctvom prepojí.
  • Ďalšie informácie o nastavení a obmedzeniach
 5. Konfigurujte nastavenia služby Analytics.

Úprava prepojenia s účtom Analytics

 1. Otvorte projekt platformy Firebase.
 2. Otvorte Project settings (Nastavenia projektu) > Integrations (Integrácie).
 3. Na karte Google Analytics kliknite na View link (Zobraziť prepojenie).
 4. Odstráňte existujúce prepojenie s účtom Analytics.
 5. Podľa pokynov vytvorte nové prepojenie s účtom Analytics.

Opätovné prepojenie projektu na platforme Firebase

Ak ste predtým prepojili projekt platformy Firebase s účtom Analytics, ale v službe Analytics už projekt neviete nájsť:

 1. Otvorte projekt platformy Firebase.
 2. Otvorte Project settings (Nastavenia projektu) > Integrations (Integrácie).
 3. Kliknite na kartu Analytics a prepojte účet Analytics s projektom.

Odpojenie účtu Analytics od projektu na platforme Firebase

Vlastníci v platforme Firebase môžu odpojiť účet Analytics v sekcii Project Settings (Nastavenia projektu) > Integrations (Integrácie).

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false