Denne artikkelen handler om Google Analytics 4-områder. Se delen om Universal Analytics hvis du fortsatt bruker et Universal Analytics-område, siden denne typen område slutter å behandle data 1. juli 2023 (1. oktober 2023 for Analytics 360-områder).

[GA4] Firebase-integrasjon

Knytt Google Analytics 4-områder sammen med Firebase.

Hvis du vil beholde historiske Google Analytics for Firebase-appdata fra et eksisterende Firebase-prosjekt, må du bruke det Google Analytics 4-området som allerede er knyttet sammen med det aktuelle Firebase-prosjektet, i stedet for å opprette et nytt område.

Gjør følgende hvis du per nå ikke har noe Google Analytics 4-område:

 1. Opprett et nytt Google Analytics 4-område.
 2. Når du oppretter området, må du hoppe over trinnet der du skal opprette en appdatastrøm.
 3. Knytt det eksisterende Firebase-prosjektet sammen med det nye Google Analytics 4-området.

Med Google Analytics som utgangspunkt

Opprett Google Analytics 4-områder

Hvis du vil måle appdata i Analytics, må du opprette et tilsvarende prosjekt i Firebase og etablere en tilknytning mellom dette prosjektet og området ditt.

Finn ut hvordan du kan opprette Google Analytics 4-områder

Oppdater innstillingene etter at tilknytningen er etablert

Når du har opprettet et Google Analytics 4-område og etablert tilknytningen til Firebase-prosjektet, har du to alternativer:

 • Juster tilgangsnivået Firebase-brukere har til Analytics-data.
 • Slå av integrering av funksjoner for utvidede målgrupper (funksjonen er på som standard).

Sånn kan du åpne disse innstillingene:

 1. Klikk på Administrator.
 2. Velg området du vil endre, fra rullegardinmenyen øverst i Område-kolonnen.
 3. Klikk på Firebase-tilknytninger under PRODUKTTILKNYTNINGER.
 4. Finn raden for den relevante Firebase-prosjekt-ID-en.

Brukertilgang (roller i Analytics)

Firebase-prosjektbrukere gis automatisk Analytics-roller når du knytter et Firebase-prosjekt sammen med et Analytics-område:

 • Firebase-brukere i et prosjekt blir, basert på den høyeste firebaseanalytics-tillatelsen de er gitt i Firebase, tilordnet 1 av disse 2 tilknyttede Firebase-brukerrollene:
  • Redigerer i Firebase-prosjekt <project number>
  • Seer i Firebase-prosjekt <project number>
 • De tilknyttede Firebase-brukerne blir på sin side tilordnet standardroller i det tilknyttede Analytics-området.
Hvis du har denne Firebase-rollen/tillatelsen Er du tilordnet denne tilknyttede Firebase-brukerrollen Som i sin tur er tilordnet denne Analytics-rollen

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

(f.eks. eier, redigerer eller Firebase-administrator i Firebase)

Redigerer i Firebase-prosjekt <project number>

Redigerer

Ingen databegrensninger

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

(f.eks. seer eller Firebase-seer i Firebase)

Seer i Firebase-prosjekt <project number>

Seer

Ingen databegrensninger

 

I tilgangsadministreringen i Analytics representerer hver tilknyttede Firebase-bruker en gruppe brukere i det tilknyttede Firebase-prosjektet.

Som Analytics-administrator kan du endre Analytics-rollen og databegrensningene som er tilordnet de tilknyttede Firebase-brukerne av et område. Hvis du endrer Analytics-rollen og databegrensningene tilordnet en tilknyttet Firebase-bruker, påvirker det alle i Firebase-prosjektet som er tilordnet den tilknyttede brukeren.

De tilordnede rollene og databegrensningene vedvarer frem til tilknytningen mellom Firebase-prosjektet og Analytics-området fjernes.

Analytics-administratorer kan endre tilgangsnivået til Firebase-rollene ved å følge menybanen Administrator > tilknyttet område > Administrering av områdetilgang.

Du kan for eksempel begrense tilgangen til kostnads- og inntektsdata i Firebase-konsollen hvis brukerne i Firebase-prosjektet ikke har behov for å se denne informasjonen:

 1. Pass på at du har valgt ønsket konto og område i Administrator-delen.
 2. Klikk på Administrering av områdetilgang i Område-kolonnen.
 3. Klikk på raden for Firebase-brukeren du vil begrense datatilgangen for.
 4. Velg Ingen kostnadsberegninger og/eller Ingen inntektsberegninger under Databegrensninger.

Integrering av funksjoner for utvidede målgrupper

Med integrering av funksjoner for utvidede målgrupper oppnår du disse fordelene:

Funksjonen er som standard aktivert så fort du har etablert tilknytningen. Slå av funksjonen om nødvendig.

Med Firebase som utgangspunkt

Hvis du tidligere har aktivert Analytics for Firebase-prosjektet ditt, blir det automatisk knyttet sammen med et Google Analytics 4-område når du oppgraderer prosjektet.

Hvis du ikke aktiverte Analytics i prosjektet til å begynne med, men gjorde det senere, kan du velge automatisk å få opprettet et nytt – eller du kan knytte prosjektet sammen med et eksisterende – Google Analytics 4-område.

Opprett prosjekter

Når du oppretter et prosjekt i Firebase, har du muligheten til å integrere det med Analytics. Hvis du allerede har én eller flere Google Analytics-kontoer, kan du knytte prosjektet ditt til en av disse. Hvis du ikke allerede har en Google Analytics-konto, opprettes det en ny for deg med navnet Standardkonto for Firebase.

Firebase-brukere som har tilgang til det aktuelle prosjektet, gis Analytics-brukerroller basert på Firebase-rollene de har (se Brukertilgang ovenfor).

Knytt Firebase-prosjekter sammen med Analytics

Firebase-eiere kan konfigurere og administrere Analytics-tilknytningen under Project settings (prosjektinnstillinger) > Integrations (integrasjoner).

Etter at du har knyttet sammen Firebase og Analytics, kan det ta ett døgn før det utveksles data mellom produktene. Dette kan ha innvirkning på funksjoner som A/B-testing, programstopprapportering og brukersegmentering og -målretting.

Konfigurer nye Analytics-tilknytninger

 1. Åpne det aktuelle Firebase-prosjektet.
 2. Åpne Project settings (Prosjektinnstillinger) > Integrations (Integreringer).
 3. Klikk på Link (Tilknytt) på Google Ads-kortet.
 4. Velg en eksisterende Analytics-konto, eller opprett en ny.
  • Med en eksisterende konto kan du velge et eksisterende Google Analytics 4-område i den aktuelle kontoen eller opprette et nytt.
  • Hvis du oppretter en ny konto, blir det opprettet et nytt Google Analytics 4-område for deg, og prosjektet ditt blir knyttet sammen med dette området.
  • Finn ut mer om oppsett og grenser
 5. Velg ønskede Analytics-innstillinger.

Endre Analytics-tilknytninger

 1. Åpne det aktuelle Firebase-prosjektet.
 2. Åpne Project settings (Prosjektinnstillinger) > Integrations (Integreringer).
 3. Klikk på View link (Se tilknytningen) på Google Analytics-kortet.
 4. Fjern den eksisterende Analytics-tilknytningen.
 5. Følg veiledningen for å etablere en ny Analytics-tilknytning.

Tilknytt Firebase-prosjekter på nytt

Følg denne fremgangsmåten hvis du tidligere knyttet Firebase-prosjektet ditt sammen med Analytics-kontoen din, men ikke lenger finner Firebase-prosjektet i Analytics:

 1. Åpne det aktuelle Firebase-prosjektet.
 2. Åpne Project settings (Prosjektinnstillinger) > Integrations (Integreringer).
 3. Klikk på Analytics-kortet for å knytte Analytics sammen med prosjektet ditt.

Fjern tilknytningen mellom Analytics og Firebase-prosjekter

Firebase-eiere kan fjerne tilknytningen til Analytics under Project settings (Prosjektinnstillinger) > Integrations (Integreringer).

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false