[GA4] Integrace Firebase

Propojení služeb v Google Analytics 4 s Firebase.

Když je výchozí službou Google Analytics

Vytvoření služby v Google Analytics 4

Pokud chcete měřit data aplikací v Analytics, musíte ve Firebase vytvořit odpovídající projekt a ten propojit s příslušnou službou.

Další informace o vytváření služeb v Google Analytics 4

Aktualizace nastavení po vytvoření propojení

Po vytvoření služby v Google Analytics 4 a vytvoření propojení s projektem Firebase můžete:

 • upravit úrovně přístupu uživatelů služby Firebase k datům Analytics,
 • vypnout vylepšenou integraci publika (tato funkce je ve výchozím nastavení zapnutá).

Otevření těchto nastavení:

 1. Na stránce Administrátor klikněte v části Propojení služeb na Propojení s Firebase.
 2. Vyhledejte řádek s příslušným ID projektu Firebase.

Uživatelský přístup (role v Analytics)

Uživatelé projektu Firebase získají po propojení projektu Firebase se službou v Analytics automaticky role Analytics:

 • Uživatelé Firebase budou v konkrétních projektech přiřazeni podle nejvyššího oprávnění Firebase firebaseanalytics k jednomu ze čtyř propojených uživatelů Firebase:
  • Editor projektu Firebase <číslo projektu>
  • Marketingový specialista projektu Firebase <číslo projektu>
  • Čtenář projektu Firebase <číslo projektu> (bez omezení dat)
  • Čtenář projektu Firebase <číslo projektu> (bez přístupu k údajům o nákladech nebo tržbách)
 • Propojení uživatelé Firebase jsou pak v propojené službě Analytics přiřazováni k výchozím rolím.
Pokud máte tuto roli/oprávnění Firebase, … … jste přiřazeni k tomuto propojenému uživateli Firebase… … kterému je přiřazena tato role Analytics.

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

Editor projektu Firebase <číslo projektu>

Editor

Bez omezení dat

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess Marketingový specialista projektu Firebase <číslo projektu> Marketingový specialista

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

Čtenář projektu Firebase <číslo projektu>

Čtenář

Bez omezení dat

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess Čtenář projektu Firebase <číslo projektu>

Čtenář

Bez přístupu k údajům o nákladech nebo tržbách

 

Pokud jste projekt Firebase se službou v Google Analytics 4 propojili před 4. lednem 2023, mohou mít propojení uživatelé Firebase v Analytics jiné role a přístup k datům, než jak uvádí tabulka. Administrátoři Analytics mohou ověřit a upravovat role a přístup k datům na stránce Administrátor > Propojená služba > Správa přístupu ke službě.

V rámci správy přístupu v Analytics představuje každý propojený uživatel Firebase skupinu uživatelů v propojeném projektu Firebase.

Jako administrátor Analytics můžete u konkrétních služeb měnit roli Analytics a omezení dat přiřazená propojeným uživatelům Firebase. Pokud změníte roli Analytics a omezení dat přiřazená propojenému uživateli Firebase, ovlivníte tím všechny uživatele projektu Firebase přiřazené k danému propojenému uživateli.

Přiřazené role a omezení dat zůstanou v platnosti, dokud nebude zrušeno propojení mezi projektem Firebase a službou Analytics.

Administrátoři Analytics mohou přístup pro tyto role Firebase upravit v sekci Administrátor > Propojená služba > Správa přístupu ke službě.

Můžete například ve službě konzole Firebase omezit přístup k údajům o nákladech a tržbách, pokud je uživatelé v projektu Firebase nevidí:

 1. Na stránce Administrátor v části Služba klikněte na Správa přístupu ke službě.
 2. Klikněte na řádek uživatele Firebase, jehož přístup k údajům chcete omezit.
 3. V sekci Omezení týkající se dat vyberte možnost Žádné metriky nákladů nebo Žádné metriky tržeb.

Vylepšená integrace publika

Vylepšená integrace publika nabízí tyto výhody:

Tato funkce se ve výchozím nastavení po vytvoření propojení zapne. V případě potřeby ji můžete vypnout.

Když je výchozí službou Firebase

Jestliže jste v minulosti v projektu Firebase povolili Analytics, je tento projekt po svém upgradu automaticky propojen se službou v Google Analytics 4.

Pokud jste Analytics v projektu původně nepovolili, ale později se to rozhodnete udělat, můžete buď automaticky vytvořit novou službu v Google Analytics 4, nebo projekt propojit se stávající službou v Google Analytics 4.

Pokud chcete využít možnost automatického vytvoření nové služby v Google Analytics 4, musíte mít oprávnění Firebase firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit, které je ve Firebase součástí role vlastníka, editora a administrátora.

Vytvoření projektu

Když ve Firebase vytvoříte projekt, můžete ho propojit s Analytics. Pokud již jeden nebo více účtů Google Analytics máte, můžete projekt přiřadit k některému z nich. Pokud účet Google Analytics nemáte, bude pro vás vytvořen nový účet s názvem Výchozí účet pro Firebase.

Uživatelé Firebase s přístupem k příslušnému projektu obdrží uživatelské role Analytics na základě rolí Firebase (viz Přístup uživatelů výše).

Propojení projektu Firebase s Analytics

Vlastníci Firebase mohou propojení s Analytics nastavovat a spravovat v části Nastavení projektu > Integrace.

Může trvat až 24 hodin, než si služby Firebase a Analytics začnou po propojení předávat data. To může mít vliv na funkce, jako jsou A/B testování, Crash Reporting nebo segmentace uživatelů a cílení na uživatele.
Služba Google Analytics 4 zobrazí data z Firebase až poté, co ji s Firebase propojíte.

Nastavení nového propojení s Analytics

 1. Otevřete projekt Firebase.
 2. Otevřete nabídku Nastavení projektu > Integrace.
 3. Na kartě Google Analytics klikněte na Propojit.
 4. Vyberte účet Analytics nebo vytvořte nový.
  • Pokud vyberete existující účet, můžete zvolit službu v Google Analytics 4, která v něm už existuje, nebo vytvořit novou.
  • Jestliže vytvoříte nový účet, je v něm automaticky vytvořena nová služba v Google Analytics 4 a projekt je s ní propojen.
  • Další informace o nastavení a limitech
 5. Nakonfigurujte nastavení Analytics.

Úprava propojení Analytics

 1. Otevřete projekt Firebase.
 2. Otevřete nabídku Nastavení projektu > Integrace.
 3. Na kartě Google Analytics klikněte na Zobrazit propojení.
 4. Odeberte stávající propojení Analytics.
 5. Podle pokynů nastavte nové propojení se službou Analytics.

Opětovné propojení projektu Firebase

Pokud jste svůj projekt Firebase s účtem Analytics již propojili, ale nemůžete ho teď v Analytics najít:

 1. Otevřete projekt Firebase.
 2. Otevřete nabídku Nastavení projektu > Integrace.
 3. Kliknutím na kartu Analytics svůj projekt propojte.

Odpojení Analytics od projektu Firebase

Vlastníci Firebase mohou službu Analytics odpojit v části Nastavení projektu > Integrace.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka