[GA4] Firebase entegrasyonu

Google Analytics 4 mülklerini Firebase'e bağlama

Google Analytics'ten başlamak isterseniz

Bir Google Analytics 4 mülkü oluşturma

Analytics'te uygulama verilerini ölçmek için Firebase'de bununla ilgili bir proje oluşturmanız ve bu projeyle mülkünüz arasında bağlantı kurmanız gerekir.

Google Analytics 4 mülkü oluşturma hakkında daha fazla bilgi edinin.

Bağlantıyı oluşturduktan sonra ayarları güncelleme

Google Analytics 4 mülkü oluşturduktan ve Firebase projenize bağladıktan sonra şunları yapabilirsiniz:

 • Firebase kullanıcılarının Analytics verilerine erişim düzeyini ayarlama
 • Gelişmiş kitle entegrasyonunu devre dışı bırakma (bu özellik varsayılan olarak etkindir)

Bu ayarları açmak için:

 1. Yönetici bölümündeki Ürün bağlantıları altında Firebase bağlantıları'nı tıklayın.
 2. İlgili Firebase proje kimliği satırını bulun.

Kullanıcı erişimi (Analytics'teki roller)

Bir Firebase projesini Analytics mülküne bağladığınızda Firebase projesi kullanıcılarına otomatik olarak Analytics rolleri verilir:

 • Bir projedeki Firebase kullanıcıları, sahip oldukları en yüksek Firebase firebaseanalytics iznine göre dört Firebase bağlı kullanıcısından birine atanır:
  • Firebase projesi <proje numarası> Düzenleyici
  • Firebase projesi <proje numarası> Pazarlamacı
  • Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyen (veri kısıtlaması yok)
  • Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyen (maliyet veya gelir verilerine erişemez)
 • Firebase bağlı kullanıcıları, bağlı Analytics mülkündeki varsayılan rollere atanır.
Bu Firebase rolüne veya iznine sahipseniz Bu Firebase bağlı kullanıcısına atanırsınız Kullanıcıya bu Analytics rolü atanır

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit

Firebase projesi <proje numarası> Düzenleyici

Düzenleyici

Veri kısıtlaması yok

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsAdditionalAccess Firebase projesi <proje numarası> Pazarlamacı Pazarlamacı

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsReadAndAnalyze

Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyen

Görüntüleyen

Veri kısıtlaması yok

firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsRestrictedAccess Firebase projesi <proje numarası> Görüntüleyen

Görüntüleyen

Maliyet veya gelir verilerine erişemez

 

Firebase projenizi 4 Ocak 2023'ten önce bir Google Analytics 4 mülküne bağladıysanız Firebase bağlı kullanıcıları, Analytics'te yukarıdaki tabloda açıklanandan farklı rollere ve veri erişimine sahip olabilir. Analytics yöneticileri, rolleri ve veri erişimini Yönetici > Bağlı Mülk > Mülk Erişim Yönetimi'nden doğrulayıp düzenleyebilir.

Analytics erişim yönetiminde her Firebase bağlı kullanıcısı, bağlı Firebase projesindeki bir kullanıcı grubunu temsil eder.

Analytics yöneticisi olarak, bir mülkün Firebase bağlı kullanıcılarına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirebilirsiniz. Bir Firebase bağlı kullanıcısına atanan Analytics rolünü ve veri kısıtlamalarını değiştirirseniz Firebase projesinde söz konusu bağlı kullanıcıya atanan herkesi etkilersiniz.

Rol atamaları ve veri kısıtlamaları, Firebase projesiyle Analytics mülkü arasındaki bağlantı silinene kadar geçerliliğini korur.

Analytics yöneticileri, Firebase rollerinin erişimini Yönetici > Bağlı Mülk > Mülk Erişimi Yönetimi'nde düzenleyebilir.

Örneğin, Firebase projesindeki kullanıcıların bu bilgileri görmesi gerekmiyorsa Firebase konsolunda maliyet ve gelir verilerine erişimi kısıtlayabilirsiniz:

 1. Yönetici bölümündeki Mülk altında Mülk Erişim Yönetimi'ni tıklayın.
 2. Veri erişimini kısıtlamak istediğiniz Firebase kullanıcısının bulunduğu satırı tıklayın.
 3. Veri Kısıtlamaları bölümünde Maliyet Metriği Yok'u ve/veya Gelir Metriği Yok'u seçin.

Geliştirilmiş kitle entegrasyonu

Geliştirilmiş kitle entegrasyonu aşağıdaki avantajları sağlar:

Bu özellik, bağlantı oluşturulduktan sonra varsayılan olarak etkindir. Gerekirse bu özelliği devre dışı bırakın.

Firebase'den başlamak isterseniz

Firebase projeniz için Analytics'i daha önce etkinleştirdiyseniz projeniz yeni sürüme geçirildiğinde otomatik olarak bir Google Analytics 4 mülküne bağlanır.

Projeniz için Analytics'i başlangıçta değil de daha sonra etkinleştirmeyi tercih ettiyseniz otomatik olarak yeni bir Google Analytics 4 mülkü oluşturabilir veya projeyi mevcut bir Google Analytics 4 mülküne bağlayabilirsiniz.

Otomatik olarak yeni bir Google Analytics 4 mülkü oluşturma seçeneğini kullanmak için Sahip, Düzenleyici ve Firebase Yöneticisi Firebase rollerine dahil olan firebaseanalytics.resources.googleAnalyticsEdit Firebase iznine sahip olmanız gerekir.

Proje oluşturma

Firebase'de bir proje oluşturduğunuzda Analytics ile entegrasyon seçeneği sunulur. Halihazırda bir veya daha fazla Google Analytics hesabınız varsa projenizi bu hesaplardan biriyle ilişkilendirebilirsiniz. Google Analytics hesabınız yoksa size Firebase İçin Varsayılan Hesap adında yeni bir hesap oluşturulur.

Bu projeye erişimi olan Firebase kullanıcılarına, Firebase rollerine göre Analytics kullanıcı rolleri verilir (yukarıdaki Kullanıcı erişimi bölümüne bakın).

Firebase projenizi Analytics'e bağlama

Firebase'de Sahip rolündeki kullanıcılar, Proje Ayarları > Entegrasyonlar bölümünden Analytics bağlantısını oluşturup yönetebilir.

Firebase ile Analytics'i bağladıktan sonra verilerin ürünler arasında aktarılması 24 saati bulabilir. Bu durum A/B Testi, Crash Reporting, kullanıcı segmentasyonu ve hedefleme gibi özellikleri etkileyebilir.
Google Analytics 4, Firebase verilerini yalnızca Firebase'e bir Google Analytics 4 mülkü bağladıktan sonra gösterir.

Yeni Analytics bağlantısı oluşturma

 1. Firebase projenizi açın.
 2. Proje Ayarları > Entegrasyonlar'ı açın.
 3. Google Analytics kartında Bağlantı'yı tıklayın.
 4. Bir Analytics hesabı seçin veya yeni hesap oluşturun.
  • Mevcut bir hesabı seçerseniz o hesapta mevcut bir Google Analytics 4 mülkünü seçebilir veya yeni bir mülk oluşturabilirsiniz.
  • Yeni bir hesap oluşturursanız sizin için yeni bir Google Analytics 4 mülkü oluşturulur ve projeniz bu mülke bağlanır.
  • Kurulum ve sınırlar hakkında daha fazla bilgi
 5. Analytics ayarlarınızı yapılandırın.

Analytics bağlantısını düzenleme

 1. Firebase projenizi açın.
 2. Proje Ayarları > Entegrasyonlar'ı açın.
 3. Google Analytics kartında Bağlantıyı Görüntüle'yi tıklayın.
 4. Mevcut Analytics bağlantısını kaldırın.
 5. Yeni Analytics bağlantısı oluşturma talimatlarını uygulayın.

Firebase projenizi yeniden bağlama

Daha önce Analytics hesabınıza bağladığınız Firebase projenizi artık Analytics'te bulamıyorsanız:

 1. Firebase projenizi açın.
 2. Proje Ayarları > Entegrasyonlar'ı açın.
 3. Analytics kartını tıklayarak Analytics'i projenize bağlayın.

Analytics'i Firebase projenizden kaldırma

Firebase'de Sahip rolündeki kullanıcılar, Proje Ayarları > Entegrasyonlar bölümünden Analytics bağlantısını kaldırabilir.

Bu size yardımcı oldu mu?

Bunu nasıl iyileştirebiliriz?
false
Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü