[GA4] Gebruiksanalyse

Analyseer segmenten van gebruikers en bekijk individuele gebruikersactiviteiten.

Gebruiksanalyse is een van de beschikbare technieken in Analyse. Met deze techniek kunt u specifieke groepen gebruikers selecteren, zoals gebruikers die zich bezighouden met uw property op zowel uw app als op uw website, en de activiteiten van elke individuele gebruiker bekijken. Inzicht in individueel gedrag is belangrijk wanneer u de gebruikerservaring wilt personaliseren of wanneer u inzicht wilt krijgen in of problemen wilt oplossen met een bepaalde gebruikersstream. Als u bijvoorbeeld het gedrag van een gebruiker met een ongebruikelijk hoge bestelwaarde wilt analyseren, of zien waar een gebruiker die iets probeerde te bestellen, problemen ondervond.

U kunt een vergelijkbare analyse voor webproperty's uitvoeren met het rapport Gebruiksanalyse.

Hoe 'Gebruiksanalyse' werkt

In Gebruiksanalyse worden de gebruikers weergegeven in een bestaand segment of in het tijdelijke segment dat voortvloeit uit andere analysetechnieken. In de lijst kunt u meer gedetailleerde informatie bekijken over individuele gebruikers, zoals hoe en wanneer die gebruiker is geworven, overzichtsstatistieken voor de gebruiker en een tijdlijn van de activiteiten van de gebruiker op uw site of in uw app. U kunt een segment maken op basis van de verschillende gebeurtenissen die de gebruiker heeft geactiveerd om te zien of andere gebruikers in de toekomst ook soortgelijke acties ondernemen.

Gegevens van Gebruiksanalyse bekijken

Ga als volgt te werk om de Gebruiksanalyse te openen:

 1. Log in bij Google Analytics.
 2. Ga naar uw property.
 3. Klik linksonder op Analyse.
 4. Selecteer op de homepage van Analyse een bestaande analyse of maak een nieuwe analyse. Instructies weergeven.
 5. Selecteer in het venster 'Instellingen voor tabblad' de techniek Gebruiksanalyse.
 6. Er wordt een nieuw standaardtabblad 'Gebruiksanalyse' geopend.

U kunt ook een 'Gebruiksanalyse' maken op basis van waarden in de huidige visualisatie:

 1. Selecteer een bestaande visualisatie of maak een nieuwe visualisatie.
 2. Breng de gewenste aanpassingen aan (voeg dimensies en statistieken toe, pas een filter of segment toe of wijzig de periode).
 3. Klik met de rechtermuisknop op een gegevenspunt in de visualisatie.
 4. Selecteer Gebruikers weergeven.
 5. Er wordt een nieuw tabblad 'Gebruiksanalyse' geopend. De aanpassingen die u heeft toegepast op de vorige techniek, worden toegepast als tijdelijk segment in de Gebruiksanalyse.
Tijdelijke segmenten worden aan de linkerkant weergegeven met een gestreepte rand. Klik op het segment om het te bewerken of op te slaan.

De Gebruiksanalyse aanpassen

Net als bij andere analysetechnieken kunt u de 'Gebruiksanalyse' aanpassen via het deelvenster 'Instellingen voor tabblad' aan de linkerkant.

Statistieken aanpassen

De 'Gebruiksanalyse' geeft standaard de volgende statistieken en dimensies weer:

 • Apparaat-ID
 • Naam van stream
 • Sessies
 • Aantal gebeurtenissen
 • Opbrengst
 • Transacties
 • Conversies

Apparaat-ID en Naam van stream zijn vereist en de enige mogelijke dimensies. U kunt de statistieken echter wijzigen door ze toe te voegen aan of te verwijderen uit het gedeelte Waarden van het deelvenster Instellingen voor tabblad.

De rijen aanpassen

De 'Gebruiksanalyse' geeft standaard de top tien gebruikers per sessie weer. Het aantal weergegeven gebruikers aanpassen in 'Instellingen voor tabblad':

 • Met Rijen weergeven verhoogt of verlaagt u het aantal rijen in de lijst.
 • De Beginrij bepaalt met welke rij de lijst begint.
 • Met Sorteren kunt u de lijst sorteren door op de kolomtitel van een statistiek te klikken.
 • Met het Type cel kunt u statistieken in de lijst weergeven als platte tekst of de visuele weergave verbeteren met gekleurde balken of heatmaps.

Een segment toepassen

Sleep een bestaand segment uit de meest linkse lijst naar het segmentdoel in het deelvenster 'Instellingen'. U kunt vervolgens de gebruikers verkennen die door dat segment zijn gedefinieerd.

Een filter toepassen

U kunt de gegevens beperken die in de 'Gebruiksanalyse'-lijst worden weergegeven door een filter toe te passen op basis van een of meer dimensies of statistische gegevens. Als het filter meerdere voorwaarden bevat, worden deze toegepast met EN-logica.

De rapportageperiode wijzigen

Gebruik de agenda-opties in het deelvenster Variabelen uiterst links om de periode aan te passen en een vergelijking te maken met gegevens uit een eerdere periode.

Activiteit van individuele gebruikers bekijken

U kunt de activiteit van individuele gebruikers bekijken door op een specifieke record in de 'Gebruiksanalyse'-tabel te klikken.

Zo krijgt u gedetailleerde informatie over hoe en wanneer deze gebruiker is geworven, plus een tijdlijn van gebeurtenissen die door die gebruiker op uw site of in uw app zijn geactiveerd, gegroepeerd op datum.

De activiteitenlijst aanpassen

Met de optie in het gedeelte TIJDLIJN aan de linkerkant kunt u het volgende doen:

 • Geselecteerde gebeurtenissen tonen
 • De tijdlijn als een samengevouwen of uitgevouwen lijst weergeven
 • De gebeurtenissen op de tijdlijn sorteren

Een segment maken van individuele gebruikers

In de tijdlijn kunt u een segment maken van alle gebruikers met een specifieke reeks gebeurtenissen door een of meer afzonderlijke gebeurtenissen te selecteren. Klik vervolgens rechtsboven op SEGMENT MAKEN. U kunt dit segment naar wens bewerken en vervolgens opslaan voor verdere analyse of rapportage.

Gebruikersgegevens verwijderen

WAARSCHUWING: Verzoeken om gebruikersgegevens te verwijderen, kunnen niet ongedaan worden gemaakt.

 

Klik rechtsboven op Verwijderen.

De gegevens van de op dat moment weergegeven gebruiker worden binnen 24 uur niet meer weergegeven in de Gebruiksanalyse en worden na 63 dagen PERMANENT VERWIJDERD.

Gegevens verwijderen per anonieme ID

Als u gebruikers-ID's verzamelt en gegevens wilt verwijderen die aan een anonieme ID zijn gekoppeld die ook aan een van deze gebruikers zijn gekoppeld, kunt u de Analytics-interface gebruiken zoals hieronder wordt beschreven. Gegevens kunnen ook programmatisch worden verwijderd met de API voor verwijderen van gebruikers.

Pas uw eigen methode toe om de koppeling tussen de gebruikers-ID en de anonieme ID te maken: Analytics biedt dit type functionaliteit niet.

Als een gebruiker is ingelogd, worden de gebeurtenisgegevens voor die gebruiker aangeduid met de gebruikers-ID die u opgeeft. Als de gebruiker is uitgelogd, worden de gebeurtenisgegevens van die gebruiker geïdentificeerd met een anonieme ID.

Als u van een gebruiker alle gebeurtenisgegevens wilt bekijken die alleen worden geïdentificeerd met de anonieme ID, wijzigt u de identiteit voor rapportage van Op basis van gebruikers-ID en apparaat in Alleen op basis van apparaatgegevens:

 1. Zorg ervoor dat u het gewenste account en de gewenste property selecteert in Beheerder.
 2. Klik in de kolom Property op Standaard identiteit voor rapportage.
 3. Selecteer Alleen op basis van apparaatgegevens.
 4. Klik op Opslaan.

Nadat u de identiteit voor rapportage heeft gewijzigd:

 1. Open een nieuwe gebruiksanalyse en bekijk de volledige lijst met anonieme ID's.
 2. Selecteer de ID die is gekoppeld aan de gegevens die u wilt verwijderen.
 3. Klik rechtsboven op Verwijderen om de gegevens van die gebruiker te verwijderen.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?