[GA4] Анализ на потребителите

Анализирайте сегментите от потребители и направете разбивка по активност на отделните потребители.

Анализът на потребителите е една от техниките, които са налице в Analysis. Тя Ви дава възможност да избирате конкретни групи потребители, като например потребители, които са се ангажирали със собствеността Ви както от приложението, така и на уебсайта Ви, и да правите разбивки на активността на всеки отделен потребител. Разбирането на индивидуалното поведение е важно, когато искате да персонализирате практическата работа на потребителите или когато трябва да получите статистика за конкретен поток от потребители или да отстраните проблеми по него – например ако искате да анализирате поведението на потребител, при когото има необичайно висока средна стойност на поръчките, или да видите кога даден потребител е бил затруднен при извършването на поръчка.

Подобен анализ можете да направите и за уеб собствености с отчета Анализ на потребителите.

Как работи анализът на потребителите

Анализът на потребителите показва потребителите, които съставляват съществуващ сегмент или временния сегмент, получен в резултат на използването на други техники на Analysis. Можете да направите разбивка в списъка, за да видите подробна информация за отделни потребители, включително как и кога даден потребител е бил придобит, обобщени показатели за него, както и хронология на активностите му в сайта или приложението Ви. Можете да създадете сегмент от различни събития, предприети от потребителя, за да видите дали други потребители също предприемат подобни действия от сега нататък.

Вижте данните от анализа на потребителите

За да отворите анализа на потребителите:

 1. Влезте в профила си в Google Анализ.
 2. Отворете собствеността си.
 3. Кликнете върху Analysis долу вляво.
 4. В началната страница на Analysis изберете съществуващ анализ или създайте нов. Покажете ми как.
 5. В панела „Настройки на раздела“ изберете техниката Анализ на потребителите.
 6. Отваря се нов основен раздел за анализ на потребителите.

Можете да създадете анализ на потребителите и въз основа на стойности в текущата Ви визуализация:

 1. Изберете съществуваща визуализация или създайте нова.
 2. Приложете всички желани персонализации (добавете величини и показатели, приложете филтър или сегмент или променете периода от време).
 3. Кликнете с десния бутон на мишката върху точка за данни във визуализацията.
 4. Изберете Преглед на потребителите.
 5. Отваря се нов раздел за анализ на потребителите. Персонализациите, приложени от Вас върху предишната техника, се прилагат като временен сегмент в анализа на потребителите.
Временните сегменти се показват с пунктиран контур отляво. Кликнете върху сегмента, за да го редактирате или запазите.

Персонализиране на анализа на потребителите

Също както при други техники за анализ, можете да персонализирате анализа на потребителите, като използвате панела „Настройки на раздела“ вляво.

Персонализирайте показателите

По подразбиране в анализа на потребителите се показват следните показатели и величини:

 • Идент. № на устройството
 • Име на потока
 • Сесии
 • Брой събития
 • Приходи
 • Транзакции
 • Реализации

Идент. № на устройството и Име на потока са задължителни и са единствените възможни величини. Можете обаче да променяте показателите, като ги добавяте или премахвате в секцията Стойности на панела „Настройки на раздела“.

Коригирайте редовете

По подразбиране в анализа на потребителите се показват водещите 10 потребители по сесии. За да коригирате броя на показваните потребители, в „Настройки на раздела“:

 • Показване на редове увеличава или намалява броя на редовете в списъка.
 • Начален ред определя с кой ред започва списъкът.
 • Сортирайте списъка, като кликнете върху заглавието на графа на показател.
 • Тип клетка Ви дава възможност да показвате показателите в списъка като обикновен текст или да подобрите визуалното представяне с цветни стълбове или топлинни карти.

Приложете сегмент

Преместете с плъзгане съществуващ сегмент от списъка най-вляво към целевия сегмент в панела с настройки. След това можете да анализирате потребителите, дефинирани от този сегмент.

Приложете филтър

Можете да ограничите данните, показвани в списъка на анализа на потребителите, като приложите филтър въз основа на една или повече величини или показатели. Ако филтърът Ви включва няколко условия, те се прилагат, като се използва логиката „И“.

Променете отчетния период от време

Използвайте опциите на календара в панела „Променливи“ най-вляво, за да коригирате периода от време и да сравнявате с данни от предишен период.

Преглед на активността на отделни потребители

Можете да преглеждате активността за отделни потребители, като кликнете върху конкретен запис в таблицата „Анализ на потребителите“.

По този начин ще получите подробна информация за това как и кога е бил придобит този потребител заедно с хронология на събитията, задействани от него в сайта или приложението Ви, групирани по дата.

Персонализирайте списъка с активности

Използвайте опциите в секцията ХРОНОЛОГИЯ вляво, за да:

 • показвате избрани събития;
 • показвате хронологията като свит или разгънат списък;
 • сортирате събитията в хронологията.

Създайте сегмент от отделни потребители

В хронологията можете да създадете сегмент на всички потребители с конкретен набор събития, като изберете едно или повече отделни събития. След това горе вдясно кликнете върху СЪЗДАВАНЕ НА СЕГМЕНТ. Можете да редактирате получения сегмент, ако е необходимо, след това да го запазите за използване в допълнителен анализ или отчитане.

Изтриване на потребителски данни

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Заявяването на изтриване на потребителски данни е необратимо.

 

Горе вдясно кликнете върху Премахване.

Показваните в момента данни на потребителя ще спрат да се показват в анализа на потребителите в рамките на 24 часа и ще бъдат ОКОНЧАТЕЛНО ПРЕМАХНАТИ в рамките на следващите 63 дни.

Изтриване на данни по анонимен идентификатор

Ако събирате идентификационни номера на потребителите и искате да изтриете всички данни, свързани с анонимен идентификационен номер, свързан с един от тях, можете да използвате интерфейса на Анализ, както е описано по-долу. Можете също да използвате API за изтриване на потребители, за да изтриете данните програмно.

Трябва да приложите собствения си метод за създаване на връзка между идентификационния номер на потребителя и анонимния идентификационен номер: Google Анализ не предлага този тип функционалност.

Когато потребителят е влязъл в профила си, данните за събитията, свързани с него, се идентифицират от предоставения от Вас идентификатор на потребителя. Когато потребителят е излязъл от профила си, данните за събитията за този потребител се определят от анонимен идентификационен номер.

За да видите всички данни за събития на потребителя, идентифицирани само по анонимния идентификационен номер, трябва да промените идентичността за отчитане от „По идент. № на потребителя и устройство“ на „Само по устройство“:

 1. Уверете се, че в Администриране са избрани желаните профил и собственост.
 2. В графата Собственост кликнете върху Основна идентичност за отчитане.
 3. Изберете Само по устройство.
 4. Кликнете върху Запазване.

След като промените идентичността за отчитане:

 1. Отворете нов анализ на потребителите, за да видите пълния списък с анонимни идентификационни номера.
 2. Изберете идентификационния номер, свързан с данните, които искате да изтриете.
 3. Горе вдясно кликнете върху Премахване, за да изтриете данните за този потребител.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?