[GA4] Trang chủ

Giới thiệu về Trang chủ

Khi bạn đăng nhập vào Analytics, Trang chủ cung cấp cho bạn thông tin tóm lược về những điều thú vị liên quan đến dữ liệu của bạn.

Một vài thẻ đầu tiên cho bạn thấy:

  • Chuyển đổi và lưu lượng truy cập tổng thể (Người dùng, Doanh thu, Tỷ lệ chuyển đổi, Phiên). Hãy nhấp vào một chỉ số để thay đổi biểu đồ.
  • Số lượng người dùng theo phút. Hãy di chuột qua một cột để xem số lượng người dùng chính xác vào phút đó.
  • Hoạt động của người dùng hằng tháng, hằng tuần và hằng ngày (số người dùng).

Các thẻ còn lại trên trang này cung cấp thông tin tổng quan nhanh tương tự về dữ liệu của bạn. Ví dụ:

  • Số người dùng theo quốc gia
  • Các màn hình hàng đầu xảy ra hành động tương tác
  • Số lượt chuyển đổi hàng đầu

Tính năng kiểm soát của thẻ

Một thẻ có thể có tối đa 3 tính năng kiểm soát:

  • Bộ chọn tham số/chỉ số
  • Bộ chọn phạm vi ngày
  • Liên kết đến báo cáo có liên quan

Bộ chọn thứ nguyên/chỉ số

Nếu thẻ có bộ chọn thứ nguyên hoặc chỉ số ở đầu thẻ, bạn có thể nhấp vào các bộ chọn đó để thay đổi loại dữ liệu sẽ hiển thị trong thẻ.

Phạm vi ngày

Một số thẻ bao gồm một tùy chọn cho phép chọn các phạm vi ngày khác nhau. Mỗi loại dữ liệu có các phạm vi ngày khác nhau.

Liên kết đến báo cáo cơ bản

Hầu hết các thẻ đều sử dụng dữ liệu từ các báo cáo Analytics hiện có. Để mở báo cáo có liên quan, hãy nhấp vào liên kết ở cuối thẻ. Ví dụ:

Cách sử dụng Trang chủ

Trang chủ là phần tóm tắt các dấu hiệu quan trọng từ thuộc tính của bạn. Bạn có thể chỉ sử dụng Trang chủ như là công cụ theo dõi tình trạng hoạt động của trang web và kiểm tra trang này định kỳ để xem mọi thứ có hoạt động như mong đợi hay không.

Bạn cũng có thể sử dụng Trang chủ làm điểm khởi đầu để tìm hiểu kỹ hơn về dữ liệu của mình.

Ví dụ: nếu đang chạy các chiến dịch Google Ads mới, bạn có thể sẽ thấy số lượng người dùng tăng đều hoặc tăng nhanh trong 7 ngày qua. Nếu thẻ đầu tiên không hiển thị kiểu tăng mà bạn mong đợi, bạn có thể cuộn xuống thẻ chuyển đổi và chọn chiến dịch làm phương tiện để xem liệu chiến dịch mới của bạn có phân phối số phiên và số người dùng mới như bạn mong đợi hay không.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?