Tento článek se týká služeb Google Analytics 4. Pokud používáte službu Universal Analytics, pročtěte si v tomto centru nápovědy sekci věnovanou Universal Analytics.

[GA4] Předdefinované dimenze uživatelů

Pokud používáte sadu SDK nebo gtag.js, nemusíte vytvářet další kód, abyste automaticky shromažďovali dimenze uživatelů z aplikace nebo webu (jak je uvedeno pod názvem dimenze v tabulce níže). Všechny tyto dimenze uživatelů lze použít v podmínkách publika a některé z nich jsou k dispozici také jako obecné filtry přehledů.

Aplikace pro iOS musí shromažďovat identifikátory IDFA, aby bylo možné automaticky získávat dimenze Věk, Pohlaví a Zájmy.
Dimenze uživatelů Typ Popis

Věk

(aplikace, web)

Text Uživatelé jsou rozděleni do šesti kategorií: 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 a 65 a starší.

Obchod s aplikacemi

(aplikace)

Text Obchod, ze kterého byla aplikace stažena a nainstalována.

Verze aplikace

(aplikace)

Text Údaj versionName (Android) nebo verze balíčku (iOS).

Země

(aplikace, web)

Text Země, ve které se uživatel nachází.

Značka zařízení

(aplikace)

Text Značka mobilního zařízení (např. Motorola, LG nebo Samsung).

Kategorie zařízení

(aplikace, web)

Text Kategorie mobilního zařízení (např. mobilní telefon nebo tablet).

Model zařízení

(aplikace, web)

Text Název modelu mobilního zařízení (např. iPhone 5s nebo SM-J500M).

Doba prvního otevření

(aplikace)

Číslo Čas (v milisekundách, pásmo UTC) prvního spuštění aplikace zaokrouhlený na následující hodinu.

Pohlaví

(aplikace, web)

Text Identifikuje uživatele buď jako muže, nebo jako ženu.

Zájmy

(aplikace, web)

Text Výčet zájmů uživatele, např. „umění a zábava, hry, sport“.

Jazyk

(aplikace, web)

Text Nastavený jazyk operačního systému zařízení (např. en-us nebo pt-br).

Nový/zavedený

(aplikace)

Není k dispozici Nový: první spuštění aplikace během posledních 7 dní.
Zavedený: první spuštění aplikace před více než 7 dny.

Verze operačního systému

(aplikace)

Text Verze operačního systému zařízení (např. 9.3.2 nebo 5.1.1).

Automaticky generovaný a přiřazený identifikátor instance aplikace

Analytics automaticky pro každou instanci vaší aplikace generuje a přiřazuje identifikátor instance aplikace. Identifikátor se používá k výpočtu uživatelských metrik v celé službě Analytics.

Přečtěte si další informace o přístupu k ID pomocí příkazu getAppInstanceId.

Přečtěte si další informace o resetování ID pomocí příkazu resetAnalyticsData

Zdroje demografických údajů a údajů o zájmech a poloze pro službu Analytics

Služba Analytics shromažďuje demografické údaje a údaje o zájmech z následujících zdrojů:

  • Inzertní ID Android. Vztahuje se pouze na aktivitu v aplikacích. Služba Analytics vygeneruje na základě ID identifikátor, který zahrnuje demografické údaje a informace o zájmech související s aktivitou uživatele v aplikaci.
  • Identifikátory iOS pro inzerenty (IDFA). Vztahuje se pouze na aktivitu v aplikacích. Služba Analytics vygeneruje na základě identifikátoru IDFA identifikátor, který zahrnuje demografické údaje a informace o zájmech související s aktivitou uživatele v aplikaci.

Pokud není k dispozici inzertní ID zařízení, nemůže služba Analytics získávat informace o demografických údajích a zájmech. Informace o demografických údajích a zájmech pak budou k dispozici jen pro část uživatelů a nemusí vystihovat celkové složení návštěvnosti.

Služba Analytics získává údaje o poloze uživatelů z jejich IP adresy.

Datová omezení

Na přehledy se vztahují omezení, aby si nikdo, kdo si je prohlíží, nemohl zobrazit informace o demografických charakteristikách nebo zájmech jednotlivých uživatelů. Omezení mohou být uplatněna v případě, že přehled obsahuje dimenze Věk, Pohlaví nebo Zájmy. Z přehledu pak mohou být některé údaje odstraněny. Pokud je například v přehledu méně než N výskytů hodnoty Pohlaví=muž, mohou být údaje pro tuto hodnotu odstraněny.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false