Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Ако използвате собственост в Universal Analytics, вижте секцията за Universal Analytics в този Помощен център.

[GA4] Лимити за събиране и конфигуриране

Тези лимити важат отделно за всяка собственост.

Ако се нуждаете от по-високи лимити, можете да надстроите собствеността си до Анализ 360.

Лимити за събиране

Анализ не регистрира събития, параметри на събитията и характеристики на потребителите, които надвишават лимитите по-долу.

За подробна информация за събитията, свързани с грешка, които Анализ регистрира, когато надвишите посочените по-долу лимити за събиране, вижте Кодове на грешки в Анализ.

Регистриран елемент Лимит Мога ли да изтрия елементи, ако наближавам лимита?
Събития с конкретни имена

500 за всеки екземпляр на приложението (приложения)

Автоматично събирани събития, като например first_open и in_app_purchase, и събитията, които събирате чрез подобрено измерване, не се включват в лимита.

Не
Дължина на името на събитието 40 знака Неприложимо
Параметри на събитието за всяко събитие 25 параметъра на събитието Да
Дължина на името на параметъра на събитието 40 знака Неприложимо
Дължина на стойността на параметъра на събитието 100 знака Неприложимо
Собствености на потребителя 25 на собственост  Не
Дължина на имената на собственостите на потребителя 24 знака Неприложимо
Дължина на стойностите на собственостите на потребителя 36 знака Неприложимо
Дължина на стойностите за User-ID 256 знака Неприложимо

Лимити за конфигуриране

Конфигуриран елемент Лимит на собственост Мога ли да изтрия елементи, ако наближавам лимита?
Аудитории 100 Да
Реализации 30 Да
Персонализирани статистически данни 50 Да
Фунии 200 Да
Персонализирани величини с обхват на ниво потребител 25 Да
Персонализирани величини според обхвата на събитието 50 Да
Персонализирани показатели според обхвата на събитието 50 Да
Регистрирани персонализирани събития, водещи до реализация 30 Да
Съхранение на данни До 14 месеца Неприложимо
Изследвания

200 създадени на потребител

500 споделени

Да
Изследване на лимитите за извадките 10 милиона събития на заявка Неприложимо
Връзки към реклами 400 Да. Можете също да използвате профил на мениджър в Google Ads и да го свържете с този профил, а не с отделни клиентски профили.

 

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false