Тази статия се отнася за собственостите в Google Анализ 4. Прегледайте секцията за Universal Analytics, ако все още използвате собственост в Universal Analytics, която ще спре да обработва данни на 1 юли 2023 г. (1 октомври 2023 г. за собственостите в Анализ 360).

[GA4] Ограничения за събиране на събития

Тези лимити важат отделно за всяка собственост. Ако се нуждаете от по-високи лимити, можете да надстроите собствеността си до Google Анализ 360.

Лимити за събиране

Google Анализ не регистрира събития, параметри на събития и собствености на потребители, които надвишават следните лимити. Например Анализ не обработва 26-ата собственост на потребителя, нито пък име на събитие с повече от 40 знака.

За подробна информация за събитията, свързани с грешка, които Анализ регистрира, когато надвишите посочените по-долу лимити за събиране, вижте Кодове на грешки в Анализ.

Регистриран елемент Лимит (за лимитите на 360 вижте тук) Мога ли да изтрия елементи, ако наближавам лимита?
Събития с уникални имена

500 за всеки екземпляр на приложението (за потоци от данни от приложения)

Няма ограничение за броя събития с уникални имена за потоци от данни от мрежата.

Автоматично събираните събития и събитията с подобрено измерване не се включват в лимита.

Не
Дължина на името на събитието 40 знака Неприложимо
Параметри на събитието за всяко събитие 25 параметъра на събитието Да
Дължина на името на параметъра на събитието 40 знака Неприложимо
Дължина на стойността на параметъра на събитието 100 знака Неприложимо
Собствености на потребителя 25 на собственост  Не
Дължина на имената на собственостите на потребителя 24 знака Неприложимо
Дължина на стойностите на собственостите на потребителя 36 знака Неприложимо
Дължина на стойностите за User-ID 256 знака Неприложимо

Ограничения за броя знаци

Лимитите за максимален брой знаци са еднакви за езиците с единична ширина на знаците (напр. английски език) и езиците с двойна ширина (напр. японски език).

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256
false
false