[GA4] สร้าง แก้ไข และเก็บกลุ่มเป้าหมาย

บทความนี้มีไว้สำหรับเจ้าของเว็บไซต์และ/หรือแอปที่ต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมายสําหรับการรายงานใน Analytics และส่งออกไปยังแพลตฟอร์มโฆษณาสําหรับรีมาร์เก็ตติ้ง

กลุ่มเป้าหมายให้คุณแบ่งกลุ่มผู้ใช้ในรูปแบบที่มีความสำคัญต่อธุรกิจ คุณสามารถแบ่งกลุ่มตามมิติข้อมูล เมตริก และเหตุการณ์ต่างๆ เพื่อรวมเอาผู้ใช้ของแต่ละกลุ่มย่อยไว้ด้วยกันได้

เมื่อ Analytics ได้รับข้อมูลใหม่เกี่ยวกับผู้ใช้ ระบบจะประเมินการเป็นสมาชิกกลุ่มเป้าหมายอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าผู้ใช้ยังคงมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมาย หากข้อมูลล่าสุดชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้ไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์อีกต่อไป ระบบจะนำผู้ใช้ออกจากกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น

หากคุณลิงก์บัญชี Analytics กับ Google Ads และเลือกตัวเลือกเริ่มต้นที่เปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ กลุ่มเป้าหมายจะปรากฏในคลังที่ใช้ร่วมกันใน Google Ads และคุณจะใช้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นในแคมเปญโฆษณาได้ คุณจะรีมาร์เก็ตผู้ใช้ที่มีอยู่หรือผู้ใช้ก่อนหน้า และสร้างกลุ่มเป้าหมายที่คล้ายกันเพื่อค้นหาผู้มีโอกาสเป็นผู้ใช้ใหม่ก็ได้

ระบบจะเติมรายชื่อผู้ใช้ใน Ads ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้าด้วยข้อมูลสูงสุดไม่เกิน 30 วันในกรณีที่มีข้อมูลดังกล่าว

บทความนี้ประกอบด้วย

ตารางการจัดการ

ตารางนี้จะแสดงรายการกลุ่มเป้าหมายทั้งแบบที่มีไว้ให้ล่วงหน้าและแบบที่คุณกำหนดเอง กลุ่มเป้าหมายที่มีการกำหนดไว้ล่วงหน้ามีดังนี้

 • ผู้ใช้ทั้งหมด: ผู้ใช้ที่เคยเปิดใช้แอปหรือเข้าชมเว็บไซต์
 • ผู้ซื้อ: ผู้ใช้ที่เคยทําการซื้อจนเสร็จสมบูรณ์

คลิกกลุ่มเป้าหมายในตารางเพื่อดูรายงานโดยละเอียดสำหรับกลุ่มเป้าหมายนั้น เมตริกผู้ใช้ในรายงานนี้จะนับจำนวนผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ในช่วงวันที่คุณกำหนดในรายงาน (แทนที่จะนับจำนวนผู้ใช้ทั้งหมดในกลุ่มเป้าหมาย)

ทำซ้ำ แก้ไข เก็บ นำไปใช้กับแดชบอร์ด

คลิก เมนูการทำงาน ด้านขวาสุดของแถวเพื่อทำซ้ำ แก้ไข เก็บ หรือนำกลุ่มเป้าหมายไปใช้กับแดชบอร์ด

 

คุณต้องมีบทบาทนักการตลาด (ไม่ใช่บทบาทผู้แก้ไข) สําหรับพร็อพเพอร์ตี้ที่ต้องการสร้างกลุ่มเป้าหมาย

พร็อพเพอร์ตี้ 1 รายการมีกลุ่มเป้าหมายได้ไม่เกิน 100 รายการ

คุณจะเผยแพร่กลุ่มเป้าหมายไปยังปลายทางได้ไม่จำกัดจำนวน

คุณจะเผยแพร่กลุ่มเป้าหมายไปยัง Analytics ได้สูงสุด 100 รายการ

สร้างกลุ่มเป้าหมาย

คุณสามารถเลือกสร้างกลุ่มเป้าหมายด้วยการกำหนดเงื่อนไขตามมิติข้อมูล เมตริก และข้อมูลเหตุการณ์ที่รวบรวมจากพร็อพเพอร์ตี้ได้ โดยกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้นี้จะรวบรวมผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด นับตั้งแต่เวลาที่สร้างเป็นต้นไป

ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายใน Google Analytics

เมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่ ระบบจะใช้เวลารวบรวมผู้ใช้ใหม่ 24-48 ชั่วโมง โดยทั่วไป เมื่อผู้ใช้ใหม่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมาย ระบบอาจใช้เวลา 1 ถึง 2 วันจึงจะรวมผู้ใช้ใหม่ดังกล่าวไว้ในกลุ่มเป้าหมายได้

ขอบเขต

ในการกำหนดเงื่อนไข ให้กำหนดขอบเขตว่าเมื่อใดเงื่อนไขดังกล่าวจะต้องเป็นจริง ซึ่งได้แก่ ทุกเซสชัน ในเซสชันใดเซสชันหนึ่ง หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง คุณกําหนดเงื่อนไขได้สูงสุด 10 รายการ

การประเมินแบบคงที่กับแบบไดนามิก

เงื่อนไขสำหรับการประเมินแบบคงที่และแบบไดนามิก การประเมินแบบคงที่จะรวมเอาผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขนั้นเข้าไปด้วย ส่วนการประเมินแบบไดนามิกจะรวมเอาผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขเข้าไปด้วย และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไข ระบบก็จะนำออกจากกลุ่มเป้าหมาย

เมตริกที่มีกรอบเวลา

เงื่อนไขต่างๆ รองรับเมตริกที่มีกรอบเวลาได้ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจระบุให้เงื่อนไขของเมตริกเป็นจริงเมื่อใดก็ได้ตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้ หรือต้องเป็นจริงในช่วงวันที่ระบุ (เช่น > 5 วันในช่วง 7 วันใดก็ได้)

ลำดับ

ให้คุณระบุลำดับที่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไข ซึ่งได้แก่ ไม่ได้เกิดขึ้นต่อเนื่องทันที (เมื่อใดก็ได้หลังจากขั้นตอนก่อนหน้า) เกิดขึ้นต่อเนื่องทันที (ทันทีหลังจากขั้นตอนก่อนหน้า) หรือภายในกรอบเวลาอื่นๆ ที่ระบุไว้ นอกจากนี้ลำดับยังช่วยให้คุณระบุขอบเขตของลำดับทั้งหมดได้ด้วย

หลังจากสร้างกลุ่มเป้าหมาย

โดยกลุ่มเป้าหมายที่สร้างไว้นี้จะรวบรวมผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขที่กำหนด นับตั้งแต่เวลาที่สร้างเป็นต้นไป

เมื่อคุณสร้างกลุ่มเป้าหมาย Analytics จะเพิ่มผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์กลุ่มเป้าหมายในช่วง 30 วันที่ผ่านมา โดยจะมีผลกับกลุ่มเป้าหมายของ Google Ads เท่านั้น

 

เมื่อคุณกำหนดกลุ่มเป้าหมายแล้ว ระบบจะอัปเดตการ์ดข้อมูลสรุปด้วยจำนวนผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ในช่วง 30 วันที่ผ่านมาเพื่อให้คุณทราบขนาดกลุ่มเป้าหมายที่เป็นไปได้

สร้าง

วิธีสร้างกลุ่มเป้าหมาย

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในการแสดงข้อมูล ให้คลิกกลุ่มเป้าหมาย
 2. คลิกกลุ่มเป้าหมายใหม่
 3. คุณสร้างกลุ่มเป้าหมายได้ 3 วิธี ดังนี้

รูปภาพด้านล่างระบุการควบคุมต่างๆ ที่คุณใช้เมื่อสร้างกลุ่มเป้าหมาย

สร้างกลุ่มเป้าหมายใหม่

 1. คลิกกลุ่มเป้าหมายใหม่
 2. คลิกสร้างกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดเอง
 3. ป้อนชื่อและคำอธิบายสำหรับกลุ่มเป้าหมาย ชื่อและคำอธิบายนี้ช่วยให้คุณระบุกลุ่มเป้าหมายในตารางการจัดการได้
 4. คลิกเพิ่มเงื่อนไขใหม่ เพื่อเพิ่มผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาด เมตริก และเหตุการณ์ต่างๆ ที่กำหนดไว้ เช่น อายุ 18-24 หรือ 25-34 ปี ช่วงใดช่วงหนึ่ง

  ดูตัวอย่างการใช้เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมายส่วนนี้

  • กำหนดขอบเขตของเงื่อนไข ใช้เมนูด้านขวาบนเพื่อเลือกตัวเลือก ดังนี้
   • ในเซสชันทั้งหมด: ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้
   • ภายในเซสชันเดียวกัน: ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดภายในเซสชันเดียวกัน (ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีคำนวณเซสชัน)
   • ภายในเหตุการณ์เดียวกัน: ต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทั้งหมดในเหตุการณ์เดียว
  • มิติข้อมูล
   • เงื่อนไขสำหรับการประเมินมิติข้อมูลแบบคงที่และแบบไดนามิก เลือกเมื่อใดก็ได้เพื่อรวมผู้ใช้เข้าไว้ด้วยเสมอหากผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขไม่ว่าตอนไหนก็ตาม (การประเมินแบบคงที่) หากคุณไม่เลือกตัวเลือกนี้ การประเมินผู้ใช้สำหรับกลุ่มเป้าหมายจะเป็นแบบไดนามิก กล่าวคือระบบจะรวมเอาผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงกับเงื่อนไขเข้าไปด้วย และเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้ดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เข้าเงื่อนไข ระบบก็จะนำออกจากกลุ่มเป้าหมาย
  • เมตริก
   • โปรดอ่านกลุ่มเป้าหมายตามการคาดการณ์เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับเมตริกตามการคาดการณ์
   • เงื่อนไขสำหรับเมตริกที่มีกรอบเวลา เช่น LTV > 5 วันในช่วง 7 วันใดก็ได้
   • เลือกตัวเลือกระยะเวลา เพื่อใช้การนับจำนวนที่มีกรอบเวลา แทนการนับตลอดอายุการใช้งาน
  • เหตุการณ์
   • เงื่อนไขจะรองรับการมองย้อนกลับแบบไดนามิกสำหรับเหตุการณ์เมื่อกำหนดขอบเขตไว้เป็นทุกเซสชัน และได้เลือกพารามิเตอร์ event_count เอาไว้
    • เปิดสวิตช์สำหรับระยะเวลา
     เลือกระยะเวลาข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
     เมื่อใดก็ได้ (เงื่อนไขจะเป็นจริงหากค่าเกินเกณฑ์ event_count)
     หรือ
     ระยะเวลาล่าสุด (เงื่อนไขจะเป็นจริงหากค่าเกินเกณฑ์ event_count ในระหว่างจำนวนวันในอดีตที่ระบุไว้)
     ป้อนจำนวนวันในช่วงระยะเวลาดังกล่าว
  • เพิ่มเงื่อนไข "OR" หรือ "AND" ตามที่จำเป็น
 5. คลิกเพิ่มกลุ่มเงื่อนไขเพื่อใส่เงื่อนไขอื่น
 6. คลิกเพิ่มลำดับเพื่อเพิ่มผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มีในลำดับเฉพาะ โดยจะอยู่ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่ก็ได้ เช่น ขั้นตอนที่ 1: first_open ขั้นตอนที่ 2: in_app_purchase

  ดูตัวอย่างการใช้เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมายส่วนนี้

  • กําหนดขอบเขตของลําดับ ได้แก่ ในเซสชันทั้งหมด ภายในเซสชันเดียวกัน
  • ตั้งข้อจำกัดด้านเวลาเป็นเปิด และกำหนดระยะเวลาที่ลำดับทั้งหมดต้องเกิดขึ้น (เช่น 30 นาที)
  • กําหนดขอบเขตสําหรับขั้นตอนที่ 1 ได้แก่ ในเซสชันทั้งหมด ภายในเซสชันเดียวกัน ภายในเหตุการณ์เดียวกัน
  • กำหนดค่าเงื่อนไขสำหรับขั้นตอนที่ 1
  • คลิกเพิ่มขั้นตอนเมื่อต้องการใส่ขั้นตอนเพิ่มเติมแต่ละขั้นไว้ในลำดับ
   • เลือกไม่ได้ต่อโดยตรงด้วย หากขั้นตอนเพิ่มเติมเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้หลังจากขั้นตอนก่อนหน้า
   • เลือกต่อโดยตรงด้วย หากขั้นตอนเพิ่มเติมจะต้องเกิดขึ้นทันทีหลังจากขั้นตอนก่อนหน้า
   • เลือกภายใน เพื่อกำหนดระยะเวลาสูงสุดระหว่างแต่ละขั้นตอน
   • กำหนดขอบเขตสำหรับขั้นตอน
 7. คลิกเพิ่มกลุ่มที่จะไม่รวม เพื่อสร้างเงื่อนไขในการยกเว้นผู้ใช้บางกลุ่ม

  เลือกไม่รวมผู้ใช้ไว้ชั่วคราวเมื่อ เพื่อนำผู้ใช้ออกจากกลุ่มเป้าหมายในช่วงเวลาที่ผู้ใช้มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

  เลือกไม่รวมผู้ใช้อย่างถาวรเมื่อ เพื่อนำผู้ใช้ออกจากกลุ่มเป้าหมาย หากผู้ใช้เคยมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

  ผู้ใช้จะได้รับการประเมินตามเงื่อนไขของการ "รวม" ก่อน แล้วจึงตามด้วยเงื่อนไขของการ "ยกเว้น" ที่มี หากตรงตามเงื่อนไข "ยกเว้น" ระบบจะไม่เพิ่มผู้ใช้ไปยังกลุ่มเป้าหมาย

  ดูตัวอย่างการใช้เครื่องมือสร้างกลุ่มเป้าหมายส่วนนี้
 8. ระยะเวลาการเป็นสมาชิก: สูงสุด 540 วัน/18 เดือน นับจากเวลาที่เพิ่มผู้ใช้ลงในกลุ่มเป้าหมายเป็นครั้งสุดท้าย

  รีเซ็ตกิจกรรมใหม่: เมื่อเปิดใช้ ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของกลุ่มเป้าหมายจะจํากัดอยู่ที่ 14 เดือน
  เมื่อปิดใช้ ระบบจะลบล้างระยะเวลาของกลุ่มเป้าหมายสูงสุดที่ 14 เดือน (หรือ 2 เดือนในอนาคตเมื่อ TTL ของข้อมูลผู้ใช้เริ่มทำงาน และลูกค้าเลือก 2 เดือนอย่างชัดเจน)
 9. เมื่อใดก็ตามที่คุณกระทำการใดๆ ที่ตรงตามเกณฑ์ของการรวมไว้ในกลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาการเป็นสมาชิกของคุณจะรีเซ็ตเป็นค่าเต็มของตัวเลือกนี้

  สําหรับกลุ่มเป้าหมายที่ส่งออกไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ จะไม่มีการควบคุมการตั้งค่าการรักษา GA อีกต่อไป ผลิตภัณฑ์ที่รับจะใช้นโยบายของตัวผลิตภัณฑ์เอง
 10. คลิกบันทึกเพื่อบันทึกเงื่อนไข และสร้างกลุ่มเป้าหมาย

ใช้เทมเพลต

เทมเพลตกลุ่มเป้าหมายมีการกำหนดค่ากลุ่มเป้าหมายบางส่วนที่ระบุชุดมิติข้อมูลและ/หรือเมตริกที่เป็นพื้นฐานของผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างๆ สำหรับธุรกิจบนแอปและบนเว็บอยู่แล้ว

ตัวอย่างเช่น เทมเพลตข้อมูลประชากรจะรวมมิติข้อมูลอายุ เพศ ภาษา รหัสความสนใจและสถานที่ที่คุณใช้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายเฉพาะที่คุณสนใจได้ เมื่อใช้เทมเพลตนี้ คุณจะต้องระบุค่าโอเปอเรเตอร์และมิติข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายที่คุณต้องการ เช่น

 • อายุอยู่ในช่วง 18-24 พอดี
 • เป็นเพศหญิงตามที่กำหนด
 • ฯลฯ

หลังจากที่คุณกรอกการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว ให้ป้อนชื่อแล้วคลิกบันทึก

เลือกกลุ่มเป้าหมายที่แนะนำ

Analytics ยังมีกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดค่าสำเร็จรูปอยู่แล้วจำนวนหนึ่งให้คุณเลือกใช้งานหรือแก้ไขได้ตามต้องการ กลุ่มเป้าหมายที่แนะนําเหล่านี้อิงตามหมวดหมู่ที่คุณระบุสําหรับแอปใน App Store ของ Apple รวมถึงใน Google Play และหมวดหมู่อุตสาหกรรมที่คุณระบุเมื่อกําหนดค่าพร็อพเพอร์ตี้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ตัวอย่างเช่น กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่ล่าสุดจะได้รับการกำหนดดังนี้

 • รวมผู้ใช้เมื่อ (เหตุการณ์ =) user_engagement

คุณจะใช้กลุ่มเป้าหมายที่ระบบกำหนดไว้ให้ หรือเพิ่มเงื่อนไขหรือลำดับ หรือเปลี่ยนระยะเวลาการเป็นสมาชิกได้ตามต้องการ

ใช้ชื่อเริ่มต้นหรือป้อนชื่อใหม่ จากนั้นคลิกบันทึก

โปรดอ่านกลุ่มเป้าหมายตามการคาดการณ์เพื่อให้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานกับกลุ่มเป้าหมายตามการคาดการณ์ที่แนะนำ

แชร์กลุ่มเป้าหมายกับ Google Ads เพื่อใช้ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับโฆษณา Search (RLSA)

หากคุณลิงก์บัญชี Analytics กับ Google Ads และเลือกตัวเลือกเริ่มต้นที่เปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้ ระบบจะแชร์กลุ่มเป้าหมายของคุณกับ Google Ads โดยอัตโนมัติเพื่อใช้ในรายการรีมาร์เก็ตติ้งสำหรับโฆษณาบนเครือข่ายการค้นหา

กลุ่มเป้าหมายจะรวบรวมผู้ใช้ที่ตรงกับเกณฑ์ที่ระบุนับตั้งแต่จุดที่สร้างเป็นต้นไป ตามเหตุการณ์ที่อุปกรณ์ของผู้ใช้บันทึกไว้ การระบุกลุ่มเป้าหมายใหม่อาจต้องใช้เวลาสักครู่ก่อนจะได้รับการเติมข้อมูลไว้ในรายการ

โปรดทราบว่าโดยทั่วไปแล้ว ขนาดกลุ่มเป้าหมายจะแตกต่างจากขนาดรายการรีมาร์เก็ตติ้ง เนื่องจากปกติแล้วจะส่งรหัสติดตามไปยังรายการรีมาร์เก็ตติ้ง Google Ads ไม่ได้จนกว่าจะมีการลิงก์บัญชี Google Ads

แชร์กลุ่มเป้าหมายด้วย Display & Video 360 และ Search Ads 360

เมื่อคุณลิงก์ Analytics กับ Display & Video 360 หรือ Search Ads 360 ระบบจะส่งออกกลุ่มเป้าหมาย Analytics โดยอัตโนมัติหากคุณเปิดใช้งาน Google Signals ในพร็อพเพอร์ตี้ Analyticsและหากคุณเก็บการตั้งค่าลิงก์เริ่มต้นไว้เพื่อเปิดใช้โฆษณาที่ปรับตามโปรไฟล์ของผู้ใช้

แก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

หลังจากที่สร้างกลุ่มเป้าหมายแล้ว คุณจะแก้ไขได้เฉพาะชื่อและคำอธิบาย

วิธีแก้ไขกลุ่มเป้าหมาย

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในการแสดงข้อมูล ให้คลิกกลุ่มเป้าหมาย
 2. คลิก เพิ่มเติม > แก้ไข ในแถวสำหรับกลุ่มเป้าหมาย
 3. แก้ไขชื่อหรือคำอธิบาย
 4. คลิกบันทึก

เก็บกลุ่มเป้าหมาย

หากมีกลุ่มเป้าหมายถึงจำนวนสูงสุด 100 รายการแล้ว แต่ยังต้องการสร้างเพิ่ม คุณอาจเลือกเก็บกลุ่มเป้าหมายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องแล้วแบบถาวร แล้วสร้างกลุ่มใหม่ หลังจากที่เก็บกลุ่มเป้าหมายแล้ว ระบบอาจใช้เวลาถึง 48 ชั่วโมงก่อนที่คุณจะสร้างกลุ่มเป้าหมายที่มีชื่อเดียวกันได้

การเก็บกลุ่มเป้าหมายจะนํากลุ่มเป้าหมายออกอย่างถาวร คุณจะเข้าถึงหรือกู้คืนกลุ่มเป้าหมายที่เก็บไว้ไม่ได้อีก

วิธีเก็บกลุ่มเป้าหมาย

 1. ในส่วนผู้ดูแลระบบ ภายในการแสดงข้อมูล ให้คลิกกลุ่มเป้าหมาย
 2. คลิก เพิ่มเติม ในแถวของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ แล้วเลือกเก็บถาวร

ตัวอย่างขั้นตอนโดยละเอียด

ขั้นตอนที่ 4: เพิ่มเงื่อนไขใหม่

เริ่มสร้างเงื่อนไขด้วยการตั้งขอบเขต

จากนั้นเลือกข้อมูลที่คุณต้องการให้เป็นเกณฑ์พื้นฐานของเงื่อนไข คลิกเพิ่มเงื่อนไขใหม่ เพื่อเปิดรายการมิติข้อมูล เมตริก และเหตุการณ์

มิติข้อมูล

มิติข้อมูลจะแสดงตามหมวดหมู่

เมื่อเลือกมิติข้อมูล คุณจะเลือกโอเปอเรเตอร์และระบุค่ามิติข้อมูลได้ด้วย เช่น หากเลือกอายุ คุณก็จะเลือก 'เป็นหนึ่งใน' หรือ 'ไม่ใช่หนึ่งใน' เป็นโอเปอเรเตอร์ได้ และระบุช่วงอายุช่วงใดช่วงหนึ่งเป็นค่า

นอกจากนี้ คุณยังเลือก 'เมื่อใดก็ได้' ได้ด้วยเช่นกัน หากต้องการให้กลุ่มเป้าหมายรวมผู้ใช้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

โอเปอเรเตอร์จะเปลี่ยนไป โดยขึ้นอยู่กับมิติข้อมูลที่คุณเลือก ตัวอย่างเช่น หากคุณเลือกประเภทสกุลเงินเสมือนจริงของมิติข้อมูลสำหรับหมวดหมู่เกม โอเปอเรเตอร์ที่มีอยู่จะได้แก่ขึ้นต้นด้วย ลงท้ายด้วย มี ตรงทุกประการกับ และเป็นหนึ่งใน

เมื่อระบุค่าของมิติข้อมูลด้วยโอเปอเรเตอร์เหล่านี้แล้ว คุณมักจะระบุค่าโดยการป้อนข้อความในช่อง "ค่า" แม้อาจมีตัวเลือกในการเลือกค่าจากการควบคุมได้ด้วย เช่น ปฏิทินหรือรายการ หากจําเป็นต้องป้อนข้อความ Analytics จะแสดงค่าใดก็ตามที่รู้จักขณะที่คุณพิมพ์ และคุณสามารถเลือกหนึ่งค่าจากค่าเหล่านั้นได้ตามความเหมาะสม

เมตริก

เมื่อคุณเลือกเมตริก ระบบจะประเมินเงื่อนไขวิธีการเปรียบเทียบข้อมูลของผู้ใช้กับค่าเมตริก เช่นเดียวกับมิติข้อมูล คุณต้องเลือกโอเปอเรเตอร์ และระบุค่า

เช่น จะต้องรวมมูลค่าตลอดอายุการใช้งานของผู้ใช้ให้ได้มากกว่า (>) ค่าที่คุณระบุ เพื่อให้รวมอยู่ในกลุ่มเป้าหมายได้

ตัวเลือกในช่วง ___ วันใดก็ได้ จะให้คุณระบุว่าค่าสะสมของเมตริกเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ หรือค่าของเมตริกระหว่างจำนวนวันที่ระบุเป็นไปตามเงื่อนไขหรือไม่ เช่น เมื่ออิงตามข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ ค่าสะสมของเมตริกเกิน 100 หรือเกิน 100 ในช่วง 7 วันใดๆ หรือไม่ หากคุณไม่ได้เลือกตัวเลือก ระบบจะใช้ค่าสะสมของเมตริก หากคุณเลือกตัวเลือก ค่าต้องเกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาใดก็ตามที่ตรงกับจํานวนวันที่คุณระบุเป็นกรอบเวลา

เหตุการณ์

คุณสามารถเลือกจากเหตุการณ์ใดก็ได้ที่รวบรวมไว้ เช่น first_visit

เมื่อเลือกเหตุการณ์ คุณจะต้องเลือกพารามิเตอร์เหตุการณ์รายการใดรายการหนึ่งด้วย

ค่าพารามิเตอร์ที่เป็นตัวเลข

หากคุณเลือกพารามิเตอร์เหตุการณ์ที่มีค่าตัวเลข ให้เลือกโอเปอเรเตอร์เปรียบเทียบ (เช่น <, >, =) แล้วป้อนค่าตัวเลขที่ต้องการใช้ (เช่น > 0)

หากพารามิเตอร์ตัวเลขคือ event_count และขอบเขตคือในเซสชันทั้งหมด คุณยังจะระบุได้ว่าค่าสะสมตรงกับเงื่อนไขหรือไม่ หรือค่าตรงกับเงื่อนไขในระหว่างระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

เพื่อให้ค่าสะสมตรงกับเงื่อนไข ให้ปิดสวิตช์ระยะเวลา (สวิตช์จะปิดอยู่โดยค่าเริ่มต้น)

วิธีระบุว่าค่าตรงกับเงื่อนไขในระหว่างระยะเวลาที่กำหนด

 1. เปิดสวิตช์สำหรับระยะเวลา
 2. ป้อนจํานวนวัน
 3. เลือกระยะเวลาล่าสุด หากคุณต้องการรวมเฉพาะผู้ใช้ที่มีค่าพารามิเตอร์ตรงตามเงื่อนไขในช่วง N วันล่าสุด (เช่น 7 วันล่าสุด)

  เลือกเวลาใดก็ได้ หากคุณต้องการรวมผู้ใช้ที่มีค่าพารามิเตอร์ตรงตามเงื่อนไขในช่วง N วัน (เช่น ช่วง 7 วันใดก็ได้)
ค่าพารามิเตอร์ข้อความ

หากคุณเลือกพารามิเตอร์ เช่น เนื้อหาที่มีค่าข้อความและสร้างมิติข้อมูลใน Analytics ให้เลือกโอเปอเรเตอร์แบบใดแบบหนึ่งที่มีอยู่ ได้แก่ ขึ้นต้นด้วย ลงท้ายด้วย มี ตรงทุกประการกับ หรือเป็นหนึ่งใน และป้อนค่าข้อความที่ต้องการใช้

หากจำเป็นต้องเพิ่มเงื่อนไขอีก ให้คลิกเพิ่มกลุ่มเงื่อนไข และกําหนดเงื่อนไขตามขั้นตอนก่อนหน้า

หากต้องการนําเงื่อนไขออก ให้วางเมาส์เหนือเงื่อนไขแล้วคลิก X

กลับไปยังขั้นตอนที่ 4

ขั้นตอนที่ 6: เพิ่มลําดับ

หากพฤติกรรมของผู้ใช้จะต้องเกิดขึ้นในลำดับที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นต่อการกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คุณจะสามารถเพิ่มลําดับได้อย่างน้อย 1 รายการ

เมื่อกําหนดลําดับ ให้เริ่มต้นด้วยการกําหนดขอบเขตของลําดับทั้งหมด

หากขั้นตอนของลําดับต้องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่ระบุ ให้เปิดข้อจํากัดด้านเวลาและกําหนดระยะเวลา

กําหนดขอบเขตสําหรับขั้นตอนแรกของลําดับ

สร้างเงื่อนไขสําหรับขั้นตอนโดยใช้วิธีการเดียวกับที่คุณใช้ในขั้นตอนที่ 4

คลิก "เพิ่มขั้นตอน" เพื่อเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งลงในลําดับ

เมื่อเพิ่มอีกขั้นตอนหนึ่งลงในลําดับ คุณจะต้องเลือกตัวเลือกข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

 • ไม่ได้ต่อโดยตรงด้วย (ขั้นตอนถัดไปเกิดขึ้นในเวลาใดก็ได้หลังจากขั้นตอนก่อนหน้า)
  หรือ
 • ต่อโดยตรงด้วย (ขั้นตอนถัดไปเกิดขึ้นทันทีหลังจากขั้นตอนก่อนหน้า)

กลับไปยังขั้นตอนที่ 6

ขั้นตอนที่ 7: เพิ่มกลุ่มที่จะยกเว้น

คุณสามารถกําหนดเงื่อนไขที่จะยกเว้นผู้ใช้ชั่วคราวหรือถาวรก็ได้

ตัวอย่างเช่น หากสร้างกลุ่มเป้าหมายของผู้ซื้อรายเดือนที่มีมูลค่าสูง คุณจะยกเว้นผู้ใช้ได้ในเวลาก็ตามที่เมตริกมูลค่าตลอดอายุการใช้งาน (LTV) ของผู้ใช้ต่ำกว่า 100 ในช่วงเวลา 30 วัน

หรือหากกลุ่มเป้าหมายมีผู้ใช้อยู่ในช่วงอายุที่เฉพาะเจาะจง (เช่น 18-24 ปี) คุณอาจต้องยกเว้นผู้ใช้กลุ่มเหล่านั้นอย่างถาวรเมื่อผู้ใช้ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอายุนั้นแล้ว (เช่น เมื่ออยู่ในกลุ่มอายุ 25-34 ปี)

คุณอาจใช้ลําดับเพื่อทําการเปลี่ยนแปลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์เมื่อเป็นสมาชิก กล่าวคือ ผู้ใช้จะรวมไว้เมื่ออายุของผู้ใช้อยู่ภายในกลุ่มอายุที่คุณกําหนดในตอนแรก และจะมีการยกเว้นในเวลาใดก็ตามหลังจากนั้นเมื่อไม่อยู่ภายในกลุ่มอายุดังกล่าว

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

สาเหตุที่ไม่มีการป้อนข้อมูลกลุ่มเป้าหมายใน Google Ads

สร้างกลุ่มเป้าหมาย Google Analytics กลุ่มใหม่โดยตรงในบัญชี Google Ads

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
13261099076316679566
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
69256