[GA4] Doelgroepen maken, bewerken en archiveren

Dit artikel is bedoeld voor website- en/of app-eigenaren die doelgroepen willen maken voor rapportage in Analytics en om deze te exporteren naar advertentieplatforms voor remarketing.

Met doelgroepen kunt u gebruikers segmenteren op manieren die voor uw bedrijf relevant zijn. U kunt segmenteren op dimensies, statistieken en gebeurtenissen, zodat u vrijwel elke subset van gebruikers kunt opnemen.

Wanneer Analytics nieuwe gegevens over gebruikers ontvangt, wordt hun lidmaatschap van een doelgroep opnieuw geëvalueerd om ervoor te zorgen dat ze nog steeds voldoen aan de criteria voor deze doelgroep. Als uit de nieuwste gegevens blijkt dat gebruikers niet meer aan de criteria voldoen, worden ze uit die doelgroepen verwijderd.

Als u uw Analytics-account aan Google Ads koppelt en de standaardoptie voor Gepersonaliseerd adverteren aanzetten actief blijft, zijn uw doelgroepen beschikbaar in uw gedeelde bibliotheek in Google Ads. U kunt ze gebruiken in uw advertentiecampagnes. U kunt remarketing inzetten voor bestaande of eerdere gebruikers en vergelijkbare doelgroepen maken om mogelijke nieuwe gebruikers te vinden.

De gebruikerslijsten in Google Ads die overeenkomen met uw doelgroepen worden vooraf ingevuld met maximaal 30 dagen aan gegevens wanneer die gegevens beschikbaar zijn.

In dit artikel vindt u de volgende informatie:

Beheertabel

In de tabel worden vooraf gedefinieerde doelgroepen en door u aangepaste doelgroepen vermeld. De volgende doelgroepen zijn vooraf ingesteld:

 • Alle gebruikers: Gebruikers die uw app ooit hebben gestart of uw website hebben bezocht.
 • Kopers: Gebruikers die een in-app- of e-commerce-aankoop hebben gedaan.

Klik op een doelgroep in de tabel voor een gedetailleerd rapport over die doelgroep. De gebruikersstatistieken in dit rapport geven de aantallen gebruikers weer die actief waren gedurende de periode die u voor het rapport gebruikt (in tegenstelling tot de telling van het totaal aantal gebruikers in de doelgroep).

Dupliceren, bewerken, archiveren, toepassen op dashboards

Klik op action menu aan de rechterkant van een rij om de doelgroep te dupliceren, te bewerken, te archiveren of toe te passen op uw dashboard.

 

U heeft de rol Bewerker nodig voor de property waarin u de doelgroep wilt maken.

Per property geldt een limiet van 100 doelgroepen.

U kunt een doelgroep publiceren naar een onbeperkt aantal bestemmingen.

U kunt maximaal 100 doelgroepen publiceren naar Analytics.

Een doelgroep maken

U maakt een doelgroep door voorwaarden in te stellen op basis van de dimensies, statistieken en gebeurtenisgegevens die u voor een property verzamelt. Nadat u een doelgroep heeft gemaakt, worden vanaf dat moment gebruikers in de doelgroep opgenomen die aan de voorwaarden voldoen.

Als u een nieuwe doelgroep maakt, kan het 24 tot 48 uur duren voordat er in de doelgroep gebruikers worden opgenomen.

Bereik

Als u voorwaarden instelt, stelt u het bereik in van wanneer aan de voorwaarden moet worden voldaan: tijdens alle sessies, tijdens één sessie of tijdens één gebeurtenis.

Statische versus dynamische evaluatie

Voorwaarden ondersteunen statische en dynamische evaluatie. Statische evaluatie omvat gebruikers als de voorwaarde ooit voor hen van toepassing was. Dynamische evaluatie omvat gebruikers wanneer ze aan de voorwaarde voldoen en sluit ze uit wanneer ze er niet meer aan voldoen.

Statistieken met tijdvenster

Voorwaarden bieden ook ondersteuning voor tijdsvensters: u kunt opgeven dat een voorwaarde voor een statistiek waar kan zijn gedurende een bepaald moment gedurende de levensduur van een gebruiker of dat deze waar moet zijn gedurende een specifiek aantal dagen (bijv. > 5 in elke periode van 7 dagen).

Reeksen

Met reeksen kunt u opgeven in welke volgorde aan de voorwaarden moet worden voldaan: indirect gevolgd door (op elk moment na de vorige stap), direct gevolgd door (onmiddellijk na de vorige stap) of binnen een bepaalde periode. Met reeksen kunt u ook het bereik opgeven voor de hele reeks.

Nadat u een doelgroep heeft gemaakt

Nadat u een doelgroep heeft gemaakt, worden vanaf dat moment gebruikers in de doelgroep opgenomen die aan de voorwaarden voldoen.

Als u een doelgroep maakt die naar Google Ads wordt geëxporteerd, voegt Analytics gebruikers toe die gedurende de afgelopen 30 dagen aan de doelgroepcriteria hebben voldaan (ervan uitgaande dat u over ten minste 30 dagen aan gegevens beschikt).

Terwijl u de doelgroep definieert, wordt de overzichtskaart geüpdatet met het aantal gebruikers dat gedurende de afgelopen 30 dagen aan de criteria heeft voldaan. Zo krijgt u een idee van de potentiële doelgroepgrootte.

Maken

Zo maakt u een doelgroep:

 1. Klik links op Instellen > Doelgroepen > Nieuwe doelgroep.
 2. U heeft 3 opties om een doelgroep te maken:

 

In de afbeelding hieronder worden de verschillende bedieningselementen weergegeven die u gebruikt wanneer u een doelgroep samenstelt.

 

Een nieuwe doelgroep maken

 1. Klik op Nieuwe doelgroep.
 2. Klik op Een aangepaste doelgroep maken.
 3. Voer een naam en een beschrijving in voor de doelgroep. Aan deze naam en beschrijving kunt u de doelgroep herkennen in de beheertabel.
 4. Klik op Nieuwe voorwaarde toevoegen om gebruikers toe te voegen die voldoen aan voorwaarden op basis van dimensies, statistische gegevens en gebeurtenissen. Bijvoorbeeld: Leeftijd is 18-24 of 25-34.
  • Stel het bereik van de voorwaarde in. Kies een optie in het menu rechtsboven:
   • In alle sessies: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan tijdens de levensduur van de gebruiker.
   • Binnen dezelfde sessie: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan binnen dezelfde sessie. (Meer informatie over hoe sessies worden berekend)
   • Binnen dezelfde gebeurtenis: Er moet aan alle voorwaarden worden voldaan in één gebeurtenis.
  • Dimensies
   • Voorwaarden ondersteunen statische en dynamische evaluatie van dimensies. Selecteer Op elk moment om gebruikers toe te voegen die ooit aan de voorwaarde hebben voldaan (statische evaluatie). Als u deze optie niet selecteert, is de gebruikersevaluatie voor een doelgroep dynamisch: gebruikers worden aan een doelgroep toegevoegd als ze aan de voorwaarden voldoen en er weer uit verwijderd als ze er niet meer aan voldoen.
  • Statistische gegevens
   • Voorwaarden ondersteunen statistische periodegegevens. Bijvoorbeeld: LTV > 5 in elke periode van 7 dagen
   • Selecteer de optie Periode om telling op basis van een tijdvenster te gebruiken in plaats van telling op basis van levensduur.
   Bekijk Voorspellende doelgroepen voor meer informatie over werken met voorspellende statistieken.
  • Gebeurtenissen
   • Voorwaarden ondersteunen een dynamische overzichtsperiode voor gebeurtenissen als het bereik In alle sessies is en u de parameter event_count selecteert.
    • De parameter event_count ondersteunt alleen de operator Groter dan (>). Geef een drempelwaarde op. Gebruikers met een gebeurtenisaantal dat groter is dan deze waarde, worden opgenomen in de doelgroep.
    • Opmerking: Als u gebruikers met een gebeurtenisaantal lager dan een specifieke waarde wilt opnemen, gebruikt u de optie Groep toevoegen om uit te sluiten en geeft u de maximale drempelwaarde (>) op voor event_count. Gebruikers met een gebeurtenisaantal onder de drempelwaarde worden opgenomen in de doelgroep en gebruikers met een gebeurtenisaantal boven de drempelwaarde worden uitgesloten.
    • Zet de schakelaar op Periode.
     Selecteer een van de volgende opties:
     Op een willekeurig punt (voorwaarde is waar als de drempelwaarde van event_count ooit is overschreden)
     of
     Meest recente periode (voorwaarde is waar als de drempelwaarde voor event_count is overschreden in het afgelopen aantal dagen dat u specificeert). (Deze optie is momenteel alleen beschikbaar als beperkte bètafunctionaliteit.)
     Geef het aantal dagen voor de periode op.
  • Voeg zo nodig OF- of EN-voorwaarden toe.

  Bekijk voorbeelden van hoe u dit gedeelte van het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen gebruikt.

 5. Klik op Voorwaardegroep toevoegen om nog een voorwaarde toe te voegen.
 6. Klik op Reeks toevoegen om gebruikers toe te voegen die voldoen aan voorwaarden die in een specifieke volgorde voorkomen en optioneel binnen een specifieke periode. Bijvoorbeeld: Stap 1: first_open, Stap 2: in_app_purchase.
  • Stel het bereik van de reeks in: In alle sessies, Binnen dezelfde sessie.
  • Stel Tijdsbeperking in op AAN en definieer de periode waarin de hele reeks moet plaatsvinden (bijv. 30 minuten).
  • Stel het bereik in voor stap 1: In alle sessies, Binnen dezelfde sessie, Binnen dezelfde gebeurtenis.
  • Configureer de voorwaarde voor Stap 1.
  • Klik op Stap toevoegen voor elke extra stap die u in de reeks wilt opnemen.
   • Selecteer wordt indirect gevolgd door als de aanvullende stap op elk moment na de vorige stap kan plaatsvinden.
   • Selecteer wordt direct gevolgd door als de extra stap onmiddellijk na de vorige stap moet plaatsvinden.
   • Selecteer Binnen om de maximale hoeveelheid tijd tussen de stappen te definiëren.
   • Stel het bereik voor de stap in.

  Bekijk voorbeelden van hoe u dit gedeelte van het hulpprogramma voor het maken van doelgroepen gebruikt.

 7. Klik op Groep toevoegen om uit te sluiten om een voorwaarde te maken die specifieke gebruikers uitsluit.

  Selecteer Gebruikers tijdelijk uitsluiten wanneer: om gebruikers uit te sluiten van de doelgroep tijdens perioden dat ze aan de voorwaarde voldoen.

  Selecteer Gebruikers permanent uitsluiten wanneer: om gebruikers uit te sluiten van de doelgroep als ze ooit aan de voorwaarde hebben voldaan.

  Gebruikers worden eerst geëvalueerd aan de hand van INCLUDE-voorwaarden en daarna van EXCLUDE-voorwaarden. Als ze aan de EXCLUDE-voorwaarden voldoen, worden ze niet aan de doelgroep toegevoegd.

  Bekijk voorbeelden van hoe u dit gedeelte van de Doelgroepenbouwer gebruikt.
 8. Lidmaatschapsduur: Geef het aantal dagen op dat gebruikers in de doelgroep blijven (1-540).

  Selecteer 'Instellen op maximum limiet' om de maximale duur te gebruiken in systemen die meer dan 540 dagen toestaan (bijv. Google Analytics, Firebase Cloud Messaging).

  Elke keer dat een gebruiker gedrag vertoont dat voldoet aan de criteria om te worden opgenomen in de doelgroep, wordt de lidmaatschapsduur van die gebruiker gereset naar de volledige waarde van deze optie.
 9. Klik op Opslaan om de voorwaarden op te slaan en de doelgroep te maken.

Een template gebruiken

Doelgroeptemplates zijn gedeeltelijk ingestelde doelgroepen waarin al een reeks dimensies en/of statistieken is geïdentificeerd die de basis vormen voor breed toepasbare doelgroepen voor app- en internetbedrijven.

De template Demografie bevat bijvoorbeeld de dimensies Leeftijd, Gender, Taal, Interesse-ID's en Locatie die u kunt gebruiken om een specifieke doelgroep te definiëren waarin u bent geïnteresseerd. Met deze template levert u de operatoren en dimensiewaarden waarmee de gewenste doelgroep wordt gedefinieerd, bijvoorbeeld:

 • Leeftijd komt exact overeen met 18-24
 • Gender komt exact overeen met vrouw
 • enzovoort

Nadat u de doelgroepdefinitie heeft voltooid, voert u een naam in en klikt u op Opslaan.

Een voorgestelde doelgroep selecteren

Analytics biedt ook een aantal volledig geconfigureerde doelgroepen die u ongewijzigd kunt gebruiken of die u kunt wijzigen. Deze voorgestelde doelgroepen zijn gebaseerd op de categorieën die u opgeeft voor uw apps in de App Store van Apple en op Google Play, en op de branchecategorie die u opgeeft als u een property instelt. Meer informatie

De doelgroep Recent actieve gebruikers wordt bijvoorbeeld als volgt gedefinieerd:

 • Gebruikers opnemen wanneer (event =) user_engagement

U kunt de doelgroep ongewijzigd gebruiken, of u kunt voorwaarden of reeksen toevoegen of de lidmaatschapsduur zo nodig wijzigen.

Gebruik de standaardnaam of geef een nieuwe naam op en klik op Opslaan.

Bekijk Voorspellende doelgroepen voor meer informatie over werken met voorgestelde voorspellende doelgroepen.

Doelgroepen delen met Google Ads voor gebruik in remarketinglijsten voor zoekadvertenties (RLSA)

Als u uw Analytics-account aan Google Ads heeft gekoppeld en de standaardoptie Gepersonaliseerd adverteren aanzetten aanstaat, worden uw doelgroepen automatisch gedeeld met Google Ads voor gebruik in remarketinglijsten voor zoekadvertenties.

Een doelgroep verzamelt gebruikers die aan de opgegeven criteria voldoen vanaf het moment waarop de doelgroep is gemaakt, op basis van de gebeurtenissen die hun apparaten registreren. Wanneer u een nieuwe doelgroep maakt, kan het enige tijd duren voordat de lijsten zijn ingevuld.

Houd er rekening mee dat de doelgroepgrootte meestal afwijkt van de grootte van de remarketinglijst. Dit komt meestal omdat tracking-ID's pas naar Google Ads-remarketinglijsten kunnen worden gestuurd nadat de Google Ads-accounts zijn gekoppeld.

Doelgroepen delen met Display & Video 360 en Search Ads 360

Als u Analytics aan Display & Video 360 of Search Ads 360 koppelt, worden uw Analytics-doelgroepen automatisch geëxporteerd als u Google-signalen heeft geactiveerd in de Analytics-property en als u de standaard koppelingsinstelling behoudt om gepersonaliseerd adverteren aan te zetten.

Een doelgroep bewerken

Nadat u een doelgroep heeft gemaakt, kunt u alleen de naam en beschrijving bewerken.

Zo bewerkt u een doelgroep:

 1. Klik links op Instellen > Doelgroepen.
 2. Klik in de rij voor de doelgroep op Meer > Bewerken.
 3. Bewerk de naam of beschrijving.
 4. Klik op Opslaan.

Een doelgroep archiveren

Als u de limiet van 100 doelgroepen heeft bereikt en nieuwe wilt maken, kunt u de niet-relevante doelgroepen archiveren en daarna nieuwe doelgroepen maken.

Zo archiveert u een doelgroep:

 1. Klik links op Instellen > Doelgroepen.
 2. Klik in de rij voor die doelgroep op Meer > Archiveren.

Voorbeelden met gedetailleerde stappen

Stap 4: Nieuwe voorwaarden toevoegen

Wanneer u een voorwaarde maakt, stelt u eerst het bereik in.

 

Kies daarna de gegevens die u als basis voor de voorwaarde wilt gebruiken. Klik op Nieuwe voorwaarde toevoegen om een lijst met dimensies, statistieken en gebeurtenissen te openen.

Dimensies

Dimensies worden weergegeven per categorie.

 

Wanneer u een dimensie kiest, kiest u ook een operator en geeft u de waarde voor de dimensie op. Als u bijvoorbeeld Leeftijd kiest, kiest u ook is een van of is niet een van als operator en specificeert u een van de leeftijdscategorieën als de waarde.

 

U kunt ook Op elk moment selecteren als u wilt dat de doelgroep gebruikers omvat die aan de voorwaarde hebben voldaan.

De operators veranderen afhankelijk van de dimensie die u kiest. Als u bijvoorbeeld de dimensie Virtuele valuta kiest, zijn de beschikbare operators begint met, eindigt met, bevat, komt exact overeen met en is een van.

Als u met deze operators een waarde voor een dimensie opgeeft, geeft u de waarde meestal op door tekst in te voeren in het veld Waarde. U kunt eventueel ook een waarde selecteren uit een besturingselement, zoals een agenda of lijst. Als u tekst moet invoeren, geeft Analytics alle bekende waarden weer terwijl u typt en kunt u een van deze waarden selecteren als die van toepassing is.

Statistische gegevens

Wanneer u een statistiek kiest, wordt de voorwaarde beoordeeld op basis van hoe de gegevens van de gebruiker zich verhouden tot de statistiekwaarde. Net als bij dimensies kiest u een operator en geeft u een waarde op.

 

Om te worden opgenomen in de doelgroep moet de lifetime value van de gebruiker bijvoorbeeld groter zijn dan (>) de waarde die u opgeeft.

Met de optie Gedurende elke periode van ___ dagen kunt u aangeven of decumulatieve waarde van de statistiek voldoet aan de voorwaarde of dat de waarde van de statistiek Gedurende een specifiek aantal dagen voldoet aan de voorwaarde. Is bijvoorbeeld de cumulatieve waarde van de statistiek gebaseerd op alle gegevens voor de gebruiker hoger dan 100 of is deze groter dan 100 gedurende een periode van 7 dagen? Als u de optie niet selecteert, wordt de cumulatieve waarde van de statistiek gebruikt. Selecteert u de optie wel, dan moet de waarde hebben plaatsgevonden gedurende een periode die overeenkomt met het aantal dagen dat u opgeeft als tijdsbestek.

Gebeurtenissen

U kunt kiezen uit de gebeurtenissen die u verzamelt, bijvoorbeeld first_visit.

Wanneer u een gebeurtenis kiest, kiest u ook een van de gebeurtenisparameters.

Numerieke parameterwaarden

Als u een gebeurtenisparameter met een numerieke waarde kiest, selecteert u een vergelijkende operator (bijvoorbeeld <, >, =) en geeft u de numerieke waarde op die u wilt gebruiken (bijvoorbeeld > 0). Houd er rekening mee dat de parameter event_count alleen de operator Groter dan (>) ondersteunt.

 

Als de numerieke parameter event_count is en het bereik In alle sessies is, kunt u ook opgeven of de cumulatieve waarde overeenkomt met uw voorwaarde, of dat de waarde overeenkwam met uw voorwaarde gedurende een bepaalde periode.

Als de cumulatieve waarde moet overeenkomen met uw voorwaarde, zet u de schakelaar voor Periode uit (de schakelaar staat standaard uit).

Als u wilt aangeven dat de waarde in een bepaalde periode overeenkwam met uw voorwaarde:

 1. Zet de schakelaar op Periode.
 2. Geef het aantal dagen op.
 3. Selecteer Meest recente periode als u alleen gebruikers wilt opnemen waarvan de parameterwaarde binnen de N meest recente dagen aan de voorwaarde voldeed (bijvoorbeeld de meeste recente 7 dagen).

  Selecteer Elk tijdstip als u gebruikers wilt opnemen waarvan de parameterwaarde binnen een periode van N dagen ooit heeft voldaan aan de voorwaarde (bijvoorbeeld een periode van 7 dagen).
Waarden van tekstparameters

Als u een parameter kiest zoals content, die een tekstwaarde heeft en een dimensie in Analytics genereert, kiest u een van de beschikbare operators begint met, eindigt met, bevat, komt exact overeen met of is een van en voert u de tekstwaarde in die u wilt gebruiken.

 

Als u meer voorwaarden wilt toevoegen, klikt u op Voorwaardegroep toevoegen en definieert u de voorwaarden volgens de voorgaande stappen.

 

Als u een voorwaarde wilt verwijderen, plaatst u de muisaanwijzer op de voorwaarde en klikt u op de X.

 

Terug naar Stap 4

Stap 6: Reeksen toevoegen

Als de doelgroepdefinitie vereist dat het gebruikersgedrag in een bepaalde volgorde plaatsvindt, kunt u een of meer reeksen toevoegen.

Wanneer u een reeks definieert, stelt u eerst het bereik van de hele reeks in.

 

Als de stappen van de reeks moeten plaatsvinden binnen een bepaalde tijd, zet u de tijdsbeperking aan en geeft u de duur daarvoor op.

 

Stel het bereik in voor de eerste stap van de reeks.

 

Maak de voorwaarden voor de stap met dezelfde methoden als in Stap 4.

Klik op Stap toevoegen om er nog een aan de reeks toe te voegen.

 

Wanneer u nog een stap aan een reeks toevoegt, heeft u de volgende opties:

 • wordt indirect gevolgd door (de volgende stap vindt plaats op een willekeurig moment na de vorige stap)
  of
 • wordt direct gevolgd door (de volgende stap volgt onmiddellijk op de vorige stap)

 

Terug naar Stap 6

Stap 7: Een groep toevoegen om uit te sluiten

U kunt voorwaarden definiëren die gebruikers tijdelijk of permanent uitsluiten.

Als u bijvoorbeeld een doelgroep van waardevolle maandelijkse kopers maakt, kunt u gebruikers uitsluiten wanneer hun lifetime value (LTV) gedurende een periode van 30 dagen minder dan 100 bedraagt.

 

Of als uw doelgroep gebruikers uit een bepaalde leeftijdscategorie bevat (bijvoorbeeld 18-24), kunt u ze permanent uitsluiten wanneer ze niet meer in die leeftijdscategorie vallen (bijvoorbeeld wanneer ze overgaan naar de leeftijdscategorie van 25-34 jaar).

 

U gebruikt een reeks om deze wijziging aan te brengen in het lidmaatschap: gebruikers worden opgenomen wanneer hun leeftijd in eerste instantie binnen de leeftijdsgroep valt die u heeft gedefinieerd en uitgesloten wanneer ze niet meer tot die leeftijdsgroep behoren.

 

Terug naar Stap 7

Waarom uw doelgroepen mogelijk niet worden ingevuld in Google Ads

Als de doelgroepen die u naar Google Ads exporteert, niet worden ingevuld, kunt u de volgende diagnostische methoden gebruiken om problemen te vinden.

Controleer of u Google Ads-remarketing heeft aangezet

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

Controleer de doelgroepbronkaart in Google Ads

Controleer in Google Ads > Doelgroepbeheer > Doelgroepbronnen de kaart voor Google Analytics (GA4) en Firebase om na te gaan of de gebruikers die u voor uw doelgroep heeft geïdentificeerd, gebeurtenissen op uw site of in uw app activeren. Als gebruikers die voldoen aan de definitie van uw doelgroep geen gebeurtenissen activeren, worden ze niet toegevoegd aan de doelgroep in Google Ads.

Bekijk het rapport Doelgroepen in Analytics

Klik links in Analytics op Doelgroepen en klik in de lijst die wordt weergegeven op de betreffende doelgroep. Controleer of de gebruikers die overeenkomen met de definitie van uw doelgroep uw site of app vaak genoeg gebruiken. Als dan niet zo is, controleert u de doelgroepdefinitie zoals in het volgende gedeelte wordt beschreven.

Controleer de doelgroepdefinitie in Analytics

Als u uw doelgroep te beperkt heeft gedefinieerd, genereert u mogelijk niet het gewenste aantal gebruikers. Als de doelgroep volgens de definitie bijvoorbeeld alleen gebruikers opneemt met In-market-interesse-ID = Media en entertainment/Boeken, kunt u dat aanpassen aan de bredere ID Media en entertainment. Of u kunt de geografische parameters uitbreiden van Plaats-ID = plaats A naar plaats-ID = plaats A of plaats B.

Kijk of u gebeurtenissen of gebruikersproperty's heeft uitgesloten van advertentiepersonalisatie

Als u gebeurtenissen of gebruikersproperty's heeft uitgesloten van advertentiepersonalisatie, worden doelgroepen die op die gegevens zijn gebaseerd, niet geëxporteerd van Analytics naar uw advertentieplatforms, waaronder Google Ads.

Kijk of u geografische regio's heeft uitgesloten van advertentiepersonalisatie

Als u advertentiepersonalisatie heeft uitgezet voor een specifieke regio, worden gebruikers uit die regio die in Analytics aan uw doelgroep zouden worden toegevoegd, niet toegevoegd aan uw remarketinglijsten in de advertentieplatforms waarnaar u doelgroepen exporteert, waaronder Google Ads.

Zorg ervoor dat de remarketingcookie is ingesteld op uw webpagina's als u advertentieproducten van het Google Marketing Platform op uw site gebruikt

Als uw doelgroep zo is ingesteld dat die gebruikmaakt van demografische gegevens en interessegegevens, moet de DoubleClick-cookie voor uw webpagina worden ingesteld, zodat Analytics dit type gegevens over gebruikers kan ophalen.

Als u wilt controleren of de cookie op de pagina wordt ingesteld, gebruikt u de tools voor ontwikkelaars om ervoor te zorgen dat uw pagina netwerkaanroepen aan https://stats.g.doubleclick.net uitvoert. In het volgende voorbeeld ziet u hoe u de tools voor ontwikkelaars in Chrome gebruikt.

 1. Open de webpagina (bijv. www.example.com) in Chrome.
 2. Open de tools voor ontwikkelaars in Chrome (klik op Meer > Meer tools > Ontwikkelaarstools).
 3. Open het tabblad Netwerk en selecteer Logboek behouden, zodat u de netwerkaanroepen kunt vastleggen.
 4. Vernieuw de webpagina.
 5. Zoek op het tabblad Netwerk naar netwerkaanroepen aan https://stats.g.doubleclick.net waarin /collect wordt gecombineerd met een van de volgende parameters:
  • t=dc (doubleclick.net voor display-advertenties)
  • t=ga-audience (google.com voor zoekadvertenties)

Als deze aanroepen aanwezig zijn, zou uw doelgroep moeten worden ingevuld zoals verwacht.

Meer informatie over hoe Google Marketing Platform-advertentieproducten cookies gebruiken

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
false
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
69256
false
false