[GA4] Auditorijų kūrimas, redagavimas ir archyvavimas

Šis straipsnis skirtas svetainių ir (arba) programų savininkams, norintiems kurti auditorijas, kad būtų galima teikti ataskaitas sistemoje „Analytics“ ir eksportuoti į skelbimų platformas taikant pakartotinę rinkodarą.

Auditorijos suteikia galimybę skirstyti naudotojus į jūsų įmonei svarbius segmentus. Galite skirstyti pagal aspektus, metriką ir įvykius, kad įtrauktumėte beveik visus naudotojų pogrupius.

„Analytics“ gauna naujus duomenis apie naudotojus, todėl jų narystė auditorijoje yra pervertinama siekiant užtikrinti, kad jie vis dar atitiktų auditorijos kriterijus. Jei naujausi duomenys nurodo, kad naudotojai nebeatitinka kriterijų, jie pašalinami iš šių auditorijų.

Jei susiesite „Analytics“ paskyrą su „Google Ads“ ir paliksite numatytąją parinktį Įgalinti suasmenintą reklamavimą, auditorijos bus pasiekiamos bendrinamoje „Google Ads“ bibliotekoje ir galėsite jas naudoti skelbimų kampanijose. Galite taikyti pakartotinę rinkodarą esamiems arba ankstesniems naudotojams ir kurti panašias auditorijas, kad pritrauktumėte naujų naudotojų.

Į „Ads“ naudotojų sąrašus, kurie atitinka jūsų auditorijas, perkeliami 30 dienų duomenys, kai tokie duomenys prieinami.

Šiame straipsnyje pateiktos toliau nurodytos skiltys.

Tvarkymo lentelė

Lentelėje nurodytos iš anksto nustatytos ir jūsų tinkintos auditorijos. Iš anksto apibrėžiamos toliau išvardytos auditorijos.

 • Visi naudotojai: naudotojai, kurie nors kartą įjungė jūsų programą arba lankėsi jūsų svetainėje.
 • Pirkėjai: naudotojai, kurie užbaigė pirkimą.

Spustelėkite auditoriją lentelėje, jei norite peržiūrėti išsamią auditorijos ataskaitą. Šioje ataskaitoje naudotojų metrika skaičiuojama pagal naudotojus, kurie buvo aktyvūs per dienų seką, naudojamą ataskaitoje (vietoje bendro auditorijos naudotojų skaičiaus).

Kopijavimas, redagavimas, archyvavimas ir pritaikymas informacijos suvestinėse

Jei norite kopijuoti, redaguoti, archyvuoti arba pritaikyti auditoriją informacijos suvestinėje, spustelėkite veiksmų meniu dešinėje eilutės pusėje.

 

Reikalingas nuosavybės, kurioje norite kurti auditoriją, redaktoriaus vaidmuo.

Vienai nuosavybei taikomas 100 auditorijų apribojimas.

Auditoriją galite skelbti neribotame skaičiuje paskirties vietų.

Sistemoje „Analytics“ galite paskelbti daugiausia 100 auditorijų.

Auditorijos kūrimas

Kuriate auditoriją nustatydami sąlygas pagal aspektą, metriką ir įvykio duomenis, kuriuos renkate iš nuosavybės. Kai sukuriate auditoriją, joje pradedami kaupti tuo metu nurodytas sąlygas atitinkantys naudotojai.

Įvadas į auditorijas sistemoje „Google Analytics“

Kai sukuriate naują auditoriją, naudotojų kaupimui gali prireikti 24–48 val. Paprastai, kai naujas naudotojas atitinka auditorijos kriterijus, gali praeiti diena ar dvi, kol naujas naudotojas bus įtrauktas į auditoriją.

Apimtis

Nurodydami sąlygas nustatote jų įvykdymo apimtį: visuose seansuose, vienam seanse ar viename įvykyje.

Statinis ir dinaminis įvertinimas

Naudojant sąlygas galimas statinis ir dinaminis įvertinimas. Naudotojai į statinį įvertinimą įtraukiami, jei jie kada nors atitiko sąlygą. Naudotojai į dinaminį įvertinimą įtraukiami, kai jie atitinka sąlygą, o kai neatitinka, iš jo pašalinami.

Laikotarpio metrika

Nustatant sąlygas taip pat galima naudoti laikotarpio metriką: galite nurodyti, kad metrikos sąlyga gali būti „true“ (teisinga) bet kuriuo naudotojo laikotarpiu arba kad ji turi būti „true“ tam tikrą dienų skaičių (pvz., „> 5“ bet kuriuo 7 dienų laikotarpiu).

Sekos

Naudodami sekas galite nurodyti, koka tvarka turi būti įvykdomos sąlygos: netiesiogine seka (bet kada po ankstesnio veiksmo), tiesiogine seka (iš karto po ankstesnio veiksmo) ar per konkretų laikotarpį. Sekos taip pat leidžia nurodyti visos sekos apimtį.

Sukūrus auditoriją

Kai sukuriate auditoriją, joje pradedami kaupti tuo metu nurodytas sąlygas atitinkantys naudotojai.

Kai sukuriate auditoriją, „Analytics“ prideda visus per pastarąsias 30 dienų (daroma prielaida, kad turite sukaupę bent 30 dienų duomenis) auditorijos kriterijus atitikusius naudotojus.

Nustačius auditoriją atnaujinama suvestinės kortelė, nurodant naudotojų, kurie atitiko kriterijus per pastarąsias 30 dienų, skaičių, kad žinotumėte potencialios auditorijos dydį.

Kūrimas

Jei norite sukurti auditoriją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite „Administratorius“.
 2. Stulpelyje Nuosavybė spustelėkite Auditorijos > Nauja auditorija.
 3. Teikiamos trys auditorijos kūrimo parinktys.

 

Toliau pateiktame vaizde nurodyti skirtingi valdikliai, kuriuos naudodami kuriate auditoriją.

 

Naujos auditorijos kūrimas

 1. Spustelėkite Nauja auditorija.
 2. Spustelėkite Kurti tinkintą auditoriją.
 3. Įveskite auditorijos pavadinimą ir aprašą. Pagal juos galėsite identifikuoti auditoriją tvarkymo lentelėje.
 4. Spustelėkite Pridėti naują sąlygą, kad būtų pridėta naudotojų, atitinkančių sąlygas pagal aspektus, metriką ir įvykius. Pavyzdžiui, amžiaus grupė 18–24, 25–34.

  Žr. šios auditorijos kūrimo priemonės dalies naudojimo pavyzdžius.

  • Nustatykite sąlygos apimtį. Naudodami viršuje dešinėje pateiktą meniu nurodykite parinktį:
   • Visuose seansuose: visos sąlygos turi būti įvykdytos per visą naudotojo veikimo laiką;
   • Tame pačiame seanse: visos sąlygos turi būti įvykdytos tame pačiame seanse (sužinokite daugiau, kaip skaičiuojami seansai);
   • Tame pačiame įvykyje: visos sąlygos turi būti įvykdytos viename įvykyje.
  • Aspektai
   • Sąlygos palaiko statinį ir dinaminį aspektų įvertinimą. Jei norite įtraukti naudotojus jiems kada nors atitikus sąlygą (statinis įvertinimas), pasirinkite Bet kada. Jei nepasirinksite šios parinkties, naudotojo tinkamumo auditorijai įvertinimas bus dinaminis: naudotojai bus pridėti prie auditorijos, kai atitiks sąlygas, ir bus pašalinti, kai jų nebeatitiks.
  • Metrika
   • Jei reikia informacijos, kaip dirbti su numatoma metrika, žr. straipsnį „Numatomos auditorijos“.
   • Sąlygos palaiko laikotarpio metriką. Pvz., VLT > 5 bet kuriuo septynių dienų laikotarpiu
   • Jei norite, kad būtų skaičiuojama pagal laikotarpį, o ne per visą laiką, pasirinkite parinktį Laikotarpis.
  • Įvykiai
   • Naudojant sąlygas galima dinaminė įvykių, kai apimtis yra Visuose seansuose ir pasirenkate parametrą event_count, peržiūra.
    • Įjunkite parinkties „Laikotarpis“ jungiklį.
     Pasirinkite vieną iš nurodytų parinkčių.
     Bet kuriuo metu (sąlyga „true“, jei viršytas event_count slenkstis)
     arba
     Naujausias laikotarpis (sąlyga „true“, jei per nurodytą dienų skaičių viršytas event_count slenkstis). 
     Įveskite laikotarpio dienų skaičių.
  • Jei reikia, pridėkite sąlygas OR (arba) arba AND (ir).
 5. Spustelėkite Pridėti sąlygų grupę, kad būtų pridėta kita sąlyga.
 6. Spustelėkite Pridėti seką, kad pridėtumėte naudotojus, atitikusius konkrečia tvarka ir pasirinktinai per konkretų laikotarpį įvykusias sąlygas. Pavyzdžiui, 1 veiksmas: „first_open“, 2 veiksmas: „in_app_purchase“.

  Žr. šios auditorijos kūrimo priemonės dalies naudojimo pavyzdžius.

  • Nustatykite sekos apimtį: „Visuose seansuose“, „Tame pačiame seanse“.
  • Nustatykite parinkties Laiko apribojimas vertę Įjungta ir nurodykite laikotarpį, per kurį turi įvykti visa seka (pvz., 30 min.).
  • Nustatykite pirmo veiksmo apimtį: „Visuose seansuose“, „Tame pačiame seanse“, „Tame pačiame įvykyje“.
  • Konfigūruokite pirmo veiksmo sąlygą.
  • Jei norite įtraukti papildomų veiksmų į seką, spustelėkite Pridėti veiksmą.
   • Jei papildomas veiksmas gali įvykti bet kuriuo metu po ankstesnio veiksmo, pasirinkite netiesiogiai seka.
   • Jei papildomas veiksmas turi įvykti iš karto po ankstesnio veiksmo, pasirinkite tiesiogiai seka.
   • Jei norite nurodyti ilgiausią laikotarpį tarp veiksmų, pasirinkite Per.
   • Nustatykite veiksmo apimtį.
 7. Spustelėkite Pridėti grupę, kuri bus išskiriama, kad sukurtumėte sąlygą, pagal kurią bus išskiriami konkretūs naudotojai.

  Jei norite išskirti naudotojus iš auditorijos tais laikotarpiais, kai jie atitinka sąlygą, pasirinkite Laikinai išskirti naudotojus, kai.

  Jei norite išskirti naudotojus iš auditorijos jiems kada nors atitikus sąlygą, pasirinkite Visam laikui išskirti naudotojus, kai.

  Naudotojai pirmiausia vertinami pagal ĮTRAUKIMO sąlygas, o tada – pagal IŠSKYRIMO sąlygas. Jei naudotojai atitinka IŠSKYRIMO sąlygas, prie auditorijos jie nepridedami.

  Žr. šios auditorijos kūrimo priemonės dalies naudojimo pavyzdžius.
 8. Narystės trukmė: daugiausia 540 dienų per aštuoniolika mėnesių nuo to laiko, kai naudotojas buvo pastarąjį kartą pridėtas prie auditorijos.

  Iš naujo nustatyti naują veiklą:  pasirinkus įgalinta, narystės auditorijoje trukmė ribojama iki keturiolikos mėnesių.
  Pasirinkus išjungta, ilgiausia auditorijos trukmė priverstinai pakeičiama į keturiolika mėnesių (arba du mėnesius ateityje, kai bus išleista naudotojo duomenų TTL ir klientas aiškiai pasirinks du mėnesius).
 9. Kaskart atliekant veiksmus, atitinkančius įtraukimo į auditoriją kriterijus, narystės trukmė iš naujo nustatoma atkuriant visą šios parinkties vertę.

  Į kitus produktus eksportuotų auditorijų GA išlaikymo nustatymai nekontroliuoja.  Produkte, į kurį eksportuojamos auditorijos, bus taikoma sava politika.
 10. Kad išsaugotumėte sąlygas ir sukurtumėte auditoriją, spustelėkite Išsaugoti.

Šablono naudojimas

Auditorijos šablonai – tai iš dalies sukonfigūruotos auditorijos, kurios jau nustato rinkinį aspektų ir (arba) metrikos, sudarančios plačiai taikomų įmonių, veikiančių naudojant programas ir žiniatinklį, auditorijų pagrindą.

Pvz., Demografinių rodiklių šablonas apima amžiaus, lyties, kalbos, pomėgių ID ir vietovės aspektus, kuriuos galite naudoti konkrečiai jus dominančiai auditorijai apibrėžti. Naudodami šį šabloną turite pateikti norimą auditoriją apibrėžiančius operacijų ženklus ir aspektų vertes, pvz.:

 • amžiaus grupė tiksliai atitinka 18–24;
 • lytis tiksliai atitinka vertę „moteris“
 • ir t. t.

Apibrėžę auditoriją įveskite pavadinimą ir spustelėkite Išsaugoti.

Siūlomos auditorijos pasirinkimas

Sistemoje „Analytics“ taip pat teikiama įvairių visiškai sukonfigūruotų auditorijų, kurias galite naudoti tokias, kokios jos yra, arba, jei reikia, pakeisti. Šios siūlomos auditorijos pagrįstos programų kategorijomis, kurias nurodėte sistemose „Apple App Store“ ir „Google Play“, ir pramonės srities kategorija, kurią nurodėte konfigūruodami nuosavybę. Sužinokite daugiau

Pavyzdžiui, auditorija Naudotojai, kurie neseniai buvo aktyvūs apibrėžiama, kaip nurodyta toliau.

 • Įtraukti naudotojus, kai (įvykis =) „user_engagement“

Galite naudoti auditoriją tokią, kokia yra, pridėti sąlygų ar sekų arba, jei reikia, pakeisti narystės trukmę.

Naudokite numatytąjį pavadinimą arba įveskite naują ir spustelėkite Išsaugoti.

Jei reikia informacijos, kaip dirbti su siūlomomis numatomomis auditorijomis, žr. straipsnį „Numatomos auditorijos“.

Auditorijų bendrinimas su „Google Ads“, kad jas būtų galima naudoti paieškos skelbimų pakartotinės rinkodaros sąrašuose (PSPRS)

Jei susiejote „Analytics“ paskyrą su „Google Ads“ ir palikote numatytąją parinktį Įgalinti suasmenintą reklamavimą, auditorijos automatiškai bendrinamos su „Google Ads“, kad jas galėtumėte naudoti paieškos skelbimų pakartotinės rinkodaros sąrašuose.

Auditorijoje pagal naudotojų įrenginiuose užregistruotus įvykius nuo tada, kai sukuriama, pradedami kaupti nurodytus kriterijus atitinkantys naudotojai. Kai apibrėžiate naujas auditorijas, gali praeiti šiek tiek laiko, kol sąrašai bus sukurti.

Atminkite, kad auditorijos dydis paprastai skiriasi nuo pakartotinės rinkodaros sąrašo dydžio. Dažniausiai taip nutinka, nes negalima nusiųsti stebėjimo ID į „Google Ads“ pakartotinės rinkodaros sąrašus, kol „Google Ads“ paskyros nesusietos.

Auditorijų bendrinimas naudojant „Display & Video 360“ ir „Search Ads 360“

Kai susiejate „Analytics“ su „Display & Video 360“ arba „Search Ads 360“, „Analytics“ auditorijos automatiškai eksportuojamos, jei esate suaktyvinę „Google Signals“ „Analytics“ nuosavybėje ir jei paliekate numatytąjį susiejimo nustatymą, siekdami įgalinti suasmenintą reklamavimą.

Auditorijos redagavimas

Sukūrę auditoriją galite redaguoti tik jos pavadinimą ir aprašą.

Jei norite redaguoti auditoriją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite „Administratorius“.
 2. Stulpelyje Nuosavybė spustelėkite Auditorijos.
 3. Auditorijos eilutėje spustelėkite Daugiau > Redaguoti.
 4. Redaguokite pavadinimą arba aprašą.
 5. Spustelėkite Išsaugoti.

Auditorijos archyvavimas

Jei pasiekėte nustatytą 100 auditorijų ribą ir reikia sukurti naujų auditorijų, nebeaktualias auditorijas galite suarchyvuoti, o tada sukurti naujų. Kai suarchyvuosite auditoriją, gali praeiti iki 48 valandų, kol galėsite sukurti auditoriją tuo pačiu pavadinimu.

Archyvuojant auditoriją ji visam laikui pašalinama. Suarchyvuotų auditorijų negalite pasiekti ar atkurti.

Jei norite archyvuoti auditoriją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite „Administratorius“.
 2. Stulpelyje Nuosavybė spustelėkite Auditorijos.
 3. Konkrečios auditorijos eilutėje spustelėkite Daugiau > Archyvuoti.

Išsamūs veiksmų pavyzdžiai

4 veiksmas: pridėkite naujų sąlygų

Norėdami sukurti sąlygą, pradėkite nuo apimties nustatymo.

 

Tada pasirinkite duomenis, kuriuos norite naudoti kaip sąlygos pagrindą. Spustelėkite Pridėti naują sąlygą, kad atidarytumėte aspektų, metrikos ir įvykių sąrašą.

Aspektai

Aspektai pateikiami pagal kategoriją.

 

Kai pasirenkate aspektą, taip pat nurodote operacijos ženklą ir aspekto vertę. Pavyzdžiui, jei pasirinksite Amžius, tada nurodysite operacijos ženklą yra vienas iš arba nėra vienas iš ir kaip vertę nurodysite vieną iš amžiaus intervalų.

 

Be to, galite pasirinkti Bet kada, jei norite, kad auditorija apimtų naudotojus, kurie kada nors atitiko sąlygą.

Operacijos ženklai keičiasi atsižvelgiant į pasirinktą aspektą. Pavyzdžiui, jei pasirenkate žaidimų kategorijos aspektą Virtualiosios valiutos tipas, galimi operacijos ženklai yra prasideda, baigiasi, yra, tiksliai atitinka ir yra vienas iš.

Kai naudodami šiuos operacijos ženklus nurodote aspekto vertė, paprastai ją pateikiate lauke „Vertė“ įvesdami tekstą, nors taip pat galite turėti galimybę pasirinkti vertę iš valdiklio, pvz., kalendoriaus ar sąrašo. Jei reikia įvesti tekstą, tai darant sistemoje „Analytics“ pateikiamos visos žinomos vertės, o jūs prireikus galite pasirinkti vieną iš jų.

Metrika

Kai pasirenkate metriką, sąlyga vertinama palyginant naudotojo duomenis su metrikos verte. Kaip ir aspektų atveju turite pasirinkti operacijos ženklą ir nurodyti vertę.

 

Pavyzdžiui, tam, kad naudotojas būtų įtrauktas į auditoriją, jo viso laikotarpio vertė turi būti didesnė nei (>) jūsų nurodyta vertė.

Naudodami parinktį Bet kuriuo ___ d. laikotarpiu galite nurodyti, ar kaupiamoji metrikos vertė atitinka sąlygą arba ar metrikos tam tikrą dienų skaičių vertė atitinka sąlygą. Pavyzdžiui, ar atsižvelgiant į visus naudotojo duomenis kaupiamoji metrikos vertė viršija 100 arba ar ji viršijo 100 bet kuriuo septynių dienų laikotarpiu. Jei parinkties nepažymite, naudojama kaupiamoji metrikos vertė. Jei parinktį pažymite, vertė turi būti nustatyta per bet kokį laikotarpį, atitinkantį dienų skaičių, kurį nurodėte kaip laikotarpį.

Įvykiai

Galite pasirinkti bet kurį iš renkamų įvykių, pvz., first_visit.

Pasirinkę įvykį taip pat nurodote vieną iš įvykių parametrų.

Skaitinės parametrų vertės

Jei pasirenkate įvykio parametrą su skaitine verte, pasirinkite lyginamąjį operacijos ženklą (pvz., <, >, =) ir įveskite norimą naudoti skaitinę vertę (pvz., > 0).

 

Jei skaitinis parametras yra event_count, o apimtis yra Visuose seansuose, taip pat galite nurodyti, ar kaupiamoji vertė atitinka sąlygą arba ar vertė atitinka sąlygą per nustatytą laikotarpį.

Jei norite, kad kaupiamoji vertė atitiktų sąlygą, išjunkite parinkties Laikotarpis jungiklį (pagal numatytuosius nustatymus šis jungiklis išjungtas).

Jei norite nurodyti, kad vertė per tam tikrą laikotarpį atitiko sąlygą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Įjunkite parinkties Laikotarpis jungiklį.
 2. Įveskite dienų skaičių.
 3. Pasirinkite Pastarasis laikotarpis, jei norite įtraukti tik naudotojus, kurių parametro vertė atitiko sąlygą per pastarąsias N d. (pvz., pastarąsias septynias dienas).

  Jei norite įtraukti naudotojų, kurių parametro vertė kada nors atitiko sąlygą per N d. laikotarpį (pvz., bet kurį septynių dienų laikotarpį), pasirinkite Bet kuriuo metu.
Teksto parametrų vertės

Jei pasirenkate parametrą, pvz., turinio, kuriame yra teksto vertė, ir sugeneruojate aspektą sistemoje „Analytics“, galite pasirinkti vieną iš galimų operacijos ženklų prasideda, baigiasi, yra, tiksliai atitinka arba yra vienas iš ir įveskite norimą naudoti teksto vertę.

 

Jei reikia pridėti daugiau sąlygų, spustelėkite Pridėti sąlygų grupę ir apibrėžkite sąlygas pagal ankstesnius veiksmus.

 

Jei reikia pašalinti sąlygą, užveskite pelės žymeklį virš sąlygos ir spustelėkite X.

 

Grįžkite prie 4 veiksmo

6 veiksmas: pridėkite sekų

Jei apibrėžiant auditoriją būtina, kad naudotojų veiksmai būtų atliekami tam tikra tvarka, galite pridėti vieną ar daugiau sekų.

Kai nustatysite seką, pirmiausia nustatykite visos sekos apimtį.

 

Jei sekos veiksmai turi būti atlikti per nurodytą laiką, įjunkite laiko apribojimą ir nustatykite laikotarpį.

 

Nustatykite pirmo sekos veiksmo apimtį.

 

Sukurkite veiksmo sąlygas taikydami tuos pačius metodus, kuriuos naudojate atlikdami 4 veiksmą.

Norėdami prie sekos pridėti kitą veiksmą, spustelėkite „Pridėti veiksmą“.

 

Kai prie sekos pridedate kitą veiksmą, pažymėkite vieną iš šių parinkčių:

 • netiesiogiai seka (kitas veiksmas įvyksta bet kuriuo metu po ankstesnio veiksmo)
  arba
 • tiesiogiai seka (kitas veiksmas įvyksta iš karto po ankstesnio veiksmo).

 

Grįžkite prie 6 veiksmo

7 veiksmas: pridėkite norimą išskirti grupę

Galite apibrėžti sąlygas, pagal kurias laikinai arba visam laikui išskiriami naudotojai.

Pavyzdžiui, jei sukuriate auditoriją, sudarytą iš didelę vertę generuojančių mėnesio pirkėjų, galite išskirti naudotojus bet kada, kai jų viso laikotarpio vertės (VLV) metrika per 30 dienų laikotarpį nukrenta iki žemesnio lygio nei 100.

 

Jei į auditoriją įtraukti konkretaus amžiaus intervalo (pvz., 18–24 metų) naudotojai, galbūt tada, kai jie nebepriklauso tai amžiaus grupei (pvz., pradedami priskirti 25–34 metų amžiaus grupei), vertėtų išskirti juos visam laikui.

 

Norėdami atlikti šį narystės pakeitimą, turėtumėte naudoti seką: naudotojai įtraukiami, kai jų amžius iš pradžių patenka į konkrečią nustatytą amžiaus grupę, o tada bet kada išskiriami, kai nebepriklauso tai amžiaus grupei.

Susiję šaltiniai

Trikčių šalinimas: kodėl auditorijos gali būti nepateikiamos sistemoje „Google Ads“

Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
true
Paieška pagalbos centre
true
true
true
true
true
69256