[GA4] Yleisöjen luominen, muokkaaminen ja arkistointi

Tämä artikkeli on tarkoitettu sellaisille verkkosivustojen tai sovellusten omistajille, jotka haluavat luoda yleisöjä ja käyttää niitä Analytics-raportoinnissa tai eksportoida niitä muille mainosalustoille uudelleenmarkkinointia varten.

Yleisöjen avulla voit ryhmitellä käyttäjät liiketoimintasi kannalta tarkoituksenmukaisilla tavoilla. Käyttämällä ryhmittelyperusteena ulottuvuuksia, mittareita ja tapahtumia voit sisällyttää yleisöön lähes minkä tahansa käyttäjien osajoukon.

Kun Analytics saa uutta dataa käyttäjistä, heidän yleisöjäsenyytensä arvioidaan uudelleen sen varmistamiseksi, että he täyttävät edelleen yleisölle määritetyt ehdot. Jos uusin data osoittaa, etteivät he enää täytä ehtoja, heidät poistetaan kyseisistä yleisöistä.

Jos linkität Analytics-tilisi Google Adsiin ja pidät Ota personoitu mainonta käyttöön ‑oletusasetuksen käytössä, yleisösi ovat käytettävissä Google Adsin jaetussa kirjastossa ja voit käyttää niitä mainoskampanjoissasi. Voit kohdistaa uudelleenmarkkinointisi nykyisille tai aiemmille käyttäjille ja luoda samantyyppisiä yleisöjä tavoittaaksesi uusia potentiaalisia käyttäjiä.

Yleisöjäsi vastaavat Adsin käyttäjäluettelot täytetään valmiiksi enintään 30 päivän ajalta olevalla datalla, jos kyseinen data on saatavilla.

Tämän artikkelin aiheet:

Hallintataulukko

Tämä taulukko sisältää luettelon ennalta määritetyistä ja muokkaamistasi yleisöistä. Seuraavat yleisöt ovat ennalta määritettyjä:

 • Kaikki käyttäjät: Käyttäjät, jotka ovat joskus käynnistäneet sovelluksesi tai käyneet sivustollasi.
 • Ostajat: Käyttäjät, jotka ovat tehneet ostoksen.

Klikkaamalla yleisöä taulukosta näet tarkan raportin kyseisestä yleisöstä. Raportin käyttäjämittarit kattavat käyttäjät, jotka olivat aktiivisia valitsemallasi raportin ajanjaksolla (sen sijaan, että mittarit näyttäisivät yleisöön kuuluvien käyttäjien kokonaismäärän).

Kopioiminen, muokkaaminen, arkistointi ja hallintapaneeliin lisääminen

Klikkaa rivin oikeasta reunasta action menu, niin voit muokata yleisöä, kopioida tai arkistoida sen tai lisätä sen hallintapaneeliin.

 

Sinulla on oltava sen mittauskokonaisuuden muokkaajan rooli, jolle haluat luoda yleisön.

Yhtä mittauskokonaisuutta kohden voi luoda enintään 100 yleisöä.

Voit julkaista yleisön rajoittamattomaan määrään kohteita.

Voit julkaista Analyticsissa enintään 100 yleisöä.

Yleisön luominen

Yleisö luodaan määrittelemällä ehdot, jotka perustuvat mittauskokonaisuudesta keräämääsi ulottuvuuteen, mittariin ja tapahtumadataan. Kun olet luonut yleisön, se alkaa heti täyttyä ehtojen mukaisilla käyttäjillä.

Kun luot uuden yleisön, se alkaa täyttyä käyttäjillä 24–48 tunnin kuluessa (myös alustavan yleisön luonnin jälkeen). Kun uusi käyttäjä täyttää yleisöehdot, hänet lisätään yleisöön yleensä parin päivän kuluessa.

Laajuus

Määrittäessäsi ehtoja määrität myös, kuinka laajasti ehtojen on täytyttävä: kaikissa istunnoissa, yhdessä istunnossa tai yhdessä tapahtumassa.

Staattinen vs. dynaaminen arviointi

Ehdot tukevat staattista ja dynaamista arviointia. Staattisessa arvioinnissa otetaan huomioon käyttäjät, jotka ovat joskus täyttäneet ehdon. Dynaamisessa arvioinnissa otetaan huomioon käyttäjät silloin, kun he täyttävät ehdon. Käyttäjiä ei huomioida arvioinnissa silloin, kun he eivät täytä ehtoja.

Aikaikkunaan perustuvat mittarit

Ehdot tukevat myös aikaikkunaan perustuvia mittareita: Voit määrittää, että mittarin ehto voi toteutua koska tahansa käyttäjän elinkaaren aikana, tai voit valita, kuinka monena päivänä ehdon on oltava tosi (esim. > 5 millä tahansa 7 päivän jaksolla).

Sarjat

Sarjoja käyttämällä voit valita, missä järjestyksessä ehtojen on täytyttävä: epäsuorasti toisiaan seuraten (koska tahansa edellisen vaiheen jälkeen), suoraan toisiaan seuraten (heti edellisen vaiheen jälkeen) tai tietyn ajan kuluessa. Sarjoilla voit myös määritellä koko sarjan laajuuden.

Yleisön luomisen jälkeen

Kun olet luonut yleisön, se alkaa heti täyttyä ehtojen mukaisilla käyttäjillä.

Kun luot yleisön, Analytics lisää siihen käyttäjät, jotka ovat täyttäneet yleisön ehdot 30 viime päivän aikana (mikäli sinulle on kertynyt dataa vähintään 30 päivältä).

Kun määrittelet yleisöä, yhteenvetokorttiin päivittyy niiden käyttäjien määrä, jotka ovat täyttäneet ehdot 30 viime päivän aikana. Näin saat käsityksen yleisön mahdollisesta koosta.

Luominen

Voit luoda yleisön näin:

 1. Valitse vasemmalta Määritä > Yleisöt > Uusi yleisö.
 2. Yleisön voi luoda kolmella eri tavalla:

 

Alla olevassa kuvassa näkyvät eri vaihtoehdot, joita voit käyttää yleisöä luodessasi.

 

Uuden yleisön luominen

 1. Klikkaa Uusi yleisö.
 2. Klikkaa Luo oma yleisö.
 3. Lisää yleisölle nimi ja kuvaus. Niiden avulla voit tunnistaa yleisön hallintataulukosta.
 4. Klikkaa Lisää uusi ehto, niin voit lisätä käyttäjiä, jotka täyttävät ulottuvuuksiin, mittareihin ja tapahtumiin perustuvat ehdot. Esimerkki: Ikä on yksi lausekkeista 18–24, 25–34.

  Katso esimerkkejä yleisötyökalun tämän osan käyttämisestä.

  • Aseta ehdon laajuus valitsemalla oikean yläkulman valikosta jokin näistä vaihtoehdoista:
   • Kaikissa istunnoissa: Kaikkien ehtojen on täytyttävä käyttäjän elinkaaren aikana.
   • Samassa istunnossa: Kaikkien ehtojen on täytyttävä saman istunnon aikana (lue lisää istuntojen laskentatavoista).
   • Samassa tapahtumassa: Kaikkien ehtojen on täytyttävä yhdessä tapahtumassa.
  • Ulottuvuudet
   • Ehdot tukevat ulottuvuuksien staattista ja dynaamista arviointia. Valitse Milloin tahansa, jos haluat sisällyttää käyttäjät, jotka ovat joskus täyttäneet ehdon (staattinen arviointi). Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, käyttäjiä arvioidaan dynaamisesti: käyttäjät lisätään yleisöön, kun he täyttävät ehdot, ja poistetaan yleisöstä, kun he eivät enää täytä ehtoja.
  • Mittarit
   • Lisätietoa ennustemittareiden käytöstä on artikkelissa Ennustetut yleisöt.
   • Ehdot tukevat aikaikkunaan perustuvia mittareita. Esimerkki: Elinkaariarvo > 5 millä tahansa 7 päivän jaksolla.
   • Valitse Ajanjakso-vaihtoehto, jos haluat käyttää elinkaareen perustuvan laskentatavan sijaan aikaikkunaan perustuvaa laskentatapaa.
  • Tapahtumat
   • Ehdot tukevat tapahtumien dynaamista laskentaa, jos laajuus on Kaikissa istunnoissa ja olet valinnut event_count-parametrin.
    • event_count-parametri tukee vain "suurempi kuin" (>) ‑operaattoria. Lisää kynnysarvo. Käyttäjät, joiden tapahtumamäärä ylittää tämän arvon, sisällytetään yleisöön.
    • Huom. Jos haluat sisällyttää käyttäjät, joiden tapahtumamäärä on pienempi kuin tietty arvo, käytä Lisää poissuljettava ryhmä ‐vaihtoehtoa ja valitse event_count-parametrin yläraja (>). Käyttäjät, joiden tapahtumamäärä alittaa kynnysarvon, sisällytetään yleisöön, ja ne, joiden tapahtumamäärä ylittää sen, suljetaan pois.
    • Laita Ajanjakso-valitsin päälle.
     Valitse joko
     Milloin tahansa (ehto on tosi, jos event_count-kynnys on ylitetty joskus)
     tai
     Viimeisin ajanjakso (ehto on tosi, jos event_count-kynnys on ylitetty valitsemallasi ajanjaksolla). 
     Lisää ajanjakson päivien määrä.
  • Lisää tarvittavat TAI- ja JA-ehdot.
 5. Klikkaa Lisää ehtoryhmä, niin voit lisätä toisen ehdon.
 6. Klikkaa Lisää sarja, niin voit lisätä käyttäjiä, jotka ovat täyttäneet ehdot tietyssä järjestyksessä. Halutessasi voit valita myös ajanjakson. Esimerkki: Vaihe 1: first_open, Vaihe 2: in_app_purchase.

  Katso esimerkkejä yleisötyökalun tämän osan käyttämisestä.

  • Valitse sarjan laajuus: Kaikissa istunnoissa tai Samassa istunnossa.
  • Valitse Aikarajoitus-kohdan asetukseksi PÄÄLLÄ ja valitse ajanjakso (esim. 30 minuuttia), jonka aikana käyttäjän on tehtävä sarjan kaikki vaiheet.
  • Valitse Vaiheen 1 laajuus: Kaikissa istunnoissa, Samassa istunnossa tai Samassa tapahtumassa.
  • Määritä ehto ensimmäiselle vaiheelle.
  • Lisää sarjaan uusia vaiheita klikkaamalla Lisää vaihe.
   • Valitse jota seuraa epäsuorasti, jos lisäämäsi vaihe voi tapahtua milloin tahansa edellisen vaiheen jälkeen.
   • Valitse jota seuraa välittömästi, jos lisäämäsi vaiheen on tapahduttava heti edellisen vaiheen jälkeen.
   • Valitse ajanjaksona, niin voit määrittää vaiheiden väliin jäävän enimmäisajan.
   • Valitse vaiheen laajuus.
 7. Klikkaa Lisää poissulkemisryhmä, jos haluat luoda ehdon, joka sulkee pois tietyt käyttäjät.

  Valitse Sulje Käyttäjät väliaikaisesti pois seuraavien ehtojen täyttyessä, niin voit sulkea käyttäjiä pois yleisöstä siksi aikaa, kun he täyttävät ehdon.

  Valitse Sulje Käyttäjät pysyvästi pois seuraavien ehtojen täyttyessä, niin voit sulkea yleisöstä pois käyttäjät, jotka ovat joskus täyttäneet ehdon.

  Käyttäjiä arvioidaan ensin SISÄLLYTÄ-ehtojen ja sitten SULJE POIS ‑ehtojen perusteella. Jos käyttäjät täyttävät SULJE POIS ‑ehtoja, heitä ei lisätä yleisöön.

  Katso esimerkkejä yleisötyökalun tämän osan käyttämisestä.
 8. Jäsenyyden kesto: Enintään 540 päivää (18 kuukautta) siitä, kun käyttäjä on viimeksi lisätty yleisöön.

  Nollaa uuden toiminnan yhteydessä: Kun tämä on käytössä, jäsenyyden kesto on 14 kuukautta.
  Kun tämä ei ole käytössä, enimmäiskesto on 14 kuukautta (tai tulevaisuudessa kaksi kuukautta, kun käyttäjädatan elinaika otetaan käyttöön ja asiakas valitsee kestoksi kaksi kuukautta).

  Joka kerta kun käyttäjän toiminta täyttää yleisöön lisäämisen ehdot, kyseisen käyttäjän jäsenyyden kesto palautetaan tämän asetuksen täyteen arvoon.

  Jos yleisöjä viedään muihin tuotteisiin, Google Analyticsin säilytysasetukset eivät enää koske niitä. Muissa tuotteissa sovelletaan niiden omia käytäntöjä.
 9. Tallenna ehdot ja luo yleisö klikkaamalla Tallenna.

Mallit

Yleisömallit ovat osittain määritettyjä yleisöjä, joissa on jo valmiiksi käytössä joitakin ulottuvuuksia ja/tai mittareita. Nämä ulottuvuudet ja mittarit muodostavat perustan yleisöille, joita voidaan soveltaa laajasti erilaisten sovellus- ja verkkopohjaisten yritysten tarpeisiin.

Esimerkiksi Demografiset tiedot ‑mallin ulottuvuuksiin kuuluvat Ikä, Sukupuoli, Kieli, Kiinnostuksen kohteiden tunnukset ja Sijainti, joiden avulla voit määrittää juuri itseäsi kiinnostavan yleisön. Jos haluat käyttää tätä mallia, sinun on annettava kohdeyleisöäsi koskevat operaattorit ja ulottuvuuksien arvot esimerkiksi tähän tapaan:

 • Ikä vastaa täsmälleen 18–24
 • Sukupuoli vastaa täsmälleen female
 • jne.

Kun olet määrittänyt yleisön, lisää sille nimi ja klikkaa Tallenna.

Ehdotetut yleisöt

Analyticsissa on myös useita kokonaan määritettyjä yleisöjä, joita voi käyttää sellaisenaan tai muokata tarpeen mukaan. Nämä ehdotetut yleisöt perustuvat kategorioihin, jotka valitset sovelluksillesi Applen App Storessa ja Google Playssa, sekä toimialakategoriaan, jonka valitset mittauskokonaisuutta määrittäessäsi. Lue lisää

Esimerkiksi Äskettäin aktiivisena olleet käyttäjät ‑yleisön määritelmä on seuraavanlainen:

 • Sisällytä Käyttäjät seuraavien ehtojen täyttyessä: (tapahtuma =) user_engagement

Voit käyttää yleisöä sellaisenaan tai lisätä siihen ehtoja tai sarjoja tai muuttaa jäsenyyden kestoa tarpeen mukaan.

Käytä oletusnimeä tai lisää uusi nimi. Klikkaa sitten Tallenna.

Lisätietoja ehdotettujen ennustettujen yleisöjen käytöstä on artikkelissa Ennustetut yleisöt.

Yleisöjen jakaminen Google Adsiin hakumainosten uudelleenmarkkinointilistoja varten

Jos olet linkittänyt Analytics-tilisi Google Adsiin ja pidät Ota personoitu mainonta käyttöön ‑oletusasetuksen käytössä, yleisösi jaetaan automaattisesti Google Adsiin ja niitä voidaan käyttää hakumainosten uudelleenmarkkinointilistoissa.

Yleisöön aletaan heti sen luomisen jälkeen lisätä määritettyjen ehtojen mukaisia käyttäjiä sen mukaan, mitä tapahtumia heidän laitteillaan kirjataan. Kun määritetään uusia yleisöjä, listojen luominen voi kestää jonkin aikaa.

Huomaa, että yleisön koko eroaa tavallisesti uudelleenmarkkinointilistan koosta. Tämä johtuu yleensä siitä, että seurantatunnuksia ei voi lähettää Google Adsin uudelleenmarkkinointilistoihin, ennen kuin Google Ads ‑tilit on linkitetty.

Yleisöjen jakaminen Display & Video 360:een ja Search Ads 360:een

Kun linkität Analyticsin Display & Video 360:een tai Search Ads 360:een, Analytics-yleisösi viedään automaattisesti, jos olet aktivoinut Google-signaalit Analytics-mittauskokonaisuudessa ja pitänyt voimassa linkin oletusasetuksen, jonka perusteella personoitu mainonta otetaan käyttöön.

Yleisön muokkaaminen

Kun olet luonut yleisön, voit muokata ainoastaan nimeä ja kuvausta.

Voit muokata yleisöä näin:

 1. Klikkaa vasemmalta Määritä > Yleisöt.
 2. Klikkaa kyseisen yleisön riviltä Lisää > Muokkaa.
 3. Muokkaa nimeä tai kuvausta.
 4. Valitse Tallenna.

Yleisön arkistointi

Jos olet saavuttanut 100 yleisön rajan ja haluat luoda uuden yleisön, voit arkistoida tarpeettomat yleisöt ja luoda uusia.

Voit arkistoida yleisön näin:

 1. Klikkaa vasemmalta Määritä > Yleisöt.
 2. Klikkaa kyseisen yleisön riviltä Lisää > Arkistoi.

Yksityiskohtaisia esimerkkejä vaiheista

Vaihe 4: Uusien ehtojen lisääminen

Kun luot ehtoa, aloita asettamalla sen laajuus.

 

Valitse sitten data, jota haluat käyttää ehdon perustana. Klikkaa Lisää uusi ehto avataksesi luettelon ulottuvuuksista, mittareista ja tapahtumista.

Ulottuvuudet

Ulottuvuudet luetellaan kategorian mukaan.

 

Kun valitset ulottuvuuden, valitset myös operaattorin ja lisäät ulottuvuudelle arvon. Jos esimerkiksi valitset ulottuvuuden Ikä, valitset operaattoriksi joko on yksi arvoista tai ei ole yksi arvoista ja lisäät jonkin ikäjakauman ulottuvuuden arvoksi.

 

Voit myös valita Milloin tahansa, jos haluat yleisön sisältävän käyttäjiä, jotka ovat joskus täyttäneet ehdon.

Operaattorit vaihtuvat valitsemasi ulottuvuuden mukaan. Jos esimerkiksi valitset pelaamiseen liittyvän ulottuvuuden Virtuaalivaluutta, käytettävissä olevat operaattorit ovat alussa on, lopussa on, sisältää, on sama kuin ja on yksi arvoista.

Kun lisäät ulottuvuudelle arvon näitä operaattoreita käyttäen, annat arvon yleensä kirjoittamalla tekstiä Arvo-kenttään. Vaihtoehtoisesti sinulla saattaa olla mahdollisuus valita arvo esimerkiksi kalenterista tai listasta. Jos sinun täytyy kirjoittaa tekstiä, Analytics näyttää mahdolliset tunnetut arvot kirjoittaessasi. Tällöin voit halutessasi valita niistä jonkin.

Mittarit

Kun valitset mittarin, ehtoa arvioidaan sen mukaan, millaista käyttäjän data on suhteessa mittarin arvoon. Valitset operaattorin ja annat mittarille arvon kuten ulottuvuuksienkin kohdalla.

 

Esimerkiksi jos käyttäjä halutaan lisätä yleisöön, käyttäjän elinkaariarvon on oltava suurempi kuin (>) sinun lisäämäsi arvo.

Millä tahansa ___ päivän jaksolla ‑vaihtoehdossa voi määrittää, onko mittarin kumulatiivinen arvo ehdon mukainen tai täyttääkö mittarin arvo ehdon tiettyjen päivien aikana. Esimerkki: Onko mittarin kumulatiivinen arvo yli 100 tai onko se ollut yli 100 minkä tahansa seitsemän päivän jakson aikana? Jos et valitse tätä vaihtoehtoa, käytetään mittarin kumulatiivista arvoa. Jos valitset tämän vaihtoehdon, arvon on oltava toteutunut minä tahansa ajanjaksona, joka vastaa valitsemaasi päivien lukumäärää.

Tapahtumat

Voit valita minkä tahansa keräämäsi tapahtuman, esimerkiksi first_visit.

Kun valitset tapahtuman, valitset myös jonkin tapahtumaparametreista.

Numeeriset parametrien arvot

Jos valitset tapahtumaparametrin, jolla on numeerinen arvo, valitse vertailuoperaattori (esim. <, >, =) ja lisää haluamasi arvo (esim. > 0). Huomaa, että event_count-parametri tukee vain "suurempi kuin" (>) ‐operaattoria.

 

Jos numeerinen parametri on event_count ja laajuus on Kaikissa istunnoissa, voit myös valita, onko kumulatiivisen arvon oltava ehdon mukainen vai onko arvon täytettävä ehto tietyllä ajanjaksolla.

Jotta kumulatiivinen arvo vastaa ehtoasi, laita Ajanjakso-valitsin pois päältä (se on oletuksena poissa päältä).

Sen määrittäminen, että arvo vastasi ehtoa annetun ajanjakson aikana:

 1. Laita Ajanjakso-valitsin päälle.
 2. Kirjoita päivien määrä.
 3. Valitse Viimeisin ajanjakso, jos haluat sisällyttää vain sellaiset käyttäjät, joiden parametrin arvo on ollut ehdon mukainen viimeisimmän N päivää kestäneen ajanjakson aikana (esim. 7 viime päivää).

  Valitse Milloin tahansa, jos haluat sisällyttää käyttäjät, joiden parametrin arvo on joskus ollut ehdon mukainen N päivää kestävän ajanjakson aikana (esim. mikä tahansa 7 päivän jakso).
Parametrin tekstiarvot

Jos valitset parametrin, kuten sisältö, jonka arvo on tekstiarvo ja joka tuottaa ulottuvuuden Analyticsiin, valitset jonkin käytettävissä olevista operaattoreista (alussa on, lopussa on, sisältää, on sama kuin tai on yksi arvoista) ja annat sille tekstiarvon, jota haluat käyttää.

 

Jos sinun täytyy lisätä muita ehtoja, klikkaa Lisää ehtoryhmä ja määritä ehdot edellä kerrottujen vaiheiden mukaisesti.

 

Jos sinun täytyy poistaa jokin ehto, vie hiiri ehdon päälle ja klikkaa X.

 

Palaa vaiheeseen 4

Vaihe 6: Sarjojen lisääminen

Jos yleisön määritelmä edellyttää, että käyttäjä toimii tietyssä järjestyksessä, voit lisätä yhden tai useampia sarjoja.

Kun määrität sarjan, aloita asettamalla koko sarjan laajuus.

 

Jos sarjan vaiheiden on tapahduttava tietyn ajan kuluessa, laita aikarajoitus päälle ja aseta aika.

 

Aseta sarjan ensimmäisen vaiheen laajuus.

 

Luo vaiheen ehdot Vaiheen 4 mukaisesti.

Lisää sarjaan uusi vaihe klikkaamalla Lisää vaihe.

 

Kun lisäät sarjaan vaiheen, valitse toinen seuraavista:

 • jota seuraa epäsuorasti (seuraava vaihe tapahtuu koska tahansa edellisen vaiheen jälkeen)
  tai
 • jota seuraa välittömästi (seuraava vaihe tapahtuu heti edellisen vaiheen jälkeen).

 

Palaa vaiheeseen 6

Vaihe 7: Poissuljettavan ryhmän lisääminen

Voit määrittää ehtoja, joilla suljetaan käyttäjiä pois joko väliaikaisesti tai pysyvästi.

Jos esimerkiksi luot yleisön, jossa on erittäin arvokkaita kuukausittaisia ostajia, voit sulkea pois käyttäjät, joiden elinkaariarvo (LTV) laskee alle sataan 30 päivän ajanjakson aikana.

 

Tai jos yleisöösi kuuluu tietty ikäryhmä (esim. 18–24-vuotiaat), saatat haluta sulkea heidät pois pysyvästi, kun he eivät enää kuulu kyseiseen ikäryhmään (esim. kun he siirtyvät ikäryhmään 25–34).

 

Sinun kannattaa käyttää sarjaa tämän jäsenyysmuutoksen tekemiseen: käyttäjät sisällytetään yleisöön, kun he alun perin kuuluvat määrittämääsi ikäryhmään, ja heidät suljetaan pois, kun he eivät enää kuulu kyseiseen ikäryhmään.

 

Palaa vaiheeseen 7

Miksi yleisöihisi ei välttämättä kerry käyttäjiä Google Adsissa?

Jos Google Adsiin eksportoimiisi yleisöihin ei kerry käyttäjiä, kokeile ratkaista ongelmat jollakin seuraavista tavoista.

Varmista, että olet ottanut Google Adsin uudelleenmarkkinoinnin käyttöön

https://support.google.com/analytics/answer/9313634

Tarkista yleisölähdekortti Google Adsista

Tarkista Google Ads > Yleisön hallinnointi > Yleisölähteet ‑kohdan Google Analytics (GA4) ja Firebase ‑kortista, että yleisöäsi varten tunnistamasi käyttäjät käynnistävät tapahtumia sivustollasi tai sovelluksessasi. Jos yleisösi määritelmän mukaiset käyttäjät eivät käynnistä tapahtumia, heitä ei lisätä yleisöön Google Adsissa.

Tarkista yleisöraportti Analyticsista

Klikkaa Analyticsin vasemmasta reunasta Yleisöt ja valitse näkyviin tulevasta luettelosta yleisö, niin näet, onko riittävän moni yleisön määritelmää vastaava käyttäjä aktiivinen sivustollasi tai sovelluksessasi. Jos näin ei ole, tarkista yleisön määritelmä seuraavan osion ohjeiden mukaisesti.

Tarkista yleisön määritelmä Analyticsista

Jos olet määrittänyt yleisösi liian tarkasti, et ehkä saa niin paljon käyttäjiä kuin haluaisit. Jos esimerkiksi olet määrittänyt yleisön niin, että se sisältää vain käyttäjät, joiden Kiinnostuksen kohteen tunnus (ostoaikeissa olevat) = Media ja viihde / Kirjat, voit vaihtaa määritelmään laajemman Media ja viihde ‑tunnuksen. Voit myös laajentaa maantieteellisiä parametreja vaihtamalla Kaupungin tunnus = Kaupunki A ‑parametrin Kaupungin tunnus = Kaupunki A tai kaupunki B ‑parametriksi.

Katso, oletko sulkenut tapahtumia tai käyttäjän ominaisuuksia pois mainosten personoinnista

Jos olet sulkenut tapahtumia tai käyttäjän ominaisuuksia pois mainosten personoinnista, kyseiseen dataan perustuvia yleisöjä ei eksportoida Analyticsista Google Adsiin tai muille mainosalustoille.

Katso, oletko sulkenut maantieteellisiä alueita pois mainosten personoinnista

Jos olet poistanut mainosten personoinnin käytöstä tietyllä alueella, kyseisellä alueella olevia käyttäjiä, jotka lisättäisiin yleisöösi Analyticsissa, ei lisätä uudelleenmarkkinointiluetteloihisi Google Adsissa tai muilla mainosalustoilla, joille eksportoit yleisöjä.

Jos käytät Google Marketing Platformin mainostuotteita sivustollasi, varmista, että verkkosivusi asettavat uudelleenmarkkinointievästeen

Jos yleisösi käyttää demografista tai kiinnostuksen kohteisiin liittyvää dataa, verkkosivusi on asetettava DoubleClick-eväste, jotta Analytics voi noutaa kyseistä dataa käyttäjistä.

Voit tarkistaa, että sivu asettaa evästeen, varmistamalla selaimen kehittäjän työkalujen avulla, että sivu lähettää verkkokutsuja osoitteeseen https://stats.g.doubleclick.net. Seuraavasta esimerkistä näet, miten voit käyttää Chrome-kehittäjätyökaluja.

 1. Avaa verkkosivu (kuten www.example.com) Chromessa.
 2. Avaa Chrome-kehittäjätyökalut (klikkaa Lisää > Lisää työkaluja > Kehittäjätyökalut).
 3. Avaa Network-välilehti ja valitse Preserve log, jotta voit tallentaa verkkokutsut.
 4. Päivitä verkkosivu.
 5. Etsi Network-välilehdeltä sellaisia verkkokutsuja osoitteeseen https://stats.g.doubleclick.net, joissa on /collect ja jompikumpi seuraavista parametreista:
  • t=dc (doubleclick.net Display-mainoksille)
  • t=ga-audience (google.com hakumainoksille).

Jos löydät tällaisia kutsuja, yleisöösi kertyy käyttäjiä odotetulla tavalla.

Lue lisää siitä, miten Google Marketing Platformin mainontatuotteet käyttävät evästeitä.

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun

false
Haku
Tyhjennä haku
Sulje haku
Google-sovellukset
Päävalikko
Ohjekeskushaku
true
true
true
69256
false
false