[GA4] Opret, rediger og arkivér målgrupper

Denne artikel henvender sig til website- og/eller appejere, der vil oprette målgrupper til rapportering i Analytics og til eksport til annonceplatforme til remarketing.

Målgrupper giver dig mulighed for at segmentere dine brugere på måder, der er vigtige for din virksomhed. Du kan segmentere efter dimensioner, metrics og hændelser for at inkludere stort set enhver undergruppe af brugere.

Efterhånden som Analytics får nye data om brugerne, evalueres deres målgruppemedlemskab igen for at sikre, at de stadig opfylder målgruppekriterierne. Hvis de seneste data viser, at de ikke længere opfylder kriterierne, fjernes de fra de pågældende målgrupper.

Hvis du knytter din Analytics-konto til Google Ads og beholder standardindstillingen Aktivér personligt tilpasset annoncering, er dine målgrupper tilgængelige i den delte samling i Google Ads, og du kan bruge dem i dine annoncekampagner. Du kan bruge remarketing til eksisterende eller tidligere brugere, og du kan oprette tilsvarende målgrupper for at søge efter nye brugere.

De brugerlister i Google Ads, der svarer til dine målgrupper, udfyldes med data fra op til 30 dage, når de pågældende data er tilgængelige.

I denne artikel kan du læse om følgende:

Administrationstabel

Tabellen viser både foruddefinerede målgrupper og målgrupper, som du har tilpasset. Følgende målgrupper er foruddefinerede:

 • Alle brugere: brugere, som har åbnet din app eller besøgt dit website.
 • Købere: brugere, som har foretaget et køb.

Klik på en målgruppe i tabellen for at få vist en udførlig rapport vedrørende den pågældende målgruppe. Brugermetrics i denne rapport tæller de brugere, der var aktive i løbet af det datointerval, du bruger til rapporten (i modsætning til at tælle det samlede antal brugere i målgruppen).

Dubler, rediger, arkivér eller anvend på kontrolpaneler

Klik på handlingsmenu længst til højre for en række for at dublere, redigere, arkivere eller anvende målgruppen på dit kontrolpanel.

 

Du skal have rollen Marketingmedarbejder (ikke en redaktørrolle) på den ejendom, hvor målgruppen skal oprettes.

Der er en grænse på 100 målgrupper pr. ejendom.

Du kan offentliggøre en målgruppe til et ubegrænset antal destinationer.

Du kan maksimalt udgive 100 målgrupper til Analytics.

Opret en målgruppe

Du opretter en målgruppe ved at angive betingelser baseret på dimension, metric og hændelsesdata, som du indsamler fra en ejendom. Når du har oprettet en målgruppe, akkumuleres de brugere, som opfylder de angivne kriterier fra og med dette tidspunkt.

Introduktion til målgrupper i Google Analytics

Når du opretter en ny målgruppe, kan det tage 24-48 timer for målgruppen at akkumulere nye brugere. Når en ny bruger opfylder målgruppekriterierne, kan der generelt gå en dag eller to, før den nye bruger inkluderes i målgruppen.

Omfang

Når du angiver betingelser, angiver du, hvornår betingelserne skal være opfyldt: På tværs af alle sessioner, i en enkelt session eller i en enkelt hændelse. Du kan højst angive 10 betingelser.

Statisk i forhold til dynamisk evaluering

Betingelserne understøtter statisk og dynamisk evaluering. Statisk evaluering inkluderer de brugere, som har opfyldt betingelsen på et hvilket som helst tidspunkt. Dynamisk evaluering inkluderer brugere, når de opfylder betingelsen, og fjerner dem, når de ikke gør det.

Metrics for tidsrum

Betingelser understøtter også metrics for tidsrum: Du kan angive, at en metric-betingelse kan være sand på et hvilket som helst tidspunkt i en brugers levetid, eller at den skal være sand i løbet af et bestemt antal dage (f.eks. > 5 i en hvilken som helst 7-dages periode).

Sekvenser

Med sekvenser kan du angive den rækkefølge, som betingelserne skal være opfyldt i: Indirekte efterfulgt af (når som helst efter det forrige trin), direkte efterfulgt af (umiddelbart efter det forrige trin) eller inden for en bestemt periode. Med sekvenser kan du også angive omfang for hele sekvensen.

Når du har oprettet en målgruppe

Når du har oprettet en målgruppe, akkumuleres de brugere, som opfylder de angivne kriterier fra og med dette tidspunkt.

Når du opretter en målgruppe, tilføjer Analytics alle de brugere, der har opfyldt målgruppekriterierne i løbet af de seneste 30 dage. Dette gælder kun for Google Ads-målgrupper.

 

Når du definerer målgruppen, opdateres oversigtskortet med det antal brugere, der har opfyldt dine kriterier i løbet af de seneste 30 dage, så du har en idé om, hvor stor den potentielle målgruppe er.

Opret

Sådan opretter du en målgruppe:

 1. Klik på Målgrupper under Datavisning i Administrator.
 2. Klik på Ny målgruppe.
 3. Du kan oprette en målgruppe på tre forskellige måder:

Nedenstående billede identificerer de forskellige styringselementer, du bruger, når du opbygger en målgruppe.

Opret en ny målgruppe

 1. Klik på Ny målgruppe.
 2. Klik på Opret en tilpasset målgruppe.
 3. Indtast et navn og en beskrivelse af målgruppen. Navnet og beskrivelsen gør det nemt for dig at finde målgruppen i administrationstabellen.
 4. Klik på Tilføj ny betingelse for at tilføje brugere, der opfylder betingelserne baseret på dimensioner, metrics og hændelser. Eksempel: Alder kan være 18-24 eller 25-34.

  Se eksempler på brug af denne del af målgruppeværktøjet.

  • Angiv betingelsens omfang. Brug menuen øverst til højre til at vælge en indstilling:
   • På tværs af alle sessioner: Alle betingelser skal opfyldes i løbet af brugerens levetid
   • Inden for samme session: Alle betingelser skal være opfyldt inden for samme session (få flere oplysninger om, hvordan sessioner beregnes)
   • Inden for samme hændelse: Alle betingelser skal opfyldes i én enkelt hændelse
  • Dimensioner
   • Betingelserne understøtter statisk og dynamisk vurdering af dimensioner. Vælg På et vilkårligt tidspunkt for at inkludere brugere, hvis de på et tidspunkt har opfyldt betingelsen (statisk evaluering). Hvis du ikke vælger denne indstilling, foregår vurderingen af brugere til en målgruppe dynamisk: Brugere føjes til en målgruppe, når de opfylder betingelserne, og de fjernes igen, når de ikke længere opfylder dem.
  • Metrics
   • Se Målgrupper baseret på forudsigelser for at få oplysninger om, hvordan du bruger metrics baseret på forudsigelser.
   • Betingelserne understøtter metrics baseret på tidsrum. Eksempel: LTV > 5 i et hvilket som helst tidsrum på 7 dage
   • Vælg muligheden Tidsrum for at bruge tidsrumsbaseret tælling i stedet for levetidsbaseret tælling.
  • Hændelser
   • Betingelserne understøtter dynamisk tilbageblik for hændelser, når omfanget er På tværs af alle sessioner, og du vælger parameteren event_count.
    • Slå kontakten for Tidsrum til.
     Vælg en af følgende muligheder:
     På et vilkårligt tidspunkt (betingelsen er sand, hvis grænsen for event_count har været overskredet)
     eller
     Det seneste tidsrum (betingelsen er sand, hvis grænsen for event_count har været overskredet inden for det tidsrum, du har angivet).
     Angiv antallet af dage i tidsrummet.
  • Tilføj ELLER- og OG-betingelser efter behov.
 5. Klik på Tilføj betingelsesgruppe for at tilføje endnu en betingelse.
 6. Klik på Tilføj sekvens for at tilføje de brugere, der opfylder betingelser, som sker i en bestemt rækkefølge og eventuelt inden for et bestemt tidsrum. Eksempel: Trin 1: first_open; trin 2: in_app_purchase.

  Se eksempler på brug af denne del af målgruppeværktøjet.

  • Angiv sekvensens omfang: "På tværs af alle sessioner" eller "Inden for samme session".
  • Indstil Tidsbegrænsning til TIL, og angiv det tidsrum, inden for hvilket hele sekvensen skal fuldføres (f.eks. 30 minutter).
  • Angiv omfanget for trin 1: "På tværs af alle sessioner", "Inden for samme session" eller "Inden for samme hændelse".
  • Konfigurer betingelsen for trin 1.
  • Klik på Tilføj trin for hvert ekstra trin, du vil inkludere i sekvensen.
   • Vælg efterfølges indirekte af, hvis det nye trin kan ske når som helst efter det forrige trin.
   • Vælg efterfølges direkte af, hvis det ekstra trin skal ske umiddelbart efter det forrige trin.
   • Vælg Inden for for at angive det maksimale tidsrum, der må være mellem trinnene.
   • Angiv trinnets omfang.
 7. Klik på Tilføj en gruppe, der skal ekskluderes for at oprette en betingelse, der ekskluderer specifikke brugere.

  Vælg Ekskluder brugere midlertidigt, når for at ekskludere brugere fra målgruppen i de tidsrum, hvor de opfylder den aktuelle betingelse.

  Vælg Ekskluder brugere permanent, når for at ekskludere brugere fra målgruppen, hvis de har opfyldt betingelsen, uanset hvornår det er sket.

  Brugere vurderes først ud fra INCLUDE-betingelser og derefter ud fra eventuelle EXCLUDE-betingelser. Hvis EXCLUDE-betingelserne er opfyldt, bliver brugeren ikke føjet til målgruppen.

  Se eksempler på brug af denne del af Målgruppeværktøj.
 8. Varighed af medlemskab: Maksimalt 540 dage/18 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor brugeren sidst blev føjet til målgruppen.

  Nulstil ved ny aktivitet: Når denne indstilling er aktiveret, er varigheden af medlemskabet af målgruppen begrænset til 14 måneder.
  Når denne indstilling er deaktiveret, tilsidesættes den maksimale varighed af medlemskab af målgruppen, så varigheden bliver 14 måneder (eller 2 måneder efter den aktuelle dato, når levetid for brugerdata udrulles og kunden udtrykkeligt vælger 2 måneder).
 9. Hver gang en bruger udviser adfærd, der opfylder kriterierne for at blive inkluderet i målgruppen, nulstilles den pågældende brugers varighed af medlemskab til denne indstillings maksimumværdi.

  For de målgrupper, der eksporteres til andre produkter, tilsidesættes indstillingerne for GA-fastholdelse. Det modtagende produkt anvender sine egne politikker.
 10. Klik på Gem for at gemme betingelserne og oprette målgruppen.

Brug en skabelon

Målgruppeskabeloner er delvist konfigurerede målgrupper, der allerede indeholder et sæt dimensioner og/eller metrics, der danner grundlag for almindeligt anvendte målgrupper til app- og webbaserede virksomheder.

Skabelonen Demografisk indeholder f.eks. dimensionerne Alder, Køn, Sprog, Interesse-id og Lokation, som du kan bruge til at definere en bestemt målgruppe, som du er interesseret i. Når du bruger denne skabelon, skal du angive de operatorer og dimensioner, der definerer den målgruppe, du vil have, f.eks.:

 • Alder skal være 18-24
 • Køn skal være kvinder
 • Osv.

Når du har angivet værdierne for målgruppen, skal du angive et navn og klikke på Gem.

Vælg en foreslået målgruppe

I Analytics er der også adgang til en række færdigkonfigurerede målgrupper, som du enten kan bruge, som de er, eller ændre efter behov. Disse foreslåede målgrupper er baseret på de kategorier, du angiver for dine apps i Apple App Store og Google Play, og på den branchekategori, du angiver, når du konfigurerer en ejendom. Få flere oplysninger

Eksempelvis er målgruppen Nyligt aktive brugere defineret som følger:

 • Inkluder brugere, når (hændelse =) user_engagement

Du kan bruge målgruppen, som den er, eller du kan tilføje betingelser eller sekvenser eller ændre varighed af medlemskab efter behov.

Brug standardnavnet, eller angiv et nyt navn, og klik derefter på Gem.

Se Målgrupper baseret på forudsigelser for at få flere oplysninger om, hvordan du arbejder med foreslåede målgrupper.

Del målgrupper med Google Ads til brug i remarketinglister til søgeannoncer (RLSA, remarketing lists for search ads)

Hvis du har knyttet din Analytics-konto til Google Ads og beholder standardindstillingen til Aktivér personligt tilpasset annoncering, deles dine målgrupper automatisk med Google Ads, og du kan bruge dem i dine remarketinglister til søgeannoncer.

Når en målgruppe er oprettet, tilføjes der brugere, som opfylder de angivne kriterier ud fra de hændelser, der registreres på deres enhed. Når du definerer nye målgrupper, kan der gå lidt tid, før listerne udfyldes.

Bemærk! Målgruppens størrelse vil normalt være anderledes end remarketinglistens størrelse. Det skyldes typisk, at der ikke kan sendes sporings-id'er til Google Ads-remarketinglister, før Google Ads-konti er tilknyttet.

Del målgrupper med Display & Video 360 og Search Ads 360

Når du knytter Analytics til Display & Video 360 eller Search Ads 360, eksporteres dine Analytics-målgrupper automatisk, hvis du har aktiveret Google-signaler på Analytics-ejendommen, og hvis du beholder standardindstillingen for tilknytning, så personligt tilpasset annoncering er aktiveret.

Rediger en målgruppe

Når du har oprettet en målgruppe, kan du kun redigere navnet eller beskrivelsen.

Sådan redigerer du en målgruppe:

 1. Klik på Målgrupper under Datavisning i Administrator.
 2. Klik på Mere > Rediger i rækken for målgruppen.
 3. Rediger navnet eller beskrivelsen.
 4. Klik på Gem.

Arkivér en målgruppe

Hvis du har nået grænsen på 100 målgrupper og har behov for at oprette nye, kan du arkivere de målgrupper, der ikke længere er relevante, og derefter oprette nye. Når du har arkiveret en målgruppe, kan der gå op til 48 timer, før du kan oprette en målgruppe med samme navn.

Når en målgruppe arkiveres, fjernes den permanent. Du kan altså ikke få adgang til eller gendanne arkiverede målgrupper.

Sådan arkiverer du en målgruppe:

 1. Klik på Målgrupper under Datavisning i Administrator.
 2. Klik på Mere > Arkivér i rækken for den pågældende målgruppe.

Eksempler på detaljerede trin

Trin 4: Tilføj nye betingelser

Når du opretter en betingelse, skal du starte med at angive omfanget.

Vælg derefter de data, du vil bruge som grundlag for betingelsen. Klik på Tilføj ny betingelse for at åbne en liste over dimensioner, metrics og hændelser.

Dimensioner

Dimensioner angives efter kategori.

Når du vælger en dimension, skal du også vælge en operator og angive en værdi til dimensionen. Hvis du f.eks. vælger Alder, vælger du også enten er en af eller er ikke en af som operatoren, og du angiver en af aldersgrupperne som værdien.

Du kan også vælge På et vilkårligt tidspunkt, hvis du vil have, at målgruppen inkluderer brugere, som på ethvert tidspunkt har opfyldt betingelsen.

Operatorerne skifter afhængigt af de dimensioner, du vælger. Hvis du f.eks. vælger Gaming-dimensionen Virtuel valuta, er de tilgængelige operatorer begynder med, slutter med, indeholder, matcher eksakt og er en af.

Når du angiver en værdi for en dimension med disse operatorer, angiver du normalt værdien ved at skrive i feltet Værdi, selv om du muligvis også kan vælge en værdi fra et styringselement såsom en kalender eller en liste. Hvis du skal skrive en tekst, vises alle kendte værdier i Analytics, mens du skriver, og du kan vælge en af disse, hvis den er relevant.

Metrics

Når du vælger en metric, vurderes betingelsen ud fra, hvordan brugerens data er sammenlignet med metric-værdien. Du vælger en operator og angiver en værdi, på samme måde som for dimensioner.

Eksempel: Brugerens levetidsværdi skal være større end (>) den værdi, som du angiver, for at brugeren bliver inkluderet i målgruppen.

Muligheden Inden for et hvilket som helst tidsrum på ___ dage giver dig mulighed for at angive, om den akkumulerede værdi for disse metrics opfylder betingelsen, eller om værdien for denne metric opfylder betingelsen i løbet af et bestemt antal dage. Eksempel: Overstiger den akkumulerede værdi for din metric 100 baseret på alle data for brugeren, eller oversteg den 100 i løbet af en 7-dages periode? Hvis du ikke vælger muligheden, bruges den akkumulerede værdi for denne metric. Hvis du vælger denne valgmulighed, skal værdien være forekommet i løbet af den periode, der matcher det antal dage, du angiver som tidsrammen.

Hændelser

Du kan vælge mellem alle de hændelser, du indsamler, f.eks. first_visit.

Når du vælger en hændelse, skal du også vælge et af hændelsesparametrene.

Numeriske parameterværdier

Hvis du vælger en hændelsesparameter, der har en numerisk værdi, skal du vælge en komparativ operator (f.eks. <, >, =) og angive den numeriske værdi, du vil bruge (f.eks. > 0).

Hvis den numeriske parameter er event_count, og omfanget er På tværs af alle sessioner, kan du også angive, om den akkumulerede værdi matcher din betingelse, eller om værdien matchede din betingelse i det angivne tidsrum.

Hvis du vil have den akkumulerede værdi til at matche din betingelse, skal du slå kontakten for Tidsrum fra (kontakten er slået fra som standard).

Sådan angiver du, at værdien matchede din betingelse i et angivet tidsrum:

 1. Slå kontakten for Tidsrum til.
 2. Angiv antallet af dage.
 3. Vælg Det seneste tidsrum, hvis du kun vil inkludere brugere med en parameterværdi, der har opfyldt betingelsen inden for de seneste N dage (f.eks. de seneste 7 dage).

  Vælg Når som helst, hvis du vil inkludere brugere med en parameterværdi, der har opfyldt betingelsen på et hvilket som helst tidspunkt inden for en periode på N dage (f.eks. en hvilken som helst periode på syv dage).
Tekstbaserede parameterværdier

Hvis du vælger en parameter, som f.eks. indhold, der har en tekstværdi, og som genererer en dimension i Analytics, skal du vælge én af de tilgængelige operatorer begynder med, slutter med, indeholder, matcher eksakt eller er en af og angive den tekstværdi, du vil bruge.

Hvis du vil tilføje flere betingelser, skal du klikke på Tilføj betingelsesgruppe og angive betingelserne i henhold til de foregående trin.

Hvis du vil fjerne en betingelse, skal du holde markøren over betingelsen og klikke på X.

Tilbage til trin 4

Trin 6: Tilføj sekvenser

Hvis det er nødvendigt for målgruppedefinitionen, at brugeradfærden sker i en bestemt rækkefølge, kan du tilføje én eller flere sekvenser.

Når du definerer en sekvens, skal du starte med at angive hele sekvensens omfang.

Hvis trinnene i sekvensen skal ske inden for en bestemt tidsramme, skal du aktivere tidsbegrænsningen og indstille tiden.

Angiv omfanget for det første trin i sekvensen.

Opret betingelserne for trinnet ved hjælp af de samme metoder som i Trin 4.

Klik på Tilføj trin for at føje endnu et trin til sekvensen.

Når du føjer endnu et trin til sekvensen, skal du enten vælge:

 • efterfølges indirekte af (det næste trin sker når som helst efter det foregående trin)
  eller
 • efterfølges direkte af (det næste trin sker umiddelbart efter det foregående trin)

Tilbage til trin 6

Trin 7: Tilføj en gruppe, der skal ekskluderes

Du kan definere betingelser, som ekskluderer brugere midlertidigt eller permanent.

Eksempel: Du opretter en målgruppe af månedlige købere med høj værdi. Du kan ekskludere brugere, når deres levetidsværdimetrics (LTV, lifetime value) falder til under 100 i løbet af en 30-dages periode.

Eller hvis din målgruppe inkluderer brugere i en specifik aldersgruppe (f.eks. 18-24), kan du vælge at ekskludere dem permanent, når de ikke længere er i denne aldersgruppe (f.eks. når de falder inden for aldersgruppen 25-34).

Du ville bruge en sekvens til at opnå denne ændring af medlemskabet: Brugere inkluderes, når deres alder i første omgang falder inden for den aldersgruppe, du har angivet, og de ekskluderes derefter, når de ikke længere falder inden for aldersgruppen.

Relaterede ressourcer

Mulige årsager til manglende udfyldelse af dine målgrupper i Google Ads

Opret nye Google Analytics-målgrupper direkte på din Google Ads-konto

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre siden?

Har du brug for mere hjælp?

Prøv følgende næste trin:

false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
16550052908973877894
true
Søg i Hjælp
true
true
true
true
true
69256