[GA4] Giới thiệu về sự kiện chính

Thu thập thông tin chi tiết về những hành động quan trọng nhất đối với công việc kinh doanh của bạn và sử dụng dữ liệu đó để nâng cao hoạt động tiếp thị của bạn

Sự kiện chính là gì?

A key event is an event that measures an action that's particularly important to the success of your business. When someone triggers the event by performing the action, the key event is recorded in Google Analytics and surfaced in your Google Analytics reports.

Any event you collect can become a key event. To measure a key event, create or identify an event that measures the action and then mark the event as a key event. After you mark the event as a key event, you can see how many users perform the action and evaluate marketing performance across all channels that lead users to perform the action.

The following flow shows how to mark an event as a key event. In short, if an event is important to your business's success, you can mark the event as a key event in Analytics.

Event → Key Event

Báo cáo về sự kiện chính

Bạn có thể sử dụng báo cáo và dữ liệu khám phá của Google Analytics để đếm số lần người dùng kích hoạt các sự kiện chính và phân bổ giá trị đóng góp cho nhiều điểm tiếp xúc trong suốt lộ trình kích hoạt sự kiện chính của một người dùng.

Xem số lượng sự kiện chính

Nhiều báo cáo của Google Analytics (chẳng hạn như báo cáo Trang đích và báo cáo Thu nạp người dùng) đều có cột Sự kiện chính. Cột Sự kiện chính hiển thị số lần người dùng đã kích hoạt sự kiện chính trên trang web hoặc ứng dụng của bạn, được phân tách bằng các giá trị phương diện ở bên trái.

Để thu hẹp số lượng theo một sự kiện chính cụ thể, bạn có thể chọn trình đơn Tất cả sự kiện rồi chọn một sự kiện chính cụ thể để có thể xem số lần người dùng đã kích hoạt sự kiện chính đó.

Để tìm hiểu thêm về số lượng sự kiện chính (được phân chia theo bất kỳ phương diện tương thích nào), bạn có thể tạo dữ liệu khám phá của riêng mình bằng cách sử dụng các chỉ số về sự kiện chính như Số sự kiện chínhTỷ lệ sự kiện chính trong phiên.

Phân bổ giá trị đóng góp cho điểm tiếp xúc

Trong mục Quảng cáo, bạn có thể sử dụng báo cáo Phân bổLộ trình để phân bổ giá trị đóng góp cho nhiều điểm tiếp xúc trong suốt lộ trình một người dùng kích hoạt các sự kiện chính và xem cách các mô hình phân bổ khác nhau thực hiện việc phân bổ giá trị đóng góp cho những điểm tiếp xúc đó. Tìm hiểu thêm về báo cáo quảng cáo

Tạo lượt chuyển đổi trên Google Ads

Bạn có thể tạo lượt chuyển đổi trên Google Ads dựa trên các sự kiện chính để kết nối 

By creating Google Ads conversions based on the key events, you can:

  • Report on the same conversion counts between Google Ads and Analytics
  • Bid against the conversions in your ad campaigns
  • Build audiences for re-marketing purposes

Di chuyển từ Universal Analytics

Trong Universal Analytics, bạn dùng mục tiêu để thiết lập lượt chuyển đổi. Nếu bạn đang di chuyển từ một tài sản Universal Analytics sang Google Analytics 4, hãy xem cách di chuyển mục tiêu sang sự kiện chính.

Thông tin này có hữu ích không?

Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính