[GA4] ตั้งค่า Conversion

ระบุการกระทําของผู้ใช้ที่มีคุณค่าต่อธุรกิจของคุณ

Conversion คือการกระทําใดๆ ก็ตามของผู้ใช้ที่มีคุณค่าต่อธุรกิจของคุณ เช่น ผู้ใช้ซื้อของจากร้านค้าหรือสมัครรับจดหมายข่าว เมื่อต้องการวัด Conversion เพียงทําเครื่องหมายเหตุการณ์ที่วัดการกระทำของผู้ใช้เป็น Conversion

หมายเหตุ: ใน Universal Analytics คุณจะใช้เป้าหมายเพื่อตั้งค่า Conversion หากกําลังเปลี่ยนจากพร็อพเพอร์ตี้ Universal Analytics ไปใช้ Google Analytics 4 โปรดดูวิธีย้ายเป้าหมายไปยังเหตุการณ์ Conversion

ข้อดี

เมื่อตั้งค่า Conversion คุณจะทําสิ่งต่อไปนี้ได้

 • รายงานเกี่ยวกับ Conversion: ดูการกระทําที่มีความสําคัญต่อธุรกิจมากที่สุดโดยใช้รายงานการได้ผู้ใช้ใหม่ การมีส่วนร่วม และการโฆษณา ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • เสนอราคาสําหรับ Conversion: นําเข้าข้อมูล Conversion ไปยัง Google Ads เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจด้วยตนเองหรือ Smart Bidding เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพแคมเปญ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • ระบุแหล่งที่มาของเครดิตให้กับ Conversion: รวมข้อมูลของคุณเข้ากับข้อมูลจากช่องทางโฆษณาอื่นๆ เพื่อให้ทราบทัชพอยต์ตลอดเส้นทางที่ทําให้เกิด Conversion ของผู้ใช้ ดูข้อมูลเพิ่มเติม
 • แสดงโฆษณาต่อผู้ใช้ที่ไม่ได้ทํา Conversion: ใช้ข้อมูล Conversion ในการสร้างกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นผู้ใช้ที่ไม่ได้ทํา Conversion และนําเข้ากลุ่มเป้าหมายนั้นไปยัง Google Ads เพื่อการรีมาร์เก็ต ดูข้อมูลเพิ่มเติม

ก่อนเริ่มต้น

คุณต้องมีบทบาทเป็นผู้แก้ไข (หรือบทบาทที่สูงกว่า) จึงจะจัดการ Conversion ได้

คุณต้องตั้งค่าเหตุการณ์สําหรับ Conversion ที่ต้องการวัด โดยสามารถตั้งค่าเหตุการณ์ใน Google Analytics หรือนอก Google Analytics ก็ได้

ทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion

คุณสามารถตั้งค่า Conversion สําหรับเหตุการณ์ที่มีอยู่ได้ง่ายๆ เพียงทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion ทั้งนี้ เหตุการณ์ใหม่อาจใช้เวลาสักพักจึงจะแสดงใน Analytics คุณจึงมีเวลาทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion ไว้ล่วงหน้าเพื่อให้ Analytics รู้ว่าต้องทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion เมื่อ Analytics ได้รับเหตุการณ์

คุณสามารถทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion ได้สูงสุด 30 รายการ

วิธีทําเครื่องหมายเหตุการณ์ที่มีอยู่เป็น Conversion

 1. ใน Google Analytics ให้ไปที่กําหนดค่า > เหตุการณ์ทางด้านซ้าย
 2. ในตารางเหตุการณ์ที่มีอยู่ ให้เลือกปุ่มสลับในส่วนทําเครื่องหมายเป็น Conversion

วิธีทําเครื่องหมายเหตุการณ์ใหม่เป็น Conversion

 1. ใน Google Analytics ให้ไปที่กําหนดค่า > Conversion ทางด้านซ้าย
 2. คลิกเหตุการณ์ Conversion ใหม่
 3. ป้อนชื่อเหตุการณ์ใหม่
 4. คลิกบันทึก

เมื่อคุณต้องการหยุดรวบรวมข้อมูล Conversion สําหรับเหตุการณ์ ให้เลิกทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion ในหน้าเหตุการณ์ หากเหตุการณ์ไม่ได้อยู่ในหน้าเหตุการณ์ ให้ไปที่หน้า Conversion แทน การปิดใช้ Conversion จะไม่มีผลกับข้อมูลที่คุณรวบรวมไว้แล้ว เหตุการณ์ที่ผ่านมาจะยังคงปรากฏในรายงานเป็น Conversion

หมายเหตุ: นอกจากเหตุการณ์ 30 รายการที่คุณทําเครื่องหมายเป็น Conversion ได้แล้ว Analytics ยังจะทําเครื่องหมายเหตุการณ์ต่อไปนี้เป็น Conversion โดยอัตโนมัติด้วย
 • purchase (เว็บและแอป)
 • first_open (แอปเท่านั้น)
 • in_app_purchase (แอปเท่านั้น)
 • app_store_subscription_conversion (แอปเท่านั้น)
 • app_store_subscription_renewal (แอปเท่านั้น)

ผลลัพธ์

การทำเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion อาจใช้หลายนาทีไปจนถึงหลายชั่วโมงเพื่อให้การกําหนดค่ามีผลกับเหตุการณ์

การทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion จะส่งผลต่อรายงานนับตั้งแต่เวลาที่สร้าง แต่ไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลย้อนหลัง เมื่อคุณทําเครื่องหมายเหตุการณ์เป็น Conversion อาจใช้เวลาสูงสุด 24 ชั่วโมงที่เหตุการณ์จะปรากฏในรายงานมาตรฐาน รายงานแบบเรียลไทม์จะอัปเดตได้เร็วขึ้นที่ช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งหลังจากที่ผู้ใช้ได้เรียกเหตุการณ์ Conversion ให้แสดง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม

ลงชื่อเข้าใช้เพื่อดูตัวเลือกการสนับสนุนเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาของคุณอย่างรวดเร็ว

false
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
false
false
true
true
69256
false
false