[GA4] Ställa in och hantera konverteringshändelser

Mät dina användares viktigaste åtgärder.

Informationen i Google Analytics 4-rapporterna kommer från händelser som utlöses när användare interagerar med dina webbplatser och appar. För att mäta konverteringar väljer du de händelser som är viktigast för ditt företag och märker dem som konverteringshändelser. I Analytics, Google Ads, Google Taggstyrning och gtag.js-biblioteket kan du arbeta med händelser och spåra konverteringar på olika sätt. I den här artikeln beskriver vi hur du hanterar konverteringshändelser i Analytics med inställningar i stället för kod.

I Universal Analytics använder du mål för att ställa in konverteringar. Om du migrerar från en Universal Analytics-egendom till Google Analytics 4 kan du läsa om hur du migrerar dina mål till konverteringshändelser .

Du måste ha rollen Redigerare för att kunna hantera händelser och konverteringar i Analytics. Med den rollen kan du göra följande:

 • märka valfria befintliga händelser som konverteringar
 • skapa konverteringshändelser baserat på befintliga händelser genom att lägga till villkor och parametrar
 • modifiera händelsevillkor och parametrar
 • koppla ett ekonomiskt värde till en konverteringshändelse
 • sluta spåra händelser som konverteringar

Analytics märker automatiskt nedanstående händelser som konverteringar. För varje Analytics-egendom kan du märka ytterligare 30 stycken som konverteringshändelser. Därför är det bäst att bara välja de händelser som ska spåras som konverteringar.

 • purchase (webb och app)
 • first_open (endast app)
 • in_app_purchase (endast app)
 • app_store_subscription_convert (endast app)
 • app_store_subscription_renew (endast app)

Om du märker en händelse som en konvertering påverkas rapporterna från tidpunkten de skapades. Information om tidigare resultat påverkas inte. När du märker en händelse som en konvertering kan det ta upp till 24 timmar innan den visas i standardrapporter. Realtidsrapporter uppdateras tidigare, någon gång efter att en användare utlöser en konverteringshändelse.

Innehåll i artikeln:

Märka händelser som konverteringar

På sidan Händelser kan du märka alla händelser i tabellen Befintliga händelser som konverteringar. Nya händelser visas inte i tabellen förrän en viss tid efter att de har utlösts. Om händelsen som du vill använda som en konvertering inte visas i tabellen Befintliga händelser kan du skapa en konvertering på sidan Konverteringar utifrån namnet på händelsen.

Så här börjar du spåra en befintlig händelse som en konvertering:

 1. Klicka på Konfigurera > Händelser i det vänstra navigeringsfältet.
 2. Leta reda på händelsen i tabellen Befintliga händelser.
 3. Slå på reglaget i kolumnen Märk som konvertering.

Skapa en konvertering utifrån händelsenamnet:

 1. Välj Konfigurera > Konverteringar i det vänstra navigeringsfältet.
 2. Klicka på Ny konverteringshändelse.
 3. Ge den nya händelsen ett namn. Tänk på att använda det exakta händelsenamnet med rätt användning av stora och små bokstäver.
 4. Klicka på Spara.
När du märker en konvertering utifrån händelsenamnet skapar du ingen ny händelse. Om och när en händelse med detta namn utlöses rapporterar Google Analytics den som en konvertering.

Skapa och redigera konverteringshändelser

Om en befintlig händelse inte fångar upp exakt det du vill mäta som en konvertering kan du skapa en ny händelse utifrån en befintlig händelse och lägga till villkor och parametrar för att definiera omfattningen med större precision. Till exempel utlöser webbplatsbesökare händelsen page_view varje gång de tittar på en sida. Du kanske vill spåra besökare som tittar på en specifik sida som en konvertering. För att göra detta i Analytics skapar du en ny händelse baserat på händelsen page_view och anger ett villkor som bara aktiveras när en besökare tittar på just den sidan. Du kan ge varje konvertering ett ekonomiskt värde genom att lägga till parametrar.

Du kan redigera händelser som har fördefinierat av Google och händelser som du eller någon i din organisation har skapat. Händelsen skrivs över av redigeringen. Var försiktig med att skriva över händelser som tillhandahålls av andra, eftersom det kan få oavsiktliga konsekvenser. Om du till exempel redigerar händelsen page_view för att begränsa dess omfattning till en viss sida samlar den inte längre in data från andra sidor. Om du i stället skapar en ny händelse baserat på händelsen page_view förblir den ursprungliga händelsen oförändrad.

Titta på en video

I den här videon kan du se hur du skapar en händelse utifrån en befintlig händelse och märker den som en konvertering.

Skapa händelser i Google Analytics 4-egendomar

Demonstrationen börjar vid tidskoden 2:55.

Skapa en händelse utifrån en befintlig händelse

Följande steg visar hur du skapar en ny händelse utifrån händelsen page_view. I exemplet läses en thank-you.html-sida in för att tacka besökarna för deras intresse efter att de har skickat in sina kontaktuppgifter. Om du spårar visningar av sidan thank-you.html som konverteringshändelser kan du se hur många besökare som har skickat in sina kontaktuppgifter.

Skapa först en ny händelse baserat på händelsen page_view för visningar av thank-you.html.

 1. Klicka på Konfigurera > Händelser i det vänstra navigeringsfältet.
 2. Klicka på Skapa händelse.
 3. Klicka på Skapa.
 4. Gör följande i dialogrutan Konfiguration:
  • Ange ett unikt namn (upp till 40 tecken) i fältet Namn på anpassad händelse. I det här exemplet är namnet thank_you_conversion.
  • Ange det befintliga händelsenamnet i fältet Värde på den första raden i Matchande villkor. I vårt exempel använder vi page_view. Tänk på att värdet måste matcha namnet på den befintliga händelsen exakt.
  • Klicka på Lägg till villkor.
  • Klicka i det första fältet och välj page_location i rullgardinsmenyn.
  • Välj innehåller (inte skiftlägeskänsligt) vid Operatör.
  • Ange sidans namn vid Värde. I vårt exempel använder vi thank-you. Du behöver inte ta med filnamnstillägget .html.
  • Klicka på Skapa. Den nya händelsen visas i tabellen Anpassade händelser.
 5. Stäng panelen Skapa händelser. Obs! Den nya händelsen syns inte i tabellen Befintliga händelser förrän senare.

Så här märker du den nya händelsen som en konvertering:

 1. Klicka på Konfigurera > Konverteringar i det vänstra navigeringsfältet.
 2. Klicka på Ny konverteringshändelse.
 3. Ange det exakta namnet på händelsen i fältet Nytt händelsenamn. I vårt exempel använder vi thank_you_conversion.
 4. Klicka på Spara. Händelsen visas i tabellen Konverteringshändelser märkt som en konvertering.

Redigera en händelse som har skapats utifrån en annan händelse

I det här avsnittet beskriver vi hur du redigerar en händelse som har skapats baserat på en annan händelse i Analytics. Du hittar mer information om hur du redigerar händelser som tillhandahålls av Google i händelsedokumentationen.

Så här ändrar du en händelse som baseras på en annan händelse:

 1. Klicka på Konfigurera > Händelser i det vänstra navigeringsfältet.
 2. Klicka på Skapa händelse.
 3. Klicka på händelsen du vill redigera i tabellen Anpassade händelser.
 4. Håll markören över det övre högra hörnet av tabellen Konfiguration för att visa redigeringsikonen.
 5. Klicka på Redigera.
 6. Redigera eller lägg till villkor eller parametrar.
 7. Klicka på Spara.

Koppla ekonomiska värden till konverteringar

För att du ska kunna koppla ett ekonomiskt värde till en konverteringshändelse måste händelsen ha parametrar som anger värdet. Många av de rekommenderade händelserna, som e-handelshändelser, har redan parametrarna value och currency. Du kan lägga till dessa parametrar i alla händelser.

Värdet på parametern value måste vara numeriskt, till exempel 50. Denna parameter måste åtföljas av en currency-parameter, med ett treställigt värde enligt ISO_4217, till exempel USD för amerikanska dollar. Om parametern currency saknas eller är ogiltig registrerar Analytics händelserna som konverteringar med rätt antal händelser, men händelserna skickas inte till Google Ads.

Tips! Du hittar parametrarna för händelser som Google tillhandahåller i händelsedokumentationen. Om du vill se parametrar för händelser som du eller någon i din organisation har skapat kan du gå till realtidsrapporten. Leta reda på tabellen Antal händelser per Händelsenamn och klicka på en händelse för att se mer information om den. Kolumnen Händelseparameternyckel innehåller alla parametrar för händelsen.

I exemplet nedan kan du se hur du lägger till ett värde för en händelse som du har skapat utifrån en annan händelse i Analytics. Mer information om hur du lägger till anpassade parametrar i automatiskt insamlade händelser finns i händelsedokumentationen.

Så här kopplar du ett värde till en händelse som har skapats i Analytics:

 1. Klicka på Konfigurera > Händelser i det vänstra navigeringsfältet.
 2. Klicka på Skapa händelse för att öppna tabellen Anpassade händelser.
 3. Klicka på händelsen du vill redigera.
 4. Håll muspekaren över dialogrutan Konfiguration för att visa redigeringsikonen och klicka på den.
 5. Klicka på Lägg till ändring i avsnittet Parameterkonfiguration.
 6. Skriv currency i fältet Parameter.
 7. Ange den treställiga valutatypen i fältet Nytt värde, till exempel SEK för svenska kronor.
 8. Klicka på Lägg till ändring.
 9. Skriv value i fältet Parameter.
 10. Ange önskat belopp i fältet Nytt värde. Exempel: Om du använder svenska kronor motsvarar värdet 50 femtio kronor.
 11. Klicka på Spara.
Obs! När du lägger till ett värde till en konverteringshändelse i Analytics enligt denna beskrivning rapporteras det inte som intäkt från händelse. Du kan se detaljerad information om värdena genom att klicka på konverteringshändelsen via Rapporter > Engagemang > Konvertering. Kolumnen Händelsevärde visar värdet som beräknades utifrån konverteringshändelser.

Sluta samla in konverteringsdata för en händelse

Om du vill sluta använda en händelse som en konvertering ska du inaktivera Märk som konvertering. Att du inaktiverar en konverteringshändelse påverkar inte data som redan har samlats in. Tidigare händelser visas fortfarande som konverteringar i rapporter. Så här slutar du samla in händelsedata som en konvertering:

 1. Klicka på Konfigurera > Händelser i det vänstra navigeringsfältet.
 2. Leta reda på händelsen i tabellen Befintliga händelser . Om händelsen inte syns i tabellen kan du gå till sidan Konverteringar och titta i tabellen Konverteringshändelser.
 3. Klicka i kolumnen Märk som konvertering för att slå av reglaget.

Valfria inställningar för appar

Du hittar fler inställningar för dataflöden på fliken Nätverksinställningar på sidan Händelser > Konverteringar. Hoppa över det här avsnittet om du har ett webbdataflöde.

Lägga till ett nätverk

Du kan skicka konverteringar och spåra resultatet i annonsnätverk. Så här lägger du till ett nätverk:

 1. Välj Händelser > Konverteringar i rutan till vänster.
 2. Klicka på Nätverksinställningar > Nytt nätverk.
 3. Välj ett nätverk i menyn.
 4. Nätverksnamnet anges automatiskt som källa. Vissa nätverk tillhandahåller även metadata om Kampanjmedium och Kampanjnamn, och då behöver du inte ange något mer. För andra nätverk kan du ange anpassad information i fälten Kampanjmedium och Kampanjnamn. Använd den genererade webbadressen som hänvisningslänk (kopiera och klistra in adressen).
  • Klick: Använd webbadressen som du genererar här om du kör en kampanj för att få fler användare att ladda ned appen.
  • Djuplänk: Använd denna flik om du kör en kampanj för att öka engagemanget bland befintliga appanvändare. Ange webbadresschema och sökvägsinformation i det här avsnittet. Motsvarande parametrar läggs till.
 5. (Valfritt) Aktivera Konfigurera återsändning om du vill returnera konverteringsinformation till nätverket.
 6. Klicka på Spara.

Återsändningar

Vid en återsändning skickas konverteringsdata tillbaka till ett annonsnätverk. Återsändningar är inte obligatoriska. Du kan skicka data om händelsen first_open och andra konverteringshändelser i appen. När du ställer in en återsändning väljer du om du vill skicka alla konverteringar till nätverket eller bara de konverteringar som tillskrivs just det nätverket i Analytics.

Återsändningar gör att nätverken bättre kan optimera vilken trafik de skickar till dig. Om ett nätverk till exempel får information om att en app har laddats ned till en enhet kan det sluta visa annonser om den aktuella appen på enheten.

Om du skickar all konverteringsdata till nätverket kan nätverket optimera trafiken utifrån information om konverteringar från alla nätverk. När du skickar all konverteringsdata till ett nätverk anonymiseras övriga nätverk som levererar konverteringar.

Om något av 1) all data på egendomsnivå 2) enskilda händelser och 3) specifika händelsenamn eller användarattribut har undantagits från annonsanpassning lägger Analytics till ytterligare en signal (npa) i återsändningar. Den anger att nätverken inte ska använda data för anpassade annonser. Observera att hanteringen av npa-signalen avgörs av det aktuella nätverket.

Så här konfigurerar du en återsändning:

 1. Välj Händelser > Konverteringar i rutan till vänster.
 2. Klicka på Nätverksinställningar.
 3. Klicka på Konfigurera återsändning på raden för nätverket.
 4. Välj konverteringarna du vill skicka och välj Endast konverteringar som kan tillskrivas detta nätverk eller Alla konverteringar.
 5. Ange nätverksparametrarna (till exempel Spårnings-id, Annonsörens lösenord). Olika nätverk har olika parametrar.
 6. Klicka på Spara.

Om du inaktiverar annonsanpassning enligt anvisningarna i Skydda din data och användaren aktiverar återsändningar skickas den informationen tillsammans med återsändningen.

Anpassade kampanjer för Google Play-appar

Om du använder en anpassad kampanj för en app som distribueras via Google Play kan du generera anpassade webbadresser med verktyget för att skapa webbadresser för Google Play.

Aktivera konverteringshändelser av typen YouTube-visning med användarengagemang

En konverteringshändelse av typen YouTube-visning med användarengagemang innebär att en person tittade på en YouTube-video i minst tio sekunder och slutförde en konverteringshändelse på din webbplats eller i din app inom tre dagar efter att ha tittat på videon.

Så här ställer du in din egendom för att börja registrera YouTube-visningar med användarengagemang:

Händelserna är tillgängliga i hela Google Analytics, till exempel i byggverktyget för målgrupper och i rapporter där annonsnätverkstyp är en tillgänglig dimension (till exempel rapporter med konverteringsinformation, Google Ads-kampanjer, Användarförvärv).

När du konfigurerar egendomen registrerar Google Analytics källa/media för YouTube-visningar med användarengagemang som google/cpc och kampanjen som kopplad YouTube-kampanj.

Anmärkningar

YouTube-visningar med användarengagemang är inte tillgängliga i alla Google Ads-konton

Funktionen är för närvarande inte tillgänglig för mycket stora Google Ads-konton, men vi arbetar på en lösning. Kontakta support för mer information.

Olika antal händelser registreras beroende på rapporteringsidentitet

För närvarande kan konverteringshändelserna first_open och first_visit räknas på olika sätt i de enskilda rapporterna från Konverteringar > first_open/first_visit och i andra rapporter som visar antalet händelser, beroende på vilken rapporteringsidentitet du använder för egendomen. När du använder User-ID och enhet kopplas alla first_open/first_visit-händelser för en användare till det första datumet i det datumintervall då de utlöstes. När du använder Endast efter enhet kopplas alla händelser till datumen då de utlöstes.

Se konverteringar i rapporter

Konverteringsdata visas i realtidsrapporten strax efter att användarna börjar utlösa konverteringshändelser. Det kan ta upp till 24 timmar innan nya konverteringar syns i engagemangsrapporterna. Om konverteringsdata inte börjar visas inom denna tidsram kan du prova att själv utlösa konverteringshändelsen och se om den registreras i realtidsöversikten. Kontrollera annars att händelsen är inställd på rätt sätt.

På skärmarna Händelser och Konverteringar kan du se data om händelser som har utlösts. I standardrapporterna kan du se konverteringsdata på följande platser:

 • i tabellen Konverteringar per händelsenamn i realtidsöversikten
 • i rapporten Engagemang > Konverteringar

I rapporten Engagemang > Konverteringar kan du göra följande:

 • Anpassa rapportmätvärden och dimensioner med hjälp av rullgardinsmenyerna högst upp till höger i linjediagrammet. Dimensionerna omfattar standardkanalgruppering, källa, medium, kampanj och över tid.
 • Klicka på en konverteringshändelse för att öppna en rapport om motsvarande händelse.
 • Lägg till en jämförelse av konverteringshändelser.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
69256
false
false