[GA4] Konfigurer og administrer konverteringshendelser

Mål de viktigste handlingene brukerne dine utfører.

Dataene i Google Analytics 4-rapporter stammer fra hendelser brukere utløser når de samhandler med appene og nettstedene dine. Hvis du vil måle konverteringer, må du velge de hendelsene som er viktigst for bedriften din, og merke dem som konverteringshendelser. Analytics, Google Ads, Google Tag Manager og gtag.js-biblioteket har ulike løsninger du kan bruke til å jobbe med hendelser og spore konverteringer. Denne artikkelen beskriver hvordan du kan administrere konverteringshendelser i Analytics med innstillinger i stedet for kode.

I Universal Analytics bruker du mål for å konfigurere konverteringer. Hvis du skal gå over fra et Universal Analytics-område til Google Analytics 4, kan du se hvordan du overfører mål til konverteringshendelser.

Du må ha rollen redigerer for å administrere hendelser og konverteringer i Analytics. Med den rollen kan du

 • merke eksisterende hendelser som konverteringer
 • opprette konverteringshendelser basert på eksisterende hendelser ved å legge til betingelser og parametere
 • endre hendelsesbetingelser og -parametere
 • tilordne konverteringshendelser pengeverdier
 • slutte å spore hendelser som konverteringer

Analytics identifiserer automatisk hendelsene nedenfor som konverteringer. Du kan merke 30 hendelser til som konverteringshendelser for hvert Analytics-område. Derfor bør du bare spore de viktigste hendelsene som konverteringer.

 • purchase (nett og app)
 • first_open (bare app)
 • in_app_purchase (bare app)
 • app_store_subscription_convert (bare app)
 • app_store_subscription_renew (bare app)

Når du merker en hendelse som en konvertering, har dette innvirkning på dataene i rapportene fra og med det aktuelle tidspunktet. Historiske data endres ikke. Når du merker en hendelse som en konvertering, kan det ta opptil 24 timer før du ser data om den i standardrapportene. Sanntidsrapporter oppdateres tidligere – kort tid etter at en bruker utløser en konverteringshendelse.

I denne artikkelen:

Merk hendelser som konverteringer

Hendelser-siden kan du merke enhver hendelse i Eksisterende hendelser-tabellen som en konvertering. Nye hendelser vises ikke i tabellen før en stund etter at de er utløst for første gang. Hvis hendelsen du vil bruke som konvertering, ikke vises i Eksisterende hendelser-tabellen, kan du i stedet opprette en konvertering på Konverteringer-siden ut fra navnet på hendelsen.

Når du merker en hendelse som en konvertering, kan det ta litt tid – alt fra noen minutter til noen timer – før konfigureringen trer i kraft for hendelsen.

Slik kan du begynne å spore eksisterende hendelser som konverteringer:

 1. I navigasjonspanelet til venstre klikker du på Konfigurer > Hendelser.
 2. Finn hendelsen i Eksisterende hendelser-tabellen.
 3. I Merk som konvertering-kolonnen for hendelsen klikker du på bryteren for å slå den på.

Slik kan du opprette konverteringer ut fra hendelsesnavnet:

 1. Velg Konfigurer > Konverteringer i navigasjonspanelet til venstre.
 2. Klikk på Ny konverteringshendelse.
 3. Skriv inn navnet på den nye hendelsen. Pass på at navnet på hendelsen er riktig, inkludert bruk av små og store bokstaver.
 4. Klikk på Lagre.
Når du merker en konvertering med navnet på hendelsen, opprettes det ingen ny hendelse. Hvis en hendelse med dette navnet blir utløst, rapporteres den som en konvertering i Google Analytics.

Opprett eller endre konverteringshendelser

Hvis en eksisterende hendelse ikke registrerer nøyaktig det du vil måle som en konvertering, kan du opprette en ny hendelse fra en eksisterende hendelse og legge til betingelser og parametere for å definere omfanget bedre. Besøkende på nettstedet utløser for eksempel page_view-hendelsen hver gang de åpner en side. Det kan være lurt å spore de besøkende som åpner en bestemt side, som en konvertering. I Analytics kan du få til dette ved å opprette en ny hendelse som er basert på page_view-hendelsen, og angi en betingelse som bare utløses når en besøkende åpner den aktuelle siden. Hvis du vil tilordne hver konvertering en pengeverdi, kan du definere verdien ved å legge til parametere.

Du kan endre hendelser du selv eller andre i organisasjonen har opprettet, samt hendelser definert av Google. Endringer overskriver oppsettet i den opprinnelige hendelsen. Vær forsiktig med å overskrive hendelser som leveres av andre, fordi det kan føre til utilsiktede konsekvenser. Hvis du for eksempel endrer page_view-hendelsen for å begrense omfanget til å gjelde én bestemt side, blir det ikke lenger samlet inn data fra andre sider. Hvis du i stedet oppretter en ny hendelse basert på page_view-hendelsen, endres ikke den opprinnelige hendelsen.

Se på en video

Denne videoen viser hvordan du kan opprette hendelser ut fra eksisterende hendelser og merke dem som konverteringer.

Sånn kan du opprette hendelser i Google Analytics 4-områder

Denne demonstrasjonen begynner etter 2 minutter og 55 sekunder.

Opprett hendelser basert på eksisterende hendelser

Følg fremgangsmåten nedenfor for å opprette en ny hendelse ut fra page_view-hendelsen. I dette eksempelet blir det lastet inn en thank-you.html-side som takk for interessen etter at besøkende på nettstedet har sendt inn kontaktinformasjonen sin. Hvis du sporer visninger av thank-you.html-siden som konverteringshendelser, kan du se hvor mange besøkende som har sendt inn kontaktinformasjon.

Opprett først en ny hendelse basert på page_view-hendelsen knyttet til visninger av thank-you.html-siden:

 1. I navigasjonspanelet til venstre klikker du på Konfigurer > Hendelser.
 2. Klikk på Opprett hendelse.
 3. Klikk på Opprett.
 4. Gjør følgende i Konfigurasjon-dialogboksen:
  • Skriv inn et unikt navn (maks 40 tegn) i Navnet på den egendefinerte hendelsen-feltet. I dette eksempelet er navnet thank_you_conversion.
  • Skriv inn det eksisterende hendelsesnavnet i Verdi-feltet i den første raden under Samsvarsvilkår. Det kan for eksempel være page_view. Sørg for at denne verdien samsvarer eksakt med navnet på den eksisterende hendelsen.
  • Klikk på Legg til en betingelse.
  • Klikk i det første feltet, og velg page_location fra rullegardinmenyen.
  • Velg inneholder (ikke skill mellom små og store bokstaver) for Operator.
  • Skriv navnet på siden under Verdi. Det kan for eksempel være thank-you. Du trenger ikke å skrive inn filetternavnet .html.
  • Klikk på Opprett. Den nye hendelsen vises i Egendefinerte hendelser-tabellen.
 5. Lukk Opprett hendelser-panelet. Merk: Det tar litt tid før den nye hendelsen vises i Eksisterende hendelser-tabellen.

Merk den nye hendelsen som en konvertering:

 1. I navigasjonspanelet til venstre klikker du på Konfigurer > Konverteringer.
 2. Klikk på Ny konverteringshendelse.
 3. Skriv navnet på hendelsen i Nytt hendelsesnavn-feltet. I eksempelet vårt er dette thank_you_conversion.
 4. Klikk på Lagre. Hendelsen vises i Konverteringshendelser-tabellen og er merket som en konvertering.

Endre hendelser som er opprettet ut fra en annen hendelse

I denne delen beskriver vi hvordan du kan endre hendelser som er opprettet i Analytics basert på andre hendelser. For informasjon om hvordan du kan endre hendelser Google har definert, se dokumentasjonen om hendelser.

Slik kan du endre hendelser som er basert på en annen hendelse:

 1. I navigasjonspanelet til venstre klikker du på Konfigurer > Hendelser.
 2. Klikk på Opprett hendelse.
 3. I Egendefinerte hendelser-tabellen klikker du på hendelsen du vil endre.
 4. Hold markøren oppe til høyre i Konfigurasjon-tabellen for å vise redigeringsikonet.
 5. Klikk på Rediger.
 6. Endre eller legg til vilkår eller parametere.
 7. Klikk på Lagre.

Knytt pengeverdier til konverteringer

Hvis du skal knytte en konverteringshendelse til en pengeverdi, må hendelsen ha parametere som spesifiserer verdien. Mange anbefalte hendelser, for eksempel netthandelshendelser, har allerede parametere for value (verdi) og currency (valuta). Du kan legge til de samme parameterne i alle hendelser.

Verdien for value-parameteren må være et tall, for eksempel 50. Denne parameteren må kombineres med en currency-parameter der verdien er gjengitt i ISO 4217-formatet på tre bokstaver, for eksempel NOK for norske kroner. Hvis currency-parameteren mangler eller er ugyldig, registreres det riktige antallet hendelser som konverteringer i Analytics, men hendelsene blir ikke sendt til Google Ads.

Tips: Du kan se parameterne for hendelser fra Google i dokumentasjonen for hendelser. Parametere knyttet til hendelser som er opprettet av deg eller noen i organisasjonen din, finner du i sanntidsrapporten. Klikk på en hendelse i tabellen Antall hendelser etter hendelsesnavn for å se informasjon om denne hendelsen. NØKKEL FOR HENDELSESPARAMETEREN-kolonnen viser alle parameterne for den aktuelle hendelsen.

Eksempelet nedenfor beskriver hvordan du legger til verdier i hendelser som er opprettet i Analytics ut fra en annen hendelse. Se dokumentasjonen om hendelser for å finne ut hvordan du legger til egendefinerte parametere i automatisk innsamlede hendelser.

Slik kan du knytte en verdi til en hendelse som er opprettet i Analytics:

 1. I navigasjonspanelet til venstre klikker du på Konfigurer > Hendelser.
 2. Klikk på Opprett hendelse for å vise tabellen med egendefinerte hendelser.
 3. Klikk på hendelsen du vil endre.
 4. Rull markøren over Konfigurasjon-dialogboksen for å se redigeringsikonet, og klikk på det.
 5. I Parameterkonfigurasjon-delen klikker du på Legg til en endring.
 6. Skriv currency i Parameter-feltet.
 7. I Ny verdi-feltet oppgir du valutaen i ISO-formatet på tre bokstaver, for eksempel NOK for norske kroner.
 8. Klikk på Legg til en endring.
 9. Skriv value i Parameter-feltet.
 10. I Ny verdi-feltet oppgir du beløpet som skal knyttes til denne hendelsen. For NOK gir tallet 500 en tilknyttet verdi på 500 kroner.
 11. Klikk på Lagre.
Merk: Når du knytter en verdi til en konverteringshendelse i Analytics, som beskrevet her, blir den ikke rapportert under Inntekt fra hendelsen. For å se verdiene, åpne Rapporter > Engasjement > Konvertering, og klikk på konverteringshendelsen for å se detaljert informasjon om den. I Hendelsesverdi-kolonnen rapporteres verdien som beregnes ut fra konverteringshendelser.

Slutt å samle inn konverteringsdata om hendelser

Slå av Merk som konvertering hvis du ikke lenger vil at en hendelse skal anses som en konvertering. Hvis du slår av en konvertering, påvirker ikke det data du allerede har samlet inn, så tidligere hendelser vises fortsatt som konverteringer i rapportene. Slik kan du slutte å samle inn hendelsesdata som konverteringer:

 1. I navigasjonspanelet til venstre klikker du på Konfigurer > Hendelser.
 2. Finn hendelsen i Eksisterende hendelser-tabellen. Hvis hendelsen ikke er oppført i denne tabellen, kan du i stedet gå til Konverteringer-siden og sjekke Konverteringshendelser-tabellen.
 3. Klikk for å slå av bryteren i Merk som konvertering-kolonnen.

Valgfrie innstillinger for apper

Du kan finne flere innstillinger for appdatastrømmer på Nettverksinnstillinger-fanen på Hendelser > Konverteringer-siden. Hopp over denne delen hvis datastrømmen din er tilknyttet et nettsted.

Legg til nettverk

Du kan overføre konverteringer via og spore resultater i annonsenettverk. Slik kan du legge til nettverk:

 1. Velg Konfigurer > Konverteringer i feltet til venstre.
 2. Klikk på Nettverksinnstillinger > Nytt nettverk.
 3. Velg et nettverk fra menyen.
 4. Kilden er automatisk nettverksnavnet. Noen nettverk har også metadata om Kampanjemedium og Kampanjenavn, og da trenger du ikke å oppgi noe annet. For andre nettverk har vi tatt med feltene Kampanjemedium og Kampanjenavn for å hente inn tilpasset informasjon. Bruk den genererte nettadressen som henvisningslink (kopier og lim inn nettadressen).
  • KLIKK: Hvis du kjører en kampanje for å få brukere til å laste ned appen, bruker du nettadressen som genereres her.
  • DYPLINK: Hvis du kjører en kampanje for å engasjere eksisterende appbrukere på nytt, bruker du DYPLINK-fanen. I denne delen skriver du inn informasjonen om nettadresseskjemaet og -banen. De samme parameterne blir lagt til.
 5. (Valgfritt:) For å sende konverteringsinformasjon tilbake til nettverket, slå på Konfigurer postback.
 6. Klikk på Lagre.

Postback

En postback sender konverteringsdataene dine tilbake til et annonsenettverk. Bruk av postback er valgfritt. Du kan sende first_open-data samt data om andre konverteringshendelser i appen. Hvis du bestemmer deg for å konfigurere en postback, må du velge om du vil sende alle konverteringene til nettverket, eller bare de konverteringene Analytics tilskriver det bestemte nettverket.

Med postback kan nettverkene optimalisere trafikken de sender til deg. Hvis et nettverk for eksempel får informasjon om at en app er lastet ned til en enhet, kan det slutte å vise annonser for den aktuelle appen på enheten.

Hvis du sender alle konverteringsdata til nettverket, kan nettverket optimalisere sin egen trafikk basert på informasjonen om konverteringer fra alle nettverk. Når du sender alle konverteringsdata til et nettverk, anonymiseres de andre nettverkene du leverer konverteringer til.

Hvis du har ekskludert 1) alle data på områdenivå, 2) enkelthendelser eller 3) bestemte hendelsesnavn eller brukeregenskaper fra personlig tilpasning av annonser, legger Analytics til et tilleggssignal (annonser som ikke er personlig tilpasset – npa) i postbackoverføringer. Signalet angir at nettverk ikke skal bruke disse dataene til personlig tilpasset annonsering. Vær oppmerksom på at npa-signalet behandles forskjellig fra nettverk til nettverk.

Slik kan du konfigurere postback:

 1. Velg Konfigurer > Konverteringer i feltet til venstre.
 2. Klikk på Nettverksinnstillinger.
 3. Klikk på Konfigurer postback i raden for nettverket.
 4. Velg konverteringene du vil sende, og velg deretter Bare konverteringer knyttet til dette nettverket eller Alle konverteringer.
 5. Oppgi nettverksparameterne (f.eks. sporings-ID og annonsørens passord). Parameterne varierer etter nettverk.
 6. Klikk på Lagre.

Hvis du deaktiverer personlig tilpasning av annonser i henhold til veiledningen i Datavern-artikkelen, og brukeren aktiverer postback, sendes denne informasjonen sammen med postbackoverføringene.

Egendefinerte kampanjer i Google Play-apper

Når du kjører en egendefinert kampanje for en app du distribuerer via Google Play, kan du bruke nettadressebyggeren for Google Play til å generere egendefinerte nettadresser.

Slå på konverteringshendelser på YouTube via avspilling med deltakelse

En konverteringshendelse på YouTube via avspilling med deltakelse indikerer at en bruker har sett minst 10 sekunder av en YouTube-video og fullført en konverteringshendelse på nettstedet ditt innen 3 dager etter å ha sett på videoen.

Slik konfigurerer du områder slik at de registrerer konverteringshendelser på YouTube via avspilling med deltakelse:

Disse hendelsene er tilgjengelige i hele Google Analytics, for eksempel i Målgruppebyggeren og i rapportene der Type annonsenettverk-dimensjonen er tilgjengelig (f.eks. rapportene om konverteringer, Google Ads-kampanjer og brukeranskaffelse).

Når du konfigurerer området, registrerer Google Analytics «google/cpc» som kilden og mediet for konverteringer via avspilling med deltakelse på YouTube, og den tilknyttede YouTube-kampanjen registreres som kampanjen.

Forbehold

Konverteringer via avspilling med deltakelse på YouTube er ikke tilgjengelig i alle Google Ads-kontoer.

Denne funksjonen er foreløpig ikke tilgjengelig for store Google Ads-kontoer, men vi jobber med å finne frem til en løsning. Kontakt brukerstøtten for mer informasjon.

Forskjellige hendelsesantall avhengig av rapporteringsidentitet

Det kan være forskjeller mellom antall konverteringshendelser av typene first_open og first_visit i de enkelte «Konverteringer > first_open/first_visit»-rapportene og i andre rapporter som viser antall hendelser, avhengig av hvilken rapporteringsidentitet du bruker for området. Hvis du bruker Etter User-ID og enhet, blir alle first_open/first_visit-hendelsene for en bruker tilknyttet den første datoen i datoperioden da de ble utløst. Når du bruker Bare etter enhet, blir hver hendelse knyttet datoen da den ble utløst.

Se konverteringer i rapporter

Konverteringsdata vises i sanntidsrapporten kort tid etter at brukerne begynner å utløse konverteringshendelser. Det kan ta opptil 24 timer før nye konverteringer vises i engasjementsrapportene. Hvis konverteringsdataene ikke vises innenfor dette tidsrommet, kan du prøve å utløse konverteringshendelsen selv og se om den blir registrert i sanntidsoversikten. Hvis ikke kan du sjekke om hendelsen er konfigurert riktig.

Hendelser- og Konverteringer-skjermene kan du se data om hendelser som er utløst. I standardrapportene kan du se konverteringsdata i

 • Sanntidsoversikt-rapporten, i tabellen Konverteringer etter hendelsesnavn
 • Engasjement > Konverteringer-rapporten

Med Engasjement > Konverteringer-rapporten kan du

 • justere rapportberegninger og -dimensjoner via rullegardinmenyene øverst til venstre i linjediagrammet (dimensjonene inkluderer standard kanalgruppering, kilde, medium, kampanje og over tid)
 • klikke på en konverteringshendelse for å åpne en rapport om bare denne hendelsen
 • legge til en sammenligning av konverteringshendelser
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
69256
false
false