Conversies

Dit maakt deel uit van de bèta van App & webproperty.

Deze functies worden in de komende weken geleidelijk geïntroduceerd.

Conversies geeft aan hoeveel conversiegebeurtenissen zijn gegenereerd door elk aspect van uw marketingactiviteiten (bijvoorbeeld campagne, advertentienetwerk, advertentiemateriaal), samen met de waarde van die gebeurtenissen.

In dit artikel:

Het tabblad Conversiegebeurtenissen

In Analytics worden uw belangrijkste gebeurtenissen conversies genoemd, waarvan er drie vooraf zijn gedefinieerd:

Gebeurtenissen als conversies inschakelen

Zo schakelt u een gebeurtenis in of uit als conversie:

Schakel in de kolom Markeren als conversie in de rij voor de betreffende gebeurtenis deze functie in of uit.

U kunt maximaal dertig gebeurtenissen per property inschakelen als conversies, naast de drie die standaard door Analytics worden gedefinieerd.

Nieuwe conversiegebeurtenissen maken

 1. Klik op Aangepaste gegevens > Conversies.
 2. Klik op Nieuwe conversiegebeurtenis.
 3. Voer de naam in van de gebeurtenis die u als conversie wilt aanmerken.
 4. Klik op Opslaan.

Klik op een gebeurtenis in de tabel om te zien hoeveel conversies aan elke bron zijn toegeschreven. Kies bij de evaluatie van een gebeurtenis een attributiemodel:

 • Laatste klik voor meerdere kanalen: Analytics kijkt naar klikken uit alle bronnen en schrijft de conversie toe aan de laatste klik. (Exclusief direct*)
 • Laatste betrokkenheidsactie via meerdere kanalen: Analytics schrijft de conversie toe aan de laatste klik of aan een advertentievertoning als er geen recente klik is. (Exclusief direct*)
 • Bij voorkeur laatste klik via Google Ads: Analytics schrijft de conversie toe aan Google Ads, ongeacht of er een klik vanuit een andere bron is. (Exclusief direct*)
 • Bij voorkeur laatste betrokkenheidsactie via Google Ads: Analytics schrijft de conversie toe aan Google Ads, ongeacht of er een klik of advertentievertoning is van een andere bron. (Exclusief direct*)

*Alle attributiemodellen in Analytics sluiten directe bezoeken uit van het ontvangen van attributiekrediet, tenzij conversie niet kan worden toegeschreven aan een campagne.

U kunt niet alleen een attributiemodel kiezen, maar ook de oorsprong van de gebeurtenissen per bron, medium, campagne, netwerk, advertentiegroep en advertentie weergeven.

Voor een beter inzicht in uw conversies beschikt Analytics over view-through-functies: als er aan een app-installatie geen klikgebeurtenis is toegeschreven, onderzoekt Analytics of er binnen een bepaalde periode een advertentie voor app-installatie is bekeken en wordt de conversie toegeschreven aan de advertentie voor app-installatie die als laatste vóór de installatie is bekeken.

De attributieperiode voor first_open is 30 dagen. De attributieperiode voor eventuele volgende in-app-conversies is 180 dagen. U kunt deze attributieperioden niet aanpassen.

iOS-installatiestatistieken en attributiegegevens van in-app-gebeurtenissen voor Google Ads iOS-campagnes voor app-installatie in het zoeknetwerk hebben de bron direct in Analytics-conversies en worden niet weergegeven in de Google Ads-console.

Een netwerk toevoegen

U voegt als volgt een netwerk toe:

 1. Navigeer in Analytics naar uw app.
 2. Klik op Conversie en vervolgens op Netwerkinstellingen.
 3. Klik op NIEUW NETWERK.
 4. Selecteer een netwerk in het menu.
 5. Bij Bron wordt automatisch de naam van het netwerk ingevuld. Sommige netwerken bieden ook metagegevens over Campagnemedium en Campagnenaam. Er is dus geen extra invoer nodig. Voor andere netwerken kunt u in de velden Campagnemedium en Campagnenaam aangepaste informatie vastleggen. Gebruik de gegenereerde URL als uw verwijzingslink (kopieer en plak de URL).
  • KLIK: Als u via een campagne gebruikers wilt aansporen om de app te downloaden, gebruikt u de URL die u hier genereert.
  • DEEP LINK: Als u via een campagne opnieuw contact wilt leggen met bestaande gebruikers van de app, gebruikt u het tabblad 'Deep link'. Voer in dit gedeelte het URL-schema en het pad in. Dezelfde parameters worden toegevoegd.
 6. Als u conversiegegevens opnieuw naar het netwerk wilt verzenden, schakelt u Postback configureren in. Klik anders op Opslaan.

Postbacks

Met een postback worden de conversiegegevens naar een advertentienetwerk teruggestuurd. Postbacks zijn optioneel. Het is mogelijk om first_open-gegevens te verzenden als aanvulling op andere conversiegebeurtenissen in de app. Als u een postback wilt instellen, kunt u ervoor kiezen alle conversies naar het netwerk te verzenden of alleen de conversies die door Analytics aan dat specifieke netwerk worden toegeschreven.

Met behulp van postbacks kunt u het verkeer vanuit het netwerk optimaliseren. Als in een netwerk bijvoorbeeld bekend is dat een app naar een apparaat is gedownload, is ook bekend dat het apparaat geen advertenties meer over de app hoeft te ontvangen.

Als u alle conversiegegevens naar een netwerk verzendt, kan het netwerk het eigen verkeer optimaliseren op basis van conversie-informatie van alle netwerken. Wanneer u alle conversiegegevens naar een netwerk verzendt, worden de andere netwerken waar conversies worden gegenereerd, geanonimiseerd.

U configureert als volgt een postback:

 1. Navigeer in Analytics naar uw app.
 2. Klik op Conversies en vervolgens op Netwerkinstellingen.
 3. Klik in de rij met het netwerk op Postback configureren.
 4. Selecteer de conversies die u wilt verzenden en selecteer Alleen conversies die zijn toegeschreven aan dit netwerk of Alle conversies.
 5. Geef de netwerkparameters op (zoals tracking-ID of wachtwoord van adverteerder). Parameters verschillen per netwerk.
 6. Klik op Opslaan.

Aangepaste campagnes voor Google Play-apps

Wanneer u een aangepaste campagne gebruikt voor een app die u via Google Play distribueert, gebruikt u de URL-maker voor Google Play om uw aangepaste URL's te genereren.

Hoe verschillende conversies worden toegeschreven

Dynamic Links

Wanneer u Dynamic Links toevoegt aan uw app, worden de volgende gebeurtenissen geregistreerd als gebruikers op deze links klikken:

 • dynamic_link_first_open
 • dynamic_link_app_open
 • dynamic_link_app_update

U kunt Analytics-gegevens voor deze gebeurtenissen bekijken in het rapport Gebeurtenissen.

Als u deze gebeurtenissen inschakelt als conversies, worden attributiegegevens weergegeven in het attributierapport.

Meer informatie over Dynamic Links.

Universele links

U kunt universele links configureren om UTM-parameters (utm_source, utm_medium, utm_campaign) op te nemen. U kunt de bijbehorende gegevens bekijken in het attributierapport.

Voorbeeld van een universele link:

http://my.app.link?utm_campaign=myappcampaign&utm_source=google&utm_medium=cpc

Wanneer een gebruiker op de link klikt, registreert Firebase een gebeurtenis van het type firebase_campaign met deze parameters. De volgende gegevens worden dan weergegeven voor gebeurtenissen met betrekking tot campagnes:

 • Campagne: myappcampaign
 • Bron: google
 • Medium: cpc

Android-app-links

U kunt Android-app-links configureren om UTM-parameters (utm_source, utm_medium, utm_campaign) op te nemen. U kunt de bijbehorende gegevens bekijken in het attributierapport.

Voorbeeld van een Android-app-link:

http://example.com/gizmos?utm_campaign=myappcampaign&utm_source=google&utm_medium=cpc

Wanneer een gebruiker op de link klikt, registreert Analytics een gebeurtenis van het type firebase_campaign met deze parameters. De volgende gegevens worden dan weergegeven voor gebeurtenissen met betrekking tot campagnes:

 • Campagne: myappcampaign
 • Bron: google
 • Medium: cpc

Installatieverwijzingen van de Play Store

Installatieverwijzingen van de Google Play Store worden als volgt weergegeven:

 • 'Source = google-play' geeft een van de volgende mogelijkheden aan:
  • De gebruiker werd naar de Play Store-vermelding doorverwezen via een deep link waarin een verwijzend element was opgenomen (bijv. play.google.com/store/apps/details?id=com.foo.bar&referrer=R).
  • De gebruiker zocht in de Play Store en ontdekte de app organisch.
 • Bron = (direct) geeft het volgende aan:
  • De gebruiker werd naar de Play Store doorverwezen via een deep link zonder verwijzend element.

Attributieperioden

De attributieperiode voor conversiegebeurtenissen van het type first_open is dertig dagen.

Als een conversiegebeurtenis van het type first_open wordt toegeschreven aan een campagne, worden alle andere conversiegebeurtenissen voor dezelfde combinatie van gebruiker en app toegeschreven aan diezelfde campagne totdat de attributieperiode na een jaar verloopt. De attributieperiode wordt bij elke conversie die volgt en die voor de verloopdatum plaatsvindt, met een jaar verlengd.

De attributieperiode voor campagnes voor hernieuwde engagement is zes maanden.

Campagnes voor hernieuwde engagement

Een conversie van een campagne voor hernieuwde engagement wordt twee keer toegeschreven:

 • Aan de campagne die heeft geleid tot de gebeurtenis van het type first_open. Er wordt LTV opgebouwd voor die campagne. (Andere gebeurtenissen dan first_open dragen bij aan de LTV als ze opbrengstgegevens bevatten, bijvoorbeeld de gebeurtenis in_app_purchase of een van de detailhandels-/e-commercegebeurtenissen.)
 • Aan de campagne voor hernieuwde engagement. Er wordt geen LTV opgebouwd voor die campagne.

Conversies voor campagnes voor hernieuwde engagement en andere campagnes worden als volgt toegeschreven:

 • Doorklikconversie: de conversie wordt toegeschreven aan de campagneadvertentie waarop het laatst is geklikt, ongeacht hoeveel verschillende campagnes er actief zijn.
 • View-through-conversie: de conversie wordt toegeschreven aan de campagneadvertentie die het laatst is weergegeven, als er geen klik plaatsvond tussen de weergave van de advertentie en de conversie, ongeacht hoeveel verschillende campagnes er actief zijn.

Apple Search Ads

Als een app is geïnstalleerd als gevolg van een klik op een Apple Search Ad, registreert Analytics een gebeurtenis van het type firebase_campaign met deze parameters. De volgende gegevens worden dan weergegeven voor gebeurtenissen met betrekking tot campagnes:

 • Bron = Apple
 • Medium = search
 • Campagne = <iad campaign name>

U moet het iAd-framework aan het Xcode-projectbestand toevoegen zodat uw app Apple Search Ads kan bijhouden.

(niet ingesteld)

De dimensiewaarde (niet ingesteld) wordt weergegeven als er informatie ontbreekt voor bron, medium, campagne, advertentienetwerktype of advertentiemateriaal.

Verschillen tussen conversiegegevens van Analytics en Google Ads

Situatie Beschrijving
Conversies voor campagnes in Analytics maar niet in Google Ads (of andersom) Als u conversiegegevens voor een campagne in Analytics ziet, maar niet in Google Ads, heeft u een van of beide onderstaande stappen niet uitgevoerd:
Als uw Analytics- en Google Ads-account zijn gekoppeld en u conversiegegevens in Google Ads ziet maar niet in Analytics, controleert u of u conversiegegevens rechtstreeks naar Google Ads verstuurt via een andere analyseprovider dan Analytics.
Het aantal conversies dat in een bepaalde periode is toegeschreven aan een bepaalde campagne, komt niet overeen in Google Ads en Analytics Dit is te verwachten. Google Ads registreert een conversie op basis van de klikdatum (de datum waarop een gebruiker op een advertentie heeft geklikt, wat uiteindelijk heeft geleid tot een conversie). Analytics registreert de conversie op basis van de conversiedatum (de datum waarop de gebruiker de conversieactie daadwerkelijk heeft voltooid). Als de klik en de conversie niet allebei zijn uitgevoerd binnen de door u ingestelde periode, verschilt het aantal conversies per rapportageomgeving.
Campagneklikken in Analytics en Google Ads, maar geen conversies Als u een campagne voor een iOS-app target op het zoeknetwerk van Google, wordt het bijhouden van conversies niet ondersteund. Klikken worden geregistreerd, maar conversies niet. U ziet daarom klikgegevens voor die campagnes in zowel Analytics als Google Ads, maar geen conversiegegevens.
Campagneklikken maar geen conversies in Google Ads of geen aan Google Ads toegeschreven conversies in Analytics

Als u een Google Ads-manageraccount aan Analytics heeft gekoppeld, maar conversies van een van de onderliggende accounts heeft geïmporteerd, worden die conversies niet weergegeven in Google Ads of Analytics.


Importeer conversiegebeurtenissen van Analytics uit het Google Ads-manageraccount om dit probleem op te lossen.

Verschillend aantal conversies in Analytics en Google Ads Als uw instellingen voor de tijdzone verschillen in Analytics en Google Ads, ziet u mogelijk een verschillend aantal conversies in elke context. Als conversies bijvoorbeeld zijn voorzien van een tijdstempel dat aangeeft dat ze binnen de periode vallen die u gebruikt voor rapporten in Analytics, maar buiten de periode die u gebruikt in Google Ads, ziet u minder van diezelfde conversies in de rapporten van Google Ads.

Een verschil tussen de attributieperiode in Analytics en de conversieperiode in Google Ads kan leiden tot een verschillend aantal conversies. De attributieperiode in Analytics voor de gebeurtenis of conversie van het type first_open is bijvoorbeeld dertig dagen. Als u in Google Ads de conversieperiode voor dezelfde gebeurtenis of conversie instelt op zeven dagen, worden er in Analytics waarschijnlijk veel meer conversies van het type first_open opgenomen dan in Google Ads.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?