[GA4] Konversijų įvykių nustatymas ir tvarkymas

Įvertinkite svarbiausius naudotojų veiksmus.

Duomenys „Google Analytics 4“ ataskaitose gaunami iš įvykių, kuriuos naudotojai suaktyvina sąveikaudami su jūsų svetainėmis ir programomis. Jei norite vertinti konversijas, pasirinkite jūsų verslui svarbiausius įvykius ir pažymėkite juos kaip konversijos įvykius. „Analytics“, „Google Ads“, „Google“ žymų tvarkytuvė ir gtag.js biblioteka pateikia skirtingus darbo su įvykiais ir konversijų stebėjimo būdus. Šiame straipsnyje aprašyta, kaip tvarkyti konversijos įvykius sistemoje „Analytics“ naudojant konfigūraciją, o ne kodą.

Sistemoje „Universal Analytics“ konversijoms nustatyti naudojami tikslai. Jei pereinate nuo „Universal Analytics“ nuosavybės prie „Google Analytics 4“, sužinokite, kaip perkelti tikslus į konversijos įvykius.

Jei norite tvarkyti įvykius ir konversijas sistemoje „Analytics“, reikia turėti redaktoriaus vaidmenį. Turėdami šį vaidmenį galite:

 • pažymėti bet kurį esamą įvykį kaip konversiją;
 • sukurti konversijos įvykį pagal esamą įvykį, pridėdami sąlygų ir parametrų;
 • keisti įvykių sąlygas ir parametrus;
 • pridėti piniginę vertę prie konversijos įvykio;
 • nebestebėti įvykio kaip konversijos.

„Analytics“ automatiškai pažymi toliau nurodytus įvykius kaip konversijas. Kiekvienoje „Analytics“ nuosavybėje kaip konversijos įvykius galite pažymėti papildomus 30 įvykių. Todėl stebėti kaip konversijas norėsite pasirinkti tik svarbiausius įvykius.

 • purchase (žiniatinklis ir programa)
 • first_open (tik programa)
 • in_app_purchase (tik programa)
 • app_store_subscription_convert (tik programa)
 • app_store_subscription_renew (tik programa)

Pažymėjus įvykį kaip konversiją paveikiamos naujai kuriamos ataskaitos. Istoriniai duomenys nepakeičiami. Kai pažymite įvykį kaip konversiją, palaukite iki 24 valandų, kol jis bus rodomas įprastose ataskaitose. Ataskaitos realiuoju laiku atnaujinamos anksčiau, praėjus šiek tiek laiko, kai naudotojas suaktyvina konversijos įvykį.

Šiame straipsnyje

Įvykių kaip konversijų žymėjimas

Įvykių puslapyje kaip konversiją galite pažymėti bet kurį įvykį, pateiktą Esamų įvykių lentelėje. Nauji įvykiai nerodomi lentelėje, kol praeina šiek tiek laiko po pirmo jų suaktyvinimo. Jei įvykis, kurį norite naudoti kaip konversiją, dar nerodomas Esamų įvykių lentelėje, Konversijų puslapyje galite sukurti konversiją pagal įvykio pavadinimą.

Kai pažymite įvykį kaip konversiją, gali praeiti nuo kelių minučių iki kelių valandų, kol konfigūracija bus pritaikyta įvykiui.

Jei norite pradėti stebėti esamą įvykį kaip konversiją, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Konfigūruoti > Įvykiai.
 2. Suraskite įvykį Esamų įvykių lentelėje.
 3. Spustelėkite įvykio stulpelyje Pažymėti kaip konversiją, kad įjungtumėte jungiklį.

Jei norite sukurti konversiją pagal įvykio pavadinimą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje pasirinkite Konfigūruoti > Konversijos.
 2. Spustelėkite Naujas konversijos įvykis.
 3. Įveskite naujo įvykio pavadinimą. Būtinai naudokite tikslų įvykio pavadinimą su tinkamomis didžiosiomis raidėmis.
 4. Spustelėkite Išsaugoti.
Pažymėjus konversiją pagal įvykio pavadinimą, naujas įvykis nesukuriamas. Jis tik įtraukiamas į „Google Analytics“ ataskaitas kaip konversija, jei ir kai įvykis tokiu pavadinimu suaktyvinamas.

Konversijos įvykių kūrimas arba keitimas

Jei esamas įvykis neužfiksuoja tiksliai to, ką norite įvertinti kaip konversiją, sukurkite naują įvykį pagal esamą įvykį ir pridėkite sąlygų bei parametrų, kad geriau apibrėžtumėte apimtį. Pavyzdžiui, svetainės lankytojai suaktyvina įvykį page_view kaskart, kai peržiūri puslapį. Kaip konversiją galbūt norėsite stebėti lankytojus, kurie peržiūri konkretų puslapį. Kad tai atliktumėte sistemoje „Analytics“, sukurkite naują įvykį pagal įvykį page_view ir nustatykite sąlygą, kuri suaktyvinama tik tada, kai lankytojas peržiūri tą puslapį. Norėdami priskirti piniginę vertę kiekvienai konversijai, ją galite apibrėžti pridėdami parametrų.

Galite keisti įvykius, kuriuos sukūrėte jūs ar kas nors iš jūsų organizacijos, taip pat „Google“ pateiktus įvykius. Keičiant įvykis perrašomas. Būkite atsargūs perrašydami kitų naudotojų įvykius, nes dėl to galite sulaukti nenumatytų pasekmių. Pavyzdžiui, jei pakeisite įvykį page_view, kad susiaurintumėte jo aprėptį iki konkretaus puslapio, jis neberinks duomenų iš jokių kitų puslapių. Jei vietoj to sukursite naują įvykį pagal įvykį page_view, pradinis įvykis išliks nepakeistas.

Žiūrėkite vaizdo įrašą

Šiame vaizdo įraše parodyta, kaip sukurti įvykį pagal esamą įvykį ir pažymėti jį kaip konversiją.

Įvykių kūrimas „Google Analytics 4“ nuosavybėse

Demonstracijos pradžios laiko indeksas yra 2:55.

Įvykio kūrimas pagal esamą įvykį

Toliau nurodyta, kaip sukurti naują įvykį pagal įvykį page_view. Šiame pavyzdyje, svetainės lankytojams pateikus kontaktinę informaciją, įkeliamas puslapis thank-you.html, kuriame jiems padėkojama už susidomėjimą. Stebėdami puslapio thank-you.html peržiūras kaip konversijos įvykius, galite peržiūrėti, kiek lankytojų sėkmingai pateikė kontaktinę informaciją.

Pirmiausia sukurkite naują įvykį pagal įvykį page_view, skirtą thank-you.html peržiūroms.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Konfigūruoti > Įvykiai.
 2. Spustelėkite Sukurti įvykį.
 3. Spustelėkite Sukurti.
 4. Dialogo lange Konfigūracija atlikite nurodytus veiksmus.
  • Įveskite unikalų pavadinimą (40 ar mažiau simbolių) lauke Tinkinto įvykio pavadinimas. Šiame pavyzdyje įveskite thank_you_conversion.
  • Pirmos Atitikties sąlygų eilutės Vertės lauke įveskite esamo įvykio pavadinimą. Šiame pavyzdyje įveskite page_view. Įsitikinkite, kad ši vertė tiksliai atitinka esamo įvykio pavadinimą.
  • Spustelėkite Pridėti sąlygą.
  • Spustelėkite pirmame lauke ir išskleidžiamajame meniu pasirinkite page_location.
  • Operacijos ženklo lauke pasirinkite apima (neskirti didžiųjų ir mažųjų raidžių).
  • Vertės lauke įveskite puslapio pavadinimą. Šiame pavyzdyje įveskite thank-you. Nereikia įvesti .html plėtinio.
  • Spustelėkite Sukurti. Naujas įvykis rodomas Tinkintų įvykių lentelėje.
 5. Uždarykite Įvykių kūrimo skydelį. Pastaba: naujas įvykis Esamų įvykių lentelėje bus rodomas vėliau.

Toliau pažymėkite naują įvykį kaip konversiją.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Konfigūruoti > Konversijos.
 2. Spustelėkite Naujas konversijos įvykis.
 3. Naujo įvykio pavadinimo lauke įveskite tikslų įvykio pavadinimą. Šiame pavyzdyje įveskite thank_you_conversion.
 4. Spustelėkite Išsaugoti. Įvykis rodomas Konversijos įvykių lentelėje pažymėtas kaip konversija.

Pagal kitą įvykį sukurto įvykio keitimas

Šioje skiltyje aprašyta, kaip pakeisti įvykį, kuris sistemoje „Analytics“ buvo sukurtas pagal kitą įvykį. Jei reikia informacijos apie „Google“ teikiamų įvykių keitimą, žr. įvykių dokumentus.

Jei norite keisti pagal kitą įvykį sukurtą įvykį, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Konfigūruoti > Įvykiai.
 2. Spustelėkite Sukurti įvykį.
 3. Tinkintų įvykių lentelėje spustelėkite norimą keisti įvykį.
 4. Užveskite žymeklį virš Konfigūracijos lentelės viršutinio dešiniojo kampo, kad būtų parodyta redagavimo piktograma.
 5. Spustelėkite „Redaguoti“.
 6. Keiskite arba pridėkite sąlygų ar parametrų.
 7. Spustelėkite Išsaugoti.

Piniginių verčių susiejimas su konversijomis

Kad būtų galima susieti piniginę vertę su konversijos įvykiu, jis privalo turėti vertę nurodančius parametrus. Daugelis rekomenduojamų įvykių, pvz., el. prekybos įvykiai, jau turi parametrus value ir currency. Tuos pačius parametrus galima pridėti prie bet kurio įvykio.

Parametro value vertė turi būti skaičius, pvz., 50. Kartu su šiuo parametru turi būti pateiktas parametras currency, kurio vertė turi būti nurodyta trijų raidžių ISO_4217 formatu, pvz., Jungtinių Amerikos Valstijų doleriai turi būti nurodyti kaip USD. Jei trūksta parametro currency arba jis netinkamas, „Analytics“ įrašo įvykius kaip konversijas su tinkamu įvykių skaičiumi, bet įvykiai nesiunčiami į sistemą „Google Ads“.

Patarimas: jei norite rasti „Google“ teikiamų įvykių parametrus, žr. įvykių dokumentus. Parametrus, susietus su jūsų ar kieno nors kito iš jūsų organizacijos sukurtais įvykiais, žr. ataskaitoje realiuoju laiku. Įvykių skaičiaus pagal įvykio pavadinimą lentelėje spustelėkite įvykį ir peržiūrėkite jo išsamią informaciją. ĮVYKIO PARAMETRO RAKTO stulpelyje pateikiami visi to įvykio parametrai.

Toliau pateiktame pavyzdyje aprašoma, kaip pridėti vertę prie įvykio, sukurto sistemoje „Analytics“ pagal kitą įvykį. Peržiūrėkite įvykių dokumentus ir sužinokite, kaip pridėti tinkintų parametrų prie automatiškai renkamų įvykių.

Norėdami susieti vertę su sistemoje „Analytics“ sukurtu įvykiu, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Konfigūruoti > Įvykiai.
 2. Spustelėkite Sukurti įvykį, kad būtų parodyta Tinkintų įvykių lentelė.
 3. Spustelėkite norimą keisti įvykį.
 4. Užveskite žymeklį ant Konfigūracijos dialogo lango, kad būtų parodyta redagavimo piktograma, ir ją spustelėkite.
 5. Parametro konfigūracijos skiltyje spustelėkite Pridėti keitimą.
 6. Parametro lauke įveskite currency.
 7. Naujos vertės lauke įveskite valiutos tipą naudodami trijų raidžių kodą, pvz., JAV dolerius nurodykite kodu USD.
 8. Spustelėkite Pridėti keitimą.
 9. Parametro lauke įveskite value.
 10. Naujos vertės lauke įveskite skaitinę vertę, kurią norite priskirti šiam parametrui. Pavyzdžiui, naudojant JAV dolerius, skaičius 50 priskiria penkiasdešimties dolerių vertę.
 11. Spustelėkite Išsaugoti.
Pastaba: kai sistemoje „Analytics“ pridedate vertę konversijos įvykiui, kaip aprašyta čia, ji ataskaitose neteikiama kaip įvykio pajamos. Jei norite peržiūrėti vertes, pasirinkę Ataskaitos > Įtraukimas > Konversija spustelėkite konversijos įvykį, kad įsigilintumėte į jo išsamią informaciją. Įvykio vertės stulpelyje nurodoma iš konversijos įvykių apskaičiuota vertė.

Įvykio konversijų duomenų rinkimo sustabdymas

Jei nebenorite naudoti įvykio kaip konversijos, išjunkite parinktį Pažymėti kaip konversiją. Jei išjungsite konversiją, tai neturės įtakos jau surinktiems duomenims: ankstesni įvykiai vis tiek bus rodomi ataskaitose kaip konversijos. Jei nebenorite rinkti įvykių duomenų kaip konversijų, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kairiajame naršymo skydelyje spustelėkite Konfigūruoti > Įvykiai.
 2. Esamų įvykių lentelėje suraskite įvykį. Jei įvykis šioje lentelėje nepateiktas, eikite į Konversijų puslapį ir patikrinkite Konversijos įvykių lentelę.
 3. Spustelėkite stulpelyje Pažymėti kaip konversiją, kad išjungtumėte jungiklį.

Pasirenkami programų nustatymai

Tinklo nustatymų skirtuke, esančiame puslapyje Įvykiai > Konversijos, pateikiami papildomi programos duomenų srautų nustatymai. Praleiskite šią skiltį, jei turite žiniatinklio duomenų srautą.

Tinklo pridėjimas

Galite siųsti konversijas ir stebėti našumą reklamavimo tinkluose. Jei norite pridėti tinklą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kairiojoje srityje pasirinkite Konfigūruoti > Konversijos.
 2. Spustelėkite Tinklo nustatymai > Naujas tinklas.
 3. Meniu pasirinkite tinklą.
 4. Šaltinis automatiškai yra tinklo pavadinimas. Be to, naudojant tam tikrus tinklus teikiami Kampanijos terpės ir Kampanijos pavadinimo metaduomenys, todėl nereikia papildomų įvesčių. Naudojant kitus tinklus pateikiami laukai Kampanijos terpė ir Kampanijos pavadinimas, kad būtų galima užfiksuoti tinkintą informaciją. Naudokite sugeneruotą URL kaip persiuntimo nuorodą (nukopijuokite ir įklijuokite URL).
  • PASPAUDIMAS: jei vykdote kampaniją siekdami paskatinti naudotojus atsisiųsti programą, naudokite čia sugeneruotą URL.
  • GILIOJI NUORODA: jei vykdote kampaniją siekdami pakartotinai įtraukti esamus programos naudotojus, naudokite skirtuką GILIOJI NUORODA. Šioje skiltyje įveskite URL schemos ir kelio informaciją. Bus pridėti tie patys parametrai.
 5. (Pasirenkama) Jei norite konversijos informaciją siųsti atgal į tinklą, įjunkite parinktį Sukonfigūruokite atgalinį siuntimą.
 6. Spustelėkite Išsaugoti.

Atgaliniai siuntimai

Naudojant atgalinį siuntimą konversijų duomenys siunčiami atgal į skelbimų tinklą. Atgaliniai siuntimai yra pasirenkami. Galite siųsti first_open duomenis kartu su kitais konversijų programoje įvykiais. Jei nuspręsite nustatyti atgalinį siuntimą, taip pat turėsite pasirinkti, ar siųsti tinklui visas konversijas, ar tik konversijas, kurias „Analytics“ priskiria šiam konkrečiam tinklui.

Atgaliniai siuntimai padeda tinklams optimizuoti jums siunčiamą srautą. Pavyzdžiui, jei tinklas žino, kad programa buvo atsisiųsta į įrenginį, jis taip pat žino, kad nereikia teikti tam įrenginiui jokių papildomų tos programos skelbimų.

Jei siunčiate tinklui visus konversijų duomenis, tada šis tinklas gali optimizuoti savo srautą pagal žinomas konversijas iš visų tinklų. Kai siunčiate visus konversijų duomenis tinklui, kiti tinklai, susiję su konversijų pateikimu, anonimizuojami.

Jei kurių nors iš 1) visų nuosavybės lygio duomenų, 2) atskirų įvykių ar 3) konkrečių įvykių pavadinimų arba naudotojų ypatybių neleidžiama naudoti suasmeninant skelbimus, „Analytics“ pridės papildomą atgalinio siuntimo signalą (vadinamą NSS), nurodantį, kad tinklai neturėtų naudoti duomenų reklamavimui suasmeninti. Atminkite, kad kiekvieno tinklo NSS signalas nustatomas pagal šį tinklą.

Kad sukonfigūruotumėte atgalinį siuntimą, atlikite nurodytus veiksmus.

 1. Kairiojoje srityje pasirinkite Konfigūruoti > Konversijos.
 2. Spustelėkite Tinklo nustatymai.
 3. Tinklo eilutėje spustelėkite Sukonfigūruokite atgalinį siuntimą.
 4. Pasirinkite norimas siųsti konversijas, tada – Tik šiam tinklui priskirtos konversijos arba Visos konversijos.
 5. Įveskite tinklo parametrus (pvz., stebėjimo ID, reklamuotojo slaptažodį). Parametrai skiriasi atsižvelgiant į tinklą.
 6. Spustelėkite Išsaugoti.

Jei išjungsite skelbimų suasmeninimą pagal straipsnio „Duomenų apsauga“ instrukcijas ir naudotojas įgalins atgalinį siuntimą, minėta informacija bus siunčiama kartu su atgalinio siuntimo duomenimis.

Tinkintos „Google Play“ programų kampanijos

Kai naudojate tinkintą programos, kurią platinate sistemoje „Google Play“, kampaniją, tinkintiems URL generuoti naudokite „Google Play“ URL kūrimo priemonę.

„YouTube“ įtraukimo į peržiūrą konversijos įvykių įgalinimas

„YouTube“ įtraukimo į peržiūrą konversija (ĮĮPK) nurodo, kad naudotojas peržiūrėjo bent dešimt sekundžių „YouTube“ vaizdo įrašo ir per tris dienas nuo vaizdo įrašo peržiūros svetainėje ar programoje atliko konversijos įvykį.

Jei norite sukonfigūruoti nuosavybę, kad galėtumėte pradėti įrašyti „YouTube“ ĮĮPK, atlikite abu toliau nurodytus veiksmus.

Šie įvykiai pasiekiami sistemoje „Google Analytics“, pvz., Auditorijų kūrimo priemonėje, ir ataskaitose, kuriose pasiekiamas skelbimų tinklo tipo aspektas (pvz., išsamios konversijų informacijos ataskaitos, „Google Ads“ kampanijos, naudotojų įgijimas).

Kai konfigūruojate nuosavybę, „Google Analytics“ įrašo „YouTube“ ĮĮPK šaltinį ir (arba) terpę kaip „google/cpc“ ir kampaniją kaip susijusią „YouTube“ kampaniją.

Įspėjimai

„YouTube“ EVC pasiekiamos ne visose „Google Ads“ paskyrose

Ši funkcija šiuo metu nepasiekiama pernelyg didelės apimties „Google Ads“ paskyroms, tačiau ruošiame sprendimą. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su palaikymo komanda.

Skirtingas įvykių skaičius atsižvelgiant į ataskaitų teikimo tapatybę

Šiuo metu konversijos įvykiai first_open ir first_visit gali būti skaičiuojami skirtingai atskirose konversijose > first_open/first_visit reports ir kitose ataskaitose, kuriose nurodomas įvykių skaičius, atsižvelgiant į tai, kokią ataskaitų teikimo tapatybę naudojate nuosavybėje. Kai naudojate metodą pagal „User ID“ ir įrenginį, visi naudotojo įvykiai first_open/first_visit susiejami su pirma dienų sekos, per kurią jie buvo suaktyvinti, diena. Kai naudojate metodą tik pagal įrenginį, visi įvykiai susiejami su datomis, kada jie buvo suaktyvinti.

Konversijų peržiūra ataskaitose

Konversijų duomenys rodomi ataskaitoje realiuoju laiku netrukus po to, kai naudotojai pradeda suaktyvinti konversijos įvykius. Gali praeiti iki 24 val., kol naujos konversijos bus pradėtos rodyti Įtraukimo ataskaitose. Jei konversijų duomenys neparodomi per šį laikotarpį, pabandykite patys suaktyvinti konversijos įvykį ir patikrinkite, ar jis registruojamas apžvalgoje realiuoju laiku. Jei neregistruojamas, patikrinkite, ar įvykis tinkamai sukonfigūruotas.

Įvykių ir Konversijų ekranuose rodomi suaktyvintų įvykių duomenys. Įprastose ataskaitose konversijų duomenis galite peržiūrėti šiose vietose:

 • Apžvalgos realiuoju laiku ataskaitos Konversijų pagal įvykio pavadinimą lentelėje;
 • ataskaitoje Įtraukimas > Konversijos.

Naudodami ataskaitą Įtraukimas > Konversijos galite:

 • koreguoti ataskaitos metriką ir aspektus naudodami išskleidžiamuosius meniu, esančius viršutiniame kairiajame linijinės diagramos kampe. Galimi aspektai: numatytasis kanalų grupavimas, šaltinis, terpė, kampanija ir laikui bėgant;
 • spustelėję konversijos įvykį atidaryti tik to įvykio ataskaitą;
 • pridėti konversijos įvykių palyginimą.
Ar tai buvo naudinga?
Kaip galime jį patobulinti?

Reikia daugiau pagalbos?

Prisijunkite, kad būtų pateikta papildomų palaikymo parinkčių ir problema būtų greitai išspręsta

false
Paieška
Išvalyti paiešką
Uždaryti paiešką
Google Apps
Pagrindinis meniu
Paieška pagalbos centre
true
69256
false
false