[GA4] איך מגדירים ומנהלים אירועי המרה

מודדים את הפעולות של המשתמשים שהכי חשובות לעסק.

הנתונים בדוחות של Google Analytics 4 מגיעים מאירועים שמשתמשים מפעילים בזמן האינטראקציה עם האתרים והאפליקציות שלכם. כדי למדוד המרות, צריך לבחור את האירועים החשובים ביותר לעסק ולסמן אותם כאירועי המרה. Analytics‏, Google Ads,‏ Google Tag Manager והספרייה gtag.js מספקים דרכים שונות לעבודה עם אירועים ולמעקב אחר המרות. במאמר הזה נסביר איך לנהל אירועי המרה ב-Analytics באמצעות הגדרות אישיות במקום קוד.

ב-Universal Analytics משתמשים ביעדים כדי להגדיר המרות. מתכוננים לעבור מנכס Universal Analytics לנכס Google Analytics 4? בקישור הבא מוסבר איך להעביר את היעדים לאירועי המרה .

צריכה להיות לכם הרשאת עריכה כדי לנהל אירועים והמרות ב-Analytics. בעזרת ההרשאה הזו, אפשר:

 • לסמן אירוע קיים כהמרה
 • ליצור אירוע המרה על סמך אירוע קיים על ידי הוספה של תנאים ופרמטרים
 • לשנות תנאים ופרמטרים של אירועים
 • להוסיף ערך כספי לאירוע המרה
 • להפסיק את המעקב אחר אירוע כהמרה

מערכת Analytics מסווגת באופן אוטומטי את האירועים הבאים כהמרות. בכל נכס של Analytics אפשר לסמן 30 אירועים נוספים כאירועי המרה. לכן כדאי לבחור רק את האירועים החשובים ביותר שאחריהם תרצו לעקוב כהמרות.

 • purchase (אתר ואפליקציה)
 • first_open (אפליקציה בלבד)
 • in_app_purchase (אפליקציה בלבד)
 • app_store_subscription_conversion (אפליקציה בלבד)
 • app_store_subscription_renewal (אפליקציה בלבד)

הסימון של אירוע כהמרה משפיע על הדוחות העתידיים שתיצרו. הוא לא משנה נתונים היסטוריים. כשמסמנים אירוע כהמרה, ייתכן שיחלפו עד 24 שעות לפני שהוא יופיע בדוחות הרגילים. דוחות בזמן אמת מתעדכנים מוקדם יותר, זמן מה אחרי שמשתמש מפעיל אירוע המרה.

הנושאים במאמר:

סימון אירועים כהמרות

בדף אירועים אפשר לסמן כל אירוע שמופיע בטבלה אירועים קיימים כהמרה. אירועים חדשים מופיעים בטבלה רק זמן מה אחרי שהם הופעלו בפעם הראשונה. אם האירוע שאותו אתם רוצים לסמן כהמרה לא מופיע עדיין בטבלה אירועים קיימים, אפשר במקום זאת ליצור המרה בדף המרות מהשם של האירוע.

כדי להתחיל לעקוב אחרי אירוע קיים כהמרה:

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על הגדרה > אירועים.
 2. מחפשים את האירוע בטבלה אירועים קיימים.
 3. בעמודה סימון כהמרה של האירוע, לוחצים על המתג כדי להפעיל אותו.

כדי ליצור המרה מהשם של האירוע:

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על הגדרה > המרות.
 2. לוחצים על אירוע המרה חדש.
 3. מזינים את שם האירוע החדש. חשוב להזין את שם האירוע בצורה מדויקת, ולהקפיד על שימוש נכון באותיות רישיות.
 4. לוחצים על שמירה.
סימון המרה באמצעות שם האירוע לא יוצר אירוע חדש. במקום זאת, אם וכאשר מופעל אירוע בשם הזה, מערכת Google Analytics תדווח עליו כהמרה.

יצירה או שינוי של אירועי המרה

אם אירוע שיצרתם לא מתעד בדיוק את מה שאתם רוצים למדוד כהמרה, אפשר ליצור אירוע חדש מאירוע קיים ולהוסיף תנאים ופרמטרים כדי להגדיר טוב יותר את היקף המדידה. לדוגמה, מבקרים באתר מפעילים את האירוע page_view בכל פעם שהם צופים בדף. כהמרה, מומלץ לעקוב אחרי המבקרים שצופים בדף ספציפי. כדי לעשות זאת ב-Analytics, יוצרים אירוע חדש על סמך האירוע page_view ומגדירים תנאי שיופעל רק כשמבקר צופה בדף הזה. אם רוצים להקצות ערך כספי לכל המרה, אפשר גם להוסיף פרמטרים כדי להגדיר את הערך.

אתם יכולים לשנות את האירועים שאתם יצרתם או שמישהו בארגון שלכם יצר, ואפשר גם לשנות את האירועים ש-Google מספקת. השינוי יחליף את האירוע. חשוב להפעיל שיקול דעת כשמחליפים אירועים שמשתמשים אחרים יצרו. לפעולה כזו עלולות להיות השלכות לא רצויות. לדוגמה, אם משנים את האירוע page_view כדי לצמצם את ההיקף לדף מסוים, המערכת לא תאסוף יותר נתונים מדפים אחרים. אם תיצרו במקום זאת אירוע חדש על סמך האירוע page_view, האירוע המקורי יישאר ללא שינוי.

צפייה בסרטון

הסרטון הזה מראה איך ליצור אירוע חדש מאירוע קיים ולסמן אותו כהמרה.

יצירה של אירועים בנכסי Google Analytics 4

ההדגמה מתחילה בדקה 2:55 של הסרטון.

יצירת אירוע על סמך אירוע קיים

בשלבים הבאים נסביר איך ליצור אירוע חדש מהאירוע page_view. בדוגמה הזו, אחרי שהמבקרים באתר שולחים את הפרטים שלהם ליצירת קשר, הדף thank-you.html נטען כדי להודות להם על ההתעניינות. אם תעקבו אחרי צפיות בדף thank-you.html כאירועי המרה, תוכלו לראות כמה מבקרים שלחו את הפרטים שלהם ליצירת קשר.

קודם כול, יוצרים אירוע חדש על סמך האירוע page_view לצורך מעקב אחר צפיות בדף thank-you.html:

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על הגדרה > אירועים.
 2. לוחצים על יצירת אירוע.
 3. לוחצים על יצירה.
 4. בתיבת הדו-שיח הגדרות אישיות:
  • מזינים שם ייחודי (עד 40 תווים) בשדה שם של אירוע מותאם אישית. בדוגמה הזו, thank_you_conversion.
  • בשדה ערך בשורה הראשונה של הטבלה תנאי התאמה, מזינים את שם האירוע הקיים. בדוגמה שלנו, page_view. צריך לוודא שהערך הזה תואם בדיוק לשם של האירוע הקיים.
  • לוחצים על הוספת תנאי.
  • לוחצים בשדה הראשון ובוחרים באפשרות page_location מהתפריט הנפתח.
  • בשדה אופרטור, בוחרים באפשרות מכיל (לא תלוי רישיות).
  • בשדה ערך, מזינים את שם הדף. לדוגמה, thank-you. אין צורך להזין את הסיומת ‎.html.
  • לוחצים על יצירה. האירוע החדש יוצג בטבלה אירועים מותאמים אישית.
 5. סוגרים את החלונית יצירת אירועים. הערה: האירוע החדש יופיע בטבלה אירועים קיימים זמן מה מאוחר יותר.

בשלב הבא, מסמנים את האירוע החדש כהמרה:

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על הגדרה > המרות.
 2. לוחצים על אירוע המרה חדש.
 3. בשדה שם האירוע החדש, מזינים את השם המדויק של האירוע. בדוגמה שלנו, thank_you_conversion.
 4. לוחצים על שמירה. האירוע יופיע בטבלה אירועי המרה ויסומן כהמרה.

שינוי אירוע שנוצר מאירוע אחר

בקטע הזה נסביר איך לשנות אירוע שנוצר ב-Analytics על סמך אירוע אחר. רוצים לדעת איך לשנות את האירועים ש-Google מספקת? מומלץ לעיין במסמכי התיעוד בנושא אירועים.

כדי לשנות אירוע על סמך אירוע אחר:

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על הגדרה > אירועים.
 2. לוחצים על יצירת אירוע.
 3. בטבלה אירועים מותאמים אישית, לוחצים על האירוע שרוצים לשנות.
 4. מעבירים את הסמן מעל הפינה השמאלית העליונה של הטבלה הגדרות אישיות כדי להציג את סמל העריכה.
 5. לוחצים על 'עריכה'.
 6. משנים או מוסיפים תנאים או פרמטרים.
 7. לוחצים על שמירה.

הקצאת ערך כספי להמרות

כדי להקצות ערך כספי לאירוע המרה, האירוע חייב לכלול פרמטרים לציון הערך. אירועים מומלצים רבים, כמו אירועי מסחר אלקטרוני, כבר כוללים את הפרמטרים value ו-currency. אתם יכולים להוסיף את אותם פרמטרים לכל אירוע.

הערך של הפרמטר value חייב להיות מספר, למשל 50. הפרמטר הזה חייב להיות מלווה בפרמטר currency, עם ערך של 3 אותיות בפורמט ISO_4217, למשל USD עבור דולר ארה"ב. אם הפרמטר currency חסר או לא חוקי, מערכת Analytics תתעד את האירועים כהמרות עם ספירת האירועים הנכונה, אבל האירועים לא יישלחו אל Google Ads.

טיפ: כדי למצוא את הפרמטרים לאירועים ש-Google מספקת, מומלץ לעיין במסמכי התיעוד בנושא אירועים. כדי למצוא את הפרמטרים שמשויכים לאירועים שנוצרו על ידכם או על ידי מישהו בארגון שלכם, צריך לעבור לדוח זמן אמת. בטבלה ספירת אירועים לפי שם האירוע, יש ללחוץ על אירוע כלשהו כדי להציג את הפרטים שלו. בעמודה מפתח פרמטר של אירוע מפורטים כל הפרמטרים של אותו אירוע.

הדוגמה הבאה מראה איך להוסיף ערך לאירוע שנוצר ב-Analytics מאירוע אחר. במסמכי התיעוד בנושא אירועים מוסבר איך להוסיף פרמטרים מותאמים אישית לאירועים שנאספים באופן אוטומטי.

כדי להקצות ערך לאירוע שנוצר ב-Analytics:

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על הגדרה > אירועים.
 2. לוחצים על יצירת אירוע כדי להציג את הטבלה אירועים מותאמים אישית.
 3. לוחצים על האירוע שרוצים לשנות.
 4. מעבירים את הסמן מעל תיבת הדו-שיח הגדרות אישיות כדי להציג את סמל העריכה, ולוחצים עליו.
 5. בקטע הגדרת פרמטרים, לוחצים על הוספת שינוי.
 6. בשדה פרמטר, מזינים currency.
 7. בשדה ערך חדש, מזינים את סוג המטבע באמצעות הקוד בן שלוש האותיות, כמו USD לדולר ארה"ב.
 8. לוחצים על הוספת שינוי.
 9. בשדה פרמטר, מזינים value.
 10. בשדה ערך חדש, מזינים את הסכום שרוצים להקצות לאירוע הזה. לדוגמה, כשבוחרים בדולר ארה"ב ומזינים את הסכום 50, לאירוע יוקצה ערך של חמישים דולר.
 11. לוחצים על שמירה.
הערה: כשמוסיפים ערך לאירוע המרה ב-Analytics כמתואר כאן, הוא לא מדווח כהכנסה מאירוע. כדי להציג את הערכים, בקטע דוחות > התעניינות > המרה, לוחצים על אירוע ההמרה כדי להציג פירוט של הפרטים שלו. בעמודה ערך האירוע מופיע הערך שמחושב מאירועי ההמרה.

הפסקת האיסוף של נתוני המרות שמשויכים לאירוע

כדי להפסיק להשתמש באירוע כהמרה, משביתים את האפשרות סימון כהמרה. ביטול הסימון של אירוע כהמרה לא משפיע על הנתונים שכבר נאספו. אירועים קודמים עדיין מוצגים בדוחות כהמרות. כדי להפסיק לאסוף נתוני אירועים כהמרה:

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על הגדרה > אירועים.
 2. בטבלה אירועים קיימים, מחפשים את האירוע הרצוי. אם האירוע לא מופיע בטבלה הזו, נכנסים במקום זאת לדף המרות ומחפשים בטבלה אירועי המרה.
 3. בעמודה סימון כהמרה, לוחצים על המתג כדי להשבית אותו.

הגדרות אופציונליות לאפליקציות

בכרטיסייה הגדרות רשת שבדף אירועים > המרות יש הגדרות נוספות של מקורות לנתוני אפליקציות. דלגו על הקטע הזה אם יש לכם מקור נתוני אתר.

הוספת רשת

אפשר לשלוח נתוני המרות מרשתות פרסום ולעקוב אחרי הביצועים ברשתות. כך מוסיפים רשת:

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על הגדרה > המרות.
 2. לוחצים על הגדרות רשת > רשת חדשה.
 3. בוחרים רשת מתוך התפריט.
 4. שם הרשת מוגדר באופן אוטומטי כ'מקור'. רשתות מסוימות כוללות גם מטא נתונים על אמצעי ההגעה לאתר של הקמפיין ועל שם הקמפיין, כך שלא תצטרכו להזין מידע נוסף. עבור רשתות אחרות, הוספנו את השדות אמצעי ההגעה לאתר של הקמפיין ושם הקמפיין, כדי שתזינו בהם מידע מותאם אישית. לקישור המפנה שלכם, השתמשו בכתובת ה-URL שהמערכת תיצור (העתיקו את כתובת ה-URL והדביקו אותה בשדה המתאים).
  • קליק: אם אתם מפעילים קמפיין שמטרתו לעודד משתמשים להוריד את האפליקציה, השתמשו ב-URL שאתם יוצרים כאן.
  • קישור עומק: אם הקמפיין שלכם נועד לעודד מעורבות חוזרת באפליקציה בקרב משתמשים קיימים, השתמשו בכרטיסייה 'קישור עומק'. כאן עליכם להזין את סכימת כתובת ה-URL ואת פרטי הנתיב. אותם הפרמטרים יתווספו כאן.
 5. (אופציונלי) כדי לשלוח פרטי המרות חזרה לרשת, מפעילים את האפשרות הגדרת דיווח חוזר על המרה (Postback).
 6. לוחצים על שמירה.

דיווחים חוזרים על המרה (PostBack)

דיווח חוזר על המרה שולח את נתוני ההמרות שלכם חזרה לרשת מודעות. השימוש בדיווחים אלה הוא אופציונלי. בנוסף לשאר אירועי ההמרה מתוך האפליקציה, אפשר לשלוח גם נתוני first_open. החלטתם להגדיר דיווחים חוזרים על המרה? תוכלו להחליט אם לשלוח לרשת את כל נתוני ההמרות, או רק נתונים של המרות שמערכת Analytics מייחסת לרשת הספציפית הזו.

דיווחים חוזרים על המרה עוזרים לרשתות לבצע אופטימיזציה של התנועה שנשלחת אליכם. לדוגמה, כאשר המערכת של רשת מסוימת מזהה שאנשים הורידו אפליקציה כלשהי למכשיר, היא לא תציג יותר באותו מכשיר מודעות נוספות של אותה אפליקציה.

אם אתם שולחים לרשת את כל נתוני ההמרות, הרשת יכולה לבצע אופטימיזציה של התנועה שלה על סמך הכרת נתוני ההמרות מכל הרשתות. כששולחים לרשת את כל נתוני ההמרות, הרשתות האחרות שכלולות בדיווח ההמרות מופיעות בצורה אנונימית.

אם הוגדרה החרגה מההתאמה האישית של מודעות לפי 1) כל הנתונים ברמת הנכס, 2) אירועים ספציפיים או 3) שמות של אירועים ספציפיים או מאפייני משתמש ספציפיים, מערכת Analytics תוסיף עוד אינדיקטור (בשם npa) לדיווחים חוזרים על המרות (PostBack). האינדיקטור הזה מציין שאסור לרשתות להשתמש בנתונים לצורך פרסום מותאם אישית. הערה: אופן הטיפול של הרשתות השונות באינדיקטור npa נקבע על ידי הרשת.

כדי להגדיר דיווח חוזר על המרה (PostBack):

 1. בחלונית הימנית, לוחצים על הגדרה > המרות.
 2. לוחצים על הגדרות רשת.
 3. בשורה של הרשת הרצויה, לוחצים על הגדרת דיווח חוזר על המרה (Postback).
 4. בוחרים את ההמרות שרוצים לשלוח, ואז בוחרים באפשרות רק המרות שמשויכות לרשת זו או באפשרות כל ההמרות.
 5. מזינים את הפרמטרים של הרשת (לדוגמה, מזהה לצורכי מעקב או סיסמת מפרסם). לכל רשת פרמטרים משלה.
 6. לוחצים על שמירה.

אם ביטלתם את ההתאמה האישית של מודעות על פי ההוראות במאמר הגנה על הנתונים שלכם והמשתמש הפעיל דיווחים חוזרים על המרה (PostBack), הפרטים האלה יועברו בדיווח החוזר על ההמרה.

קמפיינים מותאמים אישית לקידום אפליקציות ב-Google Play

כשאתם משתמשים בקמפיין מותאם אישית לקידום אפליקציה שאתם מפיצים באמצעות Google Play, מומלץ להשתמש בכלי ליצירת כתובות URL של Google Play כדי ליצור כתובות URL מותאמות אישית.

הפעלת אירועי המרה לאחר צפייה פעילה ב-YouTube

המרה לאחר צפייה פעילה (EVC) ב-YouTube מציינת שמשתמש צפה בסרטון ב-YouTube במשך 10 שניות לפחות, והשלים אירוע המרה באתר או באפליקציה תוך 3 ימים ממועד הצפייה בסרטון.

כדי להגדיר את הנכס כך שיתחיל לתעד המרות לאחר צפייה פעילה ב-YouTube, יש לבצע את שני השלבים הבאים:

האירועים האלה זמינים בכל חלקי חשבון Google Analytics. למשל בכלי ליצירת קהלים ובדוחות שבהם המאפיין סוג רשת המודעות זמין (למשל, דוחות של פרטי המרות, קמפיינים ב-Google Ads, צירוף משתמשים).

כשמגדירים את הנכס, מערכת Google Analytics מתעדת את המקור/אמצעי ההגעה לאתר של המרות לאחר צפייה פעילה ב-YouTube בתור google/cpc ואת הקמפיין בתור הקמפיין המשויך ל-YouTube.

נקודות שצריך לשים לב אליהן:

אירועי המרה באתר לאחר צפייה פעילה ב-YouTube אינם זמינים בכל חשבונות Google Ads

בשלב זה התכונה הזו לא זמינה לחשבונות Google Ads גדולים מאוד, אבל אנחנו עובדים על פתרון. פנו אל התמיכה לקבלת מידע נוסף.

ספירות שונות לאירועים בהתאם למזהה הדיווח

נכון לעכשיו, אירועי המרה מסוג first_open ו-first_visit יכולים להיספר באופן שונה בדוחות הספציפיים שבקטע 'המרות' > first_open/first_visit reports ובדוחות אחרים שמספקים ספירות אירועים, בהתאם לזיהוי של מי שמדווח שבו אתם משתמשים בנכס. כשמשתמשים באפשרות לפי User-ID ומכשיר, כל אירועי first_open/first_visit של המשתמש משויכים לתאריך הראשון בטווח התאריכים שבו הם הופעלו. כשמשתמשים באפשרות לפי מכשיר בלבד, כל האירועים משויכים לתאריכים שבהם הם הופעלו.

הצגת המרות בדוחות

נתוני ההמרות מופיעים בדוח זמן אמת זמן קצר לאחר שהמשתמשים מתחילים להפעיל אירועי המרה. ייתכן שיחלפו עד 24 שעות לפני שההמרות החדשות יופיעו בדוחות התעניינות. אם נתוני ההמרות לא מופיעים במסגרת הזמן הזו, נסו להפעיל את אירוע ההמרה בעצמכם כדי לראות אם הוא מופיע בדוח סקירה כללית בזמן אמת. אם לא, צריך לבדוק אם האירוע מוגדר כראוי.

במסכים אירועים והמרות מוצגים נתונים לגבי אירועים שהופעלו. בדוחות הרגילים אפשר לראות את נתוני ההמרות במקומות הבאים:

 • בטבלה המרות לפי שם האירוע שבדוח סקירה כללית בזמן אמת.
 • בדוח התעניינות > המרות.

הדוח התעניינות > המרות מאפשר לכם:

 • לשנות את המדדים והמאפיינים בדוחות באמצעות התפריטים הנפתחים שבפינה הימנית העליונה של תרשים הקו. המאפיינים כוללים: 'קיבוץ ערוצים המוגדר כברירת מחדל', 'מקור', 'אמצעי הגעה לאתר', 'קמפיין' ו'לאורך זמן'.
 • לוחצים על אירוע המרה מסוים כדי לפתוח דוח על האירוע הזה בלבד.
 • מוסיפים השוואה של אירועי המרה.
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false