[GA4] אירועים שנאספים באופן אוטומטי

אירועים שנאספים באופן אוטומטי מתועדים כשהמשתמשים מבצעים פעולות בסיסיות באפליקציה או באתר שלכם (בהתאם למה שמופיע מתחת לשם של כל אירוע בטבלה שבהמשך). כל עוד אתם משתמשים ב-Google Analytics for Firebase SDK או ב-gtag.js, אתם לא צריכים לכתוב קוד נוסף כדי שהאירועים האלו ייאספו.

אלא אם צוין אחרת, מערכת Analytics אוספת את נתוני האירועים האלה מאפליקציות ל-Android וגם מאפליקציות ל-iOS. השמות והפרמטרים של האירועים האלה יכולים להועיל כשניגשים לנתוני האירועים הגולמיים ב-BigQuery.

כדי לקבל מידע נוסף על כל פרמטר של אירוע שמפורט בהמשך, ולהבין איך כל פרמטר מעדכן מאפיין או מדד ב-Google Analytics, אפשר לעיין במאמר פרמטרים של אירועים ב-Google Analytics.

הערה

הפרמטרים הבאים נאספים כברירת מחדל בכל אירוע, כולל באירועים מותאמים אישית:

 • language
 • page_location
 • page_referrer
 • page_title
 • screen_resolution

האורך המקסימלי של הערך שמוקצה לפרמטרים של אירועים הוא 100 תווים. האורך המקסימלי של ערך הפרמטר page_title הוא 300 תווים. האורך המקסימלי של ערך הפרמטר page_referrer הוא 420 תווים. האורך המקסימלי של ערך הפרמטר page_location הוא 1,000 תווים.

אם משנים את הפרמטר page_location מברירת המחדל, צריך לוודא שנתיב כתובת ה-URL תקין. אם מקצים נתיב כתובת URL לא תקין, המאפיין מיקום הדף יהיה ריק. כדי לבדוק אם נתיב כתובת ה-URL חוקי, אפשר להשתמש בכלי ליצירת כתובות URL לקמפיינים.

אירוע מופעל באופן אוטומטי... פרמטרים

ad_click

(אפליקציה)

כשמשתמשים לוחצים על מודעה

אירועים של בעלי אפליקציות שמגיעים מ-AdMob דרך Google Mobile Ads SDK או מ-Ad Manager דרך השילוב של Ad Manager.

האירוע הזה לא מיוצא ל-BigQuery.

ad_event_id

ad_exposure

(אפליקציה)

כשמודעה אחת לפחות שהוצגה על ידי Mobile Ads SDK מופיעה במסך

האירוע הזה לא מופיע בדוחות ולא מיוצא ל-BigQuery.

firebase_screen, ‏firebase_screen_id,‏ firebase_screen_class,‏ exposure_time

ad_impression

(אפליקציה)

כשמשתמש רואה חשיפה של מודעה

אירועים של בעלי תוכן דיגיטלי שמגיעים מ-AdMob דרך Google Mobile Ads SDK או מ-Ad Manager דרך השילוב של Ad Manager.

האירוע הזה לא מיוצא ל-BigQuery.

ad_event_id, ‏value*

ad_query

(אפליקציה)

כשנשלחת בקשה מ-Mobile Ads SDK להצגת מודעה

האירוע הזה לא מופיע בדוחות ולא מיוצא ל-BigQuery.

ad_event_id

ad_reward

(אפליקציה)

כשמשתמש מקבל תגמול על צפייה במודעה מתגמלת שהוצגה דרך Mobile Ads SDK. ad_unit_code,‏ reward_type‏, reward_value

adunit_exposure

(אפליקציה)

כשיחידת מודעות שהוצגה על ידי Mobile Ads SDK מופיעה במסך

האירוע הזה לא מופיע בדוחות ולא מיוצא ל-BigQuery.

firebase_screen, ‏firebase_screen_id,‏ firebase_screen_class,‏ exposure_time

app_clear_data

(אפליקציה)

כשמשתמש מאפס או מוחק את נתוני האפליקציה ומסיר את כל ההגדרות ופרטי הכניסה

ב-Android בלבד

 

app_exception

(אפליקציה)

כשהאפליקציה קורסת או מקפיצה הודעת שגיאה

האירוע הזה מופיע כשמשלבים את Firebase Crashlytics.

fatal,‏ timestamp‏, ‏engagement_time_msec

app_remove

(אפליקציה)

כשמשתמש מסיר חבילה של אפליקציה ממכשיר Android

Android בלבד

האירוע הזה שונה מהמדדים מספר יומי של הסרות לפי מכשיר ומספר יומי של הסרות לפי משתמש, ששניהם מדווחים על ידי Google Play Console. באירוע app_remove נספרות ההסרות של חבילות אפליקציה, ללא קשר למקור ההתקנה, והספירה משתנה בהתאם לטווח התאריכים שמגדירים לדוח. במדדים מספר יומי של הסרות לפי מכשיר ומספר יומי של הסרות לפי משתמש נספרות ההסרות של חבילות אפליקציה רק אם החבילות הותקנו מ-Google Play. המדדים האלה מדווחים על בסיס יומי.

 

app_store_refund

(אפליקציה)

כשניתן החזר כספי מ-Google Play על רכישה מתוך האפליקציה

ב-Android בלבד

האירוע הזה לא מיוצא ל-BigQuery.

product_id,‏ value,‏ currency,‏ quantity

app_store_‎

subscription_cancel

(אפליקציה)

כשמינוי בתשלום מבוטל ב-Google Play

ב-Android בלבד

נדרש מינוי ראשוני שנרכש ב-1 ביולי 2019 או בתאריך מאוחר יותר.

האירוע הזה לא מיוצא ל-BigQuery.

product_id,‏ price,‏ value,‏ currency,‏ cancellation_reason

app_store_‎

subscription_convert

(אפליקציה)

כשמינוי לתקופת ניסיון בחינם מומר למינוי בתשלום

האירוע הזה הוא אירוע מרכזי שמוגדר כברירת מחדל במערכת.

נדרש מינוי ראשוני שנרכש ב-1 ביולי 2019 או בתאריך מאוחר יותר. מינוי ראשוני לתקופת ניסיון בחינם נרשם כ-in_app_purchase, ופרמטר המינוי מוגדר כ-true.

האירוע הזה לא מיוצא ל-BigQuery.

product_id,‏ price,‏ value,‏ currency,‏ quantity

app_store_‎

subscription_renew

(אפליקציה)

כשמחדשים מינוי בתשלום

האירוע הזה הוא אירוע מרכזי שמוגדר כברירת מחדל במערכת.

נדרש מינוי ראשוני שנרכש ב-1 ביולי 2019 או בתאריך מאוחר יותר.

האירוע הזה לא מיוצא ל-BigQuery.

product_id,‏ price,‏ value,‏ currency,‏ quantity,‏ renewal_count

app_update

(אפליקציה)

כשמתבצע עדכון של האפליקציה לגרסה חדשה, והיא מופעלת שוב

המזהה הקודם של גרסת האפליקציה מועבר כפרמטר.

האירוע הזה שונה במהותו מהמדד 'מספר השדרוגים היומי לפי מכשיר', שמדווח דרך Google Play Console. שדרוג מתייחס לעדכון הקובץ הבינארי של האפליקציה, ואילו אירוע app_update מופעל כשהאפליקציה המשודרגת נפתחת אחרי העדכון.

previous_app_version

click

(אתר)

בכל פעם שמשתמש לוחץ על קישור שמוביל אל מחוץ לדומיין הנוכחי

כברירת מחדל, אירועים מסוג קליק יוצא יתרחשו בכל הקישורים שמובילים אל מחוץ לדומיין הנוכחי. קישורים לדומיינים שהוגדרו למדידה בכמה דומיינים לא יפעילו אירועי קליק יוצא.

הפרמטרים מאכלסים את המאפיינים הבאים:

נאסף כברירת מחדל באמצעות התכונה מדידה משופרת.

link_classes‏, link_domain‏, link_id‏, link_url‏, outbound (ערכים בוליאניים)

כאשר משתמש פותח מחדש את האפליקציה באמצעות קישור דינמי

הערה: אנחנו מוציאים משימוש את האירוע הזה מאחר שהקישורים הדינמיים ב-Firebase לא נמצאים כרגע בשימוש. בקישור הבא אפשר לקבל מידע נוסף על השינויים.

source‏, medium‏, campaign‏, link_id‏, accept_time

כשמתבצע עדכון של האפליקציה לגרסה חדשה, והמשתמש פותח אותה באמצעות קישור דינמי

ב-Android בלבד

הערה: אנחנו מוציאים משימוש את האירוע הזה מאחר שהקישורים הדינמיים ב-Firebase לא נמצאים כרגע בשימוש. בקישור הבא אפשר לקבל מידע נוסף על השינויים.

source‏, medium‏, campaign‏, link_id‏, accept_time

כשמשתמש פותח את האפליקציה בפעם הראשונה באמצעות קישור דינמי

הערה: אנחנו מוציאים משימוש את האירוע הזה מאחר שהקישורים הדינמיים ב-Firebase לא נמצאים כרגע בשימוש. בקישור הבא אפשר לקבל מידע נוסף על השינויים.

source‏, medium‏, campaign‏, link_id‏, accept_time

error

(אפליקציה)

האירוע הזה מתועד במקום אירוע שאי אפשר לתעד מפני שהוא לא תקין מסיבה כלשהי

הפרמטרים ‎_err (firebase_error)‎‏, ‎_ev (firebase_error_value)‎ ו-‎_el (firebase_error_length)‎ מכילים מידע נוסף.

האירוע הזה לא מופיע בדוחות ולא מיוצא ל-BigQuery.

firebase_error‏, firebase_error_value

file_download

(אתר)

כשמשתמש לוחץ על קישור שמוביל לקובץ (עם סיומת קובץ נפוצה) מאחד הסוגים הבאים:
 • מסמך
 • טקסט
 • קובץ הפעלה
 • מצגת
 • קובץ דחוס
 • סרטון
 • אודיו

האירוע הזה נאסף כברירת מחדל באמצעות מדידה משופרת. להצגת סיומות הקבצים שמפעילות את האירוע

file_extension,‏ file_name link_classes,‏ link_id,‏ link_text,‏ link_url

firebase_campaign

(אפליקציה)

כשהאפליקציה מופעלת עם פרמטרים של קמפיין

source,‏ medium,‏ campaign,‏ term‏, content,‏ gclid,‏ aclid,‏ cp1,‏ anid,‏ click_timestamp‏, campaign_info_source

firebase_in_app_‎

message_action

(אפליקציה)

כשיש למשתמש אינטראקציה עם הודעה מ-Firebase שמוצגת לו בתוך האפליקציה message_name‏, message_device_time,‏ message_id

firebase_in_app_‎

message_dismiss

(אפליקציה)

כשמשתמש סוגר הודעה שנשלחה מ-Firebase ומוצגת לו בתוך האפליקציה message_name‏, message_device_time,‏ message_id

firebase_in_app_‎

message_impression

(אפליקציה)

כשמשתמש רואה הודעה שנשלחה מ-Firebase בתוך האפליקציה message_name‏, message_device_time,‏ message_id

first_open

(אפליקציה)

הפעם הראשונה שבה משתמש מפעיל אפליקציה אחרי שהוא התקין אותה או התקין אותה מחדש

האירוע הזה לא מופעל כשהמשתמש מוריד את האפליקציה למכשיר, אלא כשהוא משתמש בה בפעם הראשונה. נתונים גולמיים על הורדות זמינים ב-Google Play Console או ב-iTunesConnect.

אפשר למדוד באמצעותו אירועים מרכזיים מסוג first_open של משתמשים ב-iOS 14 שאישרו את הבקשה של Apple לאסוף נתוני אפליקציות.
previoius_gmp_app_id,‏ updated_with_analytics,‏ previous_first_open_count,‏ system_app,‏ system_app_update,‏ deferred_analytics_collection,‏ reset_analytics_cause,‏ engagement_time_msec

first_visit

(אפליקציה, אתר)

בפעם הראשונה שבה משתמש נכנס לאתר או מפעיל אפליקציה ללא התקנה ל-Android בזמן ש-Analytics מופעל.  

form_start

(אתר)

באינטראקציה הראשונה של המשתמש בטופס במהלך סשן מסוים.

הערה: אפשר להשתמש בפרמטרים האלה בדוחות רק אם יוצרים להם מאפיינים מותאמים אישית.

נאסף כברירת מחדל באמצעות התכונה מדידה משופרת.

form_id,‏ form_name,‏ form_destination

form_submit

(אתר)

כשהמשתמש שולח טופס.

הערה: אפשר להשתמש בפרמטרים האלה בדוחות רק אם יוצרים להם מאפיינים מותאמים אישית.

נאסף כברירת מחדל באמצעות התכונה מדידה משופרת.

form_id,‏ form_name,‏ form_destination,‏ form_submit_text

in_app_purchase

(אפליקציה)

כשמשתמש משלים רכישה מתוך האפליקציה, כולל מינוי ראשוני, והרכישה הזו עוברת עיבוד על ידי Apple App Store או חנות Google Play

מזהה המוצר, שם המוצר, המטבע והכמות מועברים כפרמטרים.

האירוע הזה מופעל רק על ידי גרסאות של האפליקציה שכוללות את Google Analytics for Firebase SDK.

Android:

כדי לראות נתונים של רכישות מתוך אפליקציות ל-Android, צריך לקשר את Analytics ל-Google Play.

לתשומת ליבכם: מערכת Analytics לא מודדת באופן אוטומטי את ההכנסות מרכישות פריטים מתוך אפליקציות בתשלום. כמו כן, ייתכן שההכנסות המדווחות ב-Google Analytics יהיו שונות מהערכים שמוצגים ב-Google Play Console.

מערכת Analytics מתעלמת מאירועים שמסומנים כלא תקפים או כבדיקות. מידע נוסף על בדיקות חיוב ב-Google Play

iOS:

לתשומת ליבכם: מערכת Analytics לא מודדת באופן אוטומטי את ההכנסות מרכישות פריטים מתוך אפליקציות בתשלום, ואת ההחזרים הכספיים על רכישות כאלה.

מערכת Analytics מתעלמת מאירועים שמסומנים כלא חוקיים או כ-Sandbox.

product_id‏, price‏, value‏, currency‏, quantity‏, subscription‏, free_trial‏, introductory_price

notification_dismiss

(אפליקציה)

כשמשתמש סוגר הודעה שנשלחה דרך הכלי 'העברת הודעות בענן ב-Firebase' ‏(FCM)

ב-Android בלבד

message_name,‏ message_time‏, message_device_time‏, message_id‏, topic,‏ label,‏ message_channel

notification_foreground

(אפליקציה)

כשהודעה שנשלחה דרך FCM מתקבלת בזמן שהאפליקציה פועלת בחזית. message_name,‏ message_time‏, message_device_time‏, message_id‏, topic‏, label‏, message_channel‏, message_type

notification_open

(אפליקציה)

כשמשתמש פותח הודעה שנשלחה דרך FCM. message_name,‏ message_time‏, message_device_time‏, message_id‏, topic,‏ label,‏ message_channel

notification_receive

(אפליקציה)

כשהודעה שנשלחה דרך FCM מתקבלת במכשיר בזמן שהאפליקציה פועלת ברקע.

ב-Android בלבד

message_name,‏ message_time‏, message_device_time‏, message_id‏, topic‏, label‏, message_channel‏, message_type

os_update

(אפליקציה)

כאשר מערכת ההפעלה של המכשיר מעודכנת לגרסה חדשה. מזהה הגרסה הקודמת של מערכת ההפעלה מועבר כפרמטר previous_os_versio

page_view

(אתר)

בכל טעינה של הדף או בכל פעם שהאתר הַפָּעִיל משנה את מצב היסטוריית הגלישה.

נאסף כברירת מחדל באמצעות התכונה מדידה משופרת.

page_location (כתובת הדף), page_referrer (הכתובת הקודמת של הדף), engagement_time_msec

screen_view

(אפליקציה)

כשמשתמש עובר בין מסכים ומתקיים קריטריון כלשהו מבין מהקריטריונים הבאים:
 • לא הוגדר בעבר מסך
 • שם המסך החדש שונה משם המסך הקודם
 • השם של רמת המסך החדשה שונה מהשם של רמת המסך הקודמת
 • המזהה של המסך החדש שונה מהמזהה של המסך הקודם
firebase_screen, firebase_screen_class, firebase_screen_id, firebase_previous_screen, firebase_previous_class, firebase_previous_id, engagement_time_msec

scroll

(אתר)

בפעם הראשונה שהמשתמש מגיע לתחתית של כל דף (כלומר כאשר מוצג עומק אנכי של 90% מאורך הדף).

נאסף כברירת מחדל באמצעות התכונה מדידה משופרת.

engagement_time_msec

session_start

(אפליקציה, אתר)

כשמשתמש יוצר אינטראקציה עם האפליקציה או האתר

מזהה סשן ומספר סשן נוצרים באופן אוטומטי לכל סשן ומשויכים לכל אירוע בסשן. מידע נוסף

 

user_engagement

(אפליקציה, אתר)

כשהאפליקציה פתוחה בחזית המכשיר או כשהמיקוד הוא על דף האינטרנט למשך שנייה אחת לפחות. מידע נוסף

engagement_time_msec

video_complete

(אתר)

כשהסרטון מסתיים.

לסרטוני YouTube מוטמעים שהופעלה בהם תמיכה ב-JS API.

נאסף כברירת מחדל באמצעות התכונה מדידה משופרת.

video_current_time‏, video_duration‏, video_percent‏, video_provider‏, video_title‏, video_url‏, visible (ערכים בוליאניים)

video_progress

(אתר)

כשסרטון שהופעל מגיע ל-10%, 25%, 50% ו-75% מהאורך שלו.

לסרטוני YouTube מוטמעים שהופעלה בהם תמיכה ב-JS API.

נאסף כברירת מחדל באמצעות התכונה מדידה משופרת.

video_current_time‏, video_duration‏, video_percent‏, video_provider‏, video_title‏, video_url‏, visible (ערכים בוליאניים)

video_start

(אתר)

כשהסרטון מופעל.

לסרטוני YouTube מוטמעים שהופעלה בהם תמיכה ב-JS API.

נאסף כברירת מחדל באמצעות התכונה מדידה משופרת.

video_current_time‏, video_duration‏, video_percent‏, video_provider‏, video_title‏, video_url‏, visible (ערכים בוליאניים)

view_search_results

(אתר)

בכל פעם שמשתמש מבצע חיפוש באתר. המערכת מזהה זאת על פי נוכחות של פרמטר שאילתה בכתובת URL.

נאסף כברירת מחדל באמצעות התכונה מדידה משופרת.

‫search_term, וייתכן שגם ‎‘q_<additional key="">’‎ (כאשר ‎<additional key="">‎ תואם לפרמטר שאילתה נוסף שתציינו בהגדרות המתקדמות כפרמטר שיש לאסוף)

הערה: האירוע הזה שולח את הפרמטר unique_search_term רק אם הערך של הפרמטר הזה הוא 1 (כלומר כאשר המחרוזת הזו ייחודית לסשן הרלוונטי).

הערה: סיומות קבצים שתואמות לביטוי הרגולרי (regex) הבא יפעילו את האירוע file_download:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

‫* value או currency של no_ad_impression מועברים באמצעות שילוב ברירת המחדל

האם המידע הועיל?

איך נוכל לשפר את המאמר?
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
התפריט הראשי