Tento článek se týká služeb Google Analytics 4. Pokud používáte službu Universal Analytics, pročtěte si v tomto centru nápovědy sekci věnovanou Universal Analytics.

[GA4] Události vylepšeného měření

S vylepšeným měřením získáte podrobné údaje o interakcích s vaším obsahem. Tato funkce (události) se aktivuje v rozhraní Google Analytics a není třeba nijak měnit kód. Po aktivaci měření u webového streamu začne značka Google Analytics události ihned odesílat.

Než vylepšené měření zapnete, pečlivě si zjistěte, jak jednotlivé možnosti fungují a jaká data shromažďují. V nastavení můžete také vypnout konkrétní možnosti měření.

Jste povinni zajistit, aby nebyly shromažďovány žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Aktivace a deaktivace vylepšeného měření

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na Správce a přejděte ke službě, kterou chcete upravit.
 3. Ve sloupci Služba klikněte na Datové streamy > Web.
 4. V sekci Vylepšené měření posuňte přepínač do polohy Zapnuto, abyste aktivovali všechny možnosti.
  Kliknutím na ikonu Nastavení můžete podle potřeby jednotlivé možnosti upravit.

Enable enhanced measurement slider

Události a parametry

Tabulka níže vysvětluje, kdy se události spouští a jaké parametry se pro každou událost shromažďují. Údaje o jednotlivých spuštěných událostech najdete v přehledu Události v sekci Zapojení. Po kliknutí na název události v přehledu si můžete prohlédnout další informace.

Možnost/událost měření Způsob aktivace Parametry

Zobrazení stránky

page_view

při každém načtení stránky, nebo když aktivní web změní stav historie prohlížeče

Tato událost je shromažďována automaticky. Shromažďování nelze vypnout.

Pokročilým nastavením lze u této možnosti určit, zda se budou události odesílat na základě událostí historie prohlížeče. Sledují se položky typu pushState, popState a replaceState.
page_location (URL stránky), page_referrer (URL předchozí stránky)

Posunutí

scroll

když se uživatel poprvé posune dolů na stránce (tj. když se zobrazí 90 % jejího vertikálního rozměru) Nejsou shromažďovány žádné parametry

Odchozí kliknutí

click

pokaždé, když uživatel klikne na odkaz, který vede na jinou doménu

Ve výchozím nastavení se odchozí kliknutí zaznamená u všech odkazů, které přesměrují návštěvníka mimo aktuální doménu. Odkazy na domény nakonfigurované pro měření ve více doménách nebudou události odchozího kliknutí spouštět.

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (logické)

Vyhledávání na webu

view_search_results

pokaždé, když uživatel na webu něco vyhledá (stanoveno na základě parametru v URL)

Událost se ve výchozím nastavení spustí při přítomnosti jednoho z následujících 5 parametrů v URL:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword
Tuto možnost lze nakonfigurovat i tak, aby zjišťovala vyhledávací dotazy v jiných parametrech.
search_term a nepovinně q_<additional key=""> (kde <additional key=""> odpovídá dalšímu parametru v URL, jehož sběr lze aktivovat v rozšířených nastaveních).

Interakce s videem

video_start

video_progress

video_complete

U vložených videí na YouTube s podporou rozhraní JS API se spouští tyto události:
 • video_start, když se video začne přehrávat
 • video_progress, když video přehraje přes 10 %, 25 %, 50 % a 75 % doby trvání
 • video_complete, když video skončí
video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (logické)

Stažení souboru

file_download

když uživatel klikne na odkaz vedoucí k souboru (s běžnou příponou souboru) tohoto typu:
 • dokument
 • text
 • spustitelný soubor
 • prezentace
 • komprimovaný soubor
 • video
 • zvuk

Událost spustí přípony souborů, které odpovídají následujícímu regulárnímu výrazu:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

file_extension, file_name, link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka
Prohledat Centrum nápovědy
true
69256
false