[GA4] Vylepšené měření

 

Vylepšené měření se týká pouze datových streamů na webu.

Události shromažďované prostřednictvím vylepšeného měření se nezapočítávají do limitu 500 odlišně nazvaných událostí.

S vylepšeným měřením získáte podrobné údaje o interakcích s vaším obsahem. Tato funkce se aktivuje v rozhraní Google Analytics a není třeba nijak měnit kód. Po aktivaci měření u webového streamu začne značka Google Analytics ihned odesílat události.

Než si vylepšené měření zapnete, pečlivě si zjistěte, jak jednotlivé možnosti fungují a jaká data shromažďují. Konkrétní možnosti měření je také možné vypnout. Podle našich podmínek používání funkce musíte zajistit, aby při sběru údajů popsaných v tabulce níže nebyly společnosti Google odesílány žádné údaje umožňující zjištění totožnosti.

Níže uvedená tabulka vysvětluje, kdy jsou události spouštěny a které parametry jsou u jednotlivých událostí shromažďovány.

Parametry událostí jsou shromažďovány pouze u webových stránek.

 

Možnost/událost měření Aktivuje se, když… Parametry

Zobrazení stránek

page_view

při každém načtení stránky, nebo když aktivní web změní stav historie prohlížeče

Tato událost je shromažďována automaticky. Shromažďování nelze vypnout.

Pokročilým nastavením lze u této možnosti určit, zda se budou události odesílat na základě událostí historie prohlížeče. Sledují se položky typu pushState, popState a replaceState.
page_location (URL stránky), page_referrer (URL předchozí stránky)

Posunutí

scroll

když se uživatel poprvé posune dolů na stránce (tj. když se zobrazí 90 % jejího vertikálního rozměru) Nejsou shromažďovány žádné parametry

Odchozí kliknutí

click

pokaždé, když uživatel klikne na odkaz, který vede na jinou doménu

link_classes, link_domain, link_id, link_url, outbound (logické)

Vyhledávání na webu

view_search_results

pokaždé, když uživatel na webu něco vyhledá (stanoveno na základě parametru v URL)

Událost se ve výchozím nastavení spustí při přítomnosti jednoho z následujících 5 parametrů v URL:
 • q
 • s
 • search
 • query
 • keyword
Tuto možnost lze nakonfigurovat i tak, aby zjišťovala vyhledávací dotazy v jiných parametrech.
search_term a nepovinně q_<additional key=""> (kde <additional key=""> odpovídá dalšímu parametru v URL, jehož sběr lze aktivovat v rozšířených nastaveních).

Interakce s videem

video_start

video_progress

video_complete

U vložených videí na YouTube s podporou rozhraní JS API se spouští tyto události:
 • video_start, když se video začne přehrávat
 • video_progress, když video přehraje přes 10 %, 25 %, 50 % a 75 % doby trvání
 • video_complete, když video skončí

video_current_time, video_duration, video_percent, video_provider, video_title, video_url, visible (logické)

Stažení souboru

file_download

když uživatel klikne na odkaz vedoucí k souboru (s běžnou příponou souboru) tohoto typu:
 • dokument
 • text
 • spustitelný soubor
 • prezentace
 • komprimovaný soubor
 • video
 • zvuk

Událost spustí přípony souborů, které odpovídají následujícímu regulárnímu výrazu:

pdf|xlsx?|docx?|txt|rtf|csv|exe|key|pp(s|t|tx)|7z|pkg|rar|gz|zip|avi|mov|mp4|mpe?g|wmv|midi?|mp3|wav|wma

file_extension, file_name, link_classes, link_domain, link_id, link_text, link_url

 

Povolení a zakázání vylepšených měřicích událostí

 1. Přihlaste se k účtu Google Analytics..
 2. Klikněte na Správce a přejděte ke službě, kterou chcete upravit.
 3. Ve sloupci SLUŽBA klikněte na položku Datové streamy > Web.
 4. V části VYLEPŠENÉ MĚŘENÍ aktivujte přepínačem všechny možnosti.
  Jednotlivé možnosti lze později upravit po kliknutí na Nastavení.
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?