[GA4] Mål aktivitet på flere plattformer med User-ID

Overfør bruker-ID-ene som bedriften din genererer, til Analytics-området ditt

Med User-ID-funksjonen kan du knytte dine egne identifikatorer til enkeltbrukere, slik at du kan knytte atferden deres til ulike økter og på ulike enheter og plattformer. Analytics tolker hver User-ID som en separat bruker, noe som gir deg mer nøyaktige brukerantall og en mer helhetlig historie om en brukers forhold til bedriften din.

Når du samler inn User-ID-er og har knyttet Analytics sammen med BigQuery, blir denne informasjonen eksportert til BigQuery uavhengig av samtykkestatusen til brukerne dine.

Før du begynner

For å sende User-ID-er til Analytics må du selv opprette en unik ID for hver bruker og tilordne ID-ene til brukerne på en konsekvent måte. Dette gjøres vanligvis ved pålogging. Når brukeren for eksempel logger på, kan du bruke e-postadressen hens til å generere en unik ID du kan referere til i appen din eller på nettstedet ditt i sin helhet. User-ID-er kan maksimalt bestå av 256 tegn.

Merk: Du er selv ansvarlig for å påse at bruken din av User-ID er i tråd med vilkårene for bruk av Google Analytics. Du har blant annet ikke lov til å bruke personlig identifiserende informasjon, og du skal behørig varsle om hvordan du bruker identifikatorer, i personvernreglene dine. User-ID-en skal ikke inneholde informasjon som tredjeparter kan bruke til å identifisere brukerens identitet.

Send User-ID-er

Les artikkelen Send User-ID-er for å finne ut hvordan du sender User-ID-er.

Bekreft rapporteringsidentiteten

Påse at du bruker en rapporteringsidentitet som omfatter User-ID-alternativet, i området ditt ved å følge denne fremgangsmåten:

 1. Klikk på Rapporteringsidentitet under Datavisningadministratorsiden.
 2. Velg mellom disse alternativene:
  • Blandet: evaluerer User ID, Google-signaler, enhets-ID og modellerte data
  • Observert: evaluerer User ID, Google-signaler og enhets-ID

Dette kan du gjøre med User-ID

Sammenlign påloggede brukere med brukere som ikke er pålogget

Hvis du vil sammenligne atferden til brukere som er logget på, med atferden til brukere som ikke er pålogget, kan du lage en sammenligning som bruker dimensjonen Logget på med bruker-ID, og angi dimensjonsverdien til «yes» [ja].

I denne sammenligningen benyttes «Pålogget med User-ID»-dimensjonen, og dimensjonsverdien er «yes» (ja).

I denne rapporten fremgår engasjementstid, antall brukere antall nye brukere og inntektene fra brukere som henholdsvis er og ikke er pålogget.

Brukerutforskning

Med brukerutforskning får du se de brukerne som utgjør et eksisterende segment, eller de som utgjør et midlertidig segment basert på bruk av andre utforskningsteknikker. Du kan dykke dypere ned i materien til denne listen og se detaljert informasjon om enkeltbrukere. Informasjonen omfatter blant annet når og hvordan den aktuelle brukeren ble anskaffet, sammendragsberegninger for brukeren samt en tidslinje med brukerens aktivitet i appen din eller på nettstedet ditt.

Opprett remarketingmålgrupper basert på User-ID-data

Du kan opprette målgrupper for remarketing med utgangspunkt i User-ID-er. Hvis du har knyttet sammen Google Analytics- og Google Ads-kontoen din, er disse målgruppene tilgjengelige i det delte biblioteket i Google Ads.

 • Hvis du bruker User-ID, inneholder Analytics bare bruker- og enhetsidentifikatoren for den siste enheten forbundet med hver påloggede bruker.
 • Hvis du ikke bruker User-ID, inkluderer Analytics alle bruker- og enhetsidentifikatorer i målgruppeinformasjonen som eksporteres til Google Ads.

Sånn håndterer Analytics økter der innsamlingen av User-ID-er er ufullstendig

Brukere kan fra tid til annen utløse hendelser i appen din eller på nettstedet ditt før de logger på eller etter at de logger av. I førstnevnte tilfelle bruker Analytics økt-ID-en for å knytte den aktuelle økten til User-ID-en som ble tilordnet brukeren da hen logget på. I det andre tilfellet slutter Analytics å knytte eventuelle påfølgende hendelser til den aktuelle User-ID-en så fort brukeren logger av.

En bruker kan for eksempel starte en økt uten noen tilknyttet User-ID og så utløse hendelse 1 og 2. Ingen User-ID er knyttet til disse hendelsene. Brukeren logger så på og utløser hendelse 3. Nå er hendelse 1–3 forbundet med ID-en til denne brukeren. Avslutningsvis logger brukeren av før hen utløser hendelse 4. Hendelse 4 er ikke forbundet med noen User-ID. Hendelse 1–3 forblir knyttet til denne brukeren.

Grenser

 • User-ID-funksjonen er beregnet for bruk med Google Analytics-teknologi. Alle implementeringer må være i tråd med retningslinjene for Analytics SDK og User-ID-funksjonen.
 • User-ID-er du sender til Google Analytics, kan maksimalt bestå av 256 tegn.
 • Data som samles inn og registreres i Analytics-kontoen din før implementeringen, kan ikke behandles på nytt og så knyttes til en User-ID.
 • User-ID-data som er samlet inn i ett område, kan ikke deles eller kombineres med data fra andre områder.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Prøv disse trinnene:

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
11820357167359506649
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
69256