User ID לניתוח נתונים מפלטפורמות שונות

זהו חלק מגרסת הבטא של נכס אפליקציה + אתר.

תכונות אלה יושקו בהדרגה במהלך השבועות הקרובים.

התכונה User ID מאפשרת ל-Analytics להציג את התנהגות המשתמשים על סמך נתונים מפלטפורמות ומכשירים שונים.

כדי להשתמש בתכונה הזו, צריכה להיות לכם יכולת ליצור מזהים קבועים וייחודיים משלכם, להקצות אותם באופן עקבי למשתמשים ולכלול את המזהים יחד עם הנתונים שאתם שולחים אל Analytics.

מערכת Analytics משתמשת בכל הנתונים המשויכים לאותו User ID ויוצרת מהם מסלול משתמש יחיד.

נתוני User-ID זמינים רק החל מ-16 ביולי 2019.

זיהוי בדיווח

תוכלו לבחור באחת משתי שיטות לזיהוי נתוני משתמשים בדיווח:

  • לפי User ID ומכשיר: שיטה זו משתמשת ב-User ID, אם הוא נאסף, כדי לזהות משתמש ולאחד את כל האירועים הקשורים אליו בדיווח וניתוח. שיטה זו מדויקת יותר מהשיטה השנייה. אם לא נאסף User ID, מערכת Analytics משתמשת במזהה מכשיר כדי לזהות את המשתמש. מזהה זה יכול להיות קובץ ה-cookie של Analytics (לאתרים) או מזהה מופע האפליקציה (לאפליקציות).
  • לפי מכשיר: בשיטה זו נעשה שימוש רק במזהה המכשיר — קובץ ה-cookie של Analytics (לאתרים) או מזהה מופע האפליקציה (לאפליקציות) — והמערכת מתעלמת ממזהי User ID שנאספו.

את האפשרויות האלה ניתן למצוא ב'ניהול Analytics' בקטע ברירת המחדל של זהות הדיווח (הסבר בהמשך).

האפשרות שתבחרו לא תשפיע על איסוף הנתונים או על העיבוד שלהם. ניתן לעבור בין האפשרויות מתי שרוצים, בלי להשפיע על הנתונים באופן קבוע.

הטמעה

את ה-User ID יש להטמיע קודם באתר או באפליקציה, ורק לאחר מכן ב'ניהול Analytics'.

באתר או באפליקציה

כדי ליישם את ה-User ID באתר באמצעות תג מעקב ברמת האתר, מבצעים את ההוראות שכאן.

כדי להטמיע את ה-User ID באפליקציה באמצעות SDK, יש לבצע את ההוראות המתאימות ל-iOS או ל-Android.

ב'ניהול Analytics'

אחרי עדכון האתר או האפליקציה לאיסוף מזהי User ID, אפשר לעדכן את הגדרת הנכס ב'ניהול Analytics' כדי לשנות את זהות הדיווח שבה רוצים להשתמש.

  1. כניסה ל-Google Analytics.
  2. לוחצים על מנהל מערכת, ועוברים אל הנכס שרוצים לערוך.
  3. בעמודה נכס לוחצים על זיהוי ברירת המחדל לצורך דיווח.
  4. בוחרים באפשרות לפי User ID ומכשיר (הגדרת ברירת המחדל) או לפי מכשיר בלבד.
  5. לוחצים על שמירה.

מסנני דוח

אחרי שתטמיעו את ה-User ID באתר/אפליקציה ותבדקו שהגדרות הנכס ב-Analytics תקינות, תוכלו לסנן את הדוחות כך שיכללו רק נתונים של משתמשים מחוברים.

ללא החלת המסנן הזה, תראו יחד את כל הנתונים של משתמשים מחוברים ושאינם מחוברים.

כשתכללו רק משתמשים מחוברים, ייתכן שתבחינו בהבדלים בין הנתונים, כי המערכת של Analytics מבטלת כפילויות של המשתמשים האלה:

  • ספירות משתמשים נמוכות יותר
  • ערכים גבוהים יותר לכל משתמש

כמו כן, תראו נתונים נוספים, כמו מספר המשתמשים שמגלים מעורבות בעסק בפלטפורמות מרובות.

 

הגבלות והנחיות

ניתן לקבל מידע נוסף על ההגבלות לגבי User-ID ועל ההנחיות שעליכם להקפיד עליהן.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?