[GA4] Prehľad reportov v službe Google Analytics

Google Analytics zhromažďuje údaje z vašich webov a aplikácií a vytvára reporty, ktoré poskytujú štatistiky o vašej firme. Pomocou reportov môžete sledovať návštevnosť, skúmať údaje a získať informácie o používateľoch a ich aktivite.

Len čo Analytics začne prijímať údaje, objavia sa v reporte V reálnom čase a krátko nato aj v ďalších reportoch. Niektoré údaje v reportoch sa zhromažďujú z webov a aplikácií po nastavení účtu Google Analytics, zatiaľ čo v prípade iných údajov je potrebné ďalšie nastavenie.

Všetky reporty nájdete kliknutím na Reporty Reporty vľavo.

Snímka obrazovky sekcie Reporty so zvýraznenou možnosťou Reporty vľavo

Spustiť video o reportoch v službe Google Analytics

Začíname

Po otvorení reportov sa vám zobrazí report Prehľad reportov, report V reálnom čase a niekoľko preddefinovaných reportov. Každému používateľovi s prístupom k účtu Google Analytics sa vľavo zobrazí rovnaká skupina reportov.

Snímka obrazovky sekcie Reporty so zvýraznenou ľavou navigačnou ponukou

Google Analytics poskytuje dva typy reportov:

  • Súhrnné reporty: tieto reporty sumarizujú údaje o určitej téme. Môžete napríklad zistiť, koľko zarábate na nákupoch v elektronickom obchode, nákupoch v aplikácii alebo na mobilných reklamách.
  • Podrobné reporty: tieto reporty poskytujú podrobnejšie informácie o danej oblasti záujmu. Môžete napríklad získať podrobné údaje o nákupoch v elektronickom obchode.

Zbierky reportov

Skupina reportov pod reportmi Prehľad reportov a V reálnom čase vľavo sa nazýva zbierky reportov. Zobrazovať sa vám budú niektoré z nasledujúcich zbierok reportov na základe informácií, ktoré ste poskytli pri nastavovaní. Zbierky reportov môžete prispôsobiť tak, aby zahŕňali ľubovoľný report.

Zbierka reportov Opis Podmienky automatického zobrazenia zbierky
Vývojár aplikácií

Poskytuje súhrn kľúčových metrík aplikácií pripojených k platforme Firebase vrátane údajov o používateľoch a ich správaní

Do pripojenej mobilnej aplikácie musíte pridať súpravu Google Analytics for Firebase SDK
Obchodné ciele Poskytuje prispôsobenú skupinu reportov založených na informáciách, ktoré poskytnete o svojej firme pri prvom nastavení služby Google Analytics Musíte vybrať počas nastavovania obchodný cieľ iný ako Získanie základných reportov
Reporty hier

Poskytuje informácie týkajúce sa hier, ktoré umožňujú merať správanie zákazníkov v rámci celého používateľského lievika a vytvárať štatistiky založené na metrikách týkajúce sa mobilných herných aplikácií

Máte aspoň jeden stream údajov aplikácie spojený s hernou aplikáciou v Obchode Google Play alebo v obchode Apple App Store, prípadne je kategória odvetvia v sekcii Nastavenia vlastníctva nastavená na Hry
Životný cyklus

Umožňuje získať informácie o jednotlivých fázach cesty zákazníka – od akvizície po udržanie

Počas nastavenia ste vybrali Získanie základných reportov, vytvorili ste vlastníctvo pred 27. marcom 2023 alebo ste migrovali z vlastníctva v službe Universal Analytics pomocou asistenta nastavenia
Používateľ

Umožňuje získať informácie o ľuďoch, ktorí používajú vaše weby a aplikácie, napríklad o ich veku, záujmoch, zariadeniach a verziách aplikácie

Táto zbierka sa od začiatku zobrazuje predvolene vo všetkých vlastníctvach v službe Google Analytics

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka