Over rapportage van 'App en web'

Dit maakt deel uit van de bèta van App & webproperty.

Deze functies worden in de komende weken geleidelijk geïntroduceerd.

Analytics-rapportage begint met een overzicht van uw bedrijf waarin informatie wordt gegeven over:

  • Gebruikers: Algemeen gebruikersvolume, activiteit en behoud
  • Demografie: Gebruikersvolume op basis van demografische dimensie
  • Gedrag: Betrokkenheid van gebruikers per scherm en gebeurtenis
  • Technologie: Gebruik van app-releases en de technologieën die worden gebruikt om uw content te laten opvallen

De overzichtskaarten in elk overzichtsrapport bevatten doorgaans één statistiek en één dimensie. Deze kaarten zijn gekoppeld aan één vraag over uw bedrijf, bijvoorbeeld 'Wat zijn de demografische gegevens van uw gebruikers?'.

Op de overzichtskaarten kunt u een gedetailleerder rapport bekijken door op de link onderaan te klikken.

 

 

In dit geval verwijst de link naar het rapport 'Land'.

 

 

Rapporten op dit volgende niveau bevatten een bredere set statistieken.

De rapportage-infrastructuur is zo ontworpen dat u snel uw bedrijfsstatistieken kunt bekijken en vervolgens gedetailleerdere informatie kunt inzien voor de gebieden die u nader wilt bestuderen.

Gerelateerde bronnen

Rapporten, dimensies en statistieken

De dashboardtemplate

De verkennerstemplate

Analyse

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?