[GA4] איך מתחילים לעבוד עם דוחות?

הבנת המשתמשים והפעילות שלהם באמצעות דוחות

חשבון Google Analytics כולל דוחות מוגדרים מראש שאפשר להשתמש בהם כדי לנתח נתונים מהאתרים ומהאפליקציות שלכם. נוסף על הדוחות ש-Google מספקת, אתם יכולים ליצור דוחות משלכם כדי שתוכלו להתייחס לנתונים שחשובים לכם.

כברירת מחדל, מערכת Analytics כוללת את הדוחות תמונת מצב של הדוחות, דוח זמן אמת ואת האוספים והנושאים האלה. כמו כן, אפשר להשתמש בכלי הניתוחים וב-BigQuery כדי לנתח את הנתונים לעומק.

האוסף 'מחזור חיים'

האוסף מחזור חיים כולל את דוחות שיעזרו לכם להבין את פעילות המשתמשים משלב צירוף המשתמשים ועד להמרה. אלה הדוחות הנכללים:

  • הדוח צירוף משתמשים מתמקד במשתמשים חדשים ובמשתמשים חוזרים, ובאופן שבו הם הצטרפו (למשל, אמצעי ההגעה לאתר, המקור או הקמפיין).
  • הדוח מעורבות מציג את פעילות המשתמשים לפי מספר האירועים, משך הזמן שהם משתמשים באתר או באפליקציה, ומספר הפעמים שהם חוזרים לאתר או לאפליקציה.
  • הדוח מונטיזציה יעזור לכם להבין מה המקור של ההכנסות שאתם מייצרים מרכישות במסחר אלקטרוני, מרכישות מאפליקציות, ממינויים וממודעות לנייד.
  • הדוח שימור משתמשים עוסק במידת היעילות של היכולת שלכם להפוך משתמשים חדשים למשתמשים חוזרים ואת אחוז המשתמשים שחוזרים שוב ושוב.

מערכת Analytics מחליפה את האוסף מחזור חיים באוסף דוחות המשחקים כאשר קטגוריית התחום מוגדרת 'משחקים' או כשלפחות 50% ממקורות הנתונים שלכם משויכים לאפליקציות שמסווגות 'משחקים'.

האוסף 'משתמשים'

האוסף משתמשים כולל נושאים שיעזרו לכם לקבל מידע נוסף על האנשים שמשתמשים באתר או באפליקציה שלכם. אלה הנושאים הנכללים:

  • דמוגרפיה סיווג משתמשים לפי גיל, מיקום, תחומי עניין ועוד.
  • טכנולוגיה הצגת הטכנולוגיות שבהן אנשים משתמשים ומה היקף השימוש בגרסאות השונות.

האוסף 'מפתח אפליקציות'

כשאתם משתמשים ב-SDK של Google Analytics for Firebase (GA4F) באפליקציה שאתם מפתחים, Google מוסיפה לתפריט הניווט שבצד ימין את האוסף מפתח אפליקציות. האוסף מספק נתונים על האפליקציות המקושרות.

התאמה של טווח התאריכים

כברירת מחדל, הדוחות ב-Google Analytics מציגים נתונים מ-28 הימים האחרונים. אפשר לשנות את טווח התאריכים באמצעות התפריט הנפתח שבפינה השמאלית העליונה של הדוח. שינוי טווח התאריכים בדוח אחד משנה את טווח התאריכים בדוחות האחרים של החשבון. לא ניתן לשנות את טווח התאריכים בדוח זמן אמת.

האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?
false
חיפוש
ניקוי החיפוש
סגירת החיפוש
אפליקציות Google
תפריט ראשי
חיפוש במרכז העזרה
true
69256
false
false