[GA4] Početak rada s izvješćima

Razumijevanje korisnika i njihove aktivnosti pomoću izvješća

Vaš Google Analytics račun pruža unaprijed izrađena izvješća koja možete upotrebljavati za analizu podataka sa svojih web-lokacija i iz aplikacija. Osim izvješća koja pruža Google, možete i izraditi vlastita izvješća kako biste mogli referencirati podatke koji su vam važni.

Prema zadanim postavkama Analytics uključuje izvješće Pregled izvješća, izvješće U stvarnom vremenu i sljedeće zbirke i teme izvješća. Ako želite dodatno analizirati podatke, možete upotrijebiti istraživanja i BigQuery.

Zbirka Životni ciklus

Zbirka Životni ciklus uključuje sljedeća izvješća koja vam pomažu da steknete uvid u aktivnost korisnika od akvizicije do konverzije:

  • Izvješće Akvizicija usredotočuje se na nove i ponovne korisnike i na način akvizicije (npr. medij, izvor, kampanja).
  • Izvješće Angažman prikazuje aktivnost korisnika prema broju događaja, vrijeme tijekom kojeg korisnici stupaju u interakciju s vašom web-lokacijom ili aplikacijom i koliko se puta korisnici vraćaju na vašu web-lokaciju ili u aplikaciju.
  • Unovčavanje vam pomaže da steknete uvid u prihod koji ostvarujete od kupnji putem e-trgovine, kupnji putem aplikacije, pretplata i mobilnih oglasa.
  • Zadržavanje pokazuje koliko učinkovito možete pretvoriti nove korisnike u ponovne korisnike i postotak korisnika koji se vraćaju.

Analytics zamjenjuje zbirku Životni ciklus zbirkom Izvješća o igrama kada je kategorija djelatnosti postavljena na Igre ili je barem 50 % streamova aplikacije povezano s aplikacijama koje su kategorizirane kao igre.

Zbirka Korisnik

Zbirka Korisnik sadrži sljedeće teme koje vam pomažu da saznate više o korisnicima koji upotrebljavaju vašu web-lokaciju ili aplikaciju:

  • Demografski podaci kategoriziraju korisnike prema dobi, lokaciji, interesima itd.
  • Tehnologija prikazuje tehnologije koje korisnici upotrebljavaju i implementaciju različitih izdanja.

Zbirka Razvojni programer aplikacije

Kada u aplikaciji upotrebljavate SDK Google Analyticsa za Firebase (GA4F), Google dodaje zbirku Razvojni programer aplikacije na navigacijskoj traci slijeva. Zbirka pruža informacije o povezanim aplikacijama.

Prilagodba datumskog raspona

Prema zadanim postavkama izvješća u Google Analyticsu prikazuju podatke za posljednjih 28 dana. Datumski raspon možete prilagoditi pomoću padajućeg izbornika u gornjem desnom kutu izvješća. Prilagodba datumskog raspona u jednom izvješću mijenja datumski raspon u drugim izvješćima za vaš račun. Ne možete prilagoditi datumski raspon u izvješću U stvarnom vremenu.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?
false
Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
Pretraži Centar za pomoć
true
69256
false
false