Detekce anomálií

Zobrazení statistik detekce anomálií

Služba Analytics pravidelně vyhledává anomálie ve vašich datech. Statistiky pak najdete na hlavním panelu.

Pokud se vyskytnou anomálie v údajích časových řad, uvidíte u příslušných datových bodů duté bubliny.

Podržíte-li ukazatel nad bublinou, zobrazí se souhrn.

 

Kliknutím otevřete kartu se statistikami, kde jsou na pravém panelu podrobnosti.

Detekce anomálií

Detekce anomálií je statistická metoda identifikace odlehlých hodnot v datech časových řad pro danou hodnotu dimenze nebo metriku.

Funkce nejprve vybere období historických dat pro učení svého prognostického modelu. Při detekci denních anomálií má období pro učení délku 90 dní. Pro účely detekce týdenních anomálií má období pro učení délku 32 týdnů.

Služba Analytics pak na historická data aplikuje bayesovský model stavového prostoru a časové řady, na základě kterého předpoví hodnotu posledního pozorovaného datového bodu v časové řadě.

Nakonec pomocí statistického testu významnosti s prahovými p-hodnotami vycházejícími z množství dat ve výběru dat pro přehledy označí datový bod jako anomálii.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?