Bản ghi chú phát hành

Ngày 23 tháng 12 năm 2019

Giờ đây, trong Thuộc tính web và ứng dụng, bạn có thể thực hiện những hành động sau với chức năng tìm kiếm:

  • Di chuyển đến các trang trong mục Quản trị. Ví dụ: nếu muốn thêm người dùng mới vào Thuộc tính web và ứng dụng, bạn chỉ cần tìm "thêm người dùng" để xem trang quản lý người dùng có liên quan trong kết quả tìm kiếm.

  • Tìm các thông tin cấu hình như Mã đo lường (còn gọi là Mã theo dõi trong Thuộc tính web), Mã thuộc tính hoặc Mã tài khoản.
  • Xem các bài viết trợ giúp cụ thể về Web và ứng dụng có liên quan ngay trong kết quả tìm kiếm.
  • Sử dụng nội dung đề xuất hỗ trợ tự động hoàn thành bằng cách nhấn vào Tab để tìm nhanh hơn.

Theo mặc định, sự kiện mua hàng hiện là lượt chuyển đổi

Theo mặc định, Thuộc tính web và ứng dụng hiện có sự kiện purchase được đánh dấu là lượt chuyển đổi. Điều này đảm bảo rằng hệ thống sẽ tự động bao gồm các lượt giao dịch quan trọng xảy ra trên trang web vào báo cáo Chuyển đổi để giúp bạn hiểu những nỗ lực tiếp thị của mình đang thúc đẩy các lượt giao dịch này như thế nào (tương tự như sự kiện ecommerce_purchase dành cho ứng dụng). Điều này cũng đảm bảo rằng hệ thống sẽ tự động cung cấp sẵn các sự kiện mua hàng để nhập vào Google Ads cho các thuộc tính mà bạn đã liên kết với Google Ads.

Ngày 9 tháng 12 năm 2019

Nhận câu trả lời nhanh thông qua chức năng tìm kiếm

Giờ đây, bạn có thể đặt nhiều câu hỏi về dữ liệu Analytics bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời nhanh. Khi tìm câu trả lời nhanh, bạn hãy nêu thông tin cụ thể về chỉ số, thứ nguyên và khung thời gian để có được câu trả lời mong muốn. Ví dụ: bạn có thể tìm "lượt chuyển đổi trong tuần trước ở Hoa Kỳ" và xem câu trả lời trong kết quả tìm kiếm. Hãy nhấp vào kết quả tìm kiếm để mở bảng Thông tin chi tiết và xem thêm thông tin. Tìm hiểu thêm

Sự kiện quảng cáo không được cá nhân hóa (NPA) và thuộc tính người dùng

Giờ đây, bạn có thể đánh dấu các sự kiện và thuộc tính người dùng cụ thể là “NPA” (tín hiệu quảng cáo không được cá nhân hóa) để biểu thị rằng dữ liệu này không dùng cho mục đích cá nhân hóa quảng cáo, trong khi vẫn dùng cho trường hợp đo lường và cá nhân hóa nội dung. Tìm hiểu thêm

Ngày 14 tháng 11 năm 2019

Nhiều Luồng web trong Thuộc tính web và ứng dụng

Giờ đây, bạn có thể tạo nhiều luồng web trong Thuộc tính web và ứng dụng (cho tổng cộng 50 luồng trên ứng dụng và web). Bản phát hành này cho phép bạn đo lường nhiều trang web trong cùng một thuộc tính và phân biệt các trang web đó trong giao diện báo cáo. Chúng tôi hy vọng điều này sẽ hữu ích cho các thuộc tính mà người dùng muốn phân tích nhiều nguồn dữ liệu một cách độc lập. Tìm hiểu thêm

Xuất lượt chuyển đổi trên web trong Thuộc tính web và ứng dụng

Giờ đây, bạn có thể xuất lượt chuyển đổi trên web từ Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics sang Google Ads để sử dụng trong tính năng báo cáo và chiến lược đặt giá thầu. Trước đây, bạn chỉ có thể sử dụng tính năng xuất này cho lượt chuyển đổi trong ứng dụng (Firebase). Với bản phát hành này, giờ đây bạn có thể sử dụng tính năng xuất này trong Google Ads cho cả các lượt chuyển đổi trên web và trong ứng dụng từ Thuộc tính web và ứng dụng Google Analytics. Tìm hiểu thêm

Ngày 1 tháng 11 năm 2019

Thông tin chi tiết

Giờ đây bạn có thể xem thông tin chi tiết tự động, các thay đổi về chỉ số mà Analytics xác định là quan trọng đối với doanh nghiệp của bạn, đồng thời tạo thông tin chi tiết tùy chỉnh được kích hoạt bởi các thay đổi về chỉ số mà bạn đã đặt ngưỡng. Thông tin chi tiết sẽ trở nên thông minh hơn theo thời gian khi hệ thống tìm hiểu về doanh nghiệp của bạn. Tìm hiểu thêm

Phân tích

Giờ đây, đường dẫn dọc theo các nút duy nhất cho phép bạn thực hiện việc phân tích đường dẫn chỉ hiển thị các giá trị thay đổi của các nút.

Ví dụ: nếu bạn muốn xem cách người dùng di chuyển qua lại giữa các trang trên trang web hoặc các màn hình trong ứng dụng và mỗi trang hoặc màn hình có nhiều sự kiện được theo dõi, thì tùy chọn này trong Bản phân tích đường dẫn sẽ chỉ hiển thị một nút cho mỗi trang hoặc màn hình, ngay cả khi người dùng đã thực hiện nhiều sự kiện liên tiếp trên trang hoặc màn hình đó. Tuy nhiên, nếu người dùng quay lại trang hoặc màn hình đó sau khi mở một trang hoặc màn hình khác, thì trang hoặc màn hình đó sẽ hiển thị lại dưới dạng nút duy nhất trong đường dẫn. Tìm hiểu thêm

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?