Co je nového

Přečtěte si poznámky k vydání a seznamte se s novými funkcemi a možnostmi.

Přichází nová generace Google Analytics

Od 14. října 2020 je při vytváření nové služby jako výchozí nastavena služba Google Analytics 4 (dříve známá jako služba typu aplikace a web). Universal Analytics označuje předchozí generaci Analytics. Do 14. října 2020 to byl výchozí typ služby pro weby. Další informace

Vydání 2021

17. února 2021

Představujeme vlastní dimenze pro konkrétní uživatele a jednotnou tabulku pro správu vlastních dimenzí a metrik ve službě GA4

Ve službách Google Analytics 4 jsou nyní k dispozici vlastní dimenze pro konkrétní uživatele. Vytvářejí se ze shromážděných vlastností uživatelů. Marketingoví manažeři a vývojáři tak nemusí myslet na sloty. Charakteristiky uživatelů budou založeny na slotech vlastní dimenze pro konkrétní uživatele, takže se vývojáři budou moct soustředit na sledování smysluplně pojmenovaných datových bodů, aniž by museli ke každému datovému bodu přiřazovat nesouvisející číslo slotu.

Část Vlastnosti uživatelů v Google Analytics se změnila na Vlastní definice a přibyly do ní data z tabulky, která sjednocuje správu (vytváření, úpravy a archivaci) vlastních dimenzí a metrik všech rozsahů. Dříve měl uživatel vlastní dimenze a metriky pro události v tabulce Všechny události a registraci charakteristik uživatele v sekci Charakteristiky uživatele. Nově se už nemusíte dívat do sekce s daným rozsahem v přehledech (například v části Charakteristiky uživatele jste hledali vlastní dimenze pro konkrétní uživatele). K dispozici máte jednotnou tabulku pro správu všech stávajících a budoucích vlastních dimenzí a metrik všech rozsahů.

Další informace

22. ledna 2021

Technika kohorty v nástroji Analýza: nové typy výpočtů a metriky velikostí podle kohorty

V modulu Analýza jsou k dispozici dvě nové funkce: průběžné a kumulativní výpočty.

Standardním výpočtem identifikujete uživatele, kteří se vrátili v každém konkrétním období poté, co byli do kohorty zahrnuti.

Průběžný výpočet umožňuje určit uživatele, kteří se vrátí v každém období po zařazení do kohorty.

V níže uvedeném příkladu se ze standardního výpočtu dozvíte, že jste 23. listopadu získali 35 uživatelů, kteří se na váš web vrátili o 3 dny později. Průběžný výpočet ukazuje, že 6 z těchto uživatelů se v období od 23. listopadu do doby o 3 dny později vraceli každý den.

Kumulativní výpočet umožňuje zkumulovat vybranou metriku u uživatelů, kteří se po zařazení do kohorty vrátili kdykoli.

V níže uvedeném příkladu se ze standardního výpočtu dozvíte, že jste 23. listopadu získali 35 uživatelů, ti se za 3 dny vrátili a v ten den nakoupili zboží za 29,60 $. Z kumulativního výpočtu je patrné, že uživatelé získaní 23. listopadu nakoupili během prvních 4 dnů po akvizici zboží ve výši 5173,43 $.

 

 

Metrika velikosti podle kohorty ukazuje výsledky v poměru k velikosti jednotlivých kohort, takže snadno a rychle srovnáte chování uživatelů v kohortách různé velikosti.

V níže uvedeném příkladu metrika „Celkem“ ukazuje celkový počet uživatelů, kteří se vrátili 3. den. Metrika „Na uživatele v kohortě“ udává, že návštěvníci získaní 22. listopadu mají nejvyšší výkony hned po těch, co se vrátili po 3 dnech.

 

Vydání 2019–2020

17. prosince 2020

Nová metrika odhadovaných tržeb v Google Analytics 4

Ve službách Google Analytics 4 jsme spustili novou prediktivní metriku. Odhaduje tržby za všechny nákupní konverze v příštích 28 dnech od uživatele, který byl aktivní v posledních 28 dnech. Cílí na rozvoj obchodu, protože můžete přes Google Ads oslovit návštěvníky, kteří s největší pravděpodobností utratí nejvíce peněz.

Služba Analytics má nové prediktivní publikum, které lze nastavit v nástroji pro vytváření segmentů publika. Díky metrice odhadovaných tržeb dokážeme doporučit publikum „Předpokládaná největší útrata za 28 dní“ obsahující uživatele, kteří s největší pravděpodobností dosáhnou nejvyšších tržeb v příštích 28 dnech. Ty odhadujeme podle celkové hodnoty nákupních konverzí těchto návštěvníků.

Kromě tvorby publik je díky prediktivním metrikám pro tržby možné analyzovat data v modulu Analýza. Pomocí funkce „Celková doba trvání uživatele“ například zjistíte, jaké marketingové kampaně s největší pravděpodobností vygenerují nejvyšší útratu. Pak můžete přerozdělit marketingový rozpočet ve prospěch těch s vyššími odhady tržeb.

Metrika odhadovaných tržeb je k dispozici ve službách GA4, které používají události nákupu nebo automaticky shromažďované události, jakmile splníte požadované limity.

11. prosince 2020

Úpravy a vytváření událostí (web)

Události Google Analytics, které přicházejí do Google Analytics 4, je nově možné upravovat, aniž byste museli měnit značky. Úpravy se projeví okamžitě a budou se vztahovat na všechny události od dané chvíle. Bude pro vás tak jednodušší odstraňovat údaje o událostech, které neodpovídají běžným standardům, a také lépe změříte konverze konkrétních událostí a parametrů. Další informace

Export do BigQuery

K exportu dat služeb Google Analytics 4 už nemusíte mít propojený projekt Firebase. Správci Google Analytics nově mohou exporty dat do BigQuery kontrolovat a konfigurovat na stránce Správce Google Analytics. Správci Firebase i nadále nakonfigurují exporty pro propojené služby v konzoli Firebase. Při nastavování nových exportů je také možné zadat oblast platformy Google Cloud Platform, takže budete mít nad daty větší kontrolu. Podrobnější informace najdete v tomto článku.

20. listopadu 2020

Seznamy RLSA na webu

Kampaně Google Ads ve Vyhledávací síti nyní podporují publika Google Analytics 4. Stačí propojit Google Analytics s Google Ads a zapnout u tohoto propojení personalizaci reklam. Je také nutné povolit signály Google. Po nastavení se začnou všechna vaše publika z Google Analytics 4 vyplňovat v Google Ads. Chcete-li je začít používat, připojte je k novým nebo stávajícím kampaním. Podrobný postup a další informace naleznete v tomto článku.

Filtry dat

Při procházení vašeho webu nebo aplikace vývojáři nevyhnutelně generují analytická data, která se odesílají do vaší služby. Nově můžete pomocí filtrů interní a vývojářské návštěvnosti zajistit, aby tato data neměla trvalý vliv na přehledy v Analytics. Podrobné informace naleznete v tomto článku.

Měření ve více doménách

Google Analytics 4 nyní podporuje měření ve více doménách pro webové datové streamy. Tato funkce umožňuje zachovat identifikátory uživatele a relace ze souborů cookie první strany i poté, co uživatel přejde do jiné domény označené stejným ID měření (tj. vykazující údaje prostřednictvím stejného datového streamu). Tak lze dosáhnout zpřesnění přehledů, pokud významné trasy vašich uživatelů vedou přes různé domény (například když se doména vašeho hlavního webu liší od domény elektronického obchodu). Tuto možnost může přímo v rozhraní Google Analytics 4 snadno nastavit jakýkoli uživatel s oprávněním k úpravám na úrovni služby. Další informace a podrobné pokyny naleznete v tomto článku.

4. listopadu 2020

Statistiky konverzí

Díky statistikám zákazníci snáze najdou důležité informace o svých datech a mohou na jejich základě podniknout smysluplné kroky. V této aktualizaci zákazníkům přinášíme nové atribuční statistiky zaměřené na atribuci posledního kliknutí. Inzerenti se například mohou podívat, které kampaně jim v minulém měsíci přinesly nejvíc konverzí a největší tržby.

29. září 2020

Flexibilnější přehledy: Do služeb typu aplikace a web zavádíme vlastní dimenze a metriky založené na událostech.

Tyto vlastní dimenze a metriky jsou nyní dostupné ve službách typu aplikace a web Google Analytics. Dříve se podobné funkci říkalo přehledy vlastních parametrů a každou dvojici událost/parametr bylo třeba zvlášť zaregistrovat, což bylo namáhavé a výrazně to ubíralo z kvóty.

V rámci této aktualizace se registrované parametry rozšíří na vlastní dimenze a metriky založené na událostech, které budou platné pro celou službu. Všechny dosavadní souhrny budou zachovány. Do budoucna bude stačit zaregistrovat vlastní dimenze a metriky jen jednou na úrovni služby. To zjednoduší práci a ušetří velkou část kvóty.

Názvy parametrů budou založeny na aliasech dimenzí a metrik, takže se vývojáři budou moct soustředit na sledování smysluplně pojmenovaných datových bodů.

Při rozšíření rozsahu stávajících vlastních dimenzí a metrik z úrovně události na úroveň služby jsme zachovali historické souhrny na úrovni události. Nové souhrny tyto historické souhrny plynule rozšíří. V případech, kdy byl parametr registrován pro několik událostí, jsme mezi nimi rozlišili pomocí názvu dimenze či metriky, který obsahuje název události, ke které byl příslušný parametr přiřazen (např. „název_vlastní_dimenze [název_události]“). Uživatelům doporučujeme, aby duplicitní vlastní dimenze a metriky zaregistrované pro více událostí odstranili. Ušetří tím kvótu. Další informace

18. září 2020

Vizualizace dat typu aplikace a web v Datovém studiu

Nyní je možné přidávat do přehledů a panelů Datového studia data ze služeb typu aplikace a web. Vizualizovat lze pole dostupná v rozhraní API pro vytváření přehledů Google Analytics typu aplikace a web. Tato rozhraní API jsou v současné době ve fázi beta pro důvěryhodné testery (chcete-li se stát důvěryhodným testerem, zaregistrujte se zde).

Další informace

10. září 2020

Změny odkazujícího zdroje v Chrome v85

Koncem srpna dojde v prohlížeči Chrome ke změnám v polích Odkazující zdroj a Verze prohlížeče, jejichž účelem je ochrana soukromí uživatelů. Ačkoli jde o přínosné změny, ovlivní to schopnost Google Analytics vykazovat v přehledech neplacené odkazy z Chromu. Uvědomujeme si význam neplacených návštěv pro naše zákazníky. Podporujeme změny ochrany soukromí v Chromu, ale zároveň chceme pomoci našim zákazníkům. Od nynějška tedy budeme neplacené návštěvy rozpoznávat na základě seznamu zavedených vyhledávačů. Tento seznam naleznete v našem centru nápovědy. Pokud v seznamu nějaké vyhledávače chybí, nechte je schválit pomocí stanoveného postupu, který taktéž najdete v centru nápovědy.

Zdroje vlastního organického vyhledávání v Universal Analytics budeme podporovat i nadále. Aby vaše stávající seznamy vlastního organického vyhledávání podporovaly i uživatele Chromu od verze 85, bude možná potřeba odstranit z nich parametr v URL.

V rámci této změny se již zákazníci v Google Analytics nedozví přesnou podverzi Chromu. Informace o prohlížeči a jeho hlavní verzi budou nicméně dostupné i nadále.

Tato změna ovlivní Universal Analytics i naše služby typu aplikace a web (beta). Protože naši značku ga.js již aktivně nepodporujeme, budou některé neplacené návštěvy od nynějška zařazovány pod odkazovanou návštěvnost. Chcete-li zachovat viditelnost vyhledávačů v přehledech neplacených návštěv, doporučujeme přejít ke globální značce webu Google. Pokud značku potřebujete aktualizovat, je to zároveň dobrá příležitost nastavit služby typu aplikace a web a ušetřit si práci s implementací v budoucnu.

3. září 2020

Nová historie změn

Historie změn v Google Analytics nyní používá nový formát, který podporuje výstup strukturovaných dat a uvádí podrobný stav před a po. Také jsme historii změn rozšířili, takže nyní podporuje správce účtu i služeb. Pro každou z těchto úrovní nabízí verzi s odpovídajícím rozsahem.

Dříve byla historie změn bezplatnou funkcí, která nabízela různé informace podle toho, čeho se změna týkala. Od této chvíle budou všechny změny zaznamenávány do standardní struktury obsahující informace kdo, co, kde a kdy. „Kdo“ je uživatel, který změnu provedl, ať už to byl člověk nebo automatický proces. „Co“ je měněný objekt. „Kde“ představuje místo změny. Může jít například o objekt patřící k účtu nebo ke službě. A „kdy“ je časové razítko změny v časovém pásmu vašeho prohlížeče. Jak přehled změn používat se dočtete v tomto článku centra nápovědy.

U objektů, které jsou implementovány v novém rozhraní API Admin (aktuálně je ve verzi alfa), nabízíme podrobné informace o změněném objektu před a po změně. To umožňuje využívat nové cesty podpory vyžadující podrobný popis změn, které mohly mít vliv na přehledy nebo export dat.

Věříme, že tato nová historie změn povede ke zlepšení podpory, bezpečnosti i dohledu v rámci celé služby Google Analytics.

21. srpna 2020

Mobilní aplikace Google Analytics

Přepracovali jsme mobilní aplikace Google Analytics. Nyní se ke svým datům v Google Analytics dostanete rychleji, kdykoli a kdekoli. Aplikace podporují Universal Analytics i služby typu aplikace a web.

Aktualizujte své aplikace na nejnovější verzi (pro Android a pro iOS). Staré aplikace přestanou na konci září fungovat.

24. července 2020

Nové možnosti předpovědí ve službách typu aplikace a web v Google Analytics

Do služeb typu aplikace a web zavádíme dvě nové prediktivní metriky. První z nich je Pravděpodobnost nákupu. Ta předpovídá pravděpodobnost, s jakou si uživatelé, kteří navštívili vaši aplikaci nebo web, u vás v příštích sedmi dnech něco koupí. Druhá nová metrika, Pravděpodobnost opuštění, odhaduje, s jakou pravděpodobností nedávno aktivní uživatelé vaši aplikaci nebo web v příštích sedmi dnech nenavštíví. Tyto metriky cílí na rozvoj obchodu, protože můžete přes Google Ads oslovit návštěvníky, u nichž je nákup nejpravděpodobnější, a udržet uživatele, kteří by se jinak na web nebo do aplikace možná nevrátili.

Analytics už umí doporučovat nová prediktivní publika. Vytvořit je můžete v nástroji pro vytváření publik. Na základě pravděpodobnosti nákupu například navrhneme publikum „Uživatelé, kteří pravděpodobně provedou nákup v příštích 7 dnech“. To bude obsahovat lidi, u nichž je pravděpodobnost nákupu v příštích sedmi dnech nejvyšší. Případně na základě pravděpodobnosti opuštění doporučíme publikum „Uživatelé, kteří pravděpodobně odejdou v příštích 7 dnech“, které bude obsahovat aktivní uživatele, u nichž není v příštích sedmi dnech pravděpodobná návštěva vašeho webu nebo aplikace.

Kromě tvorby publik můžete pomocí prediktivních metrik analyzovat data s využitím modulu Analýza. Můžete například pomocí techniky Celková doba trvání uživatele zjistit, která marketingová kampaň vám pomohla získat uživatele s největší pravděpodobností nákupu. Na základě takových informací se můžete rozhodnout přesunout k takové přínosné kampani větší část marketingového rozpočtu.

V nadcházejících týdnech budou tyto metriky po splnění nezbytných limitů zpřístupněny ve službách, které implementovaly nákupní události nebo automaticky měří nákupy v aplikacích.

Technika kohort v nástroji Analýza: jako kritérium zahrnutí/vrácení lze použít jakékoli události

Zavádíme dvě nové funkce kohort v nástroji Analýza:

Kritériem zahrnutí a vrácení může být libovolná událost

Jako kritérium zahrnutí nebo vrácení lze nyní použít jakoukoli událost. Pomocí analýz tak můžete získávat jedinečné statistiky, například:

 • Jak vaše nově získané kohorty provádějí konverze ve formě události, která je pro vaši firmu nejvýznamnější (např. nákup):
   
 • Jak se z hlediska významných cest chovají kohorty uživatelů z různých segmentů. Můžete třeba porovnat míru dokončení u platících a neplatících uživatelů:
   

Názvy v přirozeném jazyce

Dynamické názvy grafů, které přesně popisují výsledky skupinové analýzy. Nad výsledky kohort se zobrazí věta, která popisuje zobrazená data a mění se spolu s tím, jak upravujete nastavení karty.

Níže uvedený příklad je dynamický název z prvního příkladu výše:

 

 

26. června 2020

Vyloučení návštěvnosti vytvořené roboty ze služeb typu aplikace a web

Začali jsme ze služeb typu aplikace a web automaticky vylučovat návštěvnost vytvořenou roboty. Rozpoznáváme ji pomocí kombinace výzkumu Googlu a seznamu International Spiders and Bots, který spravuje organizace Interactive Advertising Bureau (IAB). V Universal Analytics uživatelé museli vyloučení robotů aktivovat jednotlivě pro každou službu. Prostřednictvím automatického vyloučení nyní děláme maximum pro to, aby vaše data ze služeb typu aplikace a web v Analytics neobsahovala události od známých botů. Další informace naleznete v tomto článku centra nápovědy.

12. června 2020

Upgrade přehledu Podrobnosti konverzí

Upgradovali jsme stránku Podrobnosti konverzí, aby podporovala pokročilou analýzu a byla konzistentní s ostatními přehledy služeb typu aplikace a web. Údaje o konverzích lze srovnávat a filtrovat pomocí funkce porovnání a aplikovat na ně sekundární dimenze, podobně jako u jiných přehledů ve službách typu aplikace a web.

29. května 2020

Limit počtu publik pro služby typu aplikace a web byl zvětšen z 50 na 100.

V rámci pravidelné kontroly využívání funkcí jsme zvětšili počet publik, které lze ve službách typu aplikace a web vytvářet, z 50 na 100.

20. května 2020

Předdefinované vyhledávací dotazy ve službách typu aplikace a web

Nyní stačí kliknout na předdefinovaný dotaz a dozvíte se stručné statistiky svých dat v Google Analytics. Ve vyhledávání v Google Analytics můžete přirozeným jazykem pokládat celou řadu otázek o datech z Analytics a okamžitě se dozvíte odpověď.

21. dubna 2020

Předdefinované šablony pro tvorbu vlastních statistik ve službách typu aplikace a web

Nové předdefinované šablony vlastních statistik vám pomohou vytvořit až pět vlastních statistik jedním kliknutím. Tyto statistiky slouží ke sledování neočekávaného vývoje hlavních obchodních metrik. Další informace

Karty výkonu na panelu Chování

Do výchozího výběru dat pro přehledy u služeb typu aplikace a web jsme přidali dvě nové karty a přehledy výkonu. Pomohou vám zodpovědět například tyto otázky:

 • Odkud na můj web přichází návštěvnost? Je třeba obsah této stránky vylepšit?
  • Metriky: konverze, interakce s konkrétní událostí
 • Jak vypadá vzájemné srovnání výkonu mých kanálů v placených mediálních kanálech?
  • Zahrnuje to kampaně na Googlu i jinde.
  • Metriky: kampaně s nejlepšími/nejhoršími výsledky, publika s nejlepšími/nejhoršími výsledky, cena/konverze za všechny kampaně

Aktualizovaný postup propojení s Google Ads

Změnili a vylepšili jsme postup připojení Google Ads ze služeb typu aplikace a web. Nová metoda umožňuje efektivněji vytvářet, upravovat a odstraňovat propojení a přináší jednotný a konzistentní pohled na všechna existující propojení s účty Google Ads.

3. dubna 2020

Události ecommerce_purchase lze nyní konfigurovat jako konverze.

Pokud už ecommerce_purchase jako konverzi ve své službě používáte, zůstane to tak (a bude možno zrušením zaškrtnutí políčka toto používání ukončit). U nových služeb můžete události ecommerce_conversion jako konverzi označit (podobně jako jakoukoli jinou událost).

Tato změna následuje poté, co se nákup stal výchozí konverzí, a představuje sjednocení nákupu v aplikaci a na webu. To omezuje riziko nejasností a chyb při konfiguraci.

20. března 2020

Historie vyhledávání Informací Analytics

Historie vyhledávání Informací Analytics se ukládá, aby bylo možno lépe personalizovat výsledky vyhledávání Analytics. Aktivitu uloženou v účtu si nyní můžete prohlédnout kliknutím na Správce a poté na možnost Historie vyhledávání Informací Analytics ve sloupci Služba.

Uživatelé s oprávněním k úpravám mohou vymazat libovolnou nebo veškerou minulou aktivitu vyhledávání ve službě.

Pokročilé úpravy v nástroji Analýza

Nová funkce „Upravit v nástroji Analýza“ v modulu Analýza služeb typu aplikace a web umožňuje jednoduše prohlížet přehledy v nástroji Analýza, aniž by je bylo nutné znovu vytvářet.

Chcete-li nějaký přehled Průzkum upravit nebo změnit, například vybrat jiný způsob vizualizace, podívat se na jiné segmenty uživatelů nebo rozdělit data podle více dimenzí, stačí nyní kliknout na možnost Upravit v nástroji Analýza na panelu přizpůsobení a opětovně tak vytvořit stejný přehled.

6. března 2020

Technika Kohorta v nástroji Analýza

Nová technika Kohorta v analytickém modulu služeb typu aplikace a web umožňuje podrobnější prozkoumávání chování uživatelů v průběhu času a jeho porovnání mezi různými kohortami.

Pomocí této techniky lze podrobně analyzovat chování různých kohort uživatelů v čase. Můžete tak zjistit odpovědi například na otázky:

 • Kolik z uživatelů, které jsme získali minulý týden, si něco koupilo, a jak dlouho po jejich získání k nákupu došlo? Jak se toto chování lišilo od uživatelů získaných v týdnu předcházejícím?
 • Přinášejí nám uživatelé získaní během týdne s Černým pátkem v průběhu času větší tržby než uživatelé získaní jindy?
 • Kolik z uživatelů, kteří si minulý týden něco koupili, si pak koupilo ještě něco dalšího, a za jak dlouho po prvním nákupu? Jak se toto chování v průběhu času mění?

Přečtěte si další informace nebo si tuto funkci ve své službě typu aplikace a web vyzkoušejte. Najdete ji v modulu Analýza pod názvem Skupinová analýza.

Nové přehledy v reálném čase ve službách typu Aplikace a web

Všechny služby typu aplikace a web nyní používají nové prostředí pro přehledy v reálném čase. Můžete vytvářet porovnání s údaji v reálném čase a sledovat, jak se lidé posouvají po vaší konverzní cestě od akvizice k nákupu. Přístup k těmto informacím v reálném čase vám umožní rychleji reagovat.

21. února 2020

Ukončení podpory datových polí Síťová doména a Poskytovatel služeb

Od 4. února 2020 již nejsou vyplňována pole Síťová doména a Poskytovatel služeb. Pole ve službě zůstanou kvůli historickému využití, nebudou ale už vyplňována daty.

Při vývoji naší služby pravidelně posuzujeme způsoby, jak zpracováváme a zveřejňujeme údaje. Tato změna je důsledkem takového posouzení.

Pokud je na těchto polích založena vaše detekce spamu, nezapomeňte v nastavení svého výběru dat povolit filtrování robotů a prohledávačů. Služba Google Analytics se neustále snaží zajistit pro své uživatele maximálně čisté a bezpečné datové prostředí a bude v tom pokračovat i nadále.

7. února 2020

Trasy k vybrané události (zpětné trasování)

Nová funkce v rámci analýzy trasy (v modulu Analýza) ve službách typu aplikace a web umožňuje vybrat požadovanou událost nebo stránku a prozkoumat, jak se k ní uživatelé dostávají.

Můžete vybrat událost, například nákup nebo konverzi, analyzovat různé trasy, kterými se uživatelé k dané události dostanou, a použít tyto statistiky ke zlepšení uživatelského dojmu.

Lze tak například nalézt neočekávané cesty k nákupu vedoucí mimo vaši zamýšlenou konverzní cestu, a odhalit tak chování uživatelů, které vám pomůže optimalizovat váš web.

 

Případně můžete vybrat událost, které se chcete vyhnout, například odinstalaci aplikace, a podívat se, jaká série událostí jí předcházela. Pak můžete optimalizovat uživatelský dojem, aby si lidé aplikaci spíše ponechali.

23. ledna 2020

V Google Ads je zapnuto nabízení cen za webové konverze

V návaznosti na spuštění exportu webových konverzí ze služeb typu aplikace a web nyní bude u konverzí exportovaných do Google Ads (kromě remarketingových) ve výchozím nastavení zapnuto nabízení cen. Dříve exportované konverze bude možno v Google Ads upravit, takže u nich inzerenti budou moct nabídky zapnout ručně.

V účtu Google Ads se zobrazí oznámení:

 

Cenové nabídky zapnete pomocí tohoto sloupce v účtu Google Ads:

Uchovávání údajů o událostech a uživatelích pro účely analýzy ve službách typu aplikace a web až 14 měsíců

Analýza ve službách typu aplikace a web je nyní mnohem výkonnější. U údajů na úrovni uživatele a událostí nyní lze povolit uchování až po dobu 14 měsíců, takže můžete analyzovat delší období. Další informace

Pokud změníte nastavení na panelu Správce podle níže uvedeného obrázku na 14 měsíců, nevyprší platnost dat na úrovni události po dvou měsících a budete moci analyzovat údaje za delší období.

 

Jak se ve vaší službě typu aplikace a web budou postupně shromažďovat data, budete moci:

 • spouštět analýzy za celé čtvrtletí nebo rok,
 • porovnávat klíčové metriky se stejným měsícem předchozího rohu a odhalovat tak trendy neovlivněné sezónou,
 • sledovat chování uživatelů pomocí konverzních cest a analýzy tras za delší období.

Chcete-li tyto nové zásady pro uchování dat využívat, musíte je aktivovat na panelu správce (Správce > sloupec Služba > Nastavení dat > Uchovávání dat). Dokud to neuděláte, budou data na úrovni událostí dále mazána po 2 měsících.

23. prosince 2019

Při vyhledávání ve službách typu aplikace a web teď máte tyto možnosti:

 • Přejít na stránky správy. Pokud například chcete do své služby typu aplikace a web přidat nového uživatele, jednoduše vyhledejte slova „přidat uživatele“, aby se ve výsledcích vyhledávání zobrazila příslušná stránka správy uživatelů.

 • Vyhledat údaje konfigurace, jako je ID měření typu Measurement ID (které se ve webových službách nazývá Tracking ID), ID služby nebo ID účtu.

 • Zobrazit relevantní články nápovědy pro aplikace a weby přímo ve výsledcích vyhledávání.

 • Vyhledávat rychleji pomocí asistenčního automatického dokončování dotazů stisknutím klávesy Tab.

Události nákupu jsou nyní ve výchozím nastavení konverze

Služby typu aplikace a web nyní mají ve výchozím nastavení události nákupu označeny jako konverze. Tím je zajištěno, že důležité transakce na webu jsou automaticky zahrnuty do přehledu Konverze, což vám pomůže pochopit, jak vaše marketingové snahy podněcují tyto transakce (podobně jako u ecommerce_purchasepro aplikace). Také se tím zajistí, že u služeb propojených s Google Ads jsou události nákupu automaticky k dispozici pro import do Google Ads.

9. prosince 2019

Okamžité odpovědi prostřednictvím vyhledávání

Otázky týkající se vašich údajů Analytics teď můžete klást běžnou řečí a získat rychlé odpovědi na širokou škálu otázek. Při hledání okamžitých odpovědí uveďte konkrétní metriku, dimenzi a časové rámce, abyste obdrželi požadovanou odpověď. Můžete se například zajímat o „konverze v minulém týdnu z České republiky“. Odpověď se zobrazí ve výsledcích vyhledávání. Kliknutím na výsledek hledání otevřete panel statistik s dalšími podrobnostmi. Další informace

Události NPA a charakteristiky uživatelů

Nyní můžete konkrétní události a uživatelské charakteristiky označit jako „NPA“ (nepersonalizované reklamní signály), aby se nepoužívaly pro účely personalizované inzerce, ale zůstaly zachovány pro měření a personalizaci obsahu. Další informace

14. listopadu 2019

Více webových streamů ve službách typu aplikace a web

Nyní můžete vytvořit více webových streamů ve službách typu aplikace a web (celkem 50 streamů v rámci aplikací a webu). To vám umožňuje měřit více webů ve stejné službě a rozlišovat je v rozhraní přehledů. Očekáváme, že to bude užitečné ve službách, kde uživatelé chtějí nezávisle analyzovat více zdrojů dat. Další informace

Export webových konverzí ve službách typu aplikace a web

Nyní můžete exportovat své webové konverze ze služeb Google Analytics typu aplikace a web do Google Ads a použít je v přehledech a při nabízení cen. Dříve byla tato funkce k dispozici pouze pro konverze aplikací (Firebase). Díky tomu teď máte v Google Ads možnost reagovat na konverze v aplikacích i webech ze služeb Google Analytics typu aplikace a web. Další informace

1. listopadu 2019

Statistiky

Nyní můžete zobrazit automatizované statistiky (změny metrik, které služba Analytics považuje za důležité pro vaši firmu) a také vytvářet vlastní statistiky spouštěné změnami metrik, pro které jste nastavili limity. Statistiky se průběžně učí informace o vaší firmě a stávají se chytřejšími. Další informace

Analýza

Trasy podél jedinečných uzlů vám nyní umožňují provést analýzu trasy, která zobrazí pouze měnící se hodnoty vašich uzlů.

Pokud se například chcete podívat, jak se uživatelé pohybují na stránkách vašeho webu nebo na obrazovkách vaší aplikace, a na každé stránce či obrazovce máte více měřených událostí, tato možnost v rámci analýzy trasy zobrazí pro každou stránku či obrazovku pouze jeden uzel, a to i v případě, že tam uživatel dokončil posloupnost více událostí. Pokud však uživatel mezitím navštíví jinou stránku nebo obrazovku a pak se vrátí zpět, zobrazí se to v trase znovu jako jedinečný uzel. Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?