[GA4] Dimensioner och mätvärden i Analytics

Upptäck mer om de dimensioner och mätvärden i Google Analytics 4 som visas i rapporter, utforskningar samt i målgrupps- och segmentverktygen.

I den här artikeln beskriver vi de dimensioner och mätvärden som visas i rapporterna och utforskningarna samt i byggverktyget för målgrupp och segment. Du kan också komma åt de här dimensionerna och mätvärdena utanför Analytics via Google Analytics Data-API:et. Om du vill samla in information som Analytics inte fångar upp med dessa dimensioner och mätvärden kan du skapa egna anpassade dimensioner och mätvärden.

Om du vill se information om dimensionerna och mätvärdena för en viss egendom kan du klicka på Utöka alla och söka i den här artikeln (med Ctrl+F eller Kommando+F på tangentbordet) eller i utforskaren för GA4-dimensioner och mätvärden.

Så fylls dimensionerna och mätvärdena med data

Vissa dimensioner och mätvärden fylls automatiskt när du lägger till Google-taggen (gtag.js) på din webbplats eller lägger till Google Analytics för Firebase-SDK:et i din mobil- eller webbapp. Andra dimensioner och mätvärden behöver ställas in innan de fylls med data (enligt beskrivningen i avsnitten nedan).

Nedtonade dimensioner och mätvärden i Analytics

Dimensioner och mätvärden kan visas nedtonade när de är inkompatibla med andra dimensioner eller mätvärden som du har tillämpat på en rapport eller utforskning. De kan också visas nedtonade när de inte kan tillämpas på den valda utforskningstekniken.

Innebörd av värdet (not set)

(not set) är ett platshållarnamn som används i Google Analytics när det saknas information om en dimension. Följande avsnitt beskriver hur du fyller varje dimension så att du inte ser värdet (not set). När du skickar ett tomt värde till Analytics visas ett tomt värde i stället för (not set). (not set) visas när inget värde har skickats.

Analytics-dimensioner

Attribution

Följande dimensioner innehåller attributionsinformation för händelsebaserade dimensioner, inklusive attributionsinformation för de annonsplattformar du integrerar med Google Analytics (till exempel Search Ads 360 och Display & Video 360). Dessa dimensioner använder den datadrivna attributionsmodellen som standard, men du kan välja en annan attributionsmodell.

Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Kampanj/Kampanj-id Namn och id för en kampanj eller marknadsföringskampanj som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Standardkanalgrupp

Kanalgrupperingar är regelbaserade definitioner av dina trafikkällor.

Standardkanalgrupper inkluderar Direkt, Organisk sökning, Betald placering i sociala nätverk, Organisk placering i sociala nätverk, E-post, Affiliates, Hänvisning, Betald sökning, Video och Display.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Medium

Metoden för att förvärva användare till din webbplats eller app.

Några exempel:

 • affiliate: användare som klickar på en länk via ett affiliate-program
 • cpc (kostnad per klick): användare som klickade på en betalannons
 • email: användare som klickade på en länk i en e-postmarknadsföringskampanj
 • organic: användare som klickade på en länk från en sökmotor
 • referral: användare som klickade på en länk på en webbplats (till exempel en länk i en videobeskrivning)
 • none: direkt trafik
Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Källa

Den utgivare eller annonsutrymmeskälla som trafiken härrör från. Exempelvis visas användare som återkommer till din webbplats från Google Sök som ”google” i dimensionen Källa i session.

Exempel: ”google”, ”youtube”, ”Gmail”.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Källa/medium Källan och mediet som ledde en användare till din webbplats eller app. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Källplattform

Plattformen där du hanterar köpaktivitet (till exempel budgetar, inriktningskriterier och annat).

Några exempel:

 • DV360 (trafik från marknadsföringsaktivitet i Display & Video 360)
 • Google Ads (trafik från marknadsföringsaktivitet i Google Ads)
 • Manuell (trafik som inte kommer från marknadsföringsaktivitet på Google-medier)
 • SA360 (trafik från marknadsföringsaktivitet i Search Ads 360)
 • SFMC (trafik från marknadsföringsaktivitet i Salesforce Marketing Cloud)
 • Shopping-gratisannonser (trafik från marknadsföringsaktivitet i Google Merchant Center)
Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Google Ads

Följande dimensioner innehåller information som är specifik för Google Ads. Information om förvärvskällan (t.ex. information om nya användare och sessioner via Google Ads) visas i Dimensioner för trafikkällor.

Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen

Namn på Google Ads-konto

Kontonamnet i Google Ads för annonsen som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Google Ads-annonsgruppsnamn Annonsgruppens namn i Google Ads som ledde till en konverteringshändelse i Google Ads. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Google Ads-annonsnätverkstyp

Platsen där annonsen som ledde till en konverteringshändelse visades (google.se, sökpartner, Display-nätverket). Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Sökordstext i Google Ads Det matchade sökord som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Google Ads-sökfråga Sökfrågan som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Search Ads 360

Följande dimensioner innehåller information som är specifik för Search Ads 360 och som visas på egendomen när du integrerar med Search Ads 360. Information om förvärvskällan (t.ex. information om nya användare och sessioner via Search Ads 360) visas i Dimensioner för trafikkällor.

Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
SA360 – Id/namn/typ för sökmotorkonto Id, namn och typ av sökmotorkonto för en Search Ads 360-annons som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
SA360 – Annonsgruppsnamn Namnet på annonsgruppen i en Search Ads 360-annons som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
SA360 – Sökordstext Sökordet i en Search Ads 360-annons som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
SA360 – Sökfråga Sökfrågan som ledde till att en Search Ads 360-annons visades och som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Display & Video 360

Följande dimensioner innehåller information som är specifik för Display & Video 360 och som visas på egendomen när du integrerar med Display & Video 360. Information om förvärvskällan (t.ex. information om nya användare och sessioner via Display & Video 360) visas i Dimensioner för trafikkällor.

Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
DV360 – Annonsörs-id/namn Annonsörs-id och namnet på Display & Video 360-annonsen som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
DV360 – annonsbeställnings-id/namn Id och namn för annonsbeställningen för Display & Video 360-annonsen som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
DV360 – Rad-id/namn Id och namn för raden i Display & Video 360-annonsen som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
DV360 – Annonsmaterial-id/namn Id och namn på annonsmaterialet i Display & Video 360-annonsen som ledde till en konverteringshändelse. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Demografi
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Ålder Användarens åldersgrupp. Åldersgrupperna är 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 och 65+. Dimensionen fylls automatiskt när du aktiverar Google-signaler. Datagränser kan tillämpas.
Kön

Användarens kön ( Man eller Kvinna).

Dimensionen fylls automatiskt när du aktiverar Google-signaler. Datagränser kan tillämpas.
Intressen Användarens intressen (till exempel Konst och underhållning, Spel, Sport). Användare kan ingå i flera intressekategorier. Detta är samma begrepp som segment inom intressegrupp i Google Ads. Dimensionen fylls automatiskt när du aktiverar Google-signaler. Datagränser kan tillämpas.
E-handel

Förutom i utforskningar och i verktygen för målgrupper och segment hittar du denna information i rapporterna om intäktsgenerering.

Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Valuta Valutakoden (baserat på ISO 4217-standarden) för händelsen.

Fyll dimensionen genom att skicka parametern currency på händelsenivå.

Parametern currency krävs för att händelser ska kunna kopplas till intäkter eller återbetalningsbelopp.

Artikelanknytning Namnet eller koden för den affiliate (till exempel partner eller återförsäljare) som är kopplad till en artikel (till exempel en produkt du säljer). Fyll dimensionen genom att skicka parametern affiliation på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Varumärke Varumärket för en artikel (till exempel en produkt du säljer). Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_brand på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikelkategori Den första hierarkiska kategorin som du klassificerade en artikel i (till exempel en produkt du säljer). Exempel: I kläder/herr/sommar/skjortor/t-shirtar tillhör ”kläder” kategorin Artiklar. Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_category på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikelkategori 2 Den andra hierarkiska kategorin som du klassificerade en artikel i (till exempel en produkt du säljer). Exempel: I kläder/herr/sommar/skjortor/t-shirtar tillhör ”herr” Artikelkategori 2. Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_category2 på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikelkategori 3 Den tredje hierarkiska kategori som du klassificerade en artikel i (till exempel en produkt du säljer). Exempel: I kläder/herr/sommar/skjortor/t-shirtar tillhör ”sommar” Artikelkategori 3. Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_category3 på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikelkategori 4 Den fjärde hierarkiska kategorin som du klassificerade en artikel i (till exempel en produkt du säljer). Exempel: I kläder/herr/sommar/skjortor/t-shirts tillhör ”skjortor” Artikelkategori 4. Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_category4 på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikelkategori 5 Den femte hierarkiska kategorin som du klassificerade en artikel i (till exempel en produkt du säljer). Exempel: I kläder/herr/sommar/skjortor/t-shirtar tillhör ”t-shirtar” Artikelkategori 5. Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_category5 på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikelkupong Kupongen som användes för att köpa en artikel (till exempel en produkt du säljer). Fyll dimensionen genom att skicka parametern coupon på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Varu-id Det id du anger för en artikel (till exempel en produkt du säljer). Du kan till exempel ange id:t SKU_12345. Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_id på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikellist-id Ett id som du anger för en artikellista (till exempel produkter du säljer). Du kan till exempel ange id:t ”liknande-produkter” för en artikellista i ett avsnitt om liknande produkter. Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_list_id på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikellistans namn Ett namn som du anger för en artikellista (till exempel produkter du säljer). Ett namn på en lista över produkter. Du kan till exempel ge en artikellista namnet Liknande produkter i ett avsnitt om liknande produkter. Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_list_name på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikellistans position En artikels position (till exempel en produkt du säljer) på en lista. Fyll dimensionen genom att skicka parametern index på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikelns plats-id Det id du anger för platsen för en artikel eller kampanj. Fyll dimensionen genom att skicka parametern location_id på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikelnamn Namnet på en artikel (till exempel en produkt du säljer). Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_name på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Artikelkampanjens annonsmaterialnamn

Namnet du anger för annonsmaterialet som är kopplat till en kampanj.

Fyll dimensionen genom att skicka parametern creative_name på artikelnivå med händelsen view_promotion eller select_promotion.
Artikelkampanjens annonsmaterialplats Namnet du anger för platsen där annonsmaterialet som är kopplat till en kampanj ska visas. Fyll dimensionen genom att skicka parametern creative_slot på artikelnivå med händelsen view_promotion eller select_promotion.
Artikelkampanj-id Det id du anger för en kampanj. Fyll dimensionen genom att skicka parametern promotion_id på artikelnivå med händelsen view_promotion eller select_promotion.
Artikelkampanjens namn Det namn du anger för en kampanj. Fyll dimensionen genom att skicka parametern promotion_name på artikelnivå med händelsen view_promotion eller select_promotion.
Artikelvariant Artikelns variant eller unika kod, eller en beskrivning som anger ytterligare information eller alternativ för artikeln (t.ex. storlek som XS, S, M, L eller färg som röd, blå, grön, svart). Fyll dimensionen genom att skicka parametern item_variant på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Lokalt artikelpris Artikelns pris, lokaliserat enligt valutakod. Fyll dimensionen genom att skicka parametrarna price och currency på händelsenivå.
Beställningskupong Kupongnamnet eller koden du anger för rabatterade artiklar. Fyll i dimensionen på händelsenivå genom att skicka parametern coupon på händelsenivå med en onlineförsäljningshändelse.
Fraktbelopp Det fraktbelopp som är kopplat till en transaktion. Fyll dimensionen genom att skicka parametern shipping på händelsenivå i händelsen purchase.
Fraktnivå Fraktnivån (t.ex. Väg, Flyg, Nästa dag) som valts för leverans av köpet. Fyll i dimensionen på händelsenivå genom att skicka parametern shipping_tier på händelsenivå i händelsen add_shipping_info.
Momsbelopp Det momsbelopp som är kopplat till en transaktion. Fyll i dimensionen på händelsenivå genom att skicka parametern tax på händelsenivå i köphändelsen.
Transaktions-id En identifierare som du skapar för en e-handelstransaktion. Läs mer Fyll i dimensionen på händelsenivå genom att skicka parametern transaction_id på händelsenivå med en onlineförsäljningshändelse.
Evenemang
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Händelsenamn Namnet på en händelse. Om någon till exempel utlöser en köphändelse fylls dimensionen med texten ”purchase”. Denna dimension fylls automatiskt.
Är konverteringshändelse Fylls med texten ”true” när en händelse är märkt som en konvertering. Denna dimension fylls automatiskt.
Spel
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Prestations-id Id:t för en prestation som en användare kan låsa upp i ett spel. Fyll dimensionen genom att skicka parametern achievement_id med händelsen unlocked_achievement.
Karaktär Namnet på en karaktär i ett spel. Fyll dimensionen genom att skicka parametern character med händelsen level_up eller post_score.
Nivå

Nivånumret i ett spel.

Fyll dimensionen genom att skicka parametern level med händelsen level_up eller post_score.
Namn på virtuell valuta

Namnet på en virtuell valuta i ett spel.

Fyll dimensionen genom att skicka parametern Virtual_currency_name med händelsen earn_Virtual_Currency eller spend_Virtual_currency.
Allmänt
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Filtillägg Filtillägget i en filnedladdning (till exempel pdf eller txt). Dimensionen fylls automatiskt med parametern file_extension när förbättrad mätning har aktiverats.
Filnamn Sidsökvägen för en filnedladdning (till exempel /menyer/middagsmeny.pdf). Dimensionen fylls automatiskt med parametern file_name när förbättrad mätning har aktiverats.
Grupp-id Grupp-id:t när en användare går med i en grupp. Med den här dimensionen kan du mäta hur populära olika klaner eller användargrupper är. Fyll dimensionen genom att skicka parametern group_id med händelsen join_group.
Metod Metoden som används för att registrera sig, logga in eller dela (till exempel Google, Twitter). Fyll dimensionen genom att skicka parametern method med händelsen sign_up, login eller share.
Andel scrollat Procentandelen ned på sidan som användaren scrollade. Om någon scrollar minst 90 % av en sida fylls dimensionen med värdet 90. I annat fall är dimensionen tom. Dimensionen fylls automatiskt med händelsen scroll om förbättrad mätning har aktiverats.
Sökterm Termen som används för att söka på din webbplats eller i din app. Fyll dimensionen genom att skicka parametern search_term med händelsen search.
Namn på testdatafilter Namnet på ett datafilter i testläge. Du kan använda data från dina datafilter i testläge för att kontrollera dina filter innan du aktiverar dem. Dimensionen fylls automatiskt när du ställer in datafilter i testläge.
Synlig Fylls med texten ”true” när en inbäddad video är synlig för användaren. Dimensionen fylls automatiskt med parametern visible om förbättrad mätning har aktiverats.
Geografiskt område
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Ort Den ort som användaraktivitet härrörde från. Om någon till exempel besöker din webbplats från Stockholm fylls dimensionen med texten ”Stockholm”. Denna dimension fylls automatiskt.
Ort-id Ett id som är kopplat till orten som användaraktiviteten härrörde från. Om aktiviteten till exempel härrör från Seattle fylls dimensionen med värdet 1027744. Denna dimension fylls automatiskt.
Kontinent Den ursprungliga kontinent där användaraktivitet skedde. Om någon till exempel besöker dina webbplatser från USA fylls dimensionen med texten ”Americas”. Denna dimension fylls automatiskt.
Kontinent-id Det UN M49-id som är kopplat till den kontinent som användaraktiviteten härrörde från. Om någon till exempel besöker din webbplats från USA fylls dimensionen med värdet 019. Denna dimension fylls automatiskt.
Land Det land som användaraktivitet härrörde från. Om någon till exempel besöker din webbplats från USA fylls dimensionen med texten ”United States”. Denna dimension fylls automatiskt.
Land-ID Det ISO 3166-id som är kopplat till det land som användaraktiviteten härrörde från. Om aktiviteten till exempel härrör från USA fylls dimensionen med värdet US. Denna dimension fylls automatiskt.
Område Den geografiska region som användaraktivitet härrörde från. Om någon till exempel besöker din webbplats från Stockholm fylls dimensionen med texten ”Stockholm”. Om någon besöker din webbplats från England fylls dimensionen med texten ”England”. Denna dimension fylls automatiskt.
Region-id Ett id för den geografiska region som användaraktiviteten härrörde från. Om någon till exempel besöker din webbplats från New York City fylls dimensionen med texten ”US-NY”. Om någon besöker din webbplats från England fylls dimensionen med texten ”GB-ENG”. Denna dimension fylls automatiskt.
Subkontinent Den subkontinent som användaraktivitet härrörde från. Om någon till exempel besöker din webbplats från USA fylls dimensionen med texten ”Northern America”. Denna dimension fylls automatiskt.
Subkontinent-id Det UN M49-id som är kopplat till den subkontinent som användaraktiviteten härrörde från. Om någon till exempel besöker din webbplats från USA fylls dimensionen med värdet 021. Denna dimension fylls automatiskt.
Länk
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Länkklasser HTML-attributet class för en utgående länk eller filnedladdning. Om en användare till exempel klickar på länken <a class="center" href="www.youtube.com"> returnerar dimensionen ”center”. Dimensionen fylls automatiskt med parametern link_classes när förbättrad mätning har aktiverats.
Domän för länk Destinationsdomänen för en utgående länk eller filnedladdning. Om en användare till exempel klickar på länken <a href="www.youtube.com"> returnerar dimensionen ”youtube.com”. Dimensionen fylls automatiskt med parametern link_domain när förbättrad mätning har aktiverats.
Länk-id HTML-attributet id för en utgående länk eller filnedladdning. Om en användare till exempel klickar på länken <a id="socialLinks" href="www.youtube.com"> returnerar dimensionen ”socialLinks”. Dimensionen fylls automatiskt med parametern link_id när förbättrad mätning har aktiverats.
Länktext Länktexten i en filnedladdning. Dimensionen fylls automatiskt med parametern link_text när förbättrad mätning har aktiverats.
Länkwebbadress Den fullständiga webbadressen för en utgående länk eller filnedladdning. Om en användare exempelvis klickar på länken <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">" returnerar dimensionen ”https://www.youtube.com/results? search_query=analytics”. Dimensionen fylls automatiskt med parametern link_url när förbättrad mätning har aktiverats.
Utgående Fylls med texten ”true” när en länk leder till en webbplats som inte ingår på egendomens domän. Dimensionen fylls automatiskt med parametern outbound när förbättrad mätning har aktiverats.
Sida/skärm
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Innehållsgrupp Den innehållsgrupp som är kopplad till en sida eller skärm. Om du till exempel skapar en innehållsgrupp för herrkläder med värdet ”herr” fylls dimensionen med värdet ”herr” för sidor med herrkläder. Fyll dimensionen genom att skicka parametern content_group.
Innehålls-id Det id du tilldelar en innehållsgrupp. Fyll dimensionen genom att skicka parametern content_id.
Innehållstyp Typen av innehållsgrupp. Fyll dimensionen genom att skicka parametern content_type.
Värdnamn Underdomänen och domännamnen för en webbadress som användare besökte på din webbplats. Värdnamnet ”www.example.com/contact.html” är exempelvis ”www.example.com”. Denna dimension fylls automatiskt.
Målsida Sidsökvägen och frågesträngen som är kopplad till den första sidvisningen i en session. Denna dimension fylls automatiskt.
Sidplats Den fullständiga webbadressen till webbsidan som någon besökte på din webbplats. Om någon till exempel besöker www.googlemerchandisestore.com/Bags? themes=1 fylls dimensionen med den fullständiga webbadressen. Denna dimension fylls automatiskt.
Sidsökväg + sökfrågesträng Sidsökvägen och frågesträngarna i en webbadress. Detta är de delar av webbadressen som följer efter domänen. Om någon till exempel besöker www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1 är ”googlemerchandisestore.com” domänen, ”Bags” är sökvägen och ”theme=1” är frågesträngen. Denna dimension fylls automatiskt.
Sidsökväg och skärmklass

Sidsökvägen från en webbadress och skärmklassen från ett mobilprogram.

Sidsökvägen är värdet efter domänen. Om någon till exempel besöker www.googlemerchandisestore.com/Bags är ”googlemerchandisestore.com” domänen och ”Bags” är sidsökvägen.

Denna dimension fylls automatiskt.
Sidhänvisningsadress Den hänvisande webbadressen, som är användarens tidigare webbadress och kan vara webbplatsens domän eller andra domäner. Dimensionen fylls automatiskt med parametern page_referrer.
Sidrubrik Sidrubriken du har angett på din webbplats. Sidrubriken hämtas från <title>-taggen i HTML-koden. Du kan även lägga till parametern page_title i config-kommandot för att skicka en annan sidrubrik.
Sidrubrik och skärmklass Sidrubriken från en webbplats och skärmklass från en app.

Sidrubriken hämtas från <title>-taggen i HTML-koden. Du kan även lägga till parametern page_title i config-kommandot för att skicka en annan sidrubrik.

Skärmklassen hämtas från klassnamnet för den UIViewController eller Activity som för närvarande är i fokus.

Sidrubrik och skärmnamn Sidrubriken från en webbplats och skärmnamnet från en app.

Sidrubriken hämtas från <title>-taggen i HTML-koden. Du kan även lägga till parametern page_title i config-kommandot för att skicka en annan sidrubrik.

Skärmnamnet hämtas från namnet du angav för en skärm via Google Analytics för Firebase-SDK:et.

Plattform/enhet
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Appbutik Butiken som din app laddades ned och installerades från. Denna dimension fylls automatiskt.
Appversion Appens versionsnamn (Android) eller korta paketversion (iOS). Denna dimension fylls automatiskt.
Webbläsare Den webbläsare som användaraktivitet härrörde från. Vanliga webbläsare är Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera och Safari. Denna dimension fylls automatiskt.
Webbläsarversion Den webbläsarversion som användaraktiviteten härrörde från. Webbläsarversionen kan till exempel vara 96.0.4664.110. Denna dimension fylls automatiskt.
Enhet Den mobila enhet som användaraktiviteten härrörde från. Denna dimension fylls automatiskt.
Enhetens varumärke Den mobila enhetens varumärke (till exempel Motorola, LG, Samsung) Denna dimension fylls automatiskt.
Enhetskategori Den typ av enhet som användaraktiviteten härrörde från. Enhetskategorierna är desktop, mobile och tablet. Denna dimension fylls automatiskt.
Enhetsmodell Den mobila enhetens modellnamn (till exempel iPhone 5s, SM-J500M). Denna dimension fylls automatiskt.
Språk Språket i en användares webbläsare eller enhet (till exempel French, English). Denna dimension fylls automatiskt.
Språkkod Språkinställningen i användarens webbläsare eller enhet, angiven som ISO 639-språkkod (till exempel sv-se, es, zh-cn). Denna dimension fylls automatiskt.
Mobilmodell Den mobila enhetens modellnamn (till exempel iPhone X). Denna dimension fylls automatiskt.
Operativsystem Operativsystemet som användes av besökare på din webbplats eller i din app. Exempel på vanliga operativsystem är Android, Chrome OS, Macintosh och Windows. Denna dimension fylls automatiskt.
Operativsystem med version Operativsystemet och versionen som användes av besökarna på din webbplats eller i din app. Denna dimension fylls automatiskt.
Operativsystemsversion Operativsystemsversionen som användes av besökarna på din webbplats eller i din app. (exempel: 9.3.2 eller 5.1.1). Denna dimension fylls automatiskt.
Plattform Metoden med vilken användare kom till din webbplats eller app. Plattformarna är Android, iOS och Web. Denna dimension fylls automatiskt.
Skärmupplösning Bredden och höjden (i pixlar) på skärmen som användaraktiviteten härrörde från. Exempel: 1920x1080, 1440x900, 1366x768 Denna dimension fylls automatiskt.
Flödes-id Id:t för flödet som användaraktiviteten härrörde från. Du hittar flödes-id:n genom att välja Administratör > Dataflöden. Denna dimension fylls automatiskt.
Namn på flöde Namnet på flödet som användaraktiviteten härrörde från. Du hittar flödesnamn genom att välja Administratör > Dataflöden. Denna dimension fylls automatiskt.
Utgivare
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Annonsformat Formatet på en annons. Exempel på vanliga format är Banner, Interstitial och Rewarded. Dimensionen fylls automatiskt när du integrerar med AdMob eller Google Ad Manager. Om du integrerar med MoPub, ironSource eller en annan plattform för intäktsgenerering från appannonser måste du skicka händelsen ad_impression för att fylla i dimensionen.
Annonskälla

Källnätverket som visade annonsen. Vanliga källor är AdMob-nätverket, Meta Audience Network och Medlade egna annonser.

När du integrerar med Google Ad Manager motsvarar dimensionen namnet på Google Ad Manager-nätverket (till exempel Bloomberg L.P. (Google Ad Manager Network 5262).

Dimensionen fylls automatiskt när du integrerar med AdMob eller Google Ad Manager. Om du integrerar med MoPub, ironSource eller en annan plattform för intäktsgenerering från appannonser måste du skicka händelsen ad_impression för att fylla i dimensionen.
Annonsenhet Namnet på en annonsenhet. När du integrerar med Google Ad Manager motsvarar denna dimension Annonsenhet (alla nivåer). Dimensionen fylls automatiskt när du integrerar med AdMob eller Google Ad Manager. Om du integrerar med MoPub, ironSource eller en annan plattform för intäktsgenerering från appannonser måste du skicka händelsen ad_impression för att fylla i dimensionen.
Tid
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Datum Datumet när en händelse samlades in med formatet ÅÅÅÅMMDD. Denna dimension fylls automatiskt.
Datum och timme (ÅÅMMDDHH) Datum och timme när en händelse samlades in, formaterad som ÅÅÅÅMMDDHH. Denna dimension fylls automatiskt.
Dag Dagen i månaden då en händelse samlades in, ett tvåsiffrigt tal mellan 01 och 31. Denna dimension fylls automatiskt.
Timme Timmen då en händelse samlades in, ett tvåsiffrigt tal mellan 0 och 23. Denna dimension fylls automatiskt.
Månad Månaden då en händelse samlades in, ett tvåsiffrigt tal mellan 01 och 12. Denna dimension fylls automatiskt.
N:te dagen Antalet dagar sedan det angivna datumintervallets början. Denna dimension fylls automatiskt.
N:te timmen Antalet timmar sedan det angivna datumintervallets början. Denna dimension fylls automatiskt.
N:te månaden Antalet månader sedan det angivna datumintervallets början. Denna dimension fylls automatiskt.
N:te veckan Antalet veckor sedan det angivna datumintervallets början. Denna dimension fylls automatiskt.
N:te året Antalet år sedan det angivna datumintervallets början. Denna dimension fylls automatiskt.
Vecka Veckan då en händelse samlades in, ett tvåsiffrigt tal mellan 01 och 53. Denna dimension fylls automatiskt.
År Året då en händelse samlades in, ett fyrsiffrigt nummer (till exempel 2020). Denna dimension fylls automatiskt.
Trafikkälla

Följande dimensioner innehåller attributionsinformation för sessions- och användarbaserade dimensioner, inklusive attributionsinformation för de annonsplattformar du integrerar med Google Analytics (till exempel Search Ads 360 och Display & Video 360). Dessa dimensioner använder attributionsmodellen senaste klick i alla kanaler.

Användarbaserade dimensioner

Utöver följande användarbaserade dimensioner hittar du användarbaserade dimensioner som är specifika för de plattformar som du integrerar med Analytics (t.ex. Google Ads-kampanj för första användare vilket är en Google Ads-kampanj enbart för nya användare).

Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Kampanj för första användare Den kampanj med vilken användaren först förvärvades. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Kampanj-id för första användare Id:t för den kampanj med vilken användaren först förvärvades. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Första standardkanalgrupp för användare Den standardkanalgrupp med vilken användaren först förvärvades. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Manuellt annonsinnehåll för första användare

Det annonsinnehåll som användes för att förvärva en användare.

Fyll i dimensionen genom att tagga måladresserna manuellt i dina annonser med parametern utm_content.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Manuellt sökord för första användare

Den term som användes för att förvärva användaren.

Fyll i dimensionen genom att tagga måladresserna manuellt i dina annonser med parametern utm_term.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Medium för användarens första interaktion Det medium med vilket användaren först förvärvades. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Källa för användarens första interaktion Den källa med vilken användaren först förvärvades. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Källa/medium för användarens första interaktion Den källa och det medium med vilka användaren först förvärvades. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Källplattform för användarens första interaktion Den källplattform med vilken användaren först förvärvades. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Sessionsbaserade dimensioner

Utöver följande sessionsbaserade dimensioner hittar du sessionsbaserade dimensioner som är specifika för de plattformar som du integrerar med Analytics (t.ex. Google Ads-kampanj i session vilket är en Google Ads-kampanj för en ny session).

Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Kampanj i session Den kampanj som var kopplad till början av en session. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Sessionens kampanj-id Id:t för den kampanj som var kopplad till början av en session. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Standardkanalgrupp för session Den standardkanalgrupp som var kopplad till början av en session. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Manuellt annonsinnehåll för session

Det annonsinnehåll som var kopplat till början av en session.

Fyll i dimensionen genom att tagga måladresserna manuellt i dina annonser med parametern utm_content.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Manuellt sökord för session

Det ord som var kopplat till början av en session.

Fyll i dimensionen genom att tagga måladresserna manuellt i dina annonser med parametern utm_term.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Medium i session Det medium som var kopplat till början av en session. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

SA360 – Annonsgruppsnamn för session

Namnet på annonsgruppen i Search Ads 360 som hänvisade användarens session.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

SA360-kampanj för session

Namnet på kampanjen i Search Ads 360 som hänvisade användarens session.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
SA360 – Annonsformat för session

Den typ av annonsmaterial i Search Ads 360 som hänvisade användarens session (till exempel Responsiv sökannons eller Utökad textannons).

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

Standardkanalgrupp för SA360-session

Den standardkanalgrupp som hänvisade användarens session (till exempel Betald sökning eller Betald placering i sociala nätverk).

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

SA360 – Id för sökmotorkonto för session

Id för det sökmotorkonto i Search Ads 360 som hänvisade användarens session.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
SA360 – Namn på sökmotorkonto för session

Namnet på det sökmotorkonto i Search Ads 360 som hänvisade användarens session.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

SA360 – Typ av sökmotorkonto för session

Typen av sökmotorkonto i Search Ads 360 som hänvisade användarens session (till exempel google ads, bing, baidu).

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

SA 360 – sökordstext för session

Det sökord för sökmotor som ledde till trafik.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

SA360 – Medium för session

En återgivning av faktureringsbart resultat för en given Search Ads 360-kampanj (t.ex. CPC).

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

SA360 – Sökfråga för session

Den sökterm som ledde till trafik.

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.

SA360 – Källa för session

Trafikkällan som hänvisade användarens session (till exempel ”example.com”, ”google”, ”nyhetsbrev_sommar”).

Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Källa i session Den källa som var kopplad till början av en session. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Källa/medium i session Den källa och det medium som var kopplade till början av en session. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Källplattform för session Den källplattform som var kopplad till början av en session. Läs mer om hur du fyller dimensionen i Dimensioner för trafikkällor, manuell taggning och automatisk taggning.
Användare
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Målgruppens namn Namnet på en målgrupp som användare tillhör under det valda datumintervallet. Befintligt användarbeteende påverkar inte tidigare målgruppsmedlemskap i rapporter. Dimensionen fylls automatiskt när du skapar målgrupper.
Nytt/etablerat Nya och etablerade användare som öppnade appen eller besökte webbplatsen första gången under de senaste sju dagarna. Denna dimension fylls automatiskt.
Inloggad med användar-id Fylls med texten ”yes” när du samlar in ett user_id, vilket kan hjälpa dig att koppla separata sessioner till en enskild användare. Denna dimension fylls automatiskt.
Användarlivstid
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Datum för första sessionen Datumet för när en användare förvärvades i formatet ÅÅÅÅMMDD. Datumet för första sessionen omfattar data om användare som öppnar en progressiv webbapp (PWA) eller en snabbapp utan att installera appen. Denna dimension fylls automatiskt.
Datum för första besök Datumet för när en användare förvärvades i formatet ÅÅÅÅMMDD. Denna dimension fylls automatiskt.
Datum för första köp Datumet för användarens första köp. Fyll dimensionen genom att skicka händelsen purchase.
Senast aktiv datum Datumet för användarens senaste engagemang. Denna dimension fylls automatiskt.
Namn på senaste målgrupp Namnet på en målgrupp som användare tillhör för närvarande. Dimensionen fylls automatiskt när du skapar målgrupper.
Senaste plattform Metoden med vilken en användare senast kom åt din webbplats eller app. Plattformarna är Android, iOS och Web. Denna dimension fylls automatiskt.
Datum för senaste köp Datumet för användarens senaste köp. Fyll dimensionen genom att skicka händelsen purchase.
Video
Dimension Beskrivning Så fylls dimensionen
Videoleverantör Videons källa (till exempel youtube). Dimensionen fylls automatiskt med parametern video_provider när förbättrad mätning har aktiverats.
Videotitel Videons titel. Dimensionen fylls automatiskt med parametern video_title när förbättrad mätning har aktiverats.
Videoadress Webbadressen till videon. Dimensionen fylls automatiskt med parametern video_url när förbättrad mätning har aktiverats.

Analytics-mätvärden

Annonsering
Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
Annonsörens Ads-klick Det totala antalet gånger användare klickade på din annonskampanj via en Ads-plattform (till exempel gäller mätvärdet Google Ads-klick Google Ads). Dimensionen fylls automatiskt när du länkar Google Ads och Analytics.
Annonsörens Ads-kostnad Det totala belopp du betalade för din annonskampanj via en Ads-plattform (till exempel gäller mätvärdet Google Ads-kostnad Google Ads). Dimensionen fylls automatiskt när du länkar Google Ads och Analytics.
Annonsörens Ads-kostnad per klick Den genomsnittliga kostnad du betalade per klick för din annonskampanj via en Ads-plattform (till exempel gäller mätvärdet Google Ads-kostnad per klick Google Ads). Dimensionen fylls automatiskt när du länkar Google Ads och Analytics.
Annonsörers Ads-exponeringar Det totala antalet gånger din annonskampanj visades för användare via en Ads-plattform (till exempel gäller mätvärdet Google Ads-exponeringar Google Ads). Dimensionen fylls automatiskt när du länkar Google Ads och Analytics.
Klick från andra än Google Det totala antalet gånger användare klickade på din annons. Dimensionen fylls automatiskt när du importerar kostnadsdata.
Kostnad från andra än Google Den totala kostnaden för din annonskampanj. Dimensionen fylls automatiskt när du importerar kostnadsdata.
Kostnad per klick från andra än Google Det genomsnittliga belopp du betalade per klick för din annonskampanj. Dimensionen fylls automatiskt när du importerar kostnadsdata.
Kostnad per konvertering från andra än Google Den genomsnittliga kostnad du betalade per konvertering för din annonskampanj. Dimensionen fylls automatiskt när du importerar kostnadsdata.
Exponeringar från andra än Google Det totala antalet gånger din annonskampanj visades för användare. Dimensionen fylls automatiskt när du importerar kostnadsdata.
Avkastning på annonsutgifter från andra än Google De totala intäkterna från varje krona som har lagts på annonsering. Dimensionen fylls automatiskt när du importerar kostnadsdata.
E-handel

Förutom i utforskningar och i verktygen för målgrupper och segment hittar du denna information i rapporterna om intäktsgenerering.

Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
Lägg i kundvagn Antalet gånger som användare har lagt artiklar i kundvagnen. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen add_to_cart.
Frekvens för kundvagn till visning Antalet användare som lade en artikel (till exempel en produkt du säljer) i kundvagnen per användare som tittade på artikeln. Fyll mätvärdet genom att skicka händelserna add_to_cart och view_item.
Kassabetalningar Antalet gånger användare påbörjade betalningsprocessen. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen begin_checkout.
E-handelsköp Antalet gånger användare slutförde ett köp. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Kvantitet vid e-handel

Antalet artiklar som ingår i en e-handelshändelse

En person köper till exempel 1 antal av tröjan Stan and Friends och 2 antal av damtröjan Google Grey. När du inkluderar dessa i gruppen items visas följande resultat:

 • E-handelsantalet är 3
 • Artikelantalet för tröjan Stan and Friends är 1
 • Artikelantalet för damtröjan Google Grey är 2
Fyll mätvärdet genom att skicka parametern quantity med en e-handelshändelse.
Artikelrabattbelopp Det monetära värdet på en rabatt som erhålls genom att multiplicera parametrarna discount och quantity. Fyll mätvärdet genom att skicka parametrarna discount och quantity på artikelnivå via en onlineförsäljningshändelse.
Klick på artikellista Antalet gånger som användare klickade på en artikel som visades på en lista. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen select_item.
Visningar av artikellista Antalet gånger en artikellista visades. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen view_item.
Klick på artikelkampanj Antalet gånger någon klickade på en artikelkampanj. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen select_promotion.
Visningar av artikelkampanj Antalet gånger en artikelkampanj visades. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen view_promotion.
Artikelantal

Antalet enheter av en enstaka artikel som ingick i en e-handelshändelse.

En person köper till exempel 1 antal av tröjan Stan and Friends och 2 antal av damtröjan Google Grey. När du inkluderar dessa i gruppen items visas följande resultat:

 • E-handelsantalet är 3
 • Artikelantalet för tröjan Stan and Friends är 1
 • Artikelantalet för damtröjan Google Grey är 2
Fyll mätvärdet genom att skicka parametern quantity med en e-handelshändelse.
Återbetalning för artikel

Det totala återbetalningsbeloppet som utfärdats till kunden (t.ex. 1 422,30 kronor).

Mätvärdet Återbetalning för artikel är summan av alla återbetalningar. Till exempel, om en återbetalning utfärdas kan mätvärdet Återbetalning för artikel vara 49,90 kronor. Om tio återbetalningar utfärdas kan den totala återbetalningen vara 421,20 kronor vilket är återbetalningsbeloppet för alla tio återbetalningar.

Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen refund.
Artikelintäkt

Totala intäkter från artiklar, exklusive moms och frakt.

Artikelintäkt = pris × antal, där:

 • Parametern pris är priset för en artikel i gruppen items
 • Antalet är parametern quantity för en artikel i gruppen items.
Fyll i mätvärdet genom att skicka parametrarna quantity och price för en artikel i gruppen items.
Artikelvisningar Antalet gånger som någon tittade på information om en artikel. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen view_item.
Intäkt från köp Summan av intäkterna från köp på din webbplats eller i din app. Detta mätvärde är summan av händelserna purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renewal och app_store_subscription_conversion minus refund-händelser.
Frekvens för köp till visning Antalet användare som köpte en artikel (till exempel en produkt du säljer) per användare som tittade på artikeln. Fyll mätvärdet genom att skicka händelserna purchase och view_item.
Köp Det totala antalet köp på din webbplats eller i din app. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Antal

Antalet enheter för en e-handelshändelse.

Fyll i mätvärdet genom att skicka parametern quantity på händelsenivå.

Om du inte tar med någon mängdparameter på händelsenivå tilldelar Google Analytics 1 till mätvärdet Quantity för händelsen.

Återbetalning Det totala antalet återbetalningar på din webbplats eller i din app. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen refund.
Transaktioner Totalt antal slutförda köp på din webbplats. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Transaktioner per köpare Genomsnittligt antal köp per köpare under den valda tidsperioden. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Evenemang
Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
Konverteringar Antalet gånger som användare utlöste en konverteringshändelse. Fyll mätvärdet genom att märka en händelse som en konvertering.
Antal händelser Antalet gånger som användare utlöste en händelse. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Antal händelser per användare Genomsnittligt antal händelser som utlöstes per användare. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Händelsevärde Summan av alla value-parametrar som skickas med en händelse. Du kan använda detta sammanhangsberoende mätvärde för att fånga upp data som är viktig för dig (till exempel intäkter, tid, avstånd). Fyll mätvärdet genom att skicka parametern value.
Händelser per session Det genomsnittliga antalet inläsningshändelser per session. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Första öppningar Antalet gånger användare öppnade din app för första gången. Mätvärdet fylls automatiskt med händelsen first_open.
Första besök Antalet gånger användare öppnade din webbplats för första gången. Värdet fylls automatiskt med händelsen first_visit.
Sida/skärm
Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
Ingångar Antalet gånger den första händelse som registrerades under en session inträffade på en specifik skärm. Läs mer Detta mätvärde fylls automatiskt.
Utgångar Antalet gånger den sista händelse som registrerades under en session inträffade på en sida eller skärm. Läs mer Detta mätvärde fylls automatiskt.
Visningar Antalet appskärmar eller webbsidor som användarna såg. Upprepade visningar av en enskild skärm eller sida räknas. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Visningar per användare Genomsnittligt antal appskärmar eller webbsidor som visades per användare. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Prediktiva

Följande mätvärden innehåller alternativ för genomsnittlig fördelning och fördelning i percentiler (till exempel 10:e percentilen). Med de här alternativen kan du se det genomsnittliga värdet per användare och fördelningen av värden.

Till exempel är det genomsnittliga värdet på mätvärdet Sannolikhet för köp det genomsnittliga antalet förväntade köp per användare. Den tionde percentilen för mätvärdet är den tionde percentilen för fördelningen av användare under det angivna datumintervallet. Om värdet är 30 % har 10 % av användarna mindre än 30 % sannolikhet att göra ett köp, medan 90 % av användarna har mer än 30 % sannolikhet. Detta är användbart när du har en onormal fördelning.

Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
Sannolikhet för avhopp Sannolikheten för att en användare som var aktiv i din app eller på din webbplats under de senaste sju dagarna inte är aktiv inom de närmaste sju dagarna. Läs mer om hur du fyller det här mätvärdet i Prediktiva mätvärden.
Sannolikhet för köp i appen Sannolikheten för att en användare som var aktiv under de senaste 28 dagarna gör ett köp i appen under de kommande sju dagarna. Läs mer om hur du fyller det här mätvärdet i Prediktiva mätvärden.
Förväntade intäkter Intäkterna från alla köpkonverteringar som sker under de kommande 28 dagarna från en användare som var aktiv under de senaste 28 dagarna. Läs mer om hur du fyller det här mätvärdet i Prediktiva mätvärden.
Sannolikhet för köp Sannolikheten för att en användare som var aktiv under de senaste 28 dagarna gör ett köp under de kommande sju dagarna. Läs mer om hur du fyller det här mätvärdet i Prediktiva mätvärden.
Utgivare
Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
Annonsexponering Total tid som dina annonsenheter visades för en användare (i millisekunder). Mätvärdet fylls automatiskt när du integrerar med AdMob eller Google Ad Manager. Om du integrerar med MoPub, ironSource eller en annan plattform för intäktsgenerering från appannonser måste du skicka händelsen ad_impression för att fylla i dimensionen.
Annonsintäkter Summan av annonsintäkterna för en användare. Mätvärdet fylls automatiskt när du integrerar med AdMob eller Google Ad Manager. Om du integrerar med MoPub, ironSource eller en annan plattform för intäktsgenerering från appannonser måste du skicka händelsen ad_impression för att fylla i dimensionen.
Annonsenhetsexponering Tiden under vilken en viss annonsenhet visades för en användare (i millisekunder). Mätvärdet fylls automatiskt när du integrerar med AdMob eller Google Ad Manager. Om du integrerar med MoPub, ironSource eller en annan plattform för intäktsgenerering från appannonser måste du skicka händelsen ad_impression för att fylla i dimensionen.
Intäkter
Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
ARPPU Genomsnittlig intäkt per betalande användare (ARPPU) är de totala intäkterna från köp per aktiv användare som gjorde ett köp. Läs mer om hur du fyller detta mätvärde i Intäkt från köp.
ARPU Genomsnittlig intäkt per aktiv användare (ARPU) är de totala intäkterna som har genererats i genomsnitt från varje aktiv användare, oavsett om de har gjort ett köp eller inte. Läs mer om hur du fyller detta mätvärde i Totala intäkter.
Genomsnittlig intäkt per dag Genomsnittliga totala intäkter för en dag under den valda tidsperioden. Läs mer om hur du fyller detta mätvärde i Totala intäkter.
Genomsnittlig intäkt från köp Genomsnittliga intäkter från köp under den valda tidsperioden. Läs mer om hur du fyller detta mätvärde i Intäkt från köp.
Genomsnittlig intäkt från köp per användare Summan av intäkterna från köp per användare. Läs mer om hur du fyller detta mätvärde i Intäkt från köp.
Största intäkt per dag De största totala intäkterna för en dag under den valda tidsperioden. Läs mer om hur du fyller detta mätvärde i Totala intäkter.
Minsta intäkt per dag De minsta totala intäkterna för en dag under den valda tidsperioden. Läs mer om hur du fyller detta mätvärde i Totala intäkter.
Total intäkt De totala intäkterna från köp, köp i appar, prenumerationer och annonsintäkter. Detta mätvärde är summan av händelserna purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renewal och app_store_subscription_conversion.
Session
Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
Avvisningsfrekvens Procentandelen sessioner som inte var engagerade sessioner. Läs mer Detta mätvärde fylls automatiskt.
Engagerade sessioner Engagerade sessioner: antalet sessioner som varade tio sekunder eller längre och hade en eller flera konverteringshändelser eller två eller fler sid- eller skärmvisningar Detta mätvärde fylls automatiskt.
Engagerade sessioner per användare Genomsnittligt antal engagerade sessioner per användare. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Engagemangsgrad Procentandelen sessioner som var engagerade sessioner. Läs mer Detta mätvärde fylls automatiskt.
Sessionkonverteringsfrekvens

Procentandelen sessioner som ledde till konvertering.

Det här mätvärdet beräknas som antalet sessioner där en konvertering skedde dividerat med det totala antalet sessioner.

Detta mätvärde fylls automatiskt.
Sessioner Antalet sessioner som påbörjades på din webbplats eller i din app. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Sessioner per användare Genomsnittligt antal sessioner per användare Detta mätvärde fylls automatiskt.
Visningar per session

Genomsnittligt antal sidor eller skärmar som visades under en session.

Detta mätvärde fylls automatiskt.
Användare
Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
Återkommande köpare 1 dag Antalet kunder som slutförde ett eller flera köp under två dagar i följd. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Återkommande köpare 2–7 dagar Kunder som slutförde ett köp en dag för mellan två och sju dagar sedan. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Aktiva betalanvändare 30 dagar Kunder som slutförde ett eller flera köp under de senaste 30 dagarna. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Återkommande köpare 31–90 dagar Antalet kunder som gjorde ett köp en dag för mellan 31 och 90 dagar sedan. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Aktiva betalanvändare 7 dagar Antalet kunder som slutförde ett eller flera köp under de senaste sju dagarna. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Återkommande köpare 8–30 dagar Antalet kunder som gjorde ett köp en dag för mellan åtta och 30 dagar sedan. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Aktiva betalanvändare 90 dagar Antalet kunder som slutförde ett eller flera köp under de senaste 90 dagarna. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Aktiva användare

Antalet separata användare som besökte din webbplats eller app. En aktiv användare är en användare som har en engagerad session eller när Analytics samlar in

Detta mätvärde fylls automatiskt.
Genomsnittligt antal köpare per dag Genomsnittligt antal köpare under alla dagar under den valda tidsperioden. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Genomsnittlig engagemangstid Den genomsnittliga tid då din webbplats var i fokus i användarens webbläsare eller då din app var i förgrunden på användarens enhet. Mätvärdet beräknas som summan av användarengagemangets längd per aktiv användare. Läs mer om mätvärden för engagemang. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Genomsnittlig engagemangstid per session Den genomsnittliga engagemangstiden per session. Detta mätvärde fylls automatiskt.
AAD/AAM Aktiva användare per dag (AAD)/aktiva användare per månad (AAM) visar procentandelen användare som interagerade under kalenderdagen av de användare som engagerade sig under de senaste 30 dagarna. En högre kvot tyder på bra engagemang och bibehållna användare. Detta mätvärde fylls automatiskt.
AAD/AAV Aktiva användare per dag (AAD)/aktiva användare per vecka (AAV) visar procentandelen användare som engagerade sig under de senaste 24 timmarna av de användare som engagerade sig under de senaste sju dagarna. En högre kvot tyder på bra engagemang och bibehållna användare. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Förstagångsköpare Antalet användare som gjorde sitt första köp under den valda tidsperioden. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.

Konverteringar från förstagångsköpare

(konvertering från förstagångsköpare)

Procentandelen aktiva användare som gjorde sitt första köp. Mätvärdet returneras som en bråkdel. Till exempel innebär 0,092 att 9,2 % av de aktiva användarna var förstagångsköpare. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.

Förstagångsköpare per ny användare

(konverteringar från förstagångsköpare per ny användare)

Genomsnittligt antal förstagångsköpare per ny användare. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Största antal köpare per dag Det högsta antalet köpare under alla dagar under den valda tidsperioden. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Minsta antal köpare per dag Minsta antal köpare under alla dagar under den valda tidsperioden. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Nya användare

Antalet nya unika användar-id:n som registrerade händelsen first_open eller first_visit.

Med detta mätvärde kan du mäta antalet användare som interagerade med din webbplats eller öppnade din app för första gången.

Detta mätvärde fylls automatiskt.
PMAU/ADD Betalande användare per månad (PMAU)/aktiva användare per dag (AAD) visar procentandelen aktiva användare som har gjort ett köp under föregående månad. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
PWAU/AAD Betalande aktiva användare per vecka (PWAU)/aktiva användare per dag (AAD) visar procentandelen aktiva användare som har gjort ett köp under föregående vecka. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Återkommande användare Antalet användare som har inlett minst en tidigare session, oavsett om de tidigare sessionerna var engagerade sessioner eller inte. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Totalt antal köpare Antalet unika användare som gjorde minst ett köp. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
Totalt antal användare

Antalet unika användar-id:n som utlöste en händelse.

Du kan mäta antalet unika användare som loggade en händelse.

Detta mätvärde fylls automatiskt.
Användarnas konverteringsfrekvens

Procentandelen användare som ledde till konvertering.

Det här mätvärdet beräknas som antalet användare som utförde en konverteringsåtgärd dividerat med det totala antalet användare.

Detta mätvärde fylls automatiskt.
Användarengagemang Den tid då din appskärm var i förgrunden eller din webbsidan var i fokus. Läs mer om användarengagemang. Detta mätvärde fylls automatiskt.
AAV/AAM Aktiva användare per vecka (AAV)/aktiva användare per månad (AAM) visar procentandelen användare som interagerade under de senaste sju dagarna av de användare som engagerade sig under de senaste 30 dagarna. En högre kvot tyder på bra engagemang och bibehållna användare. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Användarlivstid

Följande mätvärden innehåller alternativ för total och genomsnittlig fördelning samt fördelning i percentiler (till exempel 10:e percentilen). Med de här alternativen kan du se det totala värdet, det genomsnittliga värdet per användare och fördelningen av värden.

Till exempel är det totala värdet av Engagerade sessioner sedan början det totala antalet engagerade sessioner under det givna datumintervallet. Det genomsnittliga värdet är det genomsnittliga antalet engagerade sessioner per användare.

Den tionde percentilen för mätvärdet är den tionde percentilen för fördelningen av användare under det angivna datumintervallet. Om värdet är 3 har 10 % av användarna färre än tre engagerade sessioner, medan 90 % av användarna har fler än tre engagerade sessioner. Detta är användbart när du har en onormal fördelning.

Mätvärde Beskrivning Så fylls dimensionen
Annonsintäkter sedan början Annonsintäkterna som genererats från en person sedan personens första besök på webbplatsen eller i appen. Värdet fylls automatiskt från händelsen ad_impression. Du kan även länka AdMob till Firebase för att samla in ytterligare data.
Engagerade sessioner sedan början Antalet engagerade sessioner som en användare har haft sedan hen först besökte din webbplats eller app. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Varaktighet för engagemang sedan början Tidslängden sedan det första besöket som användare har varit aktiva på din webbplats eller i din app medan den kördes i förgrunden. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Sessionslängd sedan början Den totala längden på användarsessionerna, från den första sessionen tills den aktuella sessionen löper ut, inklusive tiden då din webbplats eller app fanns i bakgrunden. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Antal sessioner under livstid Det totala antalet sessioner per användare sedan det första besöket på din webbplats eller i din app. Detta mätvärde fylls automatiskt.
Transaktioner sedan början Det totala antalet slutförda köp av en användare sedan användarens första besök på din webbplats eller i din app. Fyll mätvärdet genom att skicka händelsen purchase.
LTV Livstidsvärde (LTV) visar de totala intäkterna från köp på din webbplats eller i din app. Du kan använda denna information för att avgöra hur värdefulla användare är baserat på ytterligare intäkter som du genererar. Detta mätvärde är summan av händelserna purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renewal och app_store_subscription_conversion minus refund-händelser.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt

false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
false
false
true
true
69256