[GA4] Razsežnosti in meritve storitve Analytics

Preberite več o razsežnostih in meritvah storitve Google Analytics 4, ki so prikazane v poročilih, raziskovanjih in ustvarjalnikih segmentov ciljne skupine.

V tem članku so opisane razsežnosti ter meritve, ki so prikazane v poročilih in raziskovanjih ter v ustvarjalnikih ciljnih skupin in segmentov. Do teh razsežnosti in meritev lahko dostopate tudi zunaj storitve Analytics, in sicer z API-jem za podatke storitve Google Analytics. Če želite zbirati podatke, ki jih Analytics ne zajema s temi razsežnostmi ter meritvami, lahko ustvarite lastne razsežnosti in meritve po meri.

Če želite poiskati razsežnost ali meritev, kliknite Razširi vse in preiščite ta članek (s tipkama Ctrl + F ali Command + F) ali uporabite orodje Raziskovalec razsežnosti in meritev GA4 ter si oglejte razsežnosti in meritve za dano znamko.

Kako se izpolnijo

Nekatere razsežnosti in meritve se samodejno izpolnijo, ko na spletno mesto dodate Googlovo oznako (gtag.js) ali dodate komplet za razvoj programske opreme za Google Analytics za platformo Firebase v aplikacijo za mobilne naprave ali splet. Druge razsežnosti in meritve zahtevajo določeno konfiguracijo, preden se izpolnijo (kot je opisano v naslednjih razdelkih).

Zatemnjene razsežnosti in meritve storitve Analytics

Razsežnost ali meritev je lahko zatemnjena, če je nezdružljiva z drugimi razsežnostmi ali meritvami, ki ste jih uporabili za poročilo ali raziskovanje, ali če izbrane razsežnosti ali meritve ni mogoče uporabiti za izbrani postopek raziskovanja.

Kaj pomeni vrednost »(not set)« (ni nastavljeno)

(not set) (ni nastavljeno) je nadomestno ime, ki ga Google Analytics uporabi, če ni prejel podatkov za razsežnost. V naslednjih razdelkih je opisano, kako izpolniti posamezno razsežnost, da se vrednost (not set) ne bo prikazala. Če v storitev Analytics pošljete prazno vrednost, bo namesto možnosti (not set) prikazana prazna vrednost. Vrednost (not set) se prikaže, če ni bilo poslane nobene vrednosti.

Razsežnosti storitve Analytics

Dodeljevanje

Naslednje razsežnosti zagotavljajo informacije o dodeljevanju za razsežnosti v obsegu dogodka, vključno s podatki o dodeljevanju za oglaševalske platforme, ki jih integrirate s storitvijo Google Analytics (na primer Search Ads 360 in Display & Video 360). Te razsežnosti privzeto uporabljajo model dodeljevanja na podlagi podatkov; lahko pa tudi izberete drug model dodeljevanja.

Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Oglaševalska akcija/ID oglaševalske akcije Ime in ID promocijske ali trženjske oglaševalske akcije, ki je privedla do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Privzeto razvrščanje kanalov po skupinah

Razvrščanja kanalov po skupinah so definicije virov prometa na podlagi pravil.

Privzeta razvrščanja kanalov po skupinah vključujejo »Neposredno«, »Neplačano iskanje«, »Plačano družbeno«, »Neplačano družbeno«, »E-pošta«, »Oglaševalski partnerji«, »Napotitev«, »Plačano iskanje«, »Video« in »Prikazno omrežje«.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Medij

Način pridobivanja uporabnikov na spletno mesto ali v aplikacijo.

Primeri:

 • »affiliate« (oglaševalski partner): Uporabniki, ki kliknejo povezavo prek partnerskega programa;
 • »cpc« (kratica za ceno na klik): Uporabniki, ki kliknejo plačljiv oglas;
 • »email« (e-pošta): Uporabniki, ki kliknejo povezavo v oglaševalski akciji za e-poštno trženje;
 • »organic« (neplačano): Uporabniki, ki kliknejo povezavo v iskalniku;
 • »referral« (napotitev): Uporabniki, ki kliknejo povezavo na spletnem mestu (npr. povezavo v opisu videoposnetka);
 • »(none)« (brez): Neposredni promet.
Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Vir

Predstavitev izdajatelja ali vira oglasnega prostora, s katerega izvira promet. Primer: Uporabniki, ki se vrnejo na vaše spletno mesto iz Iskanja Google, so v razsežnosti Vir seje prikazani kot »google«.

Nekaj primerov: »google«, »youtube« in »gmail«.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Vir/medij Vir in medij, ki sta uporabnika usmerila na vaše spletno mesto ali v aplikacijo. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Izvorna platforma

Okolje, v katerem upravljate nakupovalno dejavnost (npr. kjer nastavite proračune, merila ciljanja in podobno).

Primeri:

 • »DV360« (promet iz tržne dejavnosti storitve Display & Video 360);
 • »Google Ads« (promet iz dejavnosti trženja v programu Google Ads);
 • »Ročno« (promet, ki ne prihaja iz dejavnosti trženja v Googlovih medijih);
 • »SA360« (promet iz dejavnosti trženja v storitvi Search Ads 360);
 • »SFMC« (promet iz dejavnosti trženja v storitvi Salesforce Marketing Cloud);
 • »Brezplačni vnosi v storitvi Nakupovanje« (promet iz dejavnosti trženja v storitvi Google Merchant Center).
Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Google Ads

Naslednje razsežnosti zagotovijo informacije, ki so specifične za Google Ads. Več informacij o viru pridobitve (npr. informacije o novih uporabnikih in sejah v programu Google Ads) je na voljo v razdelku Razsežnosti vira prometa.

Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni

Ime računa Google Ads

Ime računa v programu Google Ads za oglas, ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Ime skupine oglasov Google Ads Ime skupine oglasov v programu Google Ads za oglas, ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Vrsta oglasnega omrežja Google Ads

Lokacija, na kateri je bil prikazan vaš oglas (google.si, partnerska spletna mesta za iskanje, prikazno), ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Besedilo ključne besede Google Ads Povezana ključna beseda, ki je privedla do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Poizvedba Google Ads Iskalna poizvedba, ki je privedla do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Search Ads 360

Naslednje razsežnosti zagotovijo informacije, specifične za storitev Search Ads 360, v znamki pa se prikažejo, ko jih integrirate s storitvijo Search Ads 360. Več informacij o viru pridobitve (npr. informacije o novih uporabnikih in sejah prek storitve Search Ads 360) je na voljo v razdelku Razsežnosti vira prometa.

Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
ID/ime/vrsta računa iskalnika SA360 ID, ime in vrsta računa iskalnika za oglas Search Ads 360, ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Ime skupine oglasov SA360 Ime skupine oglasov za oglas Search Ads 360, ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Besedilo ključne besede SA360 Ključna beseda oglasa Search Ads 360, ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Poizvedba SA360 Poizvedba, ki je sprožila prikaz oglasa Search Ads 360 in je privedla do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Display & Video 360

Naslednje razsežnosti zagotovijo informacije, specifične za storitev Display & Video 360, in se prikažejo v znamki, ko izvedete integracijo s storitvijo Display & Video 360. Več informacij o viru pridobitve (npr. informacije o novih uporabnikih in sejah prek storitve Display & Video 360) je na voljo v članku Razsežnosti vira prometa.

Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
ID/ime oglaševalca DV360 ID oglaševalca in ime oglasa Display & Video 360, ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
ID/ime oglaševalske naročilnice DV360 ID in ime oglaševalske naročilnice za oglas Display & Video 360, ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
ID/ime vrstične postavke DV360 ID in ime vrstične postavke za oglas Display & Video 360, ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
ID/ime datoteke oglasa DV360 ID in ime datoteke oglasa za oglas Display & Video 360, ki je privedel do dogodka konverzije. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Demografski podatki
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Starost Starost uporabnika glede na starostno obdobje. Starostna obdobja vključujejo »18–24«, »25–34«, »35–44«, »45–54«, »55–64« in »65+«. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko aktivirate signale iz Googla, vendar se lahko uveljavijo tudi pragovi podatkov.
Spol

Spol uporabnika (npr. »Moški« ali »Ženski«).

Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko aktivirate signale iz Googla, vendar se lahko uveljavijo tudi pragovi podatkov.
Zanimanja Zanimanja uporabnika (npr. umetnost in zabava, igre, šport). Uporabnike je mogoče uvrstiti v več kategorij zanimanj. To je enak koncept kot so segmenti afinitete v programu Google Ads. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko aktivirate signale iz Googla, vendar se lahko uveljavijo tudi pragovi podatkov.
E-trgovina

Do teh informacij lahko dostopate iz poročil o monetizaciji (ter iz raziskovanj in ustvarjalnikov ciljnih skupin ter segmentov).

Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Valuta Koda valute (na podlagi standarda ISO 4217) za dogodek.

To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter currency na ravni dogodka.

Parameter currency je obvezen, da bodo dogodki imeli zneske prihodka ali vračila kupnine.

Partnerstvo za artikel Ime ali koda partnerja (tj. partnerja ali ponudnika), ki je povezan z artiklom (npr. izdelkom, ki ga prodajate). To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter affiliation na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
Blagovna znamka artikla Blagovna znamka artikla (npr. izdelka, ki ga prodajate). To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_brand na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
Kategorija artikla Prva kategorija v hierarhiji, v katero ste uvrstili artikel (npr. izdelek, ki ga prodajate). Primer: V hierarhiji »Oblačila/Moški/Poletje/Majice/Majice s kratkimi rokavi« je kategorija artikla »Oblačila«. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_category na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
2. kategorija artikla Druga kategorija v hierarhiji, v katero ste uvrstili artikel (npr. izdelek, ki ga prodajate). Primer: V hierarhiji »Oblačila/Moški/Poletje/Majice/Majice s kratkimi rokavi« je 2. kategorija artikla »Moški«. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_category2 na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
3. kategorija artikla Tretja kategorija v hierarhiji, v katero ste uvrstili artikel (npr. izdelek, ki ga prodajate). Primer: V hierarhiji »Oblačila/Moški/Poletje/Majice/Majice s kratkimi rokavi« je 3. kategorija artikla »Poletje«. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_category3 na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
4. kategorija artikla Četrta kategorija v hierarhiji, v katero ste uvrstili artikel (npr. izdelek, ki ga prodajate). Primer: V hierarhiji »Oblačila/Moški/Poletje/Majice/Majice s kratkimi rokavi« je 4. kategorija artikla »Majice«. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_category4 na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
5. kategorija artikla Peta kategorija v hierarhiji, v katero ste uvrstili artikel (npr. izdelek, ki ga prodajate). Primer: V hierarhiji »Oblačila/Moški/Poletje/Majice/Majice s kratkimi rokavi« je 5. kategorija artikla »Majice s kratkimi rokavi«. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_category5 na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
Kupon za artikel Kupon, uporabljen za nakup artikla (npr. izdelka, ki ga prodajate). To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter coupon na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
ID elementa ID, ki ga določite za artikel (npr. izdelek, ki ga prodajate). Nastavite lahko na primer ID z vrednostjo »SKU_12345«. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_id na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
ID seznama artiklov ID, ki ga določite za seznam artiklov (npr. izdelkov, ki jih prodajate). Nastavite lahko na primer ID z vrednostjo »related_products« za seznam artiklov v razdelku s sorodnimi izdelki. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_list_id na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
Ime seznama artiklov Ime, ki ga določite za seznam artiklov (npr. izdelkov, ki jih prodajate). Ime za seznam artiklov. Nastavite lahko na primer ime »Sorodni izdelki« za seznam artiklov v razdelku sorodnih izdelkov. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_list_name na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
Položaj seznama artiklov Položaj artikla (npr. izdelka, ki ga prodajate) na seznamu. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter index na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
ID lokacije artikla ID, ki ga določite za lokacijo artikla ali promocije. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter location_id na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
Ime artikla Ime artikla (npr. izdelka, ki ga prodajate). To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_name na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
Ime datoteke oglasa za promocijo artikla

Ime, ki ga določite za datoteko oglasa, povezano s promocijo.

To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter creative_name na ravni artikla z dogodkom view_promotion ali select_promotion.
Reža datoteke oglasa za promocijo artikla Ime, ki ga določite za režo, kjer boste prikazovali datoteko oglasa, povezano s promocijo. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter creative_slot na ravni artikla z dogodkom view_promotion ali select_promotion.
ID promocije artikla ID, ki ga določite za promocijo. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter promotion_id na ravni artikla z dogodkom view_promotion ali select_promotion.
Ime promocije artikla Ime, ki ga določite za promocijo. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter promotion_name na ravni artikla z dogodkom view_promotion ali select_promotion.
Različica artikla Različica artikla ali edinstvena koda oziroma opis (npr. XS, S, M, L za velikost; rdeča, modra, zelena, črna za barvo) za dodatne podrobnosti ali možnosti v zvezi z artiklom. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter item_variant na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
Lokalna cena artikla Cena artikla, ki je lokalizirana glede na kodo valute. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter price na ravni artikla in parameter currency na ravni dogodka.
Kupon za naročilo Ime kupona ali koda, ki jo določite za artikle s popustom. To razsežnost na ravni dogodka izpolnite tako, da pošljete parameter coupon na ravni dogodka z dogodkom spletne prodaje.
Količina za pošiljanje Znesek pošiljanja, povezan s transakcijo. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter shipping na ravni dogodka v dogodku purchase.
Razred za pošiljanje Razred za pošiljanje (npr. navadna pošiljka, letalska pošiljka, naslednji dan), ki je izbran za dostavo nakupa. To razsežnost na ravni dogodka izpolnite tako, da pošljete parameter shipping_tier na ravni dogodka v dogodku add_shipping_info.
Znesek davka Znesek davka, ki je povezan s transakcijo. To razsežnost na ravni dogodka izpolnite tako, da pošljete parameter tax na ravni dogodka v okviru dogodka nakup.
ID transakcije Identifikator, ki ga ustvarite za transakcijo e-trgovine. Več o tem To razsežnost na ravni dogodka izpolnite tako, da pošljete parameter transaction_id na ravni dogodka z dogodkom spletne prodaje.
Dogodek
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Ime dogodka Ime dogodka. Če nekdo na primer sproži dogodek purchase, se razsežnost izpolni z besedilom »nakup«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Je dogodek konverzije Besedilo »true«, če je bil dogodek označen kot konverzija. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Igre
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
ID dosežka ID dosežka, ki ga uporabnik lahko odklene v igri. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter achievement_id z dogodkom unlocked_achievement.
Lik Ime lika, uporabljenega v igri. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter character z dogodkom level_up ali post_score.
Stopnja

Številka stopnje v igri.

To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter level z dogodkom level_up ali post_score.
Ime virtualne valute

Ime virtualne valute v igri.

To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter virtual_currency_name z dogodkom earn_virtual_currency ali spend_virtual_currency.
Splošno
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Pripona datoteke Pripona prenosa datoteke (npr. »pdf« ali »txt«). Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom file_extensions, če je omogočena izboljšana meritev.
Ime datoteke Pot strani prenosa datoteke (na primer »/meniji/večerja-meni.pdf«). Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom file_name, če je omogočena izboljšana meritev.
ID skupine ID skupine, ko se uporabnik pridruži skupini. S to razsežnostjo lahko merite priljubljenost različnih klanov ali skupin uporabnikov. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter group_id z dogodkom join_group.
Način Način, uporabljen za registracijo, prijavo ali deljenje vsebine (npr. Google, Twitter itd.). To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter method z dogodkom sign_up, login ali share.
Odstotek drsenja Odstotek strani, po kateri se je uporabnik pomaknil. Če se uporabnik pomakne po najmanj 90 % strani, vrednost »90« izpolni razsežnost. V nasprotnem primeru je razsežnost prazna. Če je omogočena izboljšana meritev, se ta razsežnost samodejno izpolni z dogodkom scroll.
Iskalna poizvedba Izraz, ki se uporablja pri iskanju na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter search_term z dogodkom search.
Ime filtra preizkusnih podatkov Ime podatkovnega filtra v stanju preizkušanja. Preden boste podatkovne filtre aktivirali, lahko uporabite podatke iz teh filtrov, ki so v stanju preizkušanja, in preverite filtre. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko nastavite podatkovne filtre v stanju preizkušanja.
Vidno Besedilo »true«, ko je vdelani videoposnetek viden uporabniku. Če je omogočena izboljšana meritev, se ta razsežnost samodejno izpolni s parametrom visible.
Geografsko območje
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Kraj Kraj, iz katerega izvira dejavnost uporabnika. Če nekdo na primer obišče vaše spletno mesto iz New Yorka, se razsežnost izpolni z besedilom »New York«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
ID kraja ID, povezan s krajem, iz katerega izvira dejavnost uporabnika. Če na primer dejavnost izvira iz Seattla, se razsežnost izpolni z vrednostjo »1027744«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Celina Celina, s katere izvira dejavnost uporabnika. Če na primer nekdo obišče vaša spletna mesta iz Združenih držav, se razsežnost izpolni z besedilom »Americas«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
ID celine ID UN M49, povezan s celino, s katere izvira dejavnost uporabnika. Če nekdo na primer obišče vaše spletno mesto iz Združenih držav, se razsežnost izpolni z vrednostjo »019«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Država Država, iz katere izvira dejavnost uporabnikov. Če na primer nekdo obišče vaše spletno mesto iz Združenih držav, se razsežnost izpolni z besedilom »United States«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
ID države ID ISO 3166, povezan z državo, iz katere izvira dejavnost uporabnika. Če na primer dejavnost izvira iz Združenih držav, se razsežnost izpolni z vrednostjo »US«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Regija Geografska regija, iz katere izvira dejavnost uporabnika. Če nekdo na primer obišče vaše spletno mesto iz New Yorka, se razsežnost izpolni z besedilom »New York«. Če nekdo obišče vaše spletno mesto iz Anglije, se razsežnost izpolni z besedilom »England«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
ID regije ID geografske regije, iz katere izvira dejavnost uporabnika. Če nekdo na primer obišče vaše spletno mesto iz New Yorka, se razsežnost izpolni z besedilom »US-NY«. Če nekdo obišče vaše spletno mesto iz Anglije, se razsežnost izpolni z besedilom »GB-ENG«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Podcelina Podcelina, s katere izvira dejavnost uporabnika. Če na primer nekdo obišče vaše spletno mesto iz Združenih držav, se razsežnost izpolni z besedilom »Northern America«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
ID podceline ID UN M49, povezan s podcelino, s katere izvira dejavnost uporabnika. Če na primer nekdo obišče vaše spletno mesto iz Združenih držav, se razsežnost izpolni z vrednostjo »021«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Poveži
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Razredi povezav Atribut class za HTML za odhodno povezavo ali prenos datoteke. Primer: Če uporabnik klikne povezavo »<a class="center" href="www.youtube.com">«, ta razsežnost vrne vrednost »center«. Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom link_classes, če je omogočena izboljšana meritev.
Domena povezave Ciljna domena odhodne povezave ali prenosa datoteke. Če uporabnik na primer klikne povezavo »<a href="www.youtube.com">«, ta razsežnost vrne vrednost »youtube.com«. Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom link_domain, če je omogočena izboljšana meritev.
ID povezave Atribut id za HTML za odhodno povezavo ali prenos datoteke. Če uporabnik na primer klikne povezavo »<a id="socialLinks" href="www.youtube.com">«, ta razsežnost vrne vrednost »socialLinks«. Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom link_id, če je omogočena izboljšana meritev.
Besedilo povezave Besedilo povezave za prenos datoteke. Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom link_text, če je omogočena izboljšana meritev.
URL povezave Celoten URL odhodne povezave ali prenosa datoteke. Če uporabnik na primer klikne povezavo »<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">«, ta razsežnost vrne vrednost »https://www.youtube.com/results?search_query=analytics«. Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom link_url, če je omogočena izboljšana meritev.
Odhodno Besedilo »true«, če povezava vodi do spletnega mesta, ki ni del domene znamke. Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom outbound, če je omogočena izboljšana meritev.
Stran/zaslon
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Vsebinska skupina Vsebinska skupina, povezana s stranjo ali zaslonom. Če na primer ustvarite vsebinsko skupino za moška oblačila, ki uporablja vrednost »moško«, bo vrednost »moško« izpolnila razsežnost za strani z moškimi oblačili. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter content_group.
ID vsebine ID, ki ga dodelite vsebinski skupini. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter content_id.
Vrsta vsebine Vrsta vsebinske skupine. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete parameter content_type.
Ime gostitelja Imena poddomen in domen URL-ja, ki so ga uporabniki obiskali na vašem spletnem mestu. Primer: Ime gostitelja za »www.example.com/contact.html« je na primer »www.example.com«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Ciljna stran Pot strani in niz poizvedbe, povezana s prvim ogledom strani v seji. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Lokacija strani Celoten URL spletne strani, ki jo je uporabnik obiskal na vašem spletnem mestu. Če nekdo na primer obišče www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, se bo razsežnost izpolnila s celotnim URL-jem. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Pot strani + niz poizvedbe Pot strani in nizi poizvedbe v URL-ju. To so deli URL-ja, ki so za domeno. Če nekdo na primer obišče www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, potem je domena »googlemerchandisestore.com«, pot strani je »Bags«, niz poizvedbe pa je »theme=1«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Napotitelj strani Napotitveni URL, ki je prejšnji URL uporabnika in je lahko domena vašega spletnega mesta ali druge domene. Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom page_referrer.
Naslov strani Naslov strani, ki ga nastavite na spletnem mestu. Naslov strani izvira iz oznake <title> v HTML-ju. V ukaz »config« lahko dodate tudi parameter page_title, če želite poslati drug naslov strani.
Naslov strani in razred zaslona Naslov strani s spletnega mesta in razred zaslona iz aplikacije za mobilne naprave.

Naslov strani izvira iz oznake <title> v HTML-ju. V ukaz »config« lahko dodate tudi parameter page_title, če želite poslati drug naslov strani.

Razred zaslona izvira iz imena razreda za UIViewController ali Activity, ki je trenutno v fokusu.

Naslov strani in ime zaslona Naslov strani s spletnega mesta in ime zaslona iz aplikacije za mobilne naprave.

Naslov strani izvira iz oznake <title> v HTML-ju. V ukaz »config« lahko dodate tudi parameter page_title, če želite poslati drug naslov strani.

Ime zaslona izvira iz imena, ki ga nastavite za zaslon tako, da uporabite komplet za razvoj programske opreme za Google Analytics za platformo Firebase.

Platforma/naprava
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Trgovina z aplikacijami Trgovina, iz katere je bila prenesena in nameščena vaša aplikacija za mobilne naprave. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Različica aplikacije Ime različice »versionName« aplikacije za mobilne naprave (Android) ali kratka različica svežnja (iOS). Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Brskalnik Brskalnik, iz katerega izvira dejavnost uporabnikov. Pogosti brskalniki so »Chrome«, »Edge«, »Firefox«, »Internet Explorer«, »Opera« in »Safari«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Različica brskalnika Različica brskalnika, iz katerega izvira dejavnost uporabnika. Različica brskalnika je lahko na primer »96.0.4664.110«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Naprava Mobilna naprava, iz katere izvira dejavnost uporabnika. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Blagovna znamka naprave Ime blagovne znamke mobilne naprave (npr. Motorola, LG ali Samsung). Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Kategorija naprave Vrsta naprave, iz katere izvira dejavnost uporabnika. Kategorije naprav vključujejo »namizni računalnik«, »mobilna naprava« in »tablični računalnik«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Model naprave Ime modela naprave (npr. iPhone 5s ali SM-J500M). Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Jezik Ime jezika uporabnikovega brskalnika ali naprave (npr. »francoščina«, »angleščina«). Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Koda jezika Nastavitev jezika uporabnikovega brskalnika ali naprave, ki je prikazana kot koda jezika ISO 639 (npr. »en-us«, »es«, »zh-cn«). Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Model mobilne naprave Ime modela mobilne naprave (npr. »iPhone X«). Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Operacijski sistem Operacijski sistem, ki ga uporabljajo obiskovalci vašega spletnega mesta ali aplikacije. Pogosti operacijski sistemi so »Android«, »Chrome OS«, »Macintosh« in »Windows«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Operacijski sistem z različico Operacijski sistem in različica, ki ju uporabljajo obiskovalci vašega spletnega mesta ali aplikacije. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Različica OS Različica operacijskega sistema, ki jo uporabljajo obiskovalci vašega spletnega mesta ali aplikacije. (npr. »9.3.2« ali »5.1.1«). Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Okolje Način, na katerega so uporabniki dostopali do vašega spletnega mesta ali aplikacije. Platforme vključujejo »Android«, »iOS« in »Splet«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Ločljivost zaslona Širina in višina (v slikovnih pikah) zaslona, s katerega izvira dejavnost uporabnika. Primeri vključujejo »1920 × 1080«, »1440 × 900« in »1366 × 768«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
ID toka ID toka, iz katerega izvira dejavnost uporabnika. ID-je toka poiščete tako, da odprete Skrbnik > Podatkovni tokovi. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Ime toka Ime toka, iz katerega izvira dejavnost uporabnika. Imena tokov lahko poiščete tako, da odprete Skrbnik > Podatkovni tokovi. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Izdajatelj
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Oblika oglasa Oblika oglasa. Pogoste oblike so »Pasica«, »Vrinjeni« in »Z nagrado«. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko izvedete integracijo s storitvijo AdMob ali Google Ad Manager. Če izvedete integracijo z okoljem MoPub, ironSource ali drugim okoljem za monetizacijo za aplikacije za mobilne naprave, morate poslati dogodek ad_impression, da se razsežnost izpolni.
Vir oglasa

Izvorno omrežje, ki je prikazalo oglas. Pogosti viri vključujejo naslednje: »Omrežje AdMob«, »Omrežje ciljnih skupin Meta« in »Posredovani lastni oglasi«.

Pri integraciji s storitvijo Google Ad Manager ta razsežnost predstavlja ime omrežja Google Ad Manager (npr. »Bloomberg L.P. (Google Ad Manager Network 5262)«.

Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko izvedete integracijo s storitvijo AdMob ali Google Ad Manager. Če izvedete integracijo z okoljem MoPub, ironSource ali drugim okoljem za monetizacijo za aplikacije za mobilne naprave, morate poslati dogodek ad_impression, da se razsežnost izpolni.
Oglasna enota Ime, ki ste ga izbrali za oglasno enoto. Pri integraciji s storitvijo Google Ad Manager ta razsežnost predstavlja oglasno enoto (vse ravni). Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko izvedete integracijo s storitvijo AdMob ali Google Ad Manager. Če izvedete integracijo z okoljem MoPub, ironSource ali drugim okoljem za monetizacijo za aplikacije za mobilne naprave, morate poslati dogodek ad_impression, da se razsežnost izpolni.
Čas
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Datum Datum, ko je bil dogodek zbran, v obliki LLLLMMDD. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Dan Dan v mesecu, ko je bil dogodek zbran, in sicer v obliki dvomestne številke od 01 do 31. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Mesec Mesec, v katerem je bil dogodek zbran, in sicer v obliki dvomestne številke od 01 do 12. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
N-ti dan Število dni od začetka določenega časovnega obdobja. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
N-ti mesec Število mesecev od začetka določenega časovnega obdobja. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
N-ti teden Število tednov od začetka določenega časovnega obdobja. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
N-to leto Število let od začetka časovnega obdobja. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Teden Teden, v katerem je bil dogodek zbran, in sicer v obliki dvomestne številke od 01 do 53. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Leto Leto, ko je bil dogodek zbran, in sicer v obliki štirimestne številke (npr. »2020«). Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Vir prometa

Naslednje razsežnosti zagotavljajo informacije o dodeljevanju za razsežnosti v obsegu seje in razsežnosti v obsegu uporabnika, vključno s podatki o dodeljevanju za oglaševalske platforme, ki jih integrirate s storitvijo Google Analytics (npr. Search Ads 360 in Display & Video 360). Te razsežnosti uporabljajo model dodeljevanja medkanalni zadnji klik.

Razsežnosti v obsegu uporabnika

Poleg teh razsežnosti v obsegu uporabnika so na voljo tudi razsežnosti v obsegu uporabnika, ki so specifične za platforme, ki jih integrirate s storitvijo Analytics (npr. »Oglaševalska akcija Google Ads za prve uporabnike«, ki je oglaševalska akcija Google Ads, namenjena samo novim uporabnikom).

Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Oglaševalska akcija za prvo interakcijo uporabnika Oglaševalska akcija, prek katere je bil uporabnik prvič pridobljen. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
ID oglaševalske akcije prvega uporabnika ID oglaševalske akcije, prek katere je bil uporabnik prvič pridobljen. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Privzeto razvrščanje kanalov po skupinah za prvega uporabnika Privzeto razvrščanje kanalov po skupinah, prek katerega je bil uporabnik prvič pridobljen. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Ročna vsebina oglasa za prvo interakcijo uporabnika

Vsebina oglasa, ki je bila uporabljena za prvo pridobitev uporabnika.

To razsežnost izpolnite tako, da ročno označite ciljne URL-je v oglasih s parametrom utm_content.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Ročni izraz za prvo interakcijo uporabnika

Izraz, ki je bil uporabljen za prvo pridobitev uporabnika.

To razsežnost izpolnite tako, da ročno označite ciljne URL-je v oglasih s parametrom utm_term.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Medij za prvo interakcijo uporabnika Medij, prek katerega je bil uporabnik prvič pridobljen. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Vir za prvo interakcijo uporabnika Vir, prek katerega je bil uporabnik prvič pridobljen. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Vir/medij prvega uporabnika Vir in medij, prek katerih je bil uporabnik prvič pridobljen. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Izvorna platforma za prvo interakcijo uporabnika Izvorna platforma, prek katere je bil uporabnik prvič pridobljen. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Razsežnosti v obsegu seje

Poleg teh razsežnosti v obsegu seje so na voljo tudi razsežnosti v obsegu seje, ki so specifične za platforme, ki jih integrirate s storitvijo Analytics (npr. »Oglaševalska akcija Google Ads seje«, ki je oglaševalska akcija Google Ads za novo sejo).

Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Oglaševalska akcija seje Oglaševalska akcija, ki je bila povezana z začetkom seje. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
ID oglaševalske akcije seje ID oglaševalske akcije, ki je bila povezana z začetkom seje. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Privzeto razvrščanje kanalov po skupinah za sejo Privzeto razvrščanje kanalov po skupinah, ki je bilo povezano z začetkom seje. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Ročna vsebina oglasa seje

Vsebina oglasa, ki je bila povezana z začetkom seje.

To razsežnost izpolnite tako, da ročno označite ciljne URL-je v oglasih s parametrom utm_content.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Ročni izraz seje

Izraz, ki je bil povezan z začetkom seje.

To razsežnost izpolnite tako, da ročno označite ciljne URL-je v oglasih s parametrom utm_term.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Medij seje Medij, ki je bil povezan z začetkom seje. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Ime skupine oglasov SA360 za sejo

Ime skupine oglasov v storitvi Search Ads 360, ki je napotila uporabnikovo sejo.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Oglaševalska akcija SA360 za sejo

Ime oglaševalske akcije v storitvi Search Ads 360, ki je napotila uporabnikovo sejo.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Oblika datoteke oglasa SA360 za sejo

Vrsta datoteke oglasa v storitvi Search Ads 360, ki je napotila uporabnikovo sejo (npr. »odzivni oglas v iskalnem omrežju«, »razširjen besedilni oglas«).

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Privzeto razvrščanje kanalov po skupinah SA360 za sejo

Privzeto razvrščanje kanalov po skupinah, ki je napotilo uporabnikovo sejo (npr. »plačano iskanje«, »družbena omrežja – plačljivo«).

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

ID računa iskalnika SA360 za sejo

ID računa iskalnika v storitvi Search Ads 360, ki je napotil uporabnikovo sejo.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Ime računa iskalnika SA360 za sejo

Ime računa iskalnika v storitvi Search Ads 360, ki je napotil uporabnikovo sejo.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Vrsta računa iskalnika SA360 za sejo

Vrsta računa iskalnika v storitvi Search Ads 360, ki je napotil uporabnikovo sejo (npr. »google ads«, »bing«, »baidu«).

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Besedilo ključne besede SA 360 za sejo

Ključna beseda iskalnika, prek katere ste pridobili promet.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Medij SA360 za sejo

Predstavitev plačljivega rezultata za dano oglaševalsko akcijo Search Ads 360 (npr. »CPC«).

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Poizvedba SA360 za sejo

Iskalni izraz, prek katerega ste pridobili promet.

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.

Vir SA360 za sejo

Izvor prometa, ki je napotil uporabnikovo sejo (npr. »example.com«, »google«, »pomladno_glasilo«).

Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Vir seje Vir, ki je bil povezan z začetkom seje. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Vir/medij seje Vir in medij, ki sta bila povezana z začetkom seje. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Izvorna platforma seje Izvorna platforma, povezana z začetkom seje. Če želite izvedeti, kako izpolniti to razsežnost, preberite članek Razsežnosti vira prometa, ročno označevanje in samodejno označevanje.
Uporabnik
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Audience name Ime ciljne skupine, ki ji uporabniki pripadajo v izbranem časovnem obdobju. Trenutno vedenje uporabnikov ne vpliva na preteklo članstvo ciljne skupine v poročilih. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko ustvarite ciljne skupine.
Novi/znani Novi in znani uporabniki, ki so prvič odprli vašo aplikacijo ali obiskali vaše spletno mesto v zadnjih 7 dneh. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Prijavljen z ID-jem uporabnika Besedilo »yes«, ko zberete user_id, kar vam lahko pomaga povezati ločene seje s posameznim uporabnikom. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Življenjska doba uporabnika
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Datum prve seje Datum prve pridobitve uporabnika (v obliki LLLLMMDD). Datum prve seje vključuje podatke o uporabnikih, ki odprejo moderno spletno aplikacijo (MSA) ali nenamestljivo aplikacijo brez namestitve aplikacije. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Datum prvega obiska Datum prve pridobitve uporabnika (v obliki LLLLMMDD). Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Datum prvega nakupa Datum uporabnikovega prvega nakupa. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete dogodek purchase.
Datum zadnje aktivnosti Datum zadnje dejavnosti uporabnika. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Ime zadnje ciljne skupine Ime ciljne skupine, ki ji uporabniki trenutno pripadajo. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko ustvarite ciljne skupine.
Zadnja platforma Način, na katerega je uporabnik nazadnje dostopal do vašega spletnega mesta ali aplikacije. Platforme vključujejo »Android«, »iOS« in »Splet«. Ta razsežnost se izpolni samodejno.
Datum zadnjega nakupa Datum zadnjega nakupa uporabnika. To razsežnost izpolnite tako, da pošljete dogodek purchase.
Video
Razsežnost Kaj je to Kako se izpolni
Ponudnik videoposnetka Vir videoposnetka (npr. »youtube«). Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom video_provider, če je omogočena izboljšana meritev.
Naslov videoposnetka To je naslov videoposnetka. Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom video_title, če je omogočena izboljšana meritev.
URL videoposnetka To je URL videoposnetka. Ta razsežnost se samodejno izpolni s parametrom video_url, če je omogočena izboljšana meritev.

Meritve Analytics

Oglaševanje
Meritev Kaj je to Kako se izpolni
Kliki Google Ads oglaševalca Skupno število, ki pove, kolikokrat so uporabniki kliknili vašo oglaševalsko akcijo prek platforme Google Ads (npr. meritev Kliki v Googlu Ads se nanaša na Google Ads). Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko povežete Google Ads in Analytics.
Strošek za Google Ads za oglaševalca Skupni znesek, ki ste ga plačali za oglaševalsko akcijo prek platforme Google Ads (npr. meritev Strošek za Google Ads se nanaša na Google Ads). Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko povežete Google Ads in Analytics.
Cena na klik za Google Ads za oglaševalca Povprečna cena na klik, ki ste jo plačali za oglaševalsko akcijo prek platforme Google Ads (npr. meritev cena na klik za Google Ads se nanaša na Google Ads. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko povežete Google Ads in Analytics.
Prikazi Google Ads oglaševalca Skupno število, ki pove, kolikokrat se je vaša oglaševalska akcija prikazala uporabnikom prek platforme Google Ads (npr. meritev Prikazi Google Ads se nanaša na Google Ads). Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko povežete Google Ads in Analytics.
Kliki, ki niso Googlovi Skupno število, ki pove, kolikokrat so uporabniki kliknili vaš oglas. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko uvozite podatke o cenah.
Cena, ki ni Googlova Skupni stroški vaše oglaševalske akcije. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko uvozite podatke o cenah.
Cena na klik zunaj Googla To je povprečni znesek, ki ste ga plačali za klik v okviru oglaševalske akcije. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko uvozite podatke o cenah.
Cena na konverzijo zunaj Googla Povprečna cena, ki ste jo plačali za konverzijo v okviru oglaševalske akcije. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko uvozite podatke o cenah.
Prikazi, ki niso Googlovi Skupno število, ki pove, kolikokrat se je vaša oglaševalska akcija prikazala uporabnikom. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko uvozite podatke o cenah.
Donosnost naložbe v oglaševanje zunaj Googla Skupni znesek ustvarjenega prihodka za vsak evro, porabljen za oglaševanje. Ta razsežnost se samodejno izpolni, ko uvozite podatke o cenah.
E-trgovina

Do teh informacij lahko dostopate iz poročil o monetizaciji (ter iz raziskovanj in ustvarjalnikov ciljnih skupin ter segmentov).

Meritev Kaj je to Kako se izpolni
Dodajanje v nakupovalne košarice Število uporabniških dodajanj artiklov v nakupovalne košarice. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek add_to_cart.
Razmerje med nakupovalnimi košaricami in ogledi Število uporabnikov, ki so dodali artikel (npr. izdelek, ki ga prodajate) v nakupovalno košarico, na uporabnika, ki si je ogledal artikel. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodka add_to_cart in view_item.
Zaključki nakupa Število začetih postopkov zaključka nakupa. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek begin_checkout.
Nakupi v e-trgovini Število nakupov, ki so jih izvedli uporabniki. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Količina v e-trgovini

Število artiklov, vključenih v dogodek e-trgovine.

Nekdo kupi na primer eno majico »Stan and Friends« in dve sivi ženski majici »Google«. Ko jih vključite v matriko items, se prikažejo ti rezultati:

 • Količina v e-trgovini znaša 3.
 • Količina artiklov za majico »Stan and Friends« znaša 1.
 • Količina artiklov za sivo žensko majico »Google« znaša 2.
Izpolnite to meritev tako, da pošljete parameter quantity z dogodkom e-trgovine.
Znesek popusta za artikel Denarna vrednost popusta, ki jo izračunate tako, da pomnožite parametra discount in quantity. To meritev izpolnite tako, da pošljete parameter discount na ravni artikla in parameter quantity na ravni artikla prek dogodka spletne prodaje.
Kliki seznama elementov Število, ki pove, kolikokrat so uporabniki kliknili artikel, ki se je prikazal na seznamu. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek select_item.
Ogledi seznama artiklov Število ogledov seznama artiklov. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek view_item.
Kliki promocije artikla Število klikov promocije artikla. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek select_promotion.
Ogledi promocije artikla Število ogledov promocije artikla. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek view_promotion.
Količina za artikel

Število enot za posamezni artikel, vključen v dogodek e-trgovine.

Nekdo kupi na primer eno majico »Stan and Friends« in dve sivi ženski majici »Google«. Ko jih vključite v matriko items, se prikažejo ti rezultati:

 • Količina v e-trgovini znaša 3.
 • Količina artiklov za majico »Stan and Friends« znaša 1.
 • Količina artiklov za sivo žensko majico »Google« znaša 2.
Izpolnite to meritev tako, da pošljete parameter quantity z dogodkom e-trgovine.
Vračilo kupnine za artikel Število, ki pove, kolikokrat je bil sprožen postopek za vračilo kupnine za artikel. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek refund.
Prihodek od elementa

Skupni prihodek samo od izdelkov, brez davkov in stroškov pošiljanja.

Prihodek od artiklov = cena × količina, kjer velja naslednje:

 • Cena je parameter price za artikel v matriki items.
 • Količina je parameter quantity za artikel v matriki items.
To meritev izpolnite tako, da pošljete parametra quantity in price za artikel v matriki items.
Število ogledov artikla Število ogledov podrobnosti o artiklu. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek view_item.
Prihodek od nakupov Vsota prihodkov od nakupov na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji. Ta meritev je vsota dogodkov purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew in app_store_subscription_convert, od katere se odštejejo dogodki refund.
Razmerje med nakupi in ogledi Število uporabnikov, ki so kupili artikel (npr. izdelek, ki ga prodajate) na uporabnika, ki si je ogledal artikel. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodka purchase in view_item.
Nakupi Skupno število nakupov na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Količina

Število enot za dogodek e-trgovine.

Izpolnite to meritev tako, da pošljete parameter quantity na ravni dogodka.

Če na ravni dogodka ne vključite parametra »quantity«, Google Analytics za dogodek dodeli vrednost 1 meritvi Količina.

Vračila kupnine Skupno število vračil kupnine na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek refund.
Transakcije Skupno število dokončanih nakupov na spletnem mestu. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Transakcije na kupca Povprečno število nakupov na kupca v izbranem časovnem obdobju. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Dogodek
Meritev Kaj je to Kako se izpolni
Konverzije Število, ki pove, kolikokrat so uporabniki sprožili dogodek konverzije. To meritev izpolnite tako, da dogodek označite kot konverzijo.
Število dogodkov Število, ki pove, kolikokrat so uporabniki sprožili dogodek. Ta meritev se samodejno izpolni.
Število dogodkov na uporabnika Povprečno število sproženih dogodkov na uporabnika. Ta meritev se samodejno izpolni.
Vrednost dogodka Vsota vseh parametrov value, ki so priloženi dogodku. S to meritvijo, ki upošteva kontekst, lahko zajamete podatke, ki so za vas pomembni (npr. prihodek, čas, oddaljenost). Izpolnite to meritev tako, da vključite parameter value.
Dogodki na sejo Povprečno število dogodkov nalaganja na sejo. Ta meritev se samodejno izpolni.
Prva odprtja Število prvih odpiranj vaše aplikacije s strani uporabnikov. Ta meritev se samodejno izpolni z dogodkom first_open.
Prvi obiski Število prvih odpiranj vašega spletnega mesta s strani uporabnikov. Ta meritev se samodejno izpolni z dogodkom first_visit.
Stran/zaslon
Meritev Kaj je to Kako se izpolni
Vstopi Število pojavitev prvega zabeleženega dogodka za sejo na strani ali zaslonu. Več o tem Ta meritev se samodejno izpolni.
Izhodi Število pojavitev zadnjega zabeleženega dogodka za sejo na strani ali zaslonu. Več o tem Ta meritev se samodejno izpolni.
Ogledi Število zaslonov aplikacij za mobilne naprave ali spletnih strani, ki so jih videli uporabniki. Upoštevajo se tudi večkratni ogledi istega zaslona ali strani. Ta meritev se samodejno izpolni.
Ogledi na uporabnika Povprečno število zaslonov aplikacij za mobilne naprave ali spletnih strani, ki si jih je ogledal posamezen uporabnik. Ta meritev se samodejno izpolni.
Predvidljivo

Naslednje meritve vključujejo možnosti za povprečno in percentilno porazdelitev (npr. 10. percentil). Te možnosti vam omogočajo ogled povprečne vrednosti na uporabnika in porazdelitve vrednosti.

Primer: Povprečna vrednost meritve Verjetnost nakupa je povprečno število pričakovanih nakupov na uporabnika. 10. percentil meritve je 10. percentil v porazdelitvi uporabnikov za dano časovno obdobje. Če je vrednost »30 %«, ima 10 % uporabnikov manj kot 30 % možnosti za nakup, 90 % uporabnikov pa ima več kot 30 % možnosti. Ta možnost je uporabna, če imate neobičajno porazdelitev.

Meritev Kaj je to Kako se izpolni
Verjetnost odliva Verjetnost, da uporabnik, ki je bil v zadnjih 7 dneh aktiven v vaši aplikaciji ali na spletnem mestu, v naslednjih 7 dneh ne bo aktiven. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Meritve za predvidevanje.
Verjetnost nakupa v aplikaciji Verjetnost, da bo uporabnik, ki je bil aktiven v zadnjih 28 dneh, v naslednjih 7 dneh opravil nakup v aplikaciji. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Meritve za predvidevanje.
Predvideni prihodek Predvideni prihodek od vseh nakupnih konverzij v naslednjih 28 dneh od uporabnika, ki je bil aktiven v zadnjih 28 dneh. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Meritve za predvidevanje.
Verjetnost nakupa Verjetnost, da bo uporabnik, ki je bil aktiven v zadnjih 28 dneh, opravil nakup v naslednjih 7 dneh. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Meritve za predvidevanje.
Izdajatelj
Meritev Kaj je to Kako se izpolni
Izpostavljenost oglasa Skupni čas prikaza oglasnih enot uporabniku (v milisekundah). Ta meritev se samodejno izpolni ob integraciji s storitvijo AdMob ali Google Ad Manager. Če izvedete integracijo z okoljem MoPub, ironSource ali drugim okoljem za monetizacijo za aplikacije za mobilne naprave, morate poslati dogodek ad_impression, da se razsežnost izpolni.
Prihodek od oglasa Vsota prihodkov od oglaševanja za uporabnika. Ta meritev se samodejno izpolni ob integraciji s storitvijo AdMob ali Google Ad Manager. Če izvedete integracijo z okoljem MoPub, ironSource ali drugim okoljem za monetizacijo za aplikacije za mobilne naprave, morate poslati dogodek ad_impression, da se razsežnost izpolni.
Izpostavljenost oglasne enote Čas prikaza dane oglasne enote uporabniku (v milisekundah). Ta meritev se samodejno izpolni ob integraciji s storitvijo AdMob ali Google Ad Manager. Če izvedete integracijo z okoljem MoPub, ironSource ali drugim okoljem za monetizacijo za aplikacije za mobilne naprave, morate poslati dogodek ad_impression, da se razsežnost izpolni.
Prihodek
Meritev Kaj je to Kako se izpolni
ARPPU Povprečni prihodek na uporabnika plačnika (ARPPU) je skupni prihodek od nakupa na aktivnega uporabnika, ki je opravil nakup. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Prihodek od nakupov.
ARPU Povprečni prihodek na aktivnega uporabnika (ARPU) je skupni prihodek, ki ga v povprečju ustvari posamezen aktivni uporabnik, ne glede na to, ali je opravil nakup ali ne. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Skupni prihodek.
Povprečni dnevni prihodek Povprečni skupni prihodek za določen dan v izbranem časovnem obdobju. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Skupni prihodek.
Povprečni prihodek od nakupov Povprečni prihodek od nakupov v izbranem časovnem obdobju. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Prihodek od nakupov.
Povprečni prihodek od nakupov na uporabnika Vsota prihodkov od nakupov na uporabnika. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Prihodek od nakupov.
Najv. dnevni prihodek Najvišji skupni prihodek za določen dan v izbranem časovnem obdobju. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Skupni prihodek.
Najn. dnevni prihodek Najnižji skupni prihodek za določen dan v izbranem časovnem obdobju. Če želite izvedeti, kako izpolniti to meritev, preberite članek Skupni prihodek.
Skupni prihodek Skupni prihodek od nakupov, nakupov v aplikacijah, naročnin in prihodka od oglaševanja. Ta meritev je vsota dogodkov purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew in app_store_subscription_convert.
Seja
Meritev Kaj je to Kako se izpolni
Stopnja obiskov samo prve strani Odstotek sej, ki niso bile dejavne seje. Več o tem Ta meritev se samodejno izpolni.
Dejavne seje Dejavne seje: Število sej, ki so trajale vsaj 10 sekund ali v katerih je bil izveden vsaj en dogodek konverzije oziroma vsaj dva ogleda strani ali zaslona. Ta meritev se samodejno izpolni.
Aktivne seje na uporabnika Povprečno število dejavnih sej na uporabnika. Ta meritev se samodejno izpolni.
Stopnja dejavnosti Odstotek sej, ki so bile dejavne seje. Več o tem Ta meritev se samodejno izpolni.
Stopnja konverzij seje

Odstotek sej, v katerih je prišlo do konverzije.

Ta meritev se izračuna kot število sej, v katerih je prišlo do konverzije, deljeno s skupnim številom sej.

Ta meritev se samodejno izpolni.
Seje Število sej, ki so se začele na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji. Ta meritev se samodejno izpolni.
Število sej na uporabnika Povprečno število sej na uporabnika. Ta meritev se samodejno izpolni.
Ogledi na sejo

Povprečno število strani ali zaslonov, ki so si jih uporabniki ogledali v seji.

Ta meritev se samodejno izpolni.
Uporabnik
Meritev Kaj je to Kako se izpolni
Večkratni kupci v 1 dnevu Število strank, ki so opravile en nakup ali več v dveh zaporednih dneh. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Večkratni kupci v 2–7 dneh Število strank, ki so opravile nakup na en dan in kadar koli v 2–7 dneh pred tem. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Aktivni uporabniki, ki so plačali, v 30 dneh Število strank, ki so opravile en nakup ali več v zadnjih 30 dneh. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Večkratni kupci v 31–90 dneh Število strank, ki so opravile nakup na en dan in kadar koli v 31–90 dneh pred tem. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Aktivni kupci, ki so plačali, v 7 dneh Število strank, ki so opravile en nakup ali več v zadnjih 7 dneh. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Večkratni kupci v 8–30 dneh Število strank, ki so opravile nakup na en dan in kadar koli v 8–30 dneh pred tem. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Aktivni uporabniki, ki so plačali, v 90 dneh Število strank, ki so opravile en nakup ali več v zadnjih 90 dneh. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Aktivni uporabniki

Število različnih uporabnikov, ki so obiskali vaše spletno mesto ali aplikacijo. Aktivni uporabnik je kateri koli uporabnik, ki je izvedel aktivno sejo ali ko Analytics zbere naslednje podatke:

Ta meritev se samodejno izpolni.
Povprečno število dnevnih kupcev Povprečno število kupcev v vseh dneh v izbranem časovnem obdobju. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Povprečni čas dejavnosti Povprečni čas, ko je bilo spletno mesto v fokusu v uporabnikovem brskalniku ali ko je bila aplikacija za mobilne naprave v fokusu v uporabnikovi napravi. Ta meritev se izračuna kot vsota trajanj dejavnosti uporabnikov na aktivnega uporabnika. Preberite več o meritvah dejavnosti. Ta meritev se samodejno izpolni.
Povprečni čas dejavnosti na sejo Povprečni čas dejavnosti na sejo. Ta meritev se samodejno izpolni.
Dnevni aktivni uporabniki/mesečni aktivni uporabniki Možnost »Dnevni aktivni uporabniki (DAU)/mesečni aktivni uporabniki (MAU)« prikazuje odstotek uporabnikov, ki so bili dejavni v koledarskem dnevu, v primerjavi z uporabniki, ki so izvedli interakcijo v zadnjih 30 dneh. Višje razmerje kaže na dobro dejavnost in ohranitev uporabnikov. Ta meritev se samodejno izpolni.
Dnevni aktivni uporabniki/tedenski aktivni uporabniki Možnost »Dnevni aktivni uporabniki (DAU)/tedenski aktivni uporabniki (WAU)« prikazuje odstotek uporabnikov, ki so bili dejavni v zadnjih 24 urah, v primerjavi z uporabniki, ki so aktivni v zadnjih 7 dneh. Višje razmerje kaže na dobro dejavnost in ohranitev uporabnikov. Ta meritev se samodejno izpolni.
Kupci, ki kupujejo prvič Število uporabnikov, ki so opravili prvi nakup v izbranem časovnem obdobju. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Konverzija kupcev, ki kupujejo prvič Odstotek aktivnih uporabnikov, ki so opravili prvi nakup. Ta meritev se vrne kot decimalno število. Primer: 0,092 pomeni, da je 9,2 % aktivnih uporabnikov nakup opravilo prvič. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Kupci, ki kupujejo prvič, na novega uporabnika Povprečno število kupcev, ki nakup opravijo prvič, na novega uporabnika. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Največje št. dnevnih kupcev Največje število kupcev v vseh dneh izbranega časovnega obdobja. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Najmanjše št. dnevnih kupcev Najmanjše število kupcev v vseh dneh izbranega časovnega obdobja. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Novi uporabniki Število uporabnikov, ki niso izvedli nobene predhodne seje. Uporabniki, ki so že izvedli sejo, so uporabniki, ki se vračajo. Ta meritev se samodejno izpolni.
Mesečni aktivni uporabniki, ki so plačali/dnevni aktivni uporabniki Možnost »Mesečni aktivni uporabniki, ki so plačali (PMAU)/dnevni aktivni uporabniki (DAU)« prikazuje odstotek aktivnih uporabnikov, ki so opravili nakup v prejšnjem mesecu. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Tedenski aktivni uporabniki, ki so plačali/dnevni aktivni uporabniki Možnost »Tedenski aktivni uporabniki, ki so plačali (PWAU)/dnevni aktivni uporabniki (DAU)«, prikazuje odstotek aktivnih uporabnikov, ki so opravili nakup v prejšnjem tednu. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Uporabniki, ki se vračajo Število uporabnikov, ki so začeli vsaj eno prejšnjo sejo, ne glede na to, ali so bile prejšnje seje dejavne seje. Ta meritev se samodejno izpolni.
Skupno število kupcev Število enoličnih uporabnikov, ki so opravili vsaj en nakup. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
Skupno število uporabnikov Skupno število enoličnih uporabnikov, ki so sprožili vsaj en dogodek. Ta meritev se samodejno izpolni.
Stopnja konverzije uporabnikov

Odstotek uporabnikov, ki so izvedli konverzijo.

Ta meritev se izračuna kot število uporabnikov, ki so izvedli dejanje konverzije, deljeno s skupnim številom uporabnikov.

Ta meritev se samodejno izpolni.
Dejavnost uporabnikov Čas, ko je bil zaslon aplikacije v ospredju ali je bila spletna stran v fokusu. Preberite več o dejavnosti uporabnikov. Ta meritev se samodejno izpolni.
Tedenski aktivni uporabniki/mesečni aktivni uporabniki Možnost »Tedenski aktivni uporabniki (WAU)/mesečni aktivni uporabniki (MAU)« prikazuje odstotek uporabnikov, ki so izvedli interakcijo v zadnjih 7 dneh, v primerjavi z uporabniki, ki so izvedli interakcijo v zadnjih 30 dneh. Višje razmerje kaže na dobro dejavnost in ohranitev uporabnikov. Ta meritev se samodejno izpolni.
Življenjska doba uporabnika

Naslednje meritve vključujejo možnosti za skupno, povprečno in percentilno razporeditev (npr. 10. percentil). S temi možnostmi si lahko ogledate skupno vrednost, povprečno vrednost na uporabnika in porazdelitev vrednosti.

Skupna vrednost meritve Dolgotrajne dejavne seje je na primer skupno število dejavnih sej v izbranem časovnem obdobju. Povprečna vrednost meritve je povprečno število dejavnih sej na uporabnika.

10. percentil meritve je 10. percentil v porazdelitvi uporabnikov za dano časovno obdobje. Če je vrednost »3«, ima 10 % uporabnikov manj kot 3 dejavne seje, 90 % uporabnikov pa več kot 3 dejavne seje. Ta možnost je uporabna, če imate neobičajno porazdelitev.

Meritev Kaj je to Kako se izpolni
Dolgotrajni prihodek od oglasov Prihodek od oglasov, ki ga ustvarite od uporabnika, odkar je prvič obiskal vaše spletno mesto ali aplikacijo. Ta meritev se samodejno izpolni na podlagi dogodka ad_impression. Če želite zbirati dodatne podatke, lahko povežete storitvi AdMob in Firebase.
Dolgotrajne dejavne seje Število dejavnih sej, ki jih je uporabnik izvedel od prvega obiska vašega spletnega mesta ali aplikacije. Ta meritev se samodejno izpolni.
Dolgotrajno trajanje dejavnosti Čas aktivnosti uporabnika na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji, medtem ko je v ospredju, od njegovega prvega obiska. Ta meritev se samodejno izpolni.
Dolgotrajno trajanje seje Skupno trajanje uporabniških sej od prve seje do izteka trenutne seje, vključno s časom, ko je spletno mesto ali aplikacija v ozadju. Ta meritev se samodejno izpolni.
Število sej od začetka Skupno število sej uporabnika od prvega obiska spletnega mesta ali aplikacije. Ta meritev se samodejno izpolni.
Dolgotrajne transakcije Skupno število dokončanih nakupov, ki jih je uporabnik opravil od prvega obiska vašega spletnega mesta ali aplikacije. Izpolnite to meritev tako, da pošljete dogodek purchase.
LTV Dolgotrajna vrednost prikazuje skupni prihodek od nakupov na vašem spletnem mestu ali v aplikaciji. S temi podatki lahko ugotovite, kako dragoceni so uporabniki na podlagi dodatnega prihodka, ki ga ustvarite. Ta meritev je vsota dogodkov purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew in app_store_subscription_convert, od katere se odštejejo dogodki refund.
Je bilo to uporabno?
Kako lahko to izboljšamo?

Potrebujete dodatno pomoč?

Prijavite se za dodatne možnosti podpore za hitro odpravljanje vaše težave

false
Iskanje
Počisti iskanje
Zapiranje iskanja
Googlove aplikacije
Glavni meni
Iskanje v centru za pomoč
true
69256
false
false