[GA4] Dimenzie a metriky v službe Analytics

Zistite viac o dimenziách a metrikách v službe Google Analytics 4, ktoré sa zobrazujú v reportoch, prieskumoch a pri vytváraní publík a segmentov.

V tomto článku nájdete informácie o dimenziách a metrikách, ktoré sa zobrazujú v reportoch, prieskumoch a pri vytváraní publík a segmentov. Prístup k týmto dimenziám a metrikám môžete získať aj mimo služby Analytics pomocou rozhrania Google Analytics Data API. Ak chcete zhromažďovať informácie, ktoré Analytics pomocou týchto dimenzií a metrík nezaznamenáva, môžete si vytvoriť vlastné dimenzie a metriky.

Ak chcete nájsť nejakú dimenziu alebo metriku, kliknite na Rozbaliť všetky a prehľadajte tento článok (pomocou kombinácie klávesov Ctrl + F alebo Command + F na klávesnici) alebo použite prieskumník dimenzií a metrík služby GA4 a pozrite si dimenzie a metriky pre dané vlastníctvo.

Ako sa vypĺňajú

Niektoré dimenzie a metriky sa vypĺňajú automaticky, keď na svojom webe alebo v aplikácii nainštalujete Google Analytics. Iné dimenzie a metriky sa vypĺňajú až po vykonaní určitej konfigurácie (ako uvádzame v nasledujúcich sekciách).

Dimenzie a metriky v službe Analytics zobrazené sivou farbou

Dimenzia alebo metrika sa môže zobrazovať sivou farbou, keď je nekompatibilná s inými dimenziami alebo metrikami, ktoré ste použili v reporte alebo prieskume, prípadne keď danú dimenziu alebo metriku nemôžete použiť vo vybranej technike prieskumu.

Čo znamená hodnota (not set)

Hodnota (not set) je zástupný názov, ktorý Google Analytics používa, keď o určitej dimenzii nezískal informácie. Nasledujúce sekcie opisujú, ako vyplniť jednotlivé dimenzie tak, aby sa vám nezobrazila hodnota (not set). Keď do služby Analytics odošlete prázdnu hodnotu, namiesto hodnoty (not set) sa zobrazí prázdna hodnota. Hodnota (not set) sa zobrazuje, keď sa neodošle žiadna hodnota.

Prečítajte si, aké sú najčastejšie príčiny zobrazovania hodnôt (not set) a ako ich riešiť.

Dimenzie v službe Analytics

Atribúcia

Nasledujúce dimenzie poskytujú informácie o atribúcii pre dimenzie na úrovni udalosti vrátane informácií o atribúcii pre reklamné platformy, ktoré integrujete so službou Google Analytics (napríklad Search Ads 360 a Display & Video 360). Tieto dimenzie predvolene používajú atribučný model na základe údajov. Môžete však vybrať iný atribučný model.

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Kampaň / identifikátor kampane Názov a identifikátor proma alebo marketingovej kampane, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Predvolená skupina kanálov

Zoskupenia kanálov sú definície zdrojov návštevnosti založené na pravidlách.

Medzi predvolené skupiny kanálov patria Priame, Organické vyhľadávanie, Platené reklamy na sociálnych sieťach, Organická návštevnosť zo sociálnych sietí, E‐mailové, Partneri, Odkazujúci zdroj, Platené vyhľadávanie, Videoreklamy a Obsahová reklama.

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Médium

Spôsob získania používateľov pre váš web alebo vašu aplikáciu.

Príklady:

 • affiliate: používatelia, ktorí kliknú na odkaz prostredníctvom partnerského programu;
 • cpc (skratka pre cenu za kliknutie, angl. cost-per-click): používatelia, ktorí kliknú na platenú reklamu;
 • email: používatelia, ktorí kliknú na odkaz v e‑mailovej marketingovej kampani;
 • organic: používatelia, ktorí kliknú na odkaz vo vyhľadávači;
 • referral: používatelia, ktorí kliknú na odkaz na webe (napr. odkaz v opise videa);
 • (none): priama návštevnosť.
Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Zdroj

Predstavuje vlastníka alebo zdroj inventára, z ktorého pochádzala návštevnosť. Napríklad používatelia, ktorí sa na váš web vrátia z Vyhľadávania Google, sa v dimenzii Zdroj relácie zobrazujú ako google.

Príklady: google, youtube a gmail.

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Zdroj / médium Zdroj a médium, ktoré priviedli používateľa na váš web alebo do vašej aplikácie Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Platforma zdroja

Platforma, kde spravujete nákupnú aktivitu (napríklad kde sú nastavené rozpočty, kritériá zacielenia atď.).

Príklady:

 • Google Ads (návštevnosť z marketingovej aktivity v službe Google Ads),
 • Manual (návštevnosť, ktorá nepochádza z marketingovej aktivity v médiách Googlu),
 • SA360 (návštevnosť z marketingovej aktivity v službe Search Ads 360),
 • SFMC (návštevnosť z marketingovej aktivity v službe Salesforce Marketing Cloud),
 • Shopping Free Listings (návštevnosť z marketingovej aktivity v službe Google Merchant Center).
Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Google Ads

Nasledujúce dimenzie poskytujú informácie, ktoré sú špecifické pre Google Ads. Informácie o zdroji akvizície (napr. informácie o nových používateľoch a reláciách prostredníctvom služby Google Ads) nájdete v článku Dimenzie zdroja návštevnosti.

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa

Google Ads – názov účtu

Názov účtu v službe Google Ads pre reklamu, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Google Ads – názov reklamnej skupiny Názov reklamnej skupiny v službe Google Ads pre reklamu, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Google Ads – typ reklamnej siete

Umiestnenie, v ktorom sa zobrazovala vaša reklama (google.com, partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti, Obsahová sieť (angl. Display Network)), ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Google Ads – text kľúčového slova Priradené kľúčové slovo, ktoré viedlo ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Google Ads – dopyt Vyhľadávací dopyt, ktorý viedol ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Search Ads 360

Nasledujúce dimenzie poskytujú informácie, ktoré sa vzťahujú konkrétne na Search Ads 360, a vo vlastníctve sa zobrazujú v prípade integrácie so službou Search Ads 360. Informácie o zdroji akvizície (napr. informácie o nových používateľoch a reláciách získaných prostredníctvom služby Search Ads 360) nájdete v článku o dimenziách zdroja návštevnosti.

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
SA360 – číslo, názov alebo typ účtu vyhľadávača Identifikátor, názov a typ účtu vyhľadávača reklamy v službe Search Ads 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
SA360 – názov reklamnej skupiny Názov reklamnej skupiny reklamy v službe Search Ads 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
SA360 – text kľúčového slova Kľúčové slovo reklamy v službe Search Ads 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
SA360 – dopyt Dopyt, ktorý spustil zobrazenie reklamy v službe Search Ads 360 a viedol ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Demografické údaje
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Vek Vek používateľa podľa vekovej kategórie. Vekové kategórie zahŕňajú kategórie 18 – 24, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64 a viac ako 65. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď aktivujete signály Googlu. Môžu sa však použiť minimálne objemy údajov.
Pohlavie

Pohlavie používateľa (čiže muž alebo žena)

Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď aktivujete signály Googlu. Môžu sa však použiť minimálne objemy údajov.
Záujmy Záujmy používateľa (napríklad umenie a zábava, hry, šport). Používatelia sa môžu započítať do viacerých kategórií záujmov. Ide o rovnaký koncept, ako sú segmenty podľa záujmov v službe Google Ads. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď aktivujete signály Googlu. Môžu sa však použiť minimálne objemy údajov.
Elektronický obchod

Nasledujúce dimenzie sú k dispozícii v Prieskumoch a pri vytváraní publík a segmentov. Podskupina týchto dimenzií je k dispozícii v reportoch speňažovania, ako je uvedené nižšie.

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Mena Kód meny (podľa normy ISO 4217) udalosti

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra currency na úrovni udalosti.

Parameter currency je povinný, ak majú udalosti zahŕňať sumy výnosov a vrátených peňazí.

Príslušnosť položky Názov alebo kód spriazneného subjektu (čiže partnera alebo dodávateľa) spojeného s položkou (napr. výrobkom, ktorý predávate) Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra affiliation na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Značka položky Značka položky (napr. výrobku, ktorý predávate) Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_brand na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Kategória položky Prvá hierarchická kategória, do ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká sú kategóriou položky Odevy. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
2. kategória položky Druhá hierarchická kategória, do ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká predstavuje Pánske 2. kategóriu položky. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category2 na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
3. kategória položky Tretia hierarchická kategória, v ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká predstavuje Letné 3. kategóriu položky. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category3 na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
4. kategória položky Štvrtá hierarchická kategória, do ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká predstavujú Košele 4. kategóriu položky. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category4 na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
5. kategória položky Piata hierarchická kategória, v ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká predstavujú Tričká 5. kategóriu položky. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category5 na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Kupón položky Kupón použitý na nákup položky (napr. výrobku, ktorý predávate)

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra coupon na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja.

K dispozícii v reportoch speňažovania.

Identifikátor položky Identifikátor, ktorý zadáte pre položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Môžete nastaviť napríklad identifikátor SKU_12345. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_id na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Identifikátor zoznamu položiek Identifikátor, ktorý zadáte pre zoznam položiek (napr. výrobkov, ktoré predávate). Napríklad v sekcii súvisiacich výrobkov môžete pre zoznam položiek nastaviť identifikátor related_products. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_list_id na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Názov zoznamu položiek Názov, ktorý zadáte pre zoznam položiek (napr. výrobkov, ktoré predávate). Názov pre zoznam výrobkov. Môžete napríklad nastaviť názov Súvisiace výrobky pre zoznam položiek v sekcii súvisiacich výrobkov. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_list_name na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Pozícia zoznamu položiek Pozícia položky (napr. výrobku, ktorý predávate) v zozname Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra index na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Identifikátor umiestnenia položky Identifikátor, ktorý zadáte pre oblasť položky alebo proma Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra location_id na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Názov položky Názov položky (napr. výrobku, ktorý predávate) Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_name na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Názov kreatívy proma položky

Názov, ktorý zadáte pre kreatívu súvisiacu s promom

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra creative_name na úrovni položky s udalosťou view_promotion alebo select_promotion
Pozícia kreatívy proma položky Názov, ktorý zadáte pre priestor, v ktorom sa zobrazuje kreatíva súvisiaca s promom Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra creative_slot na úrovni položky s udalosťou view_promotion alebo select_promotion
Identifikátor proma položky Identifikátor, ktorý zadáte pre promo Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra promotion_id na úrovni položky s udalosťou view_promotion alebo select_promotion
Názov proma položky Názov, ktorý zadáte pre promo

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra promotion_name na úrovni položky s udalosťou view_promotion alebo select_promotion.

K dispozícii v reportoch speňažovania.

Variant položky Variant položky alebo jedinečný kód či opis (napr. veľkosť: XS, S, M, L; farba: Červená, Modrá, Zelená, Čierna) s ďalšími podrobnosťami alebo možnosťami položky Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_variant na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Miestna cena položky Predajná cena položky lokalizovaná kódom meny Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra price na úrovni položky a parametra currency na úrovni udalosti
Objednávkový kupón Názov alebo kód kupónu, ktorý zadáte pre zľavnené položky

Táto dimenzia na úrovni udalosti sa vypĺňa odoslaním parametra coupon na úrovni udalosti s udalosťou online predaja.

K dispozícii v reportoch speňažovania.

Úroveň dopravy Úroveň dopravy (napr. Po zemi, Letecky, Nasledujúci deň) vybraná na doručenie nákupu

Táto dimenzia na úrovni udalosti sa vypĺňa odoslaním parametra shipping_tier na úrovni udalosti v udalosti add_shipping_info.

K dispozícii v reportoch speňažovania.

Identifikátor transakcie Identifikátor, ktorý vytvoríte pre transakciu elektronického obchodu (ďalšie informácie)

Táto dimenzia na úrovni udalosti sa vypĺňa odoslaním parametra transaction_id s udalosťou online predaja.

K dispozícii v reportoch speňažovania.

Udalosť
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Názov udalosti Názov udalosti. Ak napríklad niekto spustí udalosť purchase, dimenziu vyplní text purchase. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Je konverzná udalosť Text true, ak udalosť bola označená ako konverzia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Hry
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Identifikátor ocenenia Identifikátor ocenenia, ktoré môže používateľ odomknúť v hre Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra achievement_id s udalosťou unlocked_achievement
Postava Meno postavy použitej v hre Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra character s udalosťou level_up alebo post_score
Úroveň

Číslo úrovne v hre

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra level s udalosťou level_up alebo post_score
Názov virtuálnej meny

Názov virtuálnej meny v hre

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra virtual_currency_name s udalosťou earn_virtual_currency alebo spend_virtual_currency
Všeobecné
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Prípona súboru Prípona súboru na stiahnutie (napríklad pdf alebo txt) Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom file_extensions, keď je aktivované rozšírené meranie
Názov súboru Cesta k stránke na stiahnutie súboru (napríklad /menu/vecera-menu.pdf) Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom file_name, keď je aktivované rozšírené meranie
Identifikátor skupiny Identifikátor skupiny, keď sa používateľ pridá do skupiny. Táto dimenzia vám umožňuje merať popularitu rôznych klanov alebo skupín používateľov. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra group_id s udalosťou join_group
Spôsob Spôsob použitý na registráciu, prihlásenie alebo zdieľanie (napr. Google, Twitter atď.) Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra method s udalosťou sign_up, login alebo share
Percento posunutia Percento posunutia stránky nadol používateľom. Ak si niekto posúvaním zobrazí aspoň 90 % stránky, dimenzia sa vyplní hodnotou 90. V opačnom prípade je dimenzia prázdna. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom scroll, keď je aktivované rozšírené meranie
Hľadaný výraz Výraz používaný na vyhľadávanie na vašom webe alebo vo vašej aplikácii Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra search_term s udalosťou search alebo view_search_results
Názov filtra testovacích údajov Názov filtra údajov v testovacom stave. Pomocou údajov z filtrov údajov, ktoré sú v testovacom stave, môžete overovať filtre pred ich aktiváciou. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď nastavíte filtre údajov v testovacom stave. Neplatí pre podradené ani súhrnné vlastníctva, v ktorých sa dimenzia zobrazí s hodnotou (not set).
Viditeľné Text true, keď je vložené video viditeľné pre používateľa Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom visible, keď je aktivované rozšírené meranie
Geografia
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Mesto Mesto, z ktorého pochádza aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web z New Yorku, dimenzia sa vyplní textom New York. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
ID mesta Identifikátor spojený s mestom, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad aktivita pochádza zo Seattlu, dimenziu vyplní hodnota 1027744. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Kontinent Kontinent, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi vaše weby zo Spojených štátov, dimenzia sa vyplní textom Americas. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor kontinentu Identifikátor UN M49 spojený s kontinentom, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web zo Spojených štátov, dimenziu vyplní hodnota 019. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Krajina Krajina, z ktorej pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web zo Spojených štátov, dimenzia sa vyplní textom United States. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
ID krajiny Identifikátor ISO 3166 spojený s krajinou, z ktorej pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad aktivita pochádza zo Spojených štátov, dimenziu vyplní hodnota US. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Región Geografický región, z ktorého pochádza aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web z New Yorku, dimenzia sa vyplní textom New York. Ak niekto navštívi váš web z Anglicka, dimenziu vyplní text England. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor regiónu Identifikátor geografického regiónu, z ktorého pochádza aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web z New Yorku, dimenziu vyplní text US-NY. Ak niekto navštívi váš web z Anglicka, dimenziu vyplní text GB-ENG. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Subkontinent Subkontinent, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web zo Spojených štátov, dimenzia sa vyplní textom Northern America. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor subkontinentu Identifikátor UN M49 spojený so subkontinentom, z ktorého pochádza aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web zo Spojených štátov, dimenziu vyplní hodnota 021. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Odkaz
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Triedy odkazov Atribút HTML class pre odkaz smerujúci na iný web alebo stiahnutie súboru. Ak napríklad používateľ klikne na odkaz <a class="center" href="www.youtube.com">, táto dimenzia vráti hodnotu center. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_classes, keď je aktivované rozšírené meranie
Doména odkazu Cieľová doména pre odkaz smerujúci na iný web alebo stiahnutie súboru. Ak napríklad používateľ klikne na odkaz <a href="www.youtube.com">, táto dimenzia vráti hodnotu youtube.com. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_domain, keď je aktivované rozšírené meranie
Identifikátor pripojenia Atribút HTML id pre odkaz smerujúci na iný web alebo stiahnutie súboru. Ak napríklad používateľ klikne na odkaz <a id="socialLinks" href="www.youtube.com">, táto dimenzia vráti hodnotu socialLinks. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_id, keď je aktivované rozšírené meranie
Text odkazu Text odkazu na stiahnutie súboru Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_text, keď je aktivované rozšírené meranie
Webová adresa odkazu Úplná webová adresa pre odkaz smerujúci na iný web alebo stiahnutie súboru. Ak napríklad používateľ klikne na odkaz <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">, táto dimenzia vráti hodnotu https://www.youtube.com/results?search_query=analytics. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_url, keď je aktivované rozšírené meranie
Na iný web Text true, keď odkaz vedie na web, ktorý nie je súčasťou domény vlastníctva Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom outbound, keď je aktivované rozšírené meranie
Stránka alebo obrazovka
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Skupina obsahu Skupina obsahu spojená so stránkou alebo obrazovkou. Ak napríklad vytvoríte skupinu obsahu pre pánske oblečenie pomocou hodnoty pánske, dimenzia pre stránky s pánskym oblečením sa vyplní hodnotou pánske. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra content_group
ID obsahu Identifikátor, ktorý priradíte k skupine obsahu Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra content_id
Typ obsahu Typ skupiny obsahu Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra content_type
Názov hostiteľa Názov subdomény a domény webovej adresy, ktorú ľudia navštívili na vašom webe. Napríklad názov hostiteľa pre www.example.com/kontakt.html je www.example.com. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Vstupná stránka Cesta k stránke a reťazec dopytu spojený s prvým zobrazením stránky v relácii. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Umiestnenie stránky Úplná webová adresa webovej stránky, ktorú niekto navštívil na vašom webe. Ak napríklad niekto navštívi stránku www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, dimenziu vyplní celá webová adresa. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Cesta k stránke a reťazec dopytu Ide o cestu k stránke a reťazce dopytu vo webovej adrese. Sú to časti webovej adresy, ktoré nasledujú za doménou. Ak napríklad niekto navštívi www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, potom googlemerchandisestore.com je doména, cesta k stránke je Bags a reťazec dopytu je theme=1. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Cesta k stránke a trieda obrazovky

Ide o cestu k stránke z webovej adresy a triedu obrazovky z mobilnej aplikácie.

Cesta k stránke je hodnota za doménou. Ak napríklad niekto navštívi www.googlemerchandisestore.com/Bags, googlemerchandisestore.com je doména a Bags je cesta k stránke.

Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Sprostredkovateľ stránky Sprostredkujúca webová adresa, ktorou je predchádzajúca webová adresa používateľa. Môže to byť doména vášho webu alebo iné domény. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky parametrom page_referrer
Názov stránky Názov stránky, ktorý ste nastavili na svojom webe Názov stránky pochádza zo značky <title> v kóde HTML. Ak chcete odosielať iný názov stránky, môžete do príkazu config pridať parameter page_title.
Názov stránky a trieda obrazovky Názov stránky z webu a trieda obrazovky z mobilnej aplikácie

Názov stránky pochádza zo značky <title> v kóde HTML. Ak chcete odosielať iný názov stránky, môžete do príkazu config pridať parameter page_title.

Trieda obrazovky pochádza z názvu triedy UIViewController alebo Activity, ktorá je momentálne v popredí.

Názov stránky a názov obrazovky Názov stránky z webu a názov obrazovky z mobilnej aplikácie

Názov stránky pochádza zo značky <title> v kóde HTML. Ak chcete odosielať iný názov stránky, môžete do príkazu config pridať parameter page_title.

Názov obrazovky pochádza z názvu, ktorý ste nastavili pre obrazovku pomocou súpravy Google Analytics for Firebase SDK.

Platforma alebo zariadenie
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Obchod s aplikáciami Obchod, z ktorého bola mobilná aplikácia stiahnutá a nainštalovaná Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Verzia aplikácie Parameter versionName (Android) alebo krátka verzia balíčka (iOS) mobilnej aplikácie Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Prehliadač Prehliadač, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Medzi bežné prehliadače patria Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera a Safari. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Verzia prehliadača Verzia prehliadača, z ktorej pochádzala aktivita používateľa. Verzia prehliadača môže byť napríklad 96.0.4664.110. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Zariadenie Mobilné zariadenie, z ktorého pochádzala aktivita používateľa Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Značka zariadenia Značka mobilného zariadenia (napr. Motorola, LG alebo Samsung) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Kategória zariadenia Typ zariadenia, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Kategórie zariadení zahŕňajú počítač, mobil a tablet. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Model zariadenia Názov modelu zariadenia (napr. iPhone 5s alebo SM-J500M) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Jazyk Jazyk prehliadača alebo zariadenia používateľa (napr. francúzština, angličtina) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Kód jazyka Nastavenie jazyka prehliadača alebo zariadenia používateľa vo formáte kódu jazyka podľa normy ISO 639 (napr. en-us, es, zh-cn) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Model mobilu Názov modelu mobilného zariadenia (napr. iPhone X) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Operačný systém Operačný systém používaný návštevníkmi vášho webu alebo aplikácie. Bežné operačné systémy sú Android, Chrome OS, Macintosh a Windows. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Operačný systém a verzia Operačný systém a jeho verzia, ktoré používajú návštevníci vášho webu alebo aplikácie Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Verzia OS Verzia operačného systému, ktorú používajú návštevníci vášho webu alebo aplikácie (napr. 9.3.2 alebo 5.1.1) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Platforma Spôsob, akým používatelia prešli na váš web alebo do vašej aplikácie. Platformy zahŕňajú Android, iOS a Web. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Rozlíšenie obrazovky Šírka a výška obrazovky (v pixeloch), z ktorej pochádza aktivita používateľa. Príklady: 1920 × 1080, 1440 × 900 a 1366 × 768. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor streamu Identifikátor streamu, z ktorého pochádzala aktivita používateľov. Identifikátory streamov nájdete v sekcii Správca > Streamy údajov. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Názov streamu Názov streamu, z ktorého pochádzala aktivita používateľov. Názvy streamov nájdete v sekcii Správca > Streamy údajov. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Vlastník
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Formát reklamy Formát reklamy. Typickými formátmi sú Banner, Intersticiálna reklama a Reklama s odmenou. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie reklám pre mobilné aplikácie musíte na vypĺňanie dimenzie odosielať udalosť ad_impression.
Zdroj reklamy

Zdrojová sieť, ktorá zobrazila reklamu. Obvyklé zdroje sú sieť AdMob, Meta Audience Network a sprostredkované vlastné reklamy.

Pri integrácii so službou Google Ad Manager predstavuje táto dimenzia názov siete v službe Google Ad Manager (napr. Bloomberg L.P. (sieť v službe Google Ad Manager 5262)).

Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie reklám pre mobilné aplikácie musíte na vypĺňanie dimenzie odosielať udalosť ad_impression.
Reklamná jednotka Názov, ktorý ste vybrali pre reklamnú jednotku. Pri integrácii so službou Google Ad Manager táto dimenzia predstavuje reklamnú jednotku (všetky úrovne). Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie reklám pre mobilné aplikácie musíte na vypĺňanie dimenzie odosielať udalosť ad_impression.
Čas
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Dátum Dátum zhromaždenia udalosti vo formáte RRRRMMDD Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Dátum + hodina (RRMMDDHH) Dátum a hodina, keď bola udalosť zhromaždená, vo formáte RRRRMMDDHH Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Deň Deň v mesiaci, keď bola udalosť zhromaždená, vo formáte dvojmiestneho čísla od 01 do 31 Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Hodina Hodina, keď bola udalosť zhromaždená, vo formáte dvojmiestneho čísla od 0 do 23 Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Mesiac Mesiac, keď bola udalosť zhromaždená, vo formáte dvojmiestneho čísla od 01 do 12 Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
N‑tý deň Počet dní od začiatku zadaného obdobia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
N‑tá hodina Počet hodín od začiatku zadaného obdobia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
N‑tý mesiac Počet mesiacov od začiatku zadaného obdobia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
N‑tý týždeň Počet týždňov od začiatku zadaného obdobia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
N‑tý rok Počet rokov od začiatku zadaného obdobia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Týždeň Týždeň, kedy bola udalosť zhromaždená, vo formáte dvojmiestneho čísla od 01 do 53 Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Rok Rok, keď bola udalosť zhromaždená, vo formáte štvormiestneho čísla (napr. 2020) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Zdroj návštevnosti

Nasledujúce dimenzie poskytujú informácie o atribúcii pre dimenzie na úrovni relácie a používateľa vrátane informácií o atribúcii pre reklamné platformy, ktoré integrujete so službou Google Analytics (napríklad Search Ads 360 a Display & Video 360). Tieto dimenzie používajú atribučný model na základe posledného kliknutia v platených a organických kanáloch.

Dimenzie na úrovni používateľa

Okrem nasledujúcich dimenzií na úrovni používateľa nájdete aj dimenzie na úrovni používateľa špecifické pre platformy integrované so službou Analytics (napr. Nový používateľ – kampaň Google Ads, čo je kampaň Google Ads len pre nových používateľov).

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Nový používateľ – kampaň Kampaň, prostredníctvom ktorej bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – identifikátor kampane Identifikátor kampane, prostredníctvom ktorej bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – predvolená skupina kanálov Predvolená skupina kanálov, prostredníctvom ktorej bol používateľ prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Prvý používateľ – manuálny obsah reklamy

Obsah reklamy, ktorý bol použitý na prvé získanie používateľa

Táto dimenzia sa vypĺňa manuálnym značkovaním koncových webových adries v reklamách pomocou parametra utm_content.

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie.

Nový používateľ – manuálny výraz

Výraz, ktorý bol použitý na prvé získanie používateľa

Táto dimenzia sa vypĺňa manuálnym značkovaním koncových webových adries v reklamách pomocou parametra utm_term.

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie.
Nový používateľ – médium Médium, prostredníctvom ktorého bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – zdroj Zdroj, prostredníctvom ktorého bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – zdroj / médium Zdroj a médium, prostredníctvom ktorých bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – platforma zdroja Platforma zdroja, prostredníctvom ktorej bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Dimenzie na úrovni relácie

Okrem nasledujúcich dimenzií na úrovni relácie nájdete aj dimenzie na úrovni relácie špecifické pre platformy integrované so službou Analytics (napr. Relácia – kampaň Google Ads, čo je kampaň Google Ads pre novú reláciu).

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Relácia – kampaň Kampaň, ktorá súvisela so začiatkom relácie Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – identifikátor kampane Identifikátor kampane, ktorý bol pridružený k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – predvolená skupina kanálov Predvolená skupina kanálov spojená so začiatkom relácie Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – manuálny obsah reklamy

Obsah reklamy, ktorý bol spojený so začiatkom relácie

Táto dimenzia sa vypĺňa manuálnym značkovaním koncových webových adries v reklamách pomocou parametra utm_content.

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie.

Relácia – manuálny výraz

Výraz, ktorý bol spojený so začiatkom relácie

Táto dimenzia sa vypĺňa manuálnym značkovaním koncových webových adries v reklamách pomocou parametra utm_term.

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – médium Médium, ktoré bolo pridružené k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – názov reklamnej skupiny v službe SA360

Názov reklamnej skupiny v službe Search Ads 360, ktorá sprostredkovala reláciu používateľa

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – kampaň SA360

Názov kampane v službe Search Ads 360, ktorá sprostredkovala reláciu používateľa

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – formát kreatívy v službe SA360

Typ kreatívy v službe Search Ads 360, ktorá sprostredkovala reláciu používateľa (napríklad responzívna reklama vo vyhľadávaní alebo rozšírená textová reklama)

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – predvolená skupina kanálov v službe SA360

Predvolená skupina kanálov, ktorá sprostredkovala reláciu používateľa (napríklad platené vyhľadávanie alebo platené reklamy na sociálnych sieťach)

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia služby SA360 – číslo účtu vyhľadávača

Číslo účtu vyhľadávača v službe Search Ads 360, ktorý sprostredkoval reláciu používateľa

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia služby SA360 – názov účtu vyhľadávača

Názov účtu vyhľadávača v službe Search Ads 360, ktorý sprostredkoval reláciu používateľa

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia služby SA360 – typ účtu vyhľadávača

Typ účtu vyhľadávača v službe Search Ads 360, ktorý sprostredkoval reláciu používateľa (napríklad google ads, bing, baidu)

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – text kľúčového slova v službe SA360

Kľúčové slovo vo vyhľadávači, prostredníctvom ktorého ste získali návštevnosť

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia služby SA360 – médium

Údaje o fakturovateľnom výsledku pre danú kampaň Search Ads 360 (napr. cena za kliknutie)

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia služby SA360 – dopyt

Hľadaný výraz, prostredníctvom ktorého ste získali návštevnosť

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – zdroj v službe SA360

Zdroj návštevnosti, ktorý sprostredkoval reláciu používateľa (napríklad example.com, google, jarny_bulletin)

Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – zdroj Zdroj, ktorý bol pridružený k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – zdroj / médium Zdroj a médium spojené so začiatkom relácie Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – platforma zdroja Platforma zdroja, ktorá bola pridružená k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vypĺňať túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Používateľ
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Názov publika Názov publika, do ktorého používatelia patria počas vybraného obdobia. Aktuálne správanie používateľov nemá vplyv na historické členstvo v publiku v reportoch. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri vytváraní publík
Noví / dlhodobejší Noví a dlhodobejší používatelia, ktorí prvýkrát otvorili vašu aplikáciu alebo navštívili váš web za posledných sedem dní Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Prihlásený/‑á s identifikátorom používateľa Text yes, keď zhromažďujete user_id, ktorý vám pomôže spojiť oddelené relácie s individuálnym používateľom Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
História správania používateľa
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Dátum prvej relácie Dátum vo formáte RRRRMMDD, keď bol používateľ prvýkrát získaný. Dátum prvej relácie zahŕňa údaje o používateľoch, ktorí otvoria progresívnu webovú aplikáciu (PWA) alebo okamžitú aplikáciu bez inštalácie aplikácie. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Dátum prvej návštevy Dátum vo formáte RRRRMMDD, keď bol používateľ prvýkrát získaný Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Dátum prvého nákupu Dátum prvého nákupu používateľa Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Dátum poslednej aktivity Dátum poslednej interakcie používateľa Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Názov posledného publika Názov publika, do ktorého používatelia v súčasnosti patria Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri vytváraní publík
Posledná platforma Spôsob, ktorým používateľ naposledy získal prístup na váš web alebo do vašej aplikácie. Platformy zahŕňajú Android, iOS a Web. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Dátum posledného nákupu Dátum posledného nákupu používateľa Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Video
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Poskytovateľ videa Zdroj videa (napr. youtube) Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom video_provider, keď je aktivované rozšírené meranie
Názov videa Názov videa Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom video_title, keď je aktivované rozšírené meranie
Webová adresa videa Webová adresa videa Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom video_url, keď je aktivované rozšírené meranie

Metriky služby Analytics

Reklamy
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Kliknutia v službe Google Ads Celkový počet kliknutí používateľov na reklamy vo vašej reklamnej kampani prostredníctvom platformy Google Ads Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Cena v službe Google Ads Celková suma, ktorú ste zaplatili za reklamnú kampaň prostredníctvom platformy Google Ads Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Cena za kliknutie v službe Google Ads Priemerná cena, ktorú ste zaplatili za kliknutie v reklamnej kampani prostredníctvom platformy Google Ads Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Zobrazenia v službe Google Ads Celkový počet zobrazení vašej reklamnej kampane používateľom prostredníctvom platformy Google Ads Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Cena videa v službe Google Ads Celková suma výdavkov na videoobsah v službe Google Ads na účely merania výkonnosti videoreklám Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Zhliadnutia videa služby Google Ads Celkový počet zhliadnutí videoobsahu v službe Google Ads potenciálnymi zákazníkmi na účely merania výkonnosti videoreklám Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Kliknutia z prostredia mimo Googlu Celkový počet kliknutí používateľov na vašu reklamu Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Náklady z prostredia mimo Googlu Celkové náklady na vašu reklamnú kampaň Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Iná cena za kliknutie než Google Priemerná suma, ktorú ste zaplatili za kliknutie na reklamnú kampaň Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Iná cena za konverziu než Google Priemerná cena, ktorú ste zaplatili za konverziu v rámci vašej reklamnej kampane Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Zobrazenia z prostredia mimo Googlu Celkový počet zobrazení vašej reklamnej kampane používateľom Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Iná návratnosť výdavkov na reklamu než Google

Celková výška výnosov z každého eura minutého na reklamu.

Návratnosť výdavkov na reklamu mimo Googlu = (celkové výnosy z reklám + výnosy z nákupov + výnosy z nákupov v aplikácii + odbery) / náklady na import údajov

Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Elektronický obchod

Google Analytics poskytuje metriky na úrovni udalosti a položky, ktoré vám pomáhajú merať interakcie s výrobkami alebo službami na webe alebo v aplikácii. Na vypĺňanie metrík elektronického obchodu musíte nastaviť udalosti elektronického obchodu.

Poznámka: Dimenzie a metriky na úrovni položky a na úrovni udalosti nie sú navzájom kompatibilné. Vždy, keď použijete dimenziu na úrovni položky, musíte vybrať metriku na úrovni položky, nie ekvivalentnú metriku na úrovni udalosti. To isté platí aj pre dimenzie a metriky na úrovni udalosti.

Metriky na úrovni udalosti

Metriky na úrovni udalosti informujú o počte spustení udalosti elektronického obchodu na vašom webe alebo vo vašej aplikácii. Tieto metriky umožňujú zistiť, ako často dochádza k určitým akciám, ako je spustenie nákupu alebo dokončenie transakcie.

Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa

Pridania do košíkov

Počet prípadov, keď používatelia pridali položky do nákupných košíkov

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním udalosti add_to_cart

Platby

Počet spustení procesu platby používateľmi

Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti begin_checkout

Množstvo elektronického obchodu

Počet položiek v udalosti elektronického obchodu.

Niekto si napríklad kúpi jeden kus trička Stan and Friends Tee a dva kusy trička Google Grey Women's Tee. Keď ich zahrniete do poľa items, zobrazia sa nasledujúce výsledky:

 • Množstvo elektronického obchodu je 3.
 • Množstvo položky Stan and Friends Tee je 1.
 • Množstvo položky Google Grey Women's Tee je 2.

Táto metrika sa vypĺňa odoslaním parametra quantity s udalosťou elektronického obchodu

Hrubé výnosy z nákupov

Súčet výnosov z nákupov na vašom webe alebo vo vašej aplikácii.

Hrubé výnosy z nákupov = nákupy + nákupy v aplikácii + odbery

Táto metrika predstavuje súčet hodnôt udalostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

 

Udalosti kliknutia na zoznam položiek

Počet prípadov, keď používatelia klikli na položku, ktorá sa zobrazila v zozname

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním udalosti select_item

Udalosti zobrazenia zoznamu položiek

Počet zobrazení zoznamu položiek

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním udalosti view_item_list

Udalosti zobrazenia položiek

Počet zobrazení položky

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním udalosti view_item

Kliknutia na promo

Počet kliknutí na promo položky

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním udalosti select_promotion

Zhliadnutia proma

Počet zobrazení proma položky

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním udalosti view_promotion

Výnosy z nákupu

Súčet výnosov z nákupov na vašom webe alebo vo vašej aplikácii po odpočítaní všetkých vrátených peňazí.

Výnosy z nákupov = nákupy + nákupy v aplikácii + odbery – vrátenie peňazí

Táto metrika predstavuje súčet hodnôt udalostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert, od ktorého sa odpočíta hodnota udalostí refund

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

 

Nákupy

Počet nákupov na vašom webe alebo vo vašej aplikácii

Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase

Množstvo

Počet jednotiek v udalosti elektronického obchodu

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním parametra quantity na úrovni udalosti.

Ak nezahrniete parameter quantity na úrovni udalosti, Google Analytics priradí pri danej udalosti k metrike Množstvo hodnotu 1.

Suma vrátených peňazí

Celková suma z vrátení peňazí vykonaných na vašom webe alebo vo vašej aplikácii

Táto metrika sa vypĺňa z udalostí refund a app_store_refund

Vrátenia peňazí

Počet vrátení peňazí na vašom webe alebo vo vašej aplikácii

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním udalosti refund

Suma za dopravu Suma za dopravu spojená s transakciou Táto dimenzia sa vypĺňa odosielaním parametra shipping na úrovni udalosti v udalosti purchase
Výška dane Suma dane spojená s transakciou Táto dimenzia na úrovni udalosti sa vypĺňa odosielaním parametra tax na úrovni udalosti v udalosti purchase

Transakcie

Počet dokončených nákupov na vašom webe

Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase

Počet transakcií na kupujúceho

Priemerný počet nákupov na kupujúceho vo vybranom období

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním udalosti purchase

Metriky na úrovni položky

Metriky na úrovni položky informujú o počte položiek, s ktorými zákazníci interagovali na vašom webe alebo vo vašej aplikácii. Tieto metriky sú užitočné, ak chcete zistiť, koľko položiek sa kupuje, pridáva do nákupných košíkov alebo s koľkými používatelia inak interagujú.

Ak napríklad zákazník spustí udalosť platby, ktorá zahŕňa tri páry topánok, metrika Zaplatené položky bude 3 (čo je počet položiek v udalosti).

Poznámka: Nasledujúce metriky sa začali vypĺňať údajmi až 8. septembra 2022. Ak zahrniete dátumy spred 8. septembra 2022, údaje týchto metrík môžu byť nekonzistentné.

 • Položky pridané do košíka;
 • zaplatené položky;
 • položky, na ktoré sa kliklo v zozname;
 • položky, na ktoré sa kliklo v prome;
 • zobrazené položky;
 • položky zobrazené v zozname;
 • položky zobrazené v prome.
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Hrubé výnosy z položky

Celkové výnosy len z položiek bez dane a dopravy.

Výnosy z položky = cena × množstvo

 • Cena je parameter price pre položku v poli items.
 • Množstvo je parameter quantity pre položku v poli items.

Táto metrika predstavuje súčet udalosti purchase

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Suma zľavy položky

Peňažná hodnota zľavy ako súčin parametrov discount a quantity.

Suma zľavy položky = zľava × množstvo

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním parametrov discount a quantity na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja

Miera prekliknutí prom položiek Počet používateľov, ktorí si vybrali promo, vydelený počtom používateľov, ktorí si dané promo pozreli Táto metrika sa vypĺňa odosielaním poľa items s udalosťami select_promotion a view_promotion

Množstvo položky

Ide o počet jednotiek jednej položky v udalosti elektronického obchodu.

Niekto si napríklad kúpi jeden kus trička Stan and Friends Tee a dva kusy trička Google Grey Women's Tee. Keď ich zahrniete do poľa items, zobrazia sa nasledujúce výsledky:

 • Množstvo elektronického obchodu je 3.
 • Množstvo položky Stan and Friends Tee je 1.
 • Množstvo položky Google Grey Women's Tee je 2.

Táto metrika sa vypĺňa odoslaním parametra quantity s udalosťou elektronického obchodu

Vrátená suma za položku Celková suma z vrátení peňazí za položky na vašom webe alebo vo vašej aplikácii Táto metrika sa vypĺňa z udalostí refund

Výnosy z položky

Celkové výnosy len z položiek (bez dane a dopravy) po odpočítaní vrátenia peňazí

Výnosy položky = cena × množstvo – vrátenie peňazí

 • Cena je parameter price pre položku v poli items.
 • Množstvo je parameter quantity pre položku v poli items.

Táto metrika sa vypĺňa pomocou udalostí purchase a refund

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Položky pridané do košíka

Počet položiek, ktoré boli pridané do košíka

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním poľa items s udalosťou add_to_cart

Zaplatené položky

Počet položiek, ktoré boli v košíku počas platby

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním poľa items s udalosťou begin_checkout

Položky, na ktoré sa kliklo v zozname

Počet položiek, na ktoré sa kliklo v zozname

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním poľa items s udalosťou select_item

Položky, na ktoré sa kliklo v prome

Počet položiek, na ktoré sa kliklo v prome

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním poľa items s udalosťou select_promotion

Zakúpené položky

Počet zakúpených položiek

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním poľa items s udalosťou purchase

Zobrazené položky

Počet zobrazených položiek

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním poľa items s udalosťou view_item

Položky zobrazené v zozname

Počet položiek v zobrazených zozname

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním poľa items s udalosťou view_item_list

Položky zobrazené v prome

Počet položiek zobrazených v prome

Táto metrika sa vypĺňa odosielaním poľa items s udalosťou view_promotion

Udalosť
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Konverzie Počet spustení konverznej udalosti používateľmi Táto metrika sa vypĺňa označením udalosti ako konverzie
Počet udalostí Počet spustení udalosti používateľmi Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Počet udalostí na používateľa

Priemerný počet spustených udalostí na používateľa.

Počet udalostí na používateľa = počet udalostí / aktívni používatelia

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Hodnota udalosti

Súčet všetkých parametrov value poskytnutých udalosťou. Pomocou tejto kontextovej metriky môžete zaznamenávať údaje, ktoré sú pre vás dôležité (napr. výnosy, čas, vzdialenosť).

Hodnota udalosti sa líši od výnosov z nákupu, v ktorých hodnota udalosti spája realizované a nerealizované hodnoty. Realizované hodnoty pochádzajú z udalostí nákupov a nerealizované hodnoty pochádzajú z ostatných udalostí (napr. udalosť gem_referral s hodnotou udalosti 5). Hodnota udalosti nie je prepočítaná podľa meny.

Táto metrika sa vypĺňa zahrnutím parametra value
Počet udalostí na reláciu Priemerný počet udalostí na reláciu Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Prvé otvorenia Počet prvých otvorení aplikácie používateľmi Táto metrika sa automaticky vypĺňa udalosťou first_open
Prvé návštevy Počet prvých otvorení webu používateľmi Táto metrika sa automaticky vypĺňa udalosťou first_visit
Stránka alebo obrazovka
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Vstupy Počet výskytov prvej zaznamenanej udalosti relácie na stránke alebo obrazovke (ďalšie informácie) Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Odchody Počet výskytov poslednej zaznamenanej udalosti relácie na stránke alebo obrazovke (ďalšie informácie) Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Zobrazenia Počet obrazoviek mobilných aplikácií alebo webových stránok, ktoré videli vaši používatelia. Započítavajú sa aj opakované zobrazenia jednej obrazovky alebo stránky. Táto metrika sa vypĺňa automaticky.
Zobrazenia na používateľa Priemerný počet pozretých obrazoviek mobilnej aplikácie alebo webových stránok na jedného používateľa Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Predpokladané

Nasledujúce metriky zahŕňajú možnosti priemernej hodnoty a percentilovej distribúcie (napr. 10. percentil). Tieto možnosti vám umožňujú zobraziť si priemernú hodnotu na používateľa a distribúciu hodnôt.

Napríklad priemerná hodnota metriky Pravdepodobnosť nákupu predstavuje priemerný počet očakávaných nákupov na používateľa. 10. percentil metriky je 10. percentil v distribúcii používateľov pre dané obdobie. Ak má hodnotu 30 %, potom v prípade 10 % používateľov je pravdepodobnosť nákupu nižšia než 30 %, zatiaľ čo v prípade 90 % používateľov je pravdepodobnosť vyššia než 30 %. Je to užitočné, keď máte inú než normálnu distribúciu.

Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Pravdepodobnosť straty používateľa Pravdepodobnosť, že používateľ, ktorý bol aktívny vo vašej aplikácii alebo na vašom webe za posledných 7 dní, nebude aktívny v priebehu nasledujúcich 7 dní Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si článok Prediktívne metriky
Pravdepodobnosť nákupu v aplikácii Pravdepodobnosť, že používateľ, ktorý bol aktívny za posledných 28 dní, uskutoční v priebehu nasledujúcich 7 dní nákup v aplikácii Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si článok Prediktívne metriky
Predpokladané výnosy Predpokladané výnosy zo všetkých nákupných konverzií v priebehu nasledujúcich 28 dní od používateľa, ktorý bol aktívny za posledných 28 dní Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si článok Prediktívne metriky
Pravdepodobnosť nákupu Pravdepodobnosť, že používateľ, ktorý bol aktívny za posledných 28 dní, uskutoční nákup v priebehu nasledujúcich 7 dní Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si článok Prediktívne metriky
Vlastník
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Pokrytie reklamou (Iba aplikácie) Celkový čas, počas ktorého sa reklamné jednotky zobrazovali používateľovi (v milisekundách) Táto metrika sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie reklám pre mobilné aplikácie musíte na vypĺňanie dimenzie odosielať udalosť ad_impression.
Výnosy z reklám Súčet výnosov z reklám na používateľa Táto metrika sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie reklám pre mobilné aplikácie musíte na vypĺňanie dimenzie odosielať udalosť ad_impression.
Vystavenie reklamnej jednotke (Iba aplikácie) Čas, počas ktorého sa používateľovi zobrazovala daná reklamná jednotka (v milisekundách) Táto metrika sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie reklám pre mobilné aplikácie musíte na vypĺňanie dimenzie odosielať udalosť ad_impression.
Výnosy
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Priemerné výnosy na platiaceho používateľa Priemerné výnosy na platiaceho používateľa sú celkové výnosy z nákupu na aktívneho používateľa, ktorý uskutočnil nákup

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Výnosy z nákupu

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Priemerné výnosy na používateľa

Priemerné výnosy na aktívneho používateľa sú celkové výnosy, ktoré v priemere generuje každý aktívny používateľ bez ohľadu na to, či uskutočnil nákup.

Priemerné výnosy na používateľa = (celkové výnosy z reklám + výnosy z nákupov + výnosy z nákupov v aplikácii + odbery) / aktívni používatelia.

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Celkové výnosy

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Priemerné denné výnosy Priemerné celkové výnosy za deň vo vybranom období

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Celkové výnosy

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Priemerné výnosy z nákupu Priemerné výnosy z nákupu vo vybranom období

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Výnosy z nákupu

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Priemerné výnosy z nákupu na používateľa Súčet výnosov z nákupov na používateľa

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Výnosy z nákupu

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Max. denné výnosy Maximálne celkové výnosy za deň vo vybranom období

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Celkové výnosy

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Min. denné výnosy Minimálne celkové výnosy za deň vo vybranom období

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Celkové výnosy

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Celkové výnosy

Celkové výnosy z nákupov, nákupov v aplikácii, odberov a výnosov z reklám.

Celkové výnosy = nákupy + nákupy v aplikácii + odbery + výnosy z reklám – vrátenie peňazí

Táto metrika predstavuje súčet hodnôt udalostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert, ako aj výnosov z reklám, ktoré sa vypĺňajú prostredníctvom integrácie služby Google AdMob, integrácie služby Google Ad Manager alebo odoslaním udalosti ad_impression z integrácie so službou tretej strany

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Search Console
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Priemerná pozícia v organickom vyhľadávaní Google

Priemerná pozícia webových adries pre dopyty reportované službou Search Console.

Ak sa napríklad webová adresa vášho webu zobrazuje na 3. pozícii pre jeden dopyt a 7. pozícii pre iný dopyt, priemerná pozícia bude 5 ((3+7)/2).

Táto metrika vyžaduje aktívne pripojenie k službe Search Console
Miera prekliknutí v organickom vyhľadávaní Google

Miera prekliknutí (angl. click-through rate) v organickom vyhľadávaní na Googli reportovaná službou Search Console. Miera prekliknutí predstavuje počet kliknutí na zobrazenie.

Táto metrika sa vráti ako zlomok, napríklad 0,0588 znamená, že približne 5,88 % zobrazení viedlo ku kliknutiu.

Táto metrika vyžaduje aktívne pripojenie k službe Search Console
Kliknutia v organickom vyhľadávaní na Googli Počet kliknutí v organickom vyhľadávaní na Googli reportovaných službou Search Console Táto metrika vyžaduje aktívne pripojenie k službe Search Console
Zobrazenia v organickom vyhľadávaní Google Počet zobrazení v organickom vyhľadávaní na Googli reportovaných službou Search Console Táto metrika vyžaduje aktívne pripojenie k službe Search Console
Relácia
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Priemerné trvanie relácie Priemerné trvanie relácií používateľov (v sekundách) Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Miera okamžitých odchodov

Percento relácií, ktoré neboli reláciami s interakciou Ďalšie informácie

Miera okamžitých odchodov = relácie bez interakcie / celkový počet relácií

Miera okamžitých odchodov je opakom miery interakcie.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie s interakciou

Počet relácií, ktoré trvali aspoň desať sekúnd, prípadne zahŕňali aspoň jednu konverznú udalosť alebo aspoň dve zobrazenia stránky alebo obrazovky.

Relácie s interakciou sú opakom relácií s nízkou mierou interakcie.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie s interakciou na používateľa Priemerný počet relácií s interakciou na používateľa Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Miera interakcie

Percento relácií, ktoré boli reláciami s interakciou. Ďalšie informácie

Miera interakcie = relácie s interakciou / celkový počet relácií

Miera interakcie je opakom miery okamžitých odchodov.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie s nízkou mierou interakcie

Počet relácií, ktoré neboli reláciami s interakciou.

Relácie s nízkou mierou interakcie sú opakom relácií s interakciou.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Konverzný pomer relácií

Percento relácií, pri ktorých došlo ku konverzii.

Táto metrika sa vypočítava ako podiel počtu relácií, pri ktorých došlo ku konverzii, a celkového počtu relácií.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie

Počet relácií, ktoré sa začali na vašom webe alebo vo vašej aplikácii.

Relácia je obdobie, počas ktorého používateľ interaguje s vaším webom alebo aplikáciou.

Relácia sa spustí, keď používateľ:

 • otvorí aplikáciu v popredí,
 • zobrazí stránku alebo obrazovku a nie je práve aktívna žiadna relácia (napr. jeho predchádzajúca relácia vypršala).

Relácia sa predvolene skončí (vyprší) po 30 minútach nečinnosti používateľa. Neexistuje žiadne obmedzenie, ako dlho môže relácia trvať.

Ďalšie informácie o reláciách

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie na používateľa Priemerný počet relácií na používateľa Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Zobrazenia na reláciu

Počet obrazoviek aplikácie alebo webových stránok, ktoré si používatelia pozreli, pripadajúci na reláciu. Započítavajú sa aj opakované zobrazenia jednej stránky alebo obrazovky.

Zobrazenia na reláciu = (udalosti screen_view + udalosti page_view) / celkový počet relácií

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Používateľ
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Počet kupujúcich každý deň Počet zákazníkov, ktorí 2 dni po sebe uskutočnili aspoň 1 nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Počet kupujúcich každé 2 až 7 dní Počet zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup v jeden deň, ako aj kedykoľvek v období 2 až 7 dní predtým Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Aktívni používatelia, ktorí zaplatili počas posledných 30 dní Počet zákazníkov, ktorí za posledných 30 dní uskutočnili aspoň 1 nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Počet kupujúcich každých 31 až 90 dní Počet zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup v jeden deň, ako aj kedykoľvek v období 31 až 90 dní predtým Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Aktívni používatelia, ktorí zaplatili počas posledných siedmich dní Počet zákazníkov, ktorí za posledných 7 dní uskutočnili aspoň 1 nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Počet kupujúcich každých 8 až 30 dní Počet zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup v jeden deň, ako aj kedykoľvek v období 8 až 30 dní predtým Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Aktívni používatelia, ktorí zaplatili počas posledných 90 dní Počet zákazníkov, ktorí za posledných 90 dní uskutočnili aspoň 1 nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Aktívni používatelia

Počet jednotlivých používateľov, ktorí navštívili váš web alebo aplikáciu. Aktívny používateľ je ľubovoľný používateľ, ktorý uskutoční reláciu s interakciou alebo v prípade ktorého Analytics zhromaždí:

Poznámka: Metrika Aktívni používatelia sa v reportoch zobrazuje ako Používatelia.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Priemerný denný počet kupujúcich Priemerný počet kupujúcich vo všetkých dňoch vo vybranom období Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Priemerný čas interakcie

Priemerný čas, počas ktorého bol váš web na aktívnej karte v prehliadači používateľa alebo počas ktorého bola aplikácia v popredí v zariadení používateľa.

Priemerný čas interakcie = celkové trvanie interakcií používateľov / počet aktívnych používateľov

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Priemerný čas interakcie na reláciu Priemerný čas interakcie na reláciu Táto metrika sa vypĺňa automaticky
APD / APM Aktívni používatelia za deň (APD) / aktívni používatelia za mesiac (APM) predstavujú percento používateľov, ktorí interagovali počas určitého kalendárneho dňa, z počtu používateľov, ktorí interagovali počas posledných 30 dní. Vyšší pomer naznačuje vysokú mieru interakcie a udržania používateľov. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
APD / APT Aktívni používatelia za deň (APD) / aktívni používatelia za týždeň (APT) predstavujú percento používateľov, ktorí interagovali počas posledných 24 hodín, z počtu používateľov, ktorí interagovali počas posledných 7 dní. Vyšší pomer naznačuje vysokú mieru interakcie a udržania používateľov. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Počet kupujúcich, ktorí uskutočnili prvý nákup Počet používateľov, ktorí vo vybranom období uskutočnili svoj prvý nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase

Konverzia kupujúceho, ktorý uskutočnil prvý nákup

(konverzia kupujúceho, ktorý uskutočnil prvý nákup)

Percento aktívnych používateľov, ktorí uskutočnili svoj prvý nákup. Táto metrika sa vráti ako desatinné číslo, napríklad 0,092 znamená, že 9,2 % aktívnych používateľov boli prvonákupcovia. Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase

Počet kupujúcich, ktorí uskutočnili prvý nákup, na nového používateľa

(počet kupujúcich, ktorí uskutočnili prvý nákup, na každého nového používateľa)

Priemerný počet kupujúcich, ktorí uskutočnili prvý nákup, na nového používateľa Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Maximálny denný počet kupujúcich Maximálny počet kupujúcich vo všetkých dňoch vo vybranom období Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Minimálny denný počet kupujúcich Minimálny počet kupujúcich vo všetkých dňoch vo vybranom období Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Noví používatelia

Počet nových jedinečných identifikátorov používateľov, ktoré zaznamenali udalosť first_open alebo first_visit.

Táto metrika vám umožňuje merať počet používateľov, ktorí prvýkrát interagovali s vaším webom alebo spustili vašu aplikáciu.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
PAPM / APD Metrika Platiaci aktívni používatelia za mesiac (PAPM) / aktívni používatelia za deň (APD) vyjadruje percento aktívnych používateľov, ktorí uskutočnili nákup v predchádzajúcom mesiaci Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
PAPT / APD Metrika Platiaci aktívni používatelia za týždeň (PAPT) / aktívni používatelia za deň (APD) vyjadruje percento aktívnych používateľov, ktorí uskutočnili nákup v predchádzajúcom týždni Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Vracajúci sa používatelia Počet používateľov, ktorí iniciovali aspoň jednu predchádzajúcu reláciu, bez ohľadu na to, či predchádzajúce relácie boli reláciami s interakciou Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Celkový počet kupujúcich Počet jedinečných používateľov, ktorí uskutočnili aspoň jeden nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Celkový počet používateľov

Počet jedinečných identifikátorov používateľov, ktoré spustili ľubovoľné udalosti.

Táto metrika vám umožňuje merať počet jedinečných používateľov, ktorí zaznamenali udalosť.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Konverzný pomer používateľov

Percento používateľov, ktorí konvertovali.

Táto metrika sa vypočítava ako podiel počtu používateľov, ktorí vykonali konverznú akciu, a celkového počtu používateľov.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Interakcie používateľov Čas, počas ktorého bola obrazovka aplikácie alebo webová stránka v popredí. Ďalšie informácie o interakcii používateľov Táto metrika sa vypĺňa automaticky
APT/APM Aktívni používatelia za týždeň (APT) / aktívni používatelia za mesiac (APM) predstavujú percento používateľov, ktorí interagovali počas posledných 7 dní, z počtu používateľov, ktorí interagovali počas posledných 30 dní. Vyšší pomer naznačuje vysokú mieru interakcie a udržania používateľov. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
História správania používateľa

Nasledujúce metriky zahŕňajú možnosti celkovej hodnoty, priemernej hodnoty a percentilovej distribúcie (napr. 10. percentil). Tieto možnosti vám umožňujú pozrieť si celkovú hodnotu, priemernú hodnotu na používateľa a distribúciu hodnôt.

Napríklad celková hodnota metriky Relácie s interakciou za celé obdobie predstavuje celkový počet relácií s interakciou za dané obdobie. Priemerná hodnota metriky je priemerný počet relácií s interakciou na používateľa.

10. percentil metriky je 10. percentil v distribúcii používateľov pre dané obdobie. Ak má hodnotu 3, potom 10 % používateľov má menej než 3 relácie s interakciou, zatiaľ čo 90 % používateľov má viac ako 3 relácie s interakciou. Je to užitočné, keď máte inú než normálnu distribúciu.

Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Výnosy z reklám za celé obdobie Výnosy z reklám, ktoré vám niekto vygeneruje od svojej prvej návštevy vášho webu alebo vašej aplikácie Táto metrika sa vypĺňa automaticky z udalosti ad_impression. Ak chcete zhromažďovať ďalšie údaje, môžete navyše prepojiť účet AdMob s platformou Firebase.
Relácie s interakciou za celé obdobie Počet relácií s interakciou, ktoré používateľ mal od prvej návštevy vášho webu alebo aplikácie Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Trvanie interakcie za celé obdobie Čas od prvej návštevy používateľa, keď bol používateľ aktívny na vašom webe alebo v aplikácii, kým boli spustené v popredí Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Trvanie relácie za celé obdobie Celkové trvanie relácií používateľa od jeho prvej relácie až do vypršania aktuálnej relácie vrátane času, keď je web alebo aplikácia na pozadí Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie za celé obdobie Celkový počet relácií uskutočnených používateľom od prvej návštevy vášho webu alebo aplikácie Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Transakcie za celé obdobie Celkový počet nákupov uskutočnených používateľom od prvej návštevy vášho webu alebo aplikácie Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Kumulovaná hodnota Kumulovaná hodnota predstavuje celkové výnosy z nákupov na vašom webe alebo vo vašej aplikácii. Pomocou týchto údajov môžete zistiť, nakoľko sú používatelia hodnotní na základe ďalších výnosov, ktoré vygenerujete.

Táto metrika predstavuje súčet hodnôt udalostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert, od ktorého sa odpočíta hodnota udalostí refund

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

 

Pomohlo vám to?

Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Vyskúšajte tieto ďalšie kroky:

false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka