[GA4] Dimenzie a metriky

V tomto článku sú opísané dimenziemetriky, ktoré sa zobrazujú v reportoch, prieskumoch a nástrojoch na vytváranie publík a segmentov. Prístup k týmto dimenziám a metrikám môžete získať aj mimo služby Analytics pomocou rozhrania Google Analytics Data API. Ak chcete zhromažďovať informácie, ktoré Analytics pomocou týchto dimenzií a metrík nezaznamenáva, môžete si vytvoriť vlastné dimenzie a metriky.

Ak chcete nájsť nejakú dimenziu alebo metriku, kliknite na Rozbaliť všetky a prehľadajte tento článok (pomocou kombinácie klávesov Ctrl + F alebo Command + F na klávesnici) alebo použite prieskumník dimenzií a metrík služby GA4 a pozrite si dimenzie a metriky pre dané vlastníctvo.

Ako sa vypĺňajú

Niektoré dimenzie a metriky sa vypĺňajú automaticky, keď na svoj web pridáte značku Google (gtag.js) alebo do svojej mobilnej či webovej aplikácie pridáte súpravu Google Analytics for Firebase SDK. Iné dimenzie a metriky vyžadujú pred vyplnením určitú konfiguráciu (ako je to opísané v nasledujúcich sekciách).

Dimenzie a metriky zobrazené sivou farbou

Dimenzia alebo metrika sa môže zobrazovať sivou farbou, keď je nekompatibilná s inými dimenziami alebo metrikami, ktoré ste použili v reporte alebo prieskume, prípadne keď danú dimenziu alebo metriku nemôžete použiť vo vybranej technike prieskumu.

Čo znamená hodnota (nenastavené)

Hodnota (nenastavené) je názov zástupného symbolu, ktorý Google Analytics používa, keď o určitej dimenzii nezíska žiadne informácie. Nasledujúce sekcie opisujú, ako vyplniť jednotlivé dimenzie tak, aby sa vám nezobrazila hodnota (nenastavené). Keď do služby Analytics odošlete prázdnu hodnotu, namiesto hodnoty (nenastavené) uvidíte prázdnu hodnotu. Hodnota (nenastavené) sa zobrazí, keď neodošlete žiadnu hodnotu.

Dimenzie

Atribúcia

Nasledujúce dimenzie poskytujú informácie o atribúcii pre dimenzie na úrovni udalosti vrátane informácií o atribúcii pre reklamné platformy, ktoré integrujete do služby Google Analytics (napríklad Search Ads 360 a Display & Video 360). Tieto dimenzie predvolene používajú atribučný model na základe údajov. Môžete však vybrať iný atribučný model.

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Kampaň / identifikátor kampane Názov a identifikátor proma alebo marketingovej kampane, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Predvolené zoskupenie kanálov

Zoskupenia kanálov sú definície zdrojov návštevnosti založené na pravidlách.

Medzi predvolené zoskupenia kanálov patria Priame, Organické vyhľadávanie, Platené reklamy v sociálnych sieťach, Organické reklamy v sociálnych sieťach, E‐mail, Partneri, Odkazujúci zdroj, Platené vyhľadávanie, Video a Obsahová sieť.

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Médium

Spôsob získania používateľov pre váš web alebo vašu aplikáciu.

Príklady:

 • affiliate: používatelia, ktorí kliknú na odkaz prostredníctvom partnerského programu;
 • cpc (skratka pre cenu za kliknutie, ang. cost-per-click): používatelia, ktorí kliknú na platenú reklamu;
 • email: používatelia, ktorí kliknú na odkaz v e‑mailovej marketingovej kampani;
 • organic: používatelia, ktorí kliknú na odkaz vo vyhľadávači;
 • referral: používatelia, ktorí kliknú na odkaz na webe (napr. odkaz v opise videa);
 • none: priama návštevnosť.
Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Zdroj

Predstavuje vlastníka alebo zdroj inventára, z ktorého pochádzala návštevnosť. Napríklad používatelia, ktorí sa na váš web vrátia z Vyhľadávania Google, sa v dimenzii Zdroj relácie zobrazujú ako google.

Príklady: google, youtube a gmail.

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Zdroj / médium Zdrojmédium, ktoré priviedli používateľa na váš web alebo do vašej aplikácie Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Platforma zdroja

Platforma, kde spravujete nákupnú aktivitu (napríklad kde sú nastavené rozpočty, kritériá zacielenia atď.).

Príklady:

 • DV360 (návštevnosť z marketingovej aktivity v službe Display & Video 360),
 • Google Ads (návštevnosť z marketingovej aktivity v službe Google Ads),
 • Manual (návštevnosť, ktorá nepochádza z marketingovej aktivity v médiách Googlu),
 • SA360 (návštevnosť z marketingovej aktivity v službe Search Ads 360),
 • SFMC (návštevnosť z marketingovej aktivity v službe Salesforce Marketing Cloud),
 • Shopping Free Listings (návštevnosť z marketingovej aktivity v službe Google Merchant Center).
Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Google Ads

Nasledujúce dimenzie poskytujú informácie, ktoré sú špecifické pre Google Ads. Informácie o zdroji akvizície (napr. informácie o nových používateľoch a reláciách prostredníctvom služby Google Ads) nájdete v článku Dimenzie zdroja návštevnosti.

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa

Google Ads – názov účtu

Názov účtu v službe Google Ads pre reklamu, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Google Ads – názov reklamnej skupiny Názov reklamnej skupiny v službe Google Ads pre reklamu, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Google Ads – typ reklamnej siete

Umiestnenie, v ktorom sa zobrazovala vaša reklama (google.com, partnerské weby vo Vyhľadávacej sieti, obsahová sieť (ang. display network)), ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Google Ads – text kľúčového slova Priradené kľúčové slovo, ktoré viedlo ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Dopyt služby Google Ads Vyhľadávací dopyt, ktorý viedol ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Search Ads 360

Nasledujúce dimenzie poskytujú informácie, ktoré sa vzťahujú konkrétne na Search Ads 360 a zobrazujú sa vo vašom vlastníctve v prípade integrácie do služby Search Ads 360. Informácie o zdroji akvizície (napr. informácie o nových používateľoch a reláciách prostredníctvom služby Search Ads 360) nájdete v článku Dimenzie zdroja návštevnosti.

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
SA360 – číslo, názov alebo typ účtu vyhľadávača Identifikátor, názov a typ účtu vyhľadávača reklamy v službe Search Ads 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
SA360 – názov reklamnej skupiny Názov reklamnej skupiny reklamy v službe Search Ads 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
SA360 – text kľúčového slova Kľúčové slovo reklamy v službe Search Ads 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
SA360 – dopyt Dopyt, ktorý spustil zobrazenie reklamy v službe Search Ads 360 a viedol ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Display & Video 360

Nasledujúce dimenzie poskytujú informácie, ktoré sa vzťahujú konkrétne na Display & Video 360 a zobrazujú sa vo vašom vlastníctve v prípade integrácie do služby Display & Video 360. Informácie o zdroji akvizície (napr. informácie o nových používateľoch a reláciách prostredníctvom služby Display & Video 360) nájdete v článku Dimenzie zdroja návštevnosti.

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
DV360 – číslo alebo názov inzerenta Číslo inzerenta a názov inzerenta reklamy v službe Display & Video 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
DV360 – identifikátor alebo názov objednávky vloženia Identifikátor a názov objednávky vloženia reklamy v službe Display & Video 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
DV360 – identifikátor alebo názov riadkovej položky Identifikátor a názov riadkovej položky reklamy v službe Display & Video 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
DV360 – identifikátor alebo názov kreatívy Identifikátor a názov kreatívy reklamy v službe Display & Video 360, ktorá viedla ku konverznej udalosti Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Demografické údaje
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Vek Vek používateľa podľa vekovej kategórie. Vekové kategórie zahŕňajú kategórie 18 – 24, 25 – 34, 35 – 44, 45 – 54, 55 – 64 a viac ako 65. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď aktivujete signály Googlu. Môžu sa však použiť obmedzenia údajov.
Pohlavie

Pohlavie používateľa (čiže Muž alebo Žena)

Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď aktivujete signály Googlu. Môžu sa však použiť obmedzenia údajov.
Záujmy Záujmy používateľa (napríklad umenie a zábava, hry, šport). Používatelia sa môžu započítať do viacerých kategórií záujmov. Ide o rovnaký koncept, ako sú segmenty podľa záujmov v službe Google Ads. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď aktivujete signály Googlu. Môžu sa však použiť obmedzenia údajov.
Elektronický obchod

Tieto informácie nájdete v prieskumoch a nástrojoch na vytváranie publík a segmentov, ako aj v reportoch speňažovania.

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Mena Kód meny (podľa normy ISO 4217) udalosti

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra currency na úrovni udalosti

Parameter currency je povinný, ak udalosti majú zahŕňať sumy výnosov a vrátených platieb.

Príslušnosť položky Názov alebo kód affiliate partnera (čiže partnera alebo dodávateľa) spojeného s položkou (napr. výrobkom, ktorý predávate) Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra affiliation na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Značka položky Značka položky (napr. výrobku, ktorý predávate) Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_brand na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Kategória položky Prvá hierarchická kategória, v ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká sú kategóriou položky Odevy. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Kategória položky 2 Druhá hierarchická kategória, v ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká sú kategóriou položky 2 Pánske. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category2 na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Kategória položky 3 Tretia hierarchická kategória, v ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká sú kategóriou položky 3 Letné. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category3 na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Kategória položky 4 Štvrtá hierarchická kategória, v ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká sú kategóriou položky 4 Košele. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category4 na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Kategória položky 5 Piata hierarchická kategória, v ktorej ste klasifikovali položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Napríklad v hierarchii Odevy/Pánske/Letné/Košele/Tričká sú kategóriou položky 5 Tričká. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_category5 na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Kupón položky Kupón použitý na nákup položky (napr. výrobku, ktorý predávate) Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra coupon na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Identifikátor položky Identifikátor, ktorý zadáte pre položku (napr. výrobok, ktorý predávate). Môžete nastaviť napríklad identifikátor SKU_12345. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_id na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Identifikátor zoznamu položiek Identifikátor, ktorý zadáte pre zoznam položiek (napr. výrobkov, ktoré predávate). Napríklad v sekcii súvisiacich výrobkov môžete pre zoznam položiek nastaviť identifikátor related_products. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_list_id na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Názov zoznamu položiek Názov, ktorý zadáte pre zoznam položiek (napr. výrobkov, ktoré predávate). Názov pre zoznam výrobkov. Môžete napríklad nastaviť názov Súvisiace výrobky pre zoznam položiek v sekcii súvisiacich výrobkov. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_list_name na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Pozícia v zozname položiek Pozícia položky (napr. výrobku, ktorý predávate) v zozname Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra index na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Identifikátor oblasti položky Identifikátor, ktorý zadáte pre oblasť položky alebo proma Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra location_id na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Názov položky Názov položky (napr. výrobku, ktorý predávate) Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_name na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Názov kreatívy proma položky

Názov, ktorý zadáte pre kreatívu súvisiacu s promom

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra creative_name na úrovni položky s udalosťou view_promotion alebo select_promotion
Priestor kreatívy proma položky Názov, ktorý zadáte pre priestor, v ktorom sa zobrazuje kreatíva súvisiaca s promom Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra creative_slot na úrovni položky s udalosťou view_promotion alebo select_promotion
Identifikátor proma položky Identifikátor, ktorý zadáte pre promo Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra promotion_id na úrovni položky s udalosťou view_promotion alebo select_promotion
Názov proma položky Názov, ktorý zadáte pre promo Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra promotion_name na úrovni položky s udalosťou view_promotion alebo select_promotion
Variant položky Variant položky alebo jedinečný kód či opis (napr. veľkosť: XS, S, M, L; farba: Červená, Modrá, Zelená, Čierna) s ďalšími podrobnosťami alebo možnosťami položky Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra item_variant na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Miestna cena položky Predajná cena položky lokalizovaná kódom meny Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra price na úrovni položky a parametra currency na úrovni udalosti
Objednávkový kupón Názov alebo kód kupónu, ktorý zadáte pre zľavnené položky Táto dimenzia na úrovni udalosti sa vypĺňa odoslaním parametra coupon na úrovni udalosti s udalosťou online predaja
Suma za dopravu Suma za dopravu spojená s transakciou Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra shipping na úrovni udalosti v udalosti purchase
Úroveň dopravy Úroveň dopravy (napr. Po zemi, Letecky, Nasledujúci deň) vybratá na doručenie nákupu Táto dimenzia na úrovni udalosti sa vypĺňa odoslaním parametra shipping_tier na úrovni udalosti v udalosti add_shipping_info
Výška dane Suma dane spojená s transakciou Táto dimenzia na úrovni udalosti sa vypĺňa odoslaním parametra tax na úrovni udalosti v udalosti purchase
Identifikátor transakcie Identifikátor, ktorý vytvoríte pre transakciu elektronického obchodu (ďalšie informácie) Táto dimenzia na úrovni udalosti sa vypĺňa odoslaním parametra transaction_idudalosťou online predaja
Udalosť
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Názov udalosti Názov udalosti. Ak napríklad niekto spustí udalosť purchase, dimenziu vyplní text purchase. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Je konverzná udalosť Text true, ak udalosť bola označená ako konverzia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Hry
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Identifikátor ocenenia Identifikátor ocenenia, ktoré môže používateľ odomknúť v hre Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra achievement_id s udalosťou unlocked_achievement
Postava Meno postavy použitej v hre Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra character s udalosťou level_up alebo post_score
Úroveň

Číslo úrovne v hre

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra level s udalosťou level_up alebo post_score
Názov virtuálnej meny

Názov virtuálnej meny v hre

Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra virtual_currency_name s udalosťou earn_virtual_currency alebo spend_virtual_currency
Všeobecné
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Prípona súboru Prípona súboru na stiahnutie (napríklad pdf alebo txt) Táto dimenzia sa automaticky vyplní parametrom file_extensions, keď je aktivované rozšírené meranie
Názov súboru Cesta k stránke na stiahnutie súboru (napríklad /menu/vecera-menu.pdf) Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom file_name, keď je aktivované rozšírené meranie
Identifikátor skupiny Identifikátor skupiny, keď sa používateľ pridá do skupiny. Táto dimenzia vám umožňuje merať popularitu rôznych klanov alebo skupín používateľov. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra group_id s udalosťou join_group
Spôsob Spôsob použitý na registráciu, prihlásenie alebo zdieľanie (napr. Google, Twitter atď.) Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra method s udalosťou sign_up, login alebo share
Percento posunutia Percento posunutia stránky nadol používateľom. Ak si niekto posúvaním zobrazí aspoň 90 % stránky, dimenzia sa vyplní hodnotou 90. V opačnom prípade je dimenzia prázdna. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom scroll, keď je aktivované rozšírené meranie
Hľadaný výraz Výraz používaný na vyhľadávanie na vašom webe alebo vo vašej aplikácii Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra search_term s udalosťou search
Názov filtra testovacích údajov Názov filtra údajov v testovacom stave. Pomocou údajov z filtrov údajov, ktoré sú v testovacom stave, môžete overovať filtre pred ich aktiváciou. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď nastavíte filtre údajov v testovacom stave
Viditeľné Text true, keď je vložené video viditeľné pre používateľa Táto dimenzia sa automaticky vyplní parametrom visible, keď je aktivované rozšírené meranie
Geografia
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Mesto Mesto, z ktorého pochádza aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web z New Yorku, dimenziu vyplní text New York. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor mesta Identifikátor spojený s mestom, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad aktivita pochádza zo Seattlu, dimenziu vyplní hodnota 1027744. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Kontinent Kontinent, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi vaše weby zo Spojených štátov, dimenziu vyplní text Americas. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor kontinentu Identifikátor UN M49 spojený s kontinentom, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web zo Spojených štátov, dimenziu vyplní hodnota 019. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Krajina Krajina, z ktorej pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web zo Spojených štátov, dimenziu vyplní text United States. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor krajiny Identifikátor ISO 3166 spojený s krajinou, z ktorej pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad aktivita pochádza zo Spojených štátov, dimenziu vyplní hodnota US. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Región Geografický región, z ktorého pochádza aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web z New Yorku, dimenziu vyplní text New York. Ak niekto navštívi váš web z Anglicka, dimenziu vyplní text England. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor regiónu Identifikátor geografického regiónu, z ktorého pochádza aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web z New Yorku, dimenziu vyplní text US-NY. Ak niekto navštívi váš web z Anglicka, dimenziu vyplní text GB-ENG. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Subkontinent Subkontinent, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web zo Spojených štátov, dimenziu vyplní text Northern America. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor subkontintentu Identifikátor UN M49 spojený so subkontinentom, z ktorého pochádza aktivita používateľa. Ak napríklad niekto navštívi váš web zo Spojených štátov, dimenziu vyplní hodnota 021. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Odkaz
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Triedy odkazov Atribút HTML class pre odkaz smerujúci na iný web alebo súbor na stiahnutie. Ak napríklad používateľ klikne na odkaz <a class="center" href="www.youtube.com">, táto dimenzia vráti hodnotu center. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_classes, keď je aktivované rozšírené meranie
Doména odkazu Cieľová doména odkazu smerujúceho na iný web alebo súbor na stiahnutie Ak napríklad používateľ klikne na odkaz <a href="www.youtube.com">, táto dimenzia vráti hodnotu youtube.com. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_domain, keď je aktivované rozšírené meranie
Identifikátor odkazu Atribút HTML id pre odkaz smerujúci na iný web alebo súbor na stiahnutie. Ak napríklad používateľ klikne na odkaz <a id="socialLinks" href="www.youtube.com">, táto dimenzia vráti hodnotu socialLinks. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_id, keď je aktivované rozšírené meranie
Text odkazu Text odkazu na stiahnutie súboru Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_text, keď je aktivované rozšírené meranie
Webová adresa odkazu Úplná webová adresa odkazu smerujúceho na iný web alebo stiahnutie súboru. Ak napríklad používateľ klikne na odkaz <a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">, táto dimenzia vráti hodnotu https://www.youtube.com/results?search_query=analytics. Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom link_url, keď je aktivované rozšírené meranie
Odkaz smerujúci na iné stránky Text true, keď odkaz vedie na web, ktorý nie je súčasťou domény vlastníctva Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom outbound, keď je aktivované rozšírené meranie
Stránka alebo obrazovka
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Skupina obsahu Skupina obsahu spojená so stránkou alebo obrazovkou. Ak napríklad vytvoríte skupinu obsahu pre pánske oblečenie pomocou hodnoty pánske, hodnota pánske vyplní dimenziu pre stránky s pánskym oblečením. Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra content_group
Identifikátor obsahu Identifikátor, ktorý priradíte k skupine obsahu Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra content_id
Typ obsahu Typ skupiny obsahu Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním parametra content_type
Názov hostiteľa Názov subdomény a domény webovej adresy, ktorú ľudia navštívili na vašom webe. Napríklad názov hostiteľa pre www.example.com/kontakt.html je www.example.com. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Vstupná stránka Cesta k stránke a reťazec dopytu spojené s prvým zobrazením stránky v relácii Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Umiestnenie stránky Úplná webová adresa webovej stránky, ktorú niekto navštívil na vašom webe. Ak napríklad niekto navštívi stránku www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, dimenziu vyplní celá webová adresa. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Cesta k stránke a reťazec dopytu Cesta k stránke a reťazce dopytu vo webovej adrese. Sú to časti webovej adresy, ktoré nasledujú za doménou. Ak napríklad niekto navštívi adresu www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, potom googlemerchandisestore.com je doména, cesta k stránke je Bags a reťazec dopytu je theme=1. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Sprostredkovateľ stránky Sprostredkujúca webová adresa, ktorou je predchádzajúca webová adresa používateľa. Môže to byť doména vášho webu alebo iné domény. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky parametrom page_referrer
Názov stránky Názov stránky, ktorý ste nastavili na svojom webe Názov stránky pochádza zo značky <title> v kóde HTML. Ak chcete odoslať iný názov stránky, môžete do príkazu config pridať parameter page_title.
Názov stránky a trieda obrazovky Názov stránky z webu a trieda obrazovky z mobilnej aplikácie

Názov stránky pochádza zo značky <title> v kóde HTML. Ak chcete odoslať iný názov stránky, môžete do príkazu config pridať parameter page_title.

Trieda obrazovky pochádza z názvu triedy UIViewController alebo Activity, ktorá je momentálne v popredí.

Názov stránky a názov obrazovky Názov stránky z webu a názov obrazovky z mobilnej aplikácie

Názov stránky pochádza zo značky <title> v kóde HTML. Ak chcete odoslať iný názov stránky, môžete do príkazu config pridať parameter page_title.

Názov obrazovky pochádza z názvu, ktorý ste nastavili pre obrazovku pomocou súpravy Google Analytics for Firebase SDK.

Platforma alebo zariadenie
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Obchod s aplikáciami Obchod, z ktorého bola mobilná aplikácia stiahnutá a nainštalovaná Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Verzia aplikácie Názov verzie (Android) alebo stručná verzia balíka (iOS) mobilnej aplikácie Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Prehliadač Prehliadač, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Medzi bežné prehliadače patria Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera a Safari. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Verzia prehliadača Verzia prehliadača, z ktorej pochádzala aktivita používateľa. Verzia prehliadača môže byť napríklad 96.0.4664.110. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Zariadenie Mobilné zariadenie, z ktorého pochádzala aktivita používateľa Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Značka zariadenia Značka mobilného zariadenia (napr. Motorola, LG alebo Samsung) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Kategória zariadenia Typ zariadenia, z ktorého pochádzala aktivita používateľa. Kategórie zariadení zahŕňajú počítač, mobil a tablet. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Model zariadenia Názov modelu zariadenia (napr. iPhone 5s alebo SM-J500M) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Jazyk Jazyk prehliadača alebo zariadenia používateľa (napr. francúzština, angličtina) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Kód jazyka Nastavenie jazyka prehliadača alebo zariadenia používateľa vo formáte kódu jazyka podľa normy ISO 639 (napr. en-us, es, zh-cn) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Model mobilu Názov modelu mobilného zariadenia (napr. iPhone X) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Operačný systém Operačný systém používaný návštevníkmi vášho webu alebo aplikácie. Bežné operačné systémy sú Android, Chrome OS, Macintosh a Windows. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Operačný systém a verzia Operačný systém a jeho verzia, ktoré používajú návštevníci vášho webu alebo aplikácie Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Verzia OS Verzia operačného systému používaná návštevníkmi vášho webu alebo aplikácie (napr. 9.3.2 alebo 5.1.1) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Platforma Spôsob, akým používatelia prešli na váš web alebo do vašej aplikácie. Platformy zahŕňajú Android, iOS a Web. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Rozlíšenie obrazovky Šírka a výška obrazovky (v pixeloch), z ktorej pochádza aktivita používateľa. Príklady: 1920 × 1080, 1440 × 900 a 1366 × 768. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Identifikátor streamu Identifikátor streamu, z ktorého pochádzala aktivita používateľov. Identifikátory streamov nájdete v sekcii Správca > Streamy údajov. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Názov streamu Názov streamu, z ktorého pochádzala aktivita používateľov. Názvy streamov nájdete v sekcii Správca > Streamy údajov. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Vlastník
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Formát reklamy Formát reklamy. Typickými formátmi sú Banner, Intersticiálna reklama a Reklama s odmenou. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie pre mobilné aplikácie musíte na vyplnenie dimenzie odoslať udalosť ad_impression.
Zdroj reklamy

Zdrojová sieť, ktorá zobrazila reklamu. Obvyklé zdroje sú sieť AdMob, Meta Audience Network a sprostredkované vlastné reklamy.

Pri integrácii do služby Google Ad Manager táto dimenzia predstavuje názov siete v službe Google Ad Manager (napr. Bloomberg L.P. (sieť v službe Google Ad Manager 5262).

Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie pre mobilné aplikácie musíte na vyplnenie dimenzie odoslať udalosť ad_impression.
Reklamná jednotka Názov, ktorý ste vybrali pre reklamnú jednotku. Pri integrácii so službou Google Ad Manager táto dimenzia predstavuje reklamnú jednotku (všetky úrovne). Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie pre mobilné aplikácie musíte na vyplnenie dimenzie odoslať udalosť ad_impression.
Čas
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Dátum Dátum zhromaždenia udalosti vo formáte RRRRMMDD Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Deň Deň v mesiaci, keď bola udalosť zhromaždená, vo formáte dvojmiestneho čísla od 01 do 31 Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Mesiac Mesiac, kedy bola udalosť zhromaždená, vo formáte dvojmiestneho čísla od 01 do 12 Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
N‑tý deň Počet dní od začiatku zadaného obdobia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
N‑tý mesiac Počet mesiacov od začiatku zadaného obdobia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
N‑tý týždeň Počet týždňov od začiatku zadaného obdobia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
N‑tý rok Počet rokov od začiatku zadaného obdobia Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Týždeň Týždeň, kedy bola udalosť zhromaždená, vo formáte dvojmiestneho čísla od 01 do 53 Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Rok Rok, keď bola udalosť zhromaždená, vo formáte štvormiestneho čísla (napr. 2020) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Zdroj návštevnosti

Nasledujúce dimenzie poskytujú informácie o atribúcii pre dimenzie na úrovni relácie a dimenzie na úrovni používateľa vrátane informácií o atribúcii pre reklamné platformy, ktoré integrujete do služby Google Analytics (napríklad Search Ads 360 a Display & Video 360). Tieto dimenzie používajú atribučný model na základe posledného kliknutia naprieč kanálmi.

Dimenzie na úrovni používateľa

Okrem nasledujúcich dimenzií na úrovni používateľa nájdete aj dimenzie na úrovni používateľa špecifické pre platformy integrované do služby Analytics (napr. Nový používateľ – kampaň Google Ads, čo je kampaň Google Ads len pre nových používateľov).

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Nový používateľ – kampaň Kampaň, prostredníctvom ktorej bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – identifikátor kampane Identifikátor kampane, prostredníctvom ktorej bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – predvolené zoskupenie kanálov Predvolené zoskupenie kanálov, prostredníctvom ktorého bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Prvý používateľ – manuálny obsah reklamy

Obsah reklamy, ktorý bol použitý na prvé získanie používateľa.

Táto dimenzia sa vypĺňa manuálnym označením koncových webových adries v reklamách pomocou parametra utm_content.

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Prvý používateľ – manuálny výraz

Výraz, ktorý bol použitý na prvé získanie používateľa.

Táto dimenzia sa vypĺňa manuálnym označením koncových webových adries v reklamách pomocou parametra utm_term.

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – médium Médium, prostredníctvom ktorého bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – zdroj Zdroj, prostredníctvom ktorého bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – zdroj / médium Zdrojmédium, prostredníctvom ktorých bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Nový používateľ – platforma zdroja Platforma zdroja, prostredníctvom ktorej bol používateľ po prvýkrát získaný Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Dimenzie na úrovni relácie

Okrem nasledujúcich dimenzií na úrovni relácie nájdete aj dimenzie na úrovni relácie špecifické pre platformy integrované do služby Analytics (napr. Relácia – kampaň Google Ads, čo je kampaň Google Ads pre novú reláciu).

Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Relácia – kampaň Kampaň, ktorá bola pridružená k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – identifikátor kampane Identifikátor kampane, ktorý bol pridružený k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – predvolené zoskupenie kanálov Predvolené zoskupenie kanálov, ktoré bolo pridružené k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – manuálny obsah reklamy

Obsah reklamy, ktorý bol spojený so začiatkom relácie

Táto dimenzia sa vypĺňa manuálnym označením koncových webových adries v reklamách pomocou parametra utm_content.

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie.

Relácia – manuálny výraz

Výraz, ktorý bol spojený so začiatkom relácie

Táto dimenzia sa vypĺňa manuálnym označením koncových webových adries v reklamách pomocou parametra utm_term.

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – médium Médium, ktoré bolo pridružené k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia názov reklamnej skupiny v službe SA360

Názov reklamnej skupiny v službe Search Ads 360, ktorá sprostredkovala reláciu používateľa

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – kampaň SA360

Názov kampane v službe Search Ads 360, ktorá sprostredkovala reláciu používateľa

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – formát kreatívy v službe SA360

Typ kreatívy v službe Search Ads 360, ktorá sprostredkovala reláciu používateľa (napríklad Responzívna reklama vo vyhľadávaní, Rozšírená textová reklama)

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – predvolené zoskupenie kanálov v službe SA360

Predvolené zoskupenie kanálov, ktoré sprostredkovalo reláciu používateľa (napríklad platené vyhľadávanie, platené reklamy v sociálnych sieťach)

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – číslo účtu vyhľadávača v službe SA360

Číslo účtu vyhľadávača v službe Search Ads 360, ktorý sprostredkoval reláciu používateľa

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – názov účtu vyhľadávača v službe SA360

Názov účtu vyhľadávača v službe Search Ads 360, ktorý sprostredkoval reláciu používateľa

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – typ účtu vyhľadávača v službe SA360

Typ účtu vyhľadávača v službe Search Ads 360, ktorý sprostredkoval reláciu používateľa (napríklad google ads, bing, baidu)

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – text kľúčového slova v službe SA 360

Kľúčové slovo vo vyhľadávači, prostredníctvom ktorého ste získali návštevnosť

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – médium v službe SA360

Údaje o fakturovateľnom výsledku pre danú kampaň Search Ads 360 (napr. cena za kliknutie)

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – dopyt v službe SA360

Hľadaný výraz, prostredníctvom ktorého ste získali návštevnosť

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie

Relácia – zdroj v službe SA360

Zdroj návštevnosti, ktorý sprostredkoval reláciu používateľa (napríklad example.com, google, jarny_bulletin)

Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – zdroj Zdroj, ktorý bol pridružený k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – zdroj / médium Zdrojmédium, ktoré boli pridružené k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Relácia – platforma zdroja Platforma zdroja, ktorá bola pridružená k začiatku relácie Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto dimenziu, prečítajte si článok Dimenzie zdroja návštevnosti, manuálne značkovanie a automatické značkovanie
Používateľ
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Názov publika Názov publika, do ktorého používatelia patria počas vybraného obdobia. Aktuálne správanie používateľov nemá vplyv na historické členstvo v publiku v reportoch. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri vytváraní publík
Prihlásený/‑á s identifikátorom používateľa Text yes, keď zhromažďujete user_id, ktorý vám pomôže spojiť oddelené relácie s individuálnym používateľom Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Kumulovaná hodnota používateľa
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Dátum prvej relácie Dátum vo formáte RRRRMMDD, keď bol používateľ prvýkrát získaný. Dátum prvej relácie zahŕňa údaje o používateľoch, ktorí otvoria progresívnu webovú aplikáciu (PWA) alebo okamžitú aplikáciu bez inštalácie aplikácie. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Dátum prvej návštevy Dátum vo formáte RRRRMMDD, keď bol používateľ prvýkrát získaný. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Dátum prvého nákupu Dátum prvého nákupu používateľa Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Dátum poslednej aktivity Dátum poslednej interakcie používateľa Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Názov posledného publika Názov publika, do ktorého používatelia v súčasnosti patria Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri vytváraní publík
Posledná platforma Spôsob, ktorým používateľ naposledy získal prístup na váš web alebo do vašej aplikácie. Platformy zahŕňajú Android, iOS a Web. Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky
Dátum posledného nákupu Dátum posledného nákupu používateľa Táto dimenzia sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Video
Dimenzia Čo to je Ako sa vypĺňa
Poskytovateľ videa Zdroj videa (napr. youtube) Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom video_provider, keď je aktivované rozšírené meranie
Názov videa Názov videa Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom video_title, keď je aktivované rozšírené meranie
Webová adresa videa Webová adresa videa Táto dimenzia sa automaticky vypĺňa parametrom video_url, keď je aktivované rozšírené meranie

Metriky

Reklamy
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Kliknutia na reklamy inzerenta Celkový počet kliknutí používateľov na vašu reklamnú kampaň prostredníctvom reklamnej platformy (napr. metrika Kliknutia v službe Google Ads sa vzťahuje na Google Ads) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Cena reklám inzerenta Celková suma, ktorú zaplatíte za reklamnú kampaň prostredníctvom reklamnej platformy (napr. metrika Cena v službe Google Ads sa vzťahuje na Google Ads) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Cena za kliknutie (ang. cost-per-click) na reklamy inzerenta Priemerná cena zaplatená za kliknutie pre reklamnú kampaň prostredníctvom reklamnej platformy (napr. metrika Cena za kliknutie v službe Google Ads sa vzťahuje na Google Ads) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Zobrazenia reklám inzerenta Celkový počet zobrazení vašej reklamnej kampane používateľom prostredníctvom reklamnej platformy (napr. metrika Zobrazenia v službe Google Ads sa vzťahuje na Google Ads) Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky, keď prepojíte účty Google Ads a Analytics
Kliknutia z prostredia mimo Googlu Celkový počet kliknutí používateľov na vašu reklamu Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Náklady z prostredia mimo Googlu Celkové náklady na vašu reklamnú kampaň Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Iná cena za kliknutie než Google Priemerná suma, ktorú ste zaplatili za kliknutie na reklamnú kampaň Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Iná cena za konverziu než Google Priemerná cena, ktorú ste zaplatili za konverziu v rámci vašej reklamnej kampane Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Zobrazenia z prostredia mimo Googlu Celkový počet zobrazení vašej reklamnej kampane používateľom Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Iná návratnosť výdavkov na reklamu než Google Celková výška výnosov z každého eura minutého na reklamu Táto dimenzia sa vypĺňa automaticky pri importe údajov o nákladoch
Elektronický obchod

Tieto informácie nájdete v prieskumoch a nástrojoch na vytváranie publík a segmentov, ako aj v reportoch speňažovania.

Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Pridania do košíkov Počet pridaní položiek do nákupných košíkov používateľov Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti add_to_cart
Kupujúci Počet jedinečných používateľov, ktorí uskutočnili aspoň jeden nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Miera pridania do košíka po zhliadnutí (ang. cart-to-view rate) Počet používateľov, ktorí pridali položku (napr. výrobok, ktorý predávate) do svojho nákupného košíka, vydelený počtom používateľov, ktorí si položku pozreli Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalostí add_to_cartview_item
Platby Počet spustení procesu platby používateľmi Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti begin_checkout
Nákupy v elektronickom obchode Počet nákupov uskutočnených používateľmi Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Množstvo nákupu v elektronickom obchode

Počet položiek v udalosti elektronického obchodu.

Napríklad niekto si kúpi jeden kus trička Stan and Friends Tee a dva kusy trička Google Grey Women's Tee. Keď to zahrniete do poľa items, zobrazia sa nasledujúce výsledky:

 • Množstvo elektronického obchodu je 3.
 • Množstvo položky pre Stan and Friends Tee je 1.
 • Množstvo položky pre Google Grey Women's Tee je 2.
Táto metrika sa vypĺňa odoslaním parametra quantity s udalosťou elektronického obchodu
Suma zľavy položky Peňažná hodnota zľavy ako súčin hodnôt parametrov discountquantity Táto metrika sa vypĺňa odoslaním parametrov discountquantity na úrovni položky prostredníctvom udalosti online predaja
Kliknutia na zoznam položiek Počet kliknutí používateľov na položku, ktorá sa zobrazovala v zozname Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti select_item
Zobrazenia zoznamu položiek Počet zobrazení zoznamu položiek Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti view_item
Kliknutia na promo položky Počet kliknutí na promo položky Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti select_promotion
Zobrazenia prom položiek Počet zobrazení promo položky Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti view_promotion
Množstvo položky

Počet jednotiek jednej položky zahrnutej v udalosti elektronického obchodu.

Napríklad niekto si kúpi jeden kus trička Stan and Friends Tee a dva kusy trička Google Grey Women's Tee. Keď to zahrniete do poľa items, zobrazia sa nasledujúce výsledky:

 • Množstvo elektronického obchodu je 3.
 • Množstvo položky pre Stan and Friends Tee je 1.
 • Množstvo položky pre Google Grey Women's Tee je 2.
Táto metrika sa vypĺňa odoslaním parametra quantity s udalosťou elektronického obchodu
Vrátenie peňazí za položku Počet iniciácií vrátenia peňazí za položku Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti refund
Výnosy z položky

Celkové výnosy len z položiek bez dane a dopravy.

Výnosy z položky = Predajná cena × Množstvo, kde:

 • Predajná cena je parameter price pre položku v poli items.
 • Množstvo je parameter quantity pre položku v poli items.
Táto metrika sa vypĺňa odoslaním parametrov quantityprice pre položku v poli items
Zobrazenia položky Počet zobrazení podrobností položky Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti view_item
Výnosy z nákupu Súčet výnosov z nákupov na vašom webe alebo vo vašej aplikácii Táto metrika predstavuje súčet hodnôt udalostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renewapp_store_subscription_convert, od ktorého sa odpočíta hodnota udalosti refund
Miera nákupu po zhliadnutí (ang. purchase-to-view rate) Počet používateľov, ktorí si kúpili určitú položku (napr. výrobok, ktorý predávate), vydelený počtom používateľov, ktorí si položku pozreli Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalostí purchaseview_item
Nákupy Celkový počet nákupov na vašom webe alebo vo vašej aplikácii Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Množstvo

Počet jednotiek v udalosti elektronického obchodu

Táto metrika sa vypĺňa odoslaním parametra quantity na úrovni udalosti.

Ak na úrovni udalosti nezahrniete parameter množstva, Google Analytics priradí pre danú udalosť k metrike Množstvo počet 1.

Vrátenia peňazí Celkový počet vrátení peňazí na vašom webe alebo vo vašej aplikácii Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti refund
Transakcie Celkový počet dokončených nákupov na vašom webe Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Počet transakcií na kupujúceho Priemerný počet nákupov na kupujúceho vo vybranom období Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Udalosť
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Konverzie Počet spustení konverznej udalosti používateľmi Táto metrika sa vypĺňa označením udalosti ako konverzie
Počet udalostí Počet spustení udalosti používateľmi Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Počet udalostí na používateľa Priemerný počet spustených udalostí na používateľa Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Hodnota udalosti Súčet všetkých parametrov value poskytnutých udalosťou. Pomocou tejto kontextovej metriky môžete zaznamenávať údaje, ktoré sú pre vás dôležité (napr. výnosy, čas, vzdialenosť). Táto metrika sa vypĺňa zahrnutím parametra value
Počet udalostí na reláciu Priemerný počet udalostí na reláciu Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Prvé otvorenia Počet prvých otvorení aplikácie používateľmi Táto metrika sa automaticky vypĺňa udalosťou first_open
Prvé návštevy Počet prvých otvorení webu používateľmi Táto metrika sa automaticky vypĺňa udalosťou first_visit
Stránka alebo obrazovka
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Vstupy Počet výskytov prvej zaznamenanej udalosti relácie na stránke alebo obrazovke (ďalšie informácie) Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Odchody Počet výskytov poslednej zaznamenanej udalosti relácie na stránke alebo obrazovke. (ďalšie informácie) Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Zobrazenia Počet obrazoviek mobilných aplikácií alebo webových stránok, ktoré videli vaši používatelia. Započítavajú sa aj opakované zobrazenia jednej obrazovky alebo stránky. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Zobrazenia na používateľa Priemerný počet zobrazených obrazoviek mobilných aplikácií alebo webových stránok na jedného používateľa Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Predpokladané

Nasledujúce metriky zahŕňajú možnosti priemernej hodnoty a percentilovej distribúcie (napr. 10. percentil). Tieto možnosti vám umožňujú zobraziť si priemernú hodnotu na používateľa a distribúciu hodnôt.

Napríklad priemerná hodnota metriky Pravdepodobnosť nákupu predstavuje priemerný počet očakávaných nákupov na používateľa. 10. percentil metriky je 10. percentil v distribúcii používateľov pre dané obdobie. Ak má hodnotu 30 %, v prípade 10 % používateľov je pravdepodobnosť nákupu nižšia než 30 %, zatiaľ čo v prípade 90 % používateľov je pravdepodobnosť vyššia než 30 %. Je to užitočné, keď máte inú než normálnu distribúciu.

Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Pravdepodobnosť straty používateľa Pravdepodobnosť, že používateľ, ktorý bol aktívny vo vašej aplikácii alebo na vašom webe za posledných 7 dní, nebude aktívny v priebehu nasledujúcich 7 dní Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si článok Prediktívne metriky
Pravdepodobnosť nákupu v aplikácii Pravdepodobnosť, že používateľ, ktorý bol aktívny za posledných 28 dní, uskutoční v priebehu nasledujúcich 7 dní nákup v aplikácii Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si článok Prediktívne metriky
Predpokladané výnosy Predpokladané výnosy zo všetkých nákupných konverzií v priebehu nasledujúcich 28 dní od používateľa, ktorý bol aktívny za posledných 28 dní Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si článok Prediktívne metriky
Pravdepodobnosť nákupu Pravdepodobnosť, že používateľ, ktorý bol aktívny za posledných 28 dní, uskutoční nákup v priebehu nasledujúcich 7 dní Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si článok Prediktívne metriky
Vlastník
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Pokrytie reklamou Celkový čas, počas ktorého sa reklamné jednotky zobrazovali používateľovi (v milisekundách) Táto metrika sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie pre mobilné aplikácie musíte na vyplnenie dimenzie odoslať udalosť ad_impression.
Výnosy z reklám Súčet výnosov z reklám na používateľa Táto metrika sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie pre mobilné aplikácie musíte na vyplnenie dimenzie odoslať udalosť ad_impression.
Vystavenie reklamnej jednotke Čas, počas ktorého sa používateľovi zobrazovala daná reklamná jednotka (v milisekundách) Táto metrika sa vypĺňa automaticky pri integrácii so službou AdMob alebo Google Ad Manager. V prípade integrácie s platformou MoPub, ironSource alebo inou platformou na speňažovanie pre mobilné aplikácie musíte na vyplnenie dimenzie odoslať udalosť ad_impression.
Výnosy
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Priemerné výnosy na platiaceho používateľa Priemerné výnosy na platiaceho používateľa (ARPPU) sú celkové výnosy z nákupu na aktívneho používateľa, ktorý uskutočnil nákup Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Výnosy z nákupov
Priemerné výnosy na používateľa Priemerné výnosy na aktívneho používateľa (ARPU) sú celkové výnosy, ktoré v priemere generuje každý aktívny používateľ bez ohľadu na to, či uskutočnil nákup Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Celkové výnosy
Priemerné denné výnosy Priemerné celkové výnosy na deň vo vybranom období Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Celkové výnosy
Priemerné výnosy z nákupov Priemerné výnosy z nákupov vo vybranom období Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Výnosy z nákupov
Priemerné výnosy z nákupov na používateľa Súčet výnosov z nákupov na používateľa Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Výnosy z nákupov
Max. denné výnosy Maximálne celkové výnosy za deň vo vybranom období Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Celkové výnosy
Min. denné výnosy Minimálne celkové výnosy za deň vo vybranom období Ak chcete zistiť, ako vyplniť túto metriku, prečítajte si sekciu Celkové výnosy
Celkové výnosy Celkové výnosy z nákupov, nákupov v aplikácii, odberov a výnosov z reklám Táto metrika predstavuje súčet hodnôt udalostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renewapp_store_subscription_convert
Relácia
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Miera okamžitých odchodov Percento relácií, ktoré neboli reláciami s interakciou (ďalšie informácie) Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie s interakciou Počet relácií, ktoré trvali aspoň desať sekúnd, prípadne zaznamenali aspoň jednu konverznú udalosť alebo aspoň dve zobrazenia stránky alebo obrazovky Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie s interakciou na používateľa Priemerný počet relácií s interakciou na používateľa Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Miera zapojenia Percento relácií, ktoré boli reláciami s interakciou (ďalšie informácie) Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Konverzný pomer relácií

Percento relácií, v ktorých bola spustená ľubovoľná konverzná udalosť.

Táto metrika sa vypočíta ako podiel počtu relácií, v ktorých došlo ku konverzii, a počtu relácií v určenom období.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie Počet relácií, ktoré sa začali na vašom webe alebo vo vašej aplikácii Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie na používateľa Priemerný počet relácií na používateľa Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Zobrazenia na reláciu

Priemerný počet stránok alebo obrazoviek zobrazených v rámci relácie.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Používateľ
Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Počet kupujúcich každý deň Počet zákazníkov, ktorí počas 2 po sebe nasledujúcich dní uskutočnili aspoň 1 nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Počet kupujúcich každé 2 až 7 dní Počet zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup pred 1 dňom a kedykoľvek pred 2 až 7 dňami Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Aktívni používatelia, ktorí zaplatili počas posledných 30 dní Počet zákazníkov, ktorí za posledných 30 dní uskutočnili aspoň 1 nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Počet kupujúcich každých 31 až 90 dní Počet zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup pred 1 dňom a kedykoľvek pred 31 až 90 dňami Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Aktívni používatelia, ktorí zaplatili počas posledných 7 dní Počet zákazníkov, ktorí za posledných 7 dní uskutočnili aspoň 1 nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Počet kupujúcich každých 8 až 30 dní Počet zákazníkov, ktorí uskutočnili nákup pred 1 dňom a kedykoľvek pred 8 až 30 dňami Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Aktívni používatelia, ktorí zaplatili počas posledných 90 dní Počet zákazníkov, ktorí za posledných 90 dní uskutočnili aspoň 1 nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Aktívni používatelia

Počet jednotlivých používateľov, ktorí navštívili váš web alebo aplikáciu. Aktívny používateľ je každý používateľ, ktorý má reláciu s interakciou alebo keď Analytics zhromažďuje:

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Priemerný denný počet kupujúcich Priemerný počet kupujúcich vo všetkých dňoch vo vybranom období Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Priemerný čas interakcie Priemerný čas, počas ktorého bol prehliadač používateľa prepnutý na zobrazovanie vášho webu alebo počas ktorého bola mobilná aplikácia na zariadení používateľa v popredí. Táto metrika sa vypočíta ako súčet trvaní interakcií používateľa na aktívneho používateľa. Prečítajte si viac o metrikách interakcie. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Priemerný čas interakcie na reláciu Priemerný čas interakcie na reláciu Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Aktívni používatelia za deň / aktívni používatelia za mesiac Metrika Aktívni používatelia za deň (APD) / aktívni používatelia za mesiac (APM) zobrazuje percento používateľov, ktorí interagovali počas určitého kalendárneho dňa, z počtu používateľov, ktorí interagovali počas posledných 30 dní. Vyšší pomer naznačuje vysokú mieru interakcie a udržania používateľov. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Aktívni používatelia za deň / aktívni používatelia za týždeň Metrika Aktívni používatelia za deň (APD) / aktívni používatelia za týždeň (APT) zobrazuje percento používateľov, ktorí interagovali za posledných 24 hodín, z počtu používateľov, ktorí interagovali za posledných 7 dní. Vyšší pomer naznačuje vysokú mieru interakcie a udržania používateľov. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Počet kupujúcich, ktorí uskutočnili prvý nákup Počet používateľov, ktorí vo vybranom období uskutočnili svoj prvý nákup Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Konverzia kupujúceho, ktorý uskutočnil prvý nákup Percento aktívnych používateľov, ktorí uskutočnili svoj prvý nákup. Táto metrika sa vráti ako desatinné číslo, napríklad 0,092 znamená, že 9,2 % aktívnych používateľov uskutočnilo nákup po prvýkrát. Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Počet kupujúcich, ktorí uskutočnili prvý nákup, na nového používateľa Priemerný počet kupujúcich, ktorí uskutočnili prvý nákup, na nového používateľa Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Maximálny denný počet kupujúcich Maximálny počet kupujúcich vo všetkých dňoch vo vybranom období Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Minimálny denný počet kupujúcich Minimálny počet kupujúcich vo všetkých dňoch vo vybranom období Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Noví používatelia Počet používateľov s 0 predchádzajúcimi reláciami. Používatelia, ktorí už mali reláciu, sú vracajúci sa používatelia. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Platiaci aktívni používatelia za mesiac / aktívni používatelia za deň Metrika Platiaci aktívni používatelia za mesiac (PAPM) / aktívni používatelia za deň (APD) vyjadruje percento aktívnych používateľov, ktorí uskutočnili nákup v predchádzajúcom mesiaci Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Platiaci aktívni používatelia za týždeň / aktívni používatelia za deň Metrika Platiaci aktívni používatelia za týždeň (PAPT) / aktívni používatelia za deň (APD) vyjadruje percento aktívnych používateľov, ktorí uskutočnili nákup v predchádzajúcom týždni Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Vracajúci sa používatelia Počet používateľov, ktorí iniciovali aspoň jednu predchádzajúcu reláciu, bez ohľadu na to, či predchádzajúce relácie boli relácie s interakciou Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Celkový počet kupujúcich Celkový počet používateľov, ktorí si niečo kúpili (napr. výrobok, ktorý predávate) Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Celkový počet používateľov Celkový počet jedinečných používateľov, ktorí spustili aspoň jednu udalosť Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Konverzný pomer používateľov

Percento používateľov, ktorí spustili ľubovoľnú konverznú udalosť.

Táto metrika sa vypočíta ako podiel počtu používateľov, ktorí spustili konverziu, a počtu používateľov v určenom období.

Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Interakcie používateľov Čas, počas ktorého bola obrazovka aplikácie v popredí alebo webová stránka aktívne otvorená. Prečítajte si viac o interakciách používateľov. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Aktívni používatelia za týždeň / aktívni používatelia za mesiac Metrika Aktívni používatelia za týždeň (APT) / aktívni používatelia za mesiac (APM) zobrazuje percento používateľov, ktorí interagovali za posledných 7 dní, z počtu používateľov, ktorí interagovali počas posledných 30 dní. Vyšší pomer naznačuje vysokú mieru interakcie a udržania používateľov. Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Kumulovaná hodnota používateľa

Nasledujúce metriky zahŕňajú možnosti celkovej hodnoty, priemernej hodnoty a percentilovej distribúcie (napr. 10. percentil). Tieto možnosti vám umožňujú zobraziť si celkovú hodnotu, priemernú hodnotu na používateľa a distribúciu hodnôt.

Napríklad celková hodnota metriky Relácie s interakciou za celé obdobie predstavuje celkový počet relácií s interakciou za dané obdobie. Priemerná hodnota metriky je priemerný počet relácií s interakciou na používateľa.

10. percentil metriky je 10. percentil v distribúcii používateľov pre dané obdobie. Ak má hodnotu 3, potom 10 % používateľov má menej než 3 relácie s interakciou, zatiaľ čo 90 % používateľov má viac ako 3 relácie s interakciou. Je to užitočné, keď máte inú než normálnu distribúciu.

Metrika Čo to je Ako sa vypĺňa
Výnosy z reklám za celé obdobie Výnosy z reklám, ktoré vám niekto vygeneruje od svojej prvej návštevy vášho webu alebo vašej aplikácie Táto metrika sa vypĺňa automaticky z udalosti ad_impression. Ak chcete zhromažďovať ďalšie údaje, môžete navyše prepojiť účet AdMob s platformou Firebase.
Relácie s interakciou za celé obdobie Počet relácií s interakciou, ktoré používateľ mal od prvej návštevy vášho webu alebo aplikácie Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Trvanie interakcie za celé obdobie Čas od prvej návštevy používateľa, keď bol používateľ aktívny na vašom webe alebo v aplikácii, kým boli spustené v popredí Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Trvanie relácie za celé obdobie Celkové trvanie relácií používateľa od jeho prvej relácie až do vypršania aktuálnej relácie vrátane času používania webu alebo aplikácie na pozadí Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Relácie za celé obdobie Celkový počet relácií uskutočnených používateľom od prvej návštevy vášho webu alebo aplikácie Táto metrika sa vypĺňa automaticky
Transakcie za celé obdobie Celkový počet nákupov uskutočnených používateľom od prvej návštevy vášho webu alebo aplikácie Táto metrika sa vypĺňa odoslaním udalosti purchase
Kumulovaná hodnota Kumulovaná hodnota vyjadruje celkové výnosy z nákupov na vašom webe alebo vo vašej aplikácii. Pomocou týchto údajov môžete zistiť, nakoľko sú používatelia hodnotní, na základe ďalších výnosov, ktoré vygenerujete. Táto metrika predstavuje súčet hodnôt udalostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renewapp_store_subscription_convert, od ktorého sa odpočíta hodnota udalosti refund
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
false
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false
false