[Google Analytics 4] Wymiary i dane

W tym artykule opisujemy wymiarydane, które pojawiają się w raportach i eksploracjach oraz w Kreatorze list odbiorców i Kreatorze segmentów. Dostęp do tych wymiarów i danych możesz też uzyskać poza Analytics za pomocą interfejsu Google Analytics Data API. Jeśli chcesz gromadzić informacje, których Analytics nie rejestruje za pomocą tych wymiarów i danych, możesz tworzyć własne wymiary i dane niestandardowe.

Aby znaleźć jakiś wymiar lub jakieś dane, kliknij Rozwiń wszystko i przeszukaj ten artykuł (w tym celu naciśnij klawisze Ctrl + F lub Command + F). Możesz też za pomocą narzędzia GA4 Dimensions & Metrics Explorer zobaczyć wymiary i dane powiązane z daną usługą.

Sposób wypełniania wymiarów i danych

Niektóre wymiary i dane są wypełniane automatycznie po dodaniu globalnego tagu witryny (gtag.js) do witryny albo po dodaniu pakietu SDK Google Analytics dla Firebase do aplikacji mobilnej lub internetowej. Wypełnianie innych wymiarów i danych wymaga wcześniejszego skonfigurowania (zgodnie z opisem w sekcjach poniżej).

Wyszarzone wymiary i dane

Wymiary lub dane mogą być wyszarzone, gdy są niezgodne z innymi wymiarami bądź danymi zastosowanymi w raporcie lub eksploracji albo gdy nie możesz ich zastosować do wybranej metody eksploracji.

Co oznacza wartość „(nie ustawiono)”

Wartość (nie ustawiono) to nazwa symbolu zastępczego, który Google Analytics stosuje, gdy nie otrzyma z jakiegoś wymiaru żadnych danych. W sekcjach poniżej opisano, jak wypełniać poszczególne wymiary, tak aby nie wyświetlała się wartość (nie ustawiono). Gdy wyślesz do Analytics pustą wartość, zamiast wartości (nie ustawiono) zobaczysz pustą wartość. Wartość (nie ustawiono) pojawia się, gdy Analytics nie otrzyma żadnej wartości.

Wymiary

Atrybucja

Podane niżej wymiary dostarczają danych o atrybucji w przypadku wymiarów ograniczonych do zdarzenia, w tym informacji o platformach reklamowych zintegrowanych przez Ciebie z Google Analytics (np. Search Ads 360 i Display & Video 360). Wymiary te korzystają domyślnie z modelu atrybucji opartej na danych, ale możesz wybrać inny model atrybucji.

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Kampania / Identyfikator kampanii Nazwa i identyfikator powiązane z kampanią promocyjną lub marketingową, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Domyślne grupowanie kanałów

Grupowanie kanałów to oparte na regułach grupowanie źródeł wizyt.

Do domyślnych grupowań kanałów należą: „Bezpośrednie”, „Bezpłatne wyniki wyszukiwania”, „Płatne społecznościowe”, „Bezpłatne społecznościowe”, „E-mail”, „Programy partnerskie”, „Odesłania”, „Płatne wyniki wyszukiwania”, „Wideo” i „Reklama displayowa”.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Treść reklamy utworzona ręcznie

Treść reklamy (tj. treść, z którą użytkownicy weszli w interakcję), przypisana do zdarzenia konwersji. Jest to wymiar ograniczony do zdarzenia.

Aby wypełniać ten wymiar, ręcznie otaguj docelowe adresy URL w reklamach za pomocą parametru utm_term.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Wyszukiwane hasło utworzone ręcznie

Wyszukiwane hasło, które jest przypisane do zdarzenia konwersji. Jest to wymiar ograniczony do zdarzenia.

Aby wypełniać ten wymiar, ręcznie otaguj docelowe adresy URL w reklamach za pomocą parametru utm_content.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Medium

Metoda pozyskiwania użytkowników witryny lub aplikacji.

Przykłady:

 • „affiliate” – użytkownicy, którzy kliknęli link w ramach programu partnerskiego;
 • „cpc” (skrót od kosztu kliknięcia) – użytkownicy, którzy kliknęli płatną reklamę;
 • „email” – użytkownicy, którzy kliknęli link w kampanii marketingu e-mailowego;
 • „organic” – użytkownicy, którzy kliknęli link w wyszukiwarce;
 • „referrer” – użytkownicy, którzy kliknęli link w witrynie (np. link w opisie filmu);
 • „(none)” – wizyty bezpośrednie.
O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Źródło

Wskazanie wydawcy lub źródła zasobów reklamowych, z którego pochodzi ruch. Na przykład użytkownicy, którzy wrócili do witryny z wyszukiwarki Google, mają dla wymiaru Sesja – źródło podaną wartość „google”.

Przykłady to „google”, „youtube” i „gmail”.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Źródło/medium Źródłomedium, dzięki którym użytkownik trafił do Twojej witryny lub aplikacji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Platforma źródłowa

Platforma, na której zarządzasz aktywnością zakupową (np. ustalasz budżety, kryteria kierowania itd.).

Przykłady:

 • „DV360” (ruch generowany przez działania marketingowe w Display & Video 360);
 • „Google Ads” (ruch generowany przez działania marketingowe w Google Ads);
 • „Manual” (ruch, który nie pochodzi z działań marketingowych w mediach związanych z Google);
 • „SA360” (ruch z działań marketingowych w Search Ads 360);
 • „SFMC” (ruch z działań marketingowych w Salesforce Marketing Cloud);
 • „Shopping Free Listings” (ruch generowany przez działania marketingowe w Google Merchant Center).
O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Google Ads

Podane niżej wymiary dostarczają informacji dotyczących tylko Google Ads. Więcej o źródle pozyskiwania (np. o zwiększaniu liczby nowych użytkowników i sesji dzięki Google Ads) dowiesz się w sekcji poświęconej wymiarom związanym ze źródłami wizyt.

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania

Nazwa konta Google Ads

Nazwa konta Google Ads wyświetlającego reklamę, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Nazwa grupy reklam Google Ads Nazwa grupy reklam w Google Ads zawierającej reklamę, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Typ sieci reklamowej Google Ads

Lokalizacja wyświetlenia się Twojej reklamy (google.pl, partnerzy w sieci wyszukiwania, sieć reklamowa), która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Tekst słowa kluczowego Google Ads Dopasowane słowo kluczowe, które doprowadziło do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Zapytanie Google Ads Wyszukiwane hasło, które doprowadziło do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Search Ads 360

Podane niżej wymiary dostarczają informacji dotyczących tylko Search Ads 360 i pojawiają się w Twojej usłudze dopiero po zintegrowaniu Analytics z Search Ads 360. Więcej o źródle pozyskiwania (np. o zwiększaniu liczby nowych użytkowników i sesji dzięki Search Ads 360) dowiesz się w sekcji poświęconej wymiarom związanym ze źródłami wizyt.

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Identyfikator / nazwa / rodzaj konta wyszukiwarki SA360 Identyfikator, nazwa i rodzaj konta wyszukiwarki Search Ads 360 wyświetlającego reklamę, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Nazwa grupy reklam SA360 Nazwa grupy reklam Search Ads 360 zawierającej reklamę, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Tekst słowa kluczowego SA360 Słowo kluczowe w reklamie w Search Ads 360, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Zapytanie SA360 Zapytanie, które spowodowało wyświetlenie reklamy w Search Ads 360 i doprowadziło w ten sposób do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Display & Video 360

Podane niżej wymiary dostarczają informacji dotyczących tylko Display & Video 360 i pojawiają się w Twojej usłudze dopiero po zintegrowaniu Analytics z Display & Video 360. Więcej o źródle pozyskiwania (np. o zwiększaniu liczby nowych użytkowników i sesji dzięki Display & Video 360) dowiesz się w sekcji poświęconej wymiarom związanym ze źródłami wizyt.

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
DV360 – Identyfikator / nazwa reklamodawcy Identyfikator reklamodawcy i nazwa reklamy w Display & Video 360, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
DV360 – Identyfikator / nazwa zamówienia reklamowego Identyfikator i nazwa zamówienia reklamowego będącego źródłem reklamy w Display & Video 360, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
DV360 – Identyfikator / nazwa elementu zamówienia Identyfikator i nazwa elementu zamówienia będącego źródłem reklamy w Display & Video 360, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
DV360 – Identyfikator / nazwa kreacji. Identyfikator i nazwa kreacji należącej do reklamy w Display & Video 360, która doprowadziła do zdarzenia konwersji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Dane demograficzne
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Wiek Wiek użytkownika podany w formie przedziału wiekowego. Dostępne są takie przedziały: „18–24”, „25–34”, „35–44”, „45–54”, „55–64” i „65+”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie po włączeniu Google Signals, ale mogą obowiązywać wartości progowe danych.
Płeć

Płeć użytkownika, np. „Male” (Mężczyzna) lub „Female” (Kobieta).

Ten wymiar jest wypełniany automatycznie po włączeniu Google Signals, ale mogą obowiązywać wartości progowe danych.
Zainteresowania Zainteresowania użytkownika (np. sztuka i rozrywka, gry, sport). Użytkownicy mogą być zaliczani do wielu kategorii zainteresowań. Ten wymiar odpowiada segmentom odbiorców o podobnych zainteresowaniach w Google Ads. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie po włączeniu Google Signals, ale mogą obowiązywać wartości progowe danych.
E-commerce

Do podanych niżej informacji możesz uzyskać dostęp za pomocą raportów o przychodach, eksploracji oraz Kreatora listy odbiorców i Kreatora segmentów.

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Waluta Kod waluty zdarzenia (zgodny ze standardem ISO 4217).

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr currency na poziomie zdarzenia.

Parametr currency jest wymagany, aby zdarzenia zawierały kwoty przychodów lub zwrotów.

Przynależność produktu Nazwa lub kod podmiotu stowarzyszonego (np. partnera lub sprzedawcy) powiązanego z produktem (np. z towarem, który sprzedajesz). Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr affiliation za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Marka produktu Marka produktu (np. towaru, który sprzedajesz). Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_brand za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Kategoria produktu Pierwsza kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” kategorią produktu jest „Odzież”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłając parametr item_category za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Kategoria produktów 2 Druga kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” drugą kategorią produktów jest „Męska”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_category2 za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Kategoria produktów 3 Trzecia kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” trzecią kategorią produktów jest „Letnia”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_category3 za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Kategoria produktów 4 Czwarta kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” czwartą kategorią produktów jest „Koszule”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_category4 za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Kategoria produktów 5 Piąta kategoria, do której zaliczono produkt (np. towar, który sprzedajesz) w ramach hierarchii, np. w hierarchii „Odzież/Męska/Letnia/Koszule/T-shirty” piątą kategorią produktów jest „T-shirty”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_category5 za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Kupon produktu Kupon użyty do zakupu produktu (np. towaru, który sprzedajesz). Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr coupon za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Identyfikator produktu Podany przez Ciebie identyfikator produktu (np. towaru, który sprzedajesz). Możesz np. określić identyfikator „SKU_12345”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_id za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Identyfikator listy produktów Podany przez Ciebie identyfikator listy produktów (np. towarów, które sprzedajesz). Dla listy produktów w sekcji produktów powiązanych możesz np. określić identyfikator „produkty_powiązane”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_list_id za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Nazwa listy produktów Podana przez Ciebie nazwa listy produktów (np. towarów, które sprzedajesz). Nazwa listy produktów. Liście produktów w sekcji produktów powiązanych możesz np. nadać nazwę „Produkty powiązane”. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_list_name za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Pozycja na liście produktów Pozycja produktu (np. towaru, który sprzedajesz) na liście. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr index za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Identyfikator lokalizacji produktu Podany przez Ciebie identyfikator lokalizacji produktu lub promocji. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr location_id za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Nazwa elementu Nazwa produktu (np. towaru, który sprzedajesz). Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_name za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Promocja produktu – nazwa kreacji

Podana przez Ciebie nazwa kreacji powiązanej z promocją.

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr creative_name za pomocą zdarzenia view_promotion lub select_promotion na poziomie produktu.
Promocja produktu – boks kreacji Podana przez Ciebie nazwa boksu, w którym wyświetlasz kreację powiązaną z promocją. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr creative_slot za pomocą zdarzenia view_promotion lub select_promotion na poziomie produktu.
Identyfikator promocji produktu Podany przez Ciebie identyfikator promocji. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr promotion_id za pomocą zdarzenia view_promotion lub select_promotion na poziomie produktu.
Promocja produktu – nazwa Podana przez Ciebie nazwa promocji. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr promotion_name za pomocą zdarzenia view_promotion lub select_promotion na poziomie produktu.
Wariant produktu Wersja produktu, czyli niepowtarzalny kod lub opis (np. XS, S, M i L w przypadku rozmiaru lub czerwony, niebieski, zielony i czarny w przypadku koloru) jego dodatkowych szczegółów bądź opcji. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr item_variant za pomocą zdarzenia sprzedaży online na poziomie produktu.
Lokalna cena produktu Lokalna cena produktu podana z użyciem kodu waluty. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr price na poziomie produktu i parametr currency na poziomie zdarzenia.
Kupon zamówienia Podana przez Ciebie nazwa (lub podany przez Ciebie kod) kuponu na produkty dostępne z rabatem. Aby wypełniać ten wymiar na poziomie zdarzenia, wysyłaj parametr coupon na poziomie zdarzenia za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Kwota dostawy Kwota dostawy powiązana z transakcją. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr shipping w zdarzeniu purchase na poziomie zdarzenia.
Poziom dostawy Poziom dostawy (np. transport lądowy, transport powietrzny, następnego dnia) wybrany w przypadku zakupu. Aby wypełniać ten wymiar na poziomie zdarzenia, wysyłaj parametr shipping_tier na poziomie zdarzenia za pomocą zdarzenia add_shipping_info.
Kwota podatku Kwota podatku powiązana z transakcją. Aby wypełniać ten wymiar na poziomie zdarzenia, wysyłaj parametr tax na poziomie zdarzenia za pomocą zdarzenia purchase.
Identyfikator transakcji Utworzony przez Ciebie identyfikator, transakcji e-commerce. Aby wypełniać ten wymiar na poziomie zdarzenia, wysyłaj parametr transaction_id na poziomie zdarzenia za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Zdarzenie
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Nazwa zdarzenia Nazwa zdarzenia. Jeśli np. ktoś wywoła zdarzenie zakupu, ten wymiar otrzyma wartość purchase (zakup). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Jest zdarzeniem konwersji Jeśli zdarzenie zostało oznaczone jako konwersja, ten wymiar otrzyma wartość „true” (prawda). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Gry
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Identyfikator osiągnięcia Identyfikator osiągnięcia, które użytkownik może odblokować w grze. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr achievement_id za pomocą zdarzenia unlocked_achievement.
Postać Nazwa postaci występującej w grze. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr character za pomocą zdarzenia level_up lub post_score.
Poziom

Numer poziomu w grze.

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr level za pomocą zdarzenia level_up lub post_score.
Rodzaj waluty wirtualnej

Rodzaj waluty wirtualnej w grze.

Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr virtual_currency_name za pomocą zdarzenia earn_virtual_currency lub spend_virtual_currency.
Ogólne
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Rozszerzenie pliku Rozszerzenie pobieranego pliku (np. „pdf” lub „txt”). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr file_extension.
Nazwa pliku Ścieżka strony pobieranego pliku (np. „/menus/kolacja-menu.pdf”). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr file_name.
Identyfikator grupy Identyfikator grupy, do której dołącza użytkownik. Ten wymiar umożliwia pomiar popularności różnych klanów lub grup użytkowników. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr group_id za pomocą zdarzenia join_group.
Metoda Metoda użyta do rejestracji, zalogowania się lub udostępnienia (np. Google, Twitter itp.). Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr method za pomocą zdarzenia sign_up, login lub share.
Przewinięty obszar (w %) Odsetek głębokości strony przewinięty przez użytkownika, Jeśli użytkownik przewinie co najmniej 90% strony, wymiar zostanie wypełniony wartością „90”. Jeśli w ogóle nie przewinie strony, wymiar będzie pusty. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez zdarzenie scroll.
Wyszukiwane hasło Hasło użyte do wyszukiwania w witrynie lub aplikacji. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr search_term za pomocą zdarzenia search.
Widoczne Gdy umieszczony film jest widoczny dla użytkownika, ten wymiar otrzymuje wartość „true” (prawda). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr visible.
Obszar geograficzny
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Miasto Miasto będące źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Krakowa, ten wymiar otrzyma wartość „Kraków”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator miasta Identyfikator powiązany z miastem będącym źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. źródłem aktywności jest Seattle, ten wymiar otrzyma wartość „1027744”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kontynent Kontynent, na którym miała miejsce aktywność użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Polski, ten wymiar otrzyma wartość „Europa”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator kontynentu Zgodny ze standardem UN M49 identyfikator powiązany z kontynentem będącym źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Polski, ten wymiar otrzyma wartość „616”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kraj Kraj będący źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedza Twoją witrynę z Polski, ten wymiar otrzyma wartość „Polska”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator kraju Zgodny ze standardem ISO 3166 identyfikator powiązany z krajem będącym źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np., źródłem jego aktywności jest Polska, ten wymiar otrzyma wartość „POL”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Region Region geograficzny będący źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Krakowa, ten wymiar otrzyma wartość „Małopolska”. Jeśli użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Anglii, ten wymiar otrzyma wartość „Anglia”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator regionu Identyfikator regionu geograficznego będącego źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Nowego Jorku, ten wymiar otrzyma wartość „US-NY”. Jeśli użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Anglii, ten wymiar otrzyma wartość „GB-ENG”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Subkontynent Subkontynent będący źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedza Twoją witrynę ze Stanów Zjednoczonych, ten wymiar otrzyma wartość „Ameryka Północna”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator subkontynentu Zgodny ze standardem UN M49 identyfikator powiązany z subkontynentem będącym źródłem aktywności użytkownika. Jeśli np. użytkownik odwiedzi Twoją witrynę z Polski, ten wymiar otrzyma wartość „10”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Link
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Klasy linków Atrybut class w kodzie HTML linku wychodzącego lub pobierania pliku. Jeśli np. użytkownik kliknie link „<a class="center" href="www.youtube.com">”, ten wymiar zwróci wartość „center”. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_classes.
Powiąż domenę Domena docelowa linku wychodzącego lub pobieranego pliku. Jeśli np. użytkownik kliknie link „<a href="www.youtube.com">”, ten wymiar zwróci wartość „youtube.com”. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_domain.
Identyfikator połączenia Atrybut id w kodzie HTML linku wychodzącego lub pobierania pliku. Jeśli np. użytkownik kliknie link „<a id="socialLinks" href="www.youtube.com">”, ten wymiar zwróci wartość „socialLinks”. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_id.
Tekst linku Tekst linku do pobieranego pliku. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_text.
Adres URL linku Pełny adres URL linku wychodzącego lub pobieranego pliku. Jeśli np. użytkownik kliknie link „<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">”, ten wymiar zwróci wartość „https://www.youtube.com/results?search_query=analytics”. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr link_url.
Wychodzące Gdy link prowadzi do witryny, która nie jest częścią domeny usługi, ten wymiar otrzymuje wartość „true” (prawda). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr outbound.
Inne
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Testowa nazwa filtra danych Nazwa filtra danych pozostającego w stanie testowym. Informacji z filtrów danych, które pozostają w stanie testowym, możesz używać, aby sprawdzać działanie filtrów przed ich aktywowaniem. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie, gdy konfigurujesz filtry danych pozostające w stanie testowym.
Strona/ekran
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Grupa treści Grupa treści powiązana ze stroną lub ekranem. Jeśli np. utworzysz grupę treści dla odzieży męskiej, używając wartości „męskie”, ten wymiar będzie przyjmować tę wartość w przypadku stron z odzieżą męską. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr content_group.
Identyfikator treści Identyfikator przypisany przez Ciebie do grupy treści. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr content_id.
Typ treści Typ grupy treści. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj parametr content_type.
Nazwa hosta Nazwa subdomeny i domeny adresu URL, który użytkownicy odwiedzili w Twojej witrynie, np. w przypadku adresu „www.example.com/kontakt.html” nazwa hosta to „www.example.com”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Strona docelowa Ścieżka strony i ciąg zapytania powiązane z pierwszą odsłoną w sesji. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Lokalizacja strony Pełny adres URL strony internetowej odwiedzonej przez użytkownika w Twojej witrynie. Jeśli np. ktoś odwiedzi stronę „www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1”, wartością tego wymiaru będzie pełny adres URL. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Ścieżka strony + ciąg zapytania Ścieżka strony i ciągi zapytania zawarte w adresie URL. Są to części adresu URL następujące po domenie. Jeśli np. użytkownik odwiedzi stronę „www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1”, domena to „googlemerchandisestore.com”, ścieżka strony to „Bags”, a ciąg zapytania to „theme=1”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Strona odsyłająca Adres URL strony odsyłającej, czyli adres URL poprzedniej strony odwiedzonej przez użytkownika. Może należeć do domeny Twojej witryny lub do innej domeny. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr page_referrer.
Tytuł strony Tytuł strony określony w Twojej witrynie. Tytuł strony pochodzi z tagu <title> w kodzie HTML. Aby przesłać inny tytuł, możesz dodać do polecenia config parametr page_title.
Tytuł strony i klasa ekranu Tytuł strony z witryny i klasa ekranu z aplikacji mobilnej.

Tytuł strony pochodzi z tagu <title> w kodzie HTML. Aby przesłać inny tytuł, możesz dodać do polecenia config parametr page_title.

Klasa ekranu pochodzi z nazwy aktualnej klasy: UIViewController lub Activity.

Tytuł strony i nazwa ekranu Tytuł strony z witryny i nazwa ekranu z aplikacji mobilnej.

Tytuł strony pochodzi z tagu <title> w kodzie HTML. Aby przesłać inny tytuł, możesz dodać do polecenia config parametr page_title.

Nazwa ekranu jest identyczna z nazwą określoną przez Ciebie za pomocą pakietu SDK Google Analytics dla Firebase.

Platforma/urządzenie
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Sklep z aplikacjami Sklep, z którego aplikacja mobilna została pobrana przed instalacją. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wersja aplikacji Wartość parametru versionName (Android) lub skrócona wersja pakietu (iOS) aplikacji mobilnej. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Przeglądarka Przeglądarka będąca źródłem aktywności użytkownika. Typowe przeglądarki to „Chrome”, „Edge”, „Firefox”, „Internet Explorer”, „Opera” i „Safari”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wersja przeglądarki Wersja przeglądarki będącej źródłem aktywności użytkownika. Wersja przeglądarki może np. wyglądać tak: „96.0.4664.110”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Urządzenie Urządzenie mobilne będące źródłem aktywności użytkownika. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Marka urządzenia Marka urządzenia mobilnego (np. Motorola, LG lub Samsung). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kategoria urządzenia Rodzaj urządzenia będącego źródłem aktywności użytkownika. Przykładowe kategorie urządzeń to „desktop” (komputery), „mobile” (urządzenia mobilne) i „tablet” (tablety). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Model urządzenia Nazwa modelu urządzenia (np. iPhone 5s lub SM-J500M). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Język Nazwa języka przeglądarki lub urządzenia użytkownika (np. „Polski” lub „English”). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kod języka Język przeglądarki lub urządzenia użytkownika określany zgodnie ze standardem ISO 639 (np. „pl”, „en-us” lub „es”). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Model urządzenia mobilnego Nazwa modelu urządzenia mobilnego (np. iPhone X). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
System operacyjny System operacyjny, z którego korzystają użytkownicy Twojej witryny lub aplikacji. Typowe systemy operacyjne to „Android”, „Chrome OS”, „Macintosh” i „Windows”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
System operacyjny i wersja System operacyjny i jego wersja, z której korzystają użytkownicy Twojej witryny lub aplikacji. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wersja systemu operacyjnego Wersja systemu operacyjnego, z której korzystają użytkownicy Twojej witryny lub aplikacji (np. „9.3.2” lub „5.1.1”). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Platforma Metoda, za której pomocą użytkownicy uzyskali dostęp do Twojej witryny lub aplikacji. Dostępne platformy to np. „Android”, „iOS” i „Web” (Sieć). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Rozdzielczość ekranu Szerokość i wysokość ekranu (w pikselach) będącego źródłem aktywności użytkownika, np. „1920x1080”, „1440x900” i „1366x768”. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Identyfikator strumienia danych z sieci Identyfikator strumienia będącego źródłem aktywności użytkownika. Identyfikatory strumieni możesz znaleźć w sekcji Administracja > Strumienie danych. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Nazwa strumienia Nazwa strumienia będącego źródłem aktywności użytkownika. Nazwy strumieni możesz znaleźć w sekcji Administracja > Strumienie danych. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wydawca
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Format reklamy Format reklamy. Typowe formaty to „Baner”, „Pełnoekranowa” i „Z nagrodą”. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, ten wymiar jest wypełniany automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Źródło reklam

Źródłowa sieć, która wyświetliła reklamę. Typowe źródła to „Sieć AdMob”, „Meta Audience Network” i „Zapośredniczone autoreklamy”.

Po przeprowadzeniu integracji Analytics z Google Ad Managerem ten wymiar podaje nazwę sieci Google Ad Managera, np. „Bloomberg L.P. (Google Ad Manager Network 5262)”.

Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, ten wymiar jest wypełniany automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Jednostka reklamowa Wybrana przez Ciebie nazwa jednostki reklamowej. Po przeprowadzeniu integracji Analytics z Google Ad Managerem ten wymiar podaje wartość wymiaru „Jednostka reklamowa (wszystkie poziomy)”. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, ten wymiar jest wypełniany automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Czas
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Data Data rejestracji zdarzenia podana w formacie RRRRMMDD. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Dzień Dzień miesiąca, w którym zarejestrowano zdarzenie, w postaci 2-cyfrowego numeru od 01 do 31. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Miesiąc Miesiąc, w którym zarejestrowano zdarzenie, w postaci 2-cyfrowego numeru od 01 do 12. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
N-ty dzień Liczba dni od początku wybranego zakresu dat. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
N-ty miesiąc Liczba miesięcy od początku wybranego zakresu dat. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
N-ty tydzień Liczba tygodni od początku wybranego zakresu dat. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
N-ty rok Liczba lat od początku wybranego zakresu dat. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Tydzień Tydzień, w którym zarejestrowano zdarzenie, w postaci 2-cyfrowego numeru od 01 do 53. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Rok Rok, w którym zarejestrowano zdarzenie, w postaci 4-cyfrowego numeru (np. „2020”). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Źródło wizyt

Podane niżej wymiary dostarczają danych o atrybucji w przypadku wymiarów ograniczonych do sesji i użytkownika, w tym informacji o platformach reklamowych zintegrowanych przez Ciebie z Google Analytics (np. Search Ads 360 i Display & Video 360). Wymiary te korzystają z modelu atrybucji ostatniego kliknięcia w wielu kanałach.

Wymiary ograniczone do użytkownika

Oprócz podanych niżej wymiarów ograniczonych do użytkownika będziesz też mieć widoczne inne wymiary tego rodzaju powiązane z platformami zintegrowanymi przez Ciebie z Analytics (np. „Pierwszy użytkownik – kampania Google Ads” wskazujący kampanię Google Ads, dzięki której udało się pozyskać nowych użytkowników).

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Pierwszy użytkownik – kampania Kampania, dzięki której udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – identyfikator kampanii Identyfikator kampanii, dzięki której udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – domyślne grupowanie kanałów Domyślne grupowanie kanałów, dzięki któremu udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Pierwszy użytkownik – treść reklamy utworzona ręcznie

Treść reklamy, która posłużyła do pierwszego pozyskania użytkownika.

Aby wypełniać ten wymiar, ręcznie otaguj docelowe adresy URL w reklamach za pomocą parametru utm_content.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Pierwszy użytkownik – wyszukiwane hasło utworzone ręcznie

Wyszukiwane hasło, które posłużyło do pierwszego pozyskania użytkownika.

Aby wypełniać ten wymiar, ręcznie otaguj docelowe adresy URL w reklamach za pomocą parametru utm_term.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – medium Medium, dzięki któremu udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – źródło Źródło, dzięki któremu udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – źródło/medium Źródłomedium, dzięki którym udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Pierwszy użytkownik – platforma źródłowa Platforma źródłowa, dzięki której udało się pozyskać użytkownika. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Wymiary ograniczone do sesji

Oprócz podanych niżej wymiarów ograniczonych do sesji będziesz też mieć widoczne inne wymiary tego rodzaju powiązane z platformami zintegrowanymi przez Ciebie z Analytics (np. „Sesja – kampania Google Ads” wskazujący kampanię Google Ads, która doprowadziła do nowej sesji).

Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Sesja – kampania Kampania, która była powiązana z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja – identyfikator kampanii Identyfikator kampanii, która była powiązana z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja – domyślne grupowanie kanałów Domyślne grupowanie kanałów, które było powiązane z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja – treść reklamy utworzona ręcznie

Treść reklamy, która była powiązana z początkiem sesji.

Aby wypełniać ten wymiar, ręcznie otaguj docelowe adresy URL w reklamach za pomocą parametru utm_content.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja – wyszukiwane hasło utworzone ręcznie

Medium, które było powiązane z początkiem sesji.

Aby wypełniać ten wymiar, ręcznie otaguj docelowe adresy URL w reklamach za pomocą parametru utm_term.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja – medium Medium, która było powiązane z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja SA360 – nazwa grupy reklam

Nazwa grupy reklam w Search Ads 360, która doprowadziła do wywołania sesji użytkownika.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja – kampania SA360

Nazwa kampanii w Search Ads 360, która doprowadziła do wywołania sesji użytkownika.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja SA360 – format kreacji

Typ kreacji w Search Ads 360, która doprowadziła do wywołania sesji użytkownika (np. „Elastyczna reklama w wyszukiwarce” czy „Rozszerzona reklama tekstowa”).

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja – domyślne grupowanie kanałów SA360

Domyślne grupowanie kanałów, które doprowadziło do wywołania sesji użytkownika (np. „płatne wyniki wyszukiwania” czy „płatne społecznościowe”).

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja SA360 – identyfikator konta wyszukiwarki

Identyfikator konta wyszukiwarki w Search Ads 360, które doprowadziło do wywołania sesji użytkownika.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja SA360 – nazwa konta wyszukiwarki

Nazwa konta wyszukiwarki w Search Ads 360, które doprowadziło do wywołania sesji użytkownika.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja SA360 – rodzaj konta wyszukiwarki

Rodzaj konta wyszukiwarki w Search Ads 360, które doprowadziło do wywołania sesji użytkownika (np. „google ads”, „bing” czy „baidu”).

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja SA360 – tekst słowa kluczowego

Słowo kluczowe w wyszukiwarkach, dzięki któremu udało się pozyskać ruch.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja SA360 – medium

Reprezentacja wyniku danej kampanii w Search Ads 360 podlegającego rozliczeniu (np. „CPC”).

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja SA360 – zapytanie

Wyszukiwane hasło, dzięki któremu udało się pozyskać ruch.

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.

Sesja SA360 – źródło

Źródło wizyt, które doprowadziło do wywołania sesji użytkownika (np. „example.com”, „google” czy „newsletter_wiosna”).

O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja – źródło Źródło, które było powiązane z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja – źródło/medium Źródłomedium, które były powiązane z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Sesja – platforma źródłowa Platforma źródłowa, która była powiązana z początkiem sesji. O tym, jak wypełniać ten wymiar, dowiesz się z artykułu Wymiary związane ze źródłami wizyt oraz ręczne i automatyczne tagowanie.
Użytkownik
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Nazwa listy odbiorców Nazwa listy odbiorców, do której należą użytkownicy w wybranym zakresie dat. Bieżące działania użytkowników nie mają wpływu na historyczne informacje w raportach o ich przynależności do list. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas tworzenia list odbiorców.
Zalogowano za pomocą identyfikatora użytkownika Otrzymuje wartość „yes” (tak), gdy rejestrujesz parametr user_id, który ułatwia łączenie osobnych sesji z konkretnym użytkownikiem. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wartość od początku śledzenia
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Data pierwszej wizyty Dzień, w którym udało się pozyskać użytkownika. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Data pierwszego zakupu Data pierwszego zakupu dokonanego przez użytkownika. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj zdarzenie purchase.
Data ostatniej aktywności Data ostatniej interakcji użytkownika. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Nazwa ostatniej grupy odbiorców Nazwa listy odbiorców, do której należą obecnie użytkownicy. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas tworzenia list odbiorców.
Ostatnia platforma Metoda, dzięki której użytkownik zalogował się ostatnio w Twojej witrynie lub aplikacji. Dostępne platformy to np. „Android”, „iOS” i „Web” (Sieć). Ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Data ostatniego zakupu Data ostatniego zakupu dokonanego przez użytkownika. Aby wypełniać ten wymiar, wysyłaj zdarzenie purchase.
Film
Wymiar Co to jest? Sposób wypełniania
Dostawca filmu Źródło filmu (np. „youtube”). Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr video_provider.
Tytuł wideo Tytuł filmu. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr video_title.
URL wideo Adres URL filmu. Gdy włączony jest pomiar zaawansowany, ten wymiar jest wypełniany automatycznie przez parametr video_url.

Dane

Reklamy
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Kliknięcia w Google Ads Łączna liczba kliknięć reklam w Twojej kampanii prowadzonej za pomocą platformy Google Ads (np. dane Kliknięcia w Google Ads mają zastosowanie do Google Ads). Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wydatki na Google Ads Łączna kwota zapłacona przez Ciebie za kampanię reklamową prowadzoną za pomocą platformy Google Ads (np. dane Wydatki na Google Ads mają zastosowanie do Google Ads). Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Koszt kliknięcia w Google Ads Średni koszt kliknięcia w kampanii reklamowej prowadzonej za pomocą platformy Google Ads (np. dane Koszt kliknięcia w Google Ads mają zastosowanie do Google Ads). Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Wyświetlenia reklam w Google Ads Łączna liczba wyświetleń reklam w Twojej kampanii prowadzonej za pomocą platformy Google Ads (np. dane Wyświetlenia reklam w Google Ads mają zastosowanie do Google Ads). Gdy połączysz Google Ads z Analytics, ten wymiar jest wypełniany automatycznie.
Kliknięcia niepochodzące z Google Liczba kliknięć reklamy przez użytkowników. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Koszty niezwiązane z usługami Google Łączny koszt kampanii reklamowej. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Koszt kliknięcia niezwiązany z usługami Google Średnia kwota, jaką płacisz za kliknięcie w Twojej kampanii reklamowej. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Koszt konwersji niezwiązany z usługami Google Średni koszt konwersji w kampanii reklamowej. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Wyświetlenia na stronach innych niż Google Łączna liczba wyświetleń reklam w Twojej kampanii. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
Zwrot z wydatków na reklamy niezwiązany z usługami Google Łączna kwota przychodów uzyskanych za każdą złotówkę wydaną na reklamy. Ten wymiar jest wypełniany automatycznie podczas importowania danych o kosztach.
E-commerce

Do podanych niżej informacji możesz uzyskać dostęp za pomocą raportów o przychodach, eksploracji oraz Kreatora listy odbiorców i Kreatora segmentów.

Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Dodania do koszyka Liczba przypadków dodania produktów do koszyka przez użytkowników. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie add_to_cart.
Kupujący Liczba unikalnych użytkowników, którzy dokonali co najmniej jednego zakupu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Współczynnik dodań do koszyka po obejrzeniu Liczba użytkowników, którzy dodali dany produkt (np. towar, który sprzedajesz) do koszyka, podzielona przez liczbę użytkowników, którzy oglądali ten produkt. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenia add_to_cartview_item.
Momenty płatności Liczba przypadków rozpoczynania przez użytkowników procesu płatności. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie begin_checkout.
Zakupy e-commerce Liczba zakupów sfinalizowanych przez użytkowników. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Liczba produktów e-commerce

Liczba produktów uwzględnionych w zdarzeniu e-commerce.

Załóżmy dla przykładu, że ktoś kupuje 1 koszulkę „Stan and Friends” i 2 szare koszulki damskie Google. Po uwzględnieniu tych danych w tablicy items zobaczysz takie wyniki:

 • Liczba produktów e-commerce to 3,
 • Liczba sztuk produktu w przypadku koszulki „Stan and Friends” to 1,
 • Liczba sztuk produktu w przypadku szarej koszulki damskiej Google to 2.
Aby wypełniać te dane, wysyłaj ze zdarzeniem e-commerce parametr quantity.
Kwota rabatu na produkt Wartość pieniężna rabatu będąca wynikiem mnożenia wartości parametrów discountquantity. Aby wypełniać te dane, wysyłaj parametry discountquantity na poziomie produktu za pomocą zdarzenia sprzedaży online.
Kliknięcia listy produktów Liczba kliknięć produktu znajdującego się na liście. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie select_item.
Lista produktów – wyświetlenia Liczba wyświetleń listy produktów. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie view_item.
Promocja produktu – kliknięcia Liczba kliknięć promocji produktu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie select_promotion.
Promocja produktu – wyświetlenia Liczba wyświetleń promocji produktu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie view_promotion.
Liczba sztuk produktu

Liczba sztuk pojedynczego produktu uwzględnionych w zdarzeniu e-commerce.

Załóżmy dla przykładu, że ktoś kupuje 1 koszulkę „Stan and Friends” i 2 szare koszulki damskie Google. Po uwzględnieniu tych danych w tablicy items zobaczysz takie wyniki:

 • Liczba produktów e-commerce to 3,
 • Liczba sztuk produktu w przypadku koszulki „Stan and Friends” to 1,
 • Liczba sztuk produktu w przypadku szarej koszulki damskiej Google to 2.
Aby wypełniać te dane, wysyłaj ze zdarzeniem e-commerce parametr quantity.
Zwrot środków za produkt Liczba przypadków zainicjowania zwrotu środków za produkt. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie refund.
Przychody z produktu

Łączne przychody z samych produktów bez podatku i kosztów dostawy.

Przychody z produktu = Cena × Ilość, gdzie:

 • Cena to parametr price produktu w tablicy items,
 • Ilość to parametr quantity produktu w tablicy items.
Aby wypełniać te dane, wysyłaj parametry quantityprice produktu występującego w tablicy items.
Wyświetlenia elementu Liczba wyświetleń szczegółów produktu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie view_item.
Przychody z zakupów Suma przychodów z zakupów dokonanych w Twojej witrynie lub aplikacji. Te dane to suma wartości zdarzeń purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renewapp_store_subscription_convert pomniejszona o wartość zdarzeń refund.
Współczynnik zakupień po obejrzeniu Liczba użytkowników, którzy kupili produkt (np. towar, który sprzedajesz), podzielona przez liczbę użytkowników, którzy go oglądali. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenia purchaseview_item.
Zakupy Łączna liczba zakupów w Twojej witrynie lub aplikacji. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Zwroty kosztów Łączna liczba przypadków zwrotu kosztów w Twojej witrynie lub aplikacji. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie refund.
Transakcje Łączna liczba ukończonych zakupów w Twojej witrynie. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Transakcje na kupującego Średnia liczba zakupów dokonanych przez kupującego w wybranym okresie. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Zdarzenie
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Konwersje Liczba przypadków wywołania zdarzenia konwersji przez użytkowników. Aby wypełniać te dane, oznacz zdarzenie jako konwersję.
Liczba zdarzeń Liczba przypadków wywołania zdarzenia przez użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba zdarzeń na użytkownika Średnia liczba zdarzeń wywołanych przez użytkownika. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wartość zdarzenia Suma wszystkich parametrów value dostarczonych ze zdarzeniem. Dzięki tym danym zależnym od kontekstu możesz rejestrować informacje, które są dla Ciebie ważne (np. przychody, czas, odległość). Aby wypełniać te dane, uwzględniaj parametr value.
Zdarzenia na sesję Średnia liczba zdarzeń na sesję. Te dane są wypełniane automatycznie.
Pierwsze uruchomienia Liczba pierwszych uruchomień aplikacji przez użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie przez zdarzenie first_open.
Pierwsze wizyty Liczba pierwszych wizyt użytkowników w witrynie. Te dane są wypełniane automatycznie przez zdarzenie first_visit.
Strona/ekran
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Wejścia Liczba wystąpień pierwszego zdarzenia zarejestrowanego w sesji na danej stronie lub na danym ekranie. Więcej informacji Te dane są wypełniane automatycznie.
Wyjścia Liczba wystąpień ostatniego zdarzenia zarejestrowanego w sesji na danej stronie lub na danym ekranie. Więcej informacji Te dane są wypełniane automatycznie.
Wyświetlenia Liczba ekranów aplikacji mobilnych lub stron internetowych wyświetlonych przez użytkowników. Zliczane są też ponowne wyświetlenia poszczególnych stron i ekranów. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wyświetlenia na użytkownika Średnia liczba ekranów aplikacji mobilnej lub stron internetowych wyświetlonych przez każdego użytkownika. Te dane są wypełniane automatycznie.
Prognozy

Podane niżej dane obejmują opcje rozkładu średniego i percentylowego (np. 10. percentyl). Dzięki tym opcjom możesz poznać średnią wartość na użytkownika i rozkład wartości.

Na przykład średnia wartość danych Prawdopodobieństwo zakupu to średnia liczba oczekiwanych zakupów na użytkownika. 10. percentyl tych danych to 10. percentyl w rozkładzie użytkowników w przypadku wybranego zakresu dat. Jeśli wartość wynosi „30%”, 10% użytkowników ma mniej niż 30% szans na zakup, podczas gdy 90% użytkowników ma ponad 30% szans. Jest to przydatne, gdy dane nie mają rozkładu normalnego.

Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Prawdopodobieństwo rezygnacji Prawdopodobieństwo, że użytkownik, który w ciągu ostatnich 7 dni był aktywny w witrynie lub aplikacji, nie będzie aktywny w ciągu najbliższych 7 dni. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się z artykułu [GA4] Dane prognozowane.
Prawdopodobieństwo zakupu w aplikacji Prawdopodobieństwo, że użytkownik, który był aktywny w ciągu ostatnich 28 dni, dokona zakupu w aplikacji w ciągu najbliższych 7 dni. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się z artykułu [GA4] Dane prognozowane.
Prognozowane przychody Przychody oczekiwane w ciągu najbliższych 28 dni ze wszystkich konwersji polegających na zakupie, które przypuszczalnie wykona użytkownik aktywny w ostatnich 28 dniach. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się z artykułu [GA4] Dane prognozowane.
Prawdopodobieństwo zakupu Prawdopodobieństwo, że użytkownik, który był aktywny w ciągu ostatnich 28 dni, dokona zakupu w ciągu najbliższych 7 dni. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się z artykułu [GA4] Dane prognozowane.
Wydawca
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Ekspozycja reklam Łączny czas (w milisekundach), przez jaki jednostki reklamowe były wyświetlane użytkownikowi. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, te dane są wypełniane automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Przychody z reklamy Suma przychodów z reklam uzyskanych dzięki danemu użytkownikowi. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, te dane są wypełniane automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Ekspozycja jednostki reklamowej Czas (w milisekundach) wyświetlenia jednostki reklamowej użytkownikowi. Gdy zintegrujesz Analytics z AdMob lub Google Ad Managerem, te dane są wypełniane automatycznie. Jeśli przeprowadzisz integrację z MoPub, ironSource lub inną platformą generującą przychody z reklam w aplikacjach mobilnych, w celu wypełniania tego wymiaru musisz wysyłać zdarzenie ad_impression.
Przychody
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
ARPPU Średni przychód na płacącego użytkownika (ARPPU) to łączne przychody z zakupów na aktywnego użytkownika, który dokonał zakupu. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Przychody z zakupów.
ARPU Średni przychód na aktywnego użytkownika (ARPU) to łączne przychody generowane przez każdego aktywnego użytkownika niezależnie od tego, czy dokonał on zakupu. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Łączne przychody.
Średnie przychody dziennie Średnie łączne przychody dzienne w wybranym okresie. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Łączne przychody.
Średnie przychody z zakupów Średnie przychody z zakupów w wybranym okresie. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Przychody z zakupów.
Średnie przychody z zakupów na użytkownika Suma przychodów z zakupów na użytkownika. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Przychody z zakupów.
Maksymalne przychody dziennie Maksymalne łączne przychody dzienne w wybranym okresie. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Łączne przychody.
Minimalna wartość przychodów dziennie Minimalne łączne przychody dzienne w wybranym okresie. O tym, jak wypełniać te dane, dowiesz się w sekcji Łączne przychody.
Łączne przychody Łączne przychody z zakupów, zakupów w aplikacji i subskrypcji uzupełnione o przychody z reklam. Te dane to suma wartości zdarzeń purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renewapp_store_subscription_convert.
Sesja
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Współczynnik odrzuceń Odsetek sesji, które nie były sesjami z zaangażowaniem. Więcej informacji Te dane są wypełniane automatycznie.
Sesje z zaangażowaniem Liczba sesji, które trwały co najmniej 10 sekund albo w których zarejestrowano co najmniej jedno zdarzenie konwersji lub co najmniej 2 wyświetlenia strony bądź ekranu. Te dane są wypełniane automatycznie.
Sesje z zaangażowaniem na użytkownika Średnia liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika. Te dane są wypełniane automatycznie.
Współczynnik zaangażowania Odsetek sesji z zaangażowaniem.Więcej informacji Te dane są wypełniane automatycznie.
Sesje Liczba sesji, które rozpoczęły się w Twojej witrynie lub aplikacji. Te dane są wypełniane automatycznie.
Sesje na użytkownika Średnia liczba sesji na użytkownika. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wyświetlenia na sesję

Średnia liczba stron lub ekranów wyświetlonych w danej sesji.

Te dane są wypełniane automatycznie.
Użytkownik
Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Kupujący codziennie Liczba klientów, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu 2 kolejnych dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Kupujący w odstępie 2–7 dni Liczba klientów, którzy dokonali zakupu w danym dniu i w ciągu 2–7 poprzedzających dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Aktywni użytkownicy, którzy dokonali płatności w ciągu 30 dni Liczba klientów, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu ostatnich 30 dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Kupujący w odstępie 31–90 dni Liczba klientów, którzy dokonali zakupu w danym dniu i w ciągu 31–90 poprzedzających dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Aktywni użytkownicy, którzy dokonali płatności w ciągu 7 dni Liczba klientów, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu ostatnich 7 dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Kupujący w odstępie 8–30 dni Liczba klientów, którzy dokonali zakupu w danym dniu i w ciągu 8–30 poprzedzających dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Aktywni użytkownicy, którzy dokonali płatności w ciągu 90 dni Liczba klientów, którzy dokonali co najmniej 1 zakupu w ciągu ostatnich 90 dni. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Aktywni użytkownicy

Liczba unikalnych użytkowników, którzy korzystali z Twojej witryny lub aplikacji. Aktywny użytkownik to każdy użytkownik, który ma rozpoczętą sesję z zaangażowaniem, czyli taką, podczas której Analytics rejestruje:

Te dane są wypełniane automatycznie.
Średnia liczba kupujących dziennie Średnia liczba kupujących we wszystkich dniach w wybranym okresie. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Średni czas zaangażowania Średni czas, przez który witryna była widoczna w przeglądarce użytkownika lub aplikacja mobilna działała na pierwszym planie urządzenia użytkownika. Te dane są obliczane jako suma czasu zaangażowania użytkowników podzielona przez liczbę aktywnych użytkowników. Więcej informacji o wskaźnikach zaangażowania Te dane są wypełniane automatycznie.
Średni czas zaangażowania na sesję Średni czas zaangażowania na sesję. Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba aktywnych użytkowników dziennie/miesięcznie Te dane wskazują odsetek użytkowników, którzy wykazywali się zaangażowaniem w danym dniu kalendarzowym, wśród użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni. Wyższy współczynnik oznacza dobry poziom zaangażowania i utrzymania użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba aktywnych użytkowników dziennie/tygodniowo Te dane wskazują odsetek użytkowników, którzy wykazywali się zaangażowaniem w ciągu ostatnich 24 godzin, wśród użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 7 dni. Wyższy współczynnik oznacza dobry poziom zaangażowania i utrzymania użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie.
Kupujący po raz pierwszy Liczba użytkowników, którzy w wybranym okresie dokonali pierwszego zakupu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Konwersja polegająca na zakupie po raz pierwszy Odsetek aktywnych użytkowników, którzy dokonali pierwszego zakupu. Te dane są zwracane jako ułamek, np. 0,092 oznacza, że 9,2% aktywnych użytkowników po raz pierwszy dokonało zakupu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Kupujący po raz pierwszy przypadający na nowego użytkownika Średnia liczba osób, które dokonały pierwszego zakupu, przypadająca na nowego użytkownika. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Maksymalna liczba kupujących dziennie Maksymalna liczba kupujących we wszystkich dniach w wybranym okresie. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Minimalna liczba kupujących dziennie Minimalna liczba kupujących we wszystkich dniach w wybranym okresie. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Nowi użytkownicy Liczba użytkowników z zerową liczbą poprzednich sesji. Użytkownicy, którzy już wcześniej zainicjowali jakąś sesję, to powracający użytkownicy. Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba płatnych aktywnych użytkowników miesięcznie/liczba aktywnych użytkowników dziennie Te dane wskazują odsetek aktywnych użytkowników, którzy dokonali zakupu w poprzednim miesiącu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Liczba płatnych aktywnych użytkowników tygodniowo/liczba aktywnych użytkowników dziennie Te dane wskazują odsetek aktywnych użytkowników, którzy dokonali zakupu w poprzednim tygodniu. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Powracający użytkownicy Liczba użytkowników, którzy zainicjowali co najmniej 1 wcześniejszą sesję niezależnie od tego, czy wcześniejsze sesje były sesjami z zaangażowaniem. Te dane są wypełniane automatycznie.
Łączna liczba kupujących Łączna liczba użytkowników, którzy kupili produkt (np. towar, który sprzedajesz). Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Użytkownicy łącznie Łączna liczba unikalnych użytkowników, którzy wywołali co najmniej jedno zdarzenie. Te dane są wypełniane automatycznie.
Zaangażowanie użytkowników Czas, przez który ekran aplikacji znajdował się na pierwszym planie lub przez który widoczna była strona internetowa. Więcej informacji o zaangażowaniu użytkowników Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba aktywnych użytkowników tygodniowo/miesięcznie Te dane wskazują odsetek użytkowników, którzy wykazywali się zaangażowaniem w ciągu ostatnich 7 dni, wśród użytkowników aktywnych w ciągu ostatnich 30 dni. Wyższy współczynnik oznacza dobry poziom zaangażowania i utrzymania użytkowników. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wartość od początku śledzenia

Podane niżej dane obejmują opcje rozkładu łącznego, średniego i percentylowego (np. 10. percentyl). Dzięki tym opcjom możesz poznać łączną i średnią wartość na użytkownika oraz rozkład wartości.

Na przykład łączna wartość danych Wszystkie sesje z zaangażowaniem to łączna liczba sesji z zaangażowaniem w wybranym zakresie dat. Średnia wartość danych to średnia liczba sesji z zaangażowaniem na użytkownika.

10. percentyl tych danych to 10. percentyl w rozkładzie użytkowników w przypadku wybranego zakresu dat. Jeśli wartość wynosi „3”, 10% użytkowników ma mniej niż 3 sesje z zaangażowaniem, a 90% użytkowników ma więcej niż 3 takie sesje. Jest to przydatne, gdy dane nie mają rozkładu normalnego.

Dane Co to jest? Sposób wypełniania
Wszystkie przychody z reklam Przychody z reklam uzyskane przez Ciebie dzięki danemu użytkownikowi od czasu, kiedy po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Te dane są wypełniane automatycznie przez zdarzenie ad_impression. Możesz też połączyć AdMob z Firebase, aby zbierać dodatkowe dane.
Wszystkie sesje z zaangażowaniem Liczba sesji z zaangażowaniem przypisanych do danego użytkownika, od kiedy po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Te dane są wypełniane automatycznie.
Łączny czas zaangażowania Długość czasu, przez jaki użytkownik był aktywny w Twojej witrynie lub aplikacji wtedy, gdy znajdowała się ona na pierwszym planie. Czas ten jest liczony, od kiedy użytkownik po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Te dane są wypełniane automatycznie.
Łączny czas trwania sesji Łączny czas trwania wszystkich sesji użytkownika od rozpoczęcia pierwszej sesji do zakończenia obecnej (z uwzględnieniem czasu, kiedy witryna lub aplikacja działała w tle). Te dane są wypełniane automatycznie.
Liczba sesji od początku istnienia usługi Łączna liczba sesji zainicjowanych przez użytkownika, od kiedy po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Te dane są wypełniane automatycznie.
Wszystkie transakcje Łączna liczba zakupów zrealizowanych przez użytkownika, od kiedy po raz pierwszy skorzystał z Twojej witryny lub aplikacji. Aby wypełniać te dane, wysyłaj zdarzenie purchase.
Wartość od początku śledzenia Te dane wskazują łączne przychody z zakupów w Twojej witrynie lub aplikacji. Korzystając z tych danych, możesz określić wartość użytkowników na podstawie dodatkowych przychodów, jakie uzyskujesz. Te dane to suma wartości zdarzeń purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renewapp_store_subscription_convert pomniejszona o wartość zdarzeń refund.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
false
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
69256
false