[GA4] Dimensioner og metrics

Denne artikel beskriver de dimensioner og metrics, der vises i dine rapporter, udforskninger, i målgruppeværktøjet og værktøjet til segmentoprettelse. Du kan også få adgang til disse dimensioner og metrics uden for Analytics ved hjælp af Google Analytics Data API. Hvis du vil indsamle oplysninger, som ikke registreres af Analytics med disse dimensioner og metrics, kan du oprette dine egne tilpassede dimensioner og metrics.

Du kan finde en dimension eller metric ved at klikke på Udvid alle og at søge i denne artikel (ved hjælp af Ctrl+F eller Command+F på dit tastatur). Du kan også bruge oversigten over GA4-dimensioner og -metrics til at se dimensioner og metrics for en bestemt ejendom.

Sådan udfyldes de

Nogle dimensioner og metrics udfyldes automatisk, når du føjer Google-tagget (gtag.js) til dit website eller føjer Google Analytics til Firebase-SDK'et til din mobil- eller webapp. Andre dimensioner og metrics kræver konfiguration, før de udfyldes (som beskrevet i nedenstående sektioner).

Nedtonede dimensioner og metrics

En dimension eller metric kan være nedtonet, når dimensionen eller metric'en er inkompatibel med andre dimensioner eller metrics, som du har anvendt i en rapport eller udforskning, eller når du ikke kan anvende dimensionen eller metric'en på den valgte udforskningsteknik.

Betydning af værdien (not set)

(not set) er et pladsholdernavn, som bruges i Google Analytics, når der ikke er modtaget oplysninger om en dimension. Følgende sektioner beskriver, hvordan du udfylder hver dimension, så du ikke ser værdien (not set). Når du sender en tom værdi til Analytics, vil du se en tom værdi i stedet for (not set); (not set) vises, når der ikke er sendt en værdi.

Dimensioner

Tilskrivning

Følgende dimensioner giver tilskrivningsoplysninger for hændelsesbaserede dimensioner, herunder tilskrivningsoplysninger for de annonceplatforme, du integrerer med Google Analytics (f.eks. Search Ads 360 og Display & Video 360). Disse dimensioner bruger som standard den datadrevne tilskrivningsmodel, men det er muligt at vælge en anden tilskrivningsmodel.

Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Kampagne/kampagne-id Navnet og id'et for en kampagne eller marketingkampagne, der første til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Standardkanalgruppering

Kanalgrupperinger er regelbaserede definitioner af dine trafikkilder.

Standardkanalgrupperinger omfatter "Direkte", "Organisk søgning", "Betalt – sociale netværk", "Organisk – sociale netværk", "Mail", "Affilierede", "Henvisning", "Betalt søgning", "Video" og "Display".

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Medium

Metoden til anskaffelse af brugere til dit website eller din app.

Eksempler:

 • "Affilieret": Brugere, der klikker på et link via et affiliateprogram.
 • "CPC": Forkortelse for cost per click (pris pr. klik) – brugere, der klikker på en betalt annonce.
 • "Mail": Brugere, der klikker på et link i en kampagne med markedsføring via mail.
 • "Organisk": Brugere, der klikker på et link i en søgemaskine.
 • "Henvisning": Brugere, der klikker på et link på et website (f.eks. et link i en videobeskrivelse).
 • "Ingen": Direkte trafik.
Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Kilde

En repræsentation af den udgiver eller beholdningskilde, som trafikken stammer fra. Eksempelvis bliver brugere, der vender tilbage til dit website fra Google Søgning, vist som "google" i dimensionen Sessionskilde.

Det kan f.eks. være "google", "youtube" og "Gmail".

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Kilde/medium Den kilde og det medium, der førte en bruger til dit website eller din app. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Kildeplatform

Den platform, hvor du administrerer købsaktivitet (f.eks. hvor budgetter, målretningskriterier osv. er angivet).

Eksempler:

 • "DV360" (trafik fra marketingaktivitet i Display & Video 360)
 • "Google Ads" (trafik fra marketingaktivitet i Google Ads)
 • "Manuel" (trafik, der ikke er fra marketingaktivitet i Google-medier)
 • "SA360" (trafik fra marketingaktivitet i Search Ads 360)
 • "SFMC" (trafik fra marketingaktivitet i Salesforce Marketing Cloud)
 • "Shopping – Gratis fortegnelser" (trafik fra marketingaktivitet i Google Merchant Center)
Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

Google Ads

Følgende dimensioner giver oplysninger, der er specifikke for Google Ads. Du kan få oplysninger om anskaffelseskilden (f.eks. oplysninger om nye brugere og sessioner via Google Ads) under Trafikkildedimensionerne.

Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet

Google Ads-kontonavn

Kontonavnet i Google Ads for den annonce, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Google Ads-annoncegruppens navn Navnet på annoncegruppen i Google Ads for den annonce, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

Google Ads-annoncenetværkstype

Det sted, hvor din annonce blev vist (google.com, søgepartnere eller Displaynetværket), da den førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Google Ads-søgeordstekst Det matchende søgeord, der førte til a konverteringshændelsen. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Google Ads-forespørgsel Den søgeforespørgsel, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

Search Ads 360

Følgende dimensioner giver oplysninger, der er specifikke for Search Ads 360, og vises i din ejendom, når du integrerer med Search Ads 360. Du kan få oplysninger om anskaffelseskilden (f.eks. oplysninger om nye brugere og sessioner via Search Ads 360) under Trafikkildedimensionerne.

Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
SA360-søgemaskinekonto-id/-navn/-type Id'et, navnet og typen af søgemaskinekonto for en Search Ads 360-annonce, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
SA360-annoncegruppenavn Navnet på den annoncegruppe i en Search Ads 360-annonce, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
SA360-søgeordstekst Det søgeord for en Search Ads 360-annonce, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
SA360-forespørgsel Den forespørgsel, aktiverede, at en Search Ads 360-annonce blev vist, og som førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

Display & Video 360

Følgende dimensioner giver oplysninger, der er specifikke for Display & Video 360, og som vises i din ejendom, når du integrerer med Display & Video 360. Du kan få oplysninger om anskaffelseskilden (f.eks. oplysninger om nye brugere og sessioner via Display & Video 360) under Trafikkildedimensionerne.

Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
DV360-annoncør-id/-navn Det annoncør-id og navnet på den Display & Video 360-annonce, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
DV360-indrykningsordre-id/-navn Id'et og navnet på indrykningsordren for den Display & Video 360-annonce, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
DV360-linjepost-id/-navn Id'et og navnet på linjeposten for den Display & Video 360-annonce, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
DV360-annoncemateriale-id/-navn Id'et og navnet på annoncematerialet for den Display & Video 360-annonce, der førte til en konverteringshændelse. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Demografi
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Alder Brugerens alder efter aldersgruppe. Parenteserne indeholder aldersgrupperne "18-24", "25-34", "35-44", "45-54", "55-64" og "65+". Denne dimension udfyldes automatisk, når du aktiverer Google-signaler. Der anvendes muligvis datagrænser.
Køn

Brugerens køn ("mand" eller "kvinde").

Denne dimension udfyldes automatisk, når du aktiverer Google-signaler. Der anvendes muligvis datagrænser.
Interesser Brugerens interesser (f.eks. Kunst og underholdning, Spil, Sport). Brugere kan tælles med i flere interessekategorier. Dette fungerer på samme måde som interessebaserede segmenter i Google Ads. Denne dimension udfyldes automatisk, når du aktiverer Google-signaler. Der anvendes muligvis datagrænser.
E-handel

Ud over udforskninger og værktøjerne til målgruppe- og segmentoprettelse kan du få adgang til nedenstående oplysninger via rapporterne Indtægtsgenerering.

Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Valuta Valutakoden (baseret på standarden ISO 4217) for hændelsen.

Udfyld denne dimension ved at sende parameteren currency på hændelsesniveau.

Parameteren currency er obligatorisk, hvis der skal knyttes omsætnings- eller refusionsbeløb til hændelser.

Vareaffiliering Navnet eller koden for den tilknyttede affiliatepartner, der er knyttet til en vare (f.eks. et produkt, du sælger). Udfyld denne dimension ved at sende parameteren affiliation på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varebrand Et produkts brand (f.eks. et produkt, du sælger). Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_brand på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varekategori Den første hierarkiske kategori, hvor du har klassificeret en vare (f.eks. et produkt, du sælger). I Beklædning/Herrer/Sommer/Overdele/T-shirts er Beklædning varekategorien. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_category på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varekategori 2 Den anden hierarkiske kategori, hvor du har klassificeret en vare (f.eks. et produkt, du sælger). I Beklædning/Herrer/Sommer/Overdele/T-shirts er Herrer varekategori 2. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_category2 på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varekategori 3 Den tredje hierarkiske kategori, hvor du har klassificeret en vare (f.eks. et produkt, du sælger). I Beklædning/Herrer/Sommer/Overdele/T-shirts er Sommer varekategori 3. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_category3 på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varekategori 4 Den fjerde hierarkiske kategori, hvor du har klassificeret en vare (f.eks. et produkt, du sælger). I Beklædning/Herrer/Sommer/Overdele/T-shirts er Overdele varekategori 4. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_category4 på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varekategori 5 Den femte hierarkiske kategori, hvor du har klassificeret en vare (f.eks. et produkt, du sælger). I Beklædning/Herrer/Sommer/Overdele/T-shirts er T-shirts varekategori 5. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_category5 på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varekupon Den kupon, der blev brugt til at købe en vare (f.eks. et produkt, du sælger). Udfyld denne dimension ved at sende parameteren kupon på vareniveau via en onlinesalgshændelse.
Vare-id Det id, du angiver for en vare (f.eks. et produkt, du sælger). Du kan f.eks. angive id'et "SKU_12345". Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_id på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Vareliste-id Et id, som du angiver for en liste over varer (f.eks. produkter, du sælger). Du kan f.eks. angive et id for "related_products" for en vareliste i en sektion med relaterede produkter. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_list_id på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varelistenavn Et navn, som du angiver for en liste over varer (f.eks. produkter, du sælger). Et navn for en liste over produkter. Du kan f.eks. angive et navn som "Relaterede produkter" for en vareliste i en relateret produktsektion. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_list_name på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varelisteposition En vares placering (f.eks. et produkt, du sælger) på en liste. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren index på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varens lokations-id Det id, du angiver for lokationen af en vare eller kampagne. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren location_id på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varenavn Navnet på en vare (f.eks. et produkt, du sælger). Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_name på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Navn på varepromoveringens annoncemateriale

Det navn, du angiver for det annoncemateriale, der er knyttet til en kampagne.

Udfyld denne dimension ved at sende parameteren creative_name på vareniveau med hændelsen view_promotion eller select_promotion.
Varepromoveringens annoncematerialeplads Det navn, du angiver for det tidsrum, hvor du viser det annoncemateriale, der er knyttet til en kampagne. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren creative_slot på vareniveau med hændelsen view_promotion eller select_promotion.
Varens kampagne-id Det id, du angiver for en kampagne. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren promotion_id på vareniveau med hændelsen view_promotion eller select_promotion.
Varepromoveringsnavn Det navn, du angiver for en kampagne. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren promotion_name på vareniveau med hændelsen view_promotion eller select_promotion.
Varevariant Varevarianten eller den unikke kode eller beskrivelse (f.eks. XS, S, M, L for størrelse; Rød, Blå, Grøn, Sort for farve) for yderligere vareoplysninger eller -muligheder. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren item_variant på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Lokal varepris Prisen på varen med den lokale valutakode. Udfyld denne dimension ved at sende parametrene price og currency på hændelsesniveau.
Ordrekupon Navnet på den kupon eller det kodenummer, du har angivet for varer med rabat. Udfyld denne dimension på hændelsesniveau ved at sende parameteren coupon på hændelsesniveau med en hændelse for onlinesalg.
Forsendelsesbeløb Forsendelsesbeløbet for en transaktion. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren shipping på hændelsesniveau via hændelsen purchase.
Forsendelsesniveau Det forsendelsesniveau (f.eks. Ground, Air, Next-day), der er valgt til levering af den købte vare. Udfyld denne dimension på hændelsesniveau ved at sende parameteren shipping_tier på hændelsesniveau via hændelsen add_shipping_info.
Afgiftspligtigt beløb Det afgiftsbeløb, der er knyttet til en transaktion. Udfyld denne dimension på hændelsesniveau ved at sende parameteren tax på hændelsesniveau via hændelsen purchase.
Transaktions-id Et id, du opretter for en e-handelstransaktion. Få flere oplysninger Udfyld denne dimension på hændelsesniveau ved at sende parameteren transaction_id på hændelsesniveau med en hændelse af typen onlinesalg.
Hændelser
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Hændelsens navn Navnet på en hændelse. Hvis en person f.eks. aktiverer en købshændelse, udfyldes dimensionen med teksten "purchase". Denne dimension udfyldes automatisk.
Er en konverteringshændelse Teksten "sand", når en hændelse blev markeret som en konvertering. Denne dimension udfyldes automatisk.
Gaming
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Præstations-id Et id for en præstation, som en bruger kan låse op i et spil. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren achievement_id sammen med hændelsen unlocked_achievement.
Tegn Navnet på en figur, der bruges i et spil. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren figur sammen med hændelsen level_up eller post_score.
Niveau

Niveaunummer i et spil.

Udfyld denne dimension ved at sende parameteren level sammen med hændelsen level_up eller post_score.
Navn på virtuel valuta

Navnet på en virtuel valuta i et spil.

Udfyld denne dimension ved at sende parameteren virtual_currency_name sammen med hændelsen earn_virtual_currency eller spend_virtual_currency.
Generelt
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Filtype Filtypenavnet for en fildownload (f.eks. "pdf" eller "txt"). Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren file_extension, når forbedret måling er aktiveret.
Filnavn Sidestien til download af en fil (f.eks. "/menus/dinner-menu.pdf"). Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren file_name, når forbedret måling er aktiveret.
Gruppe-id Gruppe-id'et, når en bruger tilmelder sig en gruppe. Denne dimension giver dig mulighed for at måle populariteten af forskellige klaner eller brugergrupper. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren group_id sammen med hændelsen join_group.
Metode Den metode, du brugte til at tilmelde dig, logge ind eller dele (f.eks. Google, Twitter osv.). Udfyld denne dimension ved at sende parameteren method sammen med hændelsen sign_up, login eller share.
Udført rulning i procent Den procentdel af siden, som brugeren rullede på. Hvis en person ruller mindst 90 % af en side, udfyldes værdien med værdien "90". Ellers er dimensionen tom. Denne dimension udfyldes automatisk af hændelsen scroll, hvis forbedret måling er aktiveret.
Søgeterm Det udtryk, der bruges til at søge på dit website eller i din app. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren search_term sammen med hændelsen search.
Navn på testdatafilter Navnet på et datafilter i testtilstand. Du kan bruge data fra dine datafiltre, der er i testtilstand, til at validere dine filtre, før du aktiverer dem. Denne dimension udfyldes automatisk, når du konfigurerer datafiltre i en testtilstand.
Synlig Teksten "sand", når en indlejret video er synlig for brugeren. Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren visible, hvis forbedret måling er aktiveret.
Geografi
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
By Den by, hvor brugeraktiviteten stammer fra. Hvis en bruger f.eks. besøger dit website fra København, bliver dimensionen udfyldt med teksten "København". Denne dimension udfyldes automatisk.
By-id Et id, der er knyttet til den by, hvor brugeraktiviteten stammer fra. Hvis aktivitet f.eks. stammer fra Seattle, udfyldes dimensionen med værdien "1027744". Denne dimension udfyldes automatisk.
Kontinent Det kontinent, som brugeraktiviteten stammer fra. Hvis en person f.eks. besøger dine websites fra USA, bliver dimensionen udfyldt med teksten "Nord- og Sydamerika". Denne dimension udfyldes automatisk.
Kontinent-id Det UN M49-id, der er knyttet til det kontinent, som brugeraktiviteten stammer fra. Hvis en person f.eks. besøger dit website fra USA, udfyldes dimensionen af værdien "019". Denne dimension udfyldes automatisk.
Land Det land, hvor brugeraktiviteten stammer fra. Hvis en person f.eks. besøger dit website fra USA, udfyldes dimensionen med teksten "USA". Denne dimension udfyldes automatisk.
Lande-id Det ISO 3166-id, der er knyttet til det land, hvor brugeraktiviteten stammer fra. Hvis en aktivitet f.eks. stammer fra USA, udfyldes dimensionen med værdien "US". Denne dimension udfyldes automatisk.
Region Det geografiske område, hvor brugeraktiviteten stammer fra. Hvis en bruger f.eks. besøger dit website fra København, bliver dimensionen udfyldt med teksten "København". Hvis en person f.eks. besøger dit website fra England, udfyldes dimensionen med teksten "England". Denne dimension udfyldes automatisk.
Område-id Et id for den geografiske region, som brugeraktiviteten stammer fra. Hvis en bruger f.eks. besøger dit website fra New York, bliver dimensionen udfyldt med teksten "US-NY". Hvis en person besøger dit website fra England, udfyldes dimensionen med teksten "GB-ENG". Denne dimension udfyldes automatisk.
Subkontinent Det subkontinent, som brugeraktiviteten stammer fra. Hvis en person f.eks. besøger dit website fra USA, udfyldes dimensionen med teksten "Nordamerika". Denne dimension udfyldes automatisk.
Subkontinent-id Det UN M49-id, der er knyttet til det subkontinent, som brugeraktiviteten stammer fra. Hvis en person f.eks. besøger dit website fra USA, udfyldes dimensionen af værdien "021". Denne dimension udfyldes automatisk.
Link
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Linkklasser HTML-attributten class for et udgående link eller en fildownload. Hvis en bruger f.eks. klikker på linket "<a class="center" href="www.youtube.com">", returnerer denne dimension "center". Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren link_classes, når forbedret måling er aktiveret.
Link domæne Destinationsdomænet for et udgående link eller en fildownload. Hvis en bruger f.eks. klikker på linket "<a href="www.youtube.com">", returnerer denne dimension "youtube.com". Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren link_domain, når forbedret måling er aktiveret.
Link-id HTML-attributten id for et udgående link eller en fildownload. Hvis en bruger f.eks. klikker på linket "<a id="socialLinks" href="www.youtube.com">", returnerer denne dimension "socialLinks". Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren link_id, når forbedret måling er aktiveret.
Linktekst Linkteksten i en fildownload. Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren link_text, når forbedret måling er aktiveret.
Webadresse til link Den komplette webadresse for et udgående link eller en fildownload. Hvis en bruger f.eks. klikker på linket "<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">", returnerer denne dimension "https://www.youtube.com/results?search_query=analytics". Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren link_url, når forbedret måling er aktiveret.
Udgående Teksten "sand", når et link fører til et website, som ikke er en del af ejendommens domæne. Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren outbound, når forbedret måling er aktiveret.
Side/skærm
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Indholdsgruppe Den indholdsgruppe, der er knyttet til en side eller et skærmbillede. Hvis du f.eks. opretter en indholdsgruppe for herretøj ved hjælp af værdien "herrer", udfylder værdien "herrer" dimensionen for sider med herretøj. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren content_group.
Content ID Det id, du tildeler en indholdsgruppe. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren content_id.
Indholdstype Typen af indholdsgruppe. Udfyld denne dimension ved at sende parameteren content_type.
Hostname Underdomæner og domænenavne på en webadresse, som folk har besøgt på dit website. F.eks. er værtsnavnet "www.example.com/contact.html" "www.example.com". Denne dimension udfyldes automatisk.
Landingsside Sidestien og forespørgselsstrengen, der er knyttet til den første sidevisning i en session. Denne dimension udfyldes automatisk.
Sideplacering Den komplette webadresse for den webside, en person har besøgt på dit website. Hvis en bruger f.eks. besøger www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, udfyldes dimensionen. Denne dimension udfyldes automatisk.
Sidesti + forespørgselssti Sidestien og forespørgselsstrenge i en webadresse. Dette er de dele af webadressen, der kommer efter domænet. Hvis en bruger f.eks. besøger www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, er "googlemerchandisestore.com" domænet. "Bags" er sidestien og "theme=1" er forespørgselsstrengen. Denne dimension udfyldes automatisk.
Sidehenvisningsadresse Den henvisende webadresse, som er brugerens tidligere webadresse, og som kan være dit websites domæne eller andre domæner. Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren page_referrer.
Sidetitel Den sidetitel, du angiver på dit website. Sidetitlen hentes fra <title>-tagget i din HTML-kode. Du kan også føje parameteren page_title til config-kommandoen for at sende en anden sidetitel.
Sidetitel og skærmbilledklasse Sidetitlen fra et website og en skærmklasse fra en mobilapp.

Sidetitlen hentes fra <title>-tagget i din HTML-kode. Du kan også føje parameteren page_title til config-kommandoen for at sende en anden sidetitel.

Skærmbilledklassen hentes fra klassenavnet for den UIViewController eller Activity, der aktuelt er i fokus.

Sidetitel og skærmbillednavn Sidetitlen fra et website og et skærmnavn fra en mobilapp.

Sidetitlen hentes fra <title>-tagget i din HTML-kode. Du kan også føje parameteren page_title til config-kommandoen for at sende en anden sidetitel.

Skærmnavnet kommer fra det navn, du har angivet for en skærm ved hjælp af SDK'et Google Analytics til Firebase.

Platform/enhed
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Appbutik Den butik, hvorfra mobilappen blev downloadet og installeret. Denne dimension udfyldes automatisk.
Appversion Mobilappens versionsnavn (Android) eller korte pakkeversion (iOS). Denne dimension udfyldes automatisk.
Browser Den browser, som brugeraktiviteten stammer fra. Typiske browsere omfatter "Chrome", "Edge", "Firefox", "Internet Explorer", "Opera" og "Safari". Denne dimension udfyldes automatisk.
Browserversion Den browserversion, som brugeraktiviteten stammer fra. Browserversionen kan f.eks. være "96.0.4664.110". Denne dimension udfyldes automatisk.
Enhed Den mobilenhed, som brugeraktiviteten stammer fra. Denne dimension udfyldes automatisk.
Enhedens brand Mobilenhedens brandnavn (f.eks. Motorola, LG eller Samsung). Denne dimension udfyldes automatisk.
Enhedskategori Den type enhed, som brugeraktiviteten stammer fra. Enhedskategorierne omfatter "computer", "mobil" og "tablet". Denne dimension udfyldes automatisk.
Enhedsmodel Mobilenhedens modelnavn (f.eks. iPhone 5s eller SM-J500M). Denne dimension udfyldes automatisk.
Sprog Navnet på sproget i en brugers browser eller enhed (f.eks. "fransk" eller "engelsk"). Denne dimension udfyldes automatisk.
Sprogkode Sprogindstillingen i brugerens browser eller på brugerens enhed, der vises som ISO 639-sprogkoden (f.eks. "en-us", "es", "zh-cn"). Denne dimension udfyldes automatisk.
Mobilmodel Mobilenhedens modelnavn (f.eks. "iPhone X"). Denne dimension udfyldes automatisk.
Operativsystem Det operativsystem, der bruges af besøgende på dit website eller i din app. Typiske operativsystemer omfatter "Android", "Chrome OS", "Macintosh" og "Windows". Denne dimension udfyldes automatisk.
Operativsystem med version Det operativsystem og den version, der bruges af besøgende på dit website eller i din app. Denne dimension udfyldes automatisk.
OS-version Den version af operativsystemet, der bruges af besøgende på dit website eller i din app. (f.eks. "9.3.2" eller "5.1.1"). Denne dimension udfyldes automatisk.
Platform Platformen er den metode, som brugerne anvender til at få adgang til dit indhold. Platforme omfatter "Android", "iOS" og "Web". Denne dimension udfyldes automatisk.
Skærmopløsning Bredden og højden (i pixels) på den skærm, som brugeraktiviteten stammer fra. Eksempler: "1920x1080", "1440x900" og "1366x768". Denne dimension udfyldes automatisk.
Strøm-id Id'et for den strøm, som brugeraktiviteten stammer fra. Du kan finde dine stream-id'er ved at gå til Administrator > Datastrømme. Denne dimension udfyldes automatisk.
Navn på strøm Navnet på den strøm, som brugeraktiviteten stammer fra. Du kan finde dine strømnavne ved at gå til Administrator > Datastrømme. Denne dimension udfyldes automatisk.
Udgiver
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Annonceformat Annoncens format. Typiske formater omfatter "bannerannoncer", "mellemliggende annoncer" og "belønningsannoncer". Denne dimension udfyldes automatisk, når du integrerer med AdMob eller Google Ad Manager. Hvis du integrerer med MoPub, ironSource eller en anden indtægtsgenererende annonceplatform til mobilapps, skal du sende hændelsen ad_impression for at udfylde dimensionen.
Annoncekilde

Det kildenetværk, der viste annoncen. Blandt de typiske kilder kan nævnes "AdMob-netværket", "Meta Audience Network" og "Formidlede egenannoncer".

Når du foretager integration med Google Ad Manager, repræsenterer denne dimension Google Ad Manager-netværkets navn, f.eks. "Bloomberg L.P. (Google Ad Manager-netværk 5262)".

Denne dimension udfyldes automatisk, når du integrerer med AdMob eller Google Ad Manager. Hvis du integrerer med MoPub, ironSource eller en anden indtægtsgenererende annonceplatform til mobilapps, skal du sende hændelsen ad_impression for at udfylde dimensionen.
Annonceenhed Det navn, du har valgt for en annonceenhed. Når du integrerer med Google Ad Manager, repræsenterer denne dimension annonceenheden (alle niveauer). Denne dimension udfyldes automatisk, når du integrerer med AdMob eller Google Ad Manager. Hvis du integrerer med MoPub, ironSource eller en anden indtægtsgenererende annonceplatform til mobilapps, skal du sende hændelsen ad_impression for at udfylde dimensionen.
Tid
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Dato Datoen for indsamling af en hændelse i formatet ÅÅÅÅMMDD. Denne dimension udfyldes automatisk.
Dag Den dag i måneden, hvor en hændelse blev indsamlet, formateret som et tocifret tal fra 01 til 31. Denne dimension udfyldes automatisk.
Måned Den måned, hvor en hændelse blev indsamlet, formateret som et tocifret tal fra 01 til 12. Denne dimension udfyldes automatisk.
. dag Antal dage siden starten på det angivne datointerval. Denne dimension udfyldes automatisk.
. måned Antal måneder siden starten på det angivne datointerval. Denne dimension udfyldes automatisk.
. uge Antal uger siden starten af det angivne datointerval. Denne dimension udfyldes automatisk.
. år Antal år siden starten på det angivne datointerval. Denne dimension udfyldes automatisk.
Uge Den uge, hvor en hændelse blev indsamlet, formateret som et tocifret tal fra 01 til 53. Denne dimension udfyldes automatisk.
År Det år, hvor en hændelse blev indsamlet, formateret som et firecifret tal (f.eks. "2020"). Denne dimension udfyldes automatisk.
Trafikkilde

Følgende dimensioner giver tilskrivningsoplysninger for sessionsbaserede og brugerbaserede dimensioner, herunder tilskrivningsoplysninger for de annonceplatforme, du integrerer med Google Analytics (f.eks. Search Ads 360 og Display & Video 360). Disse dimensioner bruger tilskrivningsmodellen Sidste klik på tværs af kanaler.

Brugerbaserede dimensioner

Ud over følgende brugerbaserede dimensioner finder du brugerbaserede dimensioner, der er specifikke for de platforme, du integrerer med Analytics (f.eks. "Google Ads-kampagne – første bruger", som er Google Ads-kampagnen for kun nye brugere).

Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Første brugerkampagne Den kampagne, hvor brugeren først blev anskaffet. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Kampagne-id – første bruger Id for den kampagne, hvor brugeren først blev anskaffet. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Standardkanalgruppering – første bruger Den standardkanalgruppering, hvor brugeren først blev anskaffet. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

Manuelt oprettet annonceindhold – første bruger

Det annonceindhold, der først blev brugt til at anskaffe en bruger.

Udfyld denne dimension ved manuelt at tagge destinationswebadresserne i dine annoncer med parameteren utm_content.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

Manuelt oprettet term – første bruger

Den term, der blev brugt til først at anskaffe brugeren.

Udfyld denne dimension ved manuelt at tagge destinationswebadresserne i dine annoncer med parameteren utm_term.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Medium – første bruger Det medium, hvor brugeren først blev anskaffet. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Kilde – første bruger Den kilde, hvor brugeren først blev anskaffet. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Kilde/medium – første bruger Den kilde og det medium, hvor brugeren først blev anskaffet. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Kildeplatform – første bruger Den kildeplatform, hvor brugeren først blev anskaffet. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

Sessionsbaserede dimensioner

Ud over følgende sessionsbaserede dimensioner finder du sessionsbaserede dimensioner, der er specifikke for de platforme, du integrerer med Analytics (f.eks. "Google Ads-kampagne – session", som er Google Ads-kampagnen for ny session).

Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Sessionskampagne Den kampagne, der var knyttet til starten af en session. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Sessionskampagne-id Id'et for den kampagne, der var knyttet til starten af en session. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Standardkanalgruppering, sessionsniveau Den standardkanalgruppering, der var knyttet til starten af en session. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

Manuelt oprettet annonceindhold – session

Det annonceindhold, der blev knyttet til starten af en session.

Udfyld denne dimension ved manuelt at tagge destinationswebadresserne i dine annoncer med parameteren utm_content.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

Manuelt oprettet term – session

Det medium, der var knyttet til starten af en session.

Udfyld denne dimension ved manuelt at tagge destinationswebadresserne i dine annoncer med parameteren utm_term.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Sessionsmedium Det medium, der var knyttet til starten af en session. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

SA360-annoncegruppenavn – session

Navnet på den annoncegruppe i Search Ads 360, der henviste brugerens session.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

SA360-kampagne – session

Navnet på den kampagne i Search Ads 360, der henviste brugerens session.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
SA360-annoncematerialeformat – session

Den annoncematerialetype i Search Ads 360, der henviste brugerens session (f.eks. "Responsiv søgeannonce", "Udvidet tekstannonce").

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

SA360 – standardkanalgruppering for session

Den standardkanalgruppering, der henviste brugerens session (f.eks. "betalt søgning", "betalt social interaktion").

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

SA360-søgemaskinekonto-id – session

Id'et for den søgemaskinekonto i Search Ads 360, der henviste brugerens session.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
SA360-søgemaskinekontonavn – session

Navnet på den søgemaskinekonto i Search Ads 360, der henviste brugerens session.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

SA360-søgemaskinekontotype – session

Typen af søgemaskinekonto i Search Ads 360, der henviste brugerens session (f.eks. "google ads", "bing", "baidu").

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

SA360-søgeordstekst – session

Det søgeord til søgemaskine, som du har skaffet trafik til.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

SA360-medium – session

En repræsentation af det fakturerbare resultat for en given Search Ads 360-kampagne (f.eks. "CPC").

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

SA360-forespørgsel – session

Den søgeterm, der har skaffet dig trafik.

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.

SA360-kilde – session

Oprindelsen for trafik, der henviste brugerens session (f.eks. "eksempel.dk", "google", "forårsnyhedsbrev").

Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Sessionskilde Den kilde, der var knyttet til starten af en session. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Sessionskilde/-medium Den kilde og det medium, der var knyttet til starten af en session. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Sessionskildeplatform Den kildeplatform, der var knyttet til starten af en session. Få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne dimension, i artiklen Trafikkildedimensioner, manuel tagging og automatisk tagging.
Bruger
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Målgruppenavn Navnet på en målgruppe, som brugerne tilhører i det valgte datointerval. Den aktuelle brugeradfærd påvirker ikke historisk målgruppemedlemskab i rapporter. Denne dimension udfyldes automatisk, når du opretter målgrupper.
Logget ind med User-ID Teksten "ja", når du indsamler et user_id, som kan hjælpe dig med at knytte separate sessioner til en individuel bruger. Denne dimension udfyldes automatisk.
Levetid for bruger
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Dato for første session Datoen i formatet ÅÅÅÅMMDD, da en bruger først blev anskaffet. Dato for første session inkluderer data om brugere, der åbner en progressiv webapp (PWA, Progressive Web App) eller instant-app uden at installere appen. Denne dimension udfyldes automatisk.
Dato for første besøg Datoen i formatet ÅÅÅÅMMDD, da en bruger først blev anskaffet. Denne dimension udfyldes automatisk.
Dato for første køb Datoen for brugerens første køb. Udfyld denne dimension ved at sende hændelsen purchase.
Sidste aktive dato Datoen for brugerens seneste engagement. Denne dimension udfyldes automatisk.
Seneste målgruppenavn Navnet på en målgruppe, som brugerne i øjeblikket tilhører. Denne dimension udfyldes automatisk, når du opretter målgrupper.
Seneste platform Den metode, der blev anvendt, da en bruger sidst besøgte dit website eller din app. Platforme omfatter "Android", "iOS" og "Web". Denne dimension udfyldes automatisk.
Dato for seneste køb Datoen for brugerens seneste køb. Udfyld denne dimension ved at sende hændelsen purchase.
Video
Dimension Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Videoudbyder Videoens kilde (f.eks. "youtube"). Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren video_provider, når forbedret måling er aktiveret.
Videotitel Videoens titel. Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren video_title, når forbedret måling er aktiveret.
Videoens webadresse Webadressen for videoen. Denne dimension udfyldes automatisk af parameteren video_url, når forbedret måling er aktiveret.

Metrics

Annoncering
Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Google Ads-klik for annoncøren Det samlede antal gange, brugere har klikket på din annoncekampagne via en annonceplatform (metric'en Google Ads-klik gælder f.eks. for Google Ads). Denne dimension udfyldes automatisk, når du tilknytter Google Ads og Analytics.
Google Ads-omkostninger for annoncøren Det samlede beløb, du har betalt for din annoncekampagne via en annonceplatform (metric'en Google Ads-pris gælder f.eks. for Google Ads). Denne dimension udfyldes automatisk, når du tilknytter Google Ads og Analytics.
Google Ads-pris pr. klik for annoncøren Den gennemsnitlige pris, du har betalt pr. klik for din annoncekampagne via en annonceplatform (metric'en Pris pr. klik i Google Ads gælder f.eks. for Google Ads). Denne dimension udfyldes automatisk, når du tilknytter Google Ads og Analytics.
Google Ads-eksponeringer for annoncøren Det samlede antal gange, din annoncekampagne blev vist til brugere via en annonceplatform (metric'en Google Ads-eksponeringer gælder f.eks. for Google Ads). Denne dimension udfyldes automatisk, når du tilknytter Google Ads og Analytics.
Ikke-Google-klik Det samlede antal gange, brugerne klikkede på din annonce. Denne dimension udfyldes automatisk, når du importerer omkostningsdata.
Ikke-Google-udgift De samlede omkostninger ved din annoncekampagne. Denne dimension udfyldes automatisk, når du importerer omkostningsdata.
Pris pr. klik, der ikke er fra Google Det gennemsnitlige beløb, du har betalt pr. klik for din annoncekampagne. Denne dimension udfyldes automatisk, når du importerer omkostningsdata.
Pris pr. konvertering, der ikke er fra Google Den gennemsnitlige pris, du har betalt pr. konvertering for din annoncekampagne. Denne dimension udfyldes automatisk, når du importerer omkostningsdata.
Ikke-Google-eksponeringer Det samlede antal gange, din annoncekampagne blev vist til brugere. Denne dimension udfyldes automatisk, når du importerer omkostningsdata.
Investeringsafkast for annonce, der ikke er fra Google Den samlede omsætning for hver krone, du bruger på annoncering. Denne dimension udfyldes automatisk, når du importerer omkostningsdata.
E-handel

Ud over udforskninger og værktøjerne til målgruppe- og segmentoprettelse kan du få adgang til nedenstående oplysninger via rapporterne Indtægtsgenerering.

Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Læg i kurven Det antal gange, brugerne har lagt varer i indkøbskurven. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen add_to_cart.
Købere Antallet af unikke brugere, der har foretaget mindst ét køb. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Rate for læg i kurv efter visning Antallet af brugere, der har lagt en vare (f.eks. et produkt, du sælger) i kurven pr. bruger, der så varen. Udfyld denne metric ved at sende hændelserne add_to_cart og view_item.
Antal betalinger ved kassen Det antal gange, brugerne har startet betalingsprocessen. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen begin_checkout.
Antal e-handelskøb Det antal gange, brugerne har gennemført et køb. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Antal produkter i e-handel

Antallet af varer i en e-handelshændelse.

En person køber f.eks. 1 mængde Stan and Friends-te og 2 mængder Google Grey Women's-te. Når du inkluderer disse i matricen items, kan du se følgende resultater:

 • E-handelsmængde er 3
 • Varemængde for Stan and Friends-te er 1
 • Varemængde for Google Grey Women's-te er 2
Udfyld denne metric ved at sende parameteren quantity sammen med en e-handelshændelse.
Rabatbeløb for vare Pengeværdien af en rabat ved at gange parameteren discount med parameteren quantity. Udfyld denne dimension ved at sende parametrene discount på vareniveau og quantity på vareniveau via en hændelse af typen onlinesalg.
Varelisteklik Det antal gange, brugerne har klikket på en vare, når den blev vist på en liste. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen select_item.
Varelistevisninger Det antal gange, en vareliste er blevet vist. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen view_item.
Antal klik på varepromovering Det antal gange, der blev klikket på en varepromovering. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen select_promotion.
Antal visninger af varepromovering Det antal gange, en varepromovering er blevet vist. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen view_promotion.
Varemængde

Antallet af enheder for en enkelt vare, der er inkluderet i en e-handelshændelse.

En person køber f.eks. 1 mængde Stan og Friends-te og 2 mængder Google Grey Women's-te. Når du inkluderer disse i matricen items, kan du se følgende resultater:

 • E-handelsmængde er 3
 • Varemængde for Stan and Friends-te er 1
 • Varemængde for Google Grey Women's-te er 2
Udfyld denne metric ved at sende parameteren quantity sammen med en e-handelshændelse.
Refusion for vare Det antal gange, en refusion for en vare blev igangsat. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen refund.
Vareomsætning

Den samlede omsætning udelukkende for varer, eksklusiv afgifter og leveringsgebyr.

Vareomsætning = pris x mængde, hvor:

 • Pris er parameteren price for en vare i matricen items
 • Mængde er parameteren quantity for en vare i matricen items
Udfyld denne metric ved at sende parametrene quantity og price for en vare i matricen items.
Varevisninger Det antal gange, en vares oplysninger er blevet vist. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen view_item.
Købsomsætning Den samlede omsætning fra køb på dit website eller i din app. Denne metric er summen af hændelserne purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew og app_store_subscription_convert minus refund-hændelserne.
Rate for køb efter visning Antallet af brugere, som har købt en vare (f.eks. et produkt, du sælger) pr. bruger, der har set varen. Udfyld denne metric ved at sende hændelserne purchase og view_item.
Køb Det samlede antal køb på dit website eller i din app. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Antal

Antallet af enheder for en e-handelshændelse.

Udfyld denne metric ved at sende parameteren quantity på hændelsesniveauet.

Hvis du ikke inkluderer en quantity-parameter på hændelsesniveauet, tildeler Google Analytics 1 til metric'en Quantity for hændelsen.

Refusioner Det samlede antal refusioner på dit website eller i din app. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen refund.
Transaktioner Samlet antal gennemførte køb på dit website. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Antal transaktioner pr. køber Det gennemsnitlige antal køb pr. køber inden for det valgte tidsrum. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Hændelse
Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Konverteringer Det antal gange, brugere har aktiveret en konverteringshændelse. Udfyld denne metric ved at markere en hændelse som en konvertering.
Hændelsesantal Det antal gange, brugere aktiverede en hændelse. Denne metric udfyldes automatisk.
Hændelsesantal pr. bruger Det gennemsnitlige antal hændelser aktiveret pr. bruger. Denne metric udfyldes automatisk.
Hændelsesværdi Summen af alle værdi-parametre, der følger med en hændelse. Du kan bruge denne kontekstafhængige metric til at registrere data, der er vigtige for dig (f.eks. omsætning, tid, afstand). Udfyld denne metric ved at medtage parameteren value.
Hændelser pr. session Det gennemsnitlige antal hændelser pr. session. Denne metric udfyldes automatisk.
Første åbninger Det antal gange, dine brugere har åbnet din app for første gang. Denne metric udfyldes automatisk af hændelsen first_open.
Første besøg Det antal gange, dine brugere har åbnet dit website for første gang. Denne metric udfyldes automatisk af hændelsen first_visit.
Side/skærm
Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Indgange Det antal gange, hvor den første hændelse, der blev registreret for en session, fandt sted på en side eller et skærmbillede. Få flere oplysninger Denne metric udfyldes automatisk.
Udgange Det antal gange, hvor den sidste hændelse, der blev registreret for en session, fandt sted på en side eller et skærmbillede. Få flere oplysninger Denne metric udfyldes automatisk.
Visninger Det antal mobilappskærme eller websider, som dine brugere har set. Gentagne visninger af et enkelt skærmbillede eller en enkelt side tælles med. Denne metric udfyldes automatisk.
Visninger pr. bruger Det gennemsnitlige antal skærmbilleder eller websites for mobilapps, der er blevet set pr. bruger. Denne metric udfyldes automatisk.
Forudsigelig

Følgende metrics omfatter muligheder for gennemsnitlig og percentilfordeling (f.eks. 10. percentil). Disse indstillinger giver dig mulighed for at se den gennemsnitlige værdi pr. bruger og fordelingen af værdier.

Eksempelvis er den gennemsnitlige værdi af metric'en Sandsynlighed for køb det gennemsnitlige antal forventede køb pr. bruger. Den 10. percentil af metric'en er den 10. percentil i fordelingen af brugere for det angivne datointerval. Hvis værdien er "30 %", har 10% af brugerne mindre end 30 % chance for at foretage et køb, mens 90 % af brugerne har mere end 30 % chance for at foretage et køb. Dette er nyttigt, hvis fordelingen er atypisk.

Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Sandsynlighed for stop af brug Sandsynligheden for, at en bruger, der har været aktiv i din app eller på dit website inden for de seneste syv dage, ikke vil være aktiv inden for de næste 7 dage. Se, hvordan du udfylder denne metric, i Metrics baseret på forudsigelser.
Sandsynlighed for køb i app Sandsynligheden for, at en bruger, der har været aktiv inden for de seneste 28 dage, vil foretage et køb i appen inden for de næste 7 dage. Se, hvordan du udfylder denne metric, i Metrics baseret på forudsigelser.
Forventet omsætning Den forventede omsætning fra alle købskonverteringer inden for de næste 28 dage fra en bruger, der har været aktiv i de seneste 28 dage. Se, hvordan du udfylder denne metric, i Metrics baseret på forudsigelser.
Sandsynlighed for køb Sandsynligheden for, at en bruger, der har været aktiv inden for de seneste 28 dage, vil foretage et køb inden for de næste 7 dage. Se, hvordan du udfylder denne metric, i Metrics baseret på forudsigelser.
Udgiver
Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Annonceeksponering Den samlede tid, hvor dine annonceenheder blev vist til en bruger (i millisekunder). Denne metric udfyldes automatisk, når du integrerer med AdMob eller Google Ad Manager. Hvis du integrerer med MoPub, ironSource eller en anden indtægtsgenererende annonceplatform til mobilapps, skal du sende hændelsen ad_impression for at udfylde dimensionen.
Annonceomsætning Summen af annonceindtægter for en bruger. Denne metric udfyldes automatisk, når du integrerer med AdMob eller Google Ad Manager. Hvis du integrerer med MoPub, ironSource eller en anden indtægtsgenererende annonceplatform til mobilapps, skal du sende hændelsen ad_impression for at udfylde dimensionen.
Eksponering for annonceenhed Tidspunktet, hvor en bestemt annonceenhed blev vist til en bruger (i millisekunder). Denne metric udfyldes automatisk, når du integrerer med AdMob eller Google Ad Manager. Hvis du integrerer med MoPub, ironSource eller en anden indtægtsgenererende annonceplatform til mobilapps, skal du sende hændelsen ad_impression for at udfylde dimensionen.
Omsætning
Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
ARPPU Gennemsnitlig omsætning pr. betalende bruger (ARPPU, average revenue per paying user) er den samlede købsomsætning pr. aktiv bruger, der har foretaget et køb. Se Købsomsætning for at få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne metric.
ARPU Gennemsnitlig omsætning pr. aktiv bruger (ARPU, average revenue per active user) er den samlede omsætning, der i gennemsnit genereres fra hver aktiv bruger, uanset om vedkommende har foretaget et køb eller ej. Se Samlet omsætning for at få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne metric.
Daglig omsætning i gennemsnit Den gennemsnitlige samlede omsætning for en dag i løbet af det valgte tidsrum. Se Samlet omsætning for at få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne metric.
Gennemsnitlig købsomsætning Den gennemsnitlige købsomsætning i løbet af det valgte tidsrum. Se Købsomsætning for at få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne metric.
Gennemsnitlig købsomsætning pr. bruger Summen af købsomsætningen pr. bruger. Se Købsomsætning for at få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne metric.
Maks. daglig omsætning Den maksimale samlede omsætning for en dag i løbet af det valgte tidsrum. Se Samlet omsætning for at få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne metric.
Min. daglig omsætning Den mindste samlede omsætning for en dag i løbet af det valgte tidsrum. Se Samlet omsætning for at få flere oplysninger om, hvordan du udfylder denne metric.
Samlet omsætning Den samlede omsætning fra køb, køb i apps, abonnementer og annonceomsætning. Denne metric er summen af hændelserne purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew og app_store_subscription_conversion.
Session
Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Afvisningsprocent Den procentdel af sessionerne, der ikke var engagerede sessioner. Få flere oplysninger Denne metric udfyldes automatisk.
Engagerede sessioner Antallet af sessioner, som varede 10 sekunder eller længere eller havde 1 eller flere konverteringshændelser eller 2 eller flere side- eller skærmvisninger. Denne metric udfyldes automatisk.
Engagerede sessioner pr. bruger Det gennemsnitlige antal engagerede sessioner pr. bruger. Denne metric udfyldes automatisk.
Engagementsrate Den procentdel af sessionerne, der var engagerede sessioner. Få flere oplysninger Denne metric udfyldes automatisk.
Konverteringsrate for session

Den procentdel af sessionerne, hvor der blev aktiveret en konverteringshændelse.

Denne metric beregnes som antallet af sessioner, hvor der er sket en konvertering, divideret med antallet af sessioner i det angivne tidsrum.

Denne metric udfyldes automatisk.
Sessioner Det antal sessioner, der startede på dit website eller i din app. Denne metric udfyldes automatisk.
Sessioner pr. bruger Gennemsnitligt antal sessioner pr. bruger. Denne metric udfyldes automatisk.
Antal visninger pr. session

Det gennemsnitlige antal sider eller skærmbilleder, der er blevet set pr. session.

Denne metric udfyldes automatisk.
Bruger
Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Antal tilbagevendende købere efter 1 dag Det antal kunder, der foretager 1 eller flere køb inden for 2 på hinanden følgende dage. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Antal tilbagevendende købere efter 2-7 dage Det antal kunder, der har købt én dag og når som helst mellem 2 og 7 dage tidligere. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Aktive brugere, der har foretaget en betaling inden for 30 dage Det antal kunder, der har foretaget et eller flere køb inden for de seneste 30 dage. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Antal tilbagevendende købere efter 31-90 dage Det antal kunder, der har købt én dag og når som helst mellem 31-90 dage tidligere. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Aktive brugere, der har foretaget en betaling inden for 7 dage Det antal kunder, der har foretaget 1 eller flere køb inden for de seneste 7 dage. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Antal tilbagevendende købere efter 8-30 dage Det antal kunder, der har købt én dag og når som helst mellem 8 og 30 dage tidligere. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Aktive brugere, der har foretaget en betaling inden for 90 dage Det antal kunder, der har foretaget 1 eller flere køb inden for de seneste 90 dage. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Aktive brugere

Det antal unikke brugere, der har besøgt dit website eller din app. En aktiv bruger defineres som enhver bruger, der har haft en engageret session. Der registreres også en aktiv bruger, når følgende data indsamles i Analytics:

Denne metric udfyldes automatisk.
Gennemsnitligt antal købere pr. dag Det gennemsnitlige antal købere på tværs af alle dage i det valgte tidsrum. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Gennemsnitlig engagementstid Den gennemsnitlige tid, der var fokus på dit website i en brugers browser, eller brugerens mobilapp var i forgrunden på brugerens enhed. Denne metric beregnes som summen af længden af brugerengagement pr. aktiv bruger. Få flere oplysninger om engagements-metrics. Denne metric udfyldes automatisk.
Gennemsnitlig engagementstid pr. session Den gennemsnitlige engagementstid pr. session. Denne metric udfyldes automatisk.
DAB / MAB Daglige aktive brugere (DAB) / Månedlige aktive brugere (MAB) viser procentdelen af brugerne, som har interageret i løbet af kalenderdagen, ud af de brugere, som har interageret inden for de seneste 30 dage. Jo højere forholdet er, desto bedre er resultatet mht. engagement og brugerfastholdelse sandsynligvis. Denne metric udfyldes automatisk.
DAB / UAB Daglige aktive brugere (DAB) / Ugentlige aktive brugere (UAB) viser den procentdel af brugerne, som har interageret inden for de seneste 24 timer, ud af de brugere, som har interageret inden for de seneste 7 dage. Jo højere forholdet er, desto bedre er resultatet mht. engagement og brugerfastholdelse sandsynligvis. Denne metric udfyldes automatisk.
Førstegangskøbere Det antal brugere, der har foretaget deres første køb inden for det valgte tidsrum. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Antal konverteringer af typen førstegangskøber Den procentdel af de aktive brugere, der har foretaget deres første køb. Denne metric angives som en brøk; 0,092 betyder for eksempel, at 9,2 % af de aktive brugere var førstegangskøbere. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Antal førstegangskøbere ift. antal nye brugere Det gennemsnitlige antal førstegangskøbere pr. ny bruger. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Maks. antal købere pr. dag Det maksimale antal købere på tværs af alle dage i det valgte tidsrum. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Min. antal købere pr. dag Det mindste antal købere på tværs af alle dage i det valgte tidsrum. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Nye brugere Antallet af brugere med 0 tidligere sessioner. Brugere, der allerede har haft en session, er tilbagevendende brugere. Denne metric udfyldes automatisk.
BMAB / DAB Betalende månedlige aktive brugere (BMAB) / Daglige aktive brugere (DAB) viser dig procentdelen af aktive brugere, der har foretaget et køb i den foregående måned. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
BUAB / DAB Betalende ugentlige aktive brugere (BUAB) / Daglige aktive brugere (DAB) viser dig procentdelen af aktive brugere, der har foretaget et køb i den foregående uge. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Tilbagevendende brugere Antallet af brugere, der har igangsat mindst én tidligere session, uanset om de tidligere sessioner var engagerede sessioner. Denne metric udfyldes automatisk.
Antal købere i alt Det samlede antal brugere, der har købt en vare (f.eks. et produkt, du sælger). Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
Antal brugere i alt Det samlede antal unikke brugere, der aktiverede mindst én hændelse. Denne metric udfyldes automatisk.
Brugerbaseret konverteringsrate

Den procentdel af brugerne, der har aktiveret en konverteringshændelse.

Denne metric beregnes som antallet af brugere, der har aktiveret en konvertering, divideret med antallet af brugere i det angivne tidsrum.

Denne metric udfyldes automatisk.
Brugerengagement Det tidsrum, hvor din apps skærmbillede har været i forgrunden, eller hvor længe din webside har været i fokus. Få flere oplysninger om brugerengagement. Denne metric udfyldes automatisk.
UAB / MAB Ugentlige aktive brugere (UAB) / Månedlige aktive brugere (MAB) viser procentdelen af brugerne, som har interageret i løbet af de seneste 7 dage ud af de brugere, der har interageret inden for de seneste 30 dage. Jo højere forholdet er, desto bedre er resultatet mht. engagement og brugerfastholdelse sandsynligvis. Denne metric udfyldes automatisk.
Levetid for bruger

Følgende metrics omfatter muligheder for total-, gennemsnits- og percentilfordeling (f.eks. 10. percentil). Disse indstillinger giver dig mulighed for at se den samlede værdi pr. bruger, den gennemsnitlige værdi pr. bruger og fordelingen af værdier.

Eksempelvis er den samlede værdi af metric'en Engagerede sessioner i hele levetiden det samlede antal engagerede sessioner inden for det aktuelle datointerval. Den gennemsnitlige værdi for metric'en er det gennemsnitlige antal engagerede sessioner pr. bruger.

Den 10. percentil af metric'en er den 10. percentil i fordelingen af brugere for det angivne datointerval. Hvis værdien er "3", har 10 % af brugerne færre end 3 engagerede sessioner, mens 90 % af brugerne har flere end 3 engagerede sessioner. Dette er nyttigt, hvis fordelingen er atypisk.

Metric Hvad er det? Sådan udfyldes elementet
Annonceomsætning i hele levetiden Den annonceomsætning, du genererer fra en person siden vedkommendes første besøg på dit website eller i din app. Denne metric udfyldes automatisk fra hændelsen ad_impression. Du kan også linke AdMob til Firebase for at indsamle flere data.
Engagerede sessioner i hele levetiden Det antal engagerede sessioner, som en bruger havde, siden vedkommende besøgte dit website eller din app første gang. Denne metric udfyldes automatisk.
Engagementvarighed i hele levetiden Hvor lang tid der er gået siden en brugers første besøg, hvor brugeren var aktiv på dit website eller i din app, mens websitet eller appen var i forgrunden. Denne metric udfyldes automatisk.
Sessionsvarighed i hele levetiden Den samlede varighed af brugersessioner fra den første session til den aktuelle session udløber, herunder tid, hvor dit website eller din app kører i baggrunden. Denne metric udfyldes automatisk.
Antal sessioner i løbet af levetiden Det samlede antal sessioner, en bruger har haft siden det første besøg på dit website eller i din app. Denne metric udfyldes automatisk.
Transaktioner i hele levetiden Det samlede antal gennemførte køb af en bruger, siden brugerens første besøg på dit website eller i din app. Udfyld denne metric ved at sende hændelsen purchase.
LTV Levetidsværdi (LTV, lifetime value) viser den samlede omsætning fra køb på dit website eller i din app. Du kan bruge dataene til at finde ud af, hvor værdifulde brugere er, ud fra den ekstra omsætning, der genereres. Denne metric er summen af hændelserne purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew og app_store_subscription_convert minus refund-hændelserne.
Var disse oplysninger nyttige?
Hvordan kan vi forbedre siden?
false
Søgning
Ryd søgning
Luk søgning
Google-apps
Hovedmenu
Søg i Hjælp
true
69256
false
false