[GA4] Dimenze a metriky Analytics

Seznamte se s dimenzemi a metrikami Google Analytics 4, které se objevují v přehledech, průzkumech a nástrojích pro vytváření publik a pro segmentaci.

Tento článek popisuje dimenze a metriky používané v přehledech, průzkumech a nástrojích pro vytváření publik a segmentaci. K těmto dimenzím a metrikám máte přístup i mimo službu Analytics pomocí Google Analytics Data API. Pokud chcete shromažďovat informace, které Analytics pomocí těchto dimenzí a metrik nezaznamenává, můžete si vytvořit vlastní dimenze a metriky.

Pokud chcete najít určitou dimenzi nebo metriku, rozbalte vše a vyhledejte tento článek (pomocí kláves Ctrl+F nebo Command+F na klávesnici) nebo použijte průzkumník dimenzí a metrik GA4 a zobrazte si dimenze a metriky pro danou službu.

Jak se vyplňují

Když si na web nebo do aplikace nainstalujete Google Analytics, některé dimenze a metriky se plní daty automaticky. Jiné dimenze a metriky vyžadují nejprve určitou konfiguraci. Teprve pak se mohou začít plnit daty (jak je popsáno v dalších sekcích).

Zašedlé dimenze a metriky Analytics

Dimenze nebo metrika může být zašedlá, když je nekompatibilní s ostatními dimenzemi nebo metrikami, které jste použili v přehledu či průzkumu, nebo když v rámci vybrané techniky průzkumu danou dimenzi nebo metriku nelze použít.

Co znamená hodnota (not set)

(not set) je zástupný název, který služba Google Analytics použije, když informace o dimenzi nemá k dispozici. Následující sekce popisují, jak zajistit plnění jednotlivých dimenzí daty, aby se vám nezobrazovaly hodnoty (not set). Když do Analytics odešlete prázdnou hodnotu, místo (not set) se zobrazí prázdná hodnota. Hodnota (not set) se zobrazí v případě, že hodnotu neodešlete vůbec.

Přečtěte si, proč se zobrazují hodnoty (not set) a jak to vyřešit.

Dimenze Analytics

Atribuce

Následující dimenze poskytují informace o atribucích pro dimenze na úrovni události, včetně informací o atribucích pro reklamní platformy, které integrujete se službou Google Analytics (například Search Ads 360 a Display & Video 360). Tyto dimenze používají ve výchozím nastavení model atribuce na základě dat. Lze ale vybrat jiný atribuční model.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
Kampaň / ID kampaně Název a ID propagační nebo marketingové kampaně, která vedla ke konverzní události Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Výchozí skupina kanálů

Seskupení kanálů jsou definice zdrojů návštěvnosti vytvořené na základě určitých pravidel

Výchozí skupiny kanálů zahrnují hodnoty „Přímo“, „Organické vyhledávání“, „Placený obsah na sociálních sítích“, „Organický obsah na sociálních sítích“, „E-mail“, „Affiliate partneři“, „Odkazující zdroj“, „Placené vyhledávání“, „Videoreklamy“ a „Obsahová reklama“.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Médium

Způsob získání uživatelů vašeho webu nebo aplikace

Příklady:

 • „affiliate partneři“: uživatelé, kteří kliknou na odkaz v partnerském programu
 • „cpc“: (zkratka pro cenu za proklik) uživatelé, kteří kliknou na placenou reklamu
 • „e-mail“: uživatelé, kteří kliknou na odkaz v e-mailové marketingové kampani
 • „organické vyhledávání“: uživatelé, kteří kliknou na odkaz ve vyhledávači
 • „odkazující zdroj“: uživatelé, kteří kliknou na odkaz na webu (např. na odkaz v popisu videa)
 • „(žádný)“: přímá návštěvnost
Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Zdroj

Reprezentuje majitele stránek nebo zdroj inventáře, ze kterého návštěvnost pochází. Například uživatelé, kteří se na váš web vrátí z Vyhledávání Google, budou mít v dimenzi Zdroj návštěvy hodnotu „google“.

Příklady: „google“, „youtube“ nebo „gmail“

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Zdroj / médium Zdroj a médium, které uživatele přesměrovaly na váš web nebo do vaší aplikace Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Zdrojová platforma

Platforma, kde spravujete nákupní aktivitu (nastavujete rozpočty, kritéria cílení apod.)

Příklady:

 • „Google Ads“ (návštěvnost z marketingových aktivit ve službě Google Ads)
 • „Manuální“ (návštěvnost, která nepochází z mediálních marketingových aktivit na Googlu)
 • „SA360“ (návštěvnost z marketingových aktivit ve službě Search Ads 360)
 • „SFMC“ (návštěvnost z marketingových aktivit ve službě Salesforce Marketing Cloud)
 • „Neplacené záznamy v Nákupech“ (návštěvnost z marketingových aktivit ve službě Google Merchant Center)
Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Google Ads

Níže uvedené dimenze poskytují informace specifické pro službu Google Ads. Informace o zdroji akvizice (např. o nových uživatelích a návštěvách prostřednictvím Google Ads) naleznete v článku o dimenzích Zdroj návštěvnosti.

Dimenze Co je to Jak se plní daty

Název účtu Google Ads

Název účtu Google Ads, v němž se nachází reklama, která vedla ke konverzní události Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Název reklamní sestavy Google Ads Název reklamní sestavy v Google Ads, v níž se nachází reklama, která vedla ke konverzní události. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Typ reklamní sítě Google Ads

Místo (google.com, partnerské weby ve Vyhledávací síti, Obsahová síť), kde se zobrazila reklama, která vedla ke konverzní události Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Google Ads – text klíčového slova Odpovídající klíčové slovo, které vedlo ke konverzní události Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Dotaz Google Ads Vyhledávací dotaz, který vedl ke konverzní události Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Search Ads 360

Níže uvedené dimenze poskytují informace specifické pro službu Search Ads 360 a ve vaší službě se zobrazují, pokud je propojená se službou Search Ads 360. Informace o zdroji akvizice (např. o nových uživatelích a návštěvách prostřednictvím Search Ads 360) naleznete v článku o dimenzích Zdroj návštěvnosti.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
ID / název / typ účtu vyhledávače SA360 ID, název a typ účtu vyhledávače reklamy Search Ads 360, která vedla ke konverzní události Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Název reklamní sestavy SA360 Název reklamní sestavy ve službě Search Ads 360, v níž se nachází reklama, která vedla ke konverzní události Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Text klíčového slova SA360 Klíčové slovo reklamy Search Ads 360, které vedlo ke konverzní události Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Dotaz SA360 Dotaz, který spustil zobrazení reklamy Search Ads 360 a vedl ke konverzní události Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Demografické údaje
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Věk Věk uživatele podle věkové skupiny. Jedná se o věkové skupiny 18–24, 25–34, 35–44, 45–54, 55–64 a 65 a více. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když aktivujete signály Google. Mohou se ale uplatnit datová omezení.
Pohlaví

Pohlaví uživatele (tj. muž nebo žena)

Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když aktivujete signály Google. Mohou se ale uplatnit datová omezení.
Zájmy Zájmy uživatele (například umění a zábava, hry, sport). Uživatelé mohou být započítáni do více zájmových kategorií. Jedná se o stejný koncept jako segmenty podle zájmů v Google Ads. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když aktivujete signály Google. Mohou se ale uplatnit datová omezení.
Elektronický obchod

Následující dimenze jsou k dispozici v Průzkumech a v nástrojích pro vytváření publik a segmentaci. Část těchto dimenzí je k dispozici v přehledech zpeněžení, jak je uvedeno níže.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
Měna Kód měny události (podle standardu ISO 4217).

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru currency na úrovni události.

U událostí, které mají tržby nebo částky k vrácení, je parametr currency povinný.

Příslušnost položky Název nebo kód affiliate partnera (tj. partnera nebo dodavatele) přidruženého k položce (např. produktu, který prodáváte) Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru affiliation prostřednictvím události online prodeje.
Značka položky Značka položky (např. produktu, který prodáváte). Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_brand na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky První hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky Oblečení. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky 2 Druhá hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky 2 Pánské. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category2 na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky 3 Třetí hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky 3 Letní. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category3 na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky 4 Čtvrtá hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky 4 Košile. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category4 na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kategorie položky 5 Pátá hierarchická kategorie, do které je zařazena položka (např. produkt, který prodáváte). Například v rámci určení Oblečení/Pánské/Letní/Košile/Trička je kategorie položky 5 Trička. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_category5 na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Kupón položky Kupón použitý k nákupu položky (např. produktu, který prodáváte)

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru coupon prostřednictvím události online prodeje.

Je k dispozici v přehledech zpeněžení.

ID položky ID položky, které uvedete (např. produkt, který prodáváte). Můžete například nastavit ID „SKU_12345“. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_id na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
ID seznamu položek ID, které zadáte pro seznam položek (např. produkty, které prodáváte). Pro seznam položek v sekci souvisejících produktů můžete například nastavit ID „related_products“. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_list_id na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Název seznamu položek Název, který zadáte pro seznam položek (např. produkty, které prodáváte). Název seznamu produktů. Pro seznam položek v sekci souvisejících produktů můžete například nastavit ID „related_products“. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_list_name na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Pozice v seznamu položek Pozice položky (např. produktu, který prodáváte) v seznamu Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru index na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
ID umístění položky ID uvedené pro lokalitu položky nebo promoakce Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru location_id na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Název položky Název položky (např. produktu, který prodáváte) Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_name na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Název kreativy akce na položku

Název zadaný pro kreativu přidruženou k promoakci

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru creative_name na úrovni položky prostřednictvím události view_promotion nebo select_promotion.
Blok kreativy akce na položku Název zadaný pro blok, v němž se zobrazuje kreativa přidružená k promoakci Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru creative_slot na úrovni položky prostřednictvím události view_promotion nebo select_promotion.
ID akce na položku Zadané ID promoakce Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru promotion_id na úrovni položky prostřednictvím události view_promotion nebo select_promotion.
Název akce na položku Zadaný název promoakce

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru promotion_name na úrovni položky prostřednictvím události view_promotion nebo select_promotion.

Je k dispozici v přehledech zpeněžení.

Varianta položky Varianta položky, případně jedinečný kód či popis udávající její podrobnosti nebo možnosti (např. velikost XS, S, M, L či barva červená, modrá, zelená, černá) Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru item_variant na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.
Cena místní položky Cena položky lokalizovaná podle kódu měny Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru na úrovni položky price a parametru na úrovni události currency.
Kupón objednávky Název nebo kód kupónu, který jste zadali u zlevněných položek

Tuto dimenzi na úrovni události vyplníte odesíláním parametru coupon na úrovni události prostřednictvím události online prodeje.

Je k dispozici v přehledech zpeněžení.

Druh dopravy Druh dopravy (např. pozemní, letecká, následující den) zvolený pro dodání nákupu

Tuto dimenzi na úrovni události vyplníte odesíláním parametru shipping_tier na úrovni události prostřednictvím události add_shipping_info.

Je k dispozici v přehledech zpeněžení.

ID transakce Identifikátor, který vytvoříte pro transakci elektronického obchodu. Další informace

Tuto dimenzi na úrovni události vyplníte odesíláním parametru transaction_id na úrovni události prostřednictvím události online prodeje.

Je k dispozici v přehledech zpeněžení.

Událost
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Název události Název události. Například pokud někdo spustí událost purchase, zaznamená se do této dimenze text „purchase“ (nákup). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Je konverzní událost Text „true“ (pravda), pokud byla událost označena jako konverze Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Hry
Dimenze Co je to Jak se plní daty
ID úspěchu ID úspěchu, který může uživatel odemknout ve hře Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru achievement_id prostřednictvím události unlocked_achievement.
Postava Jméno postavy použité ve hře Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru character prostřednictvím události level_up nebo post_score.
Úroveň

Číslo úrovně ve hře

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru level prostřednictvím události level_up nebo post_score.
Název virtuální měny

Název virtuální měny ve hře

Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru virtual_currency_name prostřednictvím události earn_virtual_currency nebo spend_virtual_currency.
Obecné
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Přípona souboru Přípona souboru ke stažení (např. PDF nebo TXT) Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem file_extension, když je aktivováno vylepšené měření.
Název souboru Trasa stránky souboru ke stažení (například „/menu/vecerni-menu.pdf“) Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem file_name, když je aktivováno vylepšené měření.
ID skupiny ID skupiny, ke které se uživatel připojí. Tato dimenze umožňuje měřit oblíbenost různých klanů nebo skupin uživatelů. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru group_id prostřednictvím události join_group.
Metoda Metoda použitá k registraci, přihlášení nebo sdílení (např. Google, Twitter apod.) Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru method prostřednictvím události sign_up, login nebo share.
Procento posunutí Procentuální podíl stránky, kterou uživatel posunul dolů. Pokud uživatel posune alespoň 90 % stránky, vyplní se dimenze hodnotou 90. Jinak bude dimenze prázdná. Tato dimenze se vyplňuje automaticky událostí scroll, když je aktivováno vylepšené měření.
Hledaný výraz Výraz použitý při vyhledávání na vašem webu nebo v aplikaci Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru search_term prostřednictvím události search nebo view_search_results.
Název filtru testovacích dat Název filtru dat ve stavu testování. Data z filtrů dat, které jsou ve stavu testování, můžete použít k ověření filtrů před jejich aktivací. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když nastavíte filtry dat ve stavu testování. Neplatí pro dílčí ani souhrnné služby, ve kterých bude dimenze uvedena jako (nenastaveno).
Viditelné Text „true“ (pravda), pokud je vložené video pro uživatele viditelné Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem visible, když je aktivováno vylepšené měření.
Lokalita
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Město Město, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web z New Yorku, vyplní se dimenze textem „New York“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID města ID přidružené k městu, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například aktivita pochází ze Seattlu, vyplní se dimenze hodnotou 1027744. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Kontinent Kontinent, z něhož aktivita uživatelů pochází. Pokud například někdo navštíví váš web z Spojených států, vyplní se dimenze textem „Amerika“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID kontinentu ID UN M49 kontinentu, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web ze Spojených států, vyplní se dimenze hodnotou „019“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Země Země, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web ze Spojených států, vyplní se dimenze textem „Spojené státy“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID země ID ISO 3166 země, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například aktivita pochází ze Spojených států, vyplní se dimenze hodnotou „US“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Oblast Geografická oblast, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web z New Yorku, vyplní se dimenze textem „New York“. Pokud například někdo navštíví váš web z Anglie, vyplní se dimenze hodnotou „Anglie“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID oblasti ID geografické oblasti, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web z New Yorku, vyplní se dimenze textem „US-NY“. Pokud například někdo navštíví váš web z Anglie, vyplní se dimenze textem „GB-ENG“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Subkontinent Subkontinent, z něhož aktivita uživatelů pochází. Pokud například někdo navštíví váš web ze Spojených států, vyplní se dimenze textem „Severní Amerika“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID subkontinentu ID UN M49 subkontinentu, odkud pochází aktivita uživatelů. Pokud například někdo navštíví váš web ze Spojených států, vyplní se dimenze hodnotou „021“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Odkaz
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Třídy odkazů Atribut HTML class pro odchozí odkaz nebo stažení souboru. Pokud například uživatel klikne na odkaz<a class="center" href="www.youtube.com">, vrátí tato dimenze hodnotu „center“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_classes, když je aktivováno vylepšené měření.
Propojit doménu Cílová doména odchozího odkazu nebo stažení souboru. Pokud například uživatel klikne na odkaz<a href="www.youtube.com">, vrátí tato dimenze hodnotu „youtube.com“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_domain, když je aktivováno vylepšené měření.
ID propojení Atribut HTML id pro odchozí odkaz nebo stažení souboru. Pokud například uživatel klikne na odkaz<a id="socialLinks" href="www.youtube.com">, vrátí tato dimenze hodnotu „socialLinks“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_id, když je aktivováno vylepšené měření.
Text odkazu Text odkazu ke stažení souboru Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_text, když je aktivováno vylepšené měření.
Adresa URL odkazu Úplná adresa URL odchozího odkazu nebo stažení souboru. Pokud například uživatel klikne na odkaz<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">, vrátí tato dimenze adresu „https://www.youtube.com/results?search_query=analytics“. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem link_url, když je aktivováno vylepšené měření.
Odchozí Text „true“ (pravda), pokud odkaz vede na web, který není součástí domény služby Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem outbound, když je aktivováno vylepšené měření.
Stránka/obrazovka
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Skupina obsahu Skupina obsahu přidružená ke stránce nebo obrazovce. Pokud například vytvoříte skupinu obsahu pro pánské oděvy s hodnotou „pánské“, vyplní hodnota „pánské“ dimenze pro stránky s pánským oblečením. Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru content_group.
Content ID ID, které přiřadíte skupině obsahu Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru content_id.
Typ obsahu Typ skupiny obsahu Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru content_type.
Název hostitele Názvy subdomén a domén adres URL, které lidé na vašem webu navštívili. Například název hostitele „www.example.com/contact.html“ je „www.example.com“ Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Vstupní stránka Trasa stránky a řetězec dotazu přidružené k prvnímu zobrazení stránky během relace Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Umístění stránky Úplná adresa URL webové stránky, kterou někdo na vašem webu navštívil. Pokud například někdo navštíví stránku www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, vyplní dimenzi úplná adresa URL. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Trasa stránky + řetězec dotazu Cesta stránky a řetězce dotazů v adrese URL. Jedná se o části adresy URL, které následují za doménou. Pokud například někdo navštíví adresu www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, je „googlemerchandisestore.com“ doména, „Bags?“ je cesta stránky a „theme=1“ je řetězec dotazu. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Trasa stránky a třída obrazovky

Trasa stránky z adresy URL webu a třída obrazovky z mobilní aplikace.

Trasa stránky je hodnota za doménou. Pokud například někdo navštíví adresu www.googlemerchandisestore.com/Bags, je „googlemerchandisestore.com“ doména a „Bags“ je trasa stránky.

Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Odkazující zdroj stránky Odkazující adresa URL, což je předchozí URL uživatele a může se jednat o doménu vašeho webu nebo jiné domény. Tato dimenze se vyplňuje automaticky parametrem page_referrer.
Název stránky Název stránky, který jste nastavili na svém webu Název stránky pochází ze značky <title> v kódu HTML. Do příkazu config můžete také přidat parametr page_title, čímž odešlete jiný název stránky.
Název stránky a třída obrazovky Název stránky z webu a třída obrazovky z mobilní aplikace.

Název stránky pochází ze značky <title> v kódu HTML. Do příkazu config můžete také přidat parametr page_title, čímž odešlete jiný název stránky.

Třída obrazovky pochází z názvu třídy UIViewController nebo Activity, která je právě v popředí.

Název stránky a název obrazovky Název stránky z webu a název obrazovky z mobilní aplikace

Název stránky pochází ze značky <title> v kódu HTML. Do příkazu config můžete také přidat parametr page_title, čímž odešlete jiný název stránky.

Název obrazovky pochází z názvu, který jste nastavili pro obrazovku pomocí sady SDK Google Analytics pro Firebase.

Platforma/zařízení
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Obchod s aplikacemi Obchod, ze kterého byla mobilní aplikace stažena a nainstalována Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Verze aplikace Název verze mobilní aplikace (Android) nebo zkrácená verze balíčku (iOS) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Prohlížeč Prohlížeč, ze kterého pochází aktivita uživatelů. Mezi typické prohlížeče patří Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera a Safari. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Verze prohlížeče Verze prohlížeče, ze kterého pochází aktivita uživatelů. Verze prohlížeče může být například 96.0.4664.110. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Zařízení Mobilní zařízení, ze kterého pochází aktivita uživatelů Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Značka zařízení Značka mobilního zařízení (např. Motorola, LG nebo Samsung) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Kategorie zařízení Typ zařízení, ze kterého pochází aktivita uživatelů. Mezi kategorie zařízení patří počítač, mobil a tablet. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Model zařízení Název modelu zařízení (např. iPhone 5s nebo SM-J500M) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Jazyk Název jazyka prohlížeče nebo zařízení uživatele (např. „francouzština“, „angličtina“) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Kód jazyka Jazykové nastavení prohlížeče nebo zařízení uživatele zobrazeného jako kód jazyka ISO 639 (např. „en-us“, „es“, „zh-cn“) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Model mobilního zařízení Název modelu mobilního zařízení (např. „iPhone X“) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Operační systém Operační systém používaný návštěvníky webu nebo aplikace. Mezi typické operační systémy patří Android, Chrome OS, Macintosh a Windows. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Operační systém s verzí Operační systém a verze, kterou návštěvníci vašeho webu nebo aplikace používají Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Verze OS Verze operačního systému používaná návštěvníky webu nebo uživateli aplikace (např. „9.3.2“ nebo „5.1.1“) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Platforma Prostředek, pomocí kterého uživatelé přistupují k vašemu webu nebo aplikaci Mezi platformy patří Android, iOS a web. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Rozlišení obrazovky Šířka a výška obrazovky (v pixelech), ze které pochází aktivita uživatelů. Příklady: 1920 × 1080, 1440 × 900, 1366 × 768 Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
ID streamu ID streamu, ze kterého pochází aktivita uživatelů. ID streamů najdete v sekci Administrátor > Datové streamy. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Název streamu Název streamu, ze kterého pochází aktivita uživatelů. Názvy streamů najdete v sekci Administrátor > Datové streamy. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Vydavatel
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Formát reklamy Formát reklamy. Mezi typické formáty patří banner, vsunutá reklama a reklama s nabídkou odměny. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Zdroj reklamy

Zdrojová síť, která zobrazila reklamu. Mezi typické zdroje patří síť AdMob, Meta Audience Network a zprostředkované vlastní reklamy.

Pokud provedete integraci se službou Google Ad Manager, představuje tato dimenze název sítě Google Ad Manager (např. Bloomberg LP (Google Ad Manager Network 5262)).

Tato dimenze se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Reklamní jednotka Název, který jste vybrali pro reklamní jednotku. Pokud provedete integraci se službou Google Ad Manager, představuje tato dimenze název reklamní jednotku (na všech úrovních). Tato dimenze se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Čas
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Datum Datum, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu RRRRMMDD Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Datum + hodina (RRMMDDHH) Datum a hodina, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu RRRRMMDDHH Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Den Den v měsíci, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu dvouciferného čísla (01 až 31) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Hodiny Hodina, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu dvouciferného čísla od 0 do 23 Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Měsíc Měsíc, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu dvouciferného čísla (01 až 12) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
N-tý den Počet dní od začátku stanoveného období Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
N‑tá hodina Počet hodin od začátku stanoveného období Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
N‑tý měsíc Počet měsíců od začátku stanoveného období Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
N‑tý týden Počet týdnů od začátku stanoveného období Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
N‑tý rok Počet let od začátku stanoveného období Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Týden Týden, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu dvouciferného čísla (01 až 53) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Rok Rok, kdy byla událost zaznamenána, ve formátu čtyřmístného čísla (např. „2020“) Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Zdroj návštěvnosti

Následující dimenze poskytují informace o atribucích pro dimenze na úrovni relace a uživatele, včetně informací o atribucích pro reklamní platformy, které integrujete se službou Google Analytics (například Search Ads 360 a Display & Video 360). Tyto dimenze používají atribuční model poslední placené a organické kanály před konverzí.

Dimenze na úrovni uživatele

Kromě níže uvedených dimenzí na úrovni uživatele existují na této úrovni i dimenze specifické pro platformy propojené se službou Analytics (např. Kampaň Google Ads prvního uživatele, což je kampaň Google Ads pouze pro nové uživatele.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
První uživatel – kampaň Kampaň, díky které jste uživatele původně získali Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – ID kampaně ID kampaně, díky které jste uživatele původně získali Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – výchozí skupina kanálů Výchozí skupina kanálů, díky které jste uživatele původně získali. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

První uživatel – manuální obsah reklamy

Obsah reklamy, který byl použit k prvnímu získání uživatele

Pokud chcete tuto dimenzi vyplnit, ručně označte cílové adresy URL ve svých reklamách parametrem utm_content.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

První uživatel – manuální dotaz

Dotaz, který byl použit k prvnímu získání uživatele

Pokud chcete tuto dimenzi vyplnit, ručně označte cílové adresy URL ve svých reklamách parametrem utm_term.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – médium Médium, díky kterému jste uživatele původně získali Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – zdroj Zdroj, ze kterého jste uživatele původně získali Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – zdroj / médium Zdroj a médium, ze kterých jste uživatele původně získali Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
První uživatel – zdrojová platforma Zdrojová platforma, ze které jste uživatele původně získali Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Dimenze na úrovni relace

Kromě níže uvedených dimenzí na úrovni relace existují na této úrovni i dimenze specifické pro platformy propojené se službou Analytics (např. Kampaň Google Ads pro relaci, což je kampaň Google Ads, která vedla k nové relaci.

Dimenze Co je to Jak se plní daty
Kampaň relace Kampaň spojená se začátkem relace Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Relace – ID kampaně ID kampaně spojené se začátkem relace Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Relace – výchozí skupina kanálů Výchozí skupina kanálů spojená se začátkem relace. Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Relace – manuální obsah reklamy

Obsah reklamy, který byl spojený se začátkem relace

Pokud chcete tuto dimenzi vyplnit, ručně označte cílové adresy URL ve svých reklamách parametrem utm_content.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Relace – manuální dotaz

Dotaz spojený se začátkem relace

Pokud chcete tuto dimenzi vyplnit, ručně označte cílové adresy URL ve svých reklamách parametrem utm_term.

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Médium relace Médium spojené se začátkem relace Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Název reklamní sestavy SA360 u návštěvy

Název reklamní sestavy v Search Ads 360, která souvisí s danou návštěvou uživatele

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Relace – kampaň SA360

Název kampaně v Search Ads 360, která souvisí s danou relací uživatele

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Formát kreativy SA360 u relace

Typ kreativy ve službě Search Ads 360, který souvisí s danou relací uživatele (například responzivní reklama ve vyhledávání, rozšířená textová reklama)

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Relace – výchozí skupina kanálů SA360

Výchozí skupina kanálů, která přivedla daného uživatele (například placené vyhledávání, placený obsah na sociálních sítích).

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Číslo účtu vyhledávače SA360 u relace

ID účtu vyhledávače v Search Ads 360, který souvisí s danou relací uživatele

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Název účtu vyhledávače SA360 u relace

Název účtu vyhledávače v Search Ads 360, který souvisí s danou relací uživatele

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Typ účtu vyhledávače SA360 u relace

Typ účtu vyhledávače v Search Ads 360, který souvisí s danou relací uživatele (například Google Ads, Bing, Baidu)

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Text klíčového slova SA360 u relace

Klíčové slovo vyhledávače, díky kterému jste získali návštěvnost

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Médium SA360 u relace

Reprezentace fakturovatelného výsledku pro danou kampaň Search Ads 360 (např. CPC)

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Dotaz SA360 u relace

Vyhledávací dotaz, který vám přinesl návštěvnost

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.

Zdroj SA360 u relace

Zdroj návštěvnosti, který souvisí s danou relací uživatele (například example.com, Google, spring_newsletter)

Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Zdroj relace Zdroj spojený se začátkem relace Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Relace – zdroj/médium Zdroj a médium spojené se začátkem relace Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Relace – zdrojová platforma Zdrojová platforma spojená se začátkem relace Pokud chcete zjistit, jak vyplnit tuto dimenzi, přečtěte si článek Dimenze zdroje návštěvnosti, manuální značkování a automatické značkování.
Uživatel
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Název publika Název publika, do kterého uživatelé patřili ve vybraném období. Aktuální chování uživatelů nemá vliv na historické členství v přehledech. Tato dimenze se vyplňuje automaticky při vytváření publik.
Nový/zavedený Noví i stávající uživatelé, kteří poprvé spustili aplikaci nebo navštívili web během posledních sedm dní Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Přihlášen pomocí ID uživatele Text „yes“ (ano), když shromažďujete user_id. To vám pomůže spojit jednotlivé návštěvy s určitým uživatelem. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Celý životní cyklus uživatele
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Datum první relace Datum, kdy byl uživatel poprvé získán (formát RRRRMMDD). Datum první relace zahrnuje data o uživatelích, kteří otevřou progresivní webovou aplikaci (PWA) nebo okamžitou aplikaci, aniž by ji nainstalovali. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Datum první návštěvy Datum, kdy byl uživatel poprvé získán (formát RRRRMMDD). Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Datum prvního nákupu Datum prvního uživatelova nákupu Tuto dimenzi vyplníte odesíláním události purchase.
Datum poslední aktivity Datum poslední uživatelovy interakce Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Název posledního publika Název publika, do kterého uživatelé v současnosti patří Tato dimenze se vyplňuje automaticky při vytváření publik.
Poslední platforma Způsob, jakým uživatel naposledy navštívil váš web nebo aplikaci. Mezi platformy patří Android, iOS a web. Tato dimenze se vyplňuje automaticky.
Datum posledního nákupu Datum posledního uživatelova nákupu Tuto dimenzi vyplníte odesíláním události purchase.
Video
Dimenze Co je to Jak se plní daty
Poskytovatel videa Zdroj videa (např. „YouTube“) Tato dimenze se automaticky vyplňuje parametrem video_provider, když je zapnuté vylepšené měření.
Název videa Název videa Tato dimenze se automaticky vyplňuje parametrem video_title, když je zapnuté vylepšené měření.
Adresa URL videa Adresa URL videa Tato dimenze se automaticky vyplňuje parametrem video_url, když je zapnuté vylepšené měření.

Metriky Analytics

Reklamy
Metrika Co je to Jak se plní daty
Kliknutí v Google Ads Celkový počet prokliků v rámci vaší reklamní kampaně prostřednictvím platformy Google Ads. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Náklady v Google Ads Celková částka, kterou jste zaplatili za reklamní kampaň prostřednictvím platformy Google Ads. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Cena za proklik v Google Ads Průměrná cena, kterou jste zaplatili za proklik v rámci reklamní kampaně prostřednictvím platformy Google Ads. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Zobrazení Google Ads Celkový počet zobrazení vaší reklamní kampaně uživatelům prostřednictvím platformy Google Ads Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Náklady na video ve službě Google Ads Celková částka utracená za videoobsah Google Ads. Můžete ji použít k měření výkonu svých videoreklam. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Zhlédnutí videí Google Ads Celkový počet zhlédnutí videoobsahu Google Ads potenciálními zákazníky. Údaj můžete použít k měření výkonu svých videoreklam. Tato dimenze se vyplňuje automaticky, když propojíte služby Google Ads a Analytics.
Kliknutí mimo Google Kolikrát uživatelé celkem kliknuli na vaši reklamu Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Náklady mimo Google Celková cena vaší reklamní kampaně Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Cena za proklik mimo Google Průměrná částka, kterou jste zaplatili za proklik v rámci reklamní kampaně Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Cena za konverzi mimo Google Průměrná cena, kterou jste zaplatili za konverzi ve své reklamní kampani Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Zobrazení mimo Google Celkový počet zobrazení vaší reklamní kampaně uživatelům Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Návratnost u reklam mimo Google

Celková výše tržeb za každou korunu utracenou za inzerci

Návratnost investic do reklam mimo Google = (celkové tržby z reklam + tržby z nákupů + tržby z nákupů v aplikaci + předplatná) / náklady na import údajů

Tato dimenze se vyplňuje automaticky při importu údajů o nákladech.
Elektronický obchod

Google Analytics poskytuje metriky na úrovni události a položky, díky kterým změříte interakce s produkty nebo službami na vašem webu nebo v aplikaci. Pro vyplnění metrik elektronického obchodu musíte nastavit události elektronického obchodu.

Poznámka: Dimenze a metriky na úrovni položky a na úrovni události nejsou vzájemně kompatibilní. Když používáte dimenzi na úrovni položky, musíte namísto ekvivalentní metriky na úrovni události vybrat metriku na úrovni položky. Totéž platí pro dimenze a metriky na úrovni události.

Metriky na úrovni události

Metriky na úrovni události udávají počet případů, kdy byla na vašem webu nebo ve vaší aplikaci spuštěna událost elektronického obchodu. Tyto metriky jsou užitečné k pochopení toho, jak často dochází k určitým akcím, jako je zahájení nákupu nebo dokončení transakce.

Metrika Co je to Jak se plní daty

Přidání do košíků

Kolikrát přidali uživatelé položky do svých košíků

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události add_to_cart.

Pokladna

Kolikrát uživatelé zahájili proces dokončení nákupu

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události begin_checkout.

Množství elektronického obchodu

Počet položek, které byly součástí události elektronického obchodu.

Někdo například koupí jeden kus trička Stan a jeho přátelé a dva kusy šedého dámského trička Google. Pokud je zahrnete do pole items, zobrazí se tyto výsledky:

 • Množství elektronického obchodu je 3
 • Množství položek pro tričko Stan a jeho přátelé je 1
 • Množství položek pro šedé dámské tričko Google je 2

Tato metrika se vyplňuje odesíláním parametru quantity prostřednictvím události elektronického obchodu.

Hrubé tržby z nákupů

Suma tržeb z nákupů ve vaší aplikaci nebo na vašem webu.

Hrubé tržby z nákupů = nákupy + nákupy v aplikaci + předplatná

Tato metrika je součtem událostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

 

Události kliknutí seznamu položek

Počet případů, kdy uživatelé kliknuli na položku zobrazenou v seznamu

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události select_item.

Události zobrazení seznamu položek

Kolikrát byla položka seznamu zobrazena

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události view_item_list.

Události zobrazení položky

Kolikrát byla položka zobrazena.

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události view_item.

Kliknutí na propagaci

Kolikrát uživatelé kliknuli na akci propagující položku

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události select_promotion.

Zobrazení propagace

Kolikrát byla zobrazena akce propagující položku

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události view_promotion.

Tržby z nákupů

Suma tržeb z nákupů ve vaší aplikaci nebo na vašem webu (po odečtení vrácených plateb).

Tržby z nákupů = nákupy + nákupy v aplikaci + předplatná − vrácené platby

Tato metrika je součtem událostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert po odečtení událostí refund.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

 

Nákupy

Počet nákupů uskutečněných na vašem webu nebo ve vaší aplikaci

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.

Množství

Počet jednotek u události elektronického obchodu

Tato metrika se vyplňuje odesíláním parametru quantity na úrovni události.

Pokud tento parametr na úrovni události neuvedete, přiřadí Google Analytics metrice Množství pro danou událost hodnotu 1.

Vracená částka

Celková částka vracených plateb na vašem webu nebo ve vaší aplikaci.

Tato metrika se vyplňuje pomocí událostí refund a app_store_refund.

Vrácené platby

Počet vrácení plateb uskutečněných na vašem webu nebo ve vaší aplikaci

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události refund.

Částka za dopravu Částka za dopravu související s transakcí Tuto dimenzi vyplníte odesíláním parametru shipping na úrovni události prostřednictvím události purchase.
Částka daně Částka daně související s transakcí Tuto dimenzi na úrovni události vyplníte odesíláním parametru tax události purchase na úrovni události.

Transakce

Počet dokončených nákupů na vašem webu

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.

Transakce na kupujícího

Průměrný počet nákupů na jednoho zákazníka ve vybraném období

Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.

Metriky na úrovni položky

Metriky na úrovni položky poskytují počet položek, u kterých zákazníci na vašem webu nebo ve vaší aplikaci provedli nějakou akci. Tyto metriky jsou užitečné k pochopení toho, kolik položek uživatelé kupují, přidávají do nákupního košíku nebo s nimi provádějí jiné interakce.

Pokud například zákazník spustí událost placení, která zahrnuje tři páry obuvi, metrika „Položky, u nichž byl dokončen nákup“ bude mít hodnotu 3 (což je počet položek v události).

Poznámka: Následující metriky se začaly vyplňovat údaji až 8. září 2022. Pokud zahrnete data před 8. zářím 2022, mohou se u těchto metrik zobrazit nekonzistentní údaje.

 • Položky přidané do košíku
 • Položky, u nichž byl dokončen nákup
 • Položky, na které bylo kliknuto v seznamu
 • Položky, na které bylo kliknuto v promoakci
 • Zobrazené položky
 • Položky zobrazené v seznamu
 • Položky zobrazené v promoakci
Metrika Co je to Jak se plní daty
Hrubé tržby za položku

Celkové tržby pouze z položek, bez započtení daní a dopravy

Tržby za položku = cena × množství

 • Cena je parametr price u položky v poli items.
 • Množství je vyjádřeno parametrem quantity u položky v poli items.

Tato metrika je součtem událostí purchase.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Částka slevy u položky

Peněžní hodnota slevy po vynásobení parametry discount a quantity.

Částka slevy pro položku = sleva × množství

Tuto metriku vyplníte odesíláním parametru discount na úrovni položky a parametru quantity na úrovni položky prostřednictvím události online prodeje.

Míra prokliku akce na položku Počet uživatelů, kteří propagaci vybrali, vydělený počtem uživatelů, jimž se propagace zobrazila Tato metrika se vyplňuje odesíláním pole items s událostí select_promotion a view_promotion.

Množství položky

Počet jednotek zahrnutých v události elektronického obchodu pro jednu položku

Někdo například koupí jeden kus trička Stan a jeho přátelé a dva kusy šedého dámského trička Google. Pokud je zahrnete do pole items, zobrazí se tyto výsledky:

 • Množství elektronického obchodu je 3
 • Množství položek pro tričko Stan a jeho přátelé je 1
 • Množství položek pro šedé dámské tričko Google je 2

Tato metrika se vyplňuje odesíláním parametru quantity prostřednictvím události elektronického obchodu.

Vrácená částka za položku Celková částka vrácených plateb za položku na vašem webu nebo ve vaší aplikaci. Tato metrika se vyplňuje pomocí událostí refund.

Tržby z položky

Celkové tržby z položek jako takových bez daní a dopravy po odečtení vrácených plateb

Tržby z položky = cena × množství - vrácení platby

 • Cena je parametr price u položky v poli items.
 • Množství je parametr quantity u položky v poli items.

Tato metrika se vyplňuje pomocí událostí purchase a refund.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

Položky přidané do košíku

Počet položek, které byly přidány do košíku

Tato metrika se vyplňuje odesíláním pole items s událostí add_to_cart.

Položky, u nichž byl dokončen nákup

Počet položek, které byly v košíku při dokončení nákupu

Tato metrika se vyplňuje odesíláním pole items s událostí begin_checkout.

Položky, na které bylo kliknuto v seznamu

Počet položek v seznamu, na které bylo kliknuto

Tato metrika se vyplňuje odesíláním pole items s událostí select_item.

Položky, na které bylo kliknuto v promoakci

Počet položek v promoakci, na které bylo kliknuto

Tato metrika se vyplňuje odesíláním pole items s událostí select_promotion.

Zakoupené položky

Počet zakoupených položek

Tato metrika se vyplňuje odesíláním pole items s událostí purchase.

Zobrazené položky

Počet zobrazených položek

Tato metrika se vyplňuje odesíláním pole items s událostí view_item.

Položky zobrazené v seznamu

Počet položek zobrazených v seznamu

Tato metrika se vyplňuje odesíláním pole items s událostí view_item_list.

Položky zobrazené v promoakci

Počet položek zobrazených v promoakci

Tato metrika se vyplňuje odesíláním pole items s událostí view_promotion.

Událost
Metrika Co je to Jak se plní daty
Konverze Počet případů, kdy uživatelé spustili konverzní událost Tato metrika se vyplňuje, když je události označena jako konverze.
Počet událostí Počet případů, kdy uživatelé spustili událost Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Počet událostí na uživatele

Průměrný počet událostí spuštěných jedním uživatelem

Počet událostí na uživatele = počet událostí / počet aktivních uživatelů

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Hodnota události

Součet všech parametrů value předaných prostřednictvím události. Tuto kontextovou metriku můžete použít k zaznamenávání údajů, které jsou pro vás důležité (např. tržby, čas, vzdálenost).

Hodnota události se od tržeb z nákupu liší tím, že kombinuje realizované a nerealizované hodnoty. Realizované hodnoty pocházejí z nákupních událostí a nerealizované hodnoty pocházejí z jiných událostí (např. událost gem_referral s hodnotou události 5). Hodnota události není převedena na měnu.

Tato metrika se vyplňuje odesíláním parametru value.
Události na relaci Průměrný počet událostí na relaci Tato metrika se vyplňuje automaticky.
První spuštění Kolikrát byla aplikace poprvé otevřena uživateli Tato metrika se automaticky vyplňuje událostí first_open.
První návštěvy Kolikrát byla stránka poprvé otevřena uživateli Tato metrika se automaticky vyplňuje událostí first_visit.
Stránka/obrazovka
Metrika Co je to Jak se plní daty
Vstupy Číslo udává, kolikrát se na stránce nebo obrazovce zobrazila první událost, která byla během relace zaznamenána. Další informace Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Odchody Číslo udává, kolikrát se na stránce nebo obrazovce zobrazila poslední událost, která byla během relace zaznamenána. Další informace Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Zobrazení Počet obrazovek mobilních aplikací nebo webových stránek, které uživatelé viděli. Započítávají se i opakovaná zobrazení stránky nebo obrazovky. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Zobrazení na uživatele Průměrný počet obrazovek mobilní aplikace nebo webových stránek zobrazených jednotlivými uživateli Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Prediktivní

Níže uvedené metriky obsahují možnosti pro průměr a rozdělení podle percentilů (např. 10. percentil). Díky tomu lze zjistit průměrnou hodnotu na uživatele a rozdělení hodnot.

Například průměrná hodnota metriky Pravděpodobnost nákupu představuje průměrný počet očekávaných nákupů na uživatele. Desátý percentil této metriky je desátý percentil rozdělení uživatelů za dané časové období. Pokud je hodnota „30 %“, pak u 10 % uživatelů je šance nákupu menší než 30 %, zatímco u 90 % uživatelů je šance nákupu větší než 30 %. To může být užitečné, pokud máte nestandardní rozdělení.

Metrika Co je to Jak se plní daty
Pravděpodobnost opuštění Pravděpodobnost, že uživatel, který byl za posledních sedm dní ve vaší aplikaci nebo na vašem webu aktivní, nebude aktivní během příštích sedmi dní Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Prediktivní metriky.
Pravděpodobnost nákupu v aplikaci Pravděpodobnost, že uživatel, který byl v posledních 28 dnech aktivní, v následujících sedmi dnech v aplikaci nakoupí Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Prediktivní metriky.
Odhadované tržby Předpokládané tržby za všechny nákupní konverze v příštích 28 dnech od uživatele, který byl aktivní v posledních 28 dnech Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Prediktivní metriky.
Pravděpodobnost nákupu Pravděpodobnost, že uživatel, který byl v posledních 28 dnech aktivní, v příštích sedmi dnech nakoupí Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Prediktivní metriky.
Vydavatel
Metrika Co je to Jak se plní daty
Pokrytí reklamy (pouze aplikace) Celková doba, po kterou se reklamní jednotky zobrazovaly (v milisekundách) Tato metrika se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Výnosy z reklam Součet výnosů z reklam na uživatele Tato metrika se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Pokrytí reklamní jednotky (pouze aplikace) Čas, kdy byla daná reklamní jednotka zobrazena uživateli (v milisekundách) Tato metrika se vyplňuje automaticky, pokud provedete integraci se službou AdMob nebo Google Ad Manager. Pokud provedete integraci s MoPub, ironSource nebo jinou platformou pro zpeněžení reklam, budete muset kvůli vyplňování dimenze odesílat událost ad_impression.
Tržby
Metrika Co je to Jak se plní daty
ARPPU Průměrné tržby na platícího uživatele (ARPPU) jsou celkové tržby z nákupů na aktivního uživatele, který provedl nákup

Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Tržby z nákupů.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
ARPU

Průměrné tržby na aktivního uživatele (ARPU) jsou celkové tržby vygenerované v průměru od všech aktivních uživatelů bez ohledu na to, zda nakoupili

ARPU = (celkové tržby z reklam + tržby z nákupů + tržby z nákupů v aplikaci + předplatná) / aktivní uživatelé

Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Celkové tržby.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Průměrné denní tržby Průměrné denní celkové tržby za vybrané období

Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Celkové tržby.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Průměrná tržba z nákupu Průměrné tržby z nákupů ve vybraném období

Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Tržby z nákupů.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Průměrné tržby z nákupů na uživatele Součet tržeb z nákupů na uživatele

Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Tržby z nákupů.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Maximální denní tržby Maximální celkové tržby za den ve vybraném období

Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Celkové tržby.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Minimální denní tržby Minimální celkové tržby za den ve vybraném období

Pokud chcete zjistit, jak vyplňovat tuto metriku, přečtěte si článek Celkové tržby.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Celkové tržby

Celkové tržby z nákupů, nákupů v aplikaci, předplatných a tržeb z reklam.

Celkové tržby = nákupy + nákupy v aplikaci + předplatná + tržby z reklam - vrácené platby

Tato metrika je součtem událostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert, a také tržeb z reklam, které se vyplňují propojením se službou Google AdMob, propojením se službou Google Ad Manager nebo odesíláním události ad_impression z integrace se službou třetí strany.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.
Search Console
Metrika Co je to Jak se plní daty
Průměrná pozice organického Vyhledávání Google

Průměrné hodnocení adres URL vašeho webu z hlediska dotazů hlášených službou Search Console.

Pokud se například adresa URL vašeho webu objevila při jednom vyhledávacím dotazu na pozici 3 a při jiném dotazu na pozici 7, pak je průměrná pozice 5 (=(3+7)/2).

Tato metrika vyžaduje aktivní propojení se službou Search Console.
Míra prokliku z organického Vyhledávání Google

Míra prokliku z organického Vyhledávání Google nahlášená službou Search Console. Míra prokliku udává počet kliknutí na zobrazení.

Tato metrika je uváděna jako desetinné číslo. Například 0,0588 znamená, že přibližně 5,88 % zobrazení vedlo ke kliknutí.

Tato metrika vyžaduje aktivní propojení se službou Search Console.
Kliknutí z organického Vyhledávání Google Počet kliknutí z organického Vyhledávání Google nahlášený službou Search Console. Tato metrika vyžaduje aktivní propojení se službou Search Console.
Zobrazení z organického Vyhledávání Google Počet zobrazení z organického Vyhledávání Google nahlášený službou Search Console. Tato metrika vyžaduje aktivní propojení se službou Search Console.
Relace (návštěva)
Metrika Co je to Jak se plní daty
Průměrná doba trvání návštěvy Průměrná doba trvání návštěvy uživatelů (v sekundách) Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Míra okamžitého opuštění

Procento relací, které nebyly relacemi se zapojením. Další informace

Míra okamžitého opuštění = relace bez zapojení / celkový počet relací

Je tedy opakem míry zapojení.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Relace se zapojením

Počet relací, které trvaly alespoň 10 sekund, obsahovaly alespoň 1 konverzní událost nebo měly alespoň 2 zobrazení stránky nebo obrazovky.

Relace se zapojením jsou opakem relací s nízkým zapojením.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Relace se zapojením na uživatele Průměrný počet relací se zapojením na uživatele Tato metrika je vyplňována automaticky.
Míra zapojení

Procento relací, které byly relacemi se zapojením. Další informace

Míra zapojení = relace se zapojením / celkový počet relací

Míra zapojení je opakem míry okamžitého opuštění.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Relace s nízkým zapojením

Procento relací, které nebyly relacemi se zapojením.

Relace s nízkou mírou zapojení jsou opakem relací se zapojením.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Konverzní poměr relací

Procento relací, kdy došlo ke konverzi

Tato metrika uvádí počet relací, v nichž došlo ke konverzi, vydělený celkovým počtem relací.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Relace

Počet relací, které začaly na vašem webu nebo ve vaší aplikaci

Relace je období, kdy uživatel provádí interakci s vaším webem nebo aplikací.

Relace se zahájí, když uživatel:

 • otevře vaši aplikaci v popředí,
 • zobrazí si stránku nebo obrazovku a není aktivní jiná relace (například když jeho předchozí relaci vypršela platnost).

Ve výchozím nastavení je relace ukončena (vyprší) po 30 minutách nečinnosti uživatele. Délka relace není nijak omezena.

Další informace o relacích

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Počet relací na uživatele Průměrný počet návštěv na uživatele. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Zobrazení na relaci

Počet obrazovek aplikací nebo webových stránek, které uživatelé v rámci relace viděli. Započítávají se i opakovaná zobrazení stránky nebo obrazovky.

Zobrazení na relaci = (události screen_view + události page_view) / celkový počet relací

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Uživatel
Metrika Co je to Jak se plní daty
Opakované nákupy (jeden den) Počet zákazníků, kteří nakoupili jednou či vícekrát ve dvou po sobě jdoucích dnech Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Opakované nákupy (dva až sedm dní) Počet zákazníků, kteří nakoupili v jeden den a kdykoli dva až sedm dní předtím Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Placení aktivní uživatelé (30 dní) Počet zákazníků, kteří za posledních 30 dní dokončili jeden nebo více nákupů Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Opakované nákupy (31 až 90 dní) Počet zákazníků, kteří nakoupili v jeden den a kdykoli 31 až 90 dní předtím Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Placení aktivní uživatelé (sedm dní) Počet zákazníků, kteří za posledních sedm dní dokončili jeden nebo více nákupů Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Opakované nákupy (8 až 30 dní) Počet zákazníků, kteří provedli nákup v jeden den a kdykoli 8 až 30 dní předtím Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Placení aktivní uživatelé (90 dní) Počet zákazníků, kteří za posledních 90 dní dokončili jeden nebo více nákupů Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Aktivní uživatelé

Počet různých uživatelů, kteří navštívili váš web nebo aplikaci. Aktivní uživatel je každý uživatel, který má relaci se zapojením nebo když služba Analytics zaznamenává:

Poznámka: Metrika Aktivní uživatelé se v přehledech zobrazuje jako Uživatelé.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Průměrný denní počet kupujících Průměrný počet kupujících ve všech dnech ve vybraném období Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Průměrná doba zapojení

Průměrná doba, po kterou byl váš web aktivní v uživatelově prohlížeči nebo po kterou byla aplikace v popředí uživatelova zařízení

Průměrná doba zapojení = celková doba interakce uživatelů / počet aktivních uživatelů

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Průměrná doba zapojení na relaci Průměrná doba zapojení na relaci Tato metrika se vyplňuje automaticky.
DAU/MAU Aktivní uživatelé za den (DAU) / aktivní uživatelé za měsíc (MAU) je procento uživatelů, kteří interagovali během dne, z uživatelů, kteří interagovali během posledních 30 dní. Vyšší poměr naznačuje dobrou interakci a udržení uživatelů. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Aktivní uživatelé za den/týden Aktivní uživatelé za den (DAU) / aktivní uživatelé za týden (WAU) je procento uživatelů, kteří interagovali během posledních 24 hodin, z uživatelů, kteří interagovali během posledních 7 dní. Vyšší poměr naznačuje dobrou interakci a udržení uživatelů. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Poprvé kupující Počet uživatelů, kteří ve vybraném období poprvé nakoupili Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.

Konverze poprvé kupujícího

(Konverze prvního nákupu)

Procento aktivních uživatelů, kteří poprvé nakoupili Tato metrika je uvedena jako zlomek, například 0,092 znamená, že 9,2 % aktivních uživatelů nakupovalo poprvé. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.

Poprvé kupující na nového uživatele

(Poprvé kupující noví uživatelé)

Průměrný počet uživatelů, kteří nakupují poprvé, na nového uživatele Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Maximální denní počet kupujících Maximální počet kupujících ve všech dnech ve vybraném období Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Minimální denní počet kupujících Minimální počet kupujících ve všech dnech ve vybraném období. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Noví uživatelé

Počet ID nových unikátních uživatelů, u kterých byla zaznamenána událost first_open nebo first_visit.

Tato metrika umožňuje měřit počet uživatelů, kteří poprvé interagovali s vaším webem nebo poprvé spustili vaši aplikaci.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Placení aktivní uživatelé za den/týden Platící aktivní uživatelé za měsíc (PMAU) / aktivní uživatelé za den (DAU) je procento aktivních uživatelů, kteří v předchozím měsíci nakoupili. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Placení aktivní uživatelé za týden/den Platící aktivní uživatelé za týden (PWAU) / aktivní uživatelé za den (DAU) je procento aktivních uživatelů, kteří v předchozím týdnu nakoupili. Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Vracející se uživatelé Počet uživatelů, kteří zahájili alespoň jednu předchozí relaci bez ohledu na to, zda šlo o relaci se zapojením Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Celkový počet kupujících Počet unikátních uživatelů, kteří alespoň jednou nakoupili Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
Počet uživatelů

Počet jedinečných ID uživatele, která spustila nějakou událost.

Tato metrika umožňuje měřit počet unikátních uživatelů, u nichž byla událost zaznamenána.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Konverzní poměr uživatelů

Procento uživatelů, kteří provedli konverzi

Tato metrika uvádí počet uživatelů, kteří provedli konverzní akci, vydělený celkovým počtem uživatelů.

Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Interakce uživatelů Doba, po kterou byla obrazovka vaší aplikace v popředí nebo byla aktivní vaše webová stránka. Další informace o zapojení uživatelů Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Aktivní uživatelé za týden/měsíc Aktivní uživatelé za týden (WAU) / aktivní uživatelé za měsíc (MAU) je procento uživatelů, kteří interagovali během posledních 7 dní, z uživatelů, kteří interagovali během posledních 30 dní. Vyšší poměr naznačuje dobrou interakci a udržení uživatelů. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Celý životní cyklus uživatele

Níže uvedené metriky obsahují možnosti pro úhrn, průměr a rozdělení podle percentilů (např. 10. percentil). Díky tomu lze zjistit celkovou hodnotu, průměrnou hodnotu na uživatele a rozdělení hodnot.

Například celková hodnota metriky Relace se zapojením za celou dobu trvání je celkový počet návštěv se zapojením pro dané období. Průměrná hodnota metriky je průměrný počet návštěv se zapojením na uživatele.

Desátý percentil této metriky je desátý percentil rozdělení uživatelů za dané časové období. Pokud je hodnota „3“, pak 10 % uživatelů mělo méně než 3 relace se zapojením, zatímco 90 % uživatelů mělo více než 3 relace se zapojením. To může být užitečné, pokud máte nestandardní rozdělení.

Metrika Co je to Jak se plní daty
Tržby z reklam za celou dobu existence Tržby z reklam získané od určitého uživatele od jeho první návštěvy vašeho webu nebo aplikace Tato metrika se automaticky vyplňuje událostí ad_impression. Můžete také propojit službu AdMob s Firebase a shromažďovat další data.
Relace se zapojením za celou dobu existence Počet relací se zapojením, které měl uživatel od chvíle, kdy poprvé navštívil váš web nebo aplikaci Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Trvání zapojení za celou dobu existence Doba od uživatelovy první návštěvy, po kterou byl uživatel aktivní na vašem webu nebo v aplikaci, když byl web nebo aplikace v popředí. Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Doba trvání návštěvy za celou dobu existence Celková doba trvání návštěv uživatelů, od jejich první návštěvy až do vypršení platnosti jejich aktuální návštěvy, včetně doby, kdy je web nebo aplikace na pozadí Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Počet návštěv za celou dobu existence Celkový počet návštěv, které provedl uživatel od své první návštěvy vašeho webu nebo aplikace Tato metrika se vyplňuje automaticky.
Transakce za celou dobu existence Celkový počet dokončených nákupů provedených uživatelem od jejich první návštěvy vašeho webu nebo aplikace Tato metrika se vyplňuje odesíláním události purchase.
LTV Celková hodnota (LTV) udává celkové tržby z nákupů na vašem webu nebo v aplikaci. Pomocí těchto dat můžete také určit, jak hodnotní jsou uživatelé na základě dalších tržeb, které získáte.

Tato metrika je součtem událostí purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew a app_store_subscription_convert po odečtení událostí refund.

Important: If you're missing revenue data for this metric, see Fix missing revenue data for troubleshooting tips.

 

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory

false
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka