[GA4] Величини и показатели

В тази статия са описани величините и показателите, които се показват в отчетите и изследванията Ви, както и в съставителите на аудитории и сегменти. Можете да получите достъп до тези величини и показатели и извън Анализ, като използвате API на Google Анализ за данни. Ако искате да получавате информация, която Google Анализ не събира с тях, можете да създадете собствени персонализирани величини и показатели.

За да намерите конкретна величина или показател, кликнете върху Разгъване на всички и направете търсене в статията (посредством Ctrl+F или Command+F на клавиатурата) или използвайте Детайлно представяне на величините и показателите от GА4, за да видите величините и показателите за дадена собственост.

Как се попълват

Някои величини и показатели се попълват автоматично, когато добавите общия маркер на сайта (gtag.js) към уебсайта си или SDK на Google Анализ за Firebase към мобилното или уеб приложението си. Други величини и показатели изискват известно конфигуриране, преди да започнат да се попълват (както е описано в следващите раздели).

Неактивни величини и показатели

Някои величини или показатели може да са неактивни, когато са несъвместими с други величини или показатели, приложени от Вас към отчет или изследване, или когато не можете да приложите величината или показателя към избраната техника за изследване.

Какво означава стойността (not set)

(not set) е заместващ текст, използван от Google Анализ, когато програмата не разполага с информация за дадена величина. В следващите раздели се описва как да попълвате всяка величина, така че да не виждате стойността (not set). Когато изпращате празна стойност до Анализ, ще виждате празна стойност вместо (not set). Стойността (not set) се показва, когато не е изпратена стойност.

Величини

Приписване

Следните величини предоставят информация за приписването за величините с обхват събитие, включително за приписването за рекламните платформи, които интегрирате с Google Анализ (например Search Ads 360 и Display & Video 360). Тези величини използват по подразбиране модела на управлявано от данни приписване. Можете обаче да изберете друг модел на приписване.

Величина Какво представлява Как се попълва
Кампания/ID на кампанията Името и идентификаторът на кампания за популяризиране или маркетинг, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Стандартно групиране по канали

Групиранията по канали са основани на правила дефиниции на източниците Ви на трафик.

Стандартните групирания по канали включват „Директно“, „Органично търсене“, „Платени социални медии“, „Органични социални медии“, „Имейл“, „Партньори“, „Препратки“, „Платено търсене“, „Видео“ и „Дисплейна мрежа“.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Носител

Начинът за придобиване на потребители в уебсайта или приложението Ви.

Примерите включват:

 • affiliate: потребители, които са кликнали върху връзка от партньорска програма;
 • cpc: (съкратено от цена на кликване) потребители, които са кликнали върху платена реклама;
 • email: потребители, които са кликнали върху връзка в кампания за маркетинг по имейл;
 • organic: потребители, които са кликнали върху връзка от търсеща машина;
 • referral: потребители, които са кликнали върху връзка в уебсайт (напр. връзка в описание на видеоклип);
 • none: директен трафик.
За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник

Начин на представяне на издателя или източника на рекламни места, от които идва трафикът. Например потребителите, които се връщат на уебсайта Ви от Google Търсене, са показани като google във величината Източник на сесията.

Примерите включват „google“, „youtube“ и „gmail“.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник/носител Източникът и носителят, отвели потребителя до уебсайта или приложението Ви. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Платформа на източника

Платформата, в която управлявате дейностите, свързани със закупуване (например където се задават бюджети, критерии за насочване и т.н.).

Примерите включват:

 • DV360 (трафик от маркетинговите дейности в Display & Video 360);
 • Google Ads (трафик от маркетинговите дейности в Google Ads);
 • Manual (трафик, който не е от медийни маркетингови дейности в Google);
 • SA360 (трафик от маркетингови дейности в Search Ads 360);
 • SPCC (трафик от маркетингови дейности в Salesforce Marketing Cloud);
 • Shopping Free Listings (трафик от маркетингови дейности в Google Merchant Center).
За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Google Ads

Следните величини предоставят информация, която е конкретна за Google Ads. За информация относно източника на придобиване (напр. информация за нови потребители и сесии чрез Google Ads) вижте Величините за източник на трафик.

Величина Какво представлява Как се попълва

Име на профила в Google Ads

Името на профила в Google Ads на рекламата, довелa до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Google Ads име на рекламната група Името на рекламната група в Google Ads на рекламата, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Google Ads тип рекламна мрежа

Местоположението, в което се е показвала рекламата Ви (google.bg, партньори в мрежата за търсене, дисплейната мрежа), довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Текст на ключовата дума в Google Ads Съответстващата ключова дума, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Заявка в Google Ads Заявката за търсене, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Search Ads 360

Следните величини предоставят информация, която е конкретна за Search Ads 360 и се показва в собствеността Ви, когато интегрирате със Search Ads 360. За информация относно източника на придобиване (напр. информация за нови потребители и сесии чрез Search Ads 360) вижте Величините за източник на трафик.

Величина Какво представлява Как се попълва
SA360 ID/име/тип на профила в машината за търсене в SA360 Идентификаторът, името и типът на профила в машина за търсене на реклама в Search Ads 360, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
SA360 име на рекламната група Името на рекламната група в реклама в Search Ads 360, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
SA360 текст на ключовата дума Ключовата дума в реклама в Search Ads 360, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
SA360 заявка Заявката, задействала показването на реклама в Search Ads 360, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Display & Video 360

Следните величини предоставят информация, която е конкретна за Display & Video 360 и се показва в собствеността Ви, когато интегрирате с Display & Video 360. За информация относно източника на придобиване (напр. информация за нови потребители и сесии чрез Display & Video 360) вижте Величините за източник на трафик.

Величина Какво представлява Как се попълва
DV360 идентификатор/име на рекламодател ID на рекламодателя и името на рекламата в Display & Video 360, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
DV360 идентификатор/име на поръчката за вмъкване Идентификаторът и името на поръчката за вмъкване на рекламата в Display & Video 360, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
DV360 идентификатор/име на договорена покупка Идентификаторът и името на договорената покупка на рекламата в Display & Video 360, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
DV360 идентификатор/име на рекламното послание Идентификаторът и името на рекламното послание на рекламата в Display & Video 360, довела до събитие с реализация. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Демографски данни
Величина Какво представлява Как се попълва
Възраст Възрастта на потребителя по категория. Категориите включват „18 – 24“, „25 – 34“, „35- – 44“, „45 – 54“, „55 – 64“ и „65+“. Тази величина се попълва автоматично, когато активирате сигнали от Google. Възможно е обаче да се прилагат прагове за данните.
Пол

Полът на потребителя (т.е. „Мъж“ или „Жена“).

Тази величина се попълва автоматично, когато активирате сигнали от Google. Възможно е обаче да се прилагат прагове за данните.
Интереси Интересите на потребителя (например „Изкуство и развлечения“, „Игри“, „Спортове“). Потребителите могат да бъдат причислени към няколко категории по интереси. Тук се използва същата концепция като при сегменти по афинитет в Google Ads. Тази величина се попълва автоматично, когато активирате сигнали от Google. Възможно е обаче да се прилагат прагове за данните.
Електронна търговия

Можете да получите достъп до следната информация от отчетите „Осигуряване на приходи“, в допълнение към изследванията и в съставителя на аудитории и сегменти.

Величина Какво представлява Как се попълва
Валута Кодът на валутата (въз основа на стандарта ISO 4217) за събитието.

Попълнете тази величина, като изпратите параметъра currency на ниво събитие.

Параметърът currency е необходим, за да могат събитията да имат приходи или да възстановяват средства.

Партньорство за артикула Името или кодът на партньора (т.е. партниращия рекламодател или уебсайт или доставчика), свързан с даден артикул (напр. продаван от Вас продукт). Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул affiliation чрез събитие за онлайн продажби.
Марка на артикула Търговската марка на даден артикул (напр. продукт, който продавате). Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_brand на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Категория на артикула Първата йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ категорията на артикула е „Облекло“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_category на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Втора категория на артикула Втората йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ втората категория на артикула е „Мъже“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_category2 на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Трета категория на артикула Третата йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ третата категория на артикула е „Лято“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_category3 на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Четвърта категория на артикула Четвъртата йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ четвъртата категория на артикула е „Ризи“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_category4 на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Пета категория на артикула Петата йерархична категория, в която сте класифицирали артикула (напр. продукта, който продавате). Например в „Облекло/Мъже/Лято/Ризи/Ежедневни ризи“ петата категория на артикула е „Ежедневни ризи“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_category5 на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Талон за артикула Талонът, използван за покупка на артикула (напр. продукта, който продавате). Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул coupon чрез събитие за онлайн продажби.
ID на артикул Идентификаторът, който сте определили за даден артикул (напр. продукт, който продавате). Можете например да зададете идентификатор „SKU_12345“. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_id на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
ID на списъка с артикули Идентификаторът, който сте определили за списъка с артикули (напр. продуктите, които продавате). Можете например да зададете идентификатор на related_products за списък с артикули в секция със сродни продукти. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_list_id на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Име на списъка с артикули Името, което сте определили за даден списък с артикули (напр. продукти, които продавате). Име за списък с продукти. Можете например да зададете име „Сродни продукти“ за списък с артикули в секция със сродни продукти. Тази величина се попълва, като изпратите събитието item_list_name чрез събитие за онлайн продажби.
Позиция в списъка с артикули Позицията на даден артикул (напр. продукт, който продавате) в списък. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул index чрез събитие за онлайн продажби.
ID на местоположението на артикула Идентификаторът, който сте посочили за местоположението на артикул или промоция. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра location_id на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Име на артикула Името на даден артикул (напр. продукт, който продавате). Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_name на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Име на файла за създаване на реклама за промоцията за артикула

Името, което сте посочили за рекламното послание, свързано с промоция.

Тази величина се попълва, като изпратите параметъра creative_name на ниво артикул със събитието view_promotion или select_promotion.
Позиция на файла за създаване на реклама за промоцията за артикула Името, което сте посочили за рекламното каре, където показвате рекламното послание, свързано с промоция. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра creative_slot на ниво артикул със събитието view_promotion или select_promotion.
ID на промоцията за артикула Идентификаторът, който сте посочили за промоция. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра promotion_id на ниво артикул със събитието view_promotion или select_promotion.
Име на промоцията за артикула Името, което сте посочили за промоция. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра promotion_name на ниво артикул със събитието view_promotion или select_promotion.
Вариант на артикула Вариантът на артикула или уникалният код или описанието (например XS, S, M, L за размер; червено, синьо, зелено, черно за цвят) за допълнителни подробности или опции на артикула. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра item_variant на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Местна цена на артикула Цената на артикула, локализирана в съответствие с кода на съответната валута. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра на ниво артикул price и параметъра на ниво събитие currency.
Талон за поръчка Името или кодът на даден талон, които сте определили за артикули с отстъпка. Тази величина на ниво събитие се попълва, като изпратите параметъра на ниво събитие coupon със събитие за онлайн продажби.
Сума на доставката Сумата на доставката, свързана с дадена транзакция. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра shipping на ниво събитие в събитието purchase.
Ниво на доставката Нивото на доставката (напр. „Наземно“, „Въздушно“, „На следващия ден“), избрано за доставка на закупения артикул. Тази величина на ниво събитие се попълва, като изпратите параметъра shipping_tier на ниво събитие в събитието add_shipping_info.
Сума на данъка Сумата на данъците, свързана с транзакцията. Тази величина на ниво събитие се попълва, като изпратите параметъра tax на ниво събитие в събитието purchase.
ID на транзакцията Идентификатор, който сте създали за транзакция при електронна търговия. Научете повече Тази величина на ниво събитие се попълва, като изпратите параметъра transaction_id на ниво събитие със събитие за онлайн продажби.
Събитие
Величина Какво представлява Как се попълва
Име на събитието Името на дадено събитие. Ако например някой задейства събитие за покупка, величината се попълва с текста „purchase“. Тази величина се попълва автоматично.
Е събитие, водещо до реализация Текстът „true“, когато дадено събитие е означено като реализация. Тази величина се попълва автоматично.
Игри
Величина Какво представлява Как се попълва
Идентификатор на постижение Идентификатор за дадено постижение, което потребителят може да отключи в играта. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра achievement_id със събитието unlocked_achievement.
Герои Името на герой, използвано в игра. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра character със събитието level_up или post_score.
Ниво

Номерът на нивото в играта.

Тази величина се попълва, като изпратите параметъра level със събитието level_up или post_score.
Име на виртуалната валута

Името на виртуална валута в игра.

Тази величина се попълва, като изпратите параметъра virtual_currency_name със събитието earn_virtual_currency или spend_virtual_currency.
Общи
Величина Какво представлява Как се попълва
Файлово разширение Разширението на изтеглен файл (напр. pdf или txt). Тази величина се попълва автоматично от параметъра file_extension, когато е активирано подобреното измерване.
Име на файла Пътят на страницата за изтегляне на файл (напр. /menus/menu-za-vecheria.pdf). Тази величина се попълва автоматично от параметъра file_name, когато е активирано подобреното измерване.
ID на групата Идентификаторът на групата, когато потребител се присъедини към дадена група. Тази величина Ви дава възможност да измервате популярността на различни кръгове или групи потребители. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра group_id със събитието join_group.
Метод Използваният метод за регистриране, влизане в профила или споделяне (напр. чрез Google, Twitter и др.). Тази величина се попълва, като изпратите параметъра method със събитието sign_up, login или share.
Процент превъртане Процентът от страницата, превъртяна от потребителя. Ако някой превърти поне 90% от страницата, величината се попълва със стойността „90“. В противен случай величината е празна. Тази величина се попълва автоматично от събитието scroll, ако е активирано подобреното измерване.
Дума за търсене Думата, използвана за търсене в уебсайта или приложението Ви. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра search_term със събитието search.
Име на филтъра за данните от теста Името на филтър за данни в състояние на тестване. Можете да използвате данни от филтрите си за данни, които са в състояние на тестване, за да проверите филтрите си, преди да ги активирате. Тази величина се попълва автоматично, когато настроите филтрите за данни в състояние на тестване.
Видимо Текстът „true“, когато вграденият видеоклип е видим за потребителя. Тази величина се попълва автоматично от параметъра visible, ако е активирано подобреното измерване.
Географски данни
Величина Какво представлява Как се попълва
Град Градът, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от град Ню Йорк, величината се попълва от текста „New York“. Тази величина се попълва автоматично.
ID на град Идентификаторът, свързан с града, от който произхожда потребителската активност. Ако например активността произхожда от Сиатъл, величината се попълва от стойността „1027744“. Тази величина се попълва автоматично.
Континент Континентът, откъдето произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайтовете Ви от Съединените щати, величината се попълва от текста „Americas“. Тази величина се попълва автоматично.
ID на континент Посоченият в стандарта UN M49 идентификатор, свързан с континента, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от Съединените щати, величината се попълва от стойността „019“. Тази величина се попълва автоматично.
Държава Държавата, от която произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от Съединените щати, величината се попълва от текста „United States“. Тази величина се попълва автоматично.
ID на държавата Посоченият в стандарта ISO 3166 идентификатор, свързан с държавата, от която произхожда потребителската активност. Ако например активността произхожда от Съединените щати, величината се попълва от текста „US“. Тази величина се попълва автоматично.
Регион Географският регион, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от град Ню Йорк, величината се попълва от текста „New York“. Ако някой посети уебсайта Ви от Англия, величината се попълва от текста „England“. Тази величина се попълва автоматично.
ID на регион Идентификатор за географския регион, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от град Ню Йорк, величината се попълва от текста „US-NY“. Ако някой посети уебсайта Ви от Англия, величината се попълва от текста „GB-ENG“. Тази величина се попълва автоматично.
Субконтинент Субконтинентът, откъдето произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от Съединените щати, величината се попълва от текста „Northern America“. Тази величина се попълва автоматично.
ID на субконтинент Посоченият в стандарта UN M49 идентификатор, свързан със субконтинента, от който произхожда потребителската активност. Ако например някой посети уебсайта Ви от Съединените щати, величината се попълва от стойността „021“. Тази величина се попълва автоматично.
Връзка
Величина Какво представлява Как се попълва
Класове на връзката Атрибутът class в HTML за изходяща връзка или изтегляне на файл. Ако например потребител кликне върху връзка „<a class="center" href="www.youtube.com">“, тази величина извежда „center“. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_classes, когато е активирано подобреното измерване.
Домейн на връзката Целевият домейн на дадена изходяща връзка или изтегляне на файл. Ако например потребител кликне върху връзка „<a href="www.youtube.com">“, тази величина извежда „youtube.com“. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_domain, когато е активирано подобреното измерване.
Идентификатор на връзката Атрибутът id в HTML за изходяща връзка или изтегляне на файл. Ако например потребител кликне върху връзка „<a id="socialLinks" href="www.youtube.com">“, тази величина извежда „socialLinks“. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_id, когато е активирано подобреното измерване.
Текст на връзката Текстът на връзката за изтегляне на файл. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_text, когато е активирано подобреното измерване.
URL адрес на връзката Пълният URL адрес за изходяща връзка или изтегляне на файл. Ако например потребител кликне върху връзка „<a href="https://www.youtube.com/results?search_query=analytics">“, тази величина извежда „https://www.youtube.com/results?search_query=analytics“. Тази величина се попълва автоматично от параметъра link_url, когато е активирано подобреното измерване.
Изходящо Текстът „true“, когато връзка води към уебсайт, който не е част от домейна на собствеността. Тази величина се попълва автоматично от параметъра outbound, когато е активирано подобреното измерване.
Страница/екран
Величина Какво представлява Как се попълва
Група по съдържание Групата по съдържание, свързана с дадена страница или екран. Ако например създадете група по съдържание за мъжко облекло, като използвате стойността „мъже“, величината за страници с мъжки облекла се попълва от тази стойност. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра content_group.
ID на съдържанието Идентификаторът, който задавате за група по съдържание. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра content_id.
Тип съдържание Типът група по съдържание. Тази величина се попълва, като изпратите параметъра content_type.
Име на хост Имената на поддомейна и домейна на URL адреса, който хората са посетили в уебсайта Ви. Например името на хост за www.example.com/contact.html е www.example.com. Тази величина се попълва автоматично.
Целева страница Пътят на страницата и низът на заявката, свързани с първото показване на страница в сесия. Тази величина се попълва автоматично.
Местоположение на страницата Пълният URL адрес на уеб страницата, която някой е посетил в уебсайта Ви. Ако например някой посети www.googlemechandestore.com/Bags?theme=1, величината ще се попълни от пълния URL адрес. Тази величина се попълва автоматично.
Път на страницата + низ на заявката Пътят на страницата и низовете на заявката в URL адреса. Това са частите от URL адреса, които следват домейна. Ако например някой посети www.googlemerchandisestore.com/Bags?theme=1, то googlemechandestore.com е домейнът, Bags е пътят на страницата, а theme=1 е низът на заявка. Тази величина се попълва автоматично.
Препращащ URL адрес на страницата Препращащият URL адрес, който е предходният URL адрес на потребителя и може да бъде домейнът на уебсайта Ви или други домейни. Тази величина се попълва автоматично от параметъра page_referrer.
Заглавие на страницата Заглавието на страницата, което сте задали в уебсайта си. Заглавието на страницата произлиза от маркера <title> в HTML кода Ви. Можете също да добавите параметъра page_title към командата „config“, за да изпратите различно заглавие на страницата.
Заглавие на страницата и клас на екрана Заглавието на страницата от уебсайта и класът на екрана от мобилното приложение.

Заглавието на страницата произлиза от маркера <title> в HTML кода Ви. Можете също да добавите параметъра page_title към командата „config“, за да изпратите различно заглавие на страницата.

Класът на екрана произлиза от името на класа на контролата UIViewController или Activity, върху която е поставен фокусът.

Заглавие на страницата и име на екрана Заглавието на страницата от уебсайт и името на екрана от мобилно приложение.

Заглавието на страницата произлиза от маркера <title> в HTML кода Ви. Можете също да добавите параметъра page_title към командата „config“, за да изпратите различно заглавие на страницата.

Името на екрана произлиза от името, което сте задали за екран, използващ SDK на Google Анализ за Firebase.

Платформа/устройство
Величина Какво представлява Как се попълва
Магазин за приложения Магазинът, от който е изтеглено и инсталирано мобилното Ви приложение. Тази величина се попълва автоматично.
Версия на приложението Името на версията на мобилното приложение (Android) или кратката версия на пакета (iOS). Тази величина се попълва автоматично.
Браузър Браузърът, от който произхожда потребителската активност. Обичайните браузъри са Chrome, Edge, Firefox, Internet Explorer, Opera и Safari. Тази величина се попълва автоматично.
Версия на браузъра Версията на браузъра, от който произхожда потребителската активност. Тя може например да е 96.0.4664.110. Тази величина се попълва автоматично.
Устройство Мобилното устройство, от което произхожда потребителската активност. Тази величина се попълва автоматично.
Марка на устройството Името на марката на мобилното устройство (напр. Motorola, LG или Samsung). Тази величина се попълва автоматично.
Категория на устройството Типът устройство, от което произхожда потребителската активност. Категориите на устройствата включват desktop, mobile и tablet. Тази величина се попълва автоматично.
Модел на устройството Името на модела на устройството (напр. iPhone 5s или SM-J500M). Тази величина се попълва автоматично.
Език Името на езика на браузъра или устройството на потребителя (напр. френски, английски. Тази величина се попълва автоматично.
Код на езика Езиковата настройка на браузъра или устройството на потребителя, показана като кода на езика според ISO 639 (напр. en-us, es, zh-cn). Тази величина се попълва автоматично.
Модел на мобилното устройство Името на модела на мобилното устройство (напр. iPhone X). Тази величина се попълва автоматично.
Операционна система Операционната система, използвана от посетителите на уебсайта или приложението Ви. Обичайните операционни системи включват Android, Chrome OS, Macintosh и Windows. Тази величина се попълва автоматично.
Операционна система с версия Операционната система използвана от посетителите на уебсайта или приложението Ви, и версията ѝ. Тази величина се попълва автоматично.
Версия на операционната система Версията на операционната система, използвана от посетителите на уебсайта или приложението Ви. (напр. 9.3.2 или 5.1.1). Тази величина се попълва автоматично.
Платформа Начинът, по който потребителите са осъществили достъп до уебсайта или приложението Ви. Платформите включват Android, iOS и мрежата. Тази величина се попълва автоматично.
Разделителна способност на екрана Ширината и височината (в пиксели) на екрана, от който произхожда потребителската активност. Примерите включват 1920 x 1080, 1440 x 900 и 1366 x 768. Тази величина се попълва автоматично.
ID на потока Идентификатор на потока, от който произхожда потребителската активност. Можете да намерите идентификаторите на потоците, като отворите Администриране > Потоци от данни. Тази величина се попълва автоматично.
Име на потока Името на потока, от който произхожда потребителската активност. Можете да намерите имената на потоците си, като отворите Администриране > Потоци от данни. Тази величина се попълва автоматично.
Издател
Величина Какво представлява Как се попълва
Рекламен формат Форматът на рекламата. Обичайните формати включват „Заставка“, „Банер“, „С поощрение“. Тази величина се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Източник на реклама

Изходната мрежа, от която е показана рекламата. Обичайните източници включват „Мрежата на AdMob“, „Meta Audience Network“ и „Собствени реклами, за които се посредничи“.

Когато извършите интегриране с Google Ad Manager, тази величина представлява името на мрежата в Google Ad Manager (напр. Bloomberg L.P. (Мрежа в Google Ad Manager 5262).

Тази величина се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Рекламен елемент Името, което сте избрали за рекламния елемент. Когато извършите интегриране с Google Ad Manager, тази величина представлява „Рекламен елемент“ (на всички нива). Тази величина се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Време
Величина Какво представлява Как се попълва
Дата Датата, когато е получено събитието, форматирана като ГГГГММДД. Тази величина се попълва автоматично.
Ден Денят от месеца, когато е получено събитието, форматиран като двуцифрено число от 01 до 31. Тази величина се попълва автоматично.
Месец Месецът, когато е получено събитието, форматиран като двуцифрено число от 01 до 12. Тази величина се попълва автоматично.
N-ти ден Броят дни от началото на посочения период от време. Тази величина се попълва автоматично.
N-ти месец Броят месеци от началото на посочения период от време. Тази величина се попълва автоматично.
N-та седмица Броят седмици от началото на посочения период от време. Тази величина се попълва автоматично.
N-та година Броят години от началото на посочения период от време. Тази величина се попълва автоматично.
Седмица Седмицата, когато е получено събитието, форматирана като двуцифрено число от 01 до 53. Тази величина се попълва автоматично.
Година Годината, когато е получено събитието, форматирана като четирицифрено число (напр. 2020). Тази величина се попълва автоматично.
Източник на трафик

Следните величини предоставят информация за приписването за величините с обхват събитие и потребител, включително за приписването за рекламните платформи, които интегрирате с Google Анализ (например Search Ads 360 и Display & Video 360). Тези величини използват модела на приписване Последно кликване (различни канали).

Величини с обхват на ниво потребител

В допълнение към следните величини с обхват потребител ще намерите величини с обхват потребител, които са конкретни за платформите, които интегрирате с Анализ (напр. „Кампания в Google Ads за първия потребител“, която е кампанията в Google Ads само за нови потребители).

Величина Какво представлява Как се попълва
Кампания за първия потребител Кампанията, чрез която потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
ID на кампанията за първия потребител Идентификаторът на кампанията, чрез която потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Стандартно групиране по канали за първия потребител Стандартното групиране по канали, чрез което потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Ръчно добавено рекламно съдържание за първия потребител

Рекламното съдържание, използвано за първоначалното придобиване на потребител.

Тази величина се попълва, като маркирате ръчно целевите URL адреси в рекламите си с параметъра utm_content.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Ръчно добавен термин за първия потребител

Терминът, използван за първоначалното придобиване на потребителя.

Тази величина се попълва, като маркирате ръчно целевите URL адреси в рекламите си с параметъра utm_term.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Носител за първия потребител Носителят, чрез който потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник за първия потребител Източникът, чрез който потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник/носител за първия потребител Източникът и носителят, чрез които потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Платформа на източника за първия потребител Платформата на източника, чрез която потребителят е придобит за първи път. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Величини с обхват сесия

В допълнение към следните величини с обхват сесия ще намерите величини с обхват сесия, които са конкретни за платформите, които интегрирате с Анализ (напр. „Кампания в Google Ads за сесията“, която е кампанията в Google Ads за нова сесия).

Величина Какво представлява Как се попълва
Кампания на сесията Кампанията, свързана с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
ID на кампанията за сесията Идентификаторът на кампанията, свързана с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Основно групиране по канали за сесията Стандартното групиране по канали, свързано с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Ръчно добавено рекламно съдържание за сесията

Рекламното съдържание, свързано с началото на сесията.

Тази величина се попълва, като маркирате ръчно целевите URL адреси в рекламите си с параметъра utm_content.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Ръчно добавен термин за сесията

Терминът, свързан с началото на сесия.

Тази величина се попълва, като маркирате ръчно целевите URL адреси в рекламите си с параметъра utm_term.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Носител за сесията Носителят, свързан с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Име на рекламната група за сесията в SA360

Името на рекламната група в Search Ads 360, препратила сесията на потребителя.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Кампания за сесията в SA360

Името на кампанията в Search Ads 360, препратила сесията на потребителя.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Формат на рекламното послание за сесията в SA360

Типът на файла за създаване на реклама в Search Ads 360, препратил сесията на потребителя (например „Адаптивна реклама в мрежата за търсене“, „Разширена текстова реклама“).

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Стандартно групиране по канали за сесията в SA360

Стандартното групиране по канали, препратило сесията на потребителя (например „Платено търсене“, „Платени реклами в социални медии“).

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

ID на профила в машината за търсене за сесията в SA360

ID на профила в машината за търсене в Search Ads 360, препратил сесията на потребителя.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Име на профила в машината за търсене за сесията в SA360

Името на профила в машината за търсене в Search Ads 360, препратил сесията на потребителя.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Тип на профила в машината за търсене за сесията в SA360

Типът на профила в машината за търсене в Search Ads 360, препратил сесията на потребителя (например „Google Ads“, „Bing“, „Baidu“).

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Текст на ключовата дума за сесията в SA 360

Ключовата дума за търсещата машина, с която сте придобили трафик.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Носител за сесията в SA360

Представяне на подлежащия на таксуване резултат за дадена кампания в Search Ads 360 (напр. „CPC“).

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Заявка за сесията в SA360

Думата за търсене, с която сте придобили трафик.

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.

Източник на сесията в SA360

Произходът на трафика, препратил сесията на потребителя (например „example.com“, „google“, „spring_newsletter“).

За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник за сесията Източникът, свързан с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Източник/носител за сесията Източникът и носителят, свързани с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Платформа на източника за сесията Платформата на източника, свързана с началото на сесия. За да научите как да попълвате тази величина, вижте Величини за източници на трафик, ръчно маркиране и автоматично маркиране.
Потребител
Величина Какво представлява Как се попълва
Име на аудиторията Името на аудиторията, към което принадлежат потребителите през избрания период от време. Текущото поведение на потребителите не засяга членството за минали периоди в отчетите. Тази величина се попълва автоматично, когато създавате аудитории.
Влезли в профила си с ID на потребителя Текстът „yes“, когато събирате user_id. Това може да Ви помогне за свързването на отделни сесии с конкретен потребител. Тази величина се попълва автоматично.
За целия период за потребителя
Величина Какво представлява Как се попълва
Дата на първото посещение Датата, на която потребителят е придобит за първи път. Тази величина се попълва автоматично.
Дата на първата покупка Датата на първата покупка на потребителя. Тази величина се попълва, като изпратите събитието purchase.
Дата на последната активност Датата на най-скорошното ангажиране на потребителя. Тази величина се попълва автоматично.
Име на последната аудитория Името на аудиторията, към която понастоящем принадлежат потребителите. Тази величина се попълва автоматично, когато създавате аудитории.
Последна платформа Начинът, по който потребителят последно е осъществил достъп до уебсайта или приложението Ви. Платформите включват Android, iOS и мрежата. Тази величина се попълва автоматично.
Дата на последната покупка Датата на последната покупка на потребителя. Тази величина се попълва, като изпратите събитието purchase.
Видео
Величина Какво представлява Как се попълва
Доставчик на видеоклипа Източникът на видеоклипа (напр. „youtube“). Тази величина се попълва автоматично от параметъра video_provider, когато е активирано подобреното измерване.
Заглавие на видеоклипа Заглавието на видеоклипа. Тази величина се попълва автоматично от параметъра video_title, когато е активирано подобреното измерване.
URL адрес на видеоклипа URL адресът на видеоклипа. Тази величина се попълва автоматично от параметъра video_url, когато е активирано подобреното измерване.

Показатели

Рекламиране
Показател Какво представлява Как се попълва
Кликвания от Google Ads Общият брой кликвания на потребителите върху реклами, показвани в рекламната Ви кампания чрез платформа на Google Ads (напр. показателят Кликвания в Google Ads се прилага за Google Ads). Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Google Анализ.
Разходи в Google Ads Общата сума, която сте платили за рекламната си кампания чрез платформа на Google Ads (напр. показателят Разходи в Google Ads се прилага за Google Ads). Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Google Анализ.
Цена на кликване в Google Ads Средната цена, която сте заплатили на кликване за рекламната си кампания чрез платформа на Google Ads (напр. показателят Цена на кликване в Google Ads се прилага за Google Ads). Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Google Анализ.
Импресии от Google Ads Общият брой показвания на рекламите в рекламната Ви кампания пред потребители чрез платформа на Google Ads (напр. показателят Импресии от Google Ads се прилага за Google Ads). Този показател се попълва автоматично, когато свържете Google Ads с Google Анализ.
Кликвания извън Google Общият брой кликвания на потребителите върху рекламата Ви. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Цена извън Google Общите разходи за рекламната Ви кампания. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Цена на кликване извън Google Средната сума, която сте платили на кликване за рекламната си кампания. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Цена на реализация извън Google Средната цена, която сте платили на реализация за рекламната си кампания. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Импресии извън Google Общият брой показвания на рекламната Ви кампания пред потребителите. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Възвръщаемост на рекламните разходи извън Google Общата сума на приходите, спечелени за всеки изразходван лев за рекламиране. Този показател се попълва автоматично, когато импортирате данни за разходите.
Електронна търговия

Можете да получите достъп до следната информация от отчетите „Осигуряване на приходи“, в допълнение към изследванията и в съставителя на аудитории и сегменти.

Показател Какво представлява Как се попълва
Добавяния в кошницата Колко пъти потребителите са добавили артикули в пазарската си кошница Този показател се попълва, като изпратите събитието add_to_cart.
Купувачи Броят отделни потребители, които са извършили поне една покупка. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Съотношение между броя добавяния в кошницата и броя показвания Броят потребители, които са добавили артикул (напр. продукт, който продавате) в пазарската си кошница спрямо броя показвания на артикула пред потребители. Този показател се попълва, като изпратите събитията add_to_cart и view_item.
Плащания Колко пъти потребителите са започнали процеса на плащане. Този показател се попълва, като изпратите събитието begin_checkout.
Покупки от електронна търговия Колко пъти потребителите са извършили покупка. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Брой продукти за електронна търговия

Броят артикули, включени в събитие за електронна търговия.

Например някой купува 1 брой тениска „Стоян и приятели“ и 2 броя сиви дамски тениски „Google“. Когато ги включите в масива items, виждате следните резултати:

 • Количеството в електронната търговия е 3
 • Количество от артикула за „Тениска „Стоян и приятели“ е 1
 • Количеството от артикула за „Сива дамска тениска „Google“ е 2
Този показател се попълва, като изпратите параметъра quantity със събитие за електронна търговия.
Сума на отстъпката за артикула Паричната стойност на отстъпката, получена чрез умножението на параметрите discount и quantity. Този показател се попълва, като изпратите параметрите отстъпка и количество на ниво артикул чрез събитие за онлайн продажби.
Кликвания върху списъка с артикули Колко пъти потребителите са кликнали върху артикул, който е показан в списък. Този показател се попълва, като изпратите събитието select_item.
Показвания на списъка с артикули Броят показвания на списък с артикули. Този показател се попълва, като изпратите събитието view_item.
Кликвания върху промоцията за артикула Броят кликвания върху промоцията за артикула. Този показател се попълва, като изпратите събитието select_promotion.
Показвания на промоцията за артикула Броят показвания на промоцията за артикула. Този показател се попълва, като изпратите събитието view_promotion.
Количество на артикула

Броят единици за един артикул, включени в събитие за електронна търговия.

Например някой купува 1 брой тениска „Стоян и приятели“ и 2 броя сиви дамски тениски „Google“. Когато ги включите в масива items, виждате следните резултати:

 • Количеството в електронната търговия е 3
 • Количество от артикула за „Тениска „Стоян и приятели“ е 1
 • Количеството от артикула за „Сива дамска тениска „Google“ е 2
Този показател се попълва, като изпратите параметъра quantity със събитие за електронна търговия.
Възстановяване на средства за артикула Колко пъти е стартирано възстановяване на сума за даден артикул. Този показател се попълва, като изпратите събитието refund.
Приходи от артикула

Общите приходи само от артикулите без данък и доставка.

Приходи от артикули = Цена x Количество, където:

 • Цена е параметърът price за артикул в масива items
 • Количество е параметърът quantity за артикул в масива items
Попълвайте този показател, като изпратите параметрите quantity и price за артикул в масива items.
Показвания на артикула Броят показвания на подробностите за даден артикул. Този показател се попълва, като изпратите събитието view_item.
Приходи от покупки Сумата от приходите от покупки, извършени в уебсайта или приложението Ви. Този показател е сумата от събитията purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew и app_store_subscription_convert минус събитията refund.
Съотношение между броя покупки и броя показвания Броят потребители, които са купили даден артикул (напр. продукт, който продавате) спрямо броя потребители, прегледали артикула. Този показател се попълва, като изпратите събитията purchase и view_item.
Покупки Общият брой покупки в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Количество

Броят единици за събитие при електронна търговия.

Попълвайте този показател, като изпратите параметъра quantity на ниво събитие.

Когато не включите параметър quantity на ниво събитие, Google Анализ задава 1 за показателя Количество за събитието.

Възстановявания на суми Общият брой възстановявания на суми в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва, като изпратите събитието refund.
Транзакции Общият брой извършени покупки в сайта Ви. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Транзакции на купувач Средният брой покупки на купувач за избрания период от време. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Събитие
Показател Какво представлява Как се попълва
Реализации Колко пъти потребителите са задействали събитие, водещо до реализация. Този показател се попълва, като означите дадено събитие като реализация.
Брой събития Колко пъти потребителите са задействали събитие. Този показател се попълва автоматично.
Брой събития на потребител Средният брой събития, задействани от отделен потребител. Този показател се попълва автоматично.
Стойност на събитието Стойността на всички параметри value, предоставяни с дадено събитие. Можете да използвате този свързан с контекста показател, за да събирате данни, които са важни за Вас (напр. приходи, време, разстояние). Този показател се попълва, като включите параметъра value.
Събития на сесия Средният брой събития на сесия. Този показател се попълва автоматично.
Първи отваряния Колко пъти потребителите Ви са отворили приложението Ви за първи път. Този показател се попълва автоматично от събитието first_open.
Първи посещения Колко пъти потребителите Ви са отворили уебсайта Ви за първи път. Този показател се попълва автоматично от събитието first_visit.
Страница/екран
Показател Какво представлява Как се попълва
Влизания Броят пъти, когато първото записано събитие за дадена сесия се е случило на дадена страница или екран. Научете повече Този показател се попълва автоматично.
Изходи Броят пъти, когато последното записано събитие за дадена сесия се е случило на дадена страница или екран. Научете повече Този показател се попълва автоматично.
Показвания Броят екрани на мобилно приложение или уеб страници, прегледани от потребителите Ви. Отчитат се и повторните преглеждания на отделни екрани или страници. Този показател се попълва автоматично.
Показвания на потребител Средният брой екрани на мобилно приложение или уеб страници, прегледани от отделен потребител. Този показател се попълва автоматично.
С предвиждания

Следните показатели включват опции за средното и процентилното разпределение (напр. 10-и процентил). Тези опции Ви дават възможност да преглеждате средната стойност на потребител и разпределението на стойностите.

Например средната стойност на показателя Вероятност за покупка е средният брой очаквани покупки на потребител. 10-ият процентил на показателя е 10-ят процентил в разпределението на потребителите за дадения период от време. Ако стойността е 30%, то 10% от потребителите имат по-малко от 30% шанс за покупка, докато 90% от потребителите имат повече от 30% шанс. Това е полезно, когато имате различно от нормалното разпределение.

Показател Какво представлява Как се попълва
Вероятност за напускане Вероятността потребител, който е бил активен в приложението или сайта Ви през последните 7 дни, да не бъде активен през следващите 7 дни. За да научите как да попълвате този показател, вижте Предвиждащи показатели.
Вероятност за покупка в приложение Вероятността потребител, който е бил активен през последните 28 дни, да извърши покупка в приложение през следващите 7 дни. За да научите как да попълвате този показател, вижте Предвиждащи показатели.
Предвиждани приходи Приходите, очаквани от всички реализации от покупки в рамките на следващите 28 дни от потребител, който е бил активен през последните 28 дни. За да научите как да попълвате този показател, вижте Предвиждащи показатели.
Вероятност за покупка Вероятността потребител, който е бил активен през последните 28 дни, да извърши покупка през следващите 7 дни. За да научите как да попълвате този показател, вижте Предвиждащи показатели.
Издател
Показател Какво представлява Как се попълва
Присъствие на рекламите Общото време на показване на рекламните Ви елементи пред потребител (в милисекунди). Този показател се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Приходи от реклами Сумата на приходите от реклами за даден потребител. Този показател се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Присъствие на рекламния елемент Времето на показване на даден рекламен елемент пред потребител (в милисекунди). Този показател се попълва автоматично, когато извършите интегриране с AdMob или Google Ad Manager. Ако интегрирате приложението си с MoPub, ironSource или друга платформа за осигуряване на приходи от реклами за мобилни приложения, за попълването на величината трябва да изпращате събитието ad_impression.
Приходи
Показател Какво представлява Как се попълва
ARPPU Средните приходи от плащащ потребител (ARPPU) са общите приходи от покупки на активен потребител, който е извършил покупка. За да научите как да попълвате този показател, вижте Приходи от покупки.
ARPU Средните приходи от активен потребител (ARPU) са общите приходи, генерирани средно от всеки активен потребител, независимо дали е извършил покупка, или не. За да научите как да попълвате този показател, вижте Общи приходи.
Средни дневни приходи Средните общи приходи за ден през избрания период от време. За да научите как да попълвате този показател, вижте Общи приходи.
Средни приходи от покупки Средните приходи от покупки през избрания период от време. За да научите как да попълвате този показател, вижте Приходи от покупки.
Средни приходи от покупка за потребител Сумата на приходите от покупки на потребител. За да научите как да попълвате този показател, вижте Приходи от покупки.
Максимални дневни приходи Максималните общи приходи за ден през избрания период от време. За да научите как да попълвате този показател, вижте Общи приходи.
Минимални дневни приходи Минималните общи приходи за ден през избрания период от време. За да научите как да попълвате този показател, вижте Общи приходи.
Общи приходи Общите приходи от покупки, покупки в приложение, абонаменти и приходи от реклами. Този показател е сумата от събитията purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew, and app_store_subscription_convert.
Сесия
Показател Какво представлява Как се попълва
Степен на отпадане Процентът на сесиите, които не са с ангажираност. Научете повече Този показател се попълва автоматично.
Сесии с ангажираност Броят сесии, продължили поне 10 секунди, такива с едно или повече събития, водещи до реализация, или такива с две или повече показвания на страница или екран. Този показател се попълва автоматично.
Сесии с ангажираност на потребител Средният брой сесии с ангажираност на потребител. Този показател се попълва автоматично.
Степен на ангажираност Процентът на сесиите с ангажираност.Научете повече Този показател се попълва автоматично.
Процент на реализация в сесията

Процентът на сесиите, в които е било задействано събитие, водещо до реализация.

Този показател се изчислява, като броят на сесиите, в които е осъществена реализация, се раздели на броя сесии през посочения период от време.

Този показател се попълва автоматично.
Сесии Броят сесии, започнали в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва автоматично.
Сесии на потребител Средният брой сесии на потребител. Този показател се попълва автоматично.
Показвания на сесия

Средният брой страници или екрани, прегледани в рамките на една сесия.

Този показател се попълва автоматично.
Потребител
Показател Какво представлява Как се попълва
Завръщащи се купувачи след 1 ден Броят клиенти, които са извършили една или повече покупки в рамките на два последователни дни. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Завръщащи се купувачи след 2 – 7 дни Броят клиенти, които са извършили покупка в даден ден и по което и да е време между 2 и 7 дни преди това. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Платили активни потребители през последните 30 дни Броят клиенти, които са извършили една или повече покупки през последните 30 дни. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Завръщащи се купувачи след 31 – 90 дни Броят клиенти, които са извършили покупка в даден ден и по което и да е време между 31 и 90 дни преди това. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Платили активни потребители през последните 7 дни Броят клиенти, които са извършили една или повече покупки през последните 7 дни. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Завръщащи се купувачи след 8 – 30 дни Броят клиенти, които са извършили покупка в даден ден и по което и да е време между 8 и 30 дни преди това. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Платили активни потребители през последните 90 дни Броят клиенти, които са извършили една или повече покупки през последните 90 дни. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Активни потребители

Броят отделни потребители, които са посетили уебсайта или приложението Ви. Активен потребител е потребител, който има сесия с ангажираност или когато Анализ събира:

Този показател се попълва автоматично.
Среден брой купувачи дневно Средният брой купувачи през всички дни в избрания период от време. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Средна продължителност на ангажирането Средното време, през което уебсайтът Ви е бил във фокуса на браузъра на потребител или мобилното Ви приложение е било на преден план на устройството на потребител. Този показател се изчислява като сумата от продължителността на периодите на ангажиране на потребителите на активен потребител. Научете повече за показателите за ангажираността. Този показател се попълва автоматично.
Средна продължителност на ангажирането на сесия Средната продължителност на ангажирането на сесия. Този показател се попълва автоматично.
Активни потребители дневно спрямо активни потребители месечно Съотношението на активните потребители дневно (DAU) спрямо активните потребители месечно (MAU) показва процента на потребителите, които са се ангажирали през календарния ден, от потребителите, които са се ангажирали през последните 30 дни. По-високото съотношение предполага добра ангажираност и задържане на потребителите. Този показател се попълва автоматично.
Активни потребители дневно спрямо активни потребители седмично Съотношението на активните потребители дневно (DAU) спрямо активните потребители седмично (WAU) показва процента на потребителите, които са се ангажирали през последните 24 часа, от потребителите, които са се ангажирали през последните 7 дни. По-високото съотношение предполага добра ангажираност и задържане на потребителите. Този показател се попълва автоматично.
Купувачи за първи път Броят потребители, които са направили първата си покупка през избрания период от време. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Реализация от купувачи за първи път Процентът на активните потребители, които са направили първата си покупка. Този показател се връща като дробно число – например 0,092 означава, че 9,2% от активните потребители са купувачи за първи път. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Купувачи за първи път спрямо нови потребители Средният брой купувачи за първи път спрямо нови потребители. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Максимален брой купувачи дневно Максималният брой купувачи за всички дни през избрания период от време. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Минимален брой купувачи дневно Минималният брой купувачи за всички дни през избрания период от време. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Нови потребители Броят потребители, които нямат предишни сесии. Потребителите, които вече са имали сесия, са завърнали се потребители. Този показател се попълва автоматично.
Платили активни потребители месечно спрямо активни потребители дневно Съотношението на платилите активни потребители месечно (PMAU) спрямо активните потребители дневно (DAU) показва процента на активните потребители, които са направили покупка през предходния месец. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Платили активни потребители седмично спрямо активни потребители дневно Съотношението на платилите активни потребители седмично (PWAU) спрямо активните потребители дневно (DAU) показва процента на активните потребители, които са направили покупка през предишната седмица. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Завърнали се потребители Броят потребители, които са започнали поне една сесия преди време, независимо дали предишните сесии са били сесии с ангажираност. Този показател се попълва автоматично.
Общ брой купувачи Общият брой потребители, които са купили артикул (напр. продукт, който продавате). Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
Общ брой потребители Общият брой отделни потребители, които са задействали поне едно събитие. Този показател се попълва автоматично.
Процент на реализация на потребителите

Процентът потребители, които са задействали събитие, водещо до реализация.

Този показател се изчислява, като броят потребители, задействали реализация, се раздели на броя потребители през посочения период от време.

Този показател се попълва автоматично.
Ангажираност на потребителите Продължителността от време, през която екранът на приложението Ви е бил на преден план или уеб страницата Ви е била на фокус. Научете повече за ангажираността на потребителите. Този показател се попълва автоматично.
Активни потребители седмично спрямо активни потребители месечно Съотношението на активните потребители седмично (WAU) спрямо активните потребители месечно (MAU) показва процента на потребителите, които са се ангажирали през последните 7 дни, от потребителите, които са се ангажирали през последните 30 дни. По-високото съотношение предполага добра ангажираност и задържане на потребителите. Този показател се попълва автоматично.
За целия период за потребителя

Следните показатели включват опции за общото, средното и процентилното разпределение (напр. 10-и процентил). Тези опции Ви дават възможност да преглеждате общата и средната стойност на потребител, както и разпределението на стойностите.

Например общата стойност на показателя Сесии с ангажираност за целия период е общият брой сесии с ангажираност за даден период от време. Средната стойност на показателя е средният брой сесии с ангажираност на потребител.

10-ият процентил на показателя е 10-ят процентил в разпределението на потребителите за дадения период от време. Ако стойността е 3, то 10% от потребителите имат по-малко от 3 сесии с ангажираност, докато 90% от потребителите имат повече от 3 сесии с ангажираност. Това е полезно, когато имате различно от нормалното разпределение.

Показател Какво представлява Как се попълва
Приходи от реклами за целия период Приходите от реклами, които генерирате от някого, откакто е посетил уебсайта или приложението Ви за първи път. Този показател се попълва автоматично от събитието ad_impression. Можете също да свържете AdMob с Firebase, за да събирате допълнителни данни.
Сесии с ангажираност за целия период Броят сесии с ангажираност, които потребителят е имал след първото си посещение в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва автоматично.
Продължителност на ангажираността за целия период Периодът от време след първото посещение на потребителя, през който той е бил активен в уебсайта или приложението Ви, докато уебсайтът или приложението са били на преден план. Този показател се попълва автоматично.
Продължителност на сесията за целия период Общата продължителност на потребителските сесии от първата сесия до изтичането на текущата сесия, включително времето, когато уебсайтът или приложението са на заден план. Този показател се попълва автоматично.
Брой сесии за целия период Общият брой сесии, които потребителят е имал след първото си посещение в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва автоматично.
Транзакции за целия период Общият брой извършени покупки от потребител след първото му посещение в уебсайта или приложението Ви. Този показател се попълва, като изпратите събитието purchase.
LTV Стойността за целия период (LTV) показва общите приходи от покупки, извършени в уебсайта или приложението Ви. Можете да използвате данните, за да определите колко ценни са потребителите въз основа на допълнителните приходи, които генерирате. Този показател е сумата от събитията purchase, in_app_purchase, app_store_subscription_renew и app_store_subscription_convert минус събитията refund.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?
false
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
69256