Bu makale, kullanımdan kaldırılacak olan Universal Analytics hakkındadır. Universal Analytics mülk ayarlarınızı Google Analytics 4'e taşımanız gerekiyor. Aksi takdirde, 1 Temmuz 2023'ten (Analytics 360 mülkleri için 1 Temmuz 2024) itibaren veri kaybedeceksiniz. Ayarlarınızı nasıl taşıyacağınızı öğrenin.

Google Analytics'te Reklamcılık Özellikleri veya Reklam Kişiselleştirme'yi dinamik olarak devre dışı bırakma

Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Raporlama Özellikleri veya Reklam Kişiselleştirme dahil olmak üzere, reklamcılık özelliklerini etkinleştirme ve devre dışı bırakma ile ilgili tercih edilen yöntem mülk ayarlarınızı değiştirmektir.

Bununla birlikte, belirli bir sayfa yükleme işlemi veya oturum için bu özellikleri dinamik olarak devre dışı bırakmak istediğiniz zamanlar olabilir. Örneğin, kullanıcılar verilerinin reklam kişiselleştirme amacıyla kullanılmasını istemediklerini belirtebilir. Reklamcılık Özellikleri'nin mevcut olduğu Analytics izleme kodunun herhangi bir sürümünü değiştirerek bu özellikleri dinamik olarak devre dışı bırakabilirsiniz.

Google sinyallerini etkinleştirdiyseniz Reklamcılık Özellikleri devre dışı bırakıldığında Google sinyalleri de devre dışı kalır.

Aşağıdaki bölümlerde, bu özelliklerin, mülk ayarlarınız veya izleme kodunuz aracılığıyla etkinleştirilip etkinleştirilmediğine bakılmaksızın programatik olarak nasıl devre dışı bırakılacağı açıklanmaktadır. Belgelerimizin başka bölümlerinde de bulunan ilgili programatik etkinleştirme talimatları, burada referans olarak sunulmaktadır. Bu talimatları uygulayarak Reklamcılık Özellikleri'nin ve Reklam Kişiselleştirme'nin bir uygulama için etkinleştirilip etkinleştirilmediğini de kontrol edebilirsiniz.

16 Temmuz 2020'den önce, allow_ad_personalization_signals parametresini false olarak ayarlamanız durumunda tüm Reklamcılık Özellikleri devre dışı bırakılıyordu. 16 Temmuz 2020'den sonra ise Universal Analytics mülkleri için allowAdPersonalizationSignals parametresini false olarak ayarlamak veya Google Analytics 4 mülkleri için allow_ad_personalization_signals parametresini false olarak ayarlamak, Google Analytics mülkünüzde etkinleştirilen Reklamcılık Raporlama Özellikleri'ni etkilememektedir. Bu ayar, alakalı isabetlere bir alan ekleyerek Google Analytics'in Reklam Kişiselleştirme özelliklerinden elde edilen ilişkili verileri dahil etmemesini sağlar.

Google Etiket Yöneticisi ile devre dışı bırakma

Google Analytics etiketleriniz Google Etiket Yöneticisi'nde yapılandırıldığında Reklamcılık Özellikleri'ni veya Reklam Kişiselleştirme'yi devre dışı bırakmak için etiket ve ayarlar değişkeninizdeki Ayarlanacak Alanlar bölümünde, allowAdFeatures veya allowAdPersonalizationSignals alanını false olarak ayarlayın.

Reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırakma

Universal Analytics uygulamaları

 1. İlgili tüm Universal Analytics etiketlerini veya Google Analytics Ayarları değişkenlerini açın. Etiketiniz bir Google Analytics Ayarları değişkeni kullanıyorsa ayarları etiket temelinde geçersiz kılmak istemediğiniz sürece bu değişikliği yalnızca ayar değişkeninde yapmanız gerekir.
 2. Diğer Ayarlar > Ayarlanacak Alanlar bölümünde + Alan Ekle'yi seçin.
 3. Alan Adı için allowAdPersonalizationSignals yazın.
 4. Değer için false değerini girin (veya koşula bağlı olarak false değerini döndüren bir değişken seçin).

Google Analytics 4 uygulamaları

 1. İlgili bir Google Analytics 4 Yapılandırma etiketini açın.
 2. Diğer Ayarlar > Ayarlanacak Alanlar bölümünde + Alan Ekle'yi seçin.
 3. Alan Adı için allow_ad_personalization_signals yazın.
 4. Değer için false değerini girin (veya koşula bağlı olarak false değerini döndüren bir değişken seçin).

Tüm reklamcılık özelliklerini devre dışı bırakma

Universal Analytics uygulamaları

 1. İlgili herhangi bir Universal Analytics etiketini açın. Etiketiniz bir Google Analytics Ayarlar değişkeni kullanıyorsa ayarları etiket temelinde geçersiz kılmak istemediğiniz sürece, bu değişikliği yalnızca ayar değişkeninde yapmanız gerekir.
 2. Diğer Ayarlar > Ayarlanacak Alanlar bölümünde + Alan Ekle'yi seçin.
 3. Alan Adı için allowAdFeatures yazın.
 4. Değer için false değerini girin (veya koşula bağlı olarak false değerini döndüren bir değişken seçin).

Google Analytics 4 uygulamaları

 1. İlgili bir Google Analytics 4 Yapılandırma etiketini açın.
 2. Diğer Ayarlar > Ayarlanacak Alanlar bölümünde + Alan Ekle'yi seçin.
 3. Alan Adı için allow_google_signals yazın.
 4. Değer için false değerini girin (veya koşula bağlı olarak false değerini döndüren bir değişken seçin).
Google Etiket Yöneticisi ile etkinleştirme

Görüntülü Reklam Ağı'nda Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Raporlama Özellikleri'ni etkinleştirmek için Analytics'teki mülk ayarlarınızı değiştirin.

Mülk ayarlarınızda açma/kapatma özelliğini etkinleştirdiyseniz ancak etikette Reklamcılık Özellikleri'ni devre dışı bıraktıysanız ve yeniden etkinleştirmek istiyorsanız (örneğin, tüketici izni alındıktan sonra) devre dışı bırakmayı etiket düzeyinde durdurmanız yeterlidir. Bu işlemle, söz konusu müşteri için Reklamcılık Özellikleri "yeniden etkinleştirilir".

gtag.js ile devre dışı bırakma

Şu anda komutu çalıştırmak için gtag('config') kullanıyorsanız bağlı site etiketleri aracılığıyla bir Google Analytics 4 mülkünün Reklamcılık Özellikleri'ni devre dışı bırakamazsınız. gtag('set') ile uygulanmış Reklamcılık Özellikleri'ni bağlı site etiketlerinde devre dışı bırakabilirsiniz.

config komutunu kullanıyorsanız Google Analytics 4 için bağlı site etiketlerini kullanmak ve bir Google Analytics 4 mülkü için Reklamcılık Özellikleri'ni programatik olarak devre dışı bırakmak istediğinizde (ör. gtag('config', 'TAG_ID', { 'allow_google_signals': false });), kodu doğrudan ilgili web sayfalarına eklemeniz gerekir.

gtag.js ile yalnızca reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırakmak için herhangi bir config komutundan önce allow_ad_personalization_signals parametresini false olarak ayarlayın:

gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

gtag.js ile tüm Reklamcılık Özellikleri'ni devre dışı bırakmak için herhangi bir config komutundan önce allow_google_signals parametresini false olarak ayarlayın:

gtag('set', 'allow_google_signals', false);

Yalnızca belirli ürünler için reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırakma da dahil olmak üzere daha fazla bilgi için geliştirici belgelerini okuyun.

gtag.js ile etkinleştirme

Mevcut durumda, gtag.js kullanarak kod aracılığıyla Görüntülü Reklam Ağı'nda Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Raporlama Özellikleri etkinleştirilemez. gtag.js kullanıyorsanız ve Görüntülü Reklam Ağı'nda Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Raporlama Özellikleri'ni etkinleştirmek istiyorsanız Analytics'teki mülk ayarlarınızı değiştirin.

Mülk ayarlarınızda açma/kapatma özelliğini etkinleştirdiyseniz ancak etikette Reklamcılık Özellikleri'ni devre dışı bıraktıysanız ve yeniden etkinleştirmek istiyorsanız (örneğin, tüketici izni alındıktan sonra) devre dışı bırakmayı etiket düzeyinde durdurmanız yeterlidir. Bu işlemle, söz konusu müşteri için Reklamcılık Özellikleri "yeniden etkinleştirilir".

analytics.js ile devre dışı bırakma

Yalnızca analytics.js ile reklam kişiselleştirmeyi devre dışı bırakmak için allowAdPersonalizationSignals öğesini false olarak ayarlayın:

create komutundan sonra ve isabet gönderilmeden önce ga('set', 'allowAdPersonalizationSignals', false); öğesini ekleyin.

analytics.js bulunan tüm Reklamcılık Özellikleri'ni devre dışı bırakmak için allowAdFeatures öğesini false olarak ayarlayın:

create komutundan sonra ve isabet gönderilmeden önce ga('set', 'allowAdFeatures', false); satırını ekleyin.

analytics.js ile etkinleştirme

Bu özellikleri Universal Analytics için etkinleştirmek isterseniz mevcut izleme kodunuzda 'create' ve 'send' komutlarının arasına şu örnekteki gibi vurgulanan satırı ekleyin:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>

ga.js ile devre dışı bırakma

Reklamcılık Raporlama Özellikleri'ni kapatmak amacıyla mülk ayarlarını geçersiz kılmak için:

create komutundan sonra ve isabet gönderilmeden önce _gaq.push(['_set', 'displayFeatures', false]); satırını ekleyin.

ga.js ile etkinleştirme

ga.js kullanmaya devam ediyorsanız Standart Analytics için Yeniden Pazarlama ve Reklamcılık Raporlama Özellikleri'ni etkinleştirmek üzere bu örnekte vurgulanan metni değiştirebilirsiniz:

Standart izleme kodu

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

 

aşağıdaki örnekte vurgulanan kodla:

Bu özellikleri etkinleştirmek için değiştirilmiş kod

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Measurement Protocol ile devre dışı bırakma

Google Analytics'e veri göndermek için Measurement Protocol'u kullanırsanız bu verileri, reklam kişiselleştirmede kullanılmayacak şekilde işaretleyebilirsiniz. Measurement Protocol ile İlgili Geliştirici Belgeleri bölümünden daha fazla bilgi edinin.

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın

Arama
Aramayı temizle
Aramayı kapat
Google uygulamaları
Ana menü
Yardım Merkezinde Arayın
true
true
false
true
true
69256
false