Dynamická deaktivácia reklamných funkcií v službe Google Analytics

Preferovanou metódou aktivácie a deaktivácie reklamných funkcií vrátane remarketingu a funkcií na vytváranie prehľadov reklamy je upraviť nastavenia vlastníctva.

Niekedy však môže byť potrebné dynamicky deaktivovať tieto funkcie pre určité načítanie stránky alebo reláciu, napríklad keď používatelia uviedli, že nechcú, aby sa ich údaje používali na prispôsobovanie reklám. Môžete to dosiahnuť úpravou ľubovoľnej verzie kódu sledovania služby Analytics, pre ktorú sú k dispozícii reklamné funkcie.

Nasledujúce sekcie vysvetľujú, ako tieto funkcie programovo deaktivovať bez ohľadu na to, či boli aktivované prostredníctvom nastavení vlastníctva alebo prostredníctvom kódu sledovania. Nižšie uvádzame pre lepšiu predstavu príslušné pokyny na programovú aktiváciu, ktoré sú v našej dokumentácii k dispozícii aj na inom mieste.

Deaktivácia pomocou Správcu značiek Google

Ak chcete deaktivovať reklamné funkcie, keď sú vaše značky Google Analytics nakonfigurované v Správcovi značiek Google, v sekcii Polia na nastavenie v značke alebo premennej nastavení nastavte pole allowAdFeatures na hodnotu false:

  1. Otvorte všetky relevantné značky Universal Analytics alebo premenné nastavení služby Google Analytics. Ak značka používa premennú nastavení služby Google Analytics, túto zmenu stačí vykonať v premennej nastavení, pokiaľ ju nechcete prepísať pre každú značku zvlášť.
  2. V sekcii Ďalšie nastavenia > Polia na nastavenie vyberte možnosť + Pridať pole.
  3. Zadajte názov poľa allowAdFeatures.
  4. Do poľa Hodnota zadajte false (alebo vyberte premennú, ktorá podmienečne vráti hodnotu false).

Deaktivácia pomocou knižnice gtag.js

Ak chcete deaktivovať reklamné funkcie pomocou knižnice gtag.js, v konfigurácii vlastníctva nastavte parameter allow_display_features na hodnotu false:

gtag('config', 'GA_TRACKING_ID', { 'allow_display_features': false });

Aktivácia pomocou knižnice gtag.js

V súčasnosti nie je možné deaktivovať remarketing v Obsahovej sieti a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy prostredníctvom kódu používajúceho knižnicu gtag.js. Ak používate knižnicu gtag.js a chcete aktivovať remarketing v Obsahovej sieti a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy, upravte nastavenia vlastníctva v službe Analytics.

Deaktivácia pomocou knižnice analytics.js

Ak chcete prepísaním nastavení vlastníctva deaktivovať funkcie na vytváranie prehľadov reklamy:

Pridajte riadok ga('set', 'allowAdFeatures', false); za príkaz create a pred odoslaním prístupu.

Ak boli reklamné funkcie aktivované prostredníctvom kódu sledovania:

Odstráňte riadok ga('require', 'displayfeatures');.

Aktivácia pomocou knižnice analytics.js

Ak chcete aktivovať tieto funkcie pre platformu Universal Analytics, vložte riadok uvedený tučným písmom do svojho existujúceho kódu sledovania medzi príkazy createsend ako v tomto príklade:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>

Deaktivácia pomocou knižnice ga.js

Ak chcete prepísaním nastavení vlastníctva deaktivovať funkcie na vytváranie prehľadov reklamy:

Pridajte riadok _gaq.push(['_set', 'displayFeatures', false]); za príkaz create a pred odoslaním prístupu.

Aktivácia pomocou knižnice ga.js

Ak ešte používate knižnicu ga.js, remarketing a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy pre štandardnú službu Analytics môžete aktivovať nahradením tučného textu v tomto príklade:

Štandardný kód sledovania

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

 

textom s tučným písmom v príklade nižšie:

Upravený kód na aktiváciu týchto funkcií

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;


ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';

var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>
Bol tento článok užitočný?
Ako ju môžeme zlepšiť?