Tento článok sa týka platformy Universal Analytics. Ak používate novú generáciu platformy Google Analytics, pozrite si sekciu vlastníctva Google Analytics 4 v tomto centre pomoci.

Dynamická deaktivácia reklamných funkcií alebo prispôsobenia reklám v službe Google Analytics

Preferovaným spôsobom aktivácie a deaktivácie reklamných funkcií vrátane remarketingu, funkcií na vytváranie prehľadov reklamy a prispôsobenia reklám je úprava nastavenia vlastníctva.

Niekedy však môže byť potrebné dynamicky deaktivovať tieto funkcie pre určité načítanie stránky alebo reláciu, napríklad keď používatelia uviedli, že nechcú, aby sa ich údaje používali na prispôsobovanie reklám. Môžete to dosiahnuť úpravou ľubovoľnej verzie kódu sledovania Analytics, pre ktorú sú k dispozícii reklamné funkcie.

Ak máte aktivované signály Googlu, vypnutím reklamných funkcií deaktivujete aj tie.

Nasledujúce sekcie vysvetľujú, ako tieto funkcie programovo deaktivovať bez ohľadu na to, či boli aktivované prostredníctvom nastavení vlastníctva alebo kódu sledovania. Nižšie uvádzame pre lepšiu predstavu príslušné pokyny na programovú aktiváciu, ktoré sú v našej dokumentácii k dispozícii aj na inom mieste. O aktivácii reklamných funkcií a prispôsobenia reklám pre aplikáciu môžete rozhodnúť aj na základe týchto pokynov.

Pred 16. júlom 2020: Nastavenie allow_ad_personalization_signals na false deaktivovalo všetky reklamné funkcie. Po 16. júli 2020: Nastavenie allowAdPersonalizationSignals na false pre vlastníctva v službe Universal Analytics alebo allow_ad_personalization_signals na false pre vlastníctva v službe Google Analytics 4 už nebude vplývať na funkcie na vytváranie prehľadov reklamy zapnuté vo vlastníctve v službe Google Analytics. Toto nastavenie označí príslušné prístupy poľom, ktoré informuje službu Google Analytics, aby vynechala súvisiace údaje z funkcií prispôsobenia reklám.

Deaktivácia pomocou Správcu značiek Google

Ak chcete deaktivovať reklamné funkcie alebo prispôsobenie reklám, keď sú vaše značky Google Analytics konfigurované v Správcovi značiek Google, v sekcii Polia na nastavenie v značke alebo premennej nastavení nastavte pole allowAdFeatures alebo allowAdPersonalizationSignals na hodnotu false.

Deaktivácia prispôsobenia reklám

Implementácie na platforme Universal Analytics

 1. Otvorte všetky príslušné značky Universal Analytics alebo premenné nastavení služby Google Analytics. Ak značka používa premennú nastavení služby Google Analytics, túto zmenu stačí vykonať v premennej nastavení, pokiaľ ju nechcete prepísať pre každú značku zvlášť.
 2. V sekcii Ďalšie nastavenia > Polia na nastavenie vyberte + Pridať pole.
 3. Do poľa Názov poľa zadajte allowAdPersonalizationSignals.
 4. Do poľa Hodnota zadajte false (alebo vyberte premennú, ktorá podmienečne vráti hodnotu false).

Implementácie v službe Google Analytics 4

 1. Otvorte príslušnú značku konfigurácie služby Google Analytics 4.
 2. V sekcii Ďalšie nastavenia > Polia na nastavenie vyberte + Pridať pole.
 3. Do poľa Názov poľa zadajte allow_ad_personalization_signals.
 4. Do poľa Hodnota zadajte false (alebo vyberte premennú, ktorá podmienečne vráti hodnotu false).

Deaktivácia všetkých reklamných funkcií

Implementácie na platforme Universal Analytics

 1. Otvorte príslušnú značku Universal Analytics. Ak značka používa premennú nastavení služby Google Analytics, túto zmenu stačí vykonať v premennej nastavení, pokiaľ ju nechcete prepísať pre každú značku zvlášť.
 2. V sekcii Ďalšie nastavenia > Polia na nastavenie vyberte + Pridať pole.
 3. Do poľa Názov poľa zadajte allowAdFeatures.
 4. Do poľa Hodnota zadajte false (alebo vyberte premennú, ktorá podmienečne vráti hodnotu false).

Implementácie v službe Google Analytics 4

 1. Otvorte príslušnú značku konfigurácie služby Google Analytics 4.
 2. V sekcii Ďalšie nastavenia > Polia na nastavenie vyberte + Pridať pole.
 3. Do poľa Názov poľa zadajte allow_google_signals.
 4. Do poľa Hodnota zadajte false (alebo vyberte premennú, ktorá podmienečne vráti hodnotu false).
Aktivácia pomocou Správcu značiek Google

Ak chcete aktivovať remarketing v Obsahovej sieti a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy, upravte nastavenia vlastníctva v službe Analytics.

Ak ste v nastaveniach vlastníctva zapli príslušný prepínač, ale v značke ste deaktivovali reklamné funkcie, a potom ich chcete znova aktivovať (keď napríklad spotrebiteľ udelí súhlas), môžete jednoducho zrušiť deaktiváciu na úrovni značky. Tým znova aktivujete reklamné funkcie pre tohto zákazníka.

Deaktivácia pomocou knižnice gtag.js

Reklamné funkcie pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4 nemôžete deaktivovať prostredníctvom pripojených značiek webu, ak momentálne používate na spustenie príkazu značku gtag('config'). Deaktivácia reklamných funkcií implementovaných pomocou značky gtag('set') bude fungovať s pripojenými značkami webu.

Ak používate príkaz config a chcete použiť pripojené značky webu pre Google Analytics 4 a deaktivovať reklamné funkcie pre vlastníctvo v službe Google Analytics 4 (napr. gtag('config'), , 'GA_MEASUREMENT_ID', { 'allow_google_signals': false });), tento kód je potrebné pridať priamo na príslušné webové stránky.

Ak chcete pomocou knižnice gtag.js deaktivovať len prispôsobenie reklám, pred všetkými príkazmi config nastavte allow_ad_personalization_signals na false:

gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

Ak chcete pomocou knižnice gtag.js deaktivovať všetky reklamné funkcie, pred všetkými príkazmi config nastavte allow_google_signals na false:

gtag('set', 'allow_google_signals', false);

Ďalšie informácie vrátane spôsobu deaktivácie prispôsobenia reklám len pre konkrétne služby nájdete v dokumentácii pre vývojárov.

Aktivácia pomocou knižnice gtag.js

V súčasnosti nie je možné aktivovať remarketing v Obsahovej sieti ani funkcie na vytváranie prehľadov reklamy prostredníctvom kódu používajúceho knižnicu gtag.js. Ak používate knižnicu gtag.js a chcete aktivovať remarketing v Obsahovej sieti a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy, upravte nastavenia vlastníctva v službe Analytics.

Ak ste v nastaveniach vlastníctva zapli príslušný prepínač, ale v značke ste deaktivovali reklamné funkcie, a potom ich chcete znova aktivovať (keď napríklad spotrebiteľ udelí súhlas), môžete jednoducho zrušiť deaktiváciu na úrovni značky. Tým znova aktivujete reklamné funkcie pre tohto zákazníka.

Deaktivácia pomocou knižnice analytics.js

Ak chcete pomocou knižnice analytics.js deaktivovať len prispôsobenie reklám, nastavte premennú allowAdPersonalizationSignals na hodnotu false:

Pridajte riadok ga('set', 'allowAdPersonalizationSignals', false); za príkaz create a pred odoslaním prístupu.

Ak chcete pomocou knižnice analytics.js deaktivovať všetky reklamné funkcie, nastavte premennú allowAdFeatures na hodnotu false:

Pridajte riadok ga('set', 'allowAdFeatures', false); za príkaz create a pred odoslaním prístupu.

Aktivácia pomocou knižnice analytics.js

Ak chcete aktivovať tieto funkcie pre platformu Universal Analytics, vložte zvýraznený riadok do existujúceho kódu sledovania medzi príkazy createsend, ako je uvedené v tomto príklade:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>

Deaktivácia pomocou knižnice ga.js

Ak chcete prepísaním nastavení vlastníctva deaktivovať funkcie na vytváranie prehľadov reklamy:

Pridajte riadok _gaq.push(['_set', 'displayFeatures', false]); za príkaz create a pred odoslaním prístupu.

Aktivácia pomocou knižnice ga.js

Ak ešte používate knižnicu ga.js, remarketing a funkcie na vytváranie prehľadov reklamy pre štandardnú službu Analytics môžete aktivovať nahradením zvýrazneného kódu v tomto príklade:

Štandardný kód sledovania

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

 

zvýrazneným kódom v tomto príklade:

Upravený kód na aktiváciu týchto funkcií

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Deaktivácia pomocou platformy Measurement Protocol

Ak na odosielanie údajov do služby Google Analytics používate Measurement Protocol, tieto údaje môžete označiť ako údaje, ktoré sa nemajú používať na prispôsobenie reklám. Viac sa dozviete v dokumentácii pre vývojárov k platforme Measurement Protocol.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?
Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
69256
false