Αυτό το άρθρο αφορά στο Universal Analytics. Αν χρησιμοποιείτε την επόμενη γενιά του Google Analytics, ανατρέξτε στην ενότητα Ιδιοκτησίες του Google Analytics 4 αυτού του Κέντρου βοήθειας.

Δυναμική απενεργοποίηση των Λειτουργιών διαφήμισης ή της Eξατομίκευσης διαφημίσεων στο Google Analytics

Η προτιμώμενη μέθοδος για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση των Λειτουργιών διαφήμισης, συμπεριλαμβανομένων του Επαναληπτικού μάρκετινγκ και των Λειτουργιών αναφοράς διαφήμισης ή της Εξατομίκευσης διαφημίσεων, είναι η τροποποίηση των ρυθμίσεων ιδιοκτησίας.

Ωστόσο, ενδέχεται ορισμένες φορές να θέλετε να απενεργοποιήσετε δυναμικά αυτές τις λειτουργίες για μια συγκεκριμένη φόρτωση σελίδας ή περίοδο σύνδεσης, όταν, για παράδειγμα, οι χρήστες έχουν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα τους για εξατομίκευση διαφημίσεων. Για να το πετύχετε αυτό, μπορείτε να τροποποιήσετε οποιαδήποτε έκδοση του κώδικα παρακολούθησης του Analytics για την οποία διατίθενται Λειτουργίες διαφήμισης.

Αν έχετε ενεργοποιήσει το Google signals, τότε πρέπει να έχετε υπόψη ότι, αν απενεργοποιήσετε τις Λειτουργίες διαφήμισης, θα απενεργοποιηθεί και η συγκεκριμένη λειτουργία.

Οι παρακάτω ενότητες εξηγούν πώς να απενεργοποιήσετε μέσω προγραμματισμού αυτές τις λειτουργίες, ανεξάρτητα από το αν τις έχετε ενεργοποιήσει μέσω των ρυθμίσεων ιδιοκτησίας ή μέσω του κώδικα παρακολούθησης. Οι αντίστοιχες οδηγίες ενεργοποίησης μέσω προγραμματισμού, οι οποίες διατίθενται επίσης σε άλλα σημεία της τεκμηρίωσης που παρέχουμε, παρατίθενται εδώ για λόγους αναφοράς. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε αν οι Λειτουργίες διαφήμισης και η εξατομίκευση διαφημίσεων είναι ενεργοποιημένες ή απενεργοποιημένες για μια εφαρμογή, ακολουθώντας αυτές τις οδηγίες.

Πριν τις 16 Ιουλίου 2020, ο ορισμός του στοιχείου allow_ad_personalization_signals σε false είχε ως αποτέλεσμα την απενεργοποίηση όλων των Λειτουργιών διαφήμισης. Μετά τις 16 Ιουλίου 2020, ο ορισμός του στοιχείου allowAdPersonalizationSignals σε false για ιδιοκτησίες Universal Analytics ή του στοιχείου allow_ad_personalization_signals σε false για ιδιοκτησίες Google Analytics 4 δεν επηρεάζει πλέον τις Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης που είναι ενεργοποιημένες στην ιδιοκτησία Google Analytics. Μέσω αυτής της ρύθμισης θα επισημαίνονται συναφείς επισκέψεις με ένα πεδίο που θα υποδεικνύει στο Google Analytics την παράβλεψη των σχετικών δεδομένων από τις λειτουργίες Εξατομίκευσης διαφημίσεων.

Απενεργοποίηση με τον Διαχειριστή ετικετών Google

Για να απενεργοποιήσετε τις Λειτουργίες διαφήμισης ή την Eξατομίκευση διαφημίσεων, όταν οι ετικέτες Google Analytics είναι διαμορφωμένες στον Διαχειριστή ετικετών Google, ορίστε το πεδίο allowAdFeatures ή allowAdPersonalizationSignals σε false, στο στοιχείο Πεδία προς ορισμό της ετικέτας ή της μεταβλητής ρυθμίσεων.

Απενεργοποίηση Eξατομίκευσης διαφημίσεων

Υλοποίηση στο Universal Analytics

 1. Ανοίξτε τις σχετικές ετικέτες του Universal Analytics ή τις μεταβλητές ρυθμίσεων του Google Analytics. Αν στην ετικέτα σας χρησιμοποιείται μια μεταβλητή ρυθμίσεων του Google Analytics, θα χρειαστεί να κάνετε αυτήν την αλλαγή μόνο στη μεταβλητή ρυθμίσεων εκτός αν θέλετε να παρακάμψετε τη μεταβλητή ρυθμίσεων για κάθε ετικέτα ξεχωριστά.
 2. Στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις > Πεδία προς ορισμό, επιλέξτε + Προσθήκη πεδίου.
 3. Στο Όνομα πεδίου, καταχωρίστε allowAdPersonalizationSignals.
 4. Στην Τιμή, καταχωρίστε false (ή επιλέξτε μια μεταβλητή που εμφανίζει την τιμή false υπό όρους).

Υλοποίηση στο Google Analytics 4

 1. Ανοίξτε οποιαδήποτε σχετική ετικέτα διαμόρφωσης του Google Analytics 4.
 2. Στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις > Πεδία προς ορισμό, επιλέξτε + Προσθήκη πεδίου.
 3. Στο Όνομα πεδίου, καταχωρίστε allow_ad_personalization_signals.
 4. Στην Τιμή, καταχωρίστε false (ή επιλέξτε μια μεταβλητή που εμφανίζει την τιμή false υπό όρους).

Απενεργοποίηση όλων των Λειτουργιών διαφήμισης

Υλοποίηση στο Universal Analytics

 1. Ανοίξτε οποιαδήποτε σχετική ετικέτα του Universal Analytics. Αν στην ετικέτα σας χρησιμοποιείται μια μεταβλητή ρυθμίσεων του Google Analytics, θα χρειαστεί να πραγματοποιήσετε αυτήν την αλλαγή μόνο στη μεταβλητή ρυθμίσεων, εκτός αν θέλετε να παρακάμψετε τη μεταβλητή ρυθμίσεων για κάθε ετικέτα ξεχωριστά.
 2. Στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις > Πεδία προς ορισμό, επιλέξτε + Προσθήκη πεδίου.
 3. Στο Όνομα πεδίου, καταχωρίστε allowAdFeatures.
 4. Στην Τιμή, καταχωρίστε false (ή επιλέξτε μια μεταβλητή που εμφανίζει την τιμή false υπό όρους).

Υλοποίηση στο Google Analytics 4

 1. Ανοίξτε οποιαδήποτε σχετική ετικέτα διαμόρφωσης του Google Analytics 4.
 2. Στην ενότητα Περισσότερες ρυθμίσεις > Πεδία προς ορισμό, επιλέξτε + Προσθήκη πεδίου.
 3. Στο Όνομα πεδίου, καταχωρίστε allow_google_signals.
 4. Στην Τιμή, καταχωρίστε false (ή επιλέξτε μια μεταβλητή που εμφανίζει την τιμή false υπό όρους).
Ενεργοποίηση με τον Διαχειριστή ετικετών Google

Για να ενεργοποιήσετε το Επαναληπτικό μάρκετινγκ προβολής και τις Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας στο Analytics.

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη σχετική επιλογή στις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας, αλλά έχετε απενεργοποιήσει τις Λειτουργίες διαφήμισης στην ετικέτα και θέλετε να τις ενεργοποιήσετε εκ νέου (π.χ. αφού λάβετε τη συναίνεση του καταναλωτή), μπορείτε απλώς να διακόψετε την απενεργοποίηση σε επίπεδο ετικέτας. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενεργοποιηθούν εκ νέου οι Λειτουργίες διαφήμισης για τον συγκεκριμένο πελάτη.

Απενεργοποίηση με το gtag.js

Δεν μπορείτε να απενεργοποιήσετε τις Λειτουργίες διαφήμισης για μια ιδιοκτησία Google Analytics 4 μέσω συνδεδεμένων ετικετών ιστοτόπου, αν επί του παρόντος χρησιμοποιείτε το gtag('config') για την εκτέλεση της εντολής. Οι Λειτουργίες διαφήμισης μπορούν να απενεργοποιηθούν μέσω συνδεδεμένων ετικετών ιστοτόπου, αν έχουν υλοποιηθεί με την ετικέτα gtag('set').

Αν χρησιμοποιείτε την εντολή config και θέλετε να χρησιμοποιήσετε συνδεδεμένες ετικέτες ιστοτόπου για το Google Analytics 4, καθώς επίσης και να απενεργοποιήσετε τις Λειτουργίες διαφήμισης για μια ιδιοκτησία Google Analytics 4 μέσω προγραμματισμού (π.χ. gtag('config', 'GA_MEASUREMENT_ID', { 'allow_google_signals': false });), θα πρέπει να προσθέσετε τον συγκεκριμένο κώδικα απευθείας στις σχετικές ιστοσελίδες.

Για να απενεργοποιήσετε μόνο την Εξατομίκευση διαφημίσεων με το gtag.js, ορίστε το στοιχείο allow_ad_personalization_signals σε false πριν από οποιαδήποτε εντολή config:

gtag('set', 'allow_ad_personalization_signals', false);

Για να απενεργοποιήσετε όλες τις Λειτουργίες διαφήμισης με το gtag.js, ορίστε το στοιχείο allow_google_signals σε false πριν από οποιαδήποτε εντολή config:

gtag('set', 'allow_google_signals', false);

Διαβάστε την τεκμηρίωση για προγραμματιστές για περισσότερες πληροφορίες, όπως για τον τρόπο απενεργοποίησης της Εξατομίκευσης διαφημίσεων μόνο για συγκεκριμένα προϊόντα.

Ενεργοποίηση με το gtag.js

Προς το παρόν δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του Επαναληπτικού μάρκετινγκ προβολής και των Λειτουργιών αναφοράς διαφήμισης μέσω κώδικα, χρησιμοποιώντας το gtag.js. Αν χρησιμοποιείτε το gtag.js και θέλετε να ενεργοποιήσετε το Επαναληπτικό μάρκετινγκ προβολής και τις Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης, τροποποιήστε τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας στο Analytics.

Αν έχετε ενεργοποιήσει τη σχετική επιλογή στις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας, αλλά έχετε απενεργοποιήσει τις Λειτουργίες διαφήμισης στην ετικέτα και θέλετε να τις ενεργοποιήσετε εκ νέου (π.χ. αφού λάβετε τη συναίνεση του καταναλωτή), μπορείτε απλώς να διακόψετε την απενεργοποίηση σε επίπεδο ετικέτας. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενεργοποιηθούν εκ νέου οι Λειτουργίες διαφήμισης για τον συγκεκριμένο πελάτη.

Απενεργοποίηση με το analytics.js

Για να απενεργοποιήσετε μόνο την Εξατομίκευση διαφημίσεων με το analytics.js, ορίστε το allowAdPersonalizationSignals σε false:

Προσθέστε ga('set', 'allowAdPersonalizationSignals', false); μετά την εντολή create και πριν από την αποστολή της επίσκεψης.

Για να απενεργοποιήσετε όλες τις Λειτουργίες διαφήμισης με το analytics.js, ορίστε το allowAdFeatures σε false:

Προσθέστε ga('set', 'allowAdFeatures', false); μετά την εντολή create και πριν από την αποστολή της επίσκεψης.

Ενεργοποίηση με το analytics.js

Για να ενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες για το Universal Analytics, εισαγάγετε την επισημασμένη γραμμή στον υπάρχοντα κώδικα παρακολούθησης, μεταξύ των εντολών 'create' και 'send', όπως στο εξής παράδειγμα:

<script>
(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
(i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
})(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
ga('create', 'UA-XXXXXX-XX', 'example.com');

ga('require', 'displayfeatures');
ga('send', 'pageview');
</script>

Απενεργοποίηση με το ga.js

Για να παρακάμψετε τις ρυθμίσεις ιδιοκτησίας και να απενεργοποιήσετε τις Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης:

Προσθέστε _gaq.push(['_set', 'displayFeatures', false]); μετά την εντολή create και πριν από την αποστολή της επίσκεψης.

Ενεργοποίηση με το ga.js

Αν εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το ga.js, μπορείτε να ενεργοποιήσετε το Επαναληπτικό μάρκετινγκ και τις Λειτουργίες αναφοράς διαφήμισης για το βασικό Analytics, αντικαθιστώντας τον κώδικα που επισημαίνεται στο εξής παράδειγμα:

Βασικός κώδικας παρακολούθησης

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;

ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

 

με τον επισημασμένο κώδικα στο παρακάτω παράδειγμα:

Τροποποιημένος κώδικας για ενεργοποίηση αυτών των λειτουργιών

<script type="text/javascript">
var _gaq = _gaq || [];
_gaq.push(['_setAccount', 'UA-xxxxx-y']);
_gaq.push(['_trackPageview']);
(function() {
var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true;
ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'stats.g.doubleclick.net/dc.js';
var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
</script>

Απενεργοποίηση με Πρωτόκολλο μέτρησης

Αν χρησιμοποιείτε Πρωτόκολλο μέτρησης για την αποστολή δεδομένων στο Google Analytics, μπορείτε να επισημάνετε τα συγκεκριμένα δεδομένα ώστε να μην χρησιμοποιούνται για την Εξατομίκευση διαφημίσεων. Μάθετε περισσότερα στην Τεκμηρίωση για προγραμματιστές σχετικά με το Πρωτόκολλο μέτρησης.

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;
true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
69256
false