Search Ads 360 koppelen

Koppel uw Google Analytics-property aan uw Search Ads 360-account.
In dit artikel:

Over koppelen

Met de zelfservice voor het koppelen van Analytics 360-property's en Search Ads 360-adverteerders kunt u koppelingen maken en beheren vanuit het gedeelte Beheerder van Analytics 360.

Wanneer u de koppelingen maakt, kunt u Search Ads 360-campagnegegevens importeren in Analytics 360.

Als u campagnegegevens importeert, heeft u ook de optie om de totale Search Ads 360-kostengegevens te importeren. Als u ervoor kiest om de kostengegevens te importeren, worden alleen de totale kosten gedeeld met Analytics. Er is geen overzicht van deze cumulatieve kosten beschikbaar in uw Analytics-account. Deze verzamelde kostengegevens worden in Analytics 360 weergegeven als de statistiek SA360-kosten.

Autotagging van uw bestemmings-URL's wordt automatisch geïmplementeerd.

U kunt meerdere Search Ads 360-adverteerders aan één Analytics 360-property koppelen. U kunt ook één Search Ads 360-adverteerder koppelen aan meerdere Analytics 360-property's. U herhaalt het koppelingsproces voor elk van de Analytics 360 property's die u wilt koppelen.

Elke koppeling tussen een Search Ads 360-adverteerder en een Analytics 360-property wordt als afzonderlijke entiteit vermeld en u kunt elke koppeling afzonderlijk beheren.

Let op: Wanneer u accounts koppelt, kunnen gemachtigde gebruikers van Analytics en Search Ads 360 gegevens van beide producten bekijken.

Vereisten

U heeft de volgende rechten nodig in Analytics 360 en Search Ads 360 om koppelingen te maken, te bewerken en te verwijderen.

Maken en bewerken

De volgende rechten voor dezelfde gebruiker of hetzelfde e-mailadres zijn nodig om koppelingen te maken of geavanceerde instellingen te bewerken:

Als u over beide rechten beschikt, kunt u zelf koppelingen maken. Als u alleen bewerkingsrechten heeft voor Analytics 360, kunt u een koppelingsverzoek verzenden naar een Search Ads 360-gebruiker die een van de bovenstaande rechten heeft.

Als u een koppelingsnaam wilt bewerken en wilt bewerken welke Analytics 360-weergaven worden gekoppeld, heeft u alleen het volgende recht nodig:

 • Analytics 360: bewerkingsrechten voor het account of de property waarin de koppeling tot stand is gebracht.

Verwijderen

U heeft het volgende recht nodig om koppelingen te verwijderen:

 • Analytics 360: bewerkingsrechten voor het account of de property waarin de koppeling tot stand is gebracht.

Koppelingen maken tussen Analytics 360-property's en Search Ads 360-adverteerders:

 1. Log in op uw Analytics 360-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar het account en de property die u wilt koppelen.
 3. Klik in de kolom Property op Google Marketing Platform > Search Ads 360 koppelen.
 4. Klik op + Nieuwe Search Ads 360-koppeling. U ziet een lijst van adverteerders die nog niet zijn gekoppeld en waarvoor u het recht Beheerder van adverteerder of Beheerder van bureau heeft.
  Als u geen adverteerders ziet, kunt u koppelingsoptie 2 (hieronder) gebruiken om een ​​koppelingsverzoek te verzenden naar een Search Ads 360-beheerder.
 5. Selecteer de adverteerders die u aan de huidige Analytics 360-property wilt koppelen en klik vervolgens op Doorgaan.
 6. Geef onder Koppelingstitel de naam op die u voor de koppeling wilt gebruiken.

  Let erop dat als u meer dan één adverteerder koppelt, Analytics 360 meerdere koppelingen maakt met dezelfde Koppelingstitel. U kunt de namen van de koppelingen later wijzigen.

  Selecteer onder Gekoppelde weergave(n) de Analytics 360-rapportageweergaven die u wilt koppelen. Standaard is geen van de weergaven geselecteerd.

  Wanneer u de gekoppelde groep opslaat, wordt automatisch Autotagging ingeschakeld zodat Analytics 360 sessies aan Search Ads 360-campagnes kan koppelen.
 7. U heeft de optie om Geavanceerde instellingen in te schakelen. Vink daarvoor het selectievakje aan naast elke afzonderlijke instelling voor importeren of exporteren.
 8. Klik op Koppeling(en) maken.

Koppelingsoptie 2: u heeft alleen het benodigde recht voor de Analytics 360-property

Volg onderstaande stappen als u een verzoek wilt verzenden om uw Analytics 360-property te koppelen aan een Search Ads 360-adverteerder:

 1. Log in op uw Analytics 360-account.
 2. Klik op Beheerder en navigeer naar het account en de property die u wilt koppelen.
 3. Klik in de kolom Property op Google Marketing Platform > Search Ads 360 koppelen.
 4. Klik op + Nieuwe Search Ads 360-koppeling.
 5. Selecteer bij Search Ads 360-adverteerders de optie Andere adverteerders.
 6. Voer de Search Ads 360-adverteerder-ID en het e-mailadres van de Search Ads 360-beheerder in.
  • U kunt slechts één adverteerder-ID per rij opgeven. Klik op Toevoegen om een nieuwe rij te maken.
  • U kunt meerdere e-mailadressen per rij verzenden, gescheiden door komma's.
 7. Klik op Doorgaan.
 8. In het gedeelte Koppeling configureren bekijkt en wijzigt u de instellingen die bepalen welke gegevens in de koppeling zijn opgenomen: rapportagegegevens en kostengegevens.Deze instellingen werken als volgt:
  • Ze worden toegepast op alle koppelingsverzoeken als er meer dan één adverteerder is opgegeven.
  • Ze worden opgenomen in het goedkeuringsverzoek dat naar de Search Ads 360-beheerder wordt verzonden. De Search Ads 360-beheerder kan deze instellingen niet wijzigen en zodra de beheerder de koppeling goedkeurt, kunnen deze instellingen niet meer worden gewijzigd. Als u de instellingen wilt wijzigen, moet u de koppeling verwijderen en een nieuw koppelingsverzoek indienen.
 9. Klik op Koppelingsverzoek verzenden.

  Opmerking: Wanneer u dit verzoek voor het koppelen van uw account verzendt, stemt u ermee in uw e-mailadres en/of naam te delen met de beheerder van het Search Ads 360-account.

 10. Nadat u de instructies in de pop-up heeft gelezen, klikt u op Gereed.

Verzoeken in behandeling

Alle koppelingsverzoeken worden toegevoegd aan de nieuwe tabel Verzoeken in behandeling in Beheerder > Property > Google Marketing Platform > Search Ads 360 koppelen. Gebruik de tabel Verzoeken in behandeling voor het volgende:

 • Verzoek verwijderen: Hiermee wordt het koppelingsverzoek ingetrokken. Search Ads 360-beheerders hebben mogelijk de e-mail met het koppelingsverzoek ontvangen, maar als ze op de link in de e-mail klikken, zien ze niets om te beoordelen.
 • Link kopiëren: Dit toont de verzoek-URL die de Search Ads 360-beheerder kan gebruiken om de aanvraag goed te keuren of af te wijzen. U kunt deze rechtstreeks naar uw Search Ads 360-tegenhanger sturen.

Uw koppelingsverzoek wordt in de volgende gevallen automatisch verwijderd:

 • Het verzoek is 30 dagen in afwachting van goedkeuring.
 • Het verzoek is 30 dagen afgekeurd.
 • Het verzoek is binnen 60 dagen goedgekeurd zonder verdere actie.

Goedgekeurde verzoeken

Als de Search Ads 360-beheerder uw verzoek goedkeurt, ontvangt u een e-mail. Voer de volgende stappen uit om de koppeling te voltooien.

 1. Klik in de tabel Verzoeken in behandeling op Koppeling voltooien.
 2. Geef onder Koppelingstitel de naam op die u voor de link wilt gebruiken.
 3. Selecteer onder Gekoppelde weergave(n) de Analytics 360-rapportageweergaven die u wilt koppelen.
 4. Klik op Koppeling maken.

Als u deze stappen eenmaal heeft voltooid, wordt de koppeling uit de tabel Verzoeken in behandeling verwijderd en naar de tabel Gekoppelde accounts verplaatst.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?